وکیل خانواده : متاسفانه امروزه دعاوی مربوط به امور خانواده در دادگاه های خانواده بسیار جریان دارد و اختلافات و حساسیت ها بر سر دعاوی خانوادگی بسیار بالا می باشند . دعاوی همانند انواع طلاق (خلع،بائن،مبارات) ، نکاح دختر باکره بدون اذن ولی ، دعاوی مربوط به نسب ، تمکین ، عدم تمکین و یا الزام به تمکین ، دعاوی مربوط به نفقه و هر دعوایی که مربوط به کانون خانواده باشد از دعاوی خانوادگی محسوب میشوند که در دادگاه خانواده مطرح میشوند.

 

وکیل متخصص خانواده

دلیل حساسیت بسیار بالای اینگونه دعاوی در درجه اول آن است که به کانون خانواده مربوط میشود و اگر صلح و سازشی صورت نگیرد و یا اگر احقاق حق معقولانه ای نشود ممکن است منجر به از هم پاشیدن کانون خانواده گردد و در اسلام حفظ کانون خانواده از مهم ترین امورات است ؛ پس یک وکیل حوزه خانواده باید در درجه ی اول برای صلح و سازش و حفظ بنیان خانواده بکوشد مگر طرفین دعوی آن را نخواهند و یا حفظ کانون خانواده عملاً برای وکیل در دعاوی خانواده ممکن نباشد.

در درجه دوم حساسیت بسیار بالای اینگونه دعاوی برای آن است که صدور هر حکمی ممکن است تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد ؛ برای مثال در دعاوی مربوط به تمکین اگر در دادگاه ثابت شود که زن ناشزه است ، دادگاه میتواند به مرد حکم و اجازه برای ازدواج مجدد بدهد و وکلای متخصص در این زمینه باید تمام تلاش و کوشش خود را داشته باشند که باعث تبعات جبران ناپذیری در کانون خانواده نشوند.

در درجه ی سوم حساسیت بسیار بالای اینگونه دعاوی از آن جهت است که دادگاه های خانواده از حیث تشریفات تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیستند(به جز تقدیم دادخواست)،پس وکلای فعال در زمینه امور خانوادگی باید به شیوه رسیدگی و تمامی فنون دادگاه های خانواده آشنا باشند و تجربیات کافی داشته باشند و بدانند که رفتار یک وکیل حرفه ای و متبحر در این حوزه چگونه باید باشند تا حقی از کسی ضایع نشود و یا بی دقتی آنان منجر به از هم پاشیدن کانون خانواده نشود.