انواع مجازات های تعزیری در قانون ایران

انواع مجازات های تعزیری در قانون  : در ابتدا شما عزیزان باید بدانید که مطابق قانون مجازات اسلامی،مجازات ها به چهار دسته تقسیم بندی میشوند .این چهار دسته عبارتند از قصاص،دیه،حدود و تعزیرات که هرکدام تعریف و احکام مخصوص به خودشان را دارند. در ادامه با عدل محور همراه باشید…

انواع مجازات های تعزیری در قانون ایران

انواع مجازات ها

قصاص

قصاص مجازاتی است که برای قطع عمدی عضو و یا کشتن نفس انسان زنده محقون الدم در نظر گرفته شده است.

دیه

در خصوص ماهیت دیه که مجازات است و یا جبران خسارت اختلاف است اما از آنجایی که در فصل مجازات ها از آن اسم برده شده است ما آن را مجازات برای قتل عمدی و یا قطع عضو عمدی در جایی که قصاص ندارد در نظر میگیریم.

حد

حدود آن دسته از جرائم هستند که در شرع مقدس تعیین شده اند و میزان آن ها به صورت مشخص تعیین شده است و تخفیف و تغییر و تبدیل در این دسته از مجازات ها و این دسته از جرائم به هیچ عنوان راه ندارد.این دسته از جرائم حدود نامیده میشوند.

مجازات های تعزیری

در تعریف مجازات های تعزیری باید گفت که این دسته از مجازات ها توسط قانون گذار تعیین شده اند و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی جرم در نظر گرفته شده باشد دارای مجازات تعزیری میباشد که این دسته از مجازات ها قابل تخفیف،تبدیل،عفو،تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات،استفاده از نهاد های آزادی مشروط،نظام نیمه آزادی و … میباشند.

دسته بندی مجازات های تعزیری

مجازات های تعزیری به طور کلی دارای تقسیم بندی ها مختلفی میباشند.مجازات های تعزیری که قابلیت استفاده از نهاد تعویق صدور حکم را دارند،مجازات های تعزیری که قابلیت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات را دارند،مجازات های تعزیری که قابلیت تخفیف مجازات را دارند و …

اما از مهم ترین این دسته بندی ها میتوان به دو دسته بندی اشاره نمود؛اولین دسته بندی تقسیم مجازات های تعزیری به درجات هشتگانه و دومین تقسیم بندی مجازات های تعزیری،تقسیم آن به مجازات هاب قابل گذشت و غیرقابل گذشت میباشد.

درجات هشتگانه مجازات های تعزیری

درجات هشتگانه مجازات های تعزیری مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده اند.در این تقسیم بندی جرائم بر اساس میزان مجازات های آنان اعم از مجازات حبس،مجازات های نقدی،شلاق،انفصال اعم از دائم و یا موقت و … تقسیم بندی میشود و سپس دیگر آثار اعم از تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، نظام نیمه آزادی ، تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم و … بر این دسته از جرائم بار میشود.

 • انواع مجازات های تعزیری درجه یک عبارتند از حبس بیش از 25 سال،جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال،مصادره کل اموال،انحلال شخص حقوقی
 • مجازات های تعزیری درجه دو عبارتند از حبس 15 تا 25 سال،جزای نقدی پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
 • انواع مجازات های تعزیری درجه سه عبارتند از حبس 10 تا 15 سال،جزای نقدی سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.
 • مجازات های تعزیری درجه چهار عبارتند از حبس 5 تا 10 سال،جزای نقدی یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال،انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
 • مجازات های تعزیری درجه پنج عبارتند از حبس دو تا 5 سال،جزای نقدی هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال،محرومیت از حقوقی اجتماعی از پنج تا ده سال.
 • مجازات های تعزیری درجه شش عبارتند از حبس بیش از شش ماه تا دو سال،جزای نقدی بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال،شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
 • جزائم تعزیری درجه هفت عبارتند از حبس از نود و یک روز تا شش ماه،جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال،شلاق از یازده تا سی و چهار ضربه.
 • جرائم تعزیری درجه هشت عبارتند از حبس تا نود و یک روز،جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه.

اقدامات لازم برای چک برگشتی

اقدامات لازم برای چک برگشتی : زمانی که با یک چک بلامحل مواجه می شوید باید با اقدامات لازم برای چک برگشتی آشنا شده و مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح دنبال نمایید. مطالبه وجه چک برگشتی از طریق مراجع ثبتی و حقوقی امکان پذیر است اما دارنده چک می تواند در برخی از شرایط علیه صادر کننده چک بلامحل نیز شکایت کیفری نماید.

مراحل اقدام برای چک برگشتی

آن چیزی که در این مقاله مورد توجه ما قرار گرفته است این مورد می باشد که یک فرد از زمانی که با عدم موجودی صادر کننده چک مواجه می شود تا زمان وصول وجه چک باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

اقدامات لازم برای چک برگشتی

مرحله اول: گواهی عدم پرداخت چک

وکیل چک برگشتی : اولین اقدامی که باید در راستای وصول وجه چک انجام دهید این است که به بانک محال علیه مراجعه کرده و در صورت عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت چک را از بانک محال علیه دریافت کنید. این گواهی در نتیجه عدم اعتبار صاحب حساب و صادر کننده چک در بانک مورد نظر و یا عدم کفایت موجودی برای وصول وجه چک صادر می شود.

بنابراین حتی اگر صاحب حساب در بانک محال علیه دارای اعتبار است اما اعتبار آن به میزان لازم برای وصول وجه چک نباشد باز هم می توانید درخواست گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کنید. در این مرحله سعی کنید از مشاوره حقوقی چک برگشتی بهره مند شوید.

مرحله دوم: مراجعه به مراجع ذی صلاح

در این خصوص با سه مرجع متفاوت مواجه هستیم. شما می توانید در صورت لزوم به مراجع ثبتی مراجعه کنید. در این شرایط باید هزینه بیشتری پرداخت نمایید اما در کمترین زمان ممکن نیز دستور پرداخت وجه چک و در غیر این صورت دستور توقیف اموال صادر کننده چک صادر می گردد. مراجع حقوقی (دادگاه و شورای حل اختلاف) نیز مراجع دیگری هستند که می توانید برای پرداخت وجه چک به آن ها مراجعه کنید. مراجع کیفری نیز در برخی از شرایط می توانند در کنار مراجع مذکور برای شکایت از فردی که چک بلامحل صادر کرده است مورد توجه قرار گیرند. در این مرحله ذکر برخی از نکات ضروری است:

 • مراجعه به مراجع کیفری برای مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست بلکه شما می توانید از فرد برای صدور چک بلامحل شکایت کنید و وصول وجه چک را از طریق مراجع حقوقی و ثبتی دنبال نمایید. شکایت کیفری اهرم فشاری است تا چک شما سریع تر از سایر موارد پرداخت گردد.
 • همه چک های برگشتی قابلیت شکایت کیفری را ندارند به عنوان مثال نمی توان برای چک های مدت دار، سفید امضا، تضمین شده، چک بدون تاریخ و یا چکی که بیش از شش ماه از صدور گواهی عدم پرداخت آن گذشته است شکایت کیفری تنظیم نمود.
 • عدم شکایت کیفری به معنای عدم وصول وجه چک نیست بلکه ضمانت اجرای خفیف تری داشته و مدت زمان بیشتری نیاز دارد تا وصول گردد.

مرحله سوم: تنظیم دادخواست و شکواییه

در صورتی که به مراجع ثبتی و حقوقی مراجعه کرده اید عنوان دادخواست خود را به صورت ( مطالبه وجه چک برگشتی + تامین خواسته + درخواست خسارات وارده) تنظیم کنید. در صورتی که می توانید شکایت کیفری تنظیم نمایید عنوان شکواییه نیز به صورت ( صدور چک بلا محل) است. در این مرحله بهتر است از مهارت یک وکیل کیفری متبحر در این زمینه یا همان وکیل چک بهره مند شوید. ناگفته نماند که در این مرحله باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را تنظیم نمایید. شکواییه نیز در دادسرا تنظیم می شود که برای این امر نیاز است تا مدارک لازم از جمله لاشه چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت چک را ضمیمه مدارک خود نمایید.

مرحله چهارم: پیگیری پرونده چک برگشتی

در این مرحله ابلاغیه برای طرفین دعوی صادر می گردد. خوشبختانه چک یک سند تجاری است و امکان اثبات ادعای خلاف آن بسیار دشوار می باشد بنابراین دادگاه ها اصل را بر عدم پرداخت وجه چک گذاشته و از طرف مقابل می خواهند در صورت ادعای خلاف ظاهر آن را اثبات نماید. در صورت عدم اثبات نیز محکوم به پرداخت وجه چک می شود. اگر در مرحله قبل اقدام به درخواست تامین خواسته نموده باشید دادگاه مبادرت به توقیف اموال صادر کننده چک می کند تا از محل فروش آن ها مبادرت به وصول وجه چک نماید.

در خصوص فروش اموال صادر کننده چک باید این نکته را متذکر شویم که این اموال شامل مستثنیات دین نبوده و حداقل شرایط زندگی برای فرد و خانواده وی در خصوص خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل کسب و کار و … قابل توقیف نخواهند بود. اگر هم هیچ گونه اموالی وجود نداشته باشد تا از محل آن ها، وجه چک پرداخت گردد به احتمال بسیار زیاد دادگاه با درخواست اعسار صادر کننده چک موافقت می کند. البته اگر صادر کننده چک در زمان صدور چک نیز هیچ گونه اعتباری در بانک نداشته باشد به جرم صدور چک بلامحل با اطلاع از خالی بودن حساب خود باید مقابل مقام قضایی پاسخ گو باشد.

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

 • آیا کد ثنا دارید؟
 • آیا اصلا میدانید کد ثنا چیست؟
 • آیا نحوه کار با سامانه ثنا را آموزش دیده اید؟

در دنیای امروزه شما به عنوان یک ایرانی باید دارای کد ثنا باشید. اگر دلیلش را نمیدانید با عدل محور همراه باشید تا به شما بگوییم کد ثنا و سامانه ثنا چیست و چرا باید دارای کد ثنا باشید.

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

سامانه ثنا

سامانه ثنا سامانه ی مربوط به قوه قضاییه میباشد که شما میتواند تمامی کار ها و امورات مربوط به قوه خود را از طریق سامانه ثنا انجام بدهید.

شما از طریق سامانه ثنا میتوانید دادخواست ، شکوائیه ، اظهار نامه و … خود را ثبت کنید.

اما مهم ترین دلیل آنکه شما باید سامانه ثنا داشته باشید آن است که در صورت داشتن سامانه ثنا شما هرجای دنیا که باشید و در هر کجای دنیا علیه شما اگر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری اقامه شود ، در سامانه ثنا به شما ابلاغ خواهد شد و شما میتوانید پرونده خود را پیگیری کنید و وضعیت بررسی پرونده خود را دنبال کنید و از آن آگاه باشید.

کد ثنا

شما برای ثبت نام و ورود به سامانه ثنا باید دارای کد ثنا باشید. یعنی در واقع کد ثنا رمز ورود شما برای عضویت در سامانه ثنا و ورود به سامانه ثنا شماست و بدون در دست داشتن کد ثنا امکان استفاده از سامانه ثنا برای شما ممکن نمیباشد.

آموزش ثبت نام سامانه ثنا

شما در ابتدا با سرچ کردن کلمه ” سامانه ثنا ” یا ورود مستقیم به سامانه

Sana.adliran.ir

با صفحه ای روبه رو میشوید که باید روی گزینه ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید.

سپس اطلاعاتی نظیر کد ملی ، تاریخ تولد ، شناسه شناسنامه و … را وارد میکنید و به صفحه ی بعدی ورود میکنید.

سپس با ورود به صفحات بعدی تمامی اطلاعات نظیر آدرس محل سکونت ، شماره تماس و … را وارد میکنید.

سپس پیامی برای شما می آید تحت این عنوان که ثبت نام مراحل اولیه شما پایان یافته است و شما ثبت نام مرحله اول را با موفقیت گذرانده اید.

حال نوبت به احراز هویت شما میرسد.

احراز هویت سامانه ثنا

برای احراز هویت دو راه وجود دارد.

 1. راه اول آن است که شما با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی محل زندگی خود مراحعه کرده و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی احراز هویت میشوید و رمز عبور خود را دریافت میکنید و ثبت نام شما در سامانه ثنا پایان میابد.
 2. راه دوم آن است که شما با مراجعه به “سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه” که به تازگی افتتاح شده است میتوانید به صورت آنلاین عکس خود ، امضای خود و با بارگزاری یک فیلم 20 ثانیه ای از خود ، هویتتان را احراز کنید و رمز عبور دریافت کنید و ثبت نام خود را به پایان برسانید.

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم؟

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم؟ در این مقاله به شما عزیزان خواهیم گفت که چنانچه قربانی تخلف ، قصور و یا جرایم پزشکی شده اید و یا بوده اید ؛ از پزشک خود شکایت کنید و پرونده وی را در مراجع قضائی صالح دنبال کنید و حق خود را بگیرید و مانع احقاق حق نگردید.

نحوه شکایت از پزشک متخلف

شما برای شکایت از پزشک متخلف باید یا به دادسرا و یا به دادگاه حسب نوع جرم مراجعه کنید و یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی محل زندگی خود مراجعه کنید و شکایت خود از پزشک مربوطه را به نحو صحیح با تمامی ادله و مستندات مورد نظر ثبت کنید.

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم؟

پس از آنکه شکوائیه و شکایت شما به نحو صحیح ثبت شد ، احتمالا دادسرا شما را به سازمان نظام پزشکی ارجاع بدهد و شما و پزشک مربوطه باید در سازمان نظام پزشکی حضور یابید و پس از تشکیل جلسه در کمیسیون پزشکی ، مشکل خود را مطرح کنید و مستندات خود را بیان کنید.

چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

پس از بیان مشکلات و مستندات و ادله برای مجرم بودن پزشک ، احتمالا سازمان نظام پزشکی و دادسرا شما را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد تا برای سازش و یا عدم سازش میان شما و پزشک مورد نظر اقدامات کافی را به عمل آورد و در صورتی که تصمیم شما برای شکایت از پزشک مصمم باشد ، باید حکم و گواهی عدم سازش را از شورای حل اختلاف دریافت کنید.

سپس به جرم پزشک مربوطه رسیدگی میشود یعنی دادسرا با صدور قرار ، پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد و قاضی دادگاه حسب مورد رای مقتضی صادر میکند.

دادسرای جرایم پزشکی

دادسرای جرایم پزشکی یکی از دادسراهای میباشد که به دلیل ریز بودن نکات پرونده های پزشکی در استان های بزرگ تشکیل شده است و باعث میشود تا در دادسراهای جرایم پزشکی ، مقام تحقیق دقت و تخصص بیشتری در پرونده داشته باشد و با استفاده از تخصص خود بتواند تصمیم مقتضی بگیرد و حسب مورد ، قرار جلی به دادرسی یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند.

شوراهای حل اختلاف ویژه امور بهداشت

در بسیاری از شهر ها و استان ها شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی شروع به فعالیت نموده اند که در این شوراهای حل اختلاف ، از قضات و کارکنان متخصص در امور پزشکی و جرایم پزشکی استفاده میشود تا بتوانند با دقت بیشتری به پرونده رسیدگی ککند و پرونده را بررسی کنند اما صلاحیت عام ندارد و در صورتی که دو طرف پرونده راضی به طرح پرونده در شورا داشته باشند ، پرونده در شورا مطرح خواهد شد.

پیگیری پرونده و شکایت از جرایم پزشکی

جرایم پزشکی شامل چه مواردی است و برای شکایت از پزشک متخلف بچگونه و از کجا باید اقدام کنیم ؟ در این مقاله به شما عزیزان خواهیم گفت که جرایم پزشکی چیست و نحوه ارتکاب آنان چگونه است و چگونه به وقوع می پیوندد. پس با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

تعریف جرایم پزشکی

شما باید بدانید که مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی در مواردی که وقوع جرمی منتسب به عمل پزشک و یا پرستار و یا دیگر کادر های درمانی باشد ، میتواند حسب مورد وی را مجازات کرد و یا از وی خسارت گرفت.

پیگیری پرونده و شکایت از جرایم پزشکی

حال آن دسته از جرایمی که برای پزشک تعریف شده اند و در قانون مجازات اسلامی نام برده شده اند ؛ جرایم پزشکی نام دارند.

تعریف قصور پزشکی

قصور ریشه در کلمه تقصیر دارد و قصور پزشکی یعنی آنکه اتفاقی برای بیمار بیافتد که دلیل آن اتفاق بی احتیاطی و بی مبالاتی و تقصیر پزشک یا کادر درمان بوده باشد که با مراجعه و شکایت نزد کمیسیون نظام پزشکی میتوان پزشک یا پرستار مورد نظر را مجازات کرد و از او خسارت گرفت.

جرایم پزشکی

پس همانگونه که گفته شد پزشک میتواند مرتکب جرم پزشکی نظیر افشای اسرار حرفه ای بیمار خود گردد و یا میتواند مرتکب قصور پزشکی گردد برای مثال جایی باید نکته مهمی را به بیمار گوشزد میکرده و به او یادآوری میکرده اما بی احتیاطی و فراموشکاری کرده و این کار را انجام نداده است و بیمار در اثر بی توجهی به آن نکته ، متوجه خسارتی شده است و یا در مواردی پزشک مرتکب تخلف پزشکی شده است نظیر آنکه پروانه خود را تمدید نموده است و یا رفتاری خلاف شان پزشکی انجام داده است و … که تمامی این موارد قابل پیگیری و شکایت هستند.

چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

بنابراین با مراجعه به دادگاه صالح میتوان هم از پزشک شکایت کرد و هم جبران خسارت را از وی خواست و همچنین حتی در صورت انتساب جنایت به پزشک ، دیه را نیز میتوان از وی اخذ کرد حتی اگر قبل از انجام عمل جراحی رضایت و برائت گرفته باشد ، منوط به اینکه پزشک مرتکب تقصیر شده باشد و بتوان جنایت را به وی منتسب نمود.

فرق مجازات های حدی و تعزیری

فرق مجازات های حدی و تعزیری : در گام اول شما باید بدانید که در قانون مجازات اسلامی،جرایم به چهار دسته تقسیم میشوند که این چهار دسته عبارتند از:

 1. جرایم حدی
 2. جرایم تعزیری
 3. قصاص
 4. دیه

در این مقاله قصد داریم به تعریف جرایم حدی و جرایم تعزیری بپردازیم و سپس تفاوت های آنان با یکدیگر را بیان کنیم و از باب آثار آن توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.پس با ما همراه باشید.

فرق مجازات های حدی و تعزیری

جرایم حدی

جرایم حدی جرایمی هستند که در شرع مقدس و در فقه برای این دسته این جرایم مجازات معین و معلوم تعیین شده است و قاضی دادگاه به هیچ عنوان حق اضافه کردن یا کم کردن یا تبدیل مجازات را ندارد.
جرایم حدی مندرج در قانون اسلامی عبارتند از زنا،لواط،مساحقه،قذف،قوادی،محاربه،بغی،ساب النبی و …

برخی از مجازات های جرایم حدی

زنا :

زنا با توجه به شرایطی که مرتکبین دارد میتواند شامل مجازات های متفاوتی باشد.برای مثال اگر زنای محصنه باشد مجازات آن رجم میباشد.اگر غیر محصنه باشد صد ضربه شلاق،اگر بین مسلمان و غیر مسلمان باشد اعدام برای غیر مسلمان و …

مساحقه :

حد مساحقه برای هر دو طرف صد ضربه شلاق میباشد.

لواط:

حد لواط برای فاعل اعدام و برای مفعول صد ضربه شلاق میباشد مگر به عنف و اکراه بوده باشد که مجازاتی ندارد.

قذف:

حد قذف برای قاذف،هشتاد ضربه شلاق حدی میباشد.

جرایم تعزیری

جرایم تعزیری آن دسته از جرایم هستند که توسط قانونگذار تعیین شده اند و برای آنان اصولا یک میزان بازه ای تعیین شده است و دست قاضی برای انتخاب میان آن بازه،باز میباشد و میتواند حسب کیفیت ارتکاب جرم میان حداقل و حداکثر مجازات جرم انتخاب کند.همچنین حسب شرایط و کیفیت ارتکاب جرم و نوع درجه بندی جرم،این دسته از جرایم میتوانند قابل تخفیف،تعلیق،تعویق و … باشند.

برخی از جرایم تعزیری عبارتند از:افترا،نشر اکاذیب،توهین،سرقت ساده و … میباشد.

برخی از مجازات های جرایم تعزیری

توهین:

مجازات جرم توهین جزای نقدی درجه شش یعنی از دو میلیون تومان تا شش ملیون تومان میباشد.

افترا:

مجازات افترای بیانی و کلامی جزای نقدی درجه شش یعنی دو ملیون تومان تا شش ملیون تومان جزای نقدی میباشد و مجازات افترای عملی سه ماه تا یک سال و نیم حبس میباشد..

نشر اکاذیب:

مجازات نشر اکاذیب 2 ماه تا 2 سال حبس و یا شلاق تا 74 ضربه میباشد.

سرقت ساده:

مجازات سرقت ساده سه ماه تا دو سال حبس و یا 74 ضربه شلاق میباشد.

تفاوت بین جرایم حدی و تعزیری

فرق مجازات های حدی و تعزیری در اختیار قاضی در تعیین نوع مجازات میباشد.یعنی همانگونه که ذکر شد،جرایم حدی باید به همان میزانی که در شرع مقدس تعیین شده اند اجرا شوند و کیفیت و نوع اجرای آنان را نیز شرع مقدس تعیین کرده است و دادگاه ها نیز باید از همان پیروی کنند اما در جرایم تعزیری انگیزه مجرم،کیفیت نوع ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از وقوع جرم و … در نظر گرفته میشود و سپس قاضی میتواند میان حداقل و حداکثر تعیین شده برای جرم،مجازاتی را تعیین کند و یا در صورت حصول شرایط قاشی میتواند مجازات را تخفیف داده و یا صدور حکم را تعویق کند و یا اجرای حکم را به حالت تعلیق در بیاورد و در برخی از جرایم حتی قاضی میتواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند.

نکات حقوقی صدور دسته چک صیادی

نکات حقوقی صدور دسته چک : در این بخش به بررسی نکات صادر کردن دسته چک صیادی میپردازیم. اینکه چک چگونه و توسط چه کسی صادر میشود و چه امکاناتی برای صدور دسته چک نیاز است. سپس به بررسی شرایط صدور دسته چک و ذکر نکات قانونی آن میپردازیم. پس با وکیل متخصص چک همراه باشید.

قوانین صدور چک صیادی

مطابق قانون تجارت صدور چک باید حتما با امضا باشد یعنی شما برای صدور چک حتما به امضا نیاز دارید و نمیتونید از مهر استفاده کنید.

نکات حقوقی صدور دسته چک
اما مطابق با تغییرات اعمال شده در قانون صدور چک مصوب 1397 در ادامه به بررسی مهم ترین نکات صدور چک در سال 1400 میپردازیم.

اعتبار سنجی دسته چک

در سال 1400 و مطابق قانون جدید صدور چک،شما برای صدور چک توسط سیستم یکپارچه بانک مرکزی اعتبار سنجی میشید. به این منظور که شما با حساب خالی و بدون پول و وعده به دارنده در جهت پر کردن حساب خود نمیتونید چک صادر کنید بلکه بانک مرکزی اعتبار شما را میسنجد و شما با توجه به مبلغی که برای میزان اعتبار شما تعیین میشود ، میتوانید چک صادر کنید.

برداشت از دیگر حساب ها

قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون صدور چک مصوب 1397 ، وقتی مبلغ در حساب صادر کننده کمتر از میزان چک بود ، دارنده چک نمیتوانست از دیگر حساب های فرد مبلغ مورد نیاز خود را بردارد اما با توجه به این قانون تمامی حساب های بانکی افراد به دسته چک آن ها متصل میباشد و اگر حساب اصلی خالی بود ، بانک میتواند از تمامی حساب های فرد در همان بانک برداشت کند.

برگشت زدن چک!

در چک های سامانه صیادی یا چک های صیادی شما به محض دریافت گواهی عدم پرداخت یا همان به اصطلاح برگشت زدن چک ، میتوانید به دادگستری رفته و درخواست اجرائیه از دادگاه داشته باشید و با صدور اجرائیه شما میتوانید اموال متعلق به فرد را بدون ثبت دادخواست و رفتن به دادگاه ، توقیف کنید.

برای صدور اجرائیه سه ویژگی در چک اهمیت دارد

 1. وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد
 2. در متن چک صحبتی از تضمین یا تعهد نباشد
 3. صادر کننده دستور عدم پرداخت نداده باشد و به تبع آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد

ممنوعیت صدور دوباره دسته چک

هنگامی که شما چک فرد را با توجه به اعتبارسنجی سامانه صیاد برگشت میزنید،سامانه صیاد دیگر اجازه مجدد صدور چک را به فرد نمیدهد تا زمانی که چک او پاس گردد و دوباره اعتبار سنجی جدید شود.

پس از صدور چک صیاد چه باید کرد؟

صدور چک در قانون حدید چک فقط منتهی به برگه چک و امضاء آن نیست بلکه صادر کننده باید بعد از صدور دسته چک ، تمامی اطلاعات و هویت دارنده چک را در سامانه صیاد ثبت کند و وجه چک فقط به کسی داده میشود که اسم او در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

دارنده چک نیز باید تمامی کارهایی که صادر کننده انجام میدهد را انجام بدهد و مندرجات و هویت چک را تایید کند و همچنین دریافت چک را تصدیق کند.

چک حامل

با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک ، صدور چک در وجه حامل ممنوع میباشد.

سامانه صیاد چیست

سامانه صیاد چیست : قانون تجارت در حوزه چک و در خصوص اسناد تجاری بسیار کامل و جامع میباشد اما در خصوص جرایمی که مرتبط با چک هست و به تبع صدور چک در جامعه ارتکاب میابد و یا افزایش تعداد زیادی و حجم انبوهی از چک های برگشتی و پر شدن زندان ها در خصوص چک های برگشتی ، بانک مرکزی تصمیم به راه اندازی سامانه صیاد گرفت و ثبت تمامی امور مربوط به چک رو در سامـانه صـیاد اجباری کرد.در ادامه توسط وکیل متخصص چک به بررسی سامانه صیاد میپردازیم.

سامانه صیاد مخفف چیست؟

سامانه صیاد مخفف سامانه صدور یکپارچه دسته چک میباشد.

سامانه صیاد چیست

سـامـانه صیـاد

سامـانه صیـاد  https://www.cbi.ir به این صورت عمل میکند که هر کسی که دارای چک صیاد باشد و دسته چک صیاد داشته باشد ، تمامی اطلاعات وی و هویت وی را در سیستم ثبت میکند و هویت سنجی و اعتبار سنجی مینماید.اعتبار سنجی به این منظور که با استعلام از وضعیت مالی وی،ثبت میکند که میزان اعتبار و سقف مبلغی که وی میتواند پرداخت کند تا چه حد است و فرد فقط میتواند تا همان اندازه وجه چک را صادر کند.

همچنین چک در وجه هرکسی که صادر شود،تمامی هویت او در سامانه ثبت میشود و اگر او بخواهد چک را به کسی انتقال بدهد تمامی هویت دارنده چک نیز در سامـانه ثبت میگردد و وجه چک به کسی تحویل میگردد که نام او به عنوان آخرین نفر در سیستم سامـانه صیـاد ثبت شده باشد.

همچنین دارنده ای که نام او در سیستم ثبت شده است،میتواند با استفاده از سامانه صیاد از وضعیت حساب ها و تعداد چک های برگشتی صادر کننده استعلام بگیرد و مطلع گردد.

مزایای سامانه صیاد

 • با راه اندازی و یکپارچه شدن سامـانه صیـاد و چک های صیادی ، امکان نظارت بر صادرکنندگان چک بیشتر و بیشتر میشود و صدور دسته چک از صلاحیت بانک ها خارج شده و به بانک مرکزی واگذار میگردد.
 • هر چک به صورت مجزا قابل پیگیری در سراسر کشور بوده بدون اینکه لازم باشد به بانک صادر کننده توجهی گردد.
 • از صدور چک توسط افرادی که صلاحیت ندارند یا به میزان مبلغ دسته چک پول و مبلغی ندارند و یا دارای سابقه کیفری هستند جلوگیری میگردد و باعث ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه میشود.
 • شما با استفاده از سـامانه صیـاد،میتوانید دقیقا اعتبار فرد را قبل از صدور چک پیگیری کنید و وضعیت عملکرد او مطلع شوید.
 • شما با استفاده از سامـانه صیـاد میتوانید از وضعیت چک استعلام بگیرید و میتوانید چک خود را ثبت کنید.

حمل مواد مخدر و مجازات آن

حمل مواد مخدر و مجازات آن : جرائم وابسته به مواد مخدر در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. حمل مواد مخدر و مجازات آن نیز یکی از جرائمی است که توسط قانونگذار ایرانی مورد بحث واقع شده است و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده و مجازات دقیق آن نیز درج شده است. در ادامه به یکی از مهمترین جرائم مندرج در این قانون یعنی حمل و نگهداری مواد مخدر و مجازات آن خواهیم پرداخت. با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

حمل و نگهداری مواد مخدر

اگر به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنید به خوبی متوجه می شوید که قانون گذار تمامی افعال مربوط به تولید، نگهداری و عرضه مواد مخدر را جرم انگاری نموده است.

حمل مواد مخدر و مجازات آن

همانطور که از مطالب فوق مشخص می باشد حمل و نگهداری از مواد مخدر نیز یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر است که به صورت کاملا دقیق و مشخص جرم انگاری شده است و مجازات آن نیز با توجه به نوع ماده مخدر و میزان آن تعیین شده است.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر سنتی

باتوجه به مضمون قانون افردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی از جمله تریاک، بنگ، چرس، شیره، سوخته، تفاله تریاک و مانند آن ها را حمل و نگهداری کند با توجه به میزان مواد مخدر به مجازات های ذیل محکوم می گردد:

 • از مواد حمل شده کمتر از 50 گرم یا 50 گرم باشند به سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی 50 ضربه شلاق محکوم می شود.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 50 گرم تا 500 گرم مشمول 5 الی 15 میلیون ریال جزای نقدی و ده الی 74 ضربه شلاق است.

 • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 500 گرم الی 5 کیلوگرم، مجازات 15 میلیون الی 60 میلیون ریال جزای نقدی و 40 الی 74 ضربه شلاق به همراه دو تا 5 سال حبس را به دنبال دارد.

 • در صورتی که مواد حمل شده به میزان بیش از 5 کیلو الی 20 کیلوگرم باشد جزای نقدی به میزان 60 الی 200 میلیون ریال و 50 الی 74 ضربه شلاق به همراه 5 تا 10 سال حبس را به دنبال خواهد داشت. برای بار دوم علاوه بر مجازات فوق، مصادره اموال و برای بار سوم، مجازات اعدام را به دنبال دارد.

 • در صورتی که مواد حمل شده بیش از 20 کیلو گرم تا 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات مقرر در بند اخیر، برای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به جزای نقدی اضافه می شود.

 • اگر مواد حمل شده بیش از 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات های نقدی و شلاق مقرر در دو بند اخیر، به حبس ابد منتهی شده و در صورت تکرار اعدام را به دنبال دارد.

نکته حائز اهمیت این است که جزای نقدی مندرج در قانون با توجه به کاهش ارزش پول در گذر زمان، با آنچه که در اجرائیات دادگاه ها مشاهده می شود یکسان نبوده و شاهد مجازات های سنگین تری در این زمینه هستیم.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی

حمل مواد مخدر و مجازات آن در صورتی که مربوط به مواد مخدر صنعتی باشد باتوجه به اوزان فوق تعیین نمی گردد. در این خصوص قانون گذار برای افرادی که مبادرت به حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی همانند هروئین، کوکائین، مورفین و … می کنند به صورت ذیل تعیین مجازات نموده است:

 • حمل مواد مخدر صنعتی به میزان 5 سانتی گرم یا کمتر از آن مشمول 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق است.

 • اگر مواد مخدر صنعتی بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم باشد مشمول دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق می باشد.

 • حـمل مـواد مـخدر صنعتی به میزان بیش از یک گرم تا چهار گرم مشمول جزای نقدی از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.

 • اگر مـواد مـخدر مورد نظر بیش از چهارگرم تا پانزده گرم باشد مجازات از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را به دنبال دارد.

 • حـمل مـواد مـخدر به میزان بیش از پانزده گرم تا سی گرم مشمول مجازات جزای نقدی از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

 • حمل بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه در خصوص این بخش از قانون فوق نیز عدم تطلابق جزای نقدی با احکام دادگاه هاست. بنابراین افرادی که به جرائم فوق متهم می شوند در صورت اثبات اتهام باید منتظر یک مجازات شدیدتر در مقایسه با مجازات های مقرر در مواد فوق به عنوان جریمه نقدی باشند. البته سایر مجازات ها همانند شلاق و حبس باید در محدوده قوانین مندرج در همین مقاله صورت گیرد.

مراحل انتقال سرقفلی

مراحل انتقال سرقفلی : سرقفلی یکی از حقوق مندرج در قانون مدنی و حقوق تجارت است که برای املاک تجاری و استیجاری به وجود می آید. البته سرقفلی در قانون و دنیای حقوق با سرقفلی در عرف و اجتماع متفاوت است که در خلال مقاله به این مسئله نیز اشاره کرده ایم. باتوجه به اینکه سرقفلی یکی از حقوق ارزشمند در حوزه کسب و کار است بنابراین بسیاری از افراد مایل هستند تا آن را با قیمت مناسب از شما خریداری کنند. در این مقاله قصد داریم با کمک وکیل متخصص ملکی به بررسی معنا و مفهوم سرقفلی و همچنین مراحل انتقال سرقفلی بپردازیم.

سرقفلی چیست؟

زمانیکه یک فرد به عنوان مالک یک ملک استیجاری مبادرت به امضای قرارداد اجاره با فرد دیگری می نماید ممکن است حق سرقفلی را در ازای دریافت مبلغی مناسب از مستاجر به وی اعطا نماید. این حق تا پایان اجاره و تا زمانی که موجر مبادرت به پرداخت مبلغ سرقفلی نکرده است در اختیار مستاجر قرار می گیرد.

مراحل انتقال سرقفلی

ملاک ارزش و اعتبار سرقفلی، امکاناتی است که در ملک تجاری موجود می باشد؛ به عنوان مثال سرقفلی ملکی که متراژ بالاتری دارد و در یکی از خیابان های اصلی شهر قرار گرفته است و همچنین سرقفلی ملکی که نوساز است و دکوراتیو زیباتر و شکیل تری دارد در مقایسه با املاک تجاری که دارای این شرایط نیستند سرقفلی بالاتری خواهند داشت.

حق سرقفلی زمانی برای مستاجر ایجاد می شود که موجر با این امر در ابتدای قرارداد اجاره موافقت نماید. بنابراین موجر می تواند از همان ابتدا از پذیرش این مبلغ خودداری کرده و حق سرقفلی را منتفی نماید اما در صورت پذیرش آن موظف است تا طبق قانون این حق را در خصوص مستاجر محترم شمارد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

بسیاری از مردم حق سرقفلی را با حق کسب و پیشه اشتباه می گیرند به همین دلیل برخی از افراد زمانیکه با آگهی فروش سرقفلی و یا مطالب مربوط به مراحل انتقال سرقفلی مواجه می شوند تصور می کنند با پرداخت مبلغ مورد نظر می توانند صاحب حق کسب و پیشه شوند در حالی که این گونه نیست.

حق کسب و پیشه در نتیجه فعالیت مطلوب و رضایت بخش مستاجر ایجاد می گردد. به عنوان مثال یک فرد ممکن است مغازه ای را در نقطه ای از شهر اجاره کند و چند سال مشغول تولید لبنیات و فروش آن به مردم شود. در صورتی که مردم به علت فعالیت مستمر و رضایت بخش و همچنین تولید لبنیات خوشمزه و بهداشتی، ترجیح دهند لبنیات مورد نیاز خود را از وبی خریداری کنند؛ در این حالت گفته می شود که حق کسب و پیشه به وجود آمده است.

حق کسب و پیشه نیز با درج یک قیمت مناسب قابل فروش است با این تفاوت که قابلیت درج در قرارداد اجاره را ندارد و فرد صرفا می تواند از اعتبار خود در این زمینه استفاده کند. حق سرقفلی در خصوص ملک تجاری به وجود می آید اما حق کسب و پیشه در خصوص نوع فعالیتی است که در یک ملک تجاری جریان دارد.

چگونه سرقفلی را انتقال دهیم؟

اکنون که با حق سرقفلی و تفاوت آن با حق کسب و پیشه آشنا شدید بهتر است به سوال اصلی مقاله برگردیم که مراحل انتقال سرقفلی است. برای این کار سه روش در قانون وجود دارد؛ انتقال اختیاری سرقفلی، انتقال قهری سرقفلی و انتقال قضایی سرقفلی که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

انتقال اختیاری سرقفلی برای زمانی است که مستاجر تصمیم به انتقال آن می گیرد و موجر نیز با آن مخالفت نمی کند. این امر زمانی مطرح می شود که در قرارداد درج شده باشد که مستاجر حق فروش سرقفلی را ندارد. در صورتی که مستاجر در عین مخالفت موجر مبادرت به انتقال سرقفلی نماید متخلف شناخته شده و موجر می تواند حکم عدم تنفید این امر را از دادگاه خواستار شده و در عین حال درخواست تخلیه ملک نماید.

انتقال قهری سرقفلی در نتیجه مواردی همچون فوت و انتقال حقوق متوفی از جمله حق سرقفلی به وراث ایجاد می گردد. انتقال قضایی سرقفلی نیز بدین صورت است که مستاجر ملک تجاری که حق سرقفلی را در اختیار دارد ممکن است با محکومیت مالی یا جزای نقدی مواجه شده و در نتیجه توقیف اموال، سرقفلی نیز توقیف گردد. نمونه بارز آن توقیف سرقفلی برای پرداخت مهریه و اقساط آن یا توقیف سرقفلی برای پرداخت نفقه است.

نکته حائز اهمیت این است که انتقال سرقفلی باید حتما به صورت رسمی صورت گیرد؛ بنابراین برای این کار باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. باتوجه به نکات بسیار زیادی که در زمینه مراحل انتقال سرقفلی وجود دارد بهتر است حتما از وکیل متبحر در امور ملکی کمک بگیرید.