وکیل برای استرداد لاشه چک + نحوه اقدام

وکیل متخصص استرداد لاشه چک در تهران  : در این مقاله قصد داریم با شما عزیزان در خصوص استرداد و پس گرفتن لاشه چکی که در دست دیگری تحت هر عنوان نظیر امانت و یا تضمین بابت انجام معامله و یا قرارداد و یا … داریم صحبت و در خصوص دادخواست استرداد لاشه چک بیشتر بدانیم.

دلایل دادن چک به دیگری

چک یا سفته ای که در این مقاله در خصوص آن صحبت میکنیم چکی است که برای مثال شما زمانی با فردی معامله و یا قراردادی منعقد میکنید برای انجام عملی نظیر نقاشی کل ساختمان و یا این چک یا سفته را به وی میدهید برای تضمین انجام معامله که برای مثال ثمن معامله را به طور کامل به وی پرداخت خواهید کرد و در متن چک نیز حتما درجه کنید که این چک بابت تضمین انجام معامله و یا برای امانت به دارنده چک داده شده است.

وکیل برای استرداد لاشه چک

نحوه استرداد لاشه چک با وکیل

وکیل استرداد لاشه چک : حال در زمانی ممکن است پس از اتمام انجام عملی که بابت آن چک تضمین داده اید و یا پس از انجام معامله به نحو کامل و احسن ، دارنده چک از باز پس دادن لاشه چک به شما امتناع کند حتی ممکن است در این حالت چک را به فرد ثالثی منتقل کند تا بنا بر اصل تجریدی بودن چک ، شما نتوانید به تضمین و یا امانی بودن چک استناد کنید و مجبور شود مبلغ چک را به دارنده جدید بپردازید.حال بحث ما در ادامه این خواهد بود که در اینگونه از موارد چه باید کرد؟

دادخواست استرداد لاشه چک

در در این مرحله از استرداد لاشه چک شما با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مبنی بر امانی بودن چک و یا دادن چک بابت تضمین حسن انجام معامله نظیر مدارک هویتی خود ، مدارک قرارداد یا معامله فی مابین شما و خوانده ، شهودی که وجود تضمین برای چک را شهادت دهند ، مدارک کافی و لازم برای انجام تعهد و یا مدارک کافی برای فسخ معامله فی مابین شما و خوانده دعوی ؛ اقدام به ثبت دادخواست استرداد لاشه چک میکنید و پرونده شما به دادگاه صالح ارجاع میشود.

دادگاه با بررسی مستندات و محتویات و همچنین دفاعیات وکیل چک شما و وکیل طرف مقابل رای مقتضی صادر میکند.اگر رای دادگاه مبنی بر تایید بر فسخ یا بطلان رابطه باشد و یا رای دادگاه مبنی بر تایید تضمینی بودن و یا امانی بودن چک بوده باشد ، ضمن حکم دادگاه حکم به استرداد لاشه چک نیز میدهد و شما میتوانید با در دست داشتن لاشه چک چنانچه وجهی را به ثالثی با توجه به انتقال چک از طرف خوانده دعوی و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری پرداخت کرده اید ، مسترد کنید.

خیانت در امانت

چنانچه شما چکی را به جهت امانت به فردی داده باشید و بتوانید به دادگاه وصف امانی بودن تحویل چک به طرف مقابل را ثابت کنید و همچنین ثابت کنید که طرف مقابل شما با قصد اضرار و ضرر زدن به شما چک را به ثالث انتقال داده است ، میتوانید از طرف مقابل در دادگاه های کیفری تحت عنوان جرم خیانت در امانت نیز شکایت کنید.

دقت داشته باشید که شکایت خیانت در امانت در خصوص چک هایی که بابت تضمین حسن انجام معامله صورت میگیرند قابل استفاده نمیباشد.

سیر تا پیاز ربا خواری و مجازات آن

ربا خواری و مجازات آن در قانون ایران  : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم ربا خواری و مجازاتی که برای آن در قانون تعیین شده است صحبت کنیم. بررسی کنیم که جرم ربا خواری از جمله جرایم قابل گذشت بوده و یا غیر قابل گذشت میباشد و معنا و مفهوم آن چیست و به چه کسانی ربا دهنده و ربا گیرنده گویند و حکم ربا خواری در قرآن به چه صورت تعیین شده است. با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

تعریف ربا

ربا خواری از گناهان کبیره بوده و در قرآن کبیر به عنوان جنگ و اعلان جنگ با خدا تعریف شده است اما در اصطلاح عرفی و در اصطلاح حقوقی ، ربا خواری به آن گفته میشود که ربا دهنده پولی را به ربا گیرنده بدهد و در ازای آن پول که به عنوان قرض داده شده است ، مبلغ بیشتری را هم پس بگیرد و هم سود مدت زمانی که پول در نزد ربا گیرنده میباشد را از وی بگیرد که به این عمل ربا خواری گفته میشود که اتفاقا در قانون مجازات اسلامی نیز جزم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

ربا خواری

معاملات ربوی

معاملات ربوی آن است که دو نفر یا چند نفر یا به نوعی دیگر بیش از دو نفر طی توافقی اعم از کتبی یا شفاهی با یکدیگر توافق کنند که جنسی را معامله کنند و مبلغ اضافه تری نسبت به اصل قیمت جنس بپردازند و یا همانگونه در که در بالا ذکر شد،مبلغی را طی توافقی اعم از شفاهی یا کتبی به یکدیگر به عنوان قرض بپردازند و در مدت زمان سررسید مبلغ اضافه تری را نسبت به اصل پول دریافت کنند و همچنین در طول مدت سررسید ، سود پول را نیز دریافت کنند.

انواع ربا

قانونی داریم که در سال 1363 تصویب شده است که قانون نحوه اجرای اصل 49 نام دارد که مطابق این قانون ، ربا به دو نوع ربا قرضی و ربا معاملاتی تقسیم بندی شده است.ربا قرضی آن است که مقرض از مقترض ، سود و یا بهره مبلغ قرض خود را دریافت کند و ربا معاملاتی آن است که یکی از طرفین معامله به نسبت مبلغ اصلی ثمن و یا مبیع زیاده ای دریافت کند.

ربا خواری از منظر حقوقی

همانگونه که گفته شد ربا خواری حرام است و از جمله گناهان کبیره میباشد و تمامی معاملات ربوی باطل و بلااثر خوانده میشود.اگر دو نفر طی توافقی اعم از کتبی و یا شفاهی معامله ربوی و قرض ربوی منعقد کنند و بعدا به مشکل بربخورد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نخواهد بود چرا که از ابتدا و از بیخ و بن اینگونه معاملات باطل میباشد و برای دادخواست هایی تحت عنوان الزام به تحویل سود معامله ربوی و یا زیاده بر مبلغ معاملات بربوی ، قرار رد دعوی صادر میگردد.

ربا خواری از منظر کیفری

در قانون مجازات اسلامی ربا اینگونه تعریف میشود که هر نوع توافقی بین دو نفر یا بیش از دو نفر و تحت هر عنوانی اعم از بیع ، قرض ، صلح و … که جنسی را با شرط اضافه بر همان جنس معامله کنند و یا اضافه بر مبلغ پرداختی ، مبلغی دریافت کنند ؛ ربا محسوب میشود.

در قانون مجازات اسلامی برای تمامی افراد دخیل در جرم ربا خواری اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و حتی واسطه بین آن ها مجازات در نظر گرفته شده است.

مجازات جرم ربا خواری رد مال ، شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق میباشد و همچنین مطابق مال مورد ربا به جزای نقدی نیز محکوم میشوند.

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی 100% تخصصی

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی : یکی از مهمترین مسائلی که در اغلب دادرسی ها مطرح می شود امکان تجدیدنظر خواهی است. درواقع اجرای عدالت حکم می کند تا فردی که رای صادره به ضرر اوست بتواند درخواست بررسی مجدد نماید؛ البته درخواست بررسی مجدد و یا همان تجدید نظرخواهی مشمول شرایط خاصی است و نمی توان در خصوص تمام دعاوی و بدون هیچ گونه شرط خاصی مبادرت به آن کرد.

باتوجه به اینکه زوایای مختلفی در این خصوص وجود دارد بهتر است به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی روی آورده و سوالات خود را مطرح نمایید تا پاسخ های کاربردی را دریافت کنید. گذشته از اینکه مراجعه به وکلای این عرصه می تواند راهگشا باشد می توانید مقاله ما را در خصوص این موضوع و بررسی زوایای آن مطالعه نمایید.

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی

تجدیدنظرخواهی چیست؟

تجدیدنظر به معنای بررسی مجدد یک موضوع به امید تغییر رای و حکم صادره است. بنابراین شخصی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که رای صادره به ضرر او باشد. فرد با درخواست تجدیدنظر، بررسی پرونده را در یک دادگاه بالاتر و با دقت بیشتر درخواست می کند. باتوجه به قوانین ایران آراء ذیل قابلیت بررسی مجدد در صورت درخواست محکوم علیه را دارند:

 • در صورتی که خواسته یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد.
 • کلیه احکام شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
 • تمام احکام مربوط به دعاوی غیر مالی نیز قابل تجدید نظر خواهند بود.
 • بسیاری از دعاوی مربوط به امور حسبی و حقوق مدنی اعم از دعاوی مربوط به تغییر نام یا موراد موجود در شناسنامه، طلاق، حضانت، تمکین، رفع تصرف عدوانی و … قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند.
 • احکام راجع به متفرعات دعوا که در طی مراحل دادرسی به شخص تحمیل می ‌شد که از جمله آن ها می توان به حق‌الوکاله، هزینه دادرسی و …) اشاره نمود. لازم به ذکر است که در این مورد حتی برای مبالغ زیر سیصد هزار تومان نیز می توان درخواست تجدیدنظر نمود.

جهات تجدیدنظرخواهی

همانطور که مشخص گردید اغلب آرای صادره از دادگاه ها، قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند اما نمی توان بدون ارائه یک دلیل خاص در این خصوص اقدام نمود. اگر به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی نیز مراجعه کنید قطعا از شما می خواهد تا یکی از موارد ذیل را برای اثبات جهات تجدید نظر خواهی ارائه کنید. این موارد عبارتند از:

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه یا ادله ای که حکم طبق آن صادر شده است در این خصوص می توان به شهادت دروغ، جعل مدارک و یا اقرار از روی اجبار و اکراه اشاره نمود.
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود اعم از بلوغ، اختیار، عدالت و …
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی که حصری نبوده و فرد می تواند هرموردی را در این زمینه به اثبات برساند. این موضوع باید در برگه ای که برای تجدیدنظرخواهی تکمیل می شود درج شده و دلایل ابرازی نیز برای رسیدگی توسط قاضی در دادگاه بالاتر ارائه شوند.
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی که اصولا توسط وکیل تجدید نظر خواهی بررسی و اثبات می شود. به عنوان مثال بررسی پرونده در صلاحیت دادگاه بوده است اما شورای حل اختلاف مبادرت به بررسی نموده و یا دادگاه، صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده را نداشته است.
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی که همانند نمونه اخیر نیاز به بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاوره حقوقی تجدیدنظر خواهی دارد. به عنوان مثال در قانون میزان مشخصی برای سهم الارث تعیین شده است اما قاضی با تبعیت از قوانین موجود در این زمینه حکم را صادر نکند.

مهلت تجدیدنظرخواهی

مسئله مهمی که در سیستم قضایی مطرح است اهمیت زمان و مهلت طرح دعاوی یا اعتراض به آن هاست. در قانون نیز مهلت خاصی برای تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای صادره درج شده است و رسیدگی به اعتراضات در خارج از زمان مقرر بدون عذر موجه قابل توجیه و پذیرش نیست. بنابراین شما نیز باید از زمان علم به یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، در مهلت های مقرر نسبت به این امر اقدام نمایید. باتوجه ب قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین باتوجه به قوانین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت های ذیل برای درخواست تجدیدنظر تعیین شده اند:

 • 20 روز از زمان ابلاغ حکم برای افرادی که مقیم ایران هستند.
 • دو ماه از زمان ابلاغ حکم برای کسانی که ساکن ایران نیستند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

مشاوره حقوقی ورود ثالث : برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های حقوقی، صرفا میان خواهان و خوانده جریان پیدا نمی کنند بلکه در بعضی از موارد شاهد ورود افراد دیگر در دعوا و در قالب ورود ثالث هستیم.

باتوجه به اینکه اغلب افراد جامعه از چنین حقی آگاه نیستند و بر قوانین حاکم بر این موضوع اشراف ندارند، مشاوره حقوقی ورود ثالث را برای اطلاع از قوانین موجود انتخاب می کنند. مشاوره حقوقی ورود ثالث قادر است به تمام سوالات شما در این باب پاسخ دهد. در ادامه به بررسی این موضوع و مهمترین سوالاتی می پردازیم که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح شده اند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

ورود ثالث چیست ؟

همانطور که می دانید یک دعوی حقوقی دارای دو بعد است. یک بعد مربوط به درخواست خواهان است و یک بعددیگر نیز مربوط به دفاعیات خوانده. حال اگر فرد یا افرادی در دعوای مورد نظر، برای خود حقی قائل باشند می توانند قبل از خاتمه دادرسی و در قالب دادخواست ورود ثالث، وارد دعوی شده و اظهارات خود را بیان نمایند.

وارد ثالث ممکن است علیه یکی از طرفین دعوی، درخواست خود را مطرح کند و یا اینکه خود را در محق شدن خواهان یا خوانده سهیم بداند. البته وی ممکن است علیه هر دو طرف دعوی نیز وارد جریان دادرسی شود و یا اینکه به صورت کاملا مستقل از آن ها خود را در خصوص نتیجه پرونده قضایی سهیم بداند. در این شرایط با ارائه مدارک و اسناد کافی دال بر ارتباط این شخص با دعوای مطروحه می تواند در قالب ورود ثالث وارد دعوی شود.

انواع ورود ثالث

ورود ثالث به دو نوع ورود اصلی و ورود تبعی تقسیم می شود. تقسیم بندی انواع ورود ثالث تاثیری در افزایش یا کاهش حق وی مبنی بر ورود به دعوی ندارد. اگر وارد ثالث به صورت مستقل برای خود حقی در نظر گرفته باشد و برای دریافت آن به دعوی وارد شود با ورود ثالث اصلی روبرو هستیم اما اگر احقاق حق او به پیروزی خواهان یا خوانده گره خورده باشد دعوی ورود ثالث تبعی است.

شرایط ورود ثالث

از مهمترین مباحثی که در مشاوره حقوقی ورود ثالث به آن توجه می شود شرایط خاصی است که برای ورود به دعوی اصلی نیاز است. در این زمینه باید به مهلت ورود ثالث و همین طور مرحله دادرسی توجه نمود.

مهلت ورود ثالث

ثالث حق دارد در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم برای اثبات حق خود اعم از اینکه به صورت مستقل از طرفین دعوی باشد یا در گرو پیروزی یکی از آن ها در دعوی اصلی، تا پیش از خاتمه دادرسی برای ورود به دعوا اقدام نماید.

ورود ثالث در مراحل مختلف دادرسی

افرادی که می خواهند در قالب وارد ثالث، به یک پرونده حقوقی در دادگاه وارد شوند می توانند در تمام مراحل بررسی اولیه، دادرسی بدوی، تجدیدنظر، ارسال پرونده به دیوار عدالت اداری و مانند آن ها درخواست ورود بدهند اما در مرحله ای که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است امکان ورود ثالث وجود ندارد. در این شرایط فرد موظف است درخواست خود را به صورت جداگانه تنظیم کرده و به دادگاه تحویل دهد.

نکاتی که باید در خصوص ورود ثالث بدانید

 • ثالث باید در مقام خواهان وارد دعوی شود و دارای تمام حقوق و تکالیفی است که قانون برای خواهان در نظر گرفته است.
 • شرايط رسيدگي توأمان دعوای ورود ثالث و دعوای اصلي آن است كه بين هر دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد یا دارای یک منشا واحد باشند.
 • دعوای ورود ثالث نباید به قصد تبانی و تأخير در دادرسی باشد.
 • عدم صلاحيّت محلّی نسبت به ورود ثالث مانع رسيدگی در دادگاهی نيست كه صلاحيّت رسيدگی به اصل دعوا را دارد اما عدم صلاحيّت ذاتی مانع بررسی درخواست ورود ثالث می شود.
 • اگر شخص ثالث در دعوای طرفين قبل از ختم دادرسی وارد نشده باشد و حكم قطعی هم صادر شود وی میتواند از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی كند.
 • اگر دعوی اصلی مسترد شود (از جانب خواهان) رسیدگی به دعوی ورود ثالث تبعی نیز متوقف می شود اما دادگاه موظف است به صورت مستقل به درخواست ورود ثالث اصلی رسیدگی نماید.
 • باتوجه به قوانین ریز و درشتی که در زمینه ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث وجود دارد از مشاوره حقوقی ورود ثالث غافل نشوید.

وکیل متخصص اثبات اقاله

وکیل اثبات اقاله خوب در تهران : در این بخش تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا شما عزیزان و همراهان محترم را با معنی و مفهوم و اصطلاح حقوقی ” اقاله ” آشنا کند. همچنین شرایط آن در قانون مدنی را برای شما توضیح دهد و راه های اثبات اقاله را برای شما همراهان شرح دهد.پس اگر در معامله ای تصمیم به اقاله گرفتید اما اکنون در اثبات آن دچار مشکل شده اید، با عدل محور همراه باشید.

تعریف اقاله

در لغتنامه های فارسی ، اقاله اینچنین معنی شده است : بخشیدن ، گذشت کردن یا فسخ معامله با رضایت طرفین و در اصطلاح حقوقی و در میان حقوقدانان ، اقاله را آن گویند که طرفین و دو طرف قرارداد یا عقد ، با تراضی و رضایت یکدیگر تصمیم بر زوال و از بین بردن عقد و همچنین از بین بردن آثار آن در آینده بگیرند یعنی چنان که از ابتدا عقدی وجود نداشته است و تمامی آثار عقد نیز به حالت سابق خود بازخواهد گشت.

وکیل متخصص اثبات اقاله

نکته قابل ذکر آن است که اقاله نیاز به جهت و سبب خاصی ندارد و از موارد سقوط تعهدات میباشد.در قانون مدنی ، تعریف واحد و مشخصی از آن ارائه نشده است و بیشتر به بررسی شرایط صحت اقاله و احکامی که طرفین و عوضین باید رعایت کنند ، پرداخته است و فقط و فقط در ماده قانونی جزء موارد سقوط تعهدات نام برده شده است و سپس دوباره تاکید شده است که طرفین میتوانند به تراضی و رضایت یکدیگر ، معامله را اقاله و تفاسخ کنند.

اقاله مختص به عقود لازم یا جایز ؟

همانطور که میدانید در قانون ما با دو نوع عقد مواجهه هستیم.عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم ، عقودی هستند که طرفین نمیتوانند هر زمان که میخواهند آن را به هم بزنند همانند عقد بیع ، عقد اجاره و عقود جایز عقودی هستند که طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند عقد را بر هم بزنند همانند عقد وکالت.

پس با توجه به تعریفی که از اقاله ارائه شد ، مختص به عقود لازم میباشد چرا که در عقود جایز طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند عقد را به هم بزنند و نیازی به اقاله نیست و در عقود لازم است که طرفین اجازه برهم زدن عقد را بدون توافق و با تصمیم یکجانبه ندارند.

تفاوت اقاله با انحلال عقد

در اینکه اقاله با انحلال عقد متفاوت است که جای بحثی ندارد چرا که در قانون مدنی از موارد سقوط تعهدات تعریف شده است و نه موارد انحلال عقد اما باید دید که این تفاوت در کجاست و چه چیزی اقاله را از انحلال عقد متمایز میسازد.

موارد انحلال عقد آن است که بر مبنای تصمیم و یا اتفاقی ، عقد منحل میشود و آثار آن به حالت سابق برمیگردد و آثار آینده آن عقد نیز منحل میشود.اما تفاوت اقاله آنجاست که اقاله به تراضی و رضایت طرفین انجام میگردد که در انحلال عقد اینچنین نیست.

شرایط اقاله

برای انجام گرفتن اقاله و یا برهم زدن معامله با تراضی و رضایت طرفین ، دو شرط اصلی و اساسی نیاز است.

اول آن است که عقدی که مورد اقاله قرار میگیرد باید عقدی لازم باشد چرا که همانگونه که گفته شد عقود لازم هستند که غیر قابل برهم زدن هستند و عقود جایز را میتوان هر زمان که هریک از طرفین خواستند ، برهم زد و اصلاً کار به اقاله در عقود جایز نمیرسد اما در عقود لازم برای برهم زدن معامله ، یکی از راه های سقوط تعهدات اقاله میباشد.

شرط دوم ، توافق طرفین میباشد. همانگونه که گفته شد باید توافق و تراضی و رضایت طرفین باشد اما قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است که اقاله عقدی رضایی میباشد یعنی نیاز به هیچگونه تشریفات خاصی ندارد.پس با این اوصاف فرقی میان توافق کتبی یا شفاهی نیست و حتی انجام دادن کاری که دلالت بر رضایت بر اقاله داشته باشد نیز مورد قبول واقع میگردد.

اثبات اقاله

دعوی اثبات اقاله زمانی محقق میگردد که خواهان دعوی ، مدعی گردد که اقاله صورت گرفته است و در مقابل وی خوانده دعوی مدعی عدم تحقق آن و عدم رضایت بر برهم خورن عقد و یا معامله گردد.

در اینجا خواهان دعوی باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی ، دادخواست خود را ثبت نماید و باید دقت داشته باشد که تمامی مدارک و مستندات وی برای طرح دعوی اثبات اقاله باید کامل باشد بنابراین به شما توصیه میگردد حتما قبل از ثبت دادخواست با وکیل اثبات اقاله مشاوره داشته باشید و ازوی کمک بگیرید.

در دادخواستی که توسط وکیل اثبات اقاله تنظیم می شود موارد متعددی باید ذکر گردد و در نظر گرفته شود.مواردی نظیر مالی یا غیر مالی بودن دعوی ، خواسته دعوی ، طرفین دعوی و یا دادگاه صالح به رسیدگی.همچنین خواهان باید تمامی مدارک و مستندات خود را مبنی بر آنکه عقدی در گذشته میان وی و خوانده صورت گرفته است به دادگاه ارائه دهد و همچنین مستندات خود را مبنی بر اثبات رضایت و تصمیم خوانده دعوی به اقاله و برهم زدن عقد نیز به همراه داشته باشد و ضمیمه نماید.

در مقابل خوانده دعوی نیز باید تمامی مدارک و مستندات خود را مبنی بر اینکه بر اقاله رضایت نداشته و یا اصلا تصمیمی به آن نداشته است به دادگاه ارائه کند تا در نهایت دادگاه اقدام به صدور رای نماید.

مشاوره حقوقی 100% برای تنظیم انواع قرارداد

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد : شاید تا بحال شنیده باشید که بسیاری از افراد و بخصوص کسانی که صاحب کسب و کارهای پر رونق هستند برای انعقاد یک قرارداد سعی می کنند حداقل یک جلسه از مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد بهره مند شوند؟

ذکر این نکته لازم است که صرفا افرادی با سطح درآمد بالا و صاحبان شرکت ها و کارخانه های بزرگ به وکیل تنظیم قرارداد نیاز ندارند بلکه بسیاری از افراد عادی جامعه نیز برای پیشگیری از برخی مسائل حقوقی بهتر است از مشاوره حقوقی منتفع شوند.

تعریف حقوقی تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد در دنیای کنونی به یک امر تخصصی مبدل شده است. علاوه بر متن تخصصی یک قرارداد که اصولا دارای اصطلاحات و واژگان تخصصی بسیار زیادی است باید به شروط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قراردادها اشاره نموده است.

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

عناوین قراردادها نیز مسئله ایست که به علم حقوق مرتبط می گردد. اصولا برای قراردادها از عناوین خاصی استفاده می شود که عامه اجتماع از آن ها اطلاعی ندارند. البته این مسئله در خصوص تمام قراردادها صدق نمی کند و برخی از آن ها مانند قرارداد اجاره یا مبایعه نامه در جامعه شناخته شده هستند اما شاید ندانید که متن و محتوای همین قراردادها نیز تا چه اندازه می تواند در سرنوشت شما موثر باشد.

انواع قرارداد

قراردادها را می توان باتوجه به شرایط خاصی در دسته های مختلف تقسیم بندی نمود اما مهمترین تقسیم بندی قراردادها به صورت ذیل است:

 1. قراردادهای لازم
 2. قراردادهای جایز
 3. قراردادهای دو وجهی

قراردادهایی که توسط طرفین آن لازم الاجراست و هیچ کدام از طرفین نمی تواند بدون دلیل خاصی آن را منحل کند قرارداد لازم نام دارند. اغلب قراردادها نیز به همین صورت هستند. به عنوان مثال قرارداد اجاره، بیع و امثال آن ها.

اگر طرفین بتوانند قرارداد را بدون اشاره دلیل خاصی منحل کنند از نوع جایز است. در این خصوص می توان به ودیعه، وکالت، وصیت و … اشاره نمود. البته برخی از قرادادها نیز ممکن است از طرف یکی از طرفین جایز و برای دیگری لازم باشد. به عنوان مثال می توان به رهن اشاره کرد.

تنظیم قرارداد به صورت اصولی

همانطور که گفتیم مهمترین علت مراجعه برخی از افراد به وکیل یا مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد، انعقاد یک قرارداد صحیح و اصولی است. حال سوال این است که یک قرارداد اصولی چگونه قراردادی است؟ در پاسخ به این سوال باید به موارد ذیل اشاره نمود:

 • یک قرارداد صحیح و اصولی دارای عنوان مشخص است و عنوان مربوطه نیز در ارتباط کامل با محتوای قرارداد است.
 • یک قرارداد شامل حقوق و تعهدات طرفین است. اگر می خواهید یک قرارداد اصولی را بشناسید باید حقوق و تکالیف را در دو کفه ترازو قرار دهید. حقوق و تکالیف مقرر باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
 • در این نوع قراردادها از شروط ضمن عقد استفاده می شود و طرفین حق فسخ را در موارد خاصی برای خود مقرر می کنند.
 • تعیین وجه التزام با مبلغ مناسب و کارشناسی شده نیز برای اصولی بودن یک قرارداد لازم است.
 • یک مرجع خاص را برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با قراداد تعیین کنید. اگر در متن مورد نظر به یک فرد یا مرجع خاص نیز برای داوری اشاره کنید بهتر خواهد بود چرا که می تواند بسیاری از مشکلات شما را بدون مراجعه به دادگاه حل و فصل نماید.
 • در تنظیم قرارداد صرفا به امضا، مهر و اثر انگشت اکتفا نکنید. امضای شهود از اهمیت بسیار زیادی برای اثبات واقعی بودن قرارداد برخوردار است.
 • قرارداد را حداقل در دو نسخه تهیه کنید. حتما طرفین قرارداد باید یک نسخه از صورت قرارداد را دریافت کنند.
 • بسیاری از افراد همچنان به ارزش و اهمیت تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی آگاه نیستند اما اگر به یکی از دفاتر مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد مراجعه کنید قطعا شما را تشویق به تنظیم قرارداد مربوطه در دفتر اسناد رسمی خواهند کرد.
 • بسیاری از افراد تصور می کنند که یک قراداد باید در یک یا دو صفحه و در یک فرم خاص نوشته شود به همین علت بسیاری از مسائلی را که بیان می کنند در قرارداد درج نمی کنند اما تجربه وکلا و مشاورین حقوقی در خصوص دردسرهایی که برای افراد بعد از تنظیم قرارداد ایجاد شده است بیان می کند که از افزایش صفحات مربوط به تنظیم قرارداد برای شفاف سازی و حفظ حقوق خود بهره ببرید.

مشاوره حقوقی مطالبه سفته

مشاوره حقوقی تخصصی مطالبه سفته : سفته یکی از اسناد رسمی و تجاری است که همانند چک و برات که ارزش و اهمیت بسیار زیادی در نظام بانکی دارد. باتوجه به اینکه از سفته می توان به عنوان وثیقه یا ضمانت نیز استفاده نمود در بسیاری از موارد با عدم پرداخت وجه سفته توسط مدیون مواجه می شویم. در این شرایط است که مشاوره حقوقی مطالبه سفته می تواند راهکارهای لازم برای نقد شدن وجه سفته یا درخواست اعسار از جانب صادرکننده سفته را به شما ارائه نماید.

ارزش و اهمیت مشاوره حقوقی مطالبه سفته زمانی آشکار می شود که شما بدانید با مراجعه به یک مشاور می توانید دفاع از پرونده خود را برعهده بگیرید و دیگر نیازی به وکیل مطالبه سفته نخواهید داشت هرچند در موارد ضروری و مواردی که مبلغ طلب بسیار زیاد است و شما را به سمت وکیل متبحر و متخصص در این زمینه هدایت می کند. این مبحث را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

مشاوره حقوقی مطالبه سفته

سفته چیست؟

فته‌ طلب (سفته) سندی رسمی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید (پرداخت کند). همانطور که در مبحث اخیر اشاره کردیم این سند به نوعی وسیله کسب اعتبار است یعنی بعنوان وثیقه و ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد, به عنوان مثال می توان به تعهد در بازپرداخت وام به بانک اشاره نمود که این تعهد را در قالب سفته متجلی می کند.

زمان مطالبه وجه سفته

سفته ها دارای دو نوع تاریخ هستند یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ سررسید. برای مطالبه وجه سفته تاریخ صدور آن مورد نظر نیست بلکه ملاک عمل، زمانی می باشد که تاریخ سررسید فرا رسیده است. اگر صادرکننده به تعهد خود در زمینه بازپرداخت وام یا سایر تعهدات عمل نکند، دارنده میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید نیز علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا کند.

یکی از مهمترین مواردی که افراد را به سمت وکیل سفته سوق می دهد این است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید برای واخواست اقدام نکرده اند. در این شرایط امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه ده تا بیست درصد از ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد.

یکی از مهمترین نکاتی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح می گردد این است که اگر صادرکننده اموالی نداشته باشد، لازم نیست سفته واخواست شود چرا که باید ٢/٢۵ درصد مبلغ خواسته علاوه بر هزینه دادرسی، بعنوان هزینه واخواست، پرداخت گردد.

واخواست سفته چیست؟

واخواست سفته به تمامی اقداماتی گفته می شود که از سوی دارنده سفته جهت توقیف اموال صادرکننده، انجام می گیرد. واخواست یک عمل قانونی است و در فرم های مخصوصی نوشته می شود. بنابراین نمی توان واخواست را به صورت دستی تنظیم نمود. این عمل را با برگشت زدن چک مقایسه می کنند با این تفاوت که اگر چک برگشت زده نشود، نمی توان طرح دعوا نمود اما سفته بدون واخواست هم قابل مطالبه می باشد.

برای مطالبه سفته باید به کجا مراجعه شود؟

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست مطالبه سفته با توجه به مبلغ مندرج در سفته متفاوت می باشد. اگر مبلغ سفته تا ٢٠ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده (خوانده) صالح به رسیدگی است اما اگر مبلغ سفته بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح رسیدگی به دعوی، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد.

نکاتی که باید در خصوص مطالبه سفته بدانید

 • اگر ضامن، شخصی که سفته را ظهرنویسی کرده است باشد و از تاریخ سررسید سفته بیش از ١۵ روز یا ۴۵ روز یا ۴ ماه (بسته به محل صدور آن) گذشته باشد، دیگر امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس و ضامن او وجود ندارد.
 • مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس، یکسال از تاریخ تقدیم اعتراض است. نکته مهم این امر می باشد که صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه، مانع طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس در موعد مقرر یکساله نیست.
 • امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه به علت عدم پرداخت وجه سفته در مهلت قانونی وجود دارد. مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.
 • درخواست مطالبه سفته یک دعوی مالی بوده هزینه دادرسی در دادگاه ٣/۵ درصد مبلغ سفته است. این مبلغ در شورای حل اختلاف نصف آن می باشد.

سیر تا پیاز قرار اناطه حقوقی

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

کلمه اناطه در لغت به معنای موکول کردن ، منوط کردن و یا موقوف کردن چیزی به چیز دیگر است.در اصطلاح حقوقی قرار اناطه حقوقی به قراری گفته میشود كه هنگامی که دعوایی در دادگاهی مطرح میشود اما بخشی از آن و یا موضوعی از آن منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است ، صادر میشود.

قرار اناطه پیشتر فقط و فقط در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به آن اضافه شد و قرار اناطه حقوقی به رسمیت شناخته شد.

قرار اناطه حقوقی
قرار اناطه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و پیشبینی شده است.در متن این ماده آمده است که

” هرگاه رسیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـایی باشـد کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف اسـت ظـرف یـک مـاه در دادگاه صالح اقامه دعوا کنـد و رسـید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قـرار رد دعـوا صـادر مـیشـود و خواهـان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعـوا نمایـد “

برای مثال فرض کنید کسی درخواست دریافت وجه چکی را به دادگاه ارائه میدهد.اما در زمان رسیدگی ، خوانده دعوی مدعی میشود که این چک مسروقه بوده و متعلق به او نیست و یا در فرض دیگری خوانده دعوی چک را امضا نکرده است و مدعی میشود که امضای او جعل شده است.

رسیدگی به این موارد نظیر مسروقه بودن چک موجود و یا جعل امضای خوانده دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی نمیباشد و دادگاه کیفری باید به این موضوع رسیدگی کند.

در اینجا مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوی متوقف و خواهان باید ظرف 1 ماه در دادگاه کیفری صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را نیز تقدیم دادگاه نماید وگرنه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

از تفاوت های موجود در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان به موارد زیر اشاره نمود ؛

 1. در ماده 19 قانون آ.د.م گفته میشود که تا رسیدگی در دادگاه صالح ، دعوی متوقف میشود اما در ماده 21 قانون آ.د.ک گفته میشود که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.
 2. در ماده 19 قانون آ.د.م فقط خواهان باید طرح دعوی در دادگاه صالح انجام دهد اما در ماده 21 قانون آ.د.ک حرف از ذی نفعی است که دادگاه تعیین میکند که این ذی نفع میتواند شاکی و یا متهم پرونده باشد.
 3. در ماده 19 قانون آ.د.م اگر خواهان رسید را ارائه ندهد و یا طرح دعوی نکند قرار رد دعوی صادر میشود اما مطابق ماده 21 قانون آ.د.ک در صورت عدم طرح دعوی ، دادگاه کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و خود تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
 4. از دیگر تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی با قرار اناطه آیین دادرسی کیفری در این است که مطابق مواد 332 ، 367 ، 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست اما قرار اناطه کیفری موضوع ماده 21 قانون آ.د.ک قابل اعتراض میباشد.

دقت داشته باشید که قرار اناطه از دادگاه حقوقی حتماً و قاعدتاً نباید به طرفیت دادگاه کیفری صادر شود.فرض کنید زوجه پرونده مطالبه مهریه و نفقه را مطرح میکند و زوج مدعی میشود که هیچ علقه زوجیتی میان این دو نیست و وی وظیفه ای به پرداخت مهریه و یا نفقه ندارد.در اینجا دادگاه حقوقی به طرفیت دادگاه خانواده قرار اناطه صادر میکند.

مراحل توقیف اموال

تعریف توقیف اموال

منظور از توقیف اموال بازداشت مال و دارایی فرد محکوم علیه است و منظور از محکوم علیه شخصی است که بر ضرر او حکمی صادر شده است .
توقیف اموال منقول و نامنقول معمولا با یکدیگر تفاوت دارد . منظور از مال منقول اموالی است که قابلیت جابجایی دارد و منظور از اموال غیر منقول مالی است که قابلیت جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر را ندارد . البته باید توجه کرد که تمام اموال محکوم علیه قابل توقیف نیست ماده 65 قانون اجرای احکام در باره اموال غیر قابل توقیف میباشد که از ان به عنوان مستثنیات دین یاد میشود ، با عدل محور همراه باشید .

مراحل توقیف اموال

اموال غیر قابل توقیف

 • الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
 • ب)آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
 • ج) وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پپیشه وران و کشاورزان
 • د)اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص قابل توقیف است

توقیف اموال منقول و اموال غیر منقول با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به ان میپردازیم :

توقیف اموال منقول

در مورد اموال غیر منقول اصل این است که این اموال برای محکوم علیه است مکر اینکه خلاف ان ثابت بشود . در مرحله اول باید از اموال صورت برداری کرد .

ماده 67 قانون اجرای احکام

مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و غیره که با تمام حروف و عداد باشد تنظیم نماید در مورد طلا و نقره عیار آن ( هرگاه مشخص باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد ومبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود .

توقیف مال غیر منقول

بر طبق ماده 99 قانون اجرای احکام :

قسمت اجرای توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند .

ماده 100 همین قانون اینگونه بیان میدارد :

اداره ثبت پس ازاعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علبه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید مینماید و به قسمت اجرا اطلاع میدهد . و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میکند .

ماده 101 یک همین قانون اینگونه بیان میدارد:

توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در ان تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد . در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده است توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه ممکن است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .

پس ازان مال را ارزیابی و قیمت گذاری میکنند که اگر طرفین با یکدیگر در این باره توافق کردند که بر طبق توافق انان عمل میشود و در صورتی که توافقی حاصل نشد یک نفر کارشناس قیمت گذاری میکند و در صورت اموال ذکر می شود .
درمورد اینکه با ید چه مواردی در صورت اموال غیر منقول قید شود

ماده 106 قانون اجرای احکام اینگونه میکوید:

 • الف) تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه

 • ب) محلی که مال غیر منقول در انجا واقع است

 • ج) وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است و یا مفروض و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه واگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به چه شخصی واگذاار شده است یا خیر .

 • د) حدود ملک و مجاورین آن

مال منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل کرفته است تحویل بدهد.

حفاظت از اموال توقیف شده

در مورد حفاظت از مال منقول ماده 77 قانون اجرای احکام اینکونه بیان میدارد :

اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگراینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد

ماده 78 نیز اینگونه میگویید که

اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود که حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را معین می کند . اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود .

مشاوره حقوقی شبانه روزی و 24 ساعته با وکیل خوب و متخصص

مشاوره حقوقی شبانه روزی و 24 ساعته توسط دکترین حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری : اهمیت مشاوره حقوقی در دنیای امروز به قدری افزایش یافته است که حتی به صورت غیرحضوری و شبانه روزی نیز ارائه می شود. در دهه های قبل مراجعه به خدمات حقوقی همانند امروز متداول نبود به همین علت بسیاری از مردم با مشکلات حقوقی که مواجه می شدند یا شخصا در مقام دفاع از خود برمی آمدند یا اینکه هزینه های بسیار زیادی برای گرفتن وکیل پرداخت می کردند.

مشاوره 24 ساعته واتس اپ

رفته رفته جایگاه مشاوران حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گردید و بسیاری از افراد دریافتند که لازم نیست برای تمامی مشکلات حقوقی به وکلا مراجعه کنند. نکته ای که باعث شده است تا مشاوره حقوقی محبوبیت بسیاری در دنیای حقوق پیدا کند این است که تعرفه مربوط به آن بسیار کمتر و کم هزینه تر از وکالت است.

مشاوره حقوقی شبانه روزی

نکته دیگری که باعث شدتا مشاوره حقوقی شبانه روزی و 24 ساعته روزبروز جایگاه بهتری به دست آورد این است که باتوجه به پیشرفت فناوری اطلاعات و افزایش ارتباطات از راه دور، بسیاری از محدودیت های زمان و مکان را درنوردیده و امروزه شاهد انواع خدمات حقوقی را باشیم.

تصور کنید در ساعات غیر اداری و یا حتی نیمه شب مسئله ای حقوقی برای شما ایجاد گردد. حتما می دانید که زمان در خصوص پرونده های حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین اگر سریع تر روند رسیدگی به مسئله موجود را آغاز کنید احتمال اینکه دچار ضرر و زیان یا خسارات متعدد شوید به شدت کاهش می یابد. بهترین روش ممکن در این شرایط دریافت مشاوره حقوقی به صورت شبانه روزی است.

مشاوره حقوقی شبانه روزی عدل محور

حال مسئله ای که پیش می آید این است که این خدمات نوین حقوقی در دفتر وکالت عدل محور به چه شکل صورت می گیرد؟

 • مشاوره حقوقی شبانه روزی به صورت حضوری انجام نمی شود و شما باید به یکی از وسایل ارتباطی اعم از واتساپ و…در دنیای امروز دسترسی داشته باشید.
 • مشاوره شبانه روزی ممکن است از طریق مشاوره حقوقی تلفنی ، پیامکی، مشاوره آنلاین و اینترنتی صورت گیرد.
 • در مشاوره هایی که به صورت پیامکی یا آنلاین صورت می گیرند می توانید در تمامی ساعات شبانه روز، سوالات خود را ارسال کنید اما معمولا پاسخ به آن ها در ساعات اولیه صبح انجام می شود.
 • دفتر وکالت عدل محور ارائه دهنده خدمات نوین و تخصصی در فضای مجازی و اینترنتی می باشد که می توانید از این امکاناتت موجود در سایت حقوقی ما نهایت استفاده را ببرید.
 • اگر به دریافت خدمات حقوقی آنلاین و مقرون به صرفه نیاز می توانید به صفحه ارتباط با ما از وب سایت رسمی موسسه حقوقی عدل محور مراجعه کرده و سوالات خود را مطرح کنید تا وکلا و دکترین حقوقی به پرسش شما پاسخ دهند این پایان ماجرا نیست مقالات حقوقی بسیثار کاربردی و مفید در ساین حاضر، وجود دارد که ارائه دهنده نکات حقوقی بی شمار و تاثیرگذار در پرونده است.

در ضمن شماره تلفن 09305297504 برای ارتباط مستقیم با وکیل متخصص می باشد که در اوقات اداری پاسخگوی شما می باشد در غیر ساعات اداری می توانید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.