حمل مواد مخدر و مجازات آن

حمل مواد مخدر و مجازات آن : جرائم وابسته به مواد مخدر در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. حمل مواد مخدر و مجازات آن نیز یکی از جرائمی است که توسط قانونگذار ایرانی مورد بحث واقع شده است و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده و مجازات دقیق آن نیز درج شده است. در ادامه به یکی از مهمترین جرائم مندرج در این قانون یعنی حمل و نگهداری مواد مخدر و مجازات آن خواهیم پرداخت. با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

حمل و نگهداری مواد مخدر

اگر به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنید به خوبی متوجه می شوید که قانون گذار تمامی افعال مربوط به تولید، نگهداری و عرضه مواد مخدر را جرم انگاری نموده است.

حمل مواد مخدر و مجازات آن

همانطور که از مطالب فوق مشخص می باشد حمل و نگهداری از مواد مخدر نیز یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر است که به صورت کاملا دقیق و مشخص جرم انگاری شده است و مجازات آن نیز با توجه به نوع ماده مخدر و میزان آن تعیین شده است.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر سنتی

باتوجه به مضمون قانون افردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی از جمله تریاک، بنگ، چرس، شیره، سوخته، تفاله تریاک و مانند آن ها را حمل و نگهداری کند با توجه به میزان مواد مخدر به مجازات های ذیل محکوم می گردد:

 • از مواد حمل شده کمتر از 50 گرم یا 50 گرم باشند به سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی 50 ضربه شلاق محکوم می شود.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 50 گرم تا 500 گرم مشمول 5 الی 15 میلیون ریال جزای نقدی و ده الی 74 ضربه شلاق است.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 500 گرم الی 5 کیلوگرم، مجازات 15 میلیون الی 60 میلیون ریال جزای نقدی و 40 الی 74 ضربه شلاق به همراه دو تا 5 سال حبس را به دنبال دارد.

 • در صورتی که مواد حمل شده به میزان بیش از 5 کیلو الی 20 کیلوگرم باشد جزای نقدی به میزان 60 الی 200 میلیون ریال و 50 الی 74 ضربه شلاق به همراه 5 تا 10 سال حبس را به دنبال خواهد داشت. برای بار دوم علاوه بر مجازات فوق، مصادره اموال و برای بار سوم، مجازات اعدام را به دنبال دارد.

 • در صورتی که مواد حمل شده بیش از 20 کیلو گرم تا 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات مقرر در بند اخیر، برای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به جزای نقدی اضافه می شود.

 • اگر مواد حمل شده بیش از 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات های نقدی و شلاق مقرر در دو بند اخیر، به حبس ابد منتهی شده و در صورت تکرار اعدام را به دنبال دارد.

نکته حائز اهمیت این است که جزای نقدی مندرج در قانون با توجه به کاهش ارزش پول در گذر زمان، با آنچه که در اجرائیات دادگاه ها مشاهده می شود یکسان نبوده و شاهد مجازات های سنگین تری در این زمینه هستیم.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی

حمل مواد مخدر و مجازات آن در صورتی که مربوط به مواد مخدر صنعتی باشد باتوجه به اوزان فوق تعیین نمی گردد. در این خصوص قانون گذار برای افرادی که مبادرت به حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی همانند هروئین، کوکائین، مورفین و … می کنند به صورت ذیل تعیین مجازات نموده است:

 • حمل مواد مخدر صنعتی به میزان 5 سانتی گرم یا کمتر از آن مشمول 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق است.

 • اگر مواد مخدر صنعتی بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم باشد مشمول دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق می باشد.

 • حـمل مـواد مـخدر صنعتی به میزان بیش از یک گرم تا چهار گرم مشمول جزای نقدی از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.

 • اگر مـواد مـخدر مورد نظر بیش از چهارگرم تا پانزده گرم باشد مجازات از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را به دنبال دارد.

 • حـمل مـواد مـخدر به میزان بیش از پانزده گرم تا سی گرم مشمول مجازات جزای نقدی از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

 • حمل بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه در خصوص این بخش از قانون فوق نیز عدم تطلابق جزای نقدی با احکام دادگاه هاست. بنابراین افرادی که به جرائم فوق متهم می شوند در صورت اثبات اتهام باید منتظر یک مجازات شدیدتر در مقایسه با مجازات های مقرر در مواد فوق به عنوان جریمه نقدی باشند. البته سایر مجازات ها همانند شلاق و حبس باید در محدوده قوانین مندرج در همین مقاله صورت گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *