میزان نفقه سال 1402 چقدر است ؟

میزان نفقه سال 1402 : ازدواج و انعقاد عقد نکاح امری سنتی بوده که در دین اسلام به آن تشویق و ترویج بسیاری شده است و در قوانین ایران نیز برای آن قواعد و تکالیف مشخص و معینی که برگرفته از دین اسلام بوده مشخص شده است.

هنگامی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج میکنند و تصمیم میگیرند که عقد نکاح را منعقد نمایند. وظایفی دارند نظیر تعیین مهریه و همچنین وقتی عقد نکاح منعقد شد و این دو زن و شوهر اعلام شدند و به یکدیگر محرم شدند. تکالیفی بر ذمه آن ها قرار میگیرند.

یکی از این تکالیف تمیکن است که بر دو قسم است تمکین عام و تمکین خاص؛به این معنی است که زوجه موظف است با شوهر خود با حسن نیت رفتار کند و ریاست او در خانواده را بپذیرد و همچنین با همسر خویش رابطه جنسی برقرار نماید.

میزان نفقه سال 1402

هنگامی که زنی تمکین میکند،در مقابل بر ذمه مرد وظیفه ای تحت عنوان نفقه قرار میگیرد که موظف میشود مطابق این وظیفه تمامی نیاز های مالی زن اعم از خوراک،پوشاک،تحصیل،درمان و … را بدهد.

حال چنانچه زنی با وجود اینکه تمکین میکند،نفقه دریافت نکند میتواند از دادگاه مطالبه نفقه معوقه خود را داشته باشد. و دادگاه مطابق با شخصیت و شان اجتماعی زوجه و وضعیت مالی زوج،میزان نفقه را معین میکند که زوج یا زوجه میتوانند هر شش ماه یکبار تعدیل آن را از دادگاه بخواهند به این معنی که میزان آن را مطابق شرایط زیاد یا کم نمایند.

نفقه چیست؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،نفقه یکی از وظایف اصلی مرد در عقد نکاح بوده در مقابل زنی که تمکین میکند و در قانون مدنی نیز چنین آمده است که ” نفقه زن در نکاح دائم بر عهده مرد میباشد “.

وکیل نفقه : برای اینکه بدانیم نفقه شامل چه چیزاهایی میشود باید به تعریفی که قانون مدنی از نفقه ارائه داده است نگاه کنیم که نفقه را اینگونه تعریف میکند ” نفقه شامل همه ی نیاز های متعارف و ماتناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم،در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض میباشد.

پس در واقع نفقه شامل موارد زیر میگردد

 • مسکن متناسب و متعارف
 • البسه متناسب و متعارف
 • اثاث منزل متناسب و متعارف
 • هزینه های بهداشتی و درمانی در صورت نقصان یا مرض
 • هزینه های خادم در صورت عادت یا احتیاج

پس مرد موظف است خوراک،پوشاک،مسکن مناسب،هزینه های بهداشتی لازم،هزینه های درمانی لازم،اثاث منزل و … که مورد نیاز زوجه بود. و در شان و متناسب با شصیت زوجه باشد را تامین کند. و در مقابل آن زوجه موظف است از مرد خویش تمکین نماید.

نحوه محاسبه نفقه

میزان نفقه در سال 1402

همانگونه که ذکر شد چنانچه مردی نفقه زوجه نکاح دائم خویش را نپردازد. زوجه میتواند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و مدارک لازم خود برای دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد. مدارکی نظیر:

 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی
 • اصل سند ازدواج
 • مدارک و مستندات لازم مبنی بر تمکین از زوج
 • مدارک و مستندات لازم مبنی بر عدم دریافت نفقه

بعد از ثبت دادخواست پرونده به دادگاه خانواده صالح به رسیدگی ارجاع داده میشود. و دادگاه میزان نفقه ای که زن مستحق دریافت آن است را تعیین میکند و مرد را موظف به پرداخت آن مینماید.

حال از آنجایی که نرخ تورم هر ساله تغییر میکند و قیمت ها تغییر میکنند. و هزینه های روزانه و ماهیانه افراد تغییر میکند،هرساله این نرخی که دادگاه تعیین میکند. متفاوت بوده و همچنین با توجه به شرایط و وضعیت مالی هر فرد نیز این میزان نفقه متفاوت میباشد.

بنابراین نمیتوان به قطعیت میزان نفقه ای که در سال 1402 معین میشود را اعلام کرد. اما در صورت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده گروه وکلای عدل محور و شرح شرایط خود میتوانید از حدود نفقه دریافتی خود آگاه شوید.

توقیف اموال شوهر برای نفقه

توقیف اموال شوهر برای نفقه : نفقه یکی از مهم ترین وظایف مرد رابطه در زندگی زناشویی بوده که قانون به وضوح آن را معین کرده است.در زندگی زناشویی و بعد از انعقاد عقد نکاح،زن وظیفه دارد که از شوهر خود تمکین کند که به معنای اطاعت کردن از شوهر،پذیرش ریاست مرد در خانواده و برقراری رابطه جنسی میباشد و در مقابل آن مرد وظیفه دارد که به زن نفقه پرداخت کند و در واقع نفقه مستحق زنی است که تمکین میکند.

وکیل امور خانواده : نفقه دادن به زن یعنی مرد موظف است تمامی هزینه های زن نظیر خوراک،پوشاک،تهیه مسکن مناسب،تهیه لوازم ضروری و لازم برای منزل،هزینه های درمانی و جراحی،گرفتن خادم را برای وی بپردازد و چنانچه نفقه زن را ندهد،زن میتواند از دادگاه صالح به رسیدگی نفقه خود را مطالبه کند و آن را از شوهر خود بگیرد.

توقیف اموال شوهر برای نفقه

حال چنانچه شوهری،نفقه همسر خود را پرداخت نکند؛ آیا میتوان اموال وی را برای دریافت نفقه توقیف کرد؟

چه زمانی میتوان نفقه را مطالبه کرد؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،نفقه جزء وظایف مالی مرد در قبال همسری که تمکین میکند میباشد و چنانچه مردی نفقه زن خود را پرداخت نکند،زن میتواند نفقه خود را دریافت کند.

زن باید با ارائه مدارک و مستنداتی که نشان دهنده عدم پرداخت نفقه و همچنین دیگر مدارکی که نشان دهنده تمکین وی از شوهرش باشد دادخواست مطالبه نفقه معوقه را به دادگاه ارائه داده و نفقه گذشته خود را که دریافت نکرده است مطالبه کند و همچنین،برای گرفتن نفقه آینده خود تضمین بگیرد. در ادامه با وکیل نفقه همراه باشید …

توقیف اموال مرد برای نفقه

مهریه و مطالبه مهریه و به تبع آن توقیف اموال برای مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت ممکن می باشد. اما در خصوص نفقه اینطور نیست و افراد نمیتوانند از طریق اجرای ثبت نفقه خود را مطالبه کنند. و یا برای نفقه معوقه خود اموال را از طریق اجرای ثبت توقیف نمایند. بلکه باید از طریق دادگاه و چنانچه میزان نفقه معوقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد از طریق شوراهای حل اختلاف،اقدام نمایند.

نحوه محاسبه نفقه زن

اما نکته مهمی که در خصوص توقیف اموال مرد برای نفقه معوقه باید در نظر داشته باشید .آن است که قبل از تنظیم دادخواست،حین تنظیم دادخواست و یا بعد از تنظیم دادخواست درخواست تامین خواسته برای نفقه معوقه خود داشته باشید.

چه اموال را میتوان برای نفقه توقیف کرد؟

هنگامی که شما درخواست تامین خواسته برای دادخواست خود مبنی بر نفقه معوقه بدهید،. برای مرد ابلاغیه ای میرود تا اموال خود را به دادگاه معرفی نماید و در این میان،اموالی که جزء مستثنیات دین فرد نباشند قابل توقیف خوغاهند بود.

مستثنیات دین اموالی هستند که برای زندگی مرد ضروری بوده و مرد برای گذراندن زندگی خود به این اموال نیاز دارد. نظیر خانه و یا ماشینی که در تناسب با وضعیت مالی مرد و در حد متعارف باشد.

به عنوان مثال چنانچه مرد خانه ای صد متری در محله ای متناسب داشته باشد. قابل توقیف نخواهد بود اما چنانچه خانه ای ده هزار متری در بالاشهر داشته باشد. اما پولی در حسابش برای پرداخت نفقه نداشته باشد،میتوان آن را توقیف نمود.

همچنین ماشین و لوازم کار نیز جزء مستثنیات دین بوده و برای ادامه زندگی لازم و ضروری هستند.

اما دیگر موارد نظیر بورس،ارز های دیجیتال،وجوه نقد،خانه و ماشین و لوازم کار غیر از مستثنیان دین. قابل توقیف برای نفقه معوقه میباشند.

توقیف اموال بعد از صدور حکم

شما حتی میتوانید بعد از اینکه حکم به پرداخت نفقه برای مرد صادر شد. و پرونده به مرحله اجرای احکام رفت اما مرد در مدت معین شده نفقه معوقه شما را پرداخت نکرد. درخواست توقیف اموال را از قاضی اجرای احکام داشته باشید و خانه،ماشین،حساب بانکی یا … وی را توقیف نمایید.

نحوه دریافت مهریه بعد از فوت شوهر

دریافت مهریه بعد از فوت شوهر و همسر : مهریه مالی است که ضمن عقد نکاح یا همان ازدواج،برای زوجه معین میشود. و بر ذمه زوج قرار میگیرد.

مهریه باید مالی باشد که مالیت داشته باشد. یعنی ارزش خرید و فروش داشته و ارزش داد و ستد مالی داشته باشد. نظیر زمین،خانه،ماشین،وجه نقد اما آنچه که به عنوان مهریه به صورت رایج در ایران بر ذمه زوج قرار میگیرد،سکه میباشد. که میتواند اعم از سکه تمام بهار آزادی،نیم سکه و حتی ربع سکه بوده باشد.

دریافت مهریه بعد از فوت شوهر

وکیل مهریه : به مهریه ای که حین انعقاد عقد نکاح تعیین میشود مهر المسمی میگویند. و چنانجه مهریه تعریین نشده باشد،در حین طلاق و یا به اجرا گذاشتن مهریه. بر اساس اینکه میان زوج و زوجه رابطه جنسی برقرار شده باشد و یا خیر. حسب مورد مهرالمثل و یا مهرالمتعه معین میگردد.

مهر المثل مهریه ای بوده که بر اساس شان و شخصیت اجتماعی و خانوادگی زوجه تعیین میگردد. و مهرالمتعه مهریه ای است که بر اساس شان و شخصیت و وضعیت مالی مرد تعیین میگردد.

همانگونه که پیشتر ذکر شد،زوجه به محض وقوع عقد و گفتن “بله” به عاقد،مالک مهریه میشود. و میتواند هر زمان که میخواهد چه یک ثانیه بعد از عقد باشد و چه صد سال بعد از وقوع عقد،مهریه خود را مطالبه کند. و از آنجایی که مهریه بر زمه زوج میباشد موظف است که مالی که بعنوان مهریه معین شده است را پرداخت نماید.

حال سوالی که پیش می آید آن است که آیا بعد از فوت زن نیز،میتواند مهریه را دریافت کرد. و یا حق دریافت مهریه برای ورثه او ساقط میگردد؟

آیا فوت زن،حق دریافت مهریه را ساقط میکند؟

همانگونه که در بند فوق ذکر شد،مهریه دینی است که بر گردن و ذمه زوج قرار دارد. و موظف است که مبلغ مورد نظر که به عنوان مهریه معین شده است را پرداخت نماید.

پس تا آخرین لحظه ی زندگی مشترک که منجر به پرداخت تمام و کمال مهریه و یا بخشیدن جزء یا کل مهریه میگردد. مرد به زن خود مدیون است و زن میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

حال چنانچه زوجه فوت کند و بمیرد،این دین از مرد ساقط نمیگردد. و مرد همچنان به زن مدیون بوده و حق مطالبه مهریه برای زوجه ساقط نمیشود. و ورثه ی وی میتوانند مهریه او را دریافت نمایند.

در واقع مهریه به عنوان حق و نوعی طلب مالی بوده که بر ذمه زوج بوده و حق زوجه میباشد. و بعد از فوت وی نیز،ورثه او که از سهم الارث وی ارث میبرند میتوانند آن را محاسبه نمایند.

مهریه زن فوت شده به چه کسانی میرسد؟

برای اینکه بدانیم دریافت مهریه بعد از فوت شوهر به چه کسانی میرسد. و چه کسانی حق مطالبه مهریه را دارند. باید ببینیم که در زمان فوت وی،ورثه او چه کسانی هستند.

در ابتدا از آنجایی مرد خود نیز از سهم الارث متعلق به زن ارث میبرد. باید سهم مرد را کنار بگذاریم و در مالکیت سهم وی را به عنوان مالکیت فی الذمه حساب کنیم.

بعد از آن باید ببینیم که زن در طبقه اول خود دارای ورثه میباشد یا خیر.

طبقه اول ارث عبارتند از پدر،مادر و فرزندان و چنانچه از این طبقه زوجه کسی را در میارن وراث خود داشته باشد. میتوانند از شوهر زوجه (که میتواند حسب مورد پدر یا ناپدریشان باشد) مهریه مادرشان یا فرزندشان را مطالبه نمایند.

شرایط پاسپورت گرفتن خانم ها (دختر ها ) + مدارک و مراحل

پاسپورت گرفتن خانم ها در قانون ایران چه شرایطی دارد و امروزه با پیشرفت تکنولوژی علم و به روز شدن جامعه و … درخواست ها برای سفرهای مختلف اعم از سفر های تفریحی و یا کاری و یا خانوادگی و سیاحتی زیاد بوده و تقریبا بیش از نیمی از افراد جامعه حداقل برای یک بار هم که شده به یک سفر خارجی رفته اند.

همه ی شما میدانید که برای سفر رفتن به خارج از کشور نیازمند پاسپورت میباشیم. و این پاسپورت گرفتن شرایط و ویژگی های خاص خودش را دارد. که قانون گذرنامه و دیگر قوانینی که مربوط به احوال شخصیه هستند آن را مشخص میکنند.

پاسپورت گرفتن خانم ها

در این مقاله در خصوص اینکه بانوان و خانم های محترم برای پاسپورت گرفتن باید چه کار هایی را انجام دهند. و به اجازه چه کسانی نیاز دارند صحبت میکنیم و روند و رویه آن را با یکدیگر بررسی میکنیم.

مدارک لازم برای گـرفتن پـاسـپورت

بدون در نظر گرفتن اینکه شما متولد چه سالی هستید. و در چه سنی تصمیم به سفر دارید. برای گرفتن نیازمند یکسری مدارک کلی هستند که به شرح زیر میباشند:

 • اصل شناسنامه
 • عکس سه در چهار
 • اصل کارت ملی
 • اصل آخرین گذرنامه

پاسپورت گرفتن دختر زیر 18 سال

افراد زیر 18 سال برای گرفتن پاسپورت و گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اجازه پدر خود و چنانچه پدر آن ها غایب بود. و یا فوت شده بود نیاز به اجازه جد پدری خود دارند. به این منظور که فرد زیر 18 سالی که میخواهد به خارج از کشور سفر کند و متقاضی دریافت گذرنامه میباشد. باید فرم مخصوص به رضایت پدر یا جد پدری را به توسط ایشان پر کند. و همراه با مدارک کلی که برای گرفتن پاسپورت نیاز است به دفاتر پلیس +10 تقدیم نماید.

پاسپورت گرفتن دختر زیر 18 سال که ولی قهری ندارد

دختری که زیر 18 سال بوده و میخواهد به خارج از کشور سفر کند. اما پدر و پدربزرگ پدری او هر دو فوت شده اند و یا غایب هستند. و یا دسترسی به آن ها برای اجازه گرفتن ممکن نیست میتوانند با مراجعه نزد دادستانی و با کسب اجازه از دادستان گذرنامه خود را دریافت نماید.

پاسپورت گرفتن دختران بالای 18 سال

دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور حتی نیازمند رضایت پدر خود نیستند چه برسد به پدربزرگ و مادر و ….
بهتر است برای آنکه دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور دچار مشکلی نشوند. رضایت نامه ای از ولی خود همراه داشته باشند. اما به طور کلی نیازی به اجازه ولی آنان نیست.

پاسپـورت گرفتن دخـتران متـاهل بالای 18 سال

دختران بالای 18 سال فقط در یک صورت برای خروج از کشور نیازمند اجازه هستند آن هم در صورتی است که متاهل باشند. و برای خروج از کشور نیازمند اجازه و رضایت همسر خود میباشند. یعنی زنان بالای 18 سال برای خروج از کشور باید رضایت نامه ای کتبی مبنی بر رضایت همسرشان برای گرفتن پاسپورت را به پلیس+10 ارائه دهند. یا همسرشان حضوری با حضور یافتن در دفاتر پلیس+10 اجازه خروج از کشور آنان را امضاء نماید.

طلاق به علت بچه دار نشدن زن

شرایط قانونی طلاق به علت بچه دار نشدن زن : در دین اسلام تشویق و ترغیب بسیاری به ازدواج کردن و انعقاد عقد نکاح شده است و در ایران نیز،امر ازدواج امری دیرینه و سنتی میمون و مبارک میباشد.

در قانون ایران نیز قواعد و قوانینی برای ازدواج معین شده است که مطابق این قواعد و قوانین افراد میتوانند ازدواج کنند. بعد از ازدواج در خصوص زندگی مشترکشان تعیین و تکلیف کنند. و حتی در خصوص جدا شدن و طلاق آن ها نیز در قانون تعیین تکلیف شده است.

طلاق در قانون ایران حق مرد بوده و زنان حق طلاق ندارند. و نمیتوانند هر زمان که میخواهند از همسر خود جدا شوند. و مرد هر زمان که بخواهد میتواند از همسر خود جدا شود اما چنانچه دلیل محکمه پسندی برای جدا شدن از همسر خود نداشته باشد. باید مطابق یکی از شروط مندرج در عقدنامه نصف اموال خود را به نام همسر خود زده و مهریه و نفقه و اجرت المثل و دیگر حقوق مالی زوجه را تمام و کمال پرداخت نماید.

طلاق به علت بچه دار نشدن زن

اما دلایلی در قانون وجود دارند و معین شده اند. که مطابق این قوانین، هم زوج و هم زوجه میتواند از همسر خود در صورت وجود آن دلایل جدا شوند.

افراد اصولاً ازدواج میکنند تا از تنهایی در بیایند و مستقل شوند. و بتوانند با فرد مورد علاقه خود زندگی کنند و در زمان پیری همراه و همدل و همدمی داشته باشند. و یکی دیگر از مهم ترین دلایل ازدواج،تداوم نسل و بچه دار شدن میباشد. چرا که افراد دوست دارد که بچه داشته باشند. و او را تربیت کنند و فردی همانند خودشان و گاهاً بهتر از خودشان را به جامعه تحویل بدهند.

در این مقاله که به کمک وکیل متخصص خانواده گروه وکلای عدل محور نگارش شده است. در خصوص یکی از دلایل طلاق که به بچه دار شدن مربوط میباشد. یعنی ” طلاق گرفتن به علت بچه دار نشدن زن ” صحبت میکنیم.پس با ما همراه باشید.

بچه دار نشدن زن

زنان دارای رحم و تخمدان بوده و قابلیت باروری دارند و اصولاً به زوج هایی که به مدت یک سال مداوم برای بچه دار شدن تلاش میکنند و تلاش آن ها نتیجه نمیدهد،زوج نابارور میگویند.

حال گاهی این مشکل به دلیل مشکلاتی در مرد بوده و گاهاً این مشکل به زوجه یعنی زن رابطه مربوط میگردد.

اصولا مبحث تداوم نسل و ازدیاد نسل و فرزندآوری و اشتیاق به آن در مردان بیشتر بوده و مردان علاقه ی زیادی به داشتن فرزند در تعداد بالا و زیادی دارند.حال چنانچه مردی همسری داشته باشد که توانایی فرزند آوری نداشته باشد باید چه کار کند؟

طلاق زوجه

مرد مطابق قانون ایران حق طلاق دارد و میتواند هر زمانی که اراده کند تشریفات طلاق را انجام داده و زنش را طلاق بدهد.
تشریفات طلاق،تشریفاتی هستند که برای طلاق گرفتن در سیستم قضایی ایران الزامی بوده و باید تمامی این شرایط انجام شوند.مواردی نظیر ثبت نام در سامانه طلاق،رفتن به جلسات مشاوره الزامی،ارائه دادخواست طلاق و …

پس همانگونه که پیشتر ذکر شد مرد نیازی به ارائه دلیل برای طلاق همسرش ندارد و میتواند هرزمان که دلش خواست با پرداخت حقوق مالی همسرش وی را طلاق بدهد.پس نازایی زوجه چه تاثیری در طلاق دادن همسرش دارد؟

طلاق به علت بچه دار نشدن زوجه

زوج میتواند هر زمان که میخواهد همسر خود را طلاق داده و نیازی به ارائه دلیل برخلاف زوجه ندارد. مطابق این اصل برای مرد فرقی نمیکند که همسر وی نازا باشد و یا توانایی بچه دار شدن داشته باشد. بلکه صرفاً میتواند انجام تشریفات طلاق همسرش را طلاق بدهد. و تمامی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید.

شرطی در شروط ١٢گانه عقدنامه وجود دارد. که چنانچه مرد بدون دلیل موجهی بخواهد همسرش را طلاق بدهد. باید تمامی اموالی که به صورت مشترک در طول زندگی مشترک به دست آمده است را میان خودش و زوجه تقسیم کند. و نصف این اموال را به زوجه تقدیم کند.

چنانچه مرد بخواهد به دلیل نازا بودن زن طلاق بگیرد. دیگر ملزم به رعایت این شرط نیست چرا که برای طلاق دادن همسرش دلیل دارد. و این شرط از شرایط وی خارج میگردد.

اما بقیه حقوق مالی زوجه را نظیر مهریه،نفقه معوقه،اجرت المثل و … را موظف است که پرداخت کرده و تفاوتی میان زوجه بارور و نابارور نمیباشد.

صیغه ٩٩ ساله و حقوق زن در آن

حق و حقوق زن در صیغه ٩٩ ساله : ازدواج امری میمون و مبارک بوده و در دین اسلام به ازدواج کردن بسیار بسیار تشویق شده است. در قرآن،نهج البلاغه و دیگر کتب دینی و آموزه های امامان و پیامبران به ازدواج تشویق شده است. و بنا بر گفته های ادیان،ازدواج دین را کامل میکند.

در قانون ما و در کشور ایران نیز به این امر تشویق شده است. و راه های بسیاری برای سهولت در امر ازدواج نظیر وام های ازدواج و … وجود دارد.

عقد ازدواج یا همان عقد نکاح در قانون ما تصریح شده است. و برای آن قواعد و قوانین مشخصی نظیر نفقه،تمکین،ارث و … پیش بینی شده است.

حال در دین ما امری دیگر تحت عنوان عقد موقت یا همان صیغه یا نکاح منقطع نیز وجود دارد که اتفاقاً این امر نیز در قانون ما تصریح شده است. و برای آن قواعد مختلفی نظیر نفقه،تمکین،ارث و … پیش بینی شده است که با نکاح دائم متفاوت میباشد.
بسیاری از افراد نمیتوانند یا نمیخواهند نکاح دائم داشته باشند. و به همین دلیل به نکاح منقطع یا موقت روی می آورند که مطابق آنچه در شرع گفته شده است. برای مدت معینی که تصریح میگردد. افراد به هم محرم میگردند و تمامی تکالیف و وظایف زناشویی بر عهده آن ها میباشد.

صیغه ٩٩ ساله

برخی از افراد برای اثبات عشق و علاقه و وفاداری خود به صیغه ٩٩ ساله روی می آورند. که مدت زمان طولانی تری نسبت به صیغه های موقت معمول دارد و در واقع در حکم ازدواج دائم میباشد.

در این مقاله در خصوص حق و حقوق زوجه در نکاح موقت ٩٩ ساله صحبت میکنیم پس با ما همراه باشید. برای مشاوره حقوقی در خصوص نکاح دائم و یا موقت با شماره ٠٩٣٠٥٢٩٧٥٠٤ تماس حاصل فرمایید.

صیغه ٩٩ ساله چیست؟

صیغه یعنی انعقاد عقد نکاحی که دارای مدت بوده باشد و در قانون نیز برای عقد نکاح موقت همین تعریف ارائه شده است.

به همین دلیل در عقد نکاح موقت حتماً و حتماً باید مدت زمان ذکر شود. و زمان شروع و زمان پایان آن باید با جزئیات ذکر گردد. و برای طرفین نیز روشن و مبرهن بوده باشد.

حال این مدت میتواند ١ ساعت باشد و یا ١ روز و یا یک سال و یا ٤٠ سال و حتی ٩٩ سال!

در هیچ کجای از شرع و قانون نیز منعی برای تعیین مدت زمان عقد نکاح موقت وجود ندارد. و فقط کافی است که به تراضی میان زوج و زوجه بوده باشد و به صورت واضح اعلان گردد.

احکام صیغه موقت ٩٩ ساله

باید اذعان داشت که میان صیغه موقت ٩٩ ساله و صیغه موقت ١ ساعته هیچ تفاوتی وجود ندارد. و احکام آنان یکسان میباشد چرا که قطعاً افراد تصمیم گرفته اند که از مزایای صیغه موقت بهره مند شوند و نه عقد نکاح دائم و به همین دلیل،به خواندن صیغه موقت ٩٩ ساله روی آورده اند.

در ادامه به بررسی برخی از این احکام در صیغه موقت ٩٩ ساله خواهیم پرداخت:

نفقه

نفقه مالی است که زوج موظف است به زوجه بدهد و مخارجی نظیر خوراک،پوشاک،تحصیل،درمان و … زوجه را تامین نماید.

منتها در صیغه موقت،زوج موظف به پرداخت نفقه نبوده و وظیفه ای در قبال مخارج زوجه ندارد. مگر آنکه در ضمن انعقاد صیغه نکاح موقت،شرط شده باشد.

تمکین

تمکین یعنی اطاعت کردن که به دو شاخه تمکین عام و تمکین خاص تقسیم میگردد. که تمکین عام به معنی پذیرفتن ریاست مرد در خانواده و گوش کردن به امورات وی بوده و تمکین خاص به معنی آمادگی برای برقراری رابطه جنسی با زوج میباشد. که چه در نکاح موقت و چه در نکاح دائم از وظایف زوجه میباشد.

ارث

در عقد نکاح زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرند و در صورتی که زوجه فرزندی نداشته باشد. یک چهارم و در صورتی که دارای فرزند باشد یک ششم اموال زوج متعلق به وی میباشد. اما در نکاح موقت یا منقطع اینگونه نیست و زوجه از زوج در نکاح موقت ارث نمیبرد. اما چنانچه از این رابطه فرزندی حاصل شود،این فرزند از والدین خود ارث خواهد برد.

قانون جدید طلاق توافقی 1400

قانون جدید طلاق توافقی : اگر شما و همسرتان تصمیم گرفته اید تا به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوید بنابراین باید قانون جدید طلاق توافقی را مرور کنید. کلیات این قانون با کلیات قانون طلاق توافقی قبل از سال 1397 تفاوتی ندارد اما جزییات و مراحل طلاق توافقی در قانون جدید با قانون سابق متفاوت است. بنابراین هیچ گونه تغییری در تعریف طلاق توافقی ایجاد نشده است. و قوانین حاکم نیز صرفا در جزییات موجود با یکدیگر متفاوت هستند. این مسئله را در ادامه بررسی می کنیم.

قانون جدید طلاق توافقی 1400

طلاق توافقی در قانون سابق و قانون جدید

در قوانین سابق امکان طلاق توافقی تنها در عرض چند روز وجود داشت. این مسئله باعث گردید تا میزان درخواست ها و احکام صادره مبنی بر طلاق توافقی افزایش یابد. و حفظ بنیان خانواده های اسلامی نیز در معرض خطر قرار گیرد. چنین مسئله ای نیاز به شور و مشورت داشت تا قوانین جدیدتر در این خصوص تصویب گردید. و امروزه امکان طلاق توافقی را به مدت سه الی چهار ماه افزایش داده اند.

در برخی از شرایط شاهد صدور حکم طلاق در کمتر از یک ماه نیز بوده ایم که این امر به وضعیت موجود و بهره مندی از وکیل طلاق توافقی باز می گردد. در برخی از شرایط نیز ممکن است پرونده طلاق توافقی به مدت یک سال یا بیشتر طول بکشد. اما در حالت کلی اصولا با یک پروسه سه الی چهار ماهه مواجه هستیم. افزایش مدت زمان طلاق توافقی ناشی از تصویب قانون جدید طلاق توافقی می باشد.

مراحل طلاق توافقی

طبق قانون جدید طلاق توافقی نیاز است تا مراحل ذیل را به صورت ترتیبی انجام دهید تا موفق به دریافت حکم طلاق و ثبت آن در دفتر خانه شوید. این مراحل عبارتند از:

 • مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق.
 •  مراجعه به بهزیستی برای شرکت در جلسات مشاوره صلح و سازش.
 • دریافت گواهی عدم امکان سازش یا عدم انصراف از طلاق.
 • مراجعه به دادگاه خانواده.
 • انشای شرایط طلاق و آثار مالی و غیر مالی طلاق توافقی.
 • صدور حکم طلاق.
 • مراجعه به دفترخانه ثبت طلاق.
 • اتمام عده در طلاق رجعی و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت طلاق.

شرایط طلاق توافقی

برای اینکه بتوانید به صورت توافقی طلاق بگیرید باید شرایط خاصی مهیا باشد در غیر این صورت باید به مقالات طلاق از جانب زن یا طلاق از جانب مرد مراجعه کنید. شرایط مربوط به طلاق توافقی در قانون جدید عبارتند از:

 • طرفین باید نسبت به طلاق توافقی رضایت داده باشند.
 • طلاق توافقی در چهارچوب قانون و توافق طرفین صورت می گیرد.
 • مراجعه به داوری ضرورت ندارد.
 • مراجعه به مشاوره صلح و سازش الزامی است.
 • تعداد جلسات صلح و سازش، 5 جلسه است که صرفا در شرایط خاصی قابل افزایش یا کاهش هستند.
 • خودداری از شرکت در جلسات مشاوره به عدم صدور گواهی و عدم رسیدگی به پرونده در دادگاه منجر می شود.
 • شرکت در جلسات مشاوره صلح و سازش به مدت 45 روز طول می کشد.
 • گواهی عدم انصراف از طلاق به مدت سه ماه اعتبار دارد. و اگر در این مدت برای طلاق توافقی اقدام نکنید این گواهی از اعتبار خارج می شود.
 • زوجه می تواند با دریافت وکالت در طلاق از مرد، امور مربوطه را انجام دهد. هرچند مرد در زمان طلاق یا ثبت آن حاضر نشود.
 • پرداخت هزینه های طلاق توافقی به صورت کاملا توافقی میان طرفین تقسیم می شود. مگر اینکه آن ها بخواهند به نحو دیگری میان خود توافق کنند.
 • گرفتن وکیل طلاق توافقی شما را از حضور در دفترخدمات الکترونیک قضایی، بهزیستی، دادگاه و حتی دفت ثبت طلاق معاف می کند.
 • اگر مرد راضی شود در ازای مهریه ، زن خود را به صورت توافقی طلاق دهد اما قبل از ثبت طلاق در دفترخانه یا دفترخدمات الکترونیک قضایی از این امر خودداری نماید و برای طلاق پشیمان شود. زن می تواند به مهریه خود رجوع کند اما اگر زن در یک قراداد جداگانه مبادرت به بذل مهریه کرده باشد. و چیزی از حق الطلاق هم در آن قرارداد درج نشده باشد نمی تواند نسبت به مهریه خود رجوع کند مگر اینکه از یک طریق دیگر بتواند اثبات نماید بذل مهریه در قبال دریافت حق طلاق بوده است.
 • برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی بهتر است. حتما به مشاوره حقوقی طلاق توافقی یا وکیل طلاق توافقی مراجعه نمایید.

هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

هزینه طلاق توافقی چقدر است؟ باتوجه به اینکه دعاوی غیرمالی هزینه بالایی ندارند این سوال مطرح می شود که هزینه طلاق توافقی چقدر است؟ در برخی از موارد لازم است تا زوجین به وکیل طلاق مراجعه کرده و روند رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی را به ایشان واگذار کنند. این مسئله تاثیر بسزایی در افزایش هزینه های مربوط به طلاق توافقی دارد با این حال بدون شک، روزگار آرام و بدون تنشی را هم برای طرفین به ارمغان می آورد.

در این مقاله به بررسی هزینه های طلاق توافقی می پردازیم و به صورت کامل به این سوال جواب می دهیم که هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

هزینه مشاوره حقوقی برای طلاق توافقی

ممکن است به عنوان یک زوج آگاه بخواهید در ابتدا به مشاوره حقوقی طلاق توافقی مراجعه کنید. مراجعه به مشاوره حقوقی بازمی گردد به زمانی که طرفین هنوز درخواست خود را ارائه نکرده اند و یا در صورت ارائه درخواست، روند رسیدگی به پرونده شروع نشده است. البته ممکن می باشد طرفین در جریان رسیدگی به پرونده نیز به مشاوره حقوقی مراجعه نمایند اما اصل بر این است که افراد می خواهند به یک مشاور حقوقی یا وکیل طلاق توافقی مراجعه کرده و سوالات خود را در خصوص مسائل حقوقی طلاق توافقی مطرح نمایند. مشاورین حقوقی ممکن است تعرفه متفاوتی را درخواست کنند به همین علت نمی توان مبلغ مشخصی را درج نمود.

هزینه مشاوره به وکیل طلاق توافقی

به احتمال بسیار زیاد در جلسه مشاوره حقوقی به این نتیجه برسید. که بهتر است تا رسیدگی به جریان پرونده و حتی طرح دادخواست طلاق را به وکیل طلاق توافقی بسپارید. این کار شاید قدری هزینه بردار به نظر برسد. اما کمک می کند تا روزگار عادی خود را سپری کرده و همچنین از تضییع حقوق شما در روند رسیدگی به دادخواست جلوگیری می کند. واگذاری امور به وکالت باعث می شود. تا بتوانید به امور روزمره و بخصوص مسائل کاری خود پرداخته و صرفا در صورت نیاز در مراکزی همانند پزشکی قانونی و مانند آن ها حاضر شوید. حق الوکاله وکلای حقوقی نیز با یکدیگر متفاوت است. و در اینجا نیز باید برای اطلاع از میزان هزینه ها با وکیل مورد نظر خود صحبت کنید.

هزینه امور اداری برای دادخواست طلاق

 • دادخواست شما در دفترخدمات الکترونیک قضایی به ثبت می رسد و مشمول پرداخت مبلغی به میزان 180 الی 200 هزار تومان می باشد.
 • هزینه شرکت در جلسات مشاوره صلح و سازش (که به صورت اجباری پرداخت می شوند و اصولا 5 جلسه هستند) برای هر کدام از زوجین مجموعا 260 هزار تومان است. بنابراین زوجین باید مجموعا 520 هزار تومان پرداخت نمایند تا بتوانند در جلسات مشاوره صلح و سازش شرکت کرده و در صورت عدم صلح و سازش موفق به دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق شوند که برای ثبت طلاق در دفترخانه و همچنین رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی مورد نیاز است.
 • هزینه ثبت طلاق در دفترخانه که در سال جدید از 850 هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان متغیر است.
 • هـزینه ثبت طلاق در دفتر خدمات الکترونیک قضایی که همانند هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی، مشمول پرداخت هزینه ای معادل 180 هزار تومان است.
 • هزینـه های مربوط به مراجعه زوجه به پزشکی قانونی برای دریافت گواهی بکارت یا گواهی عدم حمل از زوج

پرداخت هزینه های طلاق توافقی

سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود. این است که پرداخت هزینه های طلاق توافقی بر عهده چه کسی می باشد؟

قطعا می دانید که طلاق توافقی مبتنی بر توافق زوجین است و در واقع تمام زیربنای آن باتوجه به توافقات زوجین صورت می گیرد. این زن و مرد هستند. که در خصوص آثار مالی طلاق و آثار غیر مالی طلاق به توافق رسیده و توافقات خود را به محضر دادگاه می رسانند.

همانطور که مشخص گردید پرداخت هزینه های طلاق توافقی نیز باید به صورت توافقی مشخص شود. اصولا طبق قانون پرداخت این هزینه ها به تساوی در نظر گرفته می شود. با این تفاوت که اگر یکی از طرفین برای برخی از اقدامات پا پیش بگذارد اصولا باید هزینه مربوطه را پرداخت کند. به عنوان مثال در صورتی که زن برای دادخواست طلاق مراجعه نماید. باید هزینه ثبت دادخواست را پرداخت کند. و اگر مرد به تنهایی برای ثبت طلاق در دفترخانه مراجعه نماید. باید هزینه ثبت طلاق در دفترخانه را پرداخت کند. مگر اینکه به نحو دیگری میان طرفین توافق صورت گرفته باشد.