وکیل طلاق توافقی ارزان و 100% سریع با عدل محور : پیش از آنکه به مطالعه این مقاله بپردازید. به شما پیشنهاد میکنیم مقالات طلاق ، طلاق از سوی زوج و طلاق از سوی زوجه را در همین وبسایت مطالعه فرمایید. و سپس با اطلاعات کافی در مورد طلاق توافقی مطالعه فرمایید.

طلاق توافقی آن قسم از طلاق است که هیچگونه اختلافی در احکام آن میان زوج و زوجه وجود ندارد. و زوجین به این نتیجه رسیده اند که بهتر است با توافق یکدیگر به جای درخواست طلاق به صورت یکجانبه و طی کردن مسیر طولانی و دشواری های طلاق یکجانبه ، اقدام به طلاق نمایند.

اصولاً در مورد تمامی احکام همانند مهریه ، نفقه ، اجرت المثل زمان زناشویی ، حضانت فرزندان و … تصمیم گرفته اند و دادگاه نیز به تصمیم زوجین احترام گذاشته و آن را میپذیرد و در واقع حکم دادگاه ، حکمی انشایی میباشد. همچنین اصولاً و نه الزاماً مطابق رویه قضائی روجه با بذل تمام و یا قسمتی از مهریه ، اقدام به طلاق توافقی مینماید.

نکته حائز اهمیت آن است که در هر موردی که زوج و زوجه به توافق نرسیده باشند. دادگاه در آن خصوص تصمیم گیری لازم را مینماید.برای مثال در طلاق توافقی اگر بین زوج و زوجه در رابطه با حضانت و نگهداری فرزندان توافقی شده باشد بر اساس توافق بین آنها دادگاه حکم خواهد نمود. و اگر توافقی نشده باشد مطابق قانون خواهد بود.

طلاق توافقی با وکیل

حضانت فرزدان در طلاق توافقی

حضانت فرزند مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است و همچنین مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.و مطابق تبصره همین ماده بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از والدین حاکم باید به تقاضای دیگری تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

وکیل متخصص طلاق توافقی

البته قوانین و احکام خاصی نیز بر طلاق توافقی جاری است که هر یک از طرفین باید آن را اجباراً رعایت نمایند. که به توضیح آن میپردازیم :

در حالت جدید طلاق توافقی با توجه به ابلاغ قانون به دادگاه ها به صورت ابتدایی حضور در دادگاه امکانپذیر نبوده و جلسات مشاوره به تعداد پنج جلسه اجباری می باشد.

هرچند که شما با گرفتن مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل طلاق توافقی عدل محور میتوانید طول مدت روند رسیدگی به پرونده را کاهش داده و از تجربیات وکلای متخصص عدل محور در حوزه طلاق توافقی بهره مند شوید.

طلاق توافقی

بعد از حضور در جلسات اجباری مشاوره و عدم صلح و سازش مشاور با صدور گواهی عدم سازش مجوز طرح دعوی در دادگاه را میدهد. و سپس زوجین باید با در دست داشتن این گواهی به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت دادخواست طلاق اقدام نمایند.

رایی که در دادنامه دادگاه خانواده صادر می شود گواهی عدم امکان سازش نام دارد که نهایت باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و درصورتی که رای قطعی نشده باشد پس از قطعی شدن رای توسط زوجین به دفتر خانه ارائه شود.

اگر در این مدت ارائه نشود یا زوجین مدارک لازم را به دفتر خانه ندهند گواهی از اعتبار می افتد و همچنین توافق ها هم از اعتبار می افتد و زوجین اگر خواهان طلاق توافقی باشند باید مجدد درخواست بدهند. صیغه طلاق نیز با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

مدارک طلاق توافقی

هر یک از زوجین باید مدارک زیر را برای انجام طلاق توافقی تهیه کرده و همراه دادخواست طلاق توافقی خود به دادگاه تقدیم نمایند.

 • اصل عقدنامه یا رونوشت آن
 • اصل شناسنامه زوج (مرد)
 • اصل شناسنامه زوجه (زن)
 • کپی کارت ملی زوجین
 • توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت و …
 • گواهی عدم بارداری زوجه (دریافت این گواهی نامه باید از پزشکی قانونی و مراکز پزشکی مجاز صورت گیرد)
 • نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده

هزینه طلاق توافقی

 • هزینه تنظیم دادخواست
 • هزینه دادرسی
 • هزینه مشاوره در مراکز مشاوره
 • هزینه ثبت طلاق در دفاتر رسمی