مجازات زمین خواری + توضیحات وکیل زمین خواری

بهترین وکیل متخصص در امور زمین خواری : زمین خواری مقوله ای نیست که بتوان به همین صورت آن را در دادگاه مطرح کرد. زمانی هم که به وکیل زمین خواری اشاره می کنیم صرفا یک اصطلاح عامیانه را بیان کرده ایم که البته رسمیت ندارد. درواقع زمین خواری اصطلاحی است که در خصوص فعل مجرمانه متصرفان غیر قانونی برخی از زمین ها بکار می رود. البته هرنوع تصرف غیر قانونی بر روی اراضی را نمی توان در قالب زمین خواری مورد مناقشه قرار داد.

گذشته از اینکه زمین خواری از کجا نشات گرفته است و چنین اصطلاحی اصلا وجهه قانونی و حقوقی دارد یا خیر می خواهیم به اصل ماجرا بپردازیم. بله! درست است. شما در مواجهه با چنین جرم یا اتهامی باید چکار کنید؟ قطعا مراجعه به وکیل زمین خواری بهترین و هوشمندانه ترین کاری است که می توانید انجام دهید. بهترین وکیل ملکی در موسسه حقوقی عدل محور مطالب ذیل را در خصوص زمین خواری به شما ارائه می کند.

وکیل زمین خواری

زمین خواری در قوانین داخلی

زمین خواری در قوانین ایران یک ماده طولانی از بخش تعزیرات را به خود اختصاص داده است. این ماده بیان می دارد:
– ﻫﺮﻛﺲ به وﺳﻴﻠﻪﺻﺤﻨﻪﺳﺎزیاعم از پی کنی، دیوار کشی،ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺪﻓﺎﺻﻞ، اﻣﺤﺎیﻣـﺮز،ﻛـﺮتﺑﻨـﺪی،ﻧﻬﺮﻛـشی،ﺣﻔﺮﭼﺎه،ﻏﺮس اﺷﺠﺎر و زراﻋﺖ و یا اﻣﺜﺎل آن ها به ﺗﻬﻴﻪ آﺛﺎرﺗﺼﺮف در اراضیﻣﺰروعی اقدام نماید اﻋﻢ از اینکه اراضی مورد نظرﻛﺸﺖﺷﺪهﻳﺎ در آئیش زراﻋـی،ﺟﻨﮕﻠ ﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ملیﺷﺪه ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن‌ ها، ﺑﺎغ‌ها، ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن‌ها ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب، ﭼـﺸﻤﻪﺳـﺎرﻫ ﺎ، اﻧﻬـﺎر ﻃﺒﻴﻌـی و ﭘﺎرک‌های ﻣﻠـی ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و داﻣﭙﺮوری و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و اراضیﻣﻮات و ﺑﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اراضی و اﻣـﻼکﻣﺘﻌﻠـﻖﺑـﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﺮکت‌های واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﻬﺮداری‌هاﻳﺎ اوﻗﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراضی و اﻣﻼک و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻣﺤﺒﻮﺳـﺎت و اﺛـﻼثﺑﺎﻗﻴﻪﻛﻪﺑﺮایﻣﺼﺎرفﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎصﻳﺎﻓﺘﻪ اندﻳﺎ اﺷﺨﺎص حقیقیﻳﺎ حقوقیﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺼﺮفﻳﺎ ذی‌حق معرفیﻛـﺮدنﺧﻮدﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﺎدرت کند و ﻳﺎاینکه بدون اﺟﺎزهﺳﺎزﻣﺎنﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح دﻳﮕﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ عملیاتی نماید ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃبیعی شود – مرتکب زمین خواری شده و تحت تعقیب انتظامی و قضایی قرار خواهد گرفت. –

مجازات جرم زمین خواری

متاسفانه مجازات این جرم باتوجه به قوانین کیفری، چندان جنبه بازدارنده ندارد و بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده اند که مجازات تعیین شده نمی تواند مانع اقدامات زمین خواران شود. قانون گذار مجازات این جرم را از یک ماه تا یک سال تعیین نموده است. بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده اند که هرچند در زمینه برخورد با زمین خواران خلاء قانونی وجود ندارد اما میزان مجازات نیز نمی تواند مانع اجرای این جرم شود. البته قانون گذار علاوه بر حبس، رد مال یا برگشت زمین به وضع سابق را نیز بر علیه متصرف غیر قانونی اعمال نموده است.

نکاتی که باید در خصوص جرم زمین خواری بدانید

  • رسیدگی به جرم زمین خواری خارج از نوبت صورت می گیرد.
  • عملیات مربوطه در صورت دستور قضایی تا زمانی که تعیین شده است متوقف می شود.
  • اگر تعداد متهمان بیشتر از سه نفر باشد و شواهد کافی دال بر انجام زمین خواری وجود داشته باشد قرار بازداشت صادر می شود.
  • جرم زمین خواری می تواند در کنار کلاهبرداری نیز صورت گیرد.
  • در جرم زمین خواری می توان شاهد وقوع دو جرم فوق در کنار جعل اسناد بود.
  • در صورت تعدد جرم، میزان مجازات نیز برای شخص به شدت افزایش می یابد.
  • باتوجه به اینکه مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و مجازات جعل هم از یک تا پنج سال تعیین شده است به نظر می رسد خلاء های موجود در این زمینه هم از طریق مجازات مربوط به جرائم متعدد، مرتفع می شود.
  • باتوجه به قوانین آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم کیفری، دادگاهی است که جرم در آنجا اتفاق افتاده است. بنابراین زمین های مورد نظر در حوزه جغرافیایی هر استان یا شهرستانی باشند، دادگاه کیفری در همان منطقه باید به جرم مورد نظر رسیدگی کند.
  • شما برای دفاع از خود در چنین پرونده ای نیاز به یک وکیل متبحر و باتجربه دارید. در خصوص جرائمی که مرتبط با اراضی دولتی یا امثال آن ها هستند هرگز به وکلای غیر متخصص مراجعه نکنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *