وکیل نفقه فرزند

وکیل دریافت نفقه فرزند , شرایط و ضوابط دریافت نفقه فرزند توسط وکیل متخصص : با استناد بر قانون و به لحاظ شرعی، مرد مکلّف میباشد، تمامی نیازهای مادی و مالی اعضای خانواده را تأمین نماید. با عنایت بر آنچه که در قانون قید گردیده است، پرداخت نفقه ی زوجه و پرداخت نفقه ی نزدیکان در درجه ی اوّل بر عهده ی مرد میباشد.

در یک دیدگاه کلّی از جمله نزدیکان مرد که وی مؤظف به پرداخت نفقه ی آنها می باشد، فرزندان اوست. از این جهت میتوان چنین بیان نمود که پرداخت نفقه ی فرزندان و تأمین نیازهای مادی و مالی آنها وظیفه ای میباشد، که بر عهده ی اوست.

نفقه ی فرزند چیست؟

یکی از وظایفی که والدین در طول زندگی بر عهده دارند، پرداخت نفقه ی فرزندان است. از نفقه ی فرزندان ضمن قانون به عنوان نفقه ی اقارب نیز یاد شده است.

زمانی که پدر فرزند فوت کند:

هنگامی که پدر فرزند فوت نماید پرداخت نفقه بر عهده ی جد پدری خواهد بود.
زمانی که جد پدری استطاعت مالی نداشته باشند و یا در قید حیات نباشند، پرداخت نفقه فرزند و تأمین نیازهای مادی و مالی او بر عهده ی مادر خواهد بود. ممکن است مادر فرزند نیز توانایی مالی پرداخت نفقه ی فرزند را نداشته باشد و یا فوت نموده باشد، در چنین شرایطی پرداخت نفقه نیز بر عهده ی جد مادری خواهد بود.

وکیل دریافت نفقه فرزند

مصداق های نفقه ی فرزند

از جمله مصداق های نفقه ی اقارب و یا نفقه ی فرزند شامل موارد زیر است:

 • مسکن
 • پوشاک
 • خوراک
 • اسباب خانه در حد متعارف

البته باید توجه داشت موارد مذکور جزء مهم ترین مصداق های نفقه ی اقارب هستند.
از این جهت ما میتوانیم مواردی همچون:

 • هزینه ی بهداشت و درمان.
 • هزینه ی رفت و آمد.
 • هزینه ی آموزش.

را نیز بدان ها اضافه نماییم.

شروط لازم در راستای تعلق نفقه برای فرزند

نفقه ی فرزند نیز از برخی جهات با نفقه ی زوجه متفاوت است.
از جمله مهم ترین شروط لازم در راستای تعلق نفقه ی فرزند:

 • نداشتن مال از سوی فرزند و عدم توانایی وی در تأمین مخارج مورد نیاز خود.
 • فرزند در راستای دریافت نفقه ی خود در گذشته نمیتواند، دادخواست مطالبه ی نفقه نیز تنسیق نماید.
 • سوّمین شرط در راستای تعلق نفقه به فرزند، توانایی مالی نفقه دهنده در راستای پرداخت نفقه به فرزند است.

تفاوت در پرداخت نفقه ی فرزند و نفقه ی زوجه

پرداخت نفقه ی فرزند با نفقه ی زوجه دارای تفاوت هایی میباشد. از جمله مهم ترین تفاوت های آن میتوان به:

 • به هنگامی که فرزند توانایی لازم را در راستای تأمین هزینه های مورد نیاز خود را داشته باشد و به حد سنی جهت کار رسیده باشد، پرداخت نفقه بر عهده ی پدر نخواهد بود. ولیکن زوجه به هنگامی که شاغل نیز باشد، پرداخت نفقه بر عهده ی زوج نیز خواهد بود.
 • فرزند تنها میتواند جهت مطالبه ی نفقه ی خود در آینده، دادخواست تنظیم نماید. ولیکن زوجه میتواند نسبت به دریافت نفقه ی پیشین خود از زوج، دادخواست تنظیم نماید.

مبلغ نفقه ی فرزندان چه میزان است؟

با عنایت بر قانون، میزان مبلغ نفقه با استناد به توانایی مالی فرد نفقه دهنده اعمال میگردد. از این جهت به هنگامی که دعوای پرداخت نفقه از سوی اقارب در دادگاه مطرح گردد، دادگاه نیز میزان آن را تعیین می نماید.

مقام محترم قضایی ضمن صدور قرار کارشناسی پرونده را در راستای تعیین میزان مبلغ نفقه به کارشناس واگذار خواهد کرد. کارشناس نفقه نیز با عنایت به توانایی مالی نفقه دهنده، میزان مبلغ نفقه را تعیین خواهد نمود.
کارشناس مربوطه، مبلغ نفقه را با عنایت بر عناوینی هم مانند:

 • استطاعت مالی پدر
 • شرایط اجتماعی
 • نیازهای گوناگون فرزند
 • تعداد فرزندان در خانواده

تعیین نموده و آن را به قاضی پرونده تسلیم می نماید. پس از آن قاضی حکم پرداخت نفقه را نیز صادر خواهد کرد.

مجازات اتخاذی در راستای عدم پرداخت نفقه

به هنگامی که شخص نفقه دهنده دارای استطاعت مالی نیز باشد، ولیکن نسبت به پرداخت نفقه سر باز زند، قانونگذار نیز برای او مجازات اعمال خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از وکیل دریافت نفقه فرزند مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

زمانی که شخص نفقه دهنده با داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه ی اقارب سر باز زند، به حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم خواهد شد.
حبس تعزیری درجه ی شش، شش ماه تا دو سال حبس میباشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی

جهت بیان دادگاه صالح در راستای رسیدگی به دعوی عدم پرداخت نفقه ی فرزند باید به بررسی دو حوزه نیز بپردازیم.

 • حوزه ای که دارای صلاحیت محلی است.
 • حوزه ای که دارای صلاحیت ذاتی است.
 • دادگاهی که صلاحیت محلی در راستای رسیدگی به دادخواست مطالبه ی نفقه ی فرزند را دارد، دادگاه محل سکونت خوانده است. بنابراین فرزند یا نماینده ی قانونی او، ملزم میباشد دادخواست را در راستای مطالبه ی نفقه ی فرزند به دادگاه محل سکونت خوانده تسلیم نماید.
 • دادگاهی که صلاحیت ذاتی در راستای رسیدگی به دادخواست مطالبه ی نفقه ی فرزند را دارد، دادگاه خانواده است. بنابراین فرزند یا نماینده ی قانونی او، ملزم میباشد دادخواست را در راستای مطالبه نفقه فرزند به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *