مشاوره حقوقی فروش ملک مشاع : املاک زمانیکه در مالکیت خصوصی افراد قرار دارند وضعیت بهتر و مطلوب تری خواهند داشت در مقایسه با زمانیکه در مالکیت مشاعی دو یا چند نفر واقع می شوند. مالکیت خصوصی باعث می شود تا مالک بتواند طبق میل خود و در محدوده قوانین برای ملک خود تصمیم گیری کرده و در آن تصرف نماید حال آنکه در ملک مشاعی این گونه نیست و تصرف هر کدام از طرفین منوط به اذن سایر شرکاست.

هرچند عامه اجتماع به داشتن یک ملک مستقل با مالکیت اختصاصی اهمیت می دهند اما در برخی از موارد، مالکیت مشاعی به صورت قهری صورت می گیرد. در این زمینه می توان به سهم وراث در یک ملک واحد به عنوان سهم الارث اشاره نمود. مشکلات متعددی که در این باب رخ می دهد افراد را به سمت مشاوره حقوقی فروش ملک مشاع معطوف می نماید.

مشاوره حقوقی فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

در اغلب موارد فروش ملک مشاع برای دست یافتن به یک سهم مستقل و اختصاصی صورت می گیرد اما در همه موارد این گونه نیست و ممکن است مالکین یک ملک مشاعی به علل مختلف مبادرت به فروش ملک مشاع نمایند. سوالات مختلفی در خصوص این موضوع وجود دارد چرا که فروش ملک مشاع نمی تواند به این سادگی صورت گیرد. در این زمینه مشاوره از وکیل فروش ملک مشاع می تواند چاره کار باشد تا راه صحیح و قانونی را برای فروش ملک مورد نظر به دست آورید.

انواع ملک مشاع

ملک مشاع به دو نوع تقسیم می شود؛ ملک مشاع قابل افراز و ملک مشاع غیر قابل افراز. گذشته از اینکه راه های افراز ملک مشاع چیست باید بگوییم که فروش این گونه املاک یا فروش سهم یکی از شرکا در املاک قابل افراز راحت تر از ملک مشاعی است که قابلیت افراز ندارد.

ملک مشاع غیر قابل افراز به ملکی گفته می شود که مالکیت شرکا در تمام سهم است و هیچ کدام نمی توانند در خصوص بخش خاصی از ملک ادعای مالکیت نمایند. این امر در شرایطی ایجاد می شود که ارزش بخشی از ملک در مقایسه با سایر بخش ها متفاوت باشد یا افراز ملک با کاهش شدید ارزش ملک مورد نظر همراه گردد. در این خصوص چه باید کرد؟ مشاوره حقوقی ملک مشاع به این سوال جواب می دهد.

فروش ملک غیر قابل افراز

زمانیکه تقسیم مال مشاعی به صورت عادلانه و توافقی امکان پذیر نباشد و تنها یکی از طرفین خواهان مالکیت بی چون و چرای خود بر سهم واقعی خود باشد باید دستور فروش ملک مشاعی را از دادگاه بخواهد. در این شرایط لازم است تا مراحل ذیل را به صورت قانونی و به ترتیب طی کند:

  • در ابتدا باید گواهی نامه عدم افراز ملک توسط واحد ثبتی ارائه شود.
  • در مرحله دوم باید دادخواست دستور فروش ملک مشاع را تنظیم کنید.
  • دادگاه بعد از بررسی دادخواست شما و صحت امور مربوطه، دستور فروش ملک مشاع را می دهد.
  • در مرحله سوم، اجرائیات دادگاه، فروش مال در مزایده را انجام می دهند.
  • ملک شما و سایر شرکا به بالاترین قیمت در مزایده فروخته می شود.
  • در نهایت مبلغ به دست آمده به صورت قانونی و باتوجه به سهم هر کدام از شرکا تقسیم می گردد.

نکات مهم

مسائل ذیل باعث شده است تا بسیاری از افراد برای اشراف به قوانین حاکم بر این مقوله به مشاوره حقوقی فروش ملک مشاع روی بیاورند. این نکات عبارتند از:

آیا فروش سهم مشاعی امکان پذیر است؟

بله اما در صورتی که سهم مورد نظر به صورت عدم تعیین موقعیت فروخته شود و خریدار نیز همانند فروشنده به میزان سهم مورد نظر در جز جز مال شریک گردد.

برای فروش ملک مشاعی باید به کجا مراجعه کرد؟

دادگاه محل وقوع، ملک صالح به رسیدگی است.

آیا شریک ملک مشاعی می تواند از حق شفعه استفاده کند؟

استفاده از حق شفعه منوط است بر اینکه تعداد شرکا دو نفر باشند لذا اگر بیش از دو نفر بودند نمی توان حق شفعه را اجرا کرد.

انتفاع و استفاده یکی از شرکا در ملک مشاعی چگونه است؟

اگر بدون اذن سایر شرکا باشد تصرف غیرقانونی بوده و ضامن است.

آیا باید همه شرکا برای فروش ملک مشاعی توافق کنند؟

خیر! درخواست یکی از شرکا برای رسیدگی توسط دادگاه و فروش ملک مشاع برای تقسیم سهم کفایت می کند.