اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اعتراض به گواهی انحصار وراثت : گواهی انحصار وراثت با هدف تقسیم ماترک صادر می گردد. گواهی های صادر شده در اغلب موارد از صحت و سقم قانونی برخوردار هستند اما در برخی از شرایط افراد ملزم می شوند که با هدف اعتراض به گواهی انحصار وراثت مندرجات آن را تغییر داده و آن را اصلاح نمایند. این اعتراض ممکن است علل متفاوتی داشته باشد. در هر صورت بهتر است قوانین مدون در این زمینه را مطالعه کنیم. پیشنهاد می دهیم با ادامه این مقاله ما را همراهی کنید.

تغییر گواهی انحصار وراثت

مسئله مطرح شده این است که آیا امکان تغییر گواهی انحصار وراثت وجود دارد؟ پاسخ مثبت است با این حال در این زمینه صرفا می توان از طریق مراجع قانونی و با ادله قابل استناد اقدام نمود. هر گونه تغییر، اصلاح و یا افزودن یک نوشته به گواهی انحصار وراثت به صورت دستی و کاملا شخصی جرم شناخته می شود و پیگرد قانونی دارد. متداول ترین جهات اعتراض به گواهی حصر وراثت و درخواست تغییر آن عبارتند از:

 • تعداد ورثه
 • نفی رابطه نسبی یا سببی

مرجع اعتراض به گواهی حصر وراثت

در قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی، شعب محلی شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت صالح شناخته شده اند. در صورتی که قصد اعتراض به گواهی حصر وراثت را داشته باشید باید به جهت و دلیلی که برای اعتراض در دست دارید توجه کنید. اگر اعتراض شما نسبت به تعداد ورثه است می توانید در همان شعبه ( شورای حل اختلاف ) نسبت به این درخواست اقدام نمایید اما اعتراض به مواردی همچون تایید یا نفی رابطه زوجیت یک فرد با متوفی مستلزم ارسال پرونده به دادگاه خانواده و برای سایر جهات نیز مستلزم ارسال پرونده به دادگاه عمومی است.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

به منظور کسب مشاوره حقوقی آنلاین می توانید با شماره 09305297504 در فضای مجازی در ارتباط بوده و از مشاوره حقوقی آنلاین گروه حقوقی عدل محور بهرمند شوید.

گواهی انحصار وراثت خلاف واقع

گواهی انحصار وراثت خلاف واقع و یا همان کلاهبرداری در انحصار وراثت یکی از مباحثی است که پرونده مربوطه را به دادگاه های کیفری مرتبط می سازد. در صورتی که فرد درخواست دهنده به صورت تعمدی و با اطلاع از وضعیت موجود نسبت به ذکر نام یکی از وراث کوتاهی کند و یا فردی را که مستحق دریافت ارث نیست به تعداد وارثین بیافزاید مرتکب کلاهبرداری شده و علاوه بر ادای خسارت و غرامت باید به مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری نیز محکوم گردد. این جرم علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی است و با گذشت سایر وراث بخشیده نمی شود.

گواهی حصر وراثت اعتبار امر مختومه دارد؟

زمانی که یک حکم دارای اعتبار امر مختومه است بدین معناست که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده و صادر کننده حکم حق بررسی پرونده به صورت مجدد را ندارد مگر اینکه قانون این اجازه را در موارد خاصی به او داده باشد. این قانون در خصوص گواهی انحصار وراثت نیز جاریست و بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که گواهی حصر وراثت نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است و شورای حل اختلاف صرفا به درخواستی که در مبحث قبل و نسبت به تعداد ورثه بود می تواند رسیدگی کند. لازم به ذکر است که تعداد وراث در صورتی که براثر سهل انگاری اشتباه درج شده باشند و صرفا نیاز به یک اصلاح ساده داشته باشد در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است و اگر پرونده با شبهات خاصی مواجه باشد به دادگاه های بالاتر ارسال می گردد.

اعتبار گواهی حصر وراثت

گواهی انحصار وراثت صادر شده از مراجع صالح تا زمانی که توسط شخص یا اشخاصی با دلایل کافی و مستند مورد اعتراض و تغییر قرار نگرفته باشد از اعتبار دائمی برخوردار است. بنابراین می توان اعتبار گواهی حصر وراثت را همیشگی دانست مگر اینکه به جهتی از جهات قانونی ابطال شده و از درجه اعتبار ساقط شده باشد. در صورتی که دلایل و مستندات موجود در زمانی خارج از موعد مقرر پیدا شوند قابلیت مطرح شدن در دادگاه صالح را خواهند داشت.

همانگونه که مشاهده می کنید امکان اعتراض به گواهی حصر وراثت وجود دارد. پرونده های حقوقی و کیفری آنچنان که در مقالات مربوطه نگاشته می شوند روند ساده و نرمالی ندارند و شما برای دریافت نتیجه در یک دعوای حقوقی، کیفری یا ترافعی ممکن است با فراز و نشیب های بسیار زیادی مواجه شوید. در این صورت بهترین کار ممکن مراجعه به مشاوران حقوقی و وکلای متبحر است. در خصوص اعتراض به گواهی حصر وراثت نیز می توانید به موسسه حقوقی عدل محور مراجعه نمایید.

مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته : پس از چک، سفته یکی دیگر از اسناد تجاری پر کاربرد در کشور ما می باشد. ممکن است سفته در راستای امور مختلف از افراد اخذ گردد، که از جمله میتوانیم به:

 • ضمانت حسن انجام کار.
 • ضمانت حسن انجام تعهدات.
 • ضمانت نامه های بانکی.
 • و … .

اشاره نماییم.

پس از ارائه ی سفته، از سوی متعهد، وی تعهد مینماید به آنچه که بیان داشته عمل نماید. در صورتی که او به تعهدات خود عمل نکند و از انجام آنها سر باز زند، دریافت کننده میتواند، در دادگاه دادخواستی را با عنوان مطالبه ی وجه سفته ارائه دهد.
بنابراین در صورتی که فرد متعهد از انجام تعهد خود، دوری کند، فرد دریافت کننده میتواند با مراجعه به دادگاه صالح در راستای مطالبه ی وجه سفته گام بردارد.

امکان اخذ مشاوره حقوقی رایگان از وکیل متخصص سفته در گروه حقوقی عدل محور وجود دارد.

شروط لازم جهت مطالبه وجه سفته:

ابتدا باید در راستای وصول مطالبات و مطالبه ی وجه سفته به دادگاه صالح مراجعه کنید. مقصود ما از دادگاه صالح دادگاهی می باشد که، صلاحیت لازم را در راستای رسیدگی به دعوای مطرح شده را دارد.

وجود شرایط ذیل در راستای مطالبه وجه سفته الزامی است

1- شخصی که سفته را در اختیار دارد، باید در مؤعد قید شده نسبت به مطالبه ی وجهسفته اقدام نماید. چنانچه وجه سفته در مؤعد مقرر و در تاریخ قید شده پرداخت گردید، که مشکلی وجود نخواهد داشت. ولیکن در صورتی که وجه آن در مؤعد مقرر پرداخت نگردید، شما باید طی 10 روز کاری در راستای عدم پرداخت وجه سفته اقدام نمایید. شما باید واخواست کنید. به عبارتی نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض کنید.

واخواست به طور حتم باید در برگه هایی آماده که متعلق به دادگستری است، تنسیق شود. از این جهت تنسیق هر گونه واخواست در راستای مطالبه ی وجه سفته، که از دارنده ی سفته به صادر کننده سفته ارسال گردد، دارای ارزش حقوقی نبوده و یک واخواست به منظور مطالبه ی وجه سفته تلقی نمیگردد.

مطالبه وجه سفته

2- به هنگامی که سفته ظهر نویسی شده باشد و میان افراد زیادی دست به دست شده باشد، کلّیه ی افراد در برابر دارنده سفته دارای مسئولیت خواهند بود. مسئولیت این افراد در برابر دارنده سفته، مسئولیت تضامنی میباشد.

3- به هنگامی که موارد قید شده در قسمت فوق از جانب دارنده ی سفته رعایت گردد، دارنده ی سفته دارای چنین اختیاری است که از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا نماید، پیش از رسیدگی و صدور حکم، اموال شخص صادر کننده ی سفته را توقیف نماید.
دادگاه میتواند مبلغ قید شده ضمن سفته را به صورت وجه نقد و یا از اموال توقیف شده مسترد نموده و پس از صدور حکم در اختیار دارنده ی سفته قرار دهد.

مقصود از مسئولیت تضامنی

مسئولیت تضامنی یعنی آن که شخصی که سفته را در اختیار دارد، در راستای مطالبه ی وجه سفته میتواند به هر یک از ظهرنویسان مراجعه نموده و به جهت مطالبه ی وجه اقدام نماید، ظهرنویسان نیز مکلّف به پرداخت وجه خواهند بود.

چنانچه دارنده ی سفته تمایل داشته باشد از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان بهره مند شود، ملزم میباشد طی مدّت 12 ماه از تاریخ، واخواست خود را به دادگاه صالح تسلیم نماید. به هنگامی که این مدّت بیان شده از جانب دارنده ی سفته رعایت نشود، ظهرنویسان دیگر در برابر دارنده ی سفته دارای مسئولیت نخواهند بود.

روش های پیگیری سفته:

1- پیگیری به روش طرح دعوای تجاری:

مقصود از طرح دعوای تجاری، تسلیم واخواست است. به هنگامی که وجه قید شده در سفته به صورت عندالمطالبه است لازم است سررسید آن مشخص گردد. به این هنگام شما میتوانید از مزیت های اسناد تجاری بهره مند شده و به جهت تسلیم واخواست اقدام نمایید.

2- پیگیری به روش طرح دعوای مدنی:

سفته یک سندی است که باید پرداخت گردد، بنابراین میتوان به صورت یک سند عادی که باید وجه آن پرداخت گردد به روش مدنی طرح دعوا نمود.  چنانچه سفته به روش مدنی پیگیری شود، دیگر شما نمیتوانید از مزایای اسناد تجاری بهره مند شوید.

مراجع صالح جهت رسیدگی

در صورتی که وجه درخواستی شما از صادر کننده ی سفته کمتر از بیست میلیون ریال باشد، در شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.  ولیکن به هنگامی که وجه درخواستی شما از صادر کننده ی سفته بیش از بیست میلیون ریال باشد، طرح دعوا در دادگاه الزامی میباشد.

وکیل دریافت نفقه فرزند

وکیل دریافت نفقه فرزند , شرایط و ضوابط دریافت نفقه فرزند توسط وکیل متخصص : با استناد بر قانون و به لحاظ شرعی، مرد مکلّف میباشد، تمامی نیازهای مادی و مالی اعضای خانواده را تأمین نماید. با عنایت بر آنچه که در قانون قید گردیده است، پرداخت نفقه ی زوجه و پرداخت نفقه ی نزدیکان در درجه ی اوّل بر عهده ی مرد میباشد.

در یک دیدگاه کلّی از جمله نزدیکان مرد که وی مؤظف به پرداخت نفقه ی آنها می باشد، فرزندان اوست. از این جهت میتوان چنین بیان نمود که پرداخت نفقه ی فرزندان و تأمین نیازهای مادی و مالی آنها وظیفه ای میباشد، که بر عهده ی اوست.

نفقه ی فرزند چیست؟

یکی از وظایفی که والدین در طول زندگی بر عهده دارند، پرداخت نفقه ی فرزندان است. از نفقه ی فرزندان ضمن قانون به عنوان نفقه ی اقارب نیز یاد شده است.

زمانی که پدر فرزند فوت کند:

هنگامی که پدر فرزند فوت نماید پرداخت نفقه بر عهده ی جد پدری خواهد بود.
زمانی که جد پدری استطاعت مالی نداشته باشند و یا در قید حیات نباشند، پرداخت نفقه فرزند و تأمین نیازهای مادی و مالی او بر عهده ی مادر خواهد بود. ممکن است مادر فرزند نیز توانایی مالی پرداخت نفقه ی فرزند را نداشته باشد و یا فوت نموده باشد، در چنین شرایطی پرداخت نفقه نیز بر عهده ی جد مادری خواهد بود.

وکیل دریافت نفقه فرزند

مصداق های نفقه ی فرزند

از جمله مصداق های نفقه ی اقارب و یا نفقه ی فرزند شامل موارد زیر است:

 • مسکن
 • پوشاک
 • خوراک
 • اسباب خانه در حد متعارف

البته باید توجه داشت موارد مذکور جزء مهم ترین مصداق های نفقه ی اقارب هستند.
از این جهت ما میتوانیم مواردی همچون:

 • هزینه ی بهداشت و درمان.
 • هزینه ی رفت و آمد.
 • هزینه ی آموزش.

را نیز بدان ها اضافه نماییم.

شروط لازم در راستای تعلق نفقه برای فرزند

نفقه ی فرزند نیز از برخی جهات با نفقه ی زوجه متفاوت است.
از جمله مهم ترین شروط لازم در راستای تعلق نفقه ی فرزند:

 • نداشتن مال از سوی فرزند و عدم توانایی وی در تأمین مخارج مورد نیاز خود.
 • فرزند در راستای دریافت نفقه ی خود در گذشته نمیتواند، دادخواست مطالبه ی نفقه نیز تنسیق نماید.
 • سوّمین شرط در راستای تعلق نفقه به فرزند، توانایی مالی نفقه دهنده در راستای پرداخت نفقه به فرزند است.

تفاوت در پرداخت نفقه ی فرزند و نفقه ی زوجه

پرداخت نفقه ی فرزند با نفقه ی زوجه دارای تفاوت هایی میباشد. از جمله مهم ترین تفاوت های آن میتوان به:

 • به هنگامی که فرزند توانایی لازم را در راستای تأمین هزینه های مورد نیاز خود را داشته باشد و به حد سنی جهت کار رسیده باشد، پرداخت نفقه بر عهده ی پدر نخواهد بود. ولیکن زوجه به هنگامی که شاغل نیز باشد، پرداخت نفقه بر عهده ی زوج نیز خواهد بود.
 • فرزند تنها میتواند جهت مطالبه ی نفقه ی خود در آینده، دادخواست تنظیم نماید. ولیکن زوجه میتواند نسبت به دریافت نفقه ی پیشین خود از زوج، دادخواست تنظیم نماید.

مبلغ نفقه ی فرزندان چه میزان است؟

با عنایت بر قانون، میزان مبلغ نفقه با استناد به توانایی مالی فرد نفقه دهنده اعمال میگردد. از این جهت به هنگامی که دعوای پرداخت نفقه از سوی اقارب در دادگاه مطرح گردد، دادگاه نیز میزان آن را تعیین می نماید.

مقام محترم قضایی ضمن صدور قرار کارشناسی پرونده را در راستای تعیین میزان مبلغ نفقه به کارشناس واگذار خواهد کرد. کارشناس نفقه نیز با عنایت به توانایی مالی نفقه دهنده، میزان مبلغ نفقه را تعیین خواهد نمود.
کارشناس مربوطه، مبلغ نفقه را با عنایت بر عناوینی هم مانند:

 • استطاعت مالی پدر
 • شرایط اجتماعی
 • نیازهای گوناگون فرزند
 • تعداد فرزندان در خانواده

تعیین نموده و آن را به قاضی پرونده تسلیم می نماید. پس از آن قاضی حکم پرداخت نفقه را نیز صادر خواهد کرد.

مجازات اتخاذی در راستای عدم پرداخت نفقه

به هنگامی که شخص نفقه دهنده دارای استطاعت مالی نیز باشد، ولیکن نسبت به پرداخت نفقه سر باز زند، قانونگذار نیز برای او مجازات اعمال خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از وکیل دریافت نفقه فرزند مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

زمانی که شخص نفقه دهنده با داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه ی اقارب سر باز زند، به حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم خواهد شد.
حبس تعزیری درجه ی شش، شش ماه تا دو سال حبس میباشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی

جهت بیان دادگاه صالح در راستای رسیدگی به دعوی عدم پرداخت نفقه ی فرزند باید به بررسی دو حوزه نیز بپردازیم.

 • حوزه ای که دارای صلاحیت محلی است.
 • حوزه ای که دارای صلاحیت ذاتی است.
 • دادگاهی که صلاحیت محلی در راستای رسیدگی به دادخواست مطالبه ی نفقه ی فرزند را دارد، دادگاه محل سکونت خوانده است. بنابراین فرزند یا نماینده ی قانونی او، ملزم میباشد دادخواست را در راستای مطالبه ی نفقه ی فرزند به دادگاه محل سکونت خوانده تسلیم نماید.
 • دادگاهی که صلاحیت ذاتی در راستای رسیدگی به دادخواست مطالبه ی نفقه ی فرزند را دارد، دادگاه خانواده است. بنابراین فرزند یا نماینده ی قانونی او، ملزم میباشد دادخواست را در راستای مطالبه نفقه فرزند به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

درخواست فروش ترکه

درخواست فروش ترکه : پس از فوت فردی، لازم است دیون او به دیگران پرداخت گردد. پس از تصفیه ی دیون ، آنچه که باقی مانده ترکه خالص نام دارد. ترکه باقی مانده لازم است با در نظر گرفتن قانون و به گونه ای عادلانه و درست میان وارثین تقسیم گردد.
در یک نگاه کلّی ترکه عبارت است از اموالی که یک شخص پس از فوت، بر جای میگذارد.

ماترک باقی مانده از سوی او همچون یک مال مشترک است و تمامی وراث در مال مشترک، شریک هستند. برای آنکه وراث بتوانند به میزان سهم خود دست یابند، ابتدا لازم است دیون و وام های متوفی از اموال به جا مانده پرداخت گردد و ترکه به صورت خالص درآید. پس از آن میتوانند به کم وکیل تقسیم ارث اقدام به تقسیم ترکه نمایند. برای ارتباط با بهترین وکیل تقسیم ارث تهران می توانید با وکلای مجرب گروه حقوق عدل محور در ارتباط باشید.

آیا حقوق مالی نیز جزء ترکه محسوب میگردد؟

حقوق مالی همچون سایر دارایی های متوفی جزء ترکه محسوب میگردد. برای آن که بهتر با مطلب بیان شده آشنا گردید اشاره ای میکنیم به برخی از حقوق مالی:

 • حق خیار.
 • حق رهن مرتهن بر عین مرهونه.

و مواردی از این قبیل. به این معنا که حتی پس از فوت وراث می توانند از خیار غبن متوفی در معامله انجام شده استفاده نموده و قرارداد یا معامله را فسخ کنند.

درخواست تقسیم ترکه

در اغلب موارد چند وراث وجود دارد، در چنین حالاتی هر یک از آن ها میتوانند به صورت جداگانه درخواست خود را به جهت تقسیم ترکه به دادگاه بیان دارند.

درخواست فروش ترکه
گاه ممکن است یکی از وراث مجنون باشد، چنانچه که یکی از وراث مجنون باشد، ولی و قیم او چنین اختیاری را خواهد داشت که درخواست تقسیم ترکه را بیان دارد.

اگر مالی غیر قابل تقسیم باشد

در درخواست فروش ترکه گاه اموال به جای مانده از سوی متوفی قابل تقسیم نیست، در چنین مواقعی لازم است ابتداعاً درخواست فروش ترکه به کمک وکیل دادگستری تنظیم و ثبت شود سپس چنانچه وراث بر میزان سهم الارث خویش از ان مال توافق داشته باشند، کار به راحتی انجام خواهد شد و تقسیم ترکه فی مابین اناه نیز موورد پذیرش دادگاه خواهد بود. چنانچه وراث بر سر مال غیر قابل تقسیم اختلاف داشته باشند، ناچار در این حالت فروش ترکه به دستور دادگاه انجام خواهد شد. و دادگاه دستور به فور ش مال می دهد تا از پول اخذ شده از طریق فروش ان مال غیر قابل تقسیم، سهم هر یک از وراث پرداخت شود.

به منظور تقسیم نمودن ترکه ابتدا لازم است انحصار وراثت انجام شود. پس از آن انجام مهر و موم ترکه الزامی میباشد. ترکه ی باقی مانده از سوی متوفی در دادگاه ثبت، و تحریر خواهد گشت. پس از آن است که وراث میتوانند نسبت به تقسیم ترکه اقدام نمایند.

قوانین مربوط به تفکیک و فروش ملک مشاع

مال مشترک به سه صورت قابل تقسیم است:

 • تفکیک یا جدا سازی.
 • تعدیل.
 • رد.

در تفکیک و جداسازی ملک مشترک به هر یک از وراث به اندازه ی سهم آنها پرداخت خواهد شد.
در تعدیل، ابتدا مال مشاع قیمت گذاری خواهد شد پس از آن است که تقسیم صورت می پذیرد. توجه داشته باشید، در صورتی که فروش ملک مشاع، به صورت تعدیل صورت پذیرد، ممکن است به قدر سهم هر یک از وراث به آنها داده نشود.

قوانین مربوط به تفکیک و به فروش رسانیدن ملک مشاع

اسناد و مدارک مورد نیاز در راستای درخواست تقسیم ارث باقی مانده:
توجه داشته باشید که وراث این اختیار را دارند که با توافق یک دیگر اقدام به تقسیم ترکه نمایند، ولیکن در صورتی که هر یک از آنها با سایر وراث به توافق نرسد و یا محجور باشد، تقسیم ترکه لازم است به واسطه ی دادگاه انجام شود. مدارک و اقدامات لازم به منظور تقسیم ترکه عبارتند از

 • ارائه درخواست تقسیم ترکه که توسط وکیل متخصص تنظیم شده باشد. در این راستا می توانید با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل محور از طریق شماره 09305297504 تماس بگیرید
 • مشخصات کامل فرد درخواست کننده.
 • تهیه ی تأییدیه در راستای انحصار وراثت.
 • تهیه ی صورت اموال در صورتی که عمل تحریر انجام نشده است.

شما بهتر است به جهت اطمینان خاطر بیشتر ابتدا به منظور تحریر ترکه درخواست کنید و سپس اقدامات لازم را در راستای تقسیم ترکه انجام دهید.

مدت زمان تقسیم ارث

مدّت زمان لازم در راستای تقسیم ترکه اغلب چند ماه است. در راستای تقسیم ترکه نمیتوان یک مدّت زمان خاصی را مشخص نمود. ولیکن میتوان چنین گفت که از هنگام صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان تقسیم ترکه معمولاً 5 تا 8 ماه زمان مورد نیاز است. هزینه های مورد نیاز جهت درخواست تقسیم ترکه در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تعیین خواهد شد.

به هنگامی که ملک غیر قابل تفکیک باشد و به صورت مشاع باشد، لازم است دادگاه دستور فروش مال مشاع را صادر نماید. پس از صدور دستور است که مال به مزایده گذارده می شود و سهم هر یک به صورت جداگانه به صندوق پرداخت میگردد.

به منظور اخذ مشاوره حقوقی رایگان از وکلای مجرب گروه حقوقی عدل محور می توانید با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

اهدا جنین در قانون ایران

اهدا جنین در قانون ایران : در حال حاضر اهدا جنین موضوعی می باشد که با عنایت بر افزایش روز افزون عدم بارداری، همچنین شیوه های مدرن درمانی به مبحثی بسیار داغ تبدیل شده است.

منظور از اهدای جنین چیست؟

اهدای جنین در یک نگاه کلّی به روشی گفته می شود که در آن از یاخته ی یک زوج و زوجه (که دارای رابطه ی قانونی و شرعی می باشند) یک جنین در محدوده ی آزمایشگاه تشکیل شود. آن جنین با استفاده از امکانات موجود در آزمایشگاه در داخل رحم زن تقاضا کننده قرار می گیرد.

انواع اهدای جنین

اهدای جنین در دو حالت صورت می پذیرد:

 1. به هنگامی می باشد که عدم بارداری از سوی زوج است، در این حالت مرد قادر به تولید اسپرم نمی باشد. ولیکن تخمک زن سالم می باشد و می تواند یک دوره ی بارداری را به خوبی پشت سر گذارد.
 2. به هنگامی است که زوج و زوجه تقاضا کننده جنین مشکلی برای بارارشدن ندارند بلکه ترس از انتقال بیمارهای ارثی از زوج و زوجه به نسل های بعدی، بارداری زن را با مشکل مواجه می نماید. از این جهت بیماری های ارثی از طریق اهدای جنین قابل درمان است و نهایتاً زوج و زوجه می توانند به آرزوی خود به راحتی دست یابند.

نحوه ی تمهید جنین اهدایی

باید بدانید که جنین هایی که به جهت اهدا مورد استفاده واقع میشوند به دو روش تمهید می گردند:

 1. اهدای اسپرم (از سوی مرد) و تخمک (از سوی زن) با رضایت قلبی خود و با غایت دوستانه انجام می گیرد و خودشان هیچ مشکلی برای بارورری نداشتند و با اهداف انسان دوستانه اقدام به اهدا جنین می نمایند.
 2. در روش دوم زوجین ناباروری که از طریق بارور سازی آزمایشگاهی صاحب فرزند شده اند، در این روش ممکن است تعداد جنین هایی که در طول درمان تشکیل شده است، بیش از آن چیزی باشد که رحم مادر برای بارداری به آن نیاز دارد. از این جهت به هنگامی که زوجین نیازی به استفاده از جنین های منجمد تشکیل یافته نداشته باشند می توانند آن را اهدا نمایند.

ارث و نسب در هاله ای از ابهام!

یکی از مهمترین انتقادات وارده بر قانون یا آئین نامه اهدای جنین مسئله ارث و نسب است که متاسفانه آئین نامه اهدای جنین هیچ اشاره واضح و روشن و دقیقی به مسئله ارث بری فرزند متولد شده از اهدای جنین نداشته است.

شرایط لازم به جهت اهدا جنین

 

 1. زوج و زوجه با توجه به تأییدیه معتبر پزشکی، امکان بارداری را نداشته باشند و زن بتواند جنین را در رحم خود نگهداری نماید.
 2. زوج و زوجه از نظر اخلاقی شایستگی و صلاحیت لازم برای دریافت جنین را داشته باشند.
 3. زوج و زوجه هیچ یک سفیه نباشند.
 4. زوج و زوجه دارای بیماری غیر قابل درمان نباشند.
 5. زن و مرد اعتیاد به مواد اعتیاد آور نداشته باشند.
 6. و نهایتاً زوج و زوجه مؤظف هستند به هنگام اهدا جنین دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند.

قانون گذار به خوبی بیان داشته است که، زوج و زوجه دریافت کننده جنین در برابر نگهداری از کودک، پرداخت نفقه ی او، تربیت طفل وظیفه دارند و مؤظف هستند بدان ها عمل نمایند.

اهدا جنین

برخی از زوج و زوجه ای که نمی توانند بارور شوند (نابارور هستند) و غایت آنها باردار شدن از طریق لقاح مصنوعی است، جنین فریز شده ساخته خواهد شد. پس از باردار شدن زوج و زوجه مابقی جنین ها در اختیار زوجینی قرار خواهد گرفت که می خواهند به طریق لقاح مصنوعی صاحب فرزند گردند.

حفظ اطلاعات اهدای جنین و عدم افشای آن

اطلاعات و مشخصات افرادی که جنین اهدا می کنند برای همیشه و تا آخر حفظ و هرگز منتشر نخواهد شد، ضمانت اجرا و مجازات افشای اطلاعات مربوط به اهدا کندداگن جنین می تواند 2 تا 10 سال حبس به همراه داشته باشد که متوجه مسئول افشاکنده خواده بود.

مدارک لازم برای اخذ جنین

برای گرفتن جنین شما می بایست ابتداعاً به دفتر وکالت گروه حقوقی عدل محور مراجعه نماید یا با شماره 09305297504 تماس بگیرید و ضمن دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه شرایط و مراحل دریافت جنین نسبت به تنظیم دادخواست اخذ جنین اقدام نمایید . زن و مردی که متقاضی اخذ جنینی هستند الزامآ باید مدارکی را به هنگام تنظیم دادخواست و درخواست اخذ جنین به همراه داشته باشند که در ادامه به مدارک لازم برای اخذ جنین اشاره خواهیم کرد .

 1. زوج و زوجه متقاضی گرفتن جنین می بایست اصل سند ازدواج و نکاح خود را به همراه داشته باشند.
 2. زن و مرد می بایست گواهی از پزشک دریافت کنند و به همراه داشته باشند که این گواهی بیانگر آن است که زوج و زوجه امکان باردرای و بچه دار شدن را ندارند البته این گواهی باید به تایید پزشکی قانونی هم برسد.
  ارائه کارت شناسایی و کارت ملی

 

تماس با شماره 09305297504 و اخذ مشاوره حقوقی اهدا جنین با وکیل خانواده

اصول و قوانین قبول ترکه

اصول و قوانین قبول ترکه : مدیریت ترکه و اداره نحوه پرداخت بدهی متوفی و تصفیه ی دیون وی ، قبول ترکه نام دارد. قبول ارثیه حالتی است که ورثه باید بنا بر اختیار و اراده خود در راستای اداره و تصفیه ی دیون قدم گذارند. از سویی دیگر چنانچه ورثه طی مدّت 30 روز رد ترکه را اعلام نکنند به منزله ی قبول ارثیه خواهد بود.

لازم به ذکر است که اصول و قوانین قبول ترکه تنهابه منزله ی قبول ارث به جای مانده از متوفی نیست. شما عزیزان بهتر است پیش از هر اقدامی در پرونده های حقوقی با وکیل تخصص گروه حقوقی عدل محور مشورت نمایید برای این منظور شماره تماس 09305297504 برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان در نظر گرفته شده است.

قبول ارثیه و انواع آن

 • قبول مشروط ترکه.
 • قبول مقید ترکه.
 • قبول ضمنی ترکه.
 • قبول صریح ترکه.
 • قبول مطلق ترکه.
 • قبول ترکه بنا بر تحریر ترکه.

قبول ترکه نباید مشروط به یک شرط باشد

با توجه به آنچه که در قانون امور حسبی بیان شده است:
قبول ارث از سوی وراث نمیتواند مشروط بر یک شرط باشد. برای مثال:
وراث چنین بگویند که ترکه را میپذیرند به شرط آن که دیون متوفی را پس از گذشت یک سال پرداخت نمایند.البته در صورتی که طلبکاران با شرط گذارده شده از سوی وراث موافقت نمایند، شرط اعمال خواهد شد.

قبول ارثیه باید به صورت منجز باشد

قبول ارث از سوی وراث لازم است به صورت منجز باشد و نباید مقید و بدون تکلیف باقی بماند. برای مثال:
وراث چنین بگویند که اگر دام های متوفی در سال آینده زنده بماند و دچار بیماری نشود آن را خواهند پذیرفت. در غیر این صورت دام را نخواهند پذیرفت.

قبول ترکه

قبول ضمنی ترکه چیست؟

از سویی وراث ممکن است بر روی اموال بر جای مانده از سوی متوفی تصرفاتی انجام شود. برای مثال:
وراث خانه ی مسکونی یا ملک تجاری متوفی را به اشخاص دیگر اجاره دهند.
اگر چنین عملیاتی از سوی وراث بر روی ترکه واقع شود نشانگر قبول ترکه به صورت ضمنی خواهد بود. در قبول ضمنی نیز در صورتی که وراث عدم قبولی خود را در راستای رد ترکه طی مدّت 30 روز اعلام ننمایند، به منزله ی قبول ارث خواهد بود.

قبول صریح ترکه

قبول صریح ترکه عبارت است از قبول به صورت کتبی یا شفاهی ترکه.
قبول کتبی ترکه یا در قالب سند رسمی (در دفاتر اسناد رسمی) و یا در قالب سند عادی است. زمانی که قبول صریح ترکه به صورت کتبی باشد لازم است به اطلاع دادگاه برسد. دادگاه ملزم میباشد پس اطلاع از سوی وراث آن را در دفتر مخصوصی درج نماید.

زمانی که قبول ارثیه از سوی وراث در قالب ذکر آن به صورت شفاهی باشد، لازم است پذیرش صورت گرفته از سوی وراث به اطلاع دادگاه نیز برسد.

قبول ترکه بعد از رد ترکه

گاهی اتفاق افتاده که وراث در ابتدای کار ترکه را نپذیرفتن و آن را رد ترکه کردند اما بعد از گذشت مدتی پشیمان شده و می خواهند ترکه را قبول کنند در این صورت خواسته آنها پذیرفته خواهد شد البته به شرطی که تا آن مدت مدیری شخصی برای مدیریت ترکه تعیین نشده باشد.

حال اگر تنها یکی از ورثه ها مدیریت ماترک را بپذیرد دیگر وراث به هیچ وجه حق ندارند درباره نحوه مدیریت ترکه یا پرداخت بدهی ها و تصفیه ماترک اقدام کنند و حتی حق اعتراض نسبت به نحوه مدیریت ترکه نیز از آنها سلب خواهد شد.

قبول ترکه بنا بر تحریر ترکه

در مرحله ی اول تحریر ترکه انجام میشود. پس از آن وراث قبول میکنند که در برابر دیون متوفی جواب گو باشند یا نه. در این حالت از قبول ارث ، میزان مسئولیت وراث در برابر دیون متوفی به همان میزان است که درصورت تحریری ترکه بیان شده است. از این جهت هنگامی که یک فردی بعد از چندین سال مدعی و طلبکار واقع گردد، به وراث مربوط نخواهد شد. زیرا وراث به میزان صورت تحریری ترکه، دیون متوفی را قبول نموده اند.

چنانچه وراث طی مدّت زمان تعیین شده، رد ترکه را به دادگاه بیان ننمایند، به معنای قبول ارثیه خواهد بود. بنابراین لازم است در صورت رد ترکه بدین نکته از سوی وراث توجه گردد. گروه حقوقی عدل محور نظر به سالها فعالیت تخصصی در حوزه ارث و بهره گیری از وکلای متخص در این حوزه می تواند بهترین راهنمای شما در طی مسیر و تسریع در روند رسیدگی باشد .

تماس با گروه حقوقی عدل محور : 09305297504

وکیل نفقه , وکیل متخصص برای مطالبه نفقه

وکیل نفقه , وکیل متخصص برای مطالبه نفقه : ازدواج و وقوع عقد نکاح برای زوجه و زوج وظایف و مسئولیت هایی را ایجاد میکند. یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت هایی که مرد بر عهده ی خود دارد، پرداخت نفقه زن و تأمین هزینه های مورد نیاز در راستای زندگی است.

در کشور ما (ایران) تأمین نفقه ی زوجه بر عهده ی زوج است. به طور کلّی میتوان گفت نفقه عبارت است از هزینه ی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و هزینه های ضروری.

به چه هنگام زوجه مستحق دریافت نفقه پیش از طلاق و در زمان حیات زوج است؟

در دو حالت زوجه مستحق دریافت نفقه پیش از طلاق و در زمان حیات زوج است.

1- به هنگامی که عقد نکاح میان زوج و زوجه دائم است.زمانی که عقد میان زوج و زوجه موقت است، زوجه نمیتواند از زوج مطالبه ی نفقه نماید. مگر در صورتی که در عقد موقت چنین قید شده باشد که زوج ملزم به پرداخت نفقه است و یا اوضاع و احوال موجود، مرد را ملزم به پرداخت نفقه نماید. برای مثال در صیغه نامه ی عقد موقت قید شده باشد که مدّت زمان صیغه 98 سال است، چنین تصور میشود که مرد ملزم می باشد، نفقه را پرداخت کند.

2- به هنگامی که زوجه از زوج تمکین نماید. به عبارتی مطالبه ی نفقه از سوی زوجه به تمکین او شرط شده است. پس میتوان به چنین نتیجه ای دست یافت که پس از وقوع ازدواج و آغاز زندگی زوج و زوجه در کنار یک دیگر، زوج ملزم به پرداخت نفقه است، البته در صورتی که زوجه از زوج تمکین کند.

مقصود از تمکین زوجه از زوج چیست؟

تمکین زوجه از زوج به معنای انجام تکالیف زوجیت از سوی زوجه، ساکن شدن در منزل مسکونی زوج و درستی معاشرت و برخورد با زوج است. پس به زنی که اقدام به انجام اعمال فوق ننماید، ناشزه اطلاق میگردد.در صورتی که زن بدون داشتن دلایل قانونی از انجام وظایف خود سر باز زند، نمیتواند از زوج نفقه دریافت نماید.

وکیل نفقه

نفقه زوجه در صورت جدایی از زوج

به هنگامی که طلاق زوج و زوجه رجعی و به درخواست مرد باشد توجه به دو نکته الزامی است:

 • طی 90 روز عده، زوج و زوجه از یک دیگر ارث میبرند.
 • زوجه طی 90 روز عده میتواند از زوج نفقه دریافت نماید.

به هنگامی که طلاق زوج و زوجه بائن باشد. در این حالت زوجه ملزم میباشد، عده را نگاه دارد، ولیکن زوج ملزم نمی باشد که نفقه ی 90 روز، معادل 3 ماه را به زوجه پرداخت نماید. ممکن است زوجه به هنگام طلاق از زوج باردار باشد که در این صورت زوج ملزم می باشد تا زمان به دنیا آمدن کودک، نفقه ی زوجه را پرداخت کند.

مطالبه ی نفقه از سوی زوجه در حین زندگی مشترک با زوج

به هنگامی که در طول زندگی مشترک زوجه از زوج تمکین نماید، ولیکن او اقدام به پرداخت نفقه نکند، زوجه میتواند با ارائه ی دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده خواستار دریافت نفقه ی معوقه شود.

در یک نگاه ساده تر زمانی که زوج و زوجه در یک خانه با هم زندگی میکنند، اصل بر این است که زوج نفقه ی زوجه را پرداخت میکند مگر در صورتی میتوان گفت که نفقه از سوی زوج به زوجه پرداخت نمی شود که زوجه ثابت نماید، زوج خانه را ترک نموده و نفقه ی او را پرداخت نمی کرده است.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه

اسناد و مدارکی که در راستای مطالبه نفقه مورد نیاز است:

 • مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملّی.
 • به همراه داشتن سند ازدواج.
 • دلایل مورد نیاز در راستای اثبات عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه.

مزیت استفاده از وکیل نفقه

مزیت های همراهی شما عزیزان توسط وکیل مطالبه نفقه

 • شما می توانید با اتخاذ وکیل نفقه حاذق و مشورت با او در ارتباط با هر یک از زمینه ها، دیگر در مراحل رسیدگی به موضوع حضور به عمل نیاورید.
 • به هنگام حضور وکیل نفقه شما میتوانید سریع تر به هدف خود دست یابید.
 • پس از اتمام مراحل دادرسی و پایان پرونده به نفع زوجه، هنگامی که زوج اقدام به پرداخت نفقه ننماید، وکیل متخصص نفقه میتواند حکم جلب زوج را اخذ نماید.
 • و نهایتاً در صورتی که زوجه تمایل داشته باشد از زوج طلاق بگیرد، وکیل خانواده می تواند به او کمک کند.

مقدار نفقه و نحوه ی محاسبه ی آن توسط دادگاه:

مقدار نفقه با توجه به شئونات زوجه تعیین میگردد. علاوه بر آن عرف و عادت محل زندگی زوجین و همچنین شرایط مالی زوج نیز در آن بی تأثیر نیست. ممکن است زوج و زوجه با یک دیگر در مقدار نفقه به توافق برسند. ولیکن در صورتی زوجین به توافق نرسند، دادگاه اقدام به تعیین مقدار آن خواهد کرد.

استیفاء دین از ترکه (کسر بدهی های متوفی از ارثیه)

استیفاء دین از ترکه – کسر بدهی های متوفی از ارثیه : این امکان وجود دارد که فرد متوفی پس از فوت خود اموالی را باقی گذارد، به آن اموال به جای مانده، ترکه اطلاق میشود. در این میانه ها امکان دارد فرد متوفی دیونی را به دیگران در راستای انجام معامله های مالی و حقوقی، داشته باشد.  لازم است دیون و وام های اتخاذی متوفی از اشخاص دیگر پرداخت گردد. دیون و وام های اتخاذی متوفی از ترکه ی متوفی پرداخت خواهد شد. پیش از پرداخت دیون و وام های اتخاذی از سوی ترکه متوفی لازم است خرج و مخارج انجام کفن و دفن نیز لحاظ گردد. تیم حقوقی عدل محور متشکل از وکلای متخصص در امور تصفیه تریکه و تقسیم ترکه آماده پذیرش پرونده شما و ارائه مشاوره حقوقی می باشد.

وراث هیچ مسئولیتی ندارند !

در استیفاء دین از ترکه، دیون متوفی هیچ ربطی به اموال و دارایی وراث نخواهد داشت. از این جهت میتوان چنین گفت که دیون، وام های اتخاذی از سوی متوفی پیش از فوت، پس از فوت او از ترکه پرداخت خواهد شد. البته پیش از پرداخت دیون لازم است خرج و مخارج انجام کفن و دفن میت از ترکه استخراج گردد.

کم بود ترکه نسبت به دیون

بله، درست است، گاه ترکه بر جای مانده از متوفی کفاف پرداخت دیون و بدهی های متوفی پیش از مرگ را نمیدهد، در چنین حالتی وراث نیز وظیفه ای در برابر پرداخت دیون مازاد بر ترکه را نخواهند داشت.

ادعای طلبکار پس از تقسیم ترکه

ممکن است پس از تقسیم ترکه میان وراث یک طلبکار مدعی شود، در چنین حالتی ورثه فقط نسبت به بدهی های متوفی که در تحریر ترکه معین شده مسئول می باشند.

استیفاء دین از ترکه

انواع گوناگون دیون و حقوق متعلق به ماترک:

برخی از دیون و حقوق متعلق به ماترک عبارت است از:

 • خرج و مخارج انجام کفن و دفن متوفی است.
 • معاهداتی که نسبت به عین معین از اموال و دارایی های متوفی منعقد گردیده است.که میتوان از آن با نام حقوق متعلق به ماترک نام برد.

زیرا گاهی طلبکار به جهت دستیابی به حق و حقوق خود یکی از اموال متوفی را به عنوان وثیقه از متوفی اخذ مینماید. تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی متوفی وی بتواند از محل وثیقه ی اخذ شده به حق و حقوق خود دست یابد.

اولویت یک طلبکار نسبت به طلبکار دیگر

شاید جالب باشد که بدانید ممکن است یکی از طلبکاران نسبت به طلبکاری دیگر از الویت برخوردار باشد. شاید برای شما این سؤال به وجود آید که مقصود از الویت طلبکاری بر طلبکار دیگرچیست؟

در صورتی که یک طلبکار از بدهکار وثیقه ای را به جهت احقاق حق و حقوق خود دریافت نموده باشد به طور حتم بر سایر طلبکاران ارجحیت خواهد داشت.بنابراین لازم است ابتدا حق او پرداخت شود، پس از آن چنانچه از ترکه چیزی بر جای ماند حق سایر طلبکاران پرداخت شود.

مهریه زوجه و زن متوفی نیز نسبت به سایر طلبکاران از دیون ممتاز بوده که ابتداعاً باید نسبت به پرداخت و تسویه آن اقدام شود.

استیفاء دین از ترکه

به هنگامی که بخشی از ترکه در برابر یک دین (همچون معاملات) در رهن باشد، در برابر مال مرهونه، مرتهن نسبت به سایر طلبکاران مقدم می باشد. در صورتی که طلب فرد مرتهن نسبت به مال مرهونه بیشتر شود، باقی مانده میان سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد و در صورتی که طلب مرتهن از قیمت مال مرهون کمتر شود، او نسبت به باقی مانده همچون سایر بستانکاران است.

مراحل استیفاء دین از ترکه

به منظور استیفاء دین از ترکه متوفی در قدم نخست باید به سراغ وکیل متخصص گروه حقوقی عدل محور مراجعه نمود تا پس از اخذ مشاوره در صورت نیاز نسبت به تنظیم دادخواست اقدامات لازم توسط وکیل دادگستری انجام گیرد. پس از معین شدن و اثبات بدهی متوفی در قدم نخست باید دیون ممتاز متوفی پرداخت شود من جمله این حقوق عبارتند از

 1. حقوق خدمتکاران خانه متوفی برای شش ماه پیش از فوت او پرداخت گردد.
 2. حقوق کارگران که به صورت روزانه یا هفتگی، حق الزحمه دریافت مینمودند برای سه ماه پیش از فوت او پرداخت شود.
 3. پرداخت نفقه ی زوجه.

وکیل استیفاء دین از ترکه

میتوان چنین گفت ، در صورتی که بستانکاران در صدد دریافت بدهی و طلب خود بر آیند، لازم است یک دادخواست استیفاء دین از ترکه توسط وکلای متخصص تنظیم نمایند. به هنگام تنظیم دادخواست استیفاء دین از ترکه یک طرف بستانکار و طرف مقابل ورثه خواهد بود. پس از آن به هنگام تشکیل دادگاه بستانکاران مؤظف می باشند وجود بدهی خود را از متوفی اثبات نمایند. پس از اثبات دیون از سوی بستانکار، در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده باشند مؤظف به پرداخت بدهی خواهند بود.در صورت رد ترکه دادگاه یک مدیر را به عنوان تصفیه ی بدهی متوفی اتخاذ خواهد نمود.
تیم حقوقی عدل محور آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و پذیرش پرونده شما با هدف تسریع در رسیدگی و احقاق حق می باشد.

اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از موسسه حقوقی عدل محور : 09305297504

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت : تا پیش از قانونی شدن بسیاری از امور همچون تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث، اسنادی همچون گواهی حصر وراثت که در اصطلاح عامیانه با عنوان گواهی انحصار وراثت شناخته می شوند مطرح نشده بود. از آنجا که سوالات متفاوتی در خصوص گواهی حصر وراثت وجود دارد امکان دریافت مشاوره حقوقی گواهی حصر وراثت از طریق گروه وکلای عدل محور به صورت حضوری و غیر حضوری برای شما فراهم شده است. ما در این مقاله به متداول ترین سوالات موجود در این زمینه پاسخ می دهیم.

گواهی حصر وراثت چیست؟

در یک جمله مفهومی و کوتاه می توان تعیین تکلیف ماترک متوفی با شیوه های قانونی و معتبر را تصدیق یا گواهی حصر وراثت نامید. گواهی انحصار وراثت برگه ای قانونیست که شامل نام و مشخصات متوفی، ورثه، سهم الارث و سایر مواردی است که به تقسیم ماترک می انجامد. گواهی حصر وراثت برای خالص سازی اموال و دارایی متوفی از حیث دیون و وصیت های صورت گرفته صادر می گردد.

خوانده در گواهی حصر وراثت

تکلیف خواهان در گواهی حصر وراثت کاملا مشخص است. هر فردی اعم از وارث یا نماینده قانونی او، طلبکار و دائنین متوفی، وصی و موصی له حق درخواست صدور گواهی حصر وراثت را دارند و در این خصوص می توانند دادخواست حقوقی مطرح کنند. حال سوال این است که این دادخواست باید به طرفیت چه کسی صادر شود و یا به بیان واضح تر خوانده در دادخواست حصر وراثت کیست؟

پاسخ اینکه با توجه به ترافعی بودن این دعوی نیازی به درج نام خوانده نیست و صرف ذکر کردن نام خوانده کفایت می کند.

گواهی حصر وراثت را از کجا بگیریم؟

گواهی انحصار وراثت را باید از مرجع حقوقی صالح درخواست کرد. قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف محلی را برای رسیدگی به این درخواست تعیین نموده است. منظور از شورای حل اختلاف محلی، شعبه ایست که متوفی در آنجا اقامت دائم داشته و یا به عنوان آخرین اقامتگاه متوفی شناخته می شود. در غیر این صورت باید به محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کرد و اگر این اموال متعدد باشند دادگاهی صالح است که پیش از همه رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است. لازم است پیش از  هر اقدامی با وکلای متخصص و با تجربه عدل محور  از طریق شماره 09305297504 در ارتباط باشید.

گواهی حصر وراثت

هزینه انحصار وراثت

تعیین هزینه انحصار وراثت به صورت دقیق امکان پذیر نیست چرا که برخی از افراد در این زمینه به بسیاری از مشاوران حقوقی مراجعه نموده و مبالغی را در زمینه دریافت اطلاعات پرداخت می کنند. برخی دیگر نیز به وکلای این عرصه مراجعه نموده و به علت سپردن امور حقوقی به یک وکیل ماهر باید هزینه های بیشتری متقبل شوند. با این حال مبلغی که در این خصوص به صورت ثابت باید پرداخت شود در سال 1399 به میزان 130 هزار تومان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. برای صدور انحصار وراثت هایی با ارزش کمتر از سه میلیون ریال، ده روز کاری فرصت لازم است و برای بیش از این میزان حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه فرصت لازم خواهد بود.

استعلام گواهی انحصار وراثت

یکی از سوالاتی که برخی از کاربران برای اطلاع از صدور احضاریه و سایر اقدامات مربوط به گواهی انحصار وراثت مطرح می کنند این است که چگونه می توان استعلام گواهی انحصار وراثت را گرفت؟ در این خصوص می توان چند پاسخ کاربردی را ارائه نمود:

 • اگر شما در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید و کد ملی شما در پرونده مورد نظر ثبت شده باشد می توانید به سایت adliran.ir مراجعه کرده و در قسمت اطلاع رسانی برای اشخاص، موضوعات مورد نظر خود را پیگیری نمایید. این سامانه به سامانه ابلاغیه اوراق قضایی به صورت آنلاین نیز معروف است.
 • اگر بخواهید این استعلام را از طریق اداره ثبت بگیرید باید بدانید که اداره ثبت مستقیما به شما پاسخ نمی دهد و باید آن را در قالب یک داخواست تنظیم نمایید.

مراحل گام به گام انحصار وراثت

اکنون که با مهمترین جزییات موجود در این زمینه آشنا شده اید می توانید با توجه به مراحل زیر برای درخواست انحصار وراثت اقدام نمایید؛ این مراحل عبارتند از:

 • در گام اول باید به ثبت احوال مراجعه کرده و گواهی فوت بگیرید.
 • در مرحله بعد شعبه صالح به رسیدگی را مشخص نمایید. در این مرحله فرم مخصوصی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت به شما داده می شود و شما باید اسامی و مشخصات کامل افرادی که از متوفی ارث خواهند برد و همچنین نسبت آن ها با فرد فوت شده را قید کنید.
 • گام بعدی اینکهباید این فرم را به همراه گواهی فوت متوفی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وراثو دو شاهد به دفتر اسناد رسمی ببرید.
 • در مرحله بعد باید به اداره دارایی مراجعه کرده و مالیات بر ارث را پرداخت کنید. در این خصوص باید ابتدا فهرستی از اموال متوفی تهیه شده و سپس بر طبق اظهارنامه مالیاتی، میزان مالیات بر ارث محاسبه و پرداخت گردد.
 • در مرحله باید مجددا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و تمامی مدارک و اسناد به دست آمده به همراه برخی دیگر از اسناد از جمله  گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل شناسنامه وراث و افراد ذینفع، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفیو گواهی مالیاتی را به همراه دادخواست مربوطه تقدیم شورای حل اختلاف کرد.
 • در مراحل بعدی شورای حل اختلاف به دادخواست مربوطه رسیدگی کرده و پس از طی مراحل قانونی و بخصوص انتشار گواهی انحصار وراثت در روزنامه کثیر الانتشار نسبت به صدور گواهی مورد نظر اقدام می کند.

مراجعه به مشاور و وکیل گواهی انحصار وراثت

مراجعه به مراکز حقوقی و قضایی و دریافت نتیجه مورد نظر نیازمند رفت و آمدهای بسیار زیاد و صرف زمان محسوس و طولانیست. این امور در اغلب موارد در ساعات اداری بررسی می شوند و بسیاری از افراد را برای حضور و پیگیری پرونده به دردسر می اندازند. امروزه بسیاری از افراد جهت پیگیری امور حقوقی به وکلای ماهر و متبحر در این زمینه مراجعه می کنند. کما اینکه وکلا در مراجع حقوقی و قضایی شناخته شده تر بوده و بهتر می توانند امور مربوطه را پیش ببرند. شما نیز می توانید در این زمینه علاوه بر دریافت مشاوره حقوقی اقدام به گرفتن وکیل گواهی حصر وراثت عدل محور نمایید.

صدور اجازه خروج از کشور

صدور اجازه خروج از کشور : خروج از کشور به معنای مهاجرت یا مسافرت، مستلزم دریافت اجازه خروج است. صدور اجازه خروج برای افراد مختلف توسط افرادی که قانون تعیین کرده است امکان پذیر خواهد بود. این مجوز باید به صورتی کاملا رسمی و قانونی ارائه گردد و اجازه نامه هایی که به صورت شفاهی صادر شده اند یا خارج از شرایط لازم برای ارائه مجوز باشند کفایت نمی کند. در این مقاله به صورت کاربردی نحوه صدور اجازه خروج از کشور را بررسی می کنیم. برای دریافت مشاوره حقوقی نحوه و شرایط صدور اجازه خروج از کشور می توانید با شماره 09305297504 تماس گرفته  تا از مشاوره حقوقی رایگان گروه حقوقی عدل محوره بهره مند شوید.

آیا زن برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارد؟

پاسخ کلی به این سوال کاملا مثبت است. یک زن متاهل در ایران و با توجه به قوانین مدون در این زمینه نمی تواند بدون اجازه همسر نسبت به خروج از کشور اقدام نماید. صدور اجازه خروج از کشور برای زن در بخش درخواست پاسپورت و ویزا مطرح می شود. تمدید پاسپورت نیز صرفا با صدور اجازه از جانب شوهر امکان پذیر است.

در چه صورت زن برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر ندارند؟

 این افراد برای خروج نیاز به اذن همسر ندارند:

 • زنی که به همراه همسر خود مقیم یک کشور دیگر است.
 • زنی که با یک مرد خارجی ازدواج کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده است.
 • زنی که قصد انجام تمتع دارد.
 • زنی که ضمن عقد نکاح شرط کرده است برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز نداشته باشد.
 • زنی که با توجه به صلاحدید دادستان محل سکونت، اجازه خروج از کشور را بدون رضایت شوهر دریافت کند.

شرایط خروج از کشور برای افراد بالای 18 سال

خروج پسران بالای 18 سال منوط به دریافت مجوز از هیچ فردی نبوده است. خروج این افراد مبتنی بر قوانین خاصی همچون ضرورت انجام خدمت سربازی و یا دریافت کارت معافی است.در گذشتهخروج دخترانی که بیش از 18 سال داشتندمنوط به اجازه پدر بوداما امروزه این افراد می توانند نسبت به دریافت گذرنامه اقدام کنند و بدون کسب رضایت پدر و یا جد پدری مهاجرت نمایند.

صدور اجازه خروج از کشور

شرایط خروج از کشور برای افراد کمتر از 18 سال

صدور اجازه برای این افراد اعم از دختر و پسر مبتنی بر اذن ولی است. اگر پدر در قید حیات نباشد پدربزرگ پدری و در غیر این صورت جدی پدری قادر به ارائه اجازه نامه خروج از کشور است. در صورتی که پدر، پدر بزرگ و جد پدری در قید حیات نباشند صدور اجازه توسط دادستان و یا دادگاه محلی صورت می گیرد.

اگر حضانت فرزند بر عهده یکی از والدین باشد حق این اجازه از طرف مقابل ساقط می شود. در صورتی که صغیر در قیمومت باشد اجازه خروج توسط قیم صادر می گردد. همانند سایر موارد در شرایط اضطراری امکان ارائه مجوز از جانب دادستان و دادگاه وجود دارد. اجازه خروج در این موارد با سخت گیری های بسیار از جانب مراجع قضایی همراه است و اصولا نیاز به گرفتن وکیل دارد.

مدارک لازم برای اجازه خروج از کشور

کسانی قصد خروج از کشور را دارند بایدمدارک و شرایط لازم را داشته باشند، مدارک و شرایط لازم برای اخذ اجازه خروج از کشور عبارت است از:

 • حضور متقاضی الزامی است.
 • اصل گذرنامه قبلی ( برای افرادی که قبلا گذرنامه دریافت کرده اند )
 • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • گواهی اشتغال به تحصیل برای افراد زیر 15 سال ( ارائه دفترچه بیمه یا گذرنامه عکس دار نیز کفایت می کند. )
 • یک قطعه عکس 4 در 6 جدید و رنگی با شرایط مقرر
 • اصل کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت برای آقایان زیر60 سال (مجوز سیستمی سازمان نظام وظیفه عمومی برای افراد فاقد کارت ضروری است. )
 • اجازه رسمی و محضری برای افرادی که ذکر گردید
 • گواهی فوت شوهر و یا سند طلاق برای بانوان مطلقه
 • موافقت نامه حفا یکان مربوطه برای نیروهای مسلح و بازنشستگان نظامیزیر 5 سال
 • کارت کانون بازنشستگان و حکم بازنشستگی برای نیروهای نظامی با سابقه بازنشستگی بالای 5 سال
 • پرداخت وجوه مربوطه از طریق پلیس +10

دادخواست صدور اجازه خروج از کشور

اگر فردی نتواند رضایت همسر، پدر و قیم خود را برای خروج از کشور به دست آورد می تواند در دادگاه حقوقی طرح دادخواست نماید. در این دادخواست فرد بعد از ذکر مشخصات و عنوان خواسته، دلایل خود را جهت دریافت صدور اجازه خروج از کشور بیان می کند. اگر دادگاه دلایل وی را برای خروج کاملا منطقی بداند و اظهارات همسر، ولی یا قیم را بی اساس، می تواند نسبت به صدور اجازه خروج اقدام نماید.

آیا برای هربار خروج از کشور اجازه شوهر لازم است ؟

زوجه برای هربار خروج از کشور باید از شوهر خود اجازه بگیرد بنابراین یکبار اجازه خروج از کشور به معنای عدم نیاز به اجازه دوباره نیست. اما برای این مشکل هم گروه حقوقی عدل محور راهکاری را ارائه خواهد داد.

یک بار برای همیشه

یکی از مهترین دغدغه‌های زن‌ها در ارتباط با خروج از کشور نیاز به اخذ اجازه مجدد برای خروج می باشد بسیار پرسیده می شود که چگونه یک بار برای همیشه از شوهرمان اجازه خرج از کشور بگیریم و دیگر نیاز به اجازه دوباره نباشد، برای این کار شما باید وکالت بلاعزل برای خروج از کشور از همسرتان اخذ نماید.

شما می توانید این وکالت و اختیار را در ضمن عقد نکاح شرط کنید اگر هم در ضمن عقد نکاح به این مساله اشاره نکرده اید نگران نباشد شما می توانید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا یک وکالت نامه بلاعزل برای خروج از کشور تنظیم نمایید.

برای کسب اطلاعات حقوقی کاربردی و اخذ مشاوره حقوقی می توانید به صورت رایگان با وکلای گروه حقوقی عدل محور از طریق شماره 09305297504 در ارتباط باشید.