بهترین وکیل فروش و تقسیم ملک مشاع در تهران : زمانی که مالکیت یک مال واحد در اختیار دو یا چند نفر باشد گفته می شود که مالکیت به صورت اشاعه است. و مال مورد نظر نیز نوعی مال مشاع می باشد. وکیل فروش ملک مشاع کسی است که در حیطه وکالت و بر حسب تجربه و مطالعات گسترده، توانایی دفاع از پرونده های مربوطه را دارد. مالکیت مشاع در خصوص تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول امکان پذیر است. اما در خصوص املاک رایج تر بوده و البته دردسرهای بیشتری را نیز به دنبال دارد.

حالات ملک مشاع

معمولا املاک از همان ابتدا به صورت مشاعی پدید نمی آیند. بلکه برخی از فرایندها و بخصوص عقود موجود در قانون مدنی باعث می شود یک مال مفروز به صورت مال مشاع در آید. متداول ترین شیوه های تبدیل مال مفروز به مال مشاع موارد ذیل هستند:

  • مال در ابتدا در مالکیت مورث بوده است اما در نتیجه ارث به وراث انتقال یافته است.
  • مال مورد نظر ابتدا در اختیار مرد بوده است اما بعد از طلاق و به حکم تنصیف اموال، هم اکنون به صورت اشاعه در اختیار زن و شوهر است.
  • مال مورد نظر به دنبال برخی از عقود همانند فروش جزیی، حبه و بخشش، به دنبال مزایده و توقیف اموال و مسائلی از این قبیل به حالت اشاعه در می آید.

بهترین وکیل فروش ملک مشاع

افراز ملک مشاع

افراز واژه ای مقابل واژه اشاعه است و به معنای این می باشد. که مالکیت هر کدام از افراد بر قسمتی از ملک مورد نظر بدون دخالت سایر شرکا مسجل گردد. در واقع بدین معناست که مالکیت شرکا بر جزء جزء مال مورد نظر به مالکیت بر بخشی از آن انتقال یافته و وی حق تسلط بی چون و چرا بر همان بخش را داشته باشد. اما افراز اموال همیشه هم کار راحتی نیست. مشکل زمانی شدت می یابد که تقسیم مال از طریق افزار باعث می شود. بخش های مختلف با ارزش های متفاوت در اختیار شرکای برابر قرار بگیرد.

مراجعه به اداره ثبت محلی

افراز ملک اولین مرحله خارج نمودن مال مورد نظر از حالت اشاعه است. افراز ملک ممکن است باتوجه به توافق طرفین صورت گیرد اما در مقابل امکان دارد که طرفین در این زمینه به توافق نرسند و ملزم شوند به اداره ثبت مراجعه کنند. البته این امر زمانی قانونی است که ملک مورد نظر پیش از درخواست افراز در دفتر ثبت اسناد محلی به صورت کاملا رسمی به ثبت رسیده باشد.

مامور اداره ثبت باید طی بررسی های محلی و با محاسبه مساحت ملک، ارزش آن و همچنین تعداد شرکا تعیین می کند. که چه میزان از ملک باید به هر کدام از شرکا برسد. اما در این میان نباید از این موضوع غافل گردید که در برخی از موارد محدود بودن مساحت ملک از افراز آن جلوگیری می کند. همچنین زمانی که افراز باعث می شود ارزش مال تقسیم شده به صورت برابر میان شرکا تقسیم نشود. در این شرایط امکان افراز وجود ندارد مگر اینکه برخی از شرکا از حق خود گذشت کرده و یا جریمه ای را برای جبران حق مذکور به طرف مقابل پرداخت کند.

نوع دیگر مربوط به زمانی است که در میان شرکا فردی مهجور، غایب یا کودک صغیر وجود نداشته باشد. در این صورت تقسیم مال از طریق دادگاه حقوقی پیگیری می شود. مامور اداره ثبت در صورتی که تشخیص دهد ملک مورد نظر قابلیت افراز ندارد نظر خود را به صورت عدم امکان افراز ملک صادر می کند.

فروش ملک مشاع توسط وکیل

در صورتی که مامور اداره ثبت یا دادگاه تشخیص دهند که مال مورد نظر قابلیت افراز ندارد راهی به غیر از فروش ملک باقی نمی ماند. طرفین می توانند با فروش مال مورد نظر و تقسیم مبلغ به دست آمده. سهم خود را از ملک مشاع برداشته و بر سهم خود بدین صورت مسلط شوند. بنابراین باید دعوی مورد نظر را با موضوعیت دستور فروش ملک مشاع مطرح کنند.

نکته حائز اهمیت این است که اگر یکی از شرکا با فروش مال مخالف باشد. می تواند قیمت مال را به سایر شرکا پرداخت کرده و از فروش ملک به اغیار جلوگیری کند. در این صورت وی باید بالاترین مبلغ پیشنهادی در مزایده را برای خرید ملک مدنظر قرار دهد. اما نکته مثبت این است که وی در مقابل سایر خریداران نسبت به خرید مال مورد نظر مقدم تر خواهد بود.

گروه حقوقی عدل محور با بهترین وکلای ملکی ، برای کسب بهترین نتایج در کنار شماست.