وکیل تخلیه ملک مسلط به قوانین ملکی 1401 ، عدل محور + فیلم : گاهی اوقات دیده میشود که قرار داد اجاره بین موجر و مستاجر تمام میشود در اینصورت باید مستاجر ملک را تخلیه کند اما این کار را نمیکند . در این صورت موجر می تواند طرح دعوای تخلیه ملک بکند . گاهی به تخلیه ملک تخلیه ید نیز گفته میشود. معمولا برخی ازافراد دعاوی تخلیه ید ( تخلیه ملک) را با دعوای خلع ید اشتباه میگیرند . این دو دعوا با یکدیگر متفاوت است دعاوی تخلیه ید یا تخلیه ملک معمولا در روابط موجر و مستاجری است در حالی که دعاوی خلع ید در تصرف عدوانی اتفاق می افتد.

طبق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است

موارد تخلیه ملک و فسخ قرداد اجاره

مطابق ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجری سال 56 ، موجر در موارد زی میتواند در خواست فسخ قرداد وتخلیه ملک را بدهد:

  1. در صورتی مستاجر بدون داشتن اجازه عین مستاجره را به دیگری انتقال بدهد
  2. در صورتی که مالک خود میخواهد در ملک سکنی گزیند.
  3. در صورتی که محل اجاره در معرض خرابی باشد و قابل تعمیر نباشد.
  4. در صورتی که از محل مورد اجاره به گونه ی دیگری به غیر از آنچه در اجاره نامه ذکر شده استفاده نماید.
  5. در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد ولی مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر بدهد .
  6. در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد.
  7. در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر از پرداخت مال مال الاجاره خودداری کند .

وکیل برای تخلیه ملک

نحوه رسیدگی و مرجع رسیدگی

وکیل متخصص ملکی : به موجب بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نیز این گونه بیان میدارد تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت این شورا میباشد .

دعاوی تخلیه ملک غیر مالی است. و موجر میتواند با ارائه سند اجاره نامه و تنظیم دادخواست تخلیه ملک علیه مستاجر طرح دعوا بکند در صورتی که مستاجر مبلغ اجاره بها را بیش از سه ماه پرداخت نکرده و یا رفتاری خلاف اجاره نما انجام داده است در اینصورت موجر میتواند ابتدائا دادخواست تایید فسخ اجاره از دادگاه بگیرد و سپس از طریق شورای حل اختلاف محل ملک ، دادخواست دستور تخلیه را ثبت کند .

البته در این مورد موجر میتواند برای اجور معوقه خود دادخواست جداگانه ای تنظیم نماید . در صورتی که اجاره نامه به صورت عادی تنظیم شده باشد میتوان دستور فوری تخلیه ملک را گرفت و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد. با صدور حکم مستاجر حق تجدید نظر خواهی دارد. با این حال پس از سه روز از صدور حکم مستاجر باید ملک را تخلیه کند. و در صورتی که تخلیه نکند مامور اجرا در تاریخ و زمان معین این کار را انجام میدهد.

در صورتی که مستاجر مبلغی را به عنوان پول پیش یا ودیعه به به موجر پرداخت کرده باشد. موجر موظف است در هنگام طرح دعوا مبلغ را به صندوق دادگستری واریز کند. و سپس دادخواست خود را به همراه رسید واریز مبلغ پول پیش به ثبت برساند .
تخلیه ملک که داری سرقفلی میباشد با دادگاه صالح میباشد .

به دلیل پیچیدگی پرونده های ملکی ما به شما توصیه میکنیم با وکلا و مشاورین ملکی گروه وکلای عدل محور با شماره09305297504 تماس بگیرید .