وکیل ملکی : وکلای متخصص در امور ملکی در دعاوی ملکی فعالیت می کنند و در واقع تخصص و مهارت آنان در دعاوی ملکی می باشد ، شاید بتوان گفت که دعاوی ملکی از پیچیده ترین دعاوی مطروحه در دادگاه ها هستند.

امروزه به دلیل اهمیت بسیار بالایی که برای مردم دارد و به دلیل اقتضای اوضع اقتصادی جامعه ، خرید و فروش املاک برای مردم بسیار حائز اهمیت شده است و همین امر باعث آن شده که نا آگاهی در برخی از امور مربوط به خرید و فروش املاک منجر به طرح دعاوی ملکی در دادگاه ها بشود.

 

وکیل متخصص ملکی

ازاین حیث میگوییم دعاوی ملکی از پیچیده ترین دعاوی هستند زیرا دعاوی ملکی خود به سه نوع دعاوی ملکی حقوقی ، دعاوی ملکی کیفری و دعاوی ملکی ثبتی تقسیم میشوند و وکیلی که در این زمینه قرار است وکالت شما را قبول کند وی کند نیاز به تبحر و تخصص و مهارت هم در زمینه حقوقی ، هم در زمینه کیفری و هم در زمینه ثبتی دارد و همچنین باید تجربه کافی در زمینه حضور در دادگاه های حقوقی ، کیفری و آشنایی با روال آن ها علی الخصوص آشنایی با روال امور ثبتی داشته باشد.

از سری دعاوی ملکی حقوقی که بسیار رواج دارد میتوان به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، دعاوی ملکی کیفری به خرید و فروش و معامله معارض ، دعاوی ملکی ثبتی به ابطال سند رسمی بنا به دلایل گوناگون اشاره نمود.

پس با توضیحات بالا حتما برای شما همراهان عزیز واضح و مبرهن شد که وکیل در امور ملکی باید دارای چه تخصص و مهارت و تجربه ی بالایی باشد که اگر اینگونه نباشد چه عواقبی را آن هم در این اوضاع اقتصادی جامعه برای شما به رقم خواهد زد.