وکیل تامین خواسته + 3 روش درخواست

وکیل متخصص تامین خواسته : توقیف پیشاپیش اموال خوانده است یعنی شخص برای دستیابی به یک مال اقدام به طرحدعوی کند و پیشاپیش همان خواسته یا معادل آنرا توقیف میکند تا در صورت پیروزی در دعوی عادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند.

این عمل ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن یک قرار می باشد که فقط در دعاوی که موضوع آنان مال باشد تامین وجود دارد آن هم اموالی که یا عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد پس در دعاوی همانند نفقه و اجرت المثل چون میزان آنان معلوم نیست تامین خواسته نداریم.

روش های درخواست تامین خواسته

1- قبل از طرح دعوای اصلی

روی برگه های دادخواست به دادگاه تقدیم میشود و ظرف ده روز باید دعوای اصلی باید مطرح شود که در غیر این صورت به درخواست خوانده قرار تامین خواسته لغو میشود.

2- همراه با دادخواست دعوی اصلی

3-در جریان رسیدگی به اصل دعوی

در هریک از مراحل بدوی،تجدید نظر،واخواهی تا قبل از ختم دادرسی چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی امکان پذیر است.

تامین خواسته

فرایند صدور و اجرای تامین خواسته

ابتدا باید به یکی ازطرق گفته شده درخواست تامین طرح شود در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رادارد و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیر مالی است.

رسیدگی به آن نیازی به جلسه دادرسی و دعوت از طرفین ندارد و قرار اجرای آن باید فورا ابلاغ و سپس اجرا شود مگر ابلاغ فوری ممکن نباشد.

قرار تامین خواسته قابل اعتراض است اما دقت داشته باشید که رددرخواست تامین قابل اعتراض نیست که مهلت اعتراض به آن ده روز میباشد.

سپردن خسارت احتمالی

صدور تامین علی الاصول منوط به سپردن خسارت احتمالی است که میزان و مهلت آن به نظر قاضی بستگی داشته و قابل اعتراض نیست.

دقت داشته باشید که تمامی تامین ها در آیین دادرسی مدنی میتوانند نقد یا غیر نقد باشند به جز خسارت احتمالی در تامین خواسته که حتماً باید نقد باشد.

موارد معافیت از سپردن خسارت احتمالی

مواردی هستند که در آن دعاوی فردی که درخواست تامین خواسته دارد نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد. آن دعاوی عبارتند از:

 1. دعاوی مستند به سند رسمی
 2. هنگامی که خواسته دعوی در معرض تضییع یا تفریط باشد
 3. دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده
 4. قرار تامین خواسته در مرجع کیفری
 5. هنگامی که بدهکار قصد انتقال یا فروش اموالش را برای فرار از دین داشته باشد
 6. در دعاوی راجع به ترکه متوفی
 7. در دعاوی مستند به قرارداد های بانکی

نکته آخر :

نکته آخر آنکه برخی از اشخاص همانند ورشکسته و یا فرد معسر از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما این افراد از سپردن تامین خسارت احتمالی معاف نیستند. برای اطلاعات بیشتر با وکیل تامین خواسته در تماس باشید.

اعتراض ثبتی چه شرایطی دارد ؟

اعتراض ثبتی : برای اطلاعات و آگاهی بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم در ابتدا به مقاله ” آگهی ثبتی ” در همین وبسایت که توسط تیم حقوقی عدل محور تهیه و تنظیم شده است. مراجعه و مطالعه فرمایید و سپس با ما همراه باشید.

همانگونه که پیشتر به شما گفتیم برای ثبت املاک با شناسه و شماره مشخص در دفاتر املاک که منحصراً به نام شخص معینی به ثبت برسد. نیاز به انجام عملیات مقدماتی داریم که متشکل از چهار گام و چهار انتشار آگهی بود که اعم هستند از.

 • آگـهی ثبت عمومی
 • آگهی مقدماتی
 • آگهـی نوبتی
 • آگهی تحدید حدود.

چنانچه این چهار آگهی منتشر گردد و در پایان نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت نگیرد. عملیات مقدماتی پایان میابد و هیچ دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به آن ملک مورد قبول واقع نمیشود.

حال در این مقاله به این خواهیم پرداخت که اعـتراض ثبـتی چیست و چنانچه اعـتراض ثبـتی صورت گیرد چه اتفاقی می افتد.

اعتراض ثبتی

در اعتراض ثبتی به چه چیزی اعتراض میشود؟

در اعتـراض ثبتـی اصولا به 3 چیز اعتراض میگردد

 1. اعتـراض به تقاضای ثبت.
 2. اعـتراض به حدود.
 3. اعتـراض به حقوق.

چه کسانی حق اعتراض ثبتی را دارا میباشند؟

چنانچـه اعتراض نسبت به اصل تقاضای ثبت باشد. هرکسی امکان اعـتراض ثبـتی را دارا میباشد که مرجع اعتراض آن اداره ثبتی است که در آگهی نوبتی نام آن ذکر شده است. و فرصت آن به مدت 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی میباشد.

چنـانچه اعتراض نسبت به حدود باشد. فقط مجاورین و متقاضیانی که در روز تحدید حدود غایب بودند میتوانند اعـتراض ثبـتی کنند و مرجع آن اداره ثبتی است که در آگهی نوبتی ذکر شده است. و مدت زمان آن 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود میباشد.

چـنانچه اعتراض نسبت به حقوق باشد ؛ کسانی که مدعی دارا بودن حق و حقوقی نسبت به آن ملک میباشند میتوانند اعتراض کنند. و مرجع اعـتراض ثبـتی ، اداره ثبتی است. که نام آن در آگهی نوبتی ذکر شده است و مدت زمان آن نیز 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود میباشد.

نکته مهم:

دقت داشته باشید که در اعتراض به حدود و حقوق ، بعد از اعتراض افرادی که خود را محق میدانند. باید در دادگاه اقامه دعوی کنند و ظرف 90 روز مدارک اعتـراض ثبـتی خود را به دادگاه تحویل دهند.

چنانچه دادگاه اعتـراض ثبتـی را وارد تشخیص بدهد به دعوت رئیس ثبت و رئیس دادگاه عمومی نسبت به اعتراض تصمیم مقتضی را میگیرد.

مواردی که حق اعتـراض ثبـتی را ساقط میکند

 • چنانچه مواردی که ذکر میشود وجود داشته باشد ، اعتـراض ثبتـی توسط رئیس اداره ثبت رد میگردد.
 • چـنانچه اعتراض به حدود توسط فرد و مالک غیر مجاور صورت گرفته باشد.
 • چنانچه فرد با همان حدود سابق در اعتراض به حدود ، سند مالکیت گرفته باشد.
 • چنـانچه فردی به موجب سند رسمی حق اعتراض ثبتی خود را ساقط کرده باشد.

صفر تا 100 مراحل گرفتن گواهی تجرد

گرفتن گواهی تجرد چه مراحلی دارد ؟ ممکن است بخواهید گواهی تجرد دریافت کنید؛ برای این کار باید مراحل گرفتن گواهی تجرد را با صورت قانونی و گام به گام سپری نمایید؛ این را هم بگوییم که گرفتن گواهی تجرد کار دشواری نیست و به راحتی می توانید این گواهی را دریافت کنید. گواهی تجرد در معنای واقعی خود با گواهی تجرد در عرف جامعه متفاوت است. این مسئله را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

صفر تا 100 مراحل گرفتن گواهی تجرد

گواهی تجرد چیست ؟

گـواهـی تجـرد زمانی صادر می شود که متقاضی در علقه زوجیت هیچ فردی نباشد. بسیاری از مردم جامعه این گواهی را چیزی شبیه به سلامت بکارت می دانند. بدین صورت که یک فرد باید تابحال ازدواج نکرده باشد. تا بتواند گواهی تجرد را دریافت نماید این در حالیست که قضیه اصلا از این قرار نیست. گواهی تجرد حتی برای افرادی که مطلقه و بیوه هستند صادر می شود. با این تفاوت که پیشینه موجود در این گواهی ثبت می شود. و افراد ذی نفع از این پیشینه مطلع می شوند.

چرا باید گـواهی تجـرد بگیریم؟

کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند ممکن است به دفعات نیاز به دریافت گواهی تجرد داشته باشند. اصولا در خارج از کشور وضعیت تاهل افراد از طریق این گواهی تایید می گردد اما در داخل کشور این گونه نیست و صرفا در موارد محدودی نیاز است تا گواهی تجرد صادر گردد.

از جمله این موارد می توان به درخواست گواهی تجرد از جانب خانواده دختری که از ایشان خواستگاری کرده اید اشاره نمود یا مشاغلی که شما را ملزم می کنند تا از این طریق وضعیت تجرد خود را اثبات کنید. در این گواهی تمام موارد درج می شود که از جمله آن ها فسخ نکاح، بطلان ازدواج، طلاق، متارکه، فوت همسر یا عدم ازدواج به صورت مطلق می باشد.

برای گرفتن گواهـی تجـرد به کجا مراجعه کنیم؟

در ابتدا باید مشخص کرد که گواهی تجرد را از کجا درخواست کنید؟ همچنین لازم است با محل صدور این گواهی آشنا شده و سپس مراحل گرفتن گواهی تجرد را از سر بگیرید. گواهی تجرد اصولا در اداره ثبت احوال محلی درخواست می شود. افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند باید به کنسول گری ها و سازمان های مربوط به امور ایرانیان مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایند.

امکان تقاضای گواهی تجرد به صورت آنلاین نیز وجود دارد. برای این کار باید به وب سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور رفته و درخواست خود را ثبت نمایید. اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه نیز یکی دیگر از مکان هایی می باشد که مبادرت به صدور گواهی تجرد می نماید.

وکیل گواهی تجرد

شما می توانید برای تقاضای گواهی تجرد به وکیل حقوقی نیز مراجعه کنید. اگر قرارداد معتبری میان شما و وکیل مورد نظر امضا گردد وی می تواند مراحل گرفتن گواهی تجرد را گام به گام انجام دهد. مسئله اصلی تعیین حدود اختیارات وکیل است. به عنوان مثال اگر شما صرفا وکالت در درخواست گواهی تجرد را امضا کنید محدوده اختبارات وکیل کاهش یافته و برای دریافت و تحویل گرفتن گواهی تجرد باید شخصا به اداره مورد نظر مراجعه نمایید. بهتر است در همان وهله اول یک وکالت تام در امر مورد نظر (گرفتن گواهی تجرد از تقاضا تا تحویل) را به وکیل خود بدهید.

نحوه گرفتن گـواهی تجـرد

تحویل گواهی تجرد صرفا در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به آدرس :تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد. بنابراین نمی توانید برای دریافت گواهی تجرد به اداره ثبت احوال مراجعه کنید. این امر ضرورت مراجعه شما به وکیل امور حسبی را افزایش می دهد.

مدارک لازم برای گرفتن گواهی تجرد

 • مدارک هویتی از جمله شناسنامه متقاضی
 • یک نسخه فتوکپی شناسنامه
 • تکمیل فرم درخواست گواهی تجرد
 • پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری
 • ارائه وکالت نامه رسمی و قانونی برای دریافت یا تقاضای گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد

اگر در داخل ایران به گواهی تجرد نیاز دارید که نیازی به ترجمه آن نخواهید داشت. اما اگر برای اقامت، تحصیل یا اشتغال در خارج از کشور به گواهی تجرد نیاز دارید باید آن را ترجمه کنید. در این شرایط باید ترجمه گواهی تجرد توسط دارالترجمه رسمی صورت گرفته و بعد از تایید توسط دفتر امور مترجمان وزارت دادگستری، به تایید وزارت امور خارجه ایران نیز برسد. پرداخت هزینه های تایید و ترجمه نیز به صورت جداگانه صورت می گیرد.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397 : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص احکام جزایی قانون صدور چک توضیح دهیم. احکام جزایی یعنی آن دسته از قوانینی که در قانون صدور چک مصوب 1397 تصویب شده اند و دارای جنبه کیفری بوده و دارای مجازات های کیفری اعم از حبس ، جزای نقدی و … میباشند. با وکیل چک عدل محور همراه باشید.

دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی

همانطور که میدانید در قانون صدور چک مصوب 1397 ، شما برای دریافت دسته چک سامانه صیاد و چک صیادی باید در ابتدا اعتبار سنجی بشوید و سپس با توجه به میزان اعتبار شما ، بانک مرکزی ایران مطابق با اعتبار شما برای میزان وجهی که شما میتوانید چک صادر کنید سقف تعیین میکند. و شما بیشتر از آن مبلغ نمیتوانید چک صادر کنید.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397

حال چنانچه فردی با توسل به وسایل و شیوه های متقلبانه ، خود را متمکن و یا به نحو دیگری که نیست دارای تمکن بیش از حد نشان دهد. تا بتواند میزان اعتبار خود را برای صدور دسته چک بالا ببر و یا حتی با تبانی و همدستی با دیگری ، دریافت چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری را برای او آسان و تسهیل کند به مجازات زیر محروم میگردد:

وی تا مدت 3 سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و یا حتی استفاده از چک موردی محروم بوده و همچنین به جزای نقدی درجه پنج یعنی از 8 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان محکوم میشود.

صدور چک بلامحل

هرگاه کسی چکی صادر کند که بداند وجه و موجودی کافی برای پرداخت چک را نداشته و عامدانه و آگاهانه با توجه به وجه نقد موجود در حساب خود چک را صادر نماید ، مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده است که مجازات آن به شرح زیر میباشد:

 1. برای چک هایی که میزان وجه آن ها کمتر از ده میلیون ریال باشد. حبس تا حداکثر شش ماه.

 2. چک هایی که میزان وجه آن ها از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بوده. حبس از شش ماه تا یک سال.

 3. برای چک هایی که میزان وجه آن ها بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد. حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال.

صدور چک از حساب مسدود

هرگاه کسی با علم و اطلاع از اینکه حسابش بسته شده است. و دیگر نمیتواند از آن حساب استفاده کند. چکی صادر کند عمل او در حکم صدور چک بلامحل بوده و به شرح زیر مجازات میشود:

 1. برای چک هایی که میزان وجه آن ها کمتر از ده میلیون ریال باشد. حبس تا حداکثر شش ماه.

 2. چک هایی که میزان وجه آن ها از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بوده. حبس از شش ماه تا یک سال.

 3. برای چک هایی که میزان وجه آن ها بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد. حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال.

چک های بدون جنبه کیفری

در مطالبه وجه چک دقت داشته باشید که تمامی موارد بالا که دارای احکام جزایی هستند. در خصوص چک هایی صدق میکنند که شامل موارد زیر نباشند. و چنانچه چک دارای شرایط یکی از موارد زیر باشد. دارای جنبه کیفری نبوده و قابل تعقیب کیفری نمیباشد:

 1. اگر چک سفید امضا بوده باشد.
 2. اگر وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده باشد.
 3. چک بابت تضمین و یا حسن انجام معامله باشد.
 4. چنانچه چک بدون تاریخ صادر شود.
 5. چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر چک بوده باشد.

آنچه در رابطه با بیمه شخص ثالث باید بدانید

بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : در این مقاله قصد داریم به شما مواردی از قانون بیمه اجباری شخص ثالث را مطرح کنیم. که چنانچه بیمه گر و یا بیمه گزار این اعمال را مرتکب شوند دارای احکام جزایی خواهد بود. احکام جزایی به این معنا میباشد که بزه دیده و یا زیان دیده میتواند از جنبه کیفری موضوع جرم را پیگیری کند. و مرتکب به مجازات های کیفری نظیر حبس و یا جزای نقدی و … محکوم میگردد. برای توضیحات بیشتر در ادامه با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید…

بیمه شخص ثالث

طرح دعوی در محاکم دادگستری

در قانون بیمه اجباری اینگونه ذکر شده است. که دارنده وسیله نقلیه موظف است به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام وسیله نقلیه خود را بیمه کند.

حال در صورت وقوع حادثه و وقوع خسارت بدنی یا مالی برای فرد ثالثی چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه مذکور بوده باشد. بیمه گر وظیفه جبران خسارت را دارا میباشد. و چنانچه بزه دیده و زیان دیده نیاز به طرح دعوی در محاکم دادگستری برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان داشته باشد. باید این دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح نماید و مسبب حادثه دارای مسئولیت کیفری میباشد.

حال اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه اجباری موضوع این قانون بوده باشد. صندوق حمایت ضرر های بدنی ضرر وارده را جبران خواهد کرد. و زیان دیده باید دعوی جبران خسارت را علیه صندوق و مسبب حادثه مطرح نماید.

مجازات جرای نقدی

حال در زمانی خودرویی فاقد بیمه اجباری موضوع این قانون بوده است. و مالک خودرو نیز به فرد دیگری اجازه داده است که از ماشین وی که فاقد بیمه میباشد استفاده نماید.

در این هنگام فردی که خودرو را در دست دارد باعث وقوع حادثه ای شده است. و خسارتی را به بار آورده است. در اینجا چنانچه مالک خودرو شخص حقوقی بوده باشد. به جزای نقدی معادل 20% و در صورتی که مالک وسیله نقلیه شخص حقیقی بوده باشد. به جزای نقدی معادل 10% مجموع خسارات بدنی وارده به زیان دیده محکوم میشود.

بیشتر بخوانید در : مراحل شکایت تصادف رانندگی

نحوه پرداخت دیه بیمه شخص ثالث

برای پرداخت دیه تصادف ، بیمه گر مطابق قانون بیمه اجباری موظف است. کلیه خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث را جبران کند چه مبلغ پرداختی معادل یک دیه کامل بوده باشد. و چه بیشتر از یک دیه کامل و یا هرچقدر بیشتر از آن بوده باشد.

مواردی که بیمه گر به مسبب حادثه رجوع میکند

در موارد زیر مطابق قانون بیمه اجباری بیمه گر در ابتدا تمامی خسارات را پرداخت کرده. و سپس میتواند به مسبب حادثه رجوع کند و علیه او طرح دعوی کند.

 1. چنانچه عمدی بودن عمل مسبب حادثه در مراجع قضایی اثبات گردد.

 2. چنانچه راننده مست بوده و یا ثابت گردد که مواد مخدر و یا روان گردان مصرف کرده است.

 3. در صورتی که راننده گواهینامه نداشته و یا گواهینامه او با نوع وسیله نقلیه ای که با آن حادثه به وقوع پیوسته است متفاوت بوده باشد.

 4. چنانچه راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده باشد. و یا آگاهانه و با علم به مسروقه بودن با وسیله نقلیه باعث وقوع حادثه شده باشد.

اسناد رسمی چیست ؟

در این بخش در خصوص اسناد رسمی و اسنادی که ثبت آن ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی میباشد صحبت کرده و آثار آن ها را بررسی میکنیم. همچنین به شما پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر در خصوص اسنـاد رسـمی به مقاله دفاتر اسناد رسمی در همین وبسایت مراجعه فرمایید. و مطالعه کنید و سپس با ما همراه باشید تا در خصوص اسنـاد رسـمی به شما توضیح دهیم.

اسناد رسمی چیست ؟

چه اسنادی اسناد رسمی هستند؟

اسنادی که در اداره ثبت اسناد به ثبت میرسند اسناد رسمی هستند. و از ویژگی هایی برخوردار میباشند که اسناد عاید از آن ویژگی ها برخوردار نیستند. ثبت برخی از اسناد اجباری و ثبت دیگر اسناد الزامی میباشد. البته لازم به ذکر است که اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد بوده و مواردی نظیر معامله عین و منافع املاک ثبت شده اجباری و الزامی میباشد.

سردفتر در ثبت اسند چه مواردی را رعایت میکند؟

سردفتر در خصوص ثبت اسناد دو وظیفه بسیار مهم دارد که عبارتند از:

 1. مسئولیت احراز هویت ثبت کنندگان را برعهده دارد .که باید مطابق اوراق سجلی احراز هویت کند. و اگر نتواند و یا در احراز هویت تردید نماید باید دو شخص معتمد و معروف را برای احراز هویت احضار کند و حضور این دو فرد را در سند قید نماید.
 2. مسئولیت احراز صحت ثبت اسناد میباشد. که در خصوص اشخاص بی سواد باید یک فرد معتمد و با سواد را بیاورد و در خصوص شخص نابینا و یا گنگ حضور فردی که زبان اشاره میداند الزامیست. در خصوص افرادی که فارسی نمیدانند و سردفتر هم زبان او را نمیداند حضور شهود الزامی است. و چنانچه شهود نیز زبان فرد را ندانند مترجم رسمی احضار میشود و حضور میابد.

ضمانت اجرای عدم ثبت اسناد در موارد الزامی

در خصوص ثبت اسناد در دفاتر اسـناد رسـمی در مواردی که الزامی هستند. نظیر عین و منافع املاک ثبت شده و یا در خصوص عین و منافع املاک ثبت نشده یا هبه نامه یا صلح نامه یا شرکت نامه در مواردی که اداره ثبت وجود داشته یا دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده باشد. و یا رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند. چنانچه به ثبت نرسند ضمانت اجرای این دسته از اسناد آن است که در محاکم و ادارات به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند.

موارد ممنوعیت سردفتر از ثبت اسناد

 1. سردفتر موظف است اسناد را مطابق مقررات تنظیم نمیاد اما در برخی از موارد از تنظیم سند ممنوع میباشد. که عبارتند از:
 2. سندی که برای شخص سردفتر یا افراد تحت ولایت یا قیمومیت یا وصایت سردفتر باشند.
 3. تنظیم اسناد برای محجورین و ممنوع التصرف ها(نظیر فرد ورشکسته) مگر توسط قائم مقام آنان.
 4. زمانی که سردفتر امکان احراز هویت را نداشته باشد.

آثار اسناد رسمی

اسنـاد رسـمی دو آثار بسیار مهم دارند که در ادامه توسط وکیل امور ثبتی به آن ها خواهیم پرداخت.

 1. اولین آثار سند رسمی اعتبار و رسمیت آن اسناد است. که این اسناد دارای رسمیت مطلق میباشند و نه تنها در مقابل طرفینن سند قابل اعتبار هستند بلکه در مقابل ثالث هم رسمیت دارند. همچنین از آثار اعتبار و رسمیت اسناد آن است که در محاکم قابلیت انکار و تردید ندارند و فقط میتوان نسبت به آنان ادعای جعل نمود.
 2. دومین اثر اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن است یعنی آنکه مفاد سند رسمی بدون نیاز به حکم هیچ دادگاهی میتواند اجرا شود و کافی است. به اداره ثبت مراجعه کرده و درخواست اجرائیه نمایید و سردفتر در صورت صحیح بودن درخواست شما ، دستور اجرا را صادر مینماید.

توضیحاتی در رابطه با دفاتر اسناد رسمی

در این مقاله در خصوص اسناد رسمی و ثبت آنان و وظایف دفاتر اسناد رسمی صحبت میکنیم و الزامات و اختیاری بودن ثبت یا عدم ثبت دفاتر اسناد رسمی و وظایف و نکالیف دفاتر اسناد رسمی را با توجه به قانون ثبت و حقوق ثبت اسناد رسمی که توسط سردفتر اسناد رسمی انجام میشود بررسی میکنیم. در ادامه با وکیل امور ثبتی همراه باشید…

دفاتر اسناد رسمی

تکالیف دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی وظایف مهم و مخصوص به خودشان را دارند. که در این مقاله به معرفی و بررسی چهار دسته از این وظایف و تکالیف میپردازیم که عبارتند از :

 1. ثبت اسناد مطابق قانون.
 2. گواهی امضاء.
 3. دادن سواد مصدق یا رونوشت اسناد.
 4. نگهداری امانات.

با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید تا این چهار وظیفه دفاتر اسناد رسمی را یک به یک با یگدیگر بررسی کنیم.

ثبت سند مطابق قانون

در درجه اول شما عزیزان باید بدانید که در خصوص ثبت اسناد ، اصل بر اختیاری بودن است و اجباری در کار نیست. مگر اینکه طرفین بخواهند که مطابق تراضی و توافق ، سند تنظیم شه میان خودشان را به ثبت برسانند.اما در خصوص چندین مورد ثبت سند در دفاتر اسناد الزامی میباشد که عبارتند از:

 • معاملات در خصوص عین و منافع املاکی که ثبت شده باشد

دقت داشته باشید که چنانچه حقوق و منافع آن ها بیشتر از سه سال باشد ، ثبت آن ها نیاز به استعلام ثبت دارد.
در خصوص عین و منافع املاک ثبت نشده و یا هبه نامه و یا شرکت نامه و یا صلح نامه در صورت وجود یکی از شرایط زیر ، ثبت اسناد الزامی میباشد.

 1. در محل وقوع ملک اداره ثبت موجود باشد.
 2. دفاتر اسناد رسمی در محل وقوع ملک ایجاد شده باشد.
 3. رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند.

نکته ای که باید به آن توجه کنید آن است که فقط هبه نامه ، شرکت نامه و صلح نامه مشمول این اصل میباشند. و ثبت اسناد تقسیم نامه و وکالت نامه احباری نیست.

گواهی امضاء

گواهی امضا یعنی آنکه سردفتر اسناد رسمی،زیر یک سند عادی امضای اصحاب صمت در سند را تایید کنید. دقت داشته باشید که سندی که در خصوص انتقال مال باشد قابل گواهی امضا نیست.

دادن رونوشت

سردفتر اسناد رسمی میتواند از سندی که خودش تهیه و تنظیم کرده است ، رونوشت تهیه کند.
رونوشت از این دسته از اسناد به منزله اصل سند میباشد. در صورت وجود دو شرط:

 1. مطابقت با دفتر ثبت تصدیق شده باشد.
 2. عدم مطابقت آن با دفتر ثبت اثبات نشده باشد.

در صورت وجود این دو شرط رونوشت سند به منزله اصل سند میباشد.

نگهداری امانات

نگهداری امانات از دسته از وظایف سردفتر اسناد رسمی میباشد. که در خصوص اسنادی که به عنوان در صندوق امانات دفتر ثبت نگهداری میشوند دارند. نظیر وصیت هایی که در دفتر ثبت اسناد به ثبت میرسند. و در صندوق امانات نگهداری میشوند. تا پس از فوت موصی بتوان به مفاد آن عمل نمود.

انواع مجازات های تعزیری در قانون ایران

انواع مجازات های تعزیری در قانون  : در ابتدا شما عزیزان باید بدانید که مطابق قانون مجازات اسلامی،مجازات ها به چهار دسته تقسیم بندی میشوند .این چهار دسته عبارتند از قصاص،دیه،حدود و تعزیرات که هرکدام تعریف و احکام مخصوص به خودشان را دارند. در ادامه با عدل محور همراه باشید…

انواع مجازات های تعزیری در قانون ایران

انواع مجازات ها

قصاص

قصاص مجازاتی است که برای قطع عمدی عضو و یا کشتن نفس انسان زنده محقون الدم در نظر گرفته شده است.

دیه

در خصوص ماهیت دیه که مجازات است و یا جبران خسارت اختلاف است اما از آنجایی که در فصل مجازات ها از آن اسم برده شده است ما آن را مجازات برای قتل عمدی و یا قطع عضو عمدی در جایی که قصاص ندارد در نظر میگیریم.

حد

حدود آن دسته از جرائم هستند که در شرع مقدس تعیین شده اند و میزان آن ها به صورت مشخص تعیین شده است و تخفیف و تغییر و تبدیل در این دسته از مجازات ها و این دسته از جرائم به هیچ عنوان راه ندارد.این دسته از جرائم حدود نامیده میشوند.

مجازات های تعزیری

در تعریف مجازات های تعزیری باید گفت که این دسته از مجازات ها توسط قانون گذار تعیین شده اند و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی جرم در نظر گرفته شده باشد دارای مجازات تعزیری میباشد که این دسته از مجازات ها قابل تخفیف،تبدیل،عفو،تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات،استفاده از نهاد های آزادی مشروط،نظام نیمه آزادی و … میباشند.

دسته بندی مجازات های تعزیری

مجازات های تعزیری به طور کلی دارای تقسیم بندی ها مختلفی میباشند.مجازات های تعزیری که قابلیت استفاده از نهاد تعویق صدور حکم را دارند،مجازات های تعزیری که قابلیت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات را دارند،مجازات های تعزیری که قابلیت تخفیف مجازات را دارند و …

اما از مهم ترین این دسته بندی ها میتوان به دو دسته بندی اشاره نمود؛اولین دسته بندی تقسیم مجازات های تعزیری به درجات هشتگانه و دومین تقسیم بندی مجازات های تعزیری،تقسیم آن به مجازات هاب قابل گذشت و غیرقابل گذشت میباشد.

درجات هشتگانه مجازات های تعزیری

درجات هشتگانه مجازات های تعزیری مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده اند.در این تقسیم بندی جرائم بر اساس میزان مجازات های آنان اعم از مجازات حبس،مجازات های نقدی،شلاق،انفصال اعم از دائم و یا موقت و … تقسیم بندی میشود و سپس دیگر آثار اعم از تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، نظام نیمه آزادی ، تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم و … بر این دسته از جرائم بار میشود.

 • انواع مجازات های تعزیری درجه یک عبارتند از حبس بیش از 25 سال،جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال،مصادره کل اموال،انحلال شخص حقوقی
 • مجازات های تعزیری درجه دو عبارتند از حبس 15 تا 25 سال،جزای نقدی پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
 • انواع مجازات های تعزیری درجه سه عبارتند از حبس 10 تا 15 سال،جزای نقدی سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.
 • مجازات های تعزیری درجه چهار عبارتند از حبس 5 تا 10 سال،جزای نقدی یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال،انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
 • مجازات های تعزیری درجه پنج عبارتند از حبس دو تا 5 سال،جزای نقدی هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال،محرومیت از حقوقی اجتماعی از پنج تا ده سال.
 • مجازات های تعزیری درجه شش عبارتند از حبس بیش از شش ماه تا دو سال،جزای نقدی بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال،شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
 • جزائم تعزیری درجه هفت عبارتند از حبس از نود و یک روز تا شش ماه،جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال،شلاق از یازده تا سی و چهار ضربه.
 • جرائم تعزیری درجه هشت عبارتند از حبس تا نود و یک روز،جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه.

اقدامات لازم برای چک برگشتی

اقدامات لازم برای چک برگشتی : زمانی که با یک چک بلامحل مواجه می شوید باید با اقدامات لازم برای چک برگشتی آشنا شده و مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح دنبال نمایید. مطالبه وجه چک برگشتی از طریق مراجع ثبتی و حقوقی امکان پذیر است اما دارنده چک می تواند در برخی از شرایط علیه صادر کننده چک بلامحل نیز شکایت کیفری نماید.

مراحل اقدام برای چک برگشتی

آن چیزی که در این مقاله مورد توجه ما قرار گرفته است این مورد می باشد که یک فرد از زمانی که با عدم موجودی صادر کننده چک مواجه می شود تا زمان وصول وجه چک باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

اقدامات لازم برای چک برگشتی

مرحله اول: گواهی عدم پرداخت چک

وکیل چک برگشتی : اولین اقدامی که باید در راستای وصول وجه چک انجام دهید این است که به بانک محال علیه مراجعه کرده و در صورت عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت چک را از بانک محال علیه دریافت کنید. این گواهی در نتیجه عدم اعتبار صاحب حساب و صادر کننده چک در بانک مورد نظر و یا عدم کفایت موجودی برای وصول وجه چک صادر می شود.

بنابراین حتی اگر صاحب حساب در بانک محال علیه دارای اعتبار است اما اعتبار آن به میزان لازم برای وصول وجه چک نباشد باز هم می توانید درخواست گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کنید. در این مرحله سعی کنید از مشاوره حقوقی چک برگشتی بهره مند شوید.

مرحله دوم: مراجعه به مراجع ذی صلاح

در این خصوص با سه مرجع متفاوت مواجه هستیم. شما می توانید در صورت لزوم به مراجع ثبتی مراجعه کنید. در این شرایط باید هزینه بیشتری پرداخت نمایید اما در کمترین زمان ممکن نیز دستور پرداخت وجه چک و در غیر این صورت دستور توقیف اموال صادر کننده چک صادر می گردد. مراجع حقوقی (دادگاه و شورای حل اختلاف) نیز مراجع دیگری هستند که می توانید برای پرداخت وجه چک به آن ها مراجعه کنید. مراجع کیفری نیز در برخی از شرایط می توانند در کنار مراجع مذکور برای شکایت از فردی که چک بلامحل صادر کرده است مورد توجه قرار گیرند. در این مرحله ذکر برخی از نکات ضروری است:

 • مراجعه به مراجع کیفری برای مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست بلکه شما می توانید از فرد برای صدور چک بلامحل شکایت کنید و وصول وجه چک را از طریق مراجع حقوقی و ثبتی دنبال نمایید. شکایت کیفری اهرم فشاری است تا چک شما سریع تر از سایر موارد پرداخت گردد.
 • همه چک های برگشتی قابلیت شکایت کیفری را ندارند به عنوان مثال نمی توان برای چک های مدت دار، سفید امضا، تضمین شده، چک بدون تاریخ و یا چکی که بیش از شش ماه از صدور گواهی عدم پرداخت آن گذشته است شکایت کیفری تنظیم نمود.
 • عدم شکایت کیفری به معنای عدم وصول وجه چک نیست بلکه ضمانت اجرای خفیف تری داشته و مدت زمان بیشتری نیاز دارد تا وصول گردد.

مرحله سوم: تنظیم دادخواست و شکواییه

در صورتی که به مراجع ثبتی و حقوقی مراجعه کرده اید عنوان دادخواست خود را به صورت ( مطالبه وجه چک برگشتی + تامین خواسته + درخواست خسارات وارده) تنظیم کنید. در صورتی که می توانید شکایت کیفری تنظیم نمایید عنوان شکواییه نیز به صورت ( صدور چک بلا محل) است. در این مرحله بهتر است از مهارت یک وکیل کیفری متبحر در این زمینه یا همان وکیل چک بهره مند شوید. ناگفته نماند که در این مرحله باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را تنظیم نمایید. شکواییه نیز در دادسرا تنظیم می شود که برای این امر نیاز است تا مدارک لازم از جمله لاشه چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت چک را ضمیمه مدارک خود نمایید.

مرحله چهارم: پیگیری پرونده چک برگشتی

در این مرحله ابلاغیه برای طرفین دعوی صادر می گردد. خوشبختانه چک یک سند تجاری است و امکان اثبات ادعای خلاف آن بسیار دشوار می باشد بنابراین دادگاه ها اصل را بر عدم پرداخت وجه چک گذاشته و از طرف مقابل می خواهند در صورت ادعای خلاف ظاهر آن را اثبات نماید. در صورت عدم اثبات نیز محکوم به پرداخت وجه چک می شود. اگر در مرحله قبل اقدام به درخواست تامین خواسته نموده باشید دادگاه مبادرت به توقیف اموال صادر کننده چک می کند تا از محل فروش آن ها مبادرت به وصول وجه چک نماید.

در خصوص فروش اموال صادر کننده چک باید این نکته را متذکر شویم که این اموال شامل مستثنیات دین نبوده و حداقل شرایط زندگی برای فرد و خانواده وی در خصوص خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل کسب و کار و … قابل توقیف نخواهند بود. اگر هم هیچ گونه اموالی وجود نداشته باشد تا از محل آن ها، وجه چک پرداخت گردد به احتمال بسیار زیاد دادگاه با درخواست اعسار صادر کننده چک موافقت می کند. البته اگر صادر کننده چک در زمان صدور چک نیز هیچ گونه اعتباری در بانک نداشته باشد به جرم صدور چک بلامحل با اطلاع از خالی بودن حساب خود باید مقابل مقام قضایی پاسخ گو باشد.

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

 • آیا کد ثنا دارید؟
 • آیا اصلا میدانید کد ثنا چیست؟
 • آیا نحوه کار با سامانه ثنا را آموزش دیده اید؟

در دنیای امروزه شما به عنوان یک ایرانی باید دارای کد ثنا باشید. اگر دلیلش را نمیدانید با عدل محور همراه باشید تا به شما بگوییم کد ثنا و سامانه ثنا چیست و چرا باید دارای کد ثنا باشید.

نحوه ثبت نام سامانه ثنا

سامانه ثنا

سامانه ثنا سامانه ی مربوط به قوه قضاییه میباشد که شما میتواند تمامی کار ها و امورات مربوط به قوه خود را از طریق سامانه ثنا انجام بدهید.

شما از طریق سامانه ثنا میتوانید دادخواست ، شکوائیه ، اظهار نامه و … خود را ثبت کنید.

اما مهم ترین دلیل آنکه شما باید سامانه ثنا داشته باشید آن است که در صورت داشتن سامانه ثنا شما هرجای دنیا که باشید و در هر کجای دنیا علیه شما اگر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری اقامه شود ، در سامانه ثنا به شما ابلاغ خواهد شد و شما میتوانید پرونده خود را پیگیری کنید و وضعیت بررسی پرونده خود را دنبال کنید و از آن آگاه باشید.

کد ثنا

شما برای ثبت نام و ورود به سامانه ثنا باید دارای کد ثنا باشید. یعنی در واقع کد ثنا رمز ورود شما برای عضویت در سامانه ثنا و ورود به سامانه ثنا شماست و بدون در دست داشتن کد ثنا امکان استفاده از سامانه ثنا برای شما ممکن نمیباشد.

آموزش ثبت نام سامانه ثنا

شما در ابتدا با سرچ کردن کلمه ” سامانه ثنا ” یا ورود مستقیم به سامانه

Sana.adliran.ir

با صفحه ای روبه رو میشوید که باید روی گزینه ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید.

سپس اطلاعاتی نظیر کد ملی ، تاریخ تولد ، شناسه شناسنامه و … را وارد میکنید و به صفحه ی بعدی ورود میکنید.

سپس با ورود به صفحات بعدی تمامی اطلاعات نظیر آدرس محل سکونت ، شماره تماس و … را وارد میکنید.

سپس پیامی برای شما می آید تحت این عنوان که ثبت نام مراحل اولیه شما پایان یافته است و شما ثبت نام مرحله اول را با موفقیت گذرانده اید.

حال نوبت به احراز هویت شما میرسد.

احراز هویت سامانه ثنا

برای احراز هویت دو راه وجود دارد.

 1. راه اول آن است که شما با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی محل زندگی خود مراحعه کرده و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی احراز هویت میشوید و رمز عبور خود را دریافت میکنید و ثبت نام شما در سامانه ثنا پایان میابد.
 2. راه دوم آن است که شما با مراجعه به “سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه” که به تازگی افتتاح شده است میتوانید به صورت آنلاین عکس خود ، امضای خود و با بارگزاری یک فیلم 20 ثانیه ای از خود ، هویتتان را احراز کنید و رمز عبور دریافت کنید و ثبت نام خود را به پایان برسانید.