مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی : در ابتدای کار باید عنوان داشت که منتقل نمودن مالکیت،از دو طریق سند رسمی و سند عادی امکان پذیر میباشد. سند رسمی سندی است که توسط مامورین ذی صلاح در حدود اختیارات آنان تنظیم شده است و یا در دفاتر ثبت تنظیم باشد.سند عادی نیز به سندی گفته میشود که سند رسمی نباشد {مطابق ماده 1288 قانون مدنی}.

معنای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

قبل از اینکه شما همراهان را با روند الزام به تنظیم سند رسمی و اینکه مشاور حقوقی تنظیم به سند رسمی چه وظایفی دارد آشنا کنیم ؛ به اختصار برای شما معنای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی و آنچه که در قوانین مختلف در این باب گفته شده است را توضیح خواهیم داد.

مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که شما برای خرید یا فروش ملکی یا هرآنچه از این قبیل همانند ماشین و … اقدام میکنید ممکن است قبل از تنظیم سند رسمی و ثبت سند در دفاتر ثبت و یا توسط مامورین ذی صلاح میان خود مبایعه نامه و یا سندی عادی تنظیم کنید تا کار شما راه بیفتد و سپس در تاریخی مشخص با هماهنگی با طرف دیگر قرارداد،بخواهید که اقدام به تنظیم سند رسمی کنید.
مشکل از جایی شروع خواهد شد که طرف دیگر قرارداد در تاریخ مشخص حضور نیابد و از تنظیم سند رسمی سر باز زند.در اینجا شما باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کنید تا طرف دیگر را ملزم کنید که سند رسمی را تنظیم نماید و مورد معامله را ضمن سند رسمی به شما منتقل نماید.

رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

بعد از ثبت دادخواست و ضمیمه کردن تمامی مدارک اعم از قولنامه / گواهی اذن خوانده / استشهادیه و … ، دادخواست به شعبه حقوقی ارجاع میشود و مدیردفتر نسبت به تعیین وقت و زمان رسیدگی اقدامات لازم را انجام میدهد.

در مرحله رسیدگی،دادگاه پس از احراز صحت تحقق انتقال مالکیت ، که مراحلی نظیر 1.احراز مالک رسمی مال بودن خوانده 2.احراز اهلیت فروش مال توسط خوانده 3.احراز انجام تعهدات مقرر در سند عادی توسط خواهان 4.احراز هزینه تنظیم سند رسمی و اینکه این هزینه بر عهده چه کسی است را برای دادگاه در پی دارد ، حکم قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر میکند و خوانده 10 روز فرصت دارد تا به دفترخانه مراجعه و مالکیت مال را طی سند رسمی منتقل نماید.چنانچه خوانده طی 10 روز مذکور از تنظیم سند رسمی سر باز زند،اجرای احکام دادگاه مستقیماً از دفترخانه درخواست تنظیم سند رسمی را نموده و نماینده دادگاه به جای خوانده سند را امضاء خواهد نمود.

نکات الزام به تنظیم سند رسمی

طرف دیگر قرارداد طبق عرف و قانون ثبت { مواد 22 / 46 / 47 } ملزم به تنظیم سند رسمی است و چنانچه این موضوع در سند اولیه نیز قید نشده باشد ، موجب عدم مسئولیت طرف دیگر قرارداد نخواهد بود. همچنین مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند مواردی را که برای طرح دعوی الزامی هستند را یادآور خواهد شد.مواردی نظیر

  1. گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر ثبت اسناد رسمی در تاریخ مقرر و مذکور در قرارداد
  2. ارسال اظهارنامه قبل از تاریخ مقرر برای حضور در دفترخانه
  3. مطمئن شدن از داشتن پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری ملک مذکور.

توجه داشته باشيد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اموال غیر منقول در محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در محل اقامت خوانده طرح میشوند.همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی مالی بوده و هزینه دادرسی آن معادل 5/3% ارزش منطقه ای ملک میباشد.

مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوایی چنان راحت نیست و پیچیدگی های مخصوص خودش را دارد،به خصوص اگر مال مورد نظر در این میان انتقال داده شده باشد و یا نزد دیگری به امانت گذاشته شده باشد و یا به ثالثی سپرده شده باشد.فروض متعدد دیگری نیز در میان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابل طرح است که پیچیدگی دعوی را دو چندان میکند اما بدون این پیچیدگی ها نیز این دعوی به خودی خود دارای حساسیت های ویژه و پیچیدگی های بسیاری است که نیاز به استفاده از مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی و وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را چندین برابر میکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *