نوشته‌ها

وکیل ورود ثالث ، ماهر و با تجربه

بهترین وکیل ورود ثالث ، متخصص و کار بلد :شاید شما نیز با اصطلاحاتی همانند ” ورود ثالث” یا ” اعتراض ثالث” یا “جلب ثالث” آشنا باشید اما در این میان جلب ثالث متداول تر بوده و بیشتر رخ می دهد اما امروز قصد داریم که در خصوص ورود ثالث صحبت کنیم. حال سوال این است که :

  • منظور از ورود ثالث چیست و با چه هدفی صورت می گیرد؟
  • وکیل ورود ثالث چه فردیست ؟

اگر شما نیز به عنوان وارد ثالث می خواهید در یک دعوی، موضوعی را مطرح کنید و در واقع دومین خواهان یک پرونده باشید پیشنهاد می دهیم با ادامه این مقاله که توسط وکیل ورود ثالث تهیه و تنظیم گشته ما را همراهی کنید.

وکیل ورود ثالث

ورود ثالث به چه معناست؟

تصور کنید پرونده ای در دادگاه و در خصوص یک قطعه زمین مطرح شده است بدین صورت که هر کدام از طرفین در خصوص آن ادعای مالکیت دارند این درحالیست که شما سند مالکیت این زمین را در اختیار دارید و از قضیه نیز مطلع شده اید. در این شرایط شما باید به عنوان خواهان وارد دعوا شده و باتوجه به اینکه نفر سوم دعوا هستید وارد ثالث نامیده می شوید.

ثالث می تواند در جریان رسیدگی به دادرسی و یا در مرحله بدوی و مقطع تجدید نظر با ارائه دادخواست به دادرسی ورود پیدا کند. ناگفته نماند که با توجه به مفهوم قوانین آیین دادرسی مدنی امکان ورود ثالث در مرحله دادخواهی نیز وجود دارد. فردی که وارد ثالث نامیده می شود می تواند به دفاع از حقوق خود و یا در دفاع از حقوق فردی که نیاز به نماینده دارد همانند صغیر، سفیه و مجنون این فعل را انجام دهد.

انواع ورود ثالث در دعوی

ورود ثالث به دعوی همیشه به یک شکل نیست؛ گاهی مواقع شخص ثالث به صورت مستقل حقی را برای خود قایل بوده و در واقع می توان گفت در حال مطرح کردن یک دعوی مستقل در یک دعوی مطروحه است اما در برخی دیگر از موارد فردی وارد دعوی می شود که حق مستقلی برای خود قائل نیست و آن را وابسته به دیگری می داند. تحت این شرایط انواع ورود ثالث به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از:

ورود ثالث اصلی

زمانی است که دعوایی بین دو فرد جریان مییابد و فرد ثالث مستقلا حقی در دعوای مزبور برای خود قائل می شود که در این صورت به چنین فردی وارد ثالث اصلی می گویند.

ورود ثالث تبعی

در صورتی که دعوایی بین دو فرد جریانیابد و فرد ثالثی مستقلاً در دعوای مزبور حقی برای خود قائل نشود بلکه حق خود را در گرو ذی الحق شناخته شدن یکی از طرفین دعوا بداند در این صورت وارد ثالث تبعی نام میگیرد.

مهلت ورود ثالث به دعوی

قانون گذار در خصوص مهلت اقامه دعوا از طریق ورود ثالث بیان کرده است که:

  • هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود به صورت مستقل حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد…

نکته حائز اهمیت این است که تفاوتی ندارد دادرسی در چه مرحله ای قرار دارد؛ دادگاه بدوی است یا دادسرا، تجدید نظر است یا واخواهی و یا حتی فرجام؛ در هر صورت وی می تواند با در دست داشتن شواهد و مدارک کافی برای ورود به دعوی اقدام نماید.

نقش وکیل ورود ثالث در دفاع از وی

ورود ثالث به دعوی، پروسه پیچیده ای ندارد و شامل همان مراحلی می شود که یک خواهان برای طرح دعوی طی می کند اما باتوجه به اینکه فرد دیگری به عنوان خواهان در مقام دفاع از حقوق خود بر آمده است بنابراین بهترین کار ممکن این است که با تمام توان در یک دعوی حاضر شوید. اگر به حقوق خود در خصوص پرونده مطروحه اطمینان دارید بهتر است با بهترین وکیل ورود ثالث مشورت کرده و در صورت امکان پرونده را به وکالت واگذار کنید.

یک وکیل مجرب به خوبی می تواند در بهترین زمان ممکن از حقوق شما دفاع کرده و در زمان های مقرر جهت اعتراض به احکام صادره، قرارها یا حتی درخواست آن ها اقدام نماید. ما در این زمینه بهترین وکیل حقوقی در تهران و در موسسه حقوقی عدل محور را به شما پیشنهاد می دهیم. هم اکنون جهت دریافت مشاوره با شماره تلفن های درج شده در این صفحه از وب سایت عدل محور تماس بگیرید.