آموزش استعلام پرونده مالیاتی

روش های استعلام پرونده مالیاتی : همانطور که میدانید مطابق قانون مالیات های مستقیم،تمامی افراد ملزم به دادن مالیات هستند. مالیاتی که در واقع یک منبع درآمد بسیار عظیمی برای دولت ها میباشد. از همین راستا و در راستای جلوگیری از سوء استفاده از استفاده از مالیات ها و دریافت مالیات ها و … قانونگذار اقدام به سر و ساماندهی این موضوع نموده است.

در ادامه توسط وکیل حقوقی گروه وکلای عدل محور ، به شما توضیح خواهیم داد که چنانچه درگیر پرونده مالیاتی شده اید. چه راهکار هایی را برای آسان تر شدن راه خود پیش ببرید.

آموزش استعلام پرونده مالیاتی

مطابق قانون مالیات های مستقیم که به صورت صریح و واضح در خصوص مالیات و نحوه پرداخت آن و تسهیلات آن و … برای افراد حقیقی و حقوقی تصمیم گیری میکند.

استعلام پرونده مالیاتی تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند باید پرونده مالیاتی داشته باشند. و تمامی وضعیت های مالیاتی آنان نظیر پرداختی های مالیات و بدهی های مالیات و … باید در آن پرونده درج گردد.

در گذشته افراد برای تشکیل پرونده مالیاتی باید به اداره مالیات شهر و یا استان خود مراجعه میکردند. اما امروزه برای راحت تر شدن کار مردم و آسان تر شدن رویه آن ها ، دولت اقدام به راه اندازی سامانه برخط نموده است.

که افراد بتوانند به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه به اداره مالیات بتوانند پرونده مالیاتی خود را تشکیل بدهند و یا از وضعیت مالیاتی خود آگاه گردند.

سامانه برخط پرونده مالیاتی

همانگونه که در بند فوق ذکر شد. امروزه دولت در راستای آسان سازی امور مالیاتی افراد سامانه برخط استعلام پرونده های مالیاتی را راه انداخته است. و افراد میتوانند به صورت آنلاین و برخط وضعیت مالیاتی خود را چک کنند. و از نحوه بدهی ها و پرداختی های خود آگاه گردند.

شما عزیزان میتوانید با مراجعه به سایت

Tax.gov.ir

تمامی امور مربوط به مالیات خود را به صورت آنلاین و برخط انجام دهید. تمامی افراد حقیقی و حقوقی که ملزم به پرداخت مالیات هستند. موظفند در این وبسایت پرونده مالیاتی خود را تشکیل دهند و در این سایت ثبت نام کنند.

همچنین شما عزیزان با مراجعه به وبسایت

MY.TAX.GOV.IR

می توانید پرونده مالیاتی خود را پیگیری نمایید و از وضعیت مالیاتی خود مطلع گردید.

عزل وکالت بلاعزل پس از مرگ

عزل وکالت بلاعزل پس از مرگ و شرایط قانونی آن :

عقد وکالت چیست؟

به موجب آنچه که در قانون مدنی ذکر شده است. عقد وکالت عقدی است میان وکیل و موکل منعقد میشود. و به موجب آن موکل،وکیل را برای انجام کاری مشخص نماینده خود مینماید. و به وی وکالت میدهد تا از جانب او،کاری را برای او انجام بدهد.
حال این وکالت میتواند عام باشد،خاص باشد،مطلق باشد یا مقید.

عزل وکالت بلاعزل پس از مرگ

برای توضیح دادن بیشتر این موارد وکالت به شما،با ذکر مثال اینگونه به شما توضیح میدهیم. که فرض کنید موکلی عقد وکالتی را میان خودش و وکیل مورد نظرش منعقد کرده است.

 • چنانچه این وکالتنامه عام بوده باشد. یعنی به موجب آن وکیل می تواند “هر عقدی” را که میخواهد،با “هر کدام” از اموال موکل منعقد نماید.
 • همچنین اگر این وکالتنامه خاص بوده باشد. یعنی به موجب آن وکیل میتواند “فقط عقد معین شده از سوی موکل،نظیر عقد بیع” برای “فقط همان مالی که موکل معین مینماید.” ، منعقد نماید.
 • چنانچه این وکالتنامه خاص بوده باشد. یعنی به موجب آن وکیل میتواند “فقط عقدی را که موکل معین نموده است.” برای “هر یک از اموال موکل” منعقد نماید.
 • و چنانچه این وکالتنامه مقید بوده باشد. یعنی وکیل میتواند “هر عقدی را که به تشخیص خودش صحیح است” برای “همان مالی که موکل تعیین نموده است”،منعقد نماید.

عقد وکالت لازم است یا جایز؟

وکالت عقدی است جایز.
عقود به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند عقود لازم و عقود جایز.

عقود لازم نظیر عقد بیع و عقد اجاره که بعد از انعقاد آن هیچ یک از طرفین حق به هم زدن عقد را ندارد و فقط چنانچه حق فسخی در قرارداد وجود داشته باشد و یا برای طرفین معین شده باشد،میتوان این عقد را برهم زد.

اما عقد جایز نظیر عقد وکالت،عقد عاریه،عقد ودیعه،عقودی هستند که هر یک از طرفین میتواند هر زمان که میخواهد عقد را فسخ کند بدون آنکه نیازی به پیش بینی حق فسخ در قرارداد بوده باشد.

عقد وکالت نیز عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد میتواند آن را برهم بزند.

آیا عقد وکالت لازم میشود؟

هنگامی که عقد وکالت منعقد میشود،چنانچه وکیل این عقد را برهم زند. در اصطلاح به آن استعفاء وکیل میگویند و هرگاه موکل عقد را برهم بزند به آن عزل وکیل میگویند.

نمیتوان عقد وکالت را که عقدی جایز میباشد به عقدی لازم تبدیل کرد. اما میتوان ضمن قرارداد عقد وکالت،حق وکیل به توسط موکل را اسقاط کرد تا در این صورت،موکل نتواند وکیل را عزل نماید.

حال سوالی که مطرح است آن است که آیا پس از مرگ موکل،این وکالتنامه باطل میشود یا خیر؟

ابطال وکالتنامه بلاعزل پس از فوت موکل

وکالت بلاعزل همانگونه که پیشتر ذکر شد،وکالتی است که به موجب آن موکل،وکیل را برای انجام کاری نایب و نماینده خودش کرده است و حق عزل وکیل را اسقاط کرده است.

حال ممکن است این اسقاط حق عزل برای مدت معینی بوده باشد. به عنوان مثال؛

به موجب این وکالتنامه ، موکل جناب آقای/خانم …….. بـه وکیل جناب آقای/خانم ……… وکالت میدهد که موضوع وکالت به شرح زیر بوده و حق عزل وکیل را به مدت …. روز/ماه/سال از خود ساقط مینماید.

همچنین ممکن است برای اسقاط حق عزل وکیل به توسط موکل مدتی تعیین نشده باشد. به عنوان مثال؛

به موجب این وکالتنامه ، موکل جناب آقای/خانم …….. بـه وکیل جناب آقای/خانم ……… وکالت میدهد که موضوع وکالت به شرح زیر بوده و حق عزل وکیل را از خود ساقط مینماید.

اما آیا چنانچه موکل در طول مدتی که برای اسقاط حق عزل پیش بینی شده است فوت کند. و یا موکل وکالتنامه ای که به طور کلی حق عزل وکیل از موکل سلب شده است،فوت نماید. وکالتنامه به اعتبار خود باقی است؟

راه های باطل شدن قرارداد وکالت

مطابق قانون مدنی عزل وکالت بلاعزل پس از مرگ ،عقد وکالت به موجبات زیر باطل میشود:

 1. عزل موکل
 2. استعفای وکیل
 3. مرگ یا جنون وکیل یا موکل

پس همانگونه که مشاهده کردید،عزل یکی از طرق باطل شدن عقد وکالت بوده و مرگ نیز یکی دیگر از طرق باطل شدن عقد وکالت میباشد. و این دو به هم هیچ ارتباطی ندارند.

پس چنانچه حتی اگر عقد وکالت به صورت غیر قابل عزل و با شرط اسقاط حق عزل برای موکل منعقد شده باشد. در صورت فوت موکل این عقد باطل و منفسخ میگردد.

وکیل برای استرداد لاشه چک + نحوه اقدام

وکیل متخصص استرداد لاشه چک در تهران  : در این مقاله قصد داریم با شما عزیزان در خصوص استرداد و پس گرفتن لاشه چکی که در دست دیگری تحت هر عنوان نظیر امانت و یا تضمین بابت انجام معامله و یا قرارداد و یا … داریم صحبت و در خصوص دادخواست استرداد لاشه چک بیشتر بدانیم.

دلایل دادن چک به دیگری

چک یا سفته ای که در این مقاله در خصوص آن صحبت میکنیم چکی است که برای مثال شما زمانی با فردی معامله و یا قراردادی منعقد میکنید برای انجام عملی نظیر نقاشی کل ساختمان و یا این چک یا سفته را به وی میدهید برای تضمین انجام معامله که برای مثال ثمن معامله را به طور کامل به وی پرداخت خواهید کرد و در متن چک نیز حتما درجه کنید که این چک بابت تضمین انجام معامله و یا برای امانت به دارنده چک داده شده است.

وکیل برای استرداد لاشه چک

نحوه استرداد لاشه چک با وکیل

وکیل استرداد لاشه چک : حال در زمانی ممکن است پس از اتمام انجام عملی که بابت آن چک تضمین داده اید و یا پس از انجام معامله به نحو کامل و احسن ، دارنده چک از باز پس دادن لاشه چک به شما امتناع کند حتی ممکن است در این حالت چک را به فرد ثالثی منتقل کند تا بنا بر اصل تجریدی بودن چک ، شما نتوانید به تضمین و یا امانی بودن چک استناد کنید و مجبور شود مبلغ چک را به دارنده جدید بپردازید.حال بحث ما در ادامه این خواهد بود که در اینگونه از موارد چه باید کرد؟

دادخواست استرداد لاشه چک

در در این مرحله از استرداد لاشه چک شما با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مبنی بر امانی بودن چک و یا دادن چک بابت تضمین حسن انجام معامله نظیر مدارک هویتی خود ، مدارک قرارداد یا معامله فی مابین شما و خوانده ، شهودی که وجود تضمین برای چک را شهادت دهند ، مدارک کافی و لازم برای انجام تعهد و یا مدارک کافی برای فسخ معامله فی مابین شما و خوانده دعوی ؛ اقدام به ثبت دادخواست استرداد لاشه چک میکنید و پرونده شما به دادگاه صالح ارجاع میشود.

دادگاه با بررسی مستندات و محتویات و همچنین دفاعیات وکیل چک شما و وکیل طرف مقابل رای مقتضی صادر میکند.اگر رای دادگاه مبنی بر تایید بر فسخ یا بطلان رابطه باشد و یا رای دادگاه مبنی بر تایید تضمینی بودن و یا امانی بودن چک بوده باشد ، ضمن حکم دادگاه حکم به استرداد لاشه چک نیز میدهد و شما میتوانید با در دست داشتن لاشه چک چنانچه وجهی را به ثالثی با توجه به انتقال چک از طرف خوانده دعوی و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری پرداخت کرده اید ، مسترد کنید.

خیانت در امانت

چنانچه شما چکی را به جهت امانت به فردی داده باشید و بتوانید به دادگاه وصف امانی بودن تحویل چک به طرف مقابل را ثابت کنید و همچنین ثابت کنید که طرف مقابل شما با قصد اضرار و ضرر زدن به شما چک را به ثالث انتقال داده است ، میتوانید از طرف مقابل در دادگاه های کیفری تحت عنوان جرم خیانت در امانت نیز شکایت کنید.

دقت داشته باشید که شکایت خیانت در امانت در خصوص چک هایی که بابت تضمین حسن انجام معامله صورت میگیرند قابل استفاده نمیباشد.

سیر تا پیاز ربا خواری و مجازات آن

ربا خواری و مجازات آن در قانون ایران  : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم ربا خواری و مجازاتی که برای آن در قانون تعیین شده است صحبت کنیم. بررسی کنیم که جرم ربا خواری از جمله جرایم قابل گذشت بوده و یا غیر قابل گذشت میباشد و معنا و مفهوم آن چیست و به چه کسانی ربا دهنده و ربا گیرنده گویند و حکم ربا خواری در قرآن به چه صورت تعیین شده است. با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

تعریف ربا

ربا خواری از گناهان کبیره بوده و در قرآن کبیر به عنوان جنگ و اعلان جنگ با خدا تعریف شده است اما در اصطلاح عرفی و در اصطلاح حقوقی ، ربا خواری به آن گفته میشود که ربا دهنده پولی را به ربا گیرنده بدهد و در ازای آن پول که به عنوان قرض داده شده است ، مبلغ بیشتری را هم پس بگیرد و هم سود مدت زمانی که پول در نزد ربا گیرنده میباشد را از وی بگیرد که به این عمل ربا خواری گفته میشود که اتفاقا در قانون مجازات اسلامی نیز جزم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

ربا خواری

معاملات ربوی

معاملات ربوی آن است که دو نفر یا چند نفر یا به نوعی دیگر بیش از دو نفر طی توافقی اعم از کتبی یا شفاهی با یکدیگر توافق کنند که جنسی را معامله کنند و مبلغ اضافه تری نسبت به اصل قیمت جنس بپردازند و یا همانگونه در که در بالا ذکر شد،مبلغی را طی توافقی اعم از شفاهی یا کتبی به یکدیگر به عنوان قرض بپردازند و در مدت زمان سررسید مبلغ اضافه تری را نسبت به اصل پول دریافت کنند و همچنین در طول مدت سررسید ، سود پول را نیز دریافت کنند.

انواع ربا

قانونی داریم که در سال 1363 تصویب شده است که قانون نحوه اجرای اصل 49 نام دارد که مطابق این قانون ، ربا به دو نوع ربا قرضی و ربا معاملاتی تقسیم بندی شده است.ربا قرضی آن است که مقرض از مقترض ، سود و یا بهره مبلغ قرض خود را دریافت کند و ربا معاملاتی آن است که یکی از طرفین معامله به نسبت مبلغ اصلی ثمن و یا مبیع زیاده ای دریافت کند.

ربا خواری از منظر حقوقی

همانگونه که گفته شد ربا خواری حرام است و از جمله گناهان کبیره میباشد و تمامی معاملات ربوی باطل و بلااثر خوانده میشود.اگر دو نفر طی توافقی اعم از کتبی و یا شفاهی معامله ربوی و قرض ربوی منعقد کنند و بعدا به مشکل بربخورد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نخواهد بود چرا که از ابتدا و از بیخ و بن اینگونه معاملات باطل میباشد و برای دادخواست هایی تحت عنوان الزام به تحویل سود معامله ربوی و یا زیاده بر مبلغ معاملات بربوی ، قرار رد دعوی صادر میگردد.

ربا خواری از منظر کیفری

در قانون مجازات اسلامی ربا اینگونه تعریف میشود که هر نوع توافقی بین دو نفر یا بیش از دو نفر و تحت هر عنوانی اعم از بیع ، قرض ، صلح و … که جنسی را با شرط اضافه بر همان جنس معامله کنند و یا اضافه بر مبلغ پرداختی ، مبلغی دریافت کنند ؛ ربا محسوب میشود.

در قانون مجازات اسلامی برای تمامی افراد دخیل در جرم ربا خواری اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و حتی واسطه بین آن ها مجازات در نظر گرفته شده است.

مجازات جرم ربا خواری رد مال ، شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق میباشد و همچنین مطابق مال مورد ربا به جزای نقدی نیز محکوم میشوند.

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی 100% تخصصی

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی : یکی از مهمترین مسائلی که در اغلب دادرسی ها مطرح می شود امکان تجدیدنظر خواهی است. درواقع اجرای عدالت حکم می کند تا فردی که رای صادره به ضرر اوست بتواند درخواست بررسی مجدد نماید؛ البته درخواست بررسی مجدد و یا همان تجدید نظرخواهی مشمول شرایط خاصی است و نمی توان در خصوص تمام دعاوی و بدون هیچ گونه شرط خاصی مبادرت به آن کرد.

باتوجه به اینکه زوایای مختلفی در این خصوص وجود دارد بهتر است به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی روی آورده و سوالات خود را مطرح نمایید تا پاسخ های کاربردی را دریافت کنید. گذشته از اینکه مراجعه به وکلای این عرصه می تواند راهگشا باشد می توانید مقاله ما را در خصوص این موضوع و بررسی زوایای آن مطالعه نمایید.

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی

تجدیدنظرخواهی چیست؟

تجدیدنظر به معنای بررسی مجدد یک موضوع به امید تغییر رای و حکم صادره است. بنابراین شخصی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که رای صادره به ضرر او باشد. فرد با درخواست تجدیدنظر، بررسی پرونده را در یک دادگاه بالاتر و با دقت بیشتر درخواست می کند. باتوجه به قوانین ایران آراء ذیل قابلیت بررسی مجدد در صورت درخواست محکوم علیه را دارند:

 • در صورتی که خواسته یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد.
 • کلیه احکام شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
 • تمام احکام مربوط به دعاوی غیر مالی نیز قابل تجدید نظر خواهند بود.
 • بسیاری از دعاوی مربوط به امور حسبی و حقوق مدنی اعم از دعاوی مربوط به تغییر نام یا موراد موجود در شناسنامه، طلاق، حضانت، تمکین، رفع تصرف عدوانی و … قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند.
 • احکام راجع به متفرعات دعوا که در طی مراحل دادرسی به شخص تحمیل می ‌شد که از جمله آن ها می توان به حق‌الوکاله، هزینه دادرسی و …) اشاره نمود. لازم به ذکر است که در این مورد حتی برای مبالغ زیر سیصد هزار تومان نیز می توان درخواست تجدیدنظر نمود.

جهات تجدیدنظرخواهی

همانطور که مشخص گردید اغلب آرای صادره از دادگاه ها، قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند اما نمی توان بدون ارائه یک دلیل خاص در این خصوص اقدام نمود. اگر به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی نیز مراجعه کنید قطعا از شما می خواهد تا یکی از موارد ذیل را برای اثبات جهات تجدید نظر خواهی ارائه کنید. این موارد عبارتند از:

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه یا ادله ای که حکم طبق آن صادر شده است در این خصوص می توان به شهادت دروغ، جعل مدارک و یا اقرار از روی اجبار و اکراه اشاره نمود.
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود اعم از بلوغ، اختیار، عدالت و …
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی که حصری نبوده و فرد می تواند هرموردی را در این زمینه به اثبات برساند. این موضوع باید در برگه ای که برای تجدیدنظرخواهی تکمیل می شود درج شده و دلایل ابرازی نیز برای رسیدگی توسط قاضی در دادگاه بالاتر ارائه شوند.
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی که اصولا توسط وکیل تجدید نظر خواهی بررسی و اثبات می شود. به عنوان مثال بررسی پرونده در صلاحیت دادگاه بوده است اما شورای حل اختلاف مبادرت به بررسی نموده و یا دادگاه، صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده را نداشته است.
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی که همانند نمونه اخیر نیاز به بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاوره حقوقی تجدیدنظر خواهی دارد. به عنوان مثال در قانون میزان مشخصی برای سهم الارث تعیین شده است اما قاضی با تبعیت از قوانین موجود در این زمینه حکم را صادر نکند.

مهلت تجدیدنظرخواهی

مسئله مهمی که در سیستم قضایی مطرح است اهمیت زمان و مهلت طرح دعاوی یا اعتراض به آن هاست. در قانون نیز مهلت خاصی برای تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای صادره درج شده است و رسیدگی به اعتراضات در خارج از زمان مقرر بدون عذر موجه قابل توجیه و پذیرش نیست. بنابراین شما نیز باید از زمان علم به یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، در مهلت های مقرر نسبت به این امر اقدام نمایید. باتوجه ب قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین باتوجه به قوانین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت های ذیل برای درخواست تجدیدنظر تعیین شده اند:

 • 20 روز از زمان ابلاغ حکم برای افرادی که مقیم ایران هستند.
 • دو ماه از زمان ابلاغ حکم برای کسانی که ساکن ایران نیستند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

مشاوره حقوقی ورود ثالث : برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های حقوقی، صرفا میان خواهان و خوانده جریان پیدا نمی کنند بلکه در بعضی از موارد شاهد ورود افراد دیگر در دعوا و در قالب ورود ثالث هستیم.

باتوجه به اینکه اغلب افراد جامعه از چنین حقی آگاه نیستند و بر قوانین حاکم بر این موضوع اشراف ندارند، مشاوره حقوقی ورود ثالث را برای اطلاع از قوانین موجود انتخاب می کنند. مشاوره حقوقی ورود ثالث قادر است به تمام سوالات شما در این باب پاسخ دهد. در ادامه به بررسی این موضوع و مهمترین سوالاتی می پردازیم که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح شده اند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

ورود ثالث چیست ؟

همانطور که می دانید یک دعوی حقوقی دارای دو بعد است. یک بعد مربوط به درخواست خواهان است و یک بعددیگر نیز مربوط به دفاعیات خوانده. حال اگر فرد یا افرادی در دعوای مورد نظر، برای خود حقی قائل باشند می توانند قبل از خاتمه دادرسی و در قالب دادخواست ورود ثالث، وارد دعوی شده و اظهارات خود را بیان نمایند.

وارد ثالث ممکن است علیه یکی از طرفین دعوی، درخواست خود را مطرح کند و یا اینکه خود را در محق شدن خواهان یا خوانده سهیم بداند. البته وی ممکن است علیه هر دو طرف دعوی نیز وارد جریان دادرسی شود و یا اینکه به صورت کاملا مستقل از آن ها خود را در خصوص نتیجه پرونده قضایی سهیم بداند. در این شرایط با ارائه مدارک و اسناد کافی دال بر ارتباط این شخص با دعوای مطروحه می تواند در قالب ورود ثالث وارد دعوی شود.

انواع ورود ثالث

ورود ثالث به دو نوع ورود اصلی و ورود تبعی تقسیم می شود. تقسیم بندی انواع ورود ثالث تاثیری در افزایش یا کاهش حق وی مبنی بر ورود به دعوی ندارد. اگر وارد ثالث به صورت مستقل برای خود حقی در نظر گرفته باشد و برای دریافت آن به دعوی وارد شود با ورود ثالث اصلی روبرو هستیم اما اگر احقاق حق او به پیروزی خواهان یا خوانده گره خورده باشد دعوی ورود ثالث تبعی است.

شرایط ورود ثالث

از مهمترین مباحثی که در مشاوره حقوقی ورود ثالث به آن توجه می شود شرایط خاصی است که برای ورود به دعوی اصلی نیاز است. در این زمینه باید به مهلت ورود ثالث و همین طور مرحله دادرسی توجه نمود.

مهلت ورود ثالث

ثالث حق دارد در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم برای اثبات حق خود اعم از اینکه به صورت مستقل از طرفین دعوی باشد یا در گرو پیروزی یکی از آن ها در دعوی اصلی، تا پیش از خاتمه دادرسی برای ورود به دعوا اقدام نماید.

ورود ثالث در مراحل مختلف دادرسی

افرادی که می خواهند در قالب وارد ثالث، به یک پرونده حقوقی در دادگاه وارد شوند می توانند در تمام مراحل بررسی اولیه، دادرسی بدوی، تجدیدنظر، ارسال پرونده به دیوار عدالت اداری و مانند آن ها درخواست ورود بدهند اما در مرحله ای که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است امکان ورود ثالث وجود ندارد. در این شرایط فرد موظف است درخواست خود را به صورت جداگانه تنظیم کرده و به دادگاه تحویل دهد.

نکاتی که باید در خصوص ورود ثالث بدانید

 • ثالث باید در مقام خواهان وارد دعوی شود و دارای تمام حقوق و تکالیفی است که قانون برای خواهان در نظر گرفته است.
 • شرايط رسيدگي توأمان دعوای ورود ثالث و دعوای اصلي آن است كه بين هر دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد یا دارای یک منشا واحد باشند.
 • دعوای ورود ثالث نباید به قصد تبانی و تأخير در دادرسی باشد.
 • عدم صلاحيّت محلّی نسبت به ورود ثالث مانع رسيدگی در دادگاهی نيست كه صلاحيّت رسيدگی به اصل دعوا را دارد اما عدم صلاحيّت ذاتی مانع بررسی درخواست ورود ثالث می شود.
 • اگر شخص ثالث در دعوای طرفين قبل از ختم دادرسی وارد نشده باشد و حكم قطعی هم صادر شود وی میتواند از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی كند.
 • اگر دعوی اصلی مسترد شود (از جانب خواهان) رسیدگی به دعوی ورود ثالث تبعی نیز متوقف می شود اما دادگاه موظف است به صورت مستقل به درخواست ورود ثالث اصلی رسیدگی نماید.
 • باتوجه به قوانین ریز و درشتی که در زمینه ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث وجود دارد از مشاوره حقوقی ورود ثالث غافل نشوید.

وکیل متخصص اثبات اقاله

وکیل اثبات اقاله خوب در تهران : در این بخش تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا شما عزیزان و همراهان محترم را با معنی و مفهوم و اصطلاح حقوقی ” اقاله ” آشنا کند. همچنین شرایط آن در قانون مدنی را برای شما توضیح دهد و راه های اثبات اقاله را برای شما همراهان شرح دهد.پس اگر در معامله ای تصمیم به اقاله گرفتید اما اکنون در اثبات آن دچار مشکل شده اید، با عدل محور همراه باشید.

تعریف اقاله

در لغتنامه های فارسی ، اقاله اینچنین معنی شده است : بخشیدن ، گذشت کردن یا فسخ معامله با رضایت طرفین و در اصطلاح حقوقی و در میان حقوقدانان ، اقاله را آن گویند که طرفین و دو طرف قرارداد یا عقد ، با تراضی و رضایت یکدیگر تصمیم بر زوال و از بین بردن عقد و همچنین از بین بردن آثار آن در آینده بگیرند یعنی چنان که از ابتدا عقدی وجود نداشته است و تمامی آثار عقد نیز به حالت سابق خود بازخواهد گشت.

وکیل متخصص اثبات اقاله

نکته قابل ذکر آن است که اقاله نیاز به جهت و سبب خاصی ندارد و از موارد سقوط تعهدات میباشد.در قانون مدنی ، تعریف واحد و مشخصی از آن ارائه نشده است و بیشتر به بررسی شرایط صحت اقاله و احکامی که طرفین و عوضین باید رعایت کنند ، پرداخته است و فقط و فقط در ماده قانونی جزء موارد سقوط تعهدات نام برده شده است و سپس دوباره تاکید شده است که طرفین میتوانند به تراضی و رضایت یکدیگر ، معامله را اقاله و تفاسخ کنند.

اقاله مختص به عقود لازم یا جایز ؟

همانطور که میدانید در قانون ما با دو نوع عقد مواجهه هستیم.عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم ، عقودی هستند که طرفین نمیتوانند هر زمان که میخواهند آن را به هم بزنند همانند عقد بیع ، عقد اجاره و عقود جایز عقودی هستند که طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند عقد را بر هم بزنند همانند عقد وکالت.

پس با توجه به تعریفی که از اقاله ارائه شد ، مختص به عقود لازم میباشد چرا که در عقود جایز طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند عقد را به هم بزنند و نیازی به اقاله نیست و در عقود لازم است که طرفین اجازه برهم زدن عقد را بدون توافق و با تصمیم یکجانبه ندارند.

تفاوت اقاله با انحلال عقد

در اینکه اقاله با انحلال عقد متفاوت است که جای بحثی ندارد چرا که در قانون مدنی از موارد سقوط تعهدات تعریف شده است و نه موارد انحلال عقد اما باید دید که این تفاوت در کجاست و چه چیزی اقاله را از انحلال عقد متمایز میسازد.

موارد انحلال عقد آن است که بر مبنای تصمیم و یا اتفاقی ، عقد منحل میشود و آثار آن به حالت سابق برمیگردد و آثار آینده آن عقد نیز منحل میشود.اما تفاوت اقاله آنجاست که اقاله به تراضی و رضایت طرفین انجام میگردد که در انحلال عقد اینچنین نیست.

شرایط اقاله

برای انجام گرفتن اقاله و یا برهم زدن معامله با تراضی و رضایت طرفین ، دو شرط اصلی و اساسی نیاز است.

اول آن است که عقدی که مورد اقاله قرار میگیرد باید عقدی لازم باشد چرا که همانگونه که گفته شد عقود لازم هستند که غیر قابل برهم زدن هستند و عقود جایز را میتوان هر زمان که هریک از طرفین خواستند ، برهم زد و اصلاً کار به اقاله در عقود جایز نمیرسد اما در عقود لازم برای برهم زدن معامله ، یکی از راه های سقوط تعهدات اقاله میباشد.

شرط دوم ، توافق طرفین میباشد. همانگونه که گفته شد باید توافق و تراضی و رضایت طرفین باشد اما قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است که اقاله عقدی رضایی میباشد یعنی نیاز به هیچگونه تشریفات خاصی ندارد.پس با این اوصاف فرقی میان توافق کتبی یا شفاهی نیست و حتی انجام دادن کاری که دلالت بر رضایت بر اقاله داشته باشد نیز مورد قبول واقع میگردد.

اثبات اقاله

دعوی اثبات اقاله زمانی محقق میگردد که خواهان دعوی ، مدعی گردد که اقاله صورت گرفته است و در مقابل وی خوانده دعوی مدعی عدم تحقق آن و عدم رضایت بر برهم خورن عقد و یا معامله گردد.

در اینجا خواهان دعوی باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی ، دادخواست خود را ثبت نماید و باید دقت داشته باشد که تمامی مدارک و مستندات وی برای طرح دعوی اثبات اقاله باید کامل باشد بنابراین به شما توصیه میگردد حتما قبل از ثبت دادخواست با وکیل اثبات اقاله مشاوره داشته باشید و ازوی کمک بگیرید.

در دادخواستی که توسط وکیل اثبات اقاله تنظیم می شود موارد متعددی باید ذکر گردد و در نظر گرفته شود.مواردی نظیر مالی یا غیر مالی بودن دعوی ، خواسته دعوی ، طرفین دعوی و یا دادگاه صالح به رسیدگی.همچنین خواهان باید تمامی مدارک و مستندات خود را مبنی بر آنکه عقدی در گذشته میان وی و خوانده صورت گرفته است به دادگاه ارائه دهد و همچنین مستندات خود را مبنی بر اثبات رضایت و تصمیم خوانده دعوی به اقاله و برهم زدن عقد نیز به همراه داشته باشد و ضمیمه نماید.

در مقابل خوانده دعوی نیز باید تمامی مدارک و مستندات خود را مبنی بر اینکه بر اقاله رضایت نداشته و یا اصلا تصمیمی به آن نداشته است به دادگاه ارائه کند تا در نهایت دادگاه اقدام به صدور رای نماید.

مشاوره حقوقی 100% برای تنظیم انواع قرارداد

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد : شاید تا بحال شنیده باشید که بسیاری از افراد و بخصوص کسانی که صاحب کسب و کارهای پر رونق هستند برای انعقاد یک قرارداد سعی می کنند حداقل یک جلسه از مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد بهره مند شوند؟

ذکر این نکته لازم است که صرفا افرادی با سطح درآمد بالا و صاحبان شرکت ها و کارخانه های بزرگ به وکیل تنظیم قرارداد نیاز ندارند بلکه بسیاری از افراد عادی جامعه نیز برای پیشگیری از برخی مسائل حقوقی بهتر است از مشاوره حقوقی منتفع شوند.

تعریف حقوقی تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد در دنیای کنونی به یک امر تخصصی مبدل شده است. علاوه بر متن تخصصی یک قرارداد که اصولا دارای اصطلاحات و واژگان تخصصی بسیار زیادی است باید به شروط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قراردادها اشاره نموده است.

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

عناوین قراردادها نیز مسئله ایست که به علم حقوق مرتبط می گردد. اصولا برای قراردادها از عناوین خاصی استفاده می شود که عامه اجتماع از آن ها اطلاعی ندارند. البته این مسئله در خصوص تمام قراردادها صدق نمی کند و برخی از آن ها مانند قرارداد اجاره یا مبایعه نامه در جامعه شناخته شده هستند اما شاید ندانید که متن و محتوای همین قراردادها نیز تا چه اندازه می تواند در سرنوشت شما موثر باشد.

انواع قرارداد

قراردادها را می توان باتوجه به شرایط خاصی در دسته های مختلف تقسیم بندی نمود اما مهمترین تقسیم بندی قراردادها به صورت ذیل است:

 1. قراردادهای لازم
 2. قراردادهای جایز
 3. قراردادهای دو وجهی

قراردادهایی که توسط طرفین آن لازم الاجراست و هیچ کدام از طرفین نمی تواند بدون دلیل خاصی آن را منحل کند قرارداد لازم نام دارند. اغلب قراردادها نیز به همین صورت هستند. به عنوان مثال قرارداد اجاره، بیع و امثال آن ها.

اگر طرفین بتوانند قرارداد را بدون اشاره دلیل خاصی منحل کنند از نوع جایز است. در این خصوص می توان به ودیعه، وکالت، وصیت و … اشاره نمود. البته برخی از قرادادها نیز ممکن است از طرف یکی از طرفین جایز و برای دیگری لازم باشد. به عنوان مثال می توان به رهن اشاره کرد.

تنظیم قرارداد به صورت اصولی

همانطور که گفتیم مهمترین علت مراجعه برخی از افراد به وکیل یا مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد، انعقاد یک قرارداد صحیح و اصولی است. حال سوال این است که یک قرارداد اصولی چگونه قراردادی است؟ در پاسخ به این سوال باید به موارد ذیل اشاره نمود:

 • یک قرارداد صحیح و اصولی دارای عنوان مشخص است و عنوان مربوطه نیز در ارتباط کامل با محتوای قرارداد است.
 • یک قرارداد شامل حقوق و تعهدات طرفین است. اگر می خواهید یک قرارداد اصولی را بشناسید باید حقوق و تکالیف را در دو کفه ترازو قرار دهید. حقوق و تکالیف مقرر باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
 • در این نوع قراردادها از شروط ضمن عقد استفاده می شود و طرفین حق فسخ را در موارد خاصی برای خود مقرر می کنند.
 • تعیین وجه التزام با مبلغ مناسب و کارشناسی شده نیز برای اصولی بودن یک قرارداد لازم است.
 • یک مرجع خاص را برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با قراداد تعیین کنید. اگر در متن مورد نظر به یک فرد یا مرجع خاص نیز برای داوری اشاره کنید بهتر خواهد بود چرا که می تواند بسیاری از مشکلات شما را بدون مراجعه به دادگاه حل و فصل نماید.
 • در تنظیم قرارداد صرفا به امضا، مهر و اثر انگشت اکتفا نکنید. امضای شهود از اهمیت بسیار زیادی برای اثبات واقعی بودن قرارداد برخوردار است.
 • قرارداد را حداقل در دو نسخه تهیه کنید. حتما طرفین قرارداد باید یک نسخه از صورت قرارداد را دریافت کنند.
 • بسیاری از افراد همچنان به ارزش و اهمیت تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی آگاه نیستند اما اگر به یکی از دفاتر مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد مراجعه کنید قطعا شما را تشویق به تنظیم قرارداد مربوطه در دفتر اسناد رسمی خواهند کرد.
 • بسیاری از افراد تصور می کنند که یک قراداد باید در یک یا دو صفحه و در یک فرم خاص نوشته شود به همین علت بسیاری از مسائلی را که بیان می کنند در قرارداد درج نمی کنند اما تجربه وکلا و مشاورین حقوقی در خصوص دردسرهایی که برای افراد بعد از تنظیم قرارداد ایجاد شده است بیان می کند که از افزایش صفحات مربوط به تنظیم قرارداد برای شفاف سازی و حفظ حقوق خود بهره ببرید.

مشاوره حقوقی مطالبه سفته

مشاوره حقوقی تخصصی مطالبه سفته : سفته یکی از اسناد رسمی و تجاری است که همانند چک و برات که ارزش و اهمیت بسیار زیادی در نظام بانکی دارد. باتوجه به اینکه از سفته می توان به عنوان وثیقه یا ضمانت نیز استفاده نمود در بسیاری از موارد با عدم پرداخت وجه سفته توسط مدیون مواجه می شویم. در این شرایط است که مشاوره حقوقی مطالبه سفته می تواند راهکارهای لازم برای نقد شدن وجه سفته یا درخواست اعسار از جانب صادرکننده سفته را به شما ارائه نماید.

ارزش و اهمیت مشاوره حقوقی مطالبه سفته زمانی آشکار می شود که شما بدانید با مراجعه به یک مشاور می توانید دفاع از پرونده خود را برعهده بگیرید و دیگر نیازی به وکیل مطالبه سفته نخواهید داشت هرچند در موارد ضروری و مواردی که مبلغ طلب بسیار زیاد است و شما را به سمت وکیل متبحر و متخصص در این زمینه هدایت می کند. این مبحث را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

مشاوره حقوقی مطالبه سفته

سفته چیست؟

فته‌ طلب (سفته) سندی رسمی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید (پرداخت کند). همانطور که در مبحث اخیر اشاره کردیم این سند به نوعی وسیله کسب اعتبار است یعنی بعنوان وثیقه و ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد, به عنوان مثال می توان به تعهد در بازپرداخت وام به بانک اشاره نمود که این تعهد را در قالب سفته متجلی می کند.

زمان مطالبه وجه سفته

سفته ها دارای دو نوع تاریخ هستند یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ سررسید. برای مطالبه وجه سفته تاریخ صدور آن مورد نظر نیست بلکه ملاک عمل، زمانی می باشد که تاریخ سررسید فرا رسیده است. اگر صادرکننده به تعهد خود در زمینه بازپرداخت وام یا سایر تعهدات عمل نکند، دارنده میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید نیز علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا کند.

یکی از مهمترین مواردی که افراد را به سمت وکیل سفته سوق می دهد این است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید برای واخواست اقدام نکرده اند. در این شرایط امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه ده تا بیست درصد از ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد.

یکی از مهمترین نکاتی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح می گردد این است که اگر صادرکننده اموالی نداشته باشد، لازم نیست سفته واخواست شود چرا که باید ٢/٢۵ درصد مبلغ خواسته علاوه بر هزینه دادرسی، بعنوان هزینه واخواست، پرداخت گردد.

واخواست سفته چیست؟

واخواست سفته به تمامی اقداماتی گفته می شود که از سوی دارنده سفته جهت توقیف اموال صادرکننده، انجام می گیرد. واخواست یک عمل قانونی است و در فرم های مخصوصی نوشته می شود. بنابراین نمی توان واخواست را به صورت دستی تنظیم نمود. این عمل را با برگشت زدن چک مقایسه می کنند با این تفاوت که اگر چک برگشت زده نشود، نمی توان طرح دعوا نمود اما سفته بدون واخواست هم قابل مطالبه می باشد.

برای مطالبه سفته باید به کجا مراجعه شود؟

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست مطالبه سفته با توجه به مبلغ مندرج در سفته متفاوت می باشد. اگر مبلغ سفته تا ٢٠ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده (خوانده) صالح به رسیدگی است اما اگر مبلغ سفته بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح رسیدگی به دعوی، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد.

نکاتی که باید در خصوص مطالبه سفته بدانید

 • اگر ضامن، شخصی که سفته را ظهرنویسی کرده است باشد و از تاریخ سررسید سفته بیش از ١۵ روز یا ۴۵ روز یا ۴ ماه (بسته به محل صدور آن) گذشته باشد، دیگر امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس و ضامن او وجود ندارد.
 • مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس، یکسال از تاریخ تقدیم اعتراض است. نکته مهم این امر می باشد که صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه، مانع طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس در موعد مقرر یکساله نیست.
 • امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه به علت عدم پرداخت وجه سفته در مهلت قانونی وجود دارد. مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.
 • درخواست مطالبه سفته یک دعوی مالی بوده هزینه دادرسی در دادگاه ٣/۵ درصد مبلغ سفته است. این مبلغ در شورای حل اختلاف نصف آن می باشد.

سیر تا پیاز قرار اناطه حقوقی

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

کلمه اناطه در لغت به معنای موکول کردن ، منوط کردن و یا موقوف کردن چیزی به چیز دیگر است.در اصطلاح حقوقی قرار اناطه حقوقی به قراری گفته میشود كه هنگامی که دعوایی در دادگاهی مطرح میشود اما بخشی از آن و یا موضوعی از آن منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است ، صادر میشود.

قرار اناطه پیشتر فقط و فقط در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به آن اضافه شد و قرار اناطه حقوقی به رسمیت شناخته شد.

قرار اناطه حقوقی
قرار اناطه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و پیشبینی شده است.در متن این ماده آمده است که

” هرگاه رسیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـایی باشـد کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف اسـت ظـرف یـک مـاه در دادگاه صالح اقامه دعوا کنـد و رسـید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قـرار رد دعـوا صـادر مـیشـود و خواهـان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعـوا نمایـد “

برای مثال فرض کنید کسی درخواست دریافت وجه چکی را به دادگاه ارائه میدهد.اما در زمان رسیدگی ، خوانده دعوی مدعی میشود که این چک مسروقه بوده و متعلق به او نیست و یا در فرض دیگری خوانده دعوی چک را امضا نکرده است و مدعی میشود که امضای او جعل شده است.

رسیدگی به این موارد نظیر مسروقه بودن چک موجود و یا جعل امضای خوانده دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی نمیباشد و دادگاه کیفری باید به این موضوع رسیدگی کند.

در اینجا مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوی متوقف و خواهان باید ظرف 1 ماه در دادگاه کیفری صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را نیز تقدیم دادگاه نماید وگرنه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

از تفاوت های موجود در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان به موارد زیر اشاره نمود ؛

 1. در ماده 19 قانون آ.د.م گفته میشود که تا رسیدگی در دادگاه صالح ، دعوی متوقف میشود اما در ماده 21 قانون آ.د.ک گفته میشود که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.
 2. در ماده 19 قانون آ.د.م فقط خواهان باید طرح دعوی در دادگاه صالح انجام دهد اما در ماده 21 قانون آ.د.ک حرف از ذی نفعی است که دادگاه تعیین میکند که این ذی نفع میتواند شاکی و یا متهم پرونده باشد.
 3. در ماده 19 قانون آ.د.م اگر خواهان رسید را ارائه ندهد و یا طرح دعوی نکند قرار رد دعوی صادر میشود اما مطابق ماده 21 قانون آ.د.ک در صورت عدم طرح دعوی ، دادگاه کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و خود تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
 4. از دیگر تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی با قرار اناطه آیین دادرسی کیفری در این است که مطابق مواد 332 ، 367 ، 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست اما قرار اناطه کیفری موضوع ماده 21 قانون آ.د.ک قابل اعتراض میباشد.

دقت داشته باشید که قرار اناطه از دادگاه حقوقی حتماً و قاعدتاً نباید به طرفیت دادگاه کیفری صادر شود.فرض کنید زوجه پرونده مطالبه مهریه و نفقه را مطرح میکند و زوج مدعی میشود که هیچ علقه زوجیتی میان این دو نیست و وی وظیفه ای به پرداخت مهریه و یا نفقه ندارد.در اینجا دادگاه حقوقی به طرفیت دادگاه خانواده قرار اناطه صادر میکند.