مجازات قمار و شرط بندی در قانون ایران : قمار به عنوان یکی از افعال قبیح در متون شرعی شناخته می شود. شرط بندی نیز واژه ای نوین در دنیای معاصر است که از غرب به کشورهای مشرق زمین از جمله ایران وارد شده است. قمار و شرط بندی دو واژه متفاوت هستند که بر یک فعل مشابه اطلاق می شوند. روحانیون از واژه قمار استفاده می کنند ولی حقوق دانان واژه شرط بندی را مناسب تر می دانند چرا که حوزه گسترده تری از فعالیت های قبیح در این عرصه را شامل می شود و می توان آن را به فعالیت های مدرن تر نیز تسری داد.

قمار و شرط بندی چیست؟

وکیل قمار و شرط بندی : قمار و شرط بندی به فعلی گفته می شود که در جریان آن، فردی یا گروهی تعهد می کنند که در صورت به نتیجه رسیدن یک امر دیگر، مبلغی را از فرد یا افراد مقابل دریافت کرده و در غیر این صورت ملزم به پرداخت آن شوند. این جرم امروزه در عرصه فضای مجازی و زندگی واقعی به وقوع می پیوندد و در هر صورت مجازات های تعیین شده بر مصادیق آن حکم فرما هستند.

مجازات قمار و شرط بندی

امروزه شرط بندی در بسیاری از کشورها مجاز اعلام شمرده شده است. اما در ممالک اسلامی همچنان قبح زیادی داشته و در برخی از کشورها همانند ایران به صورت کلی حرام اعلام شده است. تفاوتی ندارد که این شرط بندی در میان چند دوست و آشنا باشد. یا در میان اعضای یک شهر یا کشور که اصولا توسط افرادی در خارج از کشور مدیریت می شوند.

قمار و شرط بندی در قوانین ایران

قمار در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص قانون اساسی بیان می کند که:

  • دولت موظف است ثروت هایبه دست آمده از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده کردن از مقاطعه‏ کاری ها و همچنین معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات،تشکیل گروه های فساد یا دایر نمودن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت ‏المال بدهد.

قانون مدنی نیز در خصوص این عمل بیان کرده است

  • قمار و گروبندي باطل است و هیچ کدام از دعاوي راجعه به آن مسموع نمی باشد. این حکم در مورد تمامی تعهداتي که ناشی از معاملات ‌نامشروع باشد جاری است.

اما در این میان قانون مجازات اسلامی، مجازات مربوط به کسانی که به نحوی در انجام قمار دست داشته اند را در قوانین متعددی بیان کرده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

مجازات قمار و شرط بندی در قوانین جزایی

قانون مجازات اسلامی برای هر فعلی که در رابطه با قمار و شرط بندی صورت گرفته باشد مجازات خاصی را تعیین نموده. و حتی ضابطین دادگستری و انتظامی را نیز در این خصوص مورد توجه قرار داده است. در این خصوص می توان به مجازات های ذیل اشاره نمود:

  1. قماربازی، گرو بندی و شرط بندی با هر وسیله‌ای که باشد. یا بدون وسیله صورت گیرد ممنوع بوده و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یایک تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. مجرم یا مجرمین در صورت تجاهر به قماربازی نیز به هر دو مجازات تعیین شده در این بند محکوم خواهند شد.
  2. خرید، حمل و نگهداری وسایل و ابزارآلات قمار و شرط بندی مشمولیک تا سه ماه حبس یا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی می‌شود.
  3. ساختن، وارد کردن، فروختن و یا در معرض فروش قرار دادن وسایل قمار نیز جرم است. و مشمول سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدیمی شود.
  4. دایر کردن قمار خانه و یا دعوت از مردم برای شرکت در قمار نیز مشمول ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدیاست.
  5. درصورتی که ضابطین دادگستری و یا سایر مامورین ذی صلاح، از وجود اماکن فوق یا فعالیت های مربوطه مطلع شوند. اما آن را گزارش ندهند یا آن را برخلاف واقع گزارش دهند در صورتی که برحسب قانون مشمول مجازات سنگین تری نشوند. به حبس از سه تا شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل کیفری عدل محور با شماره 09305297504 تماس حاصل فرمایید.