تاثیر گذشت شاکی در مجازات

تاثیر گذشت شاکی : در این بخش از سایت عدل محور تصمیم داریم به شما عزیزان بگوییم که چنانچه جرمی صورت گیرد و آن جرم شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی داشته باشد و فرد از شکایت خود صرف نظر کرده و یا گذشت نماید ، روند رسیدگی قضائی مجرم چگونه ادامه میابد و آیا به طور کلی از جرم صورت گرفته صرف نظر میگردد و یا به دلیل بهم زدن نظم عمومی در هر صورت مجازات میشود؟پس با ما همراه باشید.

دسته بندی جرائم

باید بدانید که جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم میشوند و مطابق قانون مجازات اسلامی ، اصل بر غیر قابل بودن جرائم میباشد و قابل گذشت بودن جرائم نیاز به تصریح دارد که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن ها اشاره شده است ؛ جرائمی نظیر جرم خیانت در امانت مطابق ماده 104 قابل گذشت هستند.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات

حال به این تعریف میپردازیم که جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت چه جرائمی هستند و تقسیم بندی آن ها چه فایده ای دارد؟

جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب آن ها شروع میشود و در صورت گذشت شاکی تعقیب آن ها متوقف میشود و در واقع جرم صورت گرفته به نظم و آسایش عمومی آسیبی نرسانده و فقط به شاکی ضرر و زیان وارد شده و در صورت گذشت شاکی ، تعقیب آن متوقف میشود.

اما جرائم غیر قابل گذشت همانند اختلاس ، جرائم اقتصادی و … جرائمی هستند که ارتکاب آنان نظم عمومی و آسایش عمومی را بهم میزند و باعث بهم خوردن نظم افکار عمومی میشود و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب مجرم ندارد و فقط میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

همانطور که گفته شد جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که رسیدگی و تعقیب آنان با شکایت شاکی شروع میشود و اگر شاکی تصمیم به شکایت نداشته باشد هیچ فرد دیگری که متضرر از جرم نباشد همانند مدعی العموم نمیتواند از مجرم شکایت کند.
اگر شاکی از مجرم شکایت کند اما در طی و طول روند رسیدگی گذشت کند ، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود اما اگر بعد از صدور حکم گذشت کند و رسیدگی به مرحله اجرا رسیده باشد ، قرار موقوفی اجرا صادر میشود.

گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت

همانگونه که گفته شد در روند رسیدگی کیفری اصل بر غیر قابل گذشت بودن مجازات ها میباشد و برای قابل گذشت بودن تصریح قانونی نیاز است.

جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که برای شروع تعقیب و رسیدگی نیازی به شکایت شاکی ندارند و دادستان در صورت اطلاع از وقوع جرم ، میتوان جرم را پیگیری کند و تعقیب کیفری مجرم را درخواست کند.

جرائم اقتصادی مندرج در ماده 36 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم غیر قابل گذشت هستند همانند اختلاس ، رشا و ارتشا ، کلاهبرداری و …

اما نمیتوان گفت که در جرائم غیر قابل گذشت ، رضایت شاکی و یا مدعی خصوصی هیچ تاثیری ندارد بلکه میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

همانگونه که در بخش مربوط به تخفیف مجازات ها در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است ، یکی از موجبات تخفیف رضایت و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت میباشد.

همچنین در صورتی که پس از صدور حکم قطعی در جرائم غیر قابل گذشت ، شاکی و یا مدعی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف نظر کرده و گذشت کند ؛ مجرم میتواند از دادستان و مدعی العموم بخواهد که مجازات او را در حدود اقتضای قانون تخفیف بدهد.

پله به پله شکایت از پزشک

مراحل قانونی شکایت از پزشک : در این مقاله تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا به شما عزیزان بگوید که چنانچه به دلیل قصور و تقصیر پزشکی و یا کم کاری در عملیات پزشکی و همچنین جراحی های پزشکی و … ضرری به شما وارد شود و یا آسیبی ببینید و یا خدای نکرده به جان شما نقصانی وارد گردد ؛ برای شکایت از پزشک مذکور چه مراحلی را باید طی کنید و چه روالی برای شکایت از پزشک وجود دارد.

پس اگر در گیر و دار شکایت از پزشکی هستید و یا در عملیات پزشکی درگیر شده اید ، با عدل محور همراه باشید.

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشک و شکایت از پزشک

همانطور که میدانید برای جرائم عادی مراجع صالح به رسیدگی دادسرا ها و دادگاه ها اعم از کیفری 1 و کیفری 2 میباشد.حال سوال این است که آیا برای شکایت از پزشکی که به واسطه شغلش به کسی آسیبی وارد کرده است باید به همین مراجع مراجعه نمود و یا مرجع دیگری صالح به رسیدگی است؟

شکایت از پزشک

مرجع صالح به رسیدگی به جرائم پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و دادسرای نظام پزشکی و … میباشد که هر کدام به صورت جداگانه ، مراحل خاص خودشان را دارند که در ادامه توضیحات کافی را به شما عزیزان خواهیم داد.

دادسرای نظام پزشکی

در دادسرای ویژه نظام پزشکی شما میتوانید دیه و یا خسارتی که از طریق اقدام پزشک به شما وارد شده است را مطالبه کنید. البته لازم به ذکر است که دادسرای نظام پزشکی صرفاً فعلا در شهر تهران میباشد و البته شما میتوانید از دادسرای نظام پزشکی ، حضور پزشک در دادگاه را بخواهید و میتوانید مجازات پزشک را از دادگاه و مقام محترم قضائی بخواهید.

دادسرای ویژه نظام پزشکی ، پرونده مربوطه را به کمیسیون پزشکی ارجاع داده و اگر کمیسیون کم کاری و تقصیر پزشک را محرز بداند ، پرونده را به دادگاه برای رسیدگی و مطالبه دیه و خسارت و مجازات ارجاع میدهد.

سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی یک سازمان مستقل میباشد که افراد مشغول به پزشکی را در بر میگیرد که از اهداف آن میتوان به تحقق ارزش های اسلام در امور پزشکی ، پیشبرد و اصلاح امور پزشکی ، ارتقای سطح دانش پزشکی ، حمایت از حقوق افراد مشغول به شغل پزشکی و … اشاره نمود.

اما یکی از مهم ترین اهداف سازمان نظام پزشکی ، حمایت از حقوق بیماران میباشد ؛ از این رو اگر پزشکی به بیمار خود آسیبی برساند که غیر قابل جبران باشد ، بیمار میتواند شکایت خود را نزد سازمان نظام پزشکی برده و تعلیق وی را از سازمان بخواهد.همچنین اگر وقوع جرم و تخلف برای سازمان نظام پزشکی محرز گردد ؛ میتواند پرونده و مستندات را به دادسرا یا دادگاه ارجاع بدهد.

شوراهای حل اختلاف

اصولاً در هر استان و هر شهرستانی که شورای حل اختلاف وجود داشته باشد ، یکی از قسمت های به شوراهای حل اختلاف ویژه جرائم و قصورات پزشکی اختصاص داده شده است تا به این دسته از جرائم رسیدگی کند که از قضات و کارکنان متخصص و متبحر در این امر در آنجا استفاده میشود.برای مثال اگر دیه فرد زیان دیده کمتر از 5.000.000 میلیون تومان باشد ، میتوان درخواست دیه را به شورای حل اختلاف ویژه جرائم پزشکی ارجاع داد.

دادسرای عمومی

جرائم و قصورات پزشکی و به تبع آن شکایت از پزشک مقصر را میتوان به دادسرای عمومی اعلام کرد و در دادسرای عمومی نیز طرح شکایت نمود ، در قانون مجازات اسلامی نیز برای قصور و تقصیرات پزشکی مجازات هایی پیش بینی شده است که میتوان در دادگاه به آن ها استناد نمود

قصور پزشکی چیست؟

هر عملی که در نتیجه تقصیر و بی احتیاطی و بی توجهی پزشک به بیمارش باشد که در نتیجه ی آن ( یعنی رابطه سببیت وجود داشته باشد ) ، به بیمار آسیب برسد اعم از اینکه این آسیب جسمی ، روحی ، معنوی باشد ؛ قصور پزشکی نام دارد.
و یا پزشک رفتاری را خلاف شان پزشکی انجام دهد ، اینکه برای مثال اسرار بیمار را افشاء کند و یا بیمار خود را فریب دهد و او را اغفال کند و یا توان خود را برای درمان بیمار به کار نگیرد.

ابراء چیست ؟ 0 تا 100 ابرا

ابراء چیست ؟ ابـراء در لغت به معنای خلاص شدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای سقوط تعهدات از طرف مقابل است . ابراء در حقوق یک ایقاع است یعنی عمل حقوقی یک جانبه میباشد . ابـراء به صرف نظر کردن ازحق به اختیار تعریف شده است.

ابرا زمانی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد له برای ابرا اهلیت داشته باشد.  منظور از یکجانبه بودن ابرا این است که نیازی به اجازه و اراده مدیون وجود ندارد . موضوع ابرا مال است و ابـراء ذمه میت نیز صحیح است .

ابراء چیست

شروط ابراء

برای انجام ابرا لازم است شروطی رعایت بشود از جمله اینکه :

 • الف) ابـراء کننده قصد ورضایت داشته باشد و قانون مدنی باید اختیار داشته باشد
 • ب) ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد
 • ج) باید دین موجود باشد و علاوه بر آن باید مشخص باشد که چه مقداررا ابـراء میکند

ابرا ء میتواند هم به صورت لفظی و هم به صورت کتبی انجام بشود و تفاوت آن با هبه در این است که هبه عقدی است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد ولی ابـراء یک ایقاع است و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد .
در عمل ابراء ، فرد ابــراء کننده نمیتواند دوباره به دین رجوع کند مگر اینکه ابراء اوبه صورت معوض و منوط به تحقق شرطی بوده است .

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری ما به شما توصیه میکنیم با مشاورین و وکلای کیفری گروه وکلای عدل محور با شماره 09305297504 تماس بگیرید .

نکات حقوقی مجازات بازداشت غیر قانونی

مجازات بازداشت غیر قانونی : بازداشت غیرقانونی به معنای حبس و توقیف غیرقانونی اشخاص توسط افراد غیر صلاحیت دار است. عناصر فیزیکی تشکیل دهنده این جرم حبس یا توقیف یا مخفی کردن به صورت غیر مجاز است. در ادامه با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

اجزای تشکیل دهنده

 • الف) بازداشت غیر قانونی باید توسط مامورین و ضابطین غیر صلاحیتدار انجام شود.بین ضابطین تفکیک وجود دارد و ضابطین شامل ضابط عام و خاص میشود .

ضابط عام شامل فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی که اموزش مربوط را دیده اند میباشد . ضابط خاص شامل مقامات و مامورانی است که در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند .

مجازات بازداشت غیر قانونی

طبق این ماده ماموران سپاه و ماموران وزارت اطلاعات در حدود وظایفی که به آنان محول شده میتوانند اشخاص را توقیف نمایند و در غیر اینصورت ضابط محسوب نمیشوند .

 • ب) بازداشت باید به صورت غیر قانونی انجام بشود . اگر ضابط دادگستری با مجوز قضایی شخصی را دستگیر نماید این بازداشت غیر قانونی نیست .

البته باید اضافه کنم در موردی که جرم مشهود و در نزد مامور قضایی انجام بشود ضابط میتواند فرد مجرم را دستگیر نماید.
به نظر میرسد که قانون بازداشت توسط ماموران را پیش بینی کرده اما بازداشت غیر قانونی ممکن است توسط افرادی غیر از ماموران و ضابطان نیز انجام بشود .

مجازات بازداشت غیر قانونی 

 1. قانون برای مرتکب به این جرم یک تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال قرارداده است
 2. حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا شش میلیون ریال برای معاونت در جرم
 3. مجازات حبس از دو تا شش ماه در صورتی که معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند و او را بیش از پنج روز توقیف نکرده باشد .

در صورتی که مرتکب این جرایم از لباس و یا علامت و یا اسم ماموران دولتی استفاده کرده باشد علاوه بر مجازات توقیف غیر قانونی به مجازات جعل و تزویر نیز محکوم خواهد شد .

همچنین در رابطه با فردی که محبوس شده را تهدید کرده علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود .

مجازات کلاهبرداری و سوء استفاده از عنوان وکیل

مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم که اگر فردی ، به دروغ و به قصد گول زدن از عنوان وکیل و وکالت سو استفاده نمود و اقدام به گول زدن و یا فریب دادن شما نمود ، چه مجازاتی در پیش دارد و چه روند قانونی را برای شکایت از وی باید طی کنید.پس اگر مورد سو استفاده فردی قرار گرفته اید که از عنوان وکیل سو استفاده نموده است با عدل محورهمراه باشید.

سوء استفاده از عنوان وکیل در قانون مجازات اسلامی

در ابتدا باید بدانید که مطابق قانون تشدید ، سو استفاده و جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری شناخته شده اند و هیچ گونه عنوان خاصی نیز به صورت احصا شده در قانون مشخص نشده اند ؛ پس وکیل و وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر کسی از عنوان وکالت سوء استفاده کند و به دروغ و به قصد فریب و بدون داشتن پروانه وکالت ، خود را وکیل معرفی کند ؛ مشمول جعل عنوان خواهد بود که از مصادیق جرم کلاهبرداری میباشد.

سوء استفاده از عنوان وکیل

در ادامه باید اذعان داشت که کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب بوده که عنصر مادی آن دارای چند بخش میباشد.به طور کلی کلاهبرداری را غالب حقوقدانان اینگونه تعریف میکنند ؛ اقدام به مانور متقلبانه برای بردن مال دیگری.

حال شما فرض کنید که در اینجا ، این مانور متقلبانه همان سوء استفاده از عنوان وکیل و یا جعل عنوان وکیل باشد که با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری حتما باید برای آن ، قصد بردن مال دیگری احراز گردد ؛ یعنی اگر فردی با جعل اسناد خود را وکیل معرفی کند و همچنین اقدام به صحنه سازی های متقلبانه نظیر ساختن ذفتر وکالت و یا کارت وکالت و یا ساختن قسم نامه و یا سوگند نامه تقلبی بکند قطعاً رفتار او تحت شمول عنوان سو استفاده از عنوان وکیل قرار میگیرد.

سو استفاده از عنوان وکیل در قانون وکالت

علاوه بر قانون تشدید و تطبیق عنوان مجرمانه کلاهبرداری بر فردی که از عنوان وکیل سوء استفاده میکند ؛ در جایی دیگر و در قانونی دیگر به نام قانون وکالت به ماده قانونی بر میخوریم که در خصوص سوء استفاده از عنوان وکیل توضیح میدهد.

مطابق این قانون ، چنانچه وکلایی که از وکالت تعلیق شده اند و پروانه وکالت آن ها معلق شده است و یا وکلایی که ممنوع الکار و ممنوع الوکاله شده اند و یا اصلاً به طور کلی هر فردی که پروانه وکالت ندارد دارای ممنوعیت در تظاهر به فعالیت های حقوقی و تظاهر به وکیل بودن و یا مداخله در اعمال حقوقی میباشند.

حال مطابق این قانون این اقدامات میتواند هر نوع اقدامی نظیر اقدام به اخذ مال جهت مشاوره حقوقی و … باشد و یا اینکه در موسسات عضو شوند و یا شراکت کنند و یا عقدی را منعقد کنند و خود را اصیل دعوی جلوه دهند و اصلا به عنوان طرف اصلی دعوی در محاکمه و رسیدگی حضور داشته باشند.

مجازاتی که قانون وکالت برای این نوع افراد در نظر گرفته است یک الی شش ماه حبس تعزیری میباشد.

نکات حقوقی و مجازات استخراج بیت کوین در قانون ایران

مجازات بیت کوین در قانون ایران : موضوع این مقاله در خصوص مقوله ی بیت کوین و قوانین و مقررات بیت کوین در قوانین ایران میباشد.در ابتدا برای شما عزیزان توضیح میدهیم که به طور کلی بیت کوین چیست و سپس به بررسی قوانین آن و تطبیق آن با قواعد و مقررات عام موجود در قوانین ایران میپردازیم.

پس اگر در خصوص بیت کوین و ارز های دیجیتال سوالی دارید و یا در آن سرمایه گذاری کرده و میخواهید بدانید که سود و یا ضرر شما در قوانین ایران چه قاعده ای دارد و چگونه پیش بینی شده است ؛ با ما همراه باشید.

بیت کوین چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده برای شما توضیح دهیم که بیت کوین چیست میتوانیم به یک کلمه اکتفا کنیم و آن کلمه ی ” پول الکترونیکی ” میباشد.

مجازات استخراج بیت کوین

بیت کوین در واقع چیزی فرا تر از پول و مال و … است و سیستم نقل و انتقال و جا به جایی آن نیز با تمامی ارز ها اعم از داخلی و خارجی تفاوت دارد.به زبان ساده تر بیت کوین نوعی اعتبار است ؛ اعتباری که افراد با پرداخت پول آن را به دست می آورند و مطابق با میزان اعتبارشان میتوانند خرید و فروش انجام بدهند و به جای پول و ارز های داخلی یا خارجی همانند ریال ، دلار ، یورو و … از آن استفاده کنند.

همچنین این را نیز میتواند اضافه کرد که بیت کوین ، نوعی پول الکترونیکی است که وجود خارجی همانند پول نقد و یا کارت های اعتباری ندارد که رمز نگاری شده است و با استفاده از ابر نرم افزارهایی که اختصاص به مسائل ریاضیات فوق پیشرفته دارند ، تولید میشوند.

بیت کوین را با استفاده از رایانه و با تنظیم آدرس بیت کوین میتوان دریافت کرد اما سوالی که وجود دارد آن است که

 • آیا خرید و فروش تنظیم بیت کوین قانونی است ؟
 • آیا دارای وجاهت شرعی و قانونی میباشد و یا نوعی مبادله غیر قانونی تلقی میگردد ؟
 • اگر کسی از طریق بیت کوین به شما و مال شما ضرر برساند ، آیا میتواند مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرد یا خیر ؟

در ادامه با عدل محور همراه باشید تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

مجازات بیت کوین در قانون ایران

موضوعی که واضح است آن است که ارز های دیجیتال در ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده اند و هیچ مقررات ، آیین نامه ، لایحه و یا قانون خاصی که مختص به فقط و فقط ارز های دیجیتال باشد ، وجود ندارد اما در عین حال منع قانونی و شرعی نیز برای استفاده از آن و خرید و فروش آن هم وجود ندارد و سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال همانند بیت کوین جرم شناخته نمیشود ؛ چرا که مطابق قانون مجازات اسلامی هر رفتاری که برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم است اما در خصوص بیت کوین هیچ مجازاتی تعیین نشده پس جرم نیز نخواهد بود.

اما موضوعی که باید به آن دقت کنید آن است که بیت کوین و یا سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال ، به هیچ عنوان نباید زمینه ای برای وقوع جرم پدید بیاورد ؛ به این منظور که از طریق سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال فرد تصمیم بگیرد جرمی را که در قانون مشخص و معین شده است انجام دهد و به خیال خودش چونکه ارز های دیجیتال همانند ارز های داخلی و خارجی قابل دسترسی نیستند ، تعقیب و محاکمه نخواهد شد.

مجازات استخراج بیت کوین

اگر کسی با استفاده از بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال ، اقدام به جرائمی نظیر پولشویی ، کلاهبرداری ، رشا و ارتشا و دیگر جرائم اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی بکند ؛ قطعاً قابل پیگیری در مراجع قضائی خواهد بود چرا که تمامی این جرائم در قانون پیش بینی شده اند و در عنصر مادی آن ها حرفی از معین و مشخص بودن نوع وسیله زده نشده است.

برای مثال اگر فردی مقدار زیادی پول نقد را به سرقت برساند و همان پول نقد را در بیت کوین سرمایه گذارد تا رد منشاء مجرمانه جرم خودش را پاک کند ، در اینجا با عنوان مجرمانه پولشویی تحت تعقیب خواهد بود چرا که در قانون پولشویی صحبت از اقدام به پاک کردن منشاء مجرمانه پول شده است و حرفی از نوع رفتار دوم نیز زده نشده است پس تفاوتی نمیکند که فرد با پول های ربوده شده ، ماشینی بخرد و از این طریق پول کثیف را وارد جامعه کند و یا از طریق سرمایه گذاری در بیت کوین.

اما مواردی نظیر استخراج بیت کوین که نیاز به دستگاه هایی دارد که از خارج از کشور وارد میشوند ، نیاز به مجوز های خاص از مراجعی نظیر وزارت صمت دارد و همچنین باید هزینه های مربوط به انشعابات برق و آب و گاز برای استخراج بیت کوین نیز حتماً و حتماً پرداخت گردد.

موارد تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی

موارد تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی : همانطور که میدانید تعلیق ریشه از کلمه معلق کردن دارد و به معنای توقف حصول نتیجه در شرایطی خاص میباشد ، اما در اصطلاح حقوقی به گونه ای دیگر تعریف میشود و دارای شرایط و نتیایج متعددی میباشد.برای اینکه به حقوق خود به عنوان متهم آگاه باشید باید از درجه جرم خود آگاه بوده و حقوقی که قانون گذار برای شما با توجه به درجه جرم در نظر گرفته است را ، بشناسید که تعلیق اجرای مجازات یکی از آنان میباشد. پس با عدل محور همراه باشید.

تعلیق اجرای مجازات

دادگاه مطابق شرایط جرم و اوضاع و احوال متهم ، رای را صادر میکند اما اجرای رای را تا مدتی معلق مینماید که به این اصطلاح ، تعلیق اجرای مجازات میگویند. قرار تعلیق به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد و کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

موارد تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی

شرایط لازم برای تعلیق مجازات

برای آنکه جرم شما مشمول تعلیق بشود و بتوان آن را بر مجرم اعمال کرد ، جرم صورت گرفته باید از میان جرائم تعزیری درجه ” سه ” تا ” هشت ” باشد و از جرائمی باشد که قابل تعویق اجرای مجازات هستند و در زمره جرائم غیر قابل مجازات نباشد.

جرائم درجات یک تا هشت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند که بر اساس آن ها و بر اساس تطبیق مجازات قانونی جرم با مجازات های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، میتوان درجه آن را تشخیص داد و پس از تشخیص درجه جرم از حقوق متهم به عنوان مرتکب درجه مذکور دفاع کرد و حقوقی را که قانون گذار برای وی تشخیص داده است نظیر تعلیق و تعویق و … شناسایی نمود.

همچنین دقت داشته باشید که قاضی میتواند تمام مجازات و یا قسمتی از آن را معلق نماید و چنانچه قسمتی از مجازات را معلق نماید ، ابتدا قسمت به تعلیق در نیامده اجرا شده و سپس مابقی معلق میگردد.

نکته دیگر قابل ذکر آن است که مدت زمان تعلیق دو تا پنج سال میباشد و قاضی میتواند بین دو تا پنج سال تمام یا قسمتی از اجرای مجازات را معلق نماید.

اگر محکوم علیه در مدت تعلیق ، در دستورات دادگاه تبعیت نکند ، دادگاه بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه میکند یا قرار تعلیق را لغو مینماید و در بار دوم نیز قرار تعلیق ، لغو میگردد.

همچنین اگر مرتکب به عمد در مدت زمان تعلیق تا پایان مدت آن ، مرتکب جرم عمدی موجب قصاص ، دیه ، حد و یا تعزیر تا درجه 7 بشود ، قرار تعلیق لغو میگردد.

جرائم غیر قابل تعلیق

در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرائمی انحصار یافته اند و بدون در نظر گرفتن درجه آن ها ، غیر قابل تعلیق شناسایی شده اند.این جرائم در ماده 47 احصا شده اند و جرم دیگری قابلیت اضافه شدن و یا حذف شدن از این ماده را ندارد.همچنین در سال 1399 با تصویب قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری ، تبصره ای نیز به این ماده اضافه شد که تا حدودی موارد مذکور در ماده 47 را تغییر داد.

از جمله جرائمی که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی به آن ها اشاره شده است میتوان به جرائم زیر اشاره نمود ؛ جرائمی همانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات ، جرائم سازمان یافته ، جرائم مقرون به آزار ، آدم ربایی ، اسید پاشی ، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ، قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان یا مشروبات الکلی یا سلاح و مهمات ، قاچاق انسان ، جرائم علیه عفت عمومی اشاره نمود.

همچنین شایان ذکر است که چنانچه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، مرتکب همکاری موثر در کشف و تعقیب دیگر مرتکبان داشته باشد میتوان بخشی از مجازات وی را تعلیق نمود و همچنین در جرائم علیه عفت عمومی نیز به جز اداره مراکز فساد و فحشا میتوان مقررات تعلیق را اجرا نمود.

همچنین دقت داشته باشید که در جرم کلاهبرداری یا جرائمی که در حکم آن هستند و یا مجازات کلاهبرداری را دارند و همچنین شروع به این جرائم ، اعمال نهاد تعلیق مجازات بلامانع میباشد.

نکات حقوقی در رابطه با تکدی گری

آیا تکدی گری مطابق قانون ایران جرم است؟ برای این کار ابتدا باید به بررسی معنی آن بپردازیم و سپس عنصر قانونی آن را در قوانین ایران جست و جو کنیم و سپس به بررسی شرایط آن بپردازیم و ببینیم که آیا تکدی گری مطابق قوانین ایران جرم محسوب میشود یا خیر؟پس با وکیل کیفری عدل محور همراه باشید.

تکدی گری چیست؟

تکدی گری در لغتنامه های فارسی دارای معانی متعددی نظیر نیازمند ، واجب الصدقه ، گدا ، سائل ، فقیر ، متکدی میباشد و معنای عامیانه آن است که فردی از عهده مخارج و هزینه های زندگی اش بر نمی آید و برای گذراندن زندگی نیاز به کمک و احسان مردم دارد.

تکدی گری

حال باید دید که آیا تکـدی گری یا همان گدایی مطابق قوانین ایران جرم محسوب میشود و آیا برای آن جرم انگاری جدا و به خصوصی شده است یا خیر؟

تکدی گری در قانون ایران

بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی

” هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد “

پس همانگونه که مشاهده کردید تـکدی گری به وضوح در ماده 713 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم شناخته است و هم رده و هم ردیف جرم کلاشی و ولگردی قرار میگیرد اما شروطی نیز برای جرم شناخته شدن با خود به همراه دارد ؛ برای مثال هیچ کسی با یک بار تکدی کردن ، مجرم شناخته نمیشود و همانگونه که از ساختار قانون گذاری پیداست فرد باید تکـدی گری را پیشه خود قرار داده و به دفعات تکـدی گری را انجام بدهد تا مشمول ماده 712 قانون مجازات اسلامی شده و مجرم شناخته شود.

همچنین باید توجه داشت که فردی که به تکدی گری مشغول است باید با رضایت و اختیار خودش این کار را انجام داده باشد و از سر جبر و یا زور نبود و یا مجنون و یا صغیر فاقد قوه تمیز نباشد که اگر اینگونه باشد مشمول ماده 712 نخواهد بود و مطابق ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز فردی که طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار میدهد یا افرادی را به این امر وادار میکند ، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.

همچنین دقت داشته باشید که جرم تکـدی گری از جرائم غیر قابل گذشت و برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و با دستور مدعی العموم میتوان شروع به تعقیب اینگونه افراد نمود.

همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی اگر فردی که دارای تمکن مالی است مرتکب کلاهبرداری بشود ، مجازات او تشدید خواهد گردید.

تکدی گری در قوانین متفرقه

 • الف.مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ، تمامی جرائم افرادی که به تـکدی گری مشغول هستند ، جرم مشهود میباشد.
 • ب.مطابق قانون گذرنامه ، افرادی که در خارج از کشور به تکـدی گری مشغول هستند ، اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت.
 • پ.مطابق قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ، جمع آوری افرادی میباشد که مشغول به تکدی گری هستند.
 • ج.یکی از شرایط شاهد در زمان ادای شهادت ، مشغول نبودن به شغل تکـدی گری میباشد.

مراحل ابطال اجرائیه

مراحل ابطال اجرائیه : در این بخش سعی میکنیم تا شما عزیزان را با مفهوم اجرائیه ، انواع اجرائیه ، ابطال اجرائیه و شرایط و موارد آن آشنا کنیم.پس اگر نیاز دارید و در پرونده و یا مسئله حقوقی گیر کرده اید که نیاز دارید بدانید اجرائیه و موارد ابـطال آن چیست و به عنوان یکی از طرفین ماجرا چه حق و حقوقی دارید ، با وکیل حقوقی عدل محور همراه باشید.

اجرائیه چیست؟

مطابق قانون اجرای احکام مدنی ، هیچ حکم مدنی بدون اجرائیه قابل به اجرا نمیباشد و اجرائیه آن فرم چاپی است که برای اجرای حکم صادر میشود و مطابق آن برگه محکوم ملزم میشود تا آنچه را که در اجرائیه آمده است ، اجرا کند.

در اجرائیه مشخصات فرد محکوم نظیر نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ذکر میشو و پس از امضای رئیس دادگاه به وی ابلاغ میگردد.

مراحل ابطال اجرائیه

اجرائیه دارای انواع متعددی اعم از اجرائیه دادگاه ، اجرائیه ثبتی ، اجرائیه مالیاتی و … میباشد.

شرایط صدور اجرائیه

برای اینکه اجرائیه صادر گردد ، باید در ابتدا حکم قطعی گردد ؛ یعنی حکم بدوی صادر شده و از آن در مهلت قانونی و بدون عذر موجه تجدید نظر خواهی نشده باشد و یا درخواست تجدید نظر آن رد شده و یا عیناً حکم بدوی در تجدید نظر خواهی تایید شده باشد.سپس محکوم له تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه داشته باشد و با توجه به اظهارات مدیر دفتر و رئیس دادگاه اجرائیه صادر شود و سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ شده و به دست او برسد.

همانگونه که گفته شد بر طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی ، اجرای حکم فقط با صدور اجرائیه صورت میگیرد مگر آنکه در قانون نحو دیگری مقرر شده باشد و همچنین مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی ، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است چه از آن تجدید نظر شده و چه نشده باشد.

همچنین مراجع صالح برای صدور اجرائیه به دو دسته تقسیم میشوند ؛ اول مراجع دادگستری نظیر شورا های حل اختلاف و دادگاه و مراجع غیر قضائی نظیر واحد های ثبتی ، مالیاتی و … که میتوانند معادل مبلغ محکوم له از اموال محکوم را مطابق اجرائیه ثبت کنند.

ابطال اجرائیه

ابطال اجرائیه آن است که پس از صدور اجرائیه توسط واحد های قضائی و یا غیر قضائی ، محکوم پرونده که اجرائیه به طرفیت وی صادر شده است ، درخواست ابـطال آن را بنا به دلایل متعددی نظیر ورود ضرر و زیان را داشته باشد.حتی گاهی شخص ثالث نیز در صورت ورود ضرر و زیان به وی در صورت صدور اجرائیه میتواند ابطال آن را از دادگاه نخستین تقاضا کند.

انواع ابطال اجرائیه

اجرائیه انواع مختلفی دارد نظیر اجرائیه ثالث ، اجرائیه دستور موقت ، اجرائیه تامین خواسته که ابطـال تمامی آن ها را میتوان از دادگاه نخستین تقاضا کند.در اجرائیه ثالث ، اگر اجرائیه صادر شده باشد اما هنوز از حکم تجدید نظر خواهی نشده باشد و یا رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی حضور نداشته باشد میتواند درخواست ابطـال را از دادگاه داشته باشد.

در اجرائیه دستور موقت ، اگر تا ده روز بعد از صدور رای قطعی ، خواهان پرونده اقامه دعوی نکند ؛ محکوم علیه میتواند درخواست ابطال اجـرائیه را داشته باشد و در اجرائیه تامین خواسته ، در صورتی که خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند میتواند درخواست ابطـال از دادگاه داشته باشد.

مرجع درخواست ابطال اجرائیه

همانگونه که گفته شد مرجع صالح برای درخواست ابطال اجـرائیه و حتی صدور اجرائیه ، دادگاه نخستین که رای را صادر کرده است میباشد و دادخواست باید مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی تنظیم شود و تقدیم دادگاه گردد.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری : در قوانین ایران ما با اصطلاح ” فرجام خواهی ” مواجهه هستیم که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین کیفری تعریف جداگانه مخصوص به خود را دارد.

تیم حقوقی عدل محور در این مقاله تصمیم دارد فرجام خواهی مطابق با تشریفات و موازین قانون آیین دادرسی کیفری را به سمع و نظر شما همراهان برساند تا اگر از آرای کیفری خود تصمیم به فرجـام خواهـی گرفتید بدانید که مطابق چه اصول و تشریفاتی باید پیش بروید. پس با عدل محور همراه باشید.

آیین دادرسی کیفری

همانطور که میدانید دعاوی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم میشوند.دعاوی کیفری مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشوند و نمیتوان به دعاوی کیفری مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی کرد و همچنین به دعاوی حقوقی نمیتوان مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمود.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری

برای طرح شکوائیه در دادسرا برای طرح شکایت از دعوایی کیفری ، باید تمامی موازین و تشریفات مطروحه در قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نمود و مو به مو آن ها را اجرا کرد.

مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری ” آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع‌ می‌شود “

فرجام خواهی

در قوانین ایران فرجـام خواهـی به رسیدگی مجدد آرا آن هم به صورت شکلی و نه به صورت ماهوی در دیوان عالی کشور گفته میشود.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری از طرق عادی اعتراض به آرا محسوب میگردد اما در آیین دادرسی مدنی طرق فوق العاده اعتراض به آرا میباشد که هر رایی قابلیت فرجـام خواهـی را ندارد.

فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ، آرای قابل فرجام خواهی در امور کیفری به شرح زیر میباشند ؛

 1. جرائم با مجازات قانونی سلب حیات
 2. جرائم با مجازات قانونی قطع عضو
 3. جرائم با مجازات قانونی حبس ابد
 4. جرائم با مجازات قانونی تعزیر درجه یک و دو و سه
 5. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه و بیشتر
 6. آرای صادره در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی

دقت داشته باشید که اگر طرفین کتباً حق فـرجام خواهی خود را ساقط کنند ، رای صادره قابلیت فـرجام خواهی نخواهد داشت.
مهلت درخواست تجدید نظر برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد خارج از ایران دو ماه میباشد.

هرگاه درخواست فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود و فرد عذر موجه ای برای تاخیر خود نداشته باشد ، درخواست فرجام خواهی رد خواهد شد.

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری افراد زیر حق فرجـام خـواهی دارند ؛

 1. محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی او
 2. شاکی یا مدعی خصوص یا وکیل یا نماینده قانونی او
 3. دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات

ابتدائاً فرجام خواه درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدید نظر یا دفتر زندان تقدیم میکند و دفتر زندان آن را ثبت و رسید را به وی تقدیم میکند.تاریخ مندرج در رسید ابتدای تاریخ فرجامخواهی محسوب خواهد شد.

دفتر دادگاه تجدید نظر یا دفتر زندان بلافاصله پس از ثبت فرجام خواهی آن را به دادگاه صادر کننده رای نخستین ارجاع میدهد.

باید در این میان اذعان داشت که برای فرجامخواهی از رایی که قابلیت فرجـام خواهـی دارد باید جهاتی وجود داشته باشد و فقط مطابق آن جهات میتوان درخواست فرجام خواهی نمود که البته ذکر آنان در فرجام خواسته لازم نیست که به شرح زیر میباشند ؛

 1. ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
 2. ادعای عدم رعایت اصول دادرسی به درجه ای که موجب بی اعتباری رای دادگاه بشود
 3. عدم انطباق مستندات با مدارک پرونده

پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ، قضات دیوان اگر آن را مطابق با موازین قانونی و شرعی بدانند ، ابرام و اگر ندانند نقض کرده و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده رای حسب مورد ارجاع میدهد.

مشاور حقوقی توسط وکیل فرجام خواهی

از آن جایی که رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی بوده و ماهوی نمی باشد و رسیدگی شکلی نیز با حضور طرفین نخواهد بود ، شما باید لایحه ای قوی تنظیم نموده و ضمیمه درخواست فرجـام خواهـی خود نمایید تا قضات محترم دیوان عالی کشور با مطالعه آن ، درخواست شما را تایید و به دادگاهی دیگر برای رسیدگی مجدد ارجاع دهند.