نحوه اعتراض به احکام قضائی !!!

اعتراض به احکام قضائی : هر زمانی که از طریق دادگاه بدوی حکمی صادر میشود ، این حکم قطعی به حساب نمی آید و به حساب اصل عادلانه بودن رسیدگی قضائی ، قانون این فرصت را در اختیار شاکی ، متهم ، خواهان و یا خوانده قرار میدهد که بتواند از حکم صادر شده اعتراض کند و اگر بر خلاف عدالت حکمی صادر شده است ، آن را تغییر داده و به احقاق عدالت دست بیابد.

اگر میخواهید که نسبت به حکم صادره خود اعتراض کنید و اطلاعی از مسیر قضائی و روند رسیدگی آن اطلاعی ندارید با عدل محور همراه باشید.

طرق عادی نحوه اعتراض به احکام قضائی

اعتراضات به احکام قضائی به دو بخش تقسیم میشوند که یکی از آن ها طرق عادی شکایت از آراء میباشد.
طرق عادی شکایت از آراء نیز خود دو بخش هستند ؛ واخواهی و تجدید نظر خواهی که در ادامه به توضیح آنان خواهیم پرداخت.

نحوه اعتراض به احکام قضائی

طرق فوق العاده شکایت از آراء

از دیگر تقسیم بندی های طرق شکایت از آراء در اعتراض به احکام قضائی ، طرق فوق العاده شکایت از آراء میباشد. طرق فوق العاده شکایت از آراء خود به دو بخش فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقسیم میشود که در ادامه به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.

تجدیدنظر خواهی

در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراء و در قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراء است و جز در مواردی که قانون مشخص کرده است امکان تجدید نظر از آرا صادره از دادگاه بدوی وجود ندارد.

طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را دارند و مهلت قانونی پیش بینی شده در قانون برای تجدیدنظر خواهی مهلت 20 روزه برای افراد مقیم ایران و 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از ایران پیش بینی شده است.
درخواست کننده تجدیدنظر باید درخواست تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند و سپس دادگاه درخواست را پذیرفته و یا رد میکند.

واخواهی

واخواهی در اعتراض به احکام قضائی همان اعتراض به رای صادره غیابی است ؛ یعنی رایی که غیابی صادر شده است و کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است میتواند به آن رای اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده میشود.

از مواردی که باعث صدور رای غیابی میشود آن است که خوانده یا وکیل وی یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و دفاع کتبی نیز ننموده باشند.

از دیگر موارد موجب صدور رای غیابی میتوان به عدم ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ قانونی اشاره نمود که برای مثال ابلاغیه را به فردی به جز خوانده تحویل بدهند که ابلاغ قانونی نامیده میشود.

مهلت واخواهی نیز همچون تجدید نظر 20 روز برای افراد مقیم داخل ایران و 2 ماه برای افراد خارج از ایران میباشد.

فرجام خواهی

یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قضائی فرجام خواهی نام دارد که رسیدگی در دیوان عالی کشور را فرجام خواهی مینامند.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری برای آرای صادره از دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای برخی از دعاوی همانند نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، تولیت ، حبس و احکام با خواسته بیش از 20 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در قانون علاوه بر طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان ، دادستان کل کشور نیز در صورت اطلاع از حکم غیر قطعی میتواند درخواست فرجام خواهی داشته باشد.

مهلت درخواست فرجام خواهی نیز برای افراد داخل ایران 20 روز و برای افراد خارج از ایران 2 ماه میباشد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء میباشد که در موارد خاص در قانون پیش بینی شده است.

در آیین دادرسی کیفری موارد پیش بینی شده برای اعاده دادرسی مواردی نظیر اینکه کسی محکوم به قتل باشد و سپس زنده بودن وی معلوم شود و یا جرمی طوری ارتکاب یافته باشد که فقط یک نفر ممکن بوده که مجرم باشد اما چندین نفر برای ارتکاب آن جرم محکوم شده اند یا در صورت وجود اتهامی واحد به یک شخص ، احکام متعددی صادر شود یا جعلی بودن اسناد و یا شهادت کاذب مبنای حکم قرار بگیرد.

دقت داشته باشید که در قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی مهلتی تعیین نشده است و فرد هر زمان که بخواهد میتواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.

در آیین دادرسی مدنی نیز اعاده دادرسی در مواردی پیش بینی شده است.مواردی نظیر اینکه موضوع حکم ، موضوع مد نظر خواهان نباشد یا حکم از میزان خواسته بیشتر باشد و یا در مفاد حکم تضاد پیدا گردد و مواردی که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات

تاثیر گذشت شاکی : در این بخش از سایت عدل محور تصمیم داریم به شما عزیزان بگوییم که چنانچه جرمی صورت گیرد و آن جرم شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی داشته باشد و فرد از شکایت خود صرف نظر کرده و یا گذشت نماید ، روند رسیدگی قضائی مجرم چگونه ادامه میابد و آیا به طور کلی از جرم صورت گرفته صرف نظر میگردد و یا به دلیل بهم زدن نظم عمومی در هر صورت مجازات میشود؟پس با ما همراه باشید.

دسته بندی جرائم

باید بدانید که جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم میشوند و مطابق قانون مجازات اسلامی ، اصل بر غیر قابل بودن جرائم میباشد و قابل گذشت بودن جرائم نیاز به تصریح دارد که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن ها اشاره شده است ؛ جرائمی نظیر جرم خیانت در امانت مطابق ماده 104 قابل گذشت هستند.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات

حال به این تعریف میپردازیم که جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت چه جرائمی هستند و تقسیم بندی آن ها چه فایده ای دارد؟

جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب آن ها شروع میشود و در صورت گذشت شاکی تعقیب آن ها متوقف میشود و در واقع جرم صورت گرفته به نظم و آسایش عمومی آسیبی نرسانده و فقط به شاکی ضرر و زیان وارد شده و در صورت گذشت شاکی ، تعقیب آن متوقف میشود.

اما جرائم غیر قابل گذشت همانند اختلاس ، جرائم اقتصادی و … جرائمی هستند که ارتکاب آنان نظم عمومی و آسایش عمومی را بهم میزند و باعث بهم خوردن نظم افکار عمومی میشود و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب مجرم ندارد و فقط میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

همانطور که گفته شد جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که رسیدگی و تعقیب آنان با شکایت شاکی شروع میشود و اگر شاکی تصمیم به شکایت نداشته باشد هیچ فرد دیگری که متضرر از جرم نباشد همانند مدعی العموم نمیتواند از مجرم شکایت کند.
اگر شاکی از مجرم شکایت کند اما در طی و طول روند رسیدگی گذشت کند ، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود اما اگر بعد از صدور حکم گذشت کند و رسیدگی به مرحله اجرا رسیده باشد ، قرار موقوفی اجرا صادر میشود.

گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت

همانگونه که گفته شد در روند رسیدگی کیفری اصل بر غیر قابل گذشت بودن مجازات ها میباشد و برای قابل گذشت بودن تصریح قانونی نیاز است.

جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که برای شروع تعقیب و رسیدگی نیازی به شکایت شاکی ندارند و دادستان در صورت اطلاع از وقوع جرم ، میتوان جرم را پیگیری کند و تعقیب کیفری مجرم را درخواست کند.

جرائم اقتصادی مندرج در ماده 36 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم غیر قابل گذشت هستند همانند اختلاس ، رشا و ارتشا ، کلاهبرداری و …

اما نمیتوان گفت که در جرائم غیر قابل گذشت ، رضایت شاکی و یا مدعی خصوصی هیچ تاثیری ندارد بلکه میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

همانگونه که در بخش مربوط به تخفیف مجازات ها در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است ، یکی از موجبات تخفیف رضایت و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت میباشد.

همچنین در صورتی که پس از صدور حکم قطعی در جرائم غیر قابل گذشت ، شاکی و یا مدعی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف نظر کرده و گذشت کند ؛ مجرم میتواند از دادستان و مدعی العموم بخواهد که مجازات او را در حدود اقتضای قانون تخفیف بدهد.

مشاوره حقوقی رشوه و جرم رشا و ارتشا

مشاوره حقوقی رشوه : رشوه یکی از جرائم شایع در سراسر جهان است اما به جرئت می توان گفت که بخش قابل توجهی از آن در جوامع جهان سوم به وقوع می پیوندد.

این جرم با نظم عمومی جامعه همراه بوده و منجر به تضییع حقوق شهروندان یک کشور می گردد. متاسفانه سیستم اداری ایران نیز به شدت متاثر از نتایج نامطلوب این امر قبیح است و به نظر می رسد راه دور و درازی برای ریشه کن کردن این رفتارها در پیش داشته باشیم.

از این مسئله که بگذریم به بررسی جنبه های حقوقی و کیفری جرم رشوه می رسیم. امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده های مطروحه به بررسی جرم رشوه می پردازند.

مشاوره حقوقی رشوه

بسیاری از این افراد در این شرایط به مشاوره حقوقی رشوه روی می آورند و اغلب مشاورین نیز افراد را ترغیب به گرفتن وکیل رشوه می کنند. در این مقاله به بررسی زوایای مختلف این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف رشوه، رشا، و ارتشا و مشاوره حقوقی این جرم

جرم رشوه دارای اصطلاحات تخصصی بسیار زیادی است و این امر افراد را ناگزیر می کند تا برای اشراف به موضوع حداقل از یک جلسه مشاوره حقوقی رشوه بهره مند شوند. رشوه عنوان جرمی است که میان دو مجرم یعنی راشی و مرتشی جریان پیدا می کند.

فعل راشی در قالب پرداخت رشوه به صورت رشا جرم انگاری شده است. حال فرد مقابل که رشوه را دریافت می کند مرتشی است و جرم وی به ارتشا نام دارد.

نکته قابل توجه در خصوص جرم رشوه این است که چون دو طرف مجرم هستند اصولا بسیاری از موارد موجود گزارش داده نمی شوند. بنابراین می توان به راحتی دریافت که میزان رشوه در جامعه بسیار بیشتر از پرونده های مطروحه در دادگاه است.

شرایط وقوع رشوه

بسیاری از افراد تصور می کنند صرف پرداخت مبلغ پول برای انجام کار غیرقانونی به دیگری مشمول رشوه است اما واقعیت این گونه نیست. موارد ذیل را برای وقوع جرم رشوه لازم می باشد:

 • رشوه گیرنده باید کارمند یک اداره رسمی و دولتی یا وابسته به دولت باشد.
 • رشوه گیرنده باید کار مورد نظر را در محدوده اختیارات خود و یا یکی از اختیارات موجود در اداره انجام دهد.
 • جرم مورد نظر باید با شغل مرتشی مرتبط باشد.
 • رشوه باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد.
 • مبلغ رشوه ممکن است نقد یا غیرنقد باشد.

مجازات رشوه

درقانون مجازات رشوه باتوجه به میزان رشوه متفاوت است. طبق قانون مجازات های ذیل برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده مقرر شده است:

 • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه گیرنده بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، مجرم از شش ماه تا سه سال از شغل دولتی منفصل می‌شود و اگر متهم مدیر کل یا هم رتبه با مدیر کل و بالاتر باشد به انفصال دائم از شغل دولتی محکوم خواهد شد.
 • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه دهنده بیش از مبلغ ۲۰ هزار ریال و تا ۲۰۰ هزار ریال باشد، مجرم به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل وجه نقدی گرفته‌ شده محکوم می گردد و یا شش ماه تا سه سال از مشاغل دولتی به طور موقت انفصال می‌یابد.
 • اگر فرد مرتکب در جرم اخیر، مدیر کل یا بالاتر از مدیر کل و هم رتبه با مدیر کل باشد از شغل دولتی خود انفصال دائم پیدا می‌کند.
 • اگر وجه مال رشوه گرفته ‌شده بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجرم به ۲ تا ۵ سال حبس، جزای‌نقدی معادل قیمت رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
 • در جرم اخیر اگر مجرم از شغل مدیر کل یا هم رتبه او یا پایین تر باشد در ازای انفصال دائم، او به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد.
 • ارزش رشوه اگر بیش از ۱ میلیون ریال باشد مجرم محکوم به ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌شد و یا مجازات آن می تواند تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • در جرم اخیر اگر درجه مجرم در اداره پایین تر از رتبه مدیر‌کل یا هم رتبه او باشد به ازای انفصال دائم به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت محکوم می گردد.
 • یکی از نکاتی که در خلال جلسات مربوط به وکیل کیفری مطرح می شود این است که جرم رشوه غیرقابل گذشت است و با توجه به تاثیرات نامطلوبی که به دنبال دارد فرد باید محکومیت وارده را متحمل گردد.

مشاوره حقوقی تخصصی اختلاس + پیگیری پرونده

مشاوره حقوقی اختلاس : اختلاس عنوانی است که در سال های اخیر اخبار آن را به وفور در رسانه های اجتماعی و حتی گپ و گفت های عادی هم شنیده ایم اما برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر می کنند این جرم صرفا در دستگاه های حکومتی و وزارت خانه ها انجام می شود ممکن است توسط کارمندان ساده دولت اعم از کارمندان رسمی یا قراردادی و در نهادهای دولتی همانند بانک ها، موسسات خیریه، سازمان های عام المنفعه و … نیز صورت گیرد.

مشاوره حقوقی اختلاس به شما کمک می کند تا بتوانید به قوانین موجود در این زمینه اشراف پیدا کنید. مشاوره حقوقی ، مرجعی برای پرسش و پاسخ است به این صورت که شما سوالات خود را در خصوص جرم اختلاس، اثبات آن، مجازات اختلاس و … مطرح می کنید و مشاور حقوقی نیز به سوالات شما پاسخ می دهد. ما نیز تصمیم گرفته ایم در این مقاله به بررسی این جرم بپردازیم.

مشاوره حقوقی اختلاس

مشاوره حقوقی اختلاس

اختلاس زیرمجموعه خیانت در امانت است اما به صورت مجزا و در یک قانون متفاوت جرم انگاری شده است. از مهمترین مباحثی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی اختلاس مطرح می شود تفاوت این جرم با جرائم مشابه است که به صورت ذیل بیان می شوند:

 • در جرم خیانت در امانت، طرفین دارای سمت و منصب از جانب دولت نیستند یا فرد خیانت کننده در حوزه صلاحیت خود در یک اداره یا سازمان دولتی مبادرت به خیانت نمی کند.
 • در جرم رشوه لازم است که فرد رشوه گیرنده حتما کارمند دولت یا یکی از سازمان های وابسته به دولت باشد و از این نظر با جرم اختلاس تفاوت دارد اما باتوجه به اینکه مال مورد نظر را از یک ارباب رجوع دریافت می کند تا فعل غیرقانونی را انجام دهد نمی توان آن را اختلاس قلمداد نمود.
 • در جرم سرقت نیز علاوه بر اینکه مرتکب ممکن است کارمند دولت نباشد، مالی که سرقت می شود در اختیار او قرار داده نشده است اما در جرم اختلاس، مال مورد نظر به فرد مختلس یا سازمانی که در آنجا مشغول کار است امانت سپرده شده است تا برای مصارف خاصی استفاده شود.

شرایط وقوع اختلاس

برای اینکه فعل یک شخص در قالب اختلاس شناخته شده و تحت پیگرد قضایی و انتظامی واقع گردد شرایط ذیل لازم است:

 • فرد باید کارمند یک ارگان دولتی یا وابسته به دولت باشد. (تفاوتی ندارد که این فرد کارمند رسمی است یا قراردادی)
 • مال مشخصی باید نزد ارگان مربوطه به امانت گذاشته شود و کارمند فوق آن را بردارد.
 • مال مورد نظر اعم از منقول یا غیرمنقول است.
 • تفاوتی ندارد که کارمند مربوطه، مال را برای خود و به نفع خود برمی دارد یا به نفع دیگری.

مجازات اختلاس

مجازات اختلاس نیز یکی از مسائل قابل بحث است چرا که اعداد و ارقام درج شده در قانون برای این جرم بسیار عجیب است و به نظر می رسد باتوجه به کاهش ارزش پول ملی نیاز است تا در میزان آن تجدیدنظر صورت گیرد. باتوجه به موارد مندرج در قانون، مجازات اختلاس به شرح ذیل است:

 • اگر میزان اختلاس ۵۰ هزار ریال یا کمتر مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا انفصال موقت محکوم می گردد.
 • در صورتی که مبلغ یا ارزش اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال باشد، مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از کار را به دنبال خواهد داشت.
 • در هر کدام از موارد فوق محکوم علیه موظف است ۲ برابر مال اختلاس شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد.
 • اگر مرتکب مدیرکل یا هم رتبه مدیریت باشد، به انفصال دائم از کار دولتی و چنانچه پایین تر از مرتبه مدیر کل باشد، به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت محکوم می گردد.

از مهمترین مسائلی که در جلسات مختلف مشاوره مطرح می شوند وقوع این جرم در کنار جرائم دیگر از جمله جعل و استفاده از سند مجعول است که در این صورت باعث می شود فرد به مجازات های مقرر برای این جرائم نیز محکوم گردد. اختلاس یکی از جرائم غیرقابل گذشت است و پیشنهاد می کنیم صرفا به دریافت مشاوره حقوقی کتفا نکنید بلکه دفاع از پرونده خود را به یک وکیل حرفه ای اختلاس محول نمایید.

پله به پله شکایت از پزشک

مراحل قانونی شکایت از پزشک : در این مقاله تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا به شما عزیزان بگوید که چنانچه به دلیل قصور و تقصیر پزشکی و یا کم کاری در عملیات پزشکی و همچنین جراحی های پزشکی و … ضرری به شما وارد شود و یا آسیبی ببینید و یا خدای نکرده به جان شما نقصانی وارد گردد ؛ برای شکایت از پزشک مذکور چه مراحلی را باید طی کنید و چه روالی برای شکایت از پزشک وجود دارد.

پس اگر در گیر و دار شکایت از پزشکی هستید و یا در عملیات پزشکی درگیر شده اید ، با عدل محور همراه باشید.

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشک و شکایت از پزشک

همانطور که میدانید برای جرائم عادی مراجع صالح به رسیدگی دادسرا ها و دادگاه ها اعم از کیفری 1 و کیفری 2 میباشد.حال سوال این است که آیا برای شکایت از پزشکی که به واسطه شغلش به کسی آسیبی وارد کرده است باید به همین مراجع مراجعه نمود و یا مرجع دیگری صالح به رسیدگی است؟

شکایت از پزشک

مرجع صالح به رسیدگی به جرائم پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و دادسرای نظام پزشکی و … میباشد که هر کدام به صورت جداگانه ، مراحل خاص خودشان را دارند که در ادامه توضیحات کافی را به شما عزیزان خواهیم داد.

دادسرای نظام پزشکی

در دادسرای ویژه نظام پزشکی شما میتوانید دیه و یا خسارتی که از طریق اقدام پزشک به شما وارد شده است را مطالبه کنید. البته لازم به ذکر است که دادسرای نظام پزشکی صرفاً فعلا در شهر تهران میباشد و البته شما میتوانید از دادسرای نظام پزشکی ، حضور پزشک در دادگاه را بخواهید و میتوانید مجازات پزشک را از دادگاه و مقام محترم قضائی بخواهید.

دادسرای ویژه نظام پزشکی ، پرونده مربوطه را به کمیسیون پزشکی ارجاع داده و اگر کمیسیون کم کاری و تقصیر پزشک را محرز بداند ، پرونده را به دادگاه برای رسیدگی و مطالبه دیه و خسارت و مجازات ارجاع میدهد.

سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی یک سازمان مستقل میباشد که افراد مشغول به پزشکی را در بر میگیرد که از اهداف آن میتوان به تحقق ارزش های اسلام در امور پزشکی ، پیشبرد و اصلاح امور پزشکی ، ارتقای سطح دانش پزشکی ، حمایت از حقوق افراد مشغول به شغل پزشکی و … اشاره نمود.

اما یکی از مهم ترین اهداف سازمان نظام پزشکی ، حمایت از حقوق بیماران میباشد ؛ از این رو اگر پزشکی به بیمار خود آسیبی برساند که غیر قابل جبران باشد ، بیمار میتواند شکایت خود را نزد سازمان نظام پزشکی برده و تعلیق وی را از سازمان بخواهد.همچنین اگر وقوع جرم و تخلف برای سازمان نظام پزشکی محرز گردد ؛ میتواند پرونده و مستندات را به دادسرا یا دادگاه ارجاع بدهد.

شوراهای حل اختلاف

اصولاً در هر استان و هر شهرستانی که شورای حل اختلاف وجود داشته باشد ، یکی از قسمت های به شوراهای حل اختلاف ویژه جرائم و قصورات پزشکی اختصاص داده شده است تا به این دسته از جرائم رسیدگی کند که از قضات و کارکنان متخصص و متبحر در این امر در آنجا استفاده میشود.برای مثال اگر دیه فرد زیان دیده کمتر از 5.000.000 میلیون تومان باشد ، میتوان درخواست دیه را به شورای حل اختلاف ویژه جرائم پزشکی ارجاع داد.

دادسرای عمومی

جرائم و قصورات پزشکی و به تبع آن شکایت از پزشک مقصر را میتوان به دادسرای عمومی اعلام کرد و در دادسرای عمومی نیز طرح شکایت نمود ، در قانون مجازات اسلامی نیز برای قصور و تقصیرات پزشکی مجازات هایی پیش بینی شده است که میتوان در دادگاه به آن ها استناد نمود

قصور پزشکی چیست؟

هر عملی که در نتیجه تقصیر و بی احتیاطی و بی توجهی پزشک به بیمارش باشد که در نتیجه ی آن ( یعنی رابطه سببیت وجود داشته باشد ) ، به بیمار آسیب برسد اعم از اینکه این آسیب جسمی ، روحی ، معنوی باشد ؛ قصور پزشکی نام دارد.
و یا پزشک رفتاری را خلاف شان پزشکی انجام دهد ، اینکه برای مثال اسرار بیمار را افشاء کند و یا بیمار خود را فریب دهد و او را اغفال کند و یا توان خود را برای درمان بیمار به کار نگیرد.

ابراء چیست ؟ 0 تا 100 ابرا

ابراء چیست ؟ ابـراء در لغت به معنای خلاص شدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای سقوط تعهدات از طرف مقابل است . ابراء در حقوق یک ایقاع است یعنی عمل حقوقی یک جانبه میباشد . ابـراء به صرف نظر کردن ازحق به اختیار تعریف شده است.

ابرا زمانی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد له برای ابرا اهلیت داشته باشد.  منظور از یکجانبه بودن ابرا این است که نیازی به اجازه و اراده مدیون وجود ندارد . موضوع ابرا مال است و ابـراء ذمه میت نیز صحیح است .

ابراء چیست

شروط ابراء

برای انجام ابرا لازم است شروطی رعایت بشود از جمله اینکه :

 • الف) ابـراء کننده قصد ورضایت داشته باشد و قانون مدنی باید اختیار داشته باشد
 • ب) ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد
 • ج) باید دین موجود باشد و علاوه بر آن باید مشخص باشد که چه مقداررا ابـراء میکند

ابرا ء میتواند هم به صورت لفظی و هم به صورت کتبی انجام بشود و تفاوت آن با هبه در این است که هبه عقدی است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد ولی ابـراء یک ایقاع است و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد .
در عمل ابراء ، فرد ابــراء کننده نمیتواند دوباره به دین رجوع کند مگر اینکه ابراء اوبه صورت معوض و منوط به تحقق شرطی بوده است .

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری ما به شما توصیه میکنیم با مشاورین و وکلای کیفری گروه وکلای عدل محور با شماره 09305297504 تماس بگیرید .

نکات حقوقی مجازات بازداشت غیر قانونی

مجازات بازداشت غیر قانونی : بازداشت غیرقانونی به معنای حبس و توقیف غیرقانونی اشخاص توسط افراد غیر صلاحیت دار است. عناصر فیزیکی تشکیل دهنده این جرم حبس یا توقیف یا مخفی کردن به صورت غیر مجاز است. در ادامه با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

اجزای تشکیل دهنده

 • الف) بازداشت غیر قانونی باید توسط مامورین و ضابطین غیر صلاحیتدار انجام شود.بین ضابطین تفکیک وجود دارد و ضابطین شامل ضابط عام و خاص میشود .

ضابط عام شامل فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی که اموزش مربوط را دیده اند میباشد . ضابط خاص شامل مقامات و مامورانی است که در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند .

مجازات بازداشت غیر قانونی

طبق این ماده ماموران سپاه و ماموران وزارت اطلاعات در حدود وظایفی که به آنان محول شده میتوانند اشخاص را توقیف نمایند و در غیر اینصورت ضابط محسوب نمیشوند .

 • ب) بازداشت باید به صورت غیر قانونی انجام بشود . اگر ضابط دادگستری با مجوز قضایی شخصی را دستگیر نماید این بازداشت غیر قانونی نیست .

البته باید اضافه کنم در موردی که جرم مشهود و در نزد مامور قضایی انجام بشود ضابط میتواند فرد مجرم را دستگیر نماید.
به نظر میرسد که قانون بازداشت توسط ماموران را پیش بینی کرده اما بازداشت غیر قانونی ممکن است توسط افرادی غیر از ماموران و ضابطان نیز انجام بشود .

مجازات بازداشت غیر قانونی 

 1. قانون برای مرتکب به این جرم یک تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال قرارداده است
 2. حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا شش میلیون ریال برای معاونت در جرم
 3. مجازات حبس از دو تا شش ماه در صورتی که معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند و او را بیش از پنج روز توقیف نکرده باشد .

در صورتی که مرتکب این جرایم از لباس و یا علامت و یا اسم ماموران دولتی استفاده کرده باشد علاوه بر مجازات توقیف غیر قانونی به مجازات جعل و تزویر نیز محکوم خواهد شد .

همچنین در رابطه با فردی که محبوس شده را تهدید کرده علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود .

استراق سمع چه مجازاتی دارد ؟

مجازات استراق سمع : استراق سمع به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش دستگاه های شنود معمولا این کار به سادگی انجام میشود. و در اصطلاح به معنای گوش دادن غیر قانونی به مکالمات اشخاص و کنترل مکالمات آنها بدون اینکه آن فرد رضایت داشته باشد . یکی از مشهور ترین استراق سمع ها شنود تلفن همراه میباشد .

طبق اصل 25 قانون اساسی هرگونه استراق سمع و تجسس ممنوع است .

تاملی بر استراق سمع در قانون جزا

شخصی که جرم استراق سمع را مرتکب میشود بایستی مامور دولتی و یا مستخدم دولتی باشد و قانونگذار درباره اشخاص عادی که کارمند و یا مستخدم دولت نیستند سکوت کرده است .

استراق سمع

علاوه بر آن2 نوع استراق سمع وجود دارد: مجاز و غیر مجاز

صورتی که فردی به دستور قانون و قاضی دستگاه شنود کار میگذارد و استراق سمع میکند استراق سمع مجاز نامیده شده و صورتی که فردی به صورت غیر قانونی و بدون دستور قاضی این کار را انجام میدهد استراق سمع غیر مجاز میباشد .

نکته ی دیگری که ازاین بند مستفاد میشود مطلق بودن جرم استراق سمع است یعنی به محض اینکه کارمند و یا مامور دولت مکالمه شخص دیگری را به صورت پنهانی و غیر مجاز بشنود مرتکب به این جرم شده است .

مجازات جرم استراق سمع

 • الف) حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .
 • ب) حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .

بنابراین مجازات استراق سمع حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال می باشد .

بدیهی است ، کمک وکیل کیفری ، در پرونده های استراق سمع می تواند کمک زیادی به حل سریعتر و نتیجه گیری بهتر,  کند.

مجازات کلاهبرداری و سوء استفاده از عنوان وکیل

مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم که اگر فردی ، به دروغ و به قصد گول زدن از عنوان وکیل و وکالت سو استفاده نمود و اقدام به گول زدن و یا فریب دادن شما نمود ، چه مجازاتی در پیش دارد و چه روند قانونی را برای شکایت از وی باید طی کنید.پس اگر مورد سو استفاده فردی قرار گرفته اید که از عنوان وکیل سو استفاده نموده است با عدل محورهمراه باشید.

سوء استفاده از عنوان وکیل در قانون مجازات اسلامی

در ابتدا باید بدانید که مطابق قانون تشدید ، سو استفاده و جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری شناخته شده اند و هیچ گونه عنوان خاصی نیز به صورت احصا شده در قانون مشخص نشده اند ؛ پس وکیل و وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر کسی از عنوان وکالت سوء استفاده کند و به دروغ و به قصد فریب و بدون داشتن پروانه وکالت ، خود را وکیل معرفی کند ؛ مشمول جعل عنوان خواهد بود که از مصادیق جرم کلاهبرداری میباشد.

سوء استفاده از عنوان وکیل

در ادامه باید اذعان داشت که کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب بوده که عنصر مادی آن دارای چند بخش میباشد.به طور کلی کلاهبرداری را غالب حقوقدانان اینگونه تعریف میکنند ؛ اقدام به مانور متقلبانه برای بردن مال دیگری.

حال شما فرض کنید که در اینجا ، این مانور متقلبانه همان سوء استفاده از عنوان وکیل و یا جعل عنوان وکیل باشد که با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری حتما باید برای آن ، قصد بردن مال دیگری احراز گردد ؛ یعنی اگر فردی با جعل اسناد خود را وکیل معرفی کند و همچنین اقدام به صحنه سازی های متقلبانه نظیر ساختن ذفتر وکالت و یا کارت وکالت و یا ساختن قسم نامه و یا سوگند نامه تقلبی بکند قطعاً رفتار او تحت شمول عنوان سو استفاده از عنوان وکیل قرار میگیرد.

سو استفاده از عنوان وکیل در قانون وکالت

علاوه بر قانون تشدید و تطبیق عنوان مجرمانه کلاهبرداری بر فردی که از عنوان وکیل سوء استفاده میکند ؛ در جایی دیگر و در قانونی دیگر به نام قانون وکالت به ماده قانونی بر میخوریم که در خصوص سوء استفاده از عنوان وکیل توضیح میدهد.

مطابق این قانون ، چنانچه وکلایی که از وکالت تعلیق شده اند و پروانه وکالت آن ها معلق شده است و یا وکلایی که ممنوع الکار و ممنوع الوکاله شده اند و یا اصلاً به طور کلی هر فردی که پروانه وکالت ندارد دارای ممنوعیت در تظاهر به فعالیت های حقوقی و تظاهر به وکیل بودن و یا مداخله در اعمال حقوقی میباشند.

حال مطابق این قانون این اقدامات میتواند هر نوع اقدامی نظیر اقدام به اخذ مال جهت مشاوره حقوقی و … باشد و یا اینکه در موسسات عضو شوند و یا شراکت کنند و یا عقدی را منعقد کنند و خود را اصیل دعوی جلوه دهند و اصلا به عنوان طرف اصلی دعوی در محاکمه و رسیدگی حضور داشته باشند.

مجازاتی که قانون وکالت برای این نوع افراد در نظر گرفته است یک الی شش ماه حبس تعزیری میباشد.

نکات حقوقی و مجازات استخراج بیت کوین در قانون ایران

مجازات بیت کوین در قانون ایران : موضوع این مقاله در خصوص مقوله ی بیت کوین و قوانین و مقررات بیت کوین در قوانین ایران میباشد.در ابتدا برای شما عزیزان توضیح میدهیم که به طور کلی بیت کوین چیست و سپس به بررسی قوانین آن و تطبیق آن با قواعد و مقررات عام موجود در قوانین ایران میپردازیم.

پس اگر در خصوص بیت کوین و ارز های دیجیتال سوالی دارید و یا در آن سرمایه گذاری کرده و میخواهید بدانید که سود و یا ضرر شما در قوانین ایران چه قاعده ای دارد و چگونه پیش بینی شده است ؛ با ما همراه باشید.

بیت کوین چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده برای شما توضیح دهیم که بیت کوین چیست میتوانیم به یک کلمه اکتفا کنیم و آن کلمه ی ” پول الکترونیکی ” میباشد.

مجازات استخراج بیت کوین

بیت کوین در واقع چیزی فرا تر از پول و مال و … است و سیستم نقل و انتقال و جا به جایی آن نیز با تمامی ارز ها اعم از داخلی و خارجی تفاوت دارد.به زبان ساده تر بیت کوین نوعی اعتبار است ؛ اعتباری که افراد با پرداخت پول آن را به دست می آورند و مطابق با میزان اعتبارشان میتوانند خرید و فروش انجام بدهند و به جای پول و ارز های داخلی یا خارجی همانند ریال ، دلار ، یورو و … از آن استفاده کنند.

همچنین این را نیز میتواند اضافه کرد که بیت کوین ، نوعی پول الکترونیکی است که وجود خارجی همانند پول نقد و یا کارت های اعتباری ندارد که رمز نگاری شده است و با استفاده از ابر نرم افزارهایی که اختصاص به مسائل ریاضیات فوق پیشرفته دارند ، تولید میشوند.

بیت کوین را با استفاده از رایانه و با تنظیم آدرس بیت کوین میتوان دریافت کرد اما سوالی که وجود دارد آن است که

 • آیا خرید و فروش تنظیم بیت کوین قانونی است ؟
 • آیا دارای وجاهت شرعی و قانونی میباشد و یا نوعی مبادله غیر قانونی تلقی میگردد ؟
 • اگر کسی از طریق بیت کوین به شما و مال شما ضرر برساند ، آیا میتواند مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرد یا خیر ؟

در ادامه با عدل محور همراه باشید تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

مجازات بیت کوین در قانون ایران

موضوعی که واضح است آن است که ارز های دیجیتال در ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده اند و هیچ مقررات ، آیین نامه ، لایحه و یا قانون خاصی که مختص به فقط و فقط ارز های دیجیتال باشد ، وجود ندارد اما در عین حال منع قانونی و شرعی نیز برای استفاده از آن و خرید و فروش آن هم وجود ندارد و سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال همانند بیت کوین جرم شناخته نمیشود ؛ چرا که مطابق قانون مجازات اسلامی هر رفتاری که برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم است اما در خصوص بیت کوین هیچ مجازاتی تعیین نشده پس جرم نیز نخواهد بود.

اما موضوعی که باید به آن دقت کنید آن است که بیت کوین و یا سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال ، به هیچ عنوان نباید زمینه ای برای وقوع جرم پدید بیاورد ؛ به این منظور که از طریق سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال فرد تصمیم بگیرد جرمی را که در قانون مشخص و معین شده است انجام دهد و به خیال خودش چونکه ارز های دیجیتال همانند ارز های داخلی و خارجی قابل دسترسی نیستند ، تعقیب و محاکمه نخواهد شد.

مجازات استخراج بیت کوین

اگر کسی با استفاده از بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال ، اقدام به جرائمی نظیر پولشویی ، کلاهبرداری ، رشا و ارتشا و دیگر جرائم اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی بکند ؛ قطعاً قابل پیگیری در مراجع قضائی خواهد بود چرا که تمامی این جرائم در قانون پیش بینی شده اند و در عنصر مادی آن ها حرفی از معین و مشخص بودن نوع وسیله زده نشده است.

برای مثال اگر فردی مقدار زیادی پول نقد را به سرقت برساند و همان پول نقد را در بیت کوین سرمایه گذارد تا رد منشاء مجرمانه جرم خودش را پاک کند ، در اینجا با عنوان مجرمانه پولشویی تحت تعقیب خواهد بود چرا که در قانون پولشویی صحبت از اقدام به پاک کردن منشاء مجرمانه پول شده است و حرفی از نوع رفتار دوم نیز زده نشده است پس تفاوتی نمیکند که فرد با پول های ربوده شده ، ماشینی بخرد و از این طریق پول کثیف را وارد جامعه کند و یا از طریق سرمایه گذاری در بیت کوین.

اما مواردی نظیر استخراج بیت کوین که نیاز به دستگاه هایی دارد که از خارج از کشور وارد میشوند ، نیاز به مجوز های خاص از مراجعی نظیر وزارت صمت دارد و همچنین باید هزینه های مربوط به انشعابات برق و آب و گاز برای استخراج بیت کوین نیز حتماً و حتماً پرداخت گردد.