وکیل مواد مخدر (قاچاق ، خرید و فروش)

وکیل مواد مخدر خوب و متخصص در تهران و شهر های مرزی : نگهداری از مواد مخدر تحت هر شرایطی جرم محسوب می شود. و یکی از جرائمی است که در حوزه‌قاچاق هم مطرح شده و گاهاً با هم آمیخته می شود. و شباهت بسیار زیادی به سایر جرائم این حوزه یعنی قاچاق دارد همانند:

مخفی یا حمل و قاچاق مواد مخدر به خارج از ایران یا داخل ایران، به همین علت قانون‌گذار نیز سعی نموده است. جرائم مربوط به آنها را در یک مقوله مورد بررسی قرار داده و مجازات آنها را به صورت همسان تعیین کند. مواد مخدر دارای انواع مختلفی هستند که می‌توان آنها را در دو نوع مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی دسته بندی کرد. در ادامه توسط بهترین وکیل مواد مخدر تهران مجازات نگهداری مواد مخدر سنتی و مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی را بیان میکنیم.

مجازات نگهداری مواد مخدر سنتی

تریاک متداول ترین ماده مخدر سنتی شناخته می شود اما این دسته صرفاً به تریاک محدود نبوده. و می تواند شامل بسیاری دیگر از انواع مواد مخدر باشد. با توجه به قوانین مندرج در این زمینه میزان مجازات مخفی، حمل یا نگهداری از مواد مخدر سنتی با توجه به میزان آنها متفاوت خواهد بود. این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تعیین شده اند:

وکیل مواد مخدر خوب و متخصص

 1. مجازات نگهداری از مواد مخدر به میزان کمتر از ۵۰ گرم شامل ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا ۵۰ ضربه شلاق است.

 2. اگر میزان مواد مخدر حمل شده ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم باشد میزان مجازات نیز به۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی افزایش یافته و تعداد ضربات شلاق نیز به میزان ۱۰ الی ۷۴ ضربه افزایش خواهد یافت.

 3. قانون مجازات اسلامی برای حمل مواد مخدر به میزان بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم،۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی تعیین کرده است و تعداد ضربات شلاق را از ۴۰ تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته است. همچنین در این میزان فرد به 1 تا 5/2 سال حبس نیز محکوم می شود.

 4. در صورتی که میزان مواد حمل شده بیش از ۵ کیلوگرم باشد اما میزان آن کمتر از ۲۰ کیلوگرم محاسبه شود مجازات نقدی به میزان ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت و میزان ضربات شلاق نیز به حداقل ۵۰ و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق می رسد. در این خصوص قانونگذار فرد را به مدت 5/2 الی 5 سال حبس نیز محکوم می کند و در صورتی که برای بار دوم مرتکب این جرم شده باشد به مصادره تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده محکوم می شود و برای بار سوم علاوه بر مصادره این اموال به استثناء هزینه‌های تامین زندگی به صورت متعارف برای خانواده اش به اعدام نیز محکوم می‌گردد.

 5. اگر میزان مواد مخدری که حمل شده است به بیش از ۲۰ کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم برسد مجرم علاوه بر تحمل مجازات های مقرر در بند اخیر باید به ازای هر یک کیلوگرم ۲ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان مجازات نقدی پرداخت کرده و در صورت تکرار جرم علاوه بر مصادره اموال به اعدام نیز محکوم می‌گردد.

 6. حمل مواد مخدر به میزان بیش از یکصد کیلوگرم برای بار اول فرد را به پرداخت جریمه نقدی و شلاق که در بندهای اخیر مقرر شده است محکوم می کند. علاوه بر آن متحمل حبس ابد می گردد و در صورتی که بار دوم به چنین اقدامی دست بزند علاوه بر مصادر های اموال به دست آمده از این طریق به حکم اعدام نیز محکوم خواهد شد.

مجازات نگهداری از مواد مخدر صنعتی

وکیل مواد مخدر در ادامه بیان داشت: هروئین، مورفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی آنها به همراه بسیاری دیگر از مواد مخدر همانند شیشه، گل و غیره در زمره‌ انواع مواد مخدر صنعتی قرار می گیرند. مجازات حمل مواد مخدر صنعتی نیز در قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تعیین شده است:

 1. حمل مواد مخدر صنعتی به میزان کمتر از ۵ سانتی گرم مجرم را به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می کند.

 2. اگر میزان مواد حمل شده بیش از ۵ سانتی گرم تا یک گرم باشد میزان مجازات نیز به میزان ۲ میلیون الی ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق تعیین شده است.

 3. در صورتی که میزان مواد مخدر صنعتی حمل شده بیش از یک گرم و کمتر از ۴ گرم باشد میزان مجازات نیز ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و 1 تا 5/2 سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.

 4. حمل مواد مخدر به میزان ۴ گرم الی ۱۵ گرم، مشمول ۲۰ میلیون الی ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و 5/2 تا 4 سال حبس و سی تا 74 ضربه شلاق می گردد.

 5. حمل مواد مخدر صنعتی به میزانی بیش از ۱۵ گرم و کمتر از ۳۰ گرم مشمول۴۰ میلیون الی۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق می شود.

 6. حمل مواد مخدر صنعتی در صورتی که بیش از ۳۰ گرم باشد مشمول اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌های تأمین زندگی به صورت متعارف برای خانواده محکوم شده و این حکم برای ارتکاب جرم حمل مواد مخدر صنعتی برای بار اول تعیین شده است.

استفاده از وکیل مواد مخدر خوب

نکته مهم و جالبی که وکیل مواد مخدر بدان اشاره داشت آن است که: در صورتی که فرد علی‌رغم حمل مواد مخدر صنعتی، قصد فروش آن در داخل کشور را نداشته باشد. یا موفق به توزیع و ارسال آن به نقاط مورد نظر خود نشده باشد. اگر میزان مواد حمل شده ۱۰۰ گرم یا کمتر از آن باشد. فرد با توجه به عمل ارتکابی به حبس ابد و مصادره اموال به دست آمده از این طریق محکوم می گردد. و اگر یکی از کارمندان دولت وابسته به دولت و نهادهای عمومی و انقلابی چنین جرمی را مرتکب شده باشد. علاوه بر مجازات‌های تعیین شده در قوانین فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

جرایم مربوط به مواد مخدر من جمله جرایم کیفری سنگین است که مجازات کیفری حتی اعدام را در پی خواهد داشت. بهتر است پیش از هر اقدامی با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور مشورت کرده. و ضمن اخذ مشاوره حقوقی در صورت صلاحدید پیگیری پرونده را به ایشان واگذار نمایید.

وکیل شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی + پیگیری پرونده

وکیل شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر در میان جوامع مسلمان و به خصوص شیعیان مشمول مجازات کیفری و عقوبت اخروی است. حرام بودن این عمل در قرآن و سایر متون فقهی به صورت واضح و شفاف بیان شده است. تا آنجا که هیچ گونه شک و شبهه ای در خصوص حرام بودن و ممنوع بودن شرب خمر وجود ندارد. اگر با توجه به اتهام استفاده از مسکرات تحت پیگرد قضایی یا قانونی قرار گرفته‌اید. بهتر است هر چه زودتر به وکیل شرب خمر مراجعه نموده و پیگیری جریان پرونده خود را به وی بسپارید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که تبحر و تجربه یک وکیل متخصص کیفری در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. و می تواند به نحو چشمگیری از تضییع حقوق شما جلوگیری به عمل آورد. بنابراین این مقوله اهمیت بسیار زیادی داشته و پیشنهاد می دهیم به هیچ وجه از اهمیت آن غافل نشوید. وکیل شرب خمر در گروه وکلای عدل محور مطالب مفید و جامعی را در خصوص این موضوع ارائه نموده است که در ادامه بیان می شوند.

وکیل شرب خمر

شرب خمر چیست؟

شرب خمر از دو واژه (شرب) به معنای نوشیدن و (خمر) به معنای مایع مست کننده تشکیل شده است. که هر دو لغت عربی بوده و به همین صورت نیز در قرآن مجید به کار رفته اند. هرچند شرب در معنای لغوی دلالت بر نوشیدن دارد. اما استناد به معنای ظاهری کار عقلایی نبوده و می‌توان آن را به تمامی اعمالی گسترش داد که منجر به زائل شدن عقل می گردد. به همین علت قانون مجازات اسلامی از این موارد به عنوان مسکرات نام برده است. و آن را شامل تمامی موارد استعمال موادی می داند که حالت مست کنندگی را در انسان ایجاد می کنند. که اعم از خوردن، نوشیدن، تزریق، تدخین و امثال آن هاست.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

با توجه به این که مجازات شرب خمر به طور واضح در قرآن کریم یاد شده است از آن به عنوان مجازات حد نام می برند. (مجازات حد به مجازاتی گفته می شود که میزان آن به صورت دقیق در قران کریم مورد اشاره واقع شده است و قضای حق ندارد آن را کم یا زیاد کند. مجـازات جرم زنا، لواط، مساحقه، قذف و شرب خمر در قران کریم ذکر شده اند و به همین علت در زمره مجازات های حدّی قرار می گیرند.)

مجازات شرب خمر در صورت اثبات ۸۰ ضربه شلاق است. مجازات شلاق صرفاً در مواردی بر فرد متهم اجرا می گردد که ارتکاب جرم به صورت بلاشک در خصوص وی اثبات شده باشد. هر گونه شک و تردید در خصوص ارتکاب جرم از ناحیه متهم منجر به عدم اجرای مجازات حد شرب خمر می گردد. این نتیجه با استناد به قاعده درء به دست می آید.

مجازات استفاده از داروها، قرص ها و مواد مخدر روانگردان

با توجه به تعریف قانون مجازات اسلامی از اصطلاح شرب خمرکه آن را شامل تمامی موارد استعمال مسکرات میداند برخی از فقها و حقوقدانان این گونه استدلال کرده‌اند که مصرف داروها و قرص ها و مواد مخدر روانگردان که عوارضی همانند مصرف مسکرات دارند نیز در این مقوله قرار گرفته و مشمول مجازات حد می شوند اما با استناد به دو قاعده (قبح عقاب بلا بیان) و (تفسیر به نفع متهم) نمی توان شرب خمر را بر استفاده از این موارد نیز گسترش داد.

راههای اثبات شرب خمر

همانند سایر جرائم کیفری شرب خمر نیز با شیوه های معرفی شده در حقوق جزای اسلامی قابل اثبات است. این موارد عبارتند از:

 • اقرار متهم بدون اکراه یا اجبار و در کمال سلامت عقل به میزان دو بار
 • شهادت دو مرد عادل که دارای تمامی شرایط عدالت باشند
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید؛ در خصوص شرب خمر می توان به تاثیر یک بار اقرار یا یک شاهد و یا گزارش پزشکی قانونی در خصوص استعمال مسکرات برای افزایش علم قاضی اشاره کرد.

مجازات تظاهر به شرب خمر در اجتماع

تظاهر به انجام اعمال حرام باعث می‌شود علاوه بر اجرای مجازات مقرر در خصوص فعل مورد نظر، مجرم به تحمل ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق به علت تظاهر به فعل حرام نیز متهم شود. شرب خمر یکی از اعمال حرام و قبیح است که تظاهر به انجام آن در اجتماع باعث جریحه دار شدن جامعه و اجرای دو نوع مجازات حد و مجازات تعزیری بر فرد مورد نظر می گردد.

مجازات مال خری و خرید یا فروش اموال مسروقه

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه (مال خری) چیست ؟ یکی از مهمترین دلایل افزایش سرقت وجود مال خرانی است که مال مسروقه را میخرند یا میفروشند. بنابراین اگر سارق نتواند اموال سرقت شده. و دزدی را بفروشد کمتر به سرقت میپردازد. مال خری و یا خرید وفروش اموال مسرقه از اسباب معاونت در جرم سرقت است. و درواقع این دو جرم لازم و ملزوم یکدیگر اند.

مال خری ممکن است ازطریق روش های گوناگونی انجام شود ممکن است سارق در منزل مال خرها حضور پیدا کنند. و مال سرقت شده را بفروشند یا ممکن است که معمولا در این روش آشنایی قبلی بین سارق و مال خر وجود دارد و یا ممکن است سارق مال سرقت شده را به مالخران سیار بفروشد. یا اینکه سارق از از طریق الکترونیکی و به راه انداختن سایت های خرید و فروش ، مال سرقت شده را به مالخران بفروشد.

مال خری و خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی در رابطه با این جرم چنین بیان میدارد :

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست امده است. آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید. یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

که با توجه به قانون کاهش مجازات سال 99 مجازات این جرم به نصف یعنی حبس از 3 ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا 37 ضربه کاهش می یابد . با توجه به این ماده میتوان درباره عناصر مادی و عناصر معنوی این جرم بحث و گفتگو کرد .

عنصر مادی جرم

عنـصر مادی این جرم تحصیل مال یا مخفی کردن مال و یا قبول مال است. حتی اگر مال خر مال را به عنوان هدیه از سارق قبول کند با اینکه میدانسته مال سرقت شده است. عنصر مادی این جرم را مرتکب شده است. و یا اینکه اگر مال خر مال مسروقه را بخرد و آن را به دیگری بفروشد عنصر مادی این جرم تحقق پیدا کرده است.

عنصر معنوی جرم

عنـصر معنوی این جرم اطلاع مال خر از سرقتی بودن مال است. و یااینکه قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهنده سرقتی بودن مال است برای مثال فردی از یک معتاد و یا یک دوره گرد یه شی با ارزش را بخرد. و اطمینان داشته باشد این شی سرقتی است مرتکب جرم مال خری شده است ؛ بنابراین اگر شخص مالی را با علم با اینکه سرقتی است از دیگری بخرد و یا مخفی کند و یا به عنوان هدیه قبول کند مرتکب جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است .

در صورتی که شخصی از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و اقدام به خرید آن مال بکند مرتکب جرم نشده است البته باید مال را به مالک برگرداند و برای جبران خسارت به فرد سارق رجوع کند .

مجازات مال خری و خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رابطه با مجازات این جرم اینگونه بیان میدارد:

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشدبه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده میتواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مالخر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است .بر اساس ماده 317 قانون مدنی مالک مال میتواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد .

نحوه شکایت از جرم مال خری

برای شکایت از این جرم لازم است که افراد شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و پس از دریافت پیامک به دادسرا رجوع کنند . از انجایی که این جرم از جرم سرقت کاملا متفاوت است. بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز متفاوت میباشد . برای مثال فردی که از شیراز سرقت کرده ولی در تهران مال مسروقه را فروخته است. دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران میباشد.

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری توصیه ما به شما این است که با مشاورین و وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

وکیل سرقت و مجازات آن در قانون 1402

وکیل سرقت و مجازات این جرم در قانون و شرایط آن : زمانیکه درگیر پرونده ای تحت عنوان سرقت حدی یا تعزیری می شوید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید مراجعه به وکیل سرقت و دریافت مشاوره حقوقی و در صورت امکان، سپردن جریان پرونده به وکالت است. وکیـل سرقت اگر متبحر و متخصص در علوم کیفری و قضایی باشد. می تواند کاری کند تا کمترین آسیب ممکن در جریان پرونده و صدور حکم به شما وارد آید.

وکیل سرقت متخصص

باتوجه به اینکه سرقت حدی یکی از اقسام سرقت است که منجر به قطع انگشتان دست راست می شود. و سرقت تعزیری نیز می تواند شما را به مجازات حبس و شلاق محکوم نماید. بنابراین فرصت را غنیمت شمرده و پیش از آغاز بازجویی ها، وکیل سرقت را همراه و همیار خود نمایید. ما نیز در این بخش از وب سایت گروه وکلای عدل محور اطلاعات مفید و مناسبی را در خصوص سرقت به شما ارائه می دهیم.

وکیل سرقت و مجازات سرقت

سرقت در قوانین ایران

سرقت به معنای ربودن یک مال تعریف شده است. قبلا از وصف مخفیانه بودن برای جرم سرقت استفاده می شد. اما امروزه این صفت را برداشته اند و به نظر می رسد قصد داشته اند. برخی از انواع دزدی ها همانند راهزنی،کیف قاپی، خفت گیری و … را در زمره جرم سرقت قلمداد کنند. با این حال واژه -ربودن- تا حدی معنای مخفیانه بودن را نیز در خود مستتر نموده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت زمانی که یک مال بدون رضایت و اطلاع فردی از تصرف وی خارج می شود. در حالیکه ارزش اقتصادی داشته و از دیدگاه قانون مالیت دارد سرقت رخ داده و فردی که مرتکب این عمل شود. به عنوان سارق تحت پیگیردهای قضایی و قانونی واقع می گردد. این جرم نیز بنابر اوضاع و احوال خاصی به انواع مختلفی تقسیم می شود.

انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی

سرقت در قوانین ایران به دو نوع سرقت حدی و تعزیری تقسیم می شود. سـرقت حدی به سرقتی گفته می شود. که مشمول تمامی شرایط مندرج در فقه اسلامی باشد. و هر گونه سرقتی که در این حیطه قرار نگیرد به عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود. سرقت تعزیری نیز خود به دو دسته مختلف تقسیم می شود. سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد!

سرقتی که دارای برخی شرایط خاص باشد به عنوان مثال در شب واقع شود یا توسط چند نفر صورت پذیرد یا در حین سرقت از سلاح سرد و گرم استفاده شود. یا با استفاده جعلی از عناوین و القاب خاص همراه باشد یا اینکه در وصف مال امانی رخ دهد. یا در مناطق درگیر با بلایای طبیعی صورت گیرد و مواردی همانند آن ها، سرقت مشدد هستند. و اگر دارای شرایط خاصی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند نباشد سرقت تعزیری ساده خواهد بود.

مجازات سرقت

سرقت با توجه به اینکه در چه نوعی صورت گرفته است مشمول مجازات های متفاوتی خواهد بود. سرقت حدی مجازات سنگین تری دارد و در صورت اثبات، مشمول قطع چهار انگشت دست راست به غیر از انگشت شست می شود. اما سرقت تعزیری اگر از نوع ساده باشد مجازات خفیف تری دارد که شامل موارد ذیل است:

 • حبس از سه ماه تا 5/1 سال
 • شلاق تا 74 ضربه

اما مجازات سرقت تعزیری در صورتی که از نوع مشدد باشد. بیش از این میزان است و قانون برای هرکدام از مصادیق آن میزان خاصی را مقرر نموده است. تمامی این موارد را می توانید در ماده 544 الی 560 قانون مجازات اسلامی مطالعه کنید.

راه های اثبات سرقت

همانند سایر جرائم کیفری این جرم نیز از طریق راه ها و روش های ذیل قابلیت اثبات دارند.

 • اقرار متهم که برای اثبات سرقت حدی به میزان دو بار الزامی است. و یکبار اقرار صرفا وی را به رد مال و تحمل مجازات سرقت تعزیری محکوم می کند.
 • شهادت دو مرد عادل که دارای شرایط لازم جهت شهادت باشند. (این شرایط در متون فقه و حقوق اسلامی بیان شده اند )
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید و در این زمینه می توان به نتایج حاصل از بازجویی ها، شهادت یک مرد عادل، فیلم ها و صداهایی که از متهم ضبط شده است و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
 • لازم به ذکر است که در خصوص نفی یا اثبات جرم سرقت نمی توان از سوگند استفاده نمود.

اگر می خواهید با بهترین وکیل سرقت در تهران تماس بگیرید. می توانید از طریق شماره تلفن های درج شده در این صفحه از وب سایت عدل محور اقدام نمایید.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی : اموال به دو دسته شخصی و عمومی تقسیم می شوند که هیچ کس حق تعرض یا آسیب رساندن به اموال دیگران و اموال عمومی را ندارد. در غیر این صورت مجازت تخریب اموال مشمول وی خواهد شد.

یکی از ارکان مهم جرم تخریب وجود سوئیت است. یعنی فرد باید به صورت عمدی نسبت به تخریب یا خراب کردن اموال دیگران یا اموال عمومی اقدام کند. بنابراین اگر در اثر حوادث طبیعی یا به صورت ناخواسته چنین اتفاقی رخ داده باشد نمی شود ایشان را مجرم دانست.

چه افعالی مصداق تخریب هستند؟

هرگونه آسیب رساند و ایجاد خسارت بر ساختمان و ملک مسکونی یا واحد تجاری افراد یا حتی آسیب رساندن و صدمه زدن به حیوان اشخاص مثل صدمه دیدن سگ خونگی ، آتش زدن عمدی ماشین یا موتور افراد همگی جروه تخریب اموال خصوصی می باشد.

در مقابل شکستن یا قطع کردن درختان یا خراب کردن آسفالت خیابان یا حتی آتش زددن سطل آشغال ها و شکستن شیشه بانک ها یا ساختمان های اداری و دولتی، آسیب زدن به وسایل تفریحی پارک ها و حتی شکستن صندلی استادیوم ها و …. همگی جزوه مجموعه تخریب اموال عمومی و دولتی هستند. که ضمن جبران خسارت مالی مجازات کیفری بیشتری هم نسبت به تخریب امول شخصی در انتظار این مجرمین خواهد بود. که در ادامه توسط وکیل کیفری متخصص گروه حقوقی عدل محور بدان اشاره خواهیم کرد.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

تخریب دسته جمعی

اگر گروهی از افراد به صورت دسته جمعی و همه با هم اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال شخصی یا دولتی و عمومی نمایند. مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی تمام آن افراد به مجازات فاعل مستقل آن فعل مجرمانه محکوم خواهندشد. یعنی به طور واضح در جرم تخریب اگر حکم به زندان داده شود همه آنان مستقلاً باید به حبس محکوم شوند. درنهایت تخریب دسته جمعی موجب مجازات و حبس و جزای نقدی دسته جمعی خواهد شد. که در قسمت مجازات تخریب کامل در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهیم داد. در آن طرف قضیه اگر مالی که تخریب شده یک مال مشاعی باشد بطبع هر کدام از شرکا یا مالکین حق شکایت علیه مجرمان را خواهند داشت.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب

از انجا که جرم تخریب من جمله جرایم کیفری می باشد که مجازات کیفری هم برای مجرمین در نظر گرفته می شود. دادگاه کیفری محل وقوع جرم یعنی جایی که تخریب انجام شده مرجع یا دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.

مجازات تخریب اموال شخصی و اسناد غیر تجاری و محصولات باغ

 • مجازات جرم تخریب بر خلاف تصور مردم مجازات نسبتا سنگینی است. که شامل حبس و زندان و جزای نقدی و جبران خسارت وارده می باشد. چنانچه آسیب وارده بیشتر از10 میلیون باشد. حبس 3 ماه تا 5/1 سال و جبران خسارت وارده در انتظار مجرم خواهد بود.
 • همچنین در ارتباط با سوزاندن یا پاره کردن و از بین بردن اسناد غیر تجاری و غیر دولتی که منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده باشد. زندان یا حبس 45 روز تا 1 سال در انتظار مجرم خواهد بود.
 • حتی در مورد شکار حیوانات ممنوعه یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت. که نوعی تخریب محسوب می شوند نیز 45 روز تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در خصوص از بین بردن محصولات باغ یک فرد حبس 3 ماه تا 5/1 سال و 74 ضربه شلاق تعین شده است.

مراحل شکایت تخریب

تنظیم شکوائیه توسط وکیل تخریب اولین اقدام برای پیگیری جبران خسارت و مجازات شخص مخرب می باشد. ثبت در سامانه ثنا مرحله بعدی می باشد که در دفاتر خدمات قضایی انجام می گیرد. پس از حضور در دادگاه در موعد و مکان مقرر، شاکی باید وقوع عمل مجرمانه تخریب و عامدانه بودن این کار همچنین ورود خسارت و ضرر وزیان را اثبات نماید. تنها در این صورت است که مجرم به تناسب جرم واقع یافته به حبس و جریمه نقدی و جبران خسارت در بعضی از موارد به شلاق نیز محکوم خواهد شد.

هرگونه سوال حقوقی در این خصوص داشته باشید. و یا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در رابطه با تخریب می توانید وکلای مجرب عدل محور را از طریق شماره 09305297504 درجریان بگذارید.

وکیل تهدید و زورگویی + پیگیری 100% پرونده

وکیل تهدید و زورگویی ، انجام شکایت و پیگیری پرونده : در جامعه ما هرگاه شخصی خلاف قانون عمل کند و قوانین را زیر پا بگذارد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. جرائم انواع مختلفی دارند و در قانون برای هرگونه جرمی که توسط مجرم ارتکاب گردیده است مجازاتی در نظر گرفته شده است. یکی از جرائمی که امروزه بسیار شاهد آن هستیم تهدید می باشد. جرم تهدید یک جرم عمدی به حساب می آید. و مجرم مطابق قانون مجازات می شود. در ادامه قصد داریم در خصوص جرم تهدید توضیحات مفصلی را توسط وکیل کیفری خوب ،تیم حقوقی عدل محوردر اختیارتان قرار دهیم،با ما همراه باشید.

وکیل تهدید

جرم تهدید چه نوع جرمی است؟

تهدید یکی از جرائم عمدی در قانون کشور ما به شمار رفته و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین گردیده است. تهدید به این معناست که کسی فرد دیگر را به هر طریقی و با توسل به هر وسیله بترساند.

یا این عمل باعث ایجاد وحشت در طرف مقابل می شود. تهدید می تواند شامل مواردی مثل بردن آبرو، به قتل رساندن، ضرب و شتم و موارد از این قبیل باشد. برای مثال فردی به دیگری می گوید که اسرار او را فاش می کند. و در اختیار دیگران قرار می دهد و یا اینکه به او می گوید قرار است که او را به قتل برساند یا مورد ضرب و شتم قرار دهد. که در اینجا جرم تهدید صورت گرفته است. چنانچه فردی دیگری را تهدید کند به عنوان مجرم شناخته می شود. و با وجود اینکه سخن خود را عملی نکرده است مجازات می شود.

عناصر جرم تهدید

هر جرم دارای سه عنصر می باشد که این عناصر مواردی هستند که جرم را تشکیل داده. و با وجود آن ها می توان گفت جرم اتفاق افتاده است. جرم تهدید نیز دارای همین سه عنصر بوده که شامل موارد زیر می شوند:

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید این است که عمل ارتکابی توسط مجرم در قانون جرم تلقی شود. و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تهدید نیز باعث ترساندن و به وحشت انداختن دیگران می شود و جرم خواهد بود.

عنصر مادی جرم تهدید

عنصر مادی جرم تهدید بیان کردن جرم است، یعنی تهدید باید بیان شود و اگر فرد فقط قصد تهدید دیگران را در ذهن خود داشته باشد برای تحقق جرم کافی نخواهد بود. برای مثال فردی در خیال خود تصور می کند که قرار است فردی را تهدید کند اما در واقعیت این کار را انجام نمی دهد که در اینجا جرم تهدید صورت نگرفته است اما اگر تصورات خود را عملی کند تهدید تحقق یافته است.

عنصر روانی جرم تهدید

عنصر روانی جرم به معنای ارتکاب جرم با قصد و نیت فرد مجرم می باشد و در واقع این عنصر به معنای ارتکاب جرم با نیت و اراده مجرم است.

مجازات جرم تهدید چیست؟

قانونگذار نسبت به جرم تهدید حساسیت زیادی نشان داده است. و از این رو مجازاتی را در قانون برای این جرم تعیین نموده است. مجازات جرم تهدید مطابق قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد:

چنانچه فردی دیگری را به انجام عملی نامشروع در خصوص او مانند به قتل رساندن، ضرر های مالی، از بین بردن شرف و آبرو و موارد از این دسته تهدید کند. به حبس از 1 ماه الی 1 سال و یا به تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه محکوم خواهد کرد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی با توجه به شرایط مجرم یکی از دو مجازات بالا یعنی شلاق تا زندان را برای او در نظر خواهد گرفت.

وکیل متخصص تهدید

گاهی دیده می شود که جرم تهدید به تنهایی شکل نمیگیرد و مجرم علاوه بر تهدید کردن فرد، او را محبور به انجام کاری می کند که از انجامش رضایت ندارد. به عنوان مثال فردی به دیگری می گوید که به او چکی را تحویل بدهد. و در غیر این صورت او را به فتل می رساند، در اینجا علاوه بر اینکه جرم تهدید صورت گرفته است. مجرم فرد را وادار به انجام کاری نیز کرده است که مجازات آن نسبت به تهدید بدون اجبار شدید تر است. مجازات تهدید با اجبار از 5/1 ماه الی 1 سال حبس و یا تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه خواهد بود. که در نهایت مجازات حبس آن کمی بیشتر از تهدید بدون اجبار است.

تمرد نسبت به مامورین دولت و 3 شرط لازم

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم تمرد نسبت به مامورین دولت توضیح دهیم. اینکه این جرم توسط چه اشخاصی صورت میگیرد و نسبت به چه اشخاصی اعمال می شود. شرایط تحقق این جرم چیست و مجازات آن در زمره چه دسته از مجازات های کیفری نظیر حدود یا تعزیر قرار میگیرد. پس با عدل محور همراه باشید.

جرم تمرد نسبت به مامورین دولت

کلمه تمـرد به معنای سرپیچی کردن و نافرمانی کردن میباشد و همانطور که از عنوان مجرمانه این جرم پیداست فقط نـسبت به مامـورین دولتـی این جرم صورت میگیرد. اما در عمل و آنچه که در قانون تعریف شده است. این جرم به معنای سرپیچی کردن از دستور و فرمان مامور دولت نمیباشد بلکه به نحو دیگری تعریف میگردد.

تمرد نسبت به مامورین دولت

تعریف جرم تمرد نسبت به مامورین دولت

مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تمـرد نسـبت به مـامـورین دولت به آن معنا است. که هنگامی که مرتکب آگاه باشد که فردی که مخاطب است مامورین دولت بوده و در حین انجام وظیفه خود میباشد. و با آگاهی و به صورت عامدانه نسبت به این دو شرایط به وی حمله کند و یا با علم و آگاهی و قصد نسبت به وی مقاومتی انجام دهد. مرتکب جرم تمرد شده است.

شرایط جرم

همانگونه در تعریف جرم تـمرد نسـبت به مـامـورین دولتـی ذکر شد این جرم دارای سه شرط میباشد.

 1. شرط اول آن است که حمله و یا مقاومت نسبت به مامورین دولت صورت گرفته باشد
 2. شرط دوم آن است که این حمله و مقاومت با علم و آگاهی باشد و چنانچه فرد با تصور اینکه شخصی که به او حمله میکند. یک فرد جنایتکار و یا ولگرد و یا تکدی گر و یا … میباشد به وی حمله کند مرتکب جرم تمرد نسبت به مامورین دولتی نشده است.
 3. شرط سوم آن است که این حمله و یا مقاومت به مامورین دولت و برای انجام وظیفه آنان بوده باشد. و چنانچه مرتکب با مامورین دولت خصومت شخصی داشته. و بنا به دلایلی غیر از انجام وظیفه به وی حمله کند مشمول این جرم نمیگردد.

مجازات جرم تمرد نسبت به مامورین دولتی

چنانچه مرتکب جرم تـمرد نـسبـت به مـامورین دولـتی به قصد تهدید مامورین دولتی اسلحه در آورده اما از آن استفاده نکند. و فقط آن را نشان دهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

چنانچه مرتکب جرم تمـرد نـسبت به مامـورین دولت در حین حمله یا مقاومت دست به اسلحه ببرد به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.

و در سایر موارد مرتکب جرم تمـرد نسبـت به مامـورین دولتـی به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.

وکیل کلاهبرداری با 12 سال سابقه

وکیل کلاهبرداری خوب و متخصص و با تجربه در تجریش : جرم کلاهبرداری یکی از مسائل کیفری است که بسیاری از افراد در عصر حاضر با آن روبرو می شوند. باتوجه به گسترش روابط اجتماعی، وقوع این جرم نیز افزایش یافته و شیوه های ارتکاب آن نیز تنوع چشم گیری داشته است؛ به نحوی که ممکن است در فضای مجازی نیز به وقوع بپیوندد. شما نیز ممکن است. همانند بسیاری از افراد، قربانی چنین اقدامات متقلبانه ای شوید و یا حتی ممکن است به صورت خواسته یا ناخواسته در مقام یک کلاهبردار از شما شکایت شود در ادامه با توضیحات وکیل کیفری متخصص همراه باشید.

باتوجه به مدارک و مستنداتی که در وقوع این جرم به دست آمده است جریان پرونده شما می تواند عادی، پیچیده یا دشوار گردد؛ تمامی این مسائل در نهایت باعث می شود حق الوکاله ای که ملزم به پرداخت آن هستید افزایش یابد. با این حال آن چه که حائز اهمیت است. این خواهد بود که بعد از صدور حکم، حقی از شما ضایع نشده باشد. در این خصوص بهترین اقدام ممکن، مراجعه به وکیل کلاهبرداری است. یک وکیل متبحر در دفاع از پرونده کلاهبرداری می داند چگونه بهترین دفاع ممکن را از پرونده موکل به عمل آورد.

وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری به چه معناست؟

در یک تعریف جامع، مختصر و اصولی می توان کلاهبرداری را تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل یا اعمال متقلبانه دانست.

بنابراین کلاهبردار برخلاف سایر جرائم مشابه که منجر به تحصیل مال دیگری می شود. به اعمال زورگویانه، اکراه و اجبار متوسل نمی شود بلکه سعی می کند تا قربانی با رضایت خود، مال را در اختیار وی قرار دهد. این جرم امروزه به فضای مجازی نیز راه یافته است. و امروزه شاهد وقوع کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی نیز هستیم.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری یک فعل کیفری است و برای شکایت از جرائم کیفری باید بر طبق قوانین آیین دادرسی کیفری عمل نمود. بنابراین برای شکایت از فردی که کلاهبرداری کرده است. باید با در دست داشتن تمامی مدارک و مستندات خود به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید. معمولا محل تحصیل مال با توسل به افعال متقلبانه را محل وقوع جرم کلاهبرداری می دانند.

در صورتی که کلاهبرداری جنبه رایانه ای و اینترنتی داشته باشد قدری قضیه دشوارتر می شود. بهترین راه حل ممکن در این خصوص مراجعه به پلیس فتا و گزارش فعل مجرمانه است. در تهران دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای مسئول رسیدگی به چنین پرونده هاییست اما در سایر شهرستان ها، محلی که وجه اعتباری از حساب فرد برداشت شده است. محل وقوع جرم قلمداد شده و دادگاه همان محل نیز برای رسیدگی به جرم مورد نظر صالح خواهد بود.

وکیل کلاهبرداریو مجازات این جرم

مجازات انواع کلاهبرداری در قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قید شده است. باتوجه به اینکه جرم کلاهبرداری ممکن است بسته به موقعیت اجتماعی و شغلی افراد رخ دهد شامل مجازات کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد است. در کلاهبرداری مشدد که اصولا توسط افراد شاغل در ادارات و موسسات دولتی یا نهادهای انقلابی و با سوء استفاده از موقعیت شغلی صورت می گیرد و یا منجر به انتشار اکاذیب و وعده های دروغین در رسانه های عمومی می شود. علاوه بر تحمل حداکثر مجازات تعیین شده برای آن جرم به انفصال دائم از مشاغل دولتی و انقلابی نیز محکوم می گردد. بنابراین جزییات مجازات کلاهبرداری را می توان به صورت ذیل بیان نمود. مجازات کلاهبرداری ساده عبارت است از:

 • تحمل حبس به میزان یک تا هفت سال
 • پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کسب شده است
 • رد مال به قربانی

مجازات کلاهبرداری مشدد

 • تحمل حبس به میزان دو تا دوازده سال
 • پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کسب شده است
 • رد مال به قربانی
 • انفصال دائم از مشاغل دولتی و نهادهای انقلابی

نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات این جرم

 •  مجازات شروع به جرم کلاهبرداری بدون تحصیل مال، حداقل مجازات تعیین شده در این قانون برای جرم کلاهبرداری است.
 • مجازات این جرم به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.
 • این جرم دارای جنبه عمومی است و در صورت گذشت شاکی خصوصی، فرد متحمل مجازات کلاهبرداری به علت اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود.
 • مجرم در جرم کلاهبرداری در صورتی که مشمول شرایط آزادی مشروط باشد. و دو سوم از میزان حبس را تحمل کرده باشد می تواند از سازمان زندان ها، درخواست آزادی مشروط نماید.

وکیل رابطه نامشروع و مجازات آن در قانون

وکیل رابطه نامشروع و مجازات آن : به هرگونه رابطه ای گفته می شود که از حدود تعیین شده در عرف و قانون تجاوز کند. بنابراین زنا را نیز می توان گونه ای رابطه نامشروع قمداد کرد. با این تفاوت که قوانین مربوط به آن در بخش دیگری از قانون مجازات اسلامی بررسی شده اند و این امر باعث شده است در زمان بررسی موضوعی تحت عنوان رابطه نامشروع، زنا را از دایره آن ها خارج کنیم.

رابطه نامشروع در قوانین اسلامی به شدت نهی شده است. و این امر تاثیر بسزایی در شدید بودن مجازت رابطه نامشروع خواهد داشت به گونه ای که قانون گذار برای مجازات آن از حکم شلاق استفاده می کند. این کلی نگری را در همین جا خاتمه می دهیم و در ادامه به کمک وکیل رابطه نامشروع به بررسی دقیق و جزییات این جرم می پردازیم. اگر به هر دلیلی درگیر شکایت رابطه نامشروع شده اید پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله گروه وکلای عدل محور را همراهی کنید.

رابطه نامشروع فیزیکی و غیر فیزیکی

این رابطه در دنیای کنونی صرفا به صورت فیزیکی رخ نمی دهد بلکه شبکه های اجتماعی و بخصوص تلگرام باعث شده اند. دامنه این جرم به فضای مجازی نیز کشیده شود. امروزه سوالات متداولی در خصوص مجازات رابطه نامشروع پیامکی، تلفنی یا در فضای تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی مطرح می گردد.. و این امر نشان از افزایش این گونه رابطه ها در فضاهای مجازی دارد.

وکیل رابطه نامشروع و مجازات آن

گذشته از افزایش دامنه این روابط در شبکه های اجتماعی، همچنان اصل بر این است که این روابط باید به صورت فیزیکی رخ دهد تا مشمول قوانین این عرصه باشد. با این حال همچنان برخی از قضات، روابط خارج از عرف و قانون در شبکه های اجتماعی را نیز گونه ای رابطه نامشروع دانسته. و احکام مربوط به این جرم را در خصوص آن ها صادر می کنند.

مجازات رابطه نامشروع

 برای دریافت مشاوره حقوقی می بایست به وکیل متخصص مراجعه کنید. و سوالات متتداول در این خصوص عبارت است از :

 • مجازات روابط نامشروع تلفنی و تلگرامی چیست؟
 • مجازات روابط نامشروع زن شوهردار چیست؟
 • آیا روابط نامشروع زندان دارد؟
 • اجرای حکم شلاق روابط نامشروع چگونه است؟

در یک پاسخ کلی به این سوالات توسط وکیل رابطه نامشورع باید گفت که

در قانون مجازات اسلامی در ماده 637 برای جرم روابط نامشروع مجازات یک تا 99 ضربه شلاق را در نظر گرفته است.

درواقع قانون گذار حکم می کند که چون روابط نامشروع منجر به آمیزش جنسی نمی شود. نباید حداکثر مجازات آن از حداقل مجازاتی که برای زنا در نظر گرفته شده است بیشتر باشد. این میزان بر طبق قانون از یک تا 99 شلاق متغیر خواهد بود. میزان شلاق نیز بستگی به حکم قاضی خواهد داشت. نکته دیگر اینکه رابطه نامشروع هرگز منجر به حبس نمی گردد.

تخفیف و تشدید در مجازات

از آنجا که مجازات رابطه نامشروع در زمره مجازات های تعزیری قرار دارد قاضی می تواند بنا به دلایل مختلفی میزان مجازات را کم یا زیاد کند. مهمترین عوامل تشدید مجازات رابطه نامشروع عبارتند از:

 • رابطه نامشروع با اجبار و اکراه
 • رابطه نامشروع فیزیکی
 • تاهل در زمان رابطه نامشروع
 • رابطه نامشروع مشهود و در ملا عام
 • عدم ابراز پشیمانی مجرم در مرحله بدوی و یا رسیدگی
 • سابقه اتهام و اثبات آن در زمینه رابطه نامشروع، زنا و لواط

عوامل تخفیف در مجازات رابطه نامشروع

 • عدم تاهل
 • رابطه غیر فیزیکی از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی
 • رابطه پنهانی
 • ابراز پشیمانی در حضور مقامات صالح
 • عدم سابقه کیفری در این زمینه

تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی

شلاق در رابطه نامشروع همانند سایر مجازات های تعزیری در موارد خاصی قابلیت تبدیل دارد. تبدیل مجازات یک امر نسبی است و بستگی به نظر قاضی خواهد داشت. بنابراین اگر قاضی اجرای حکم شلاق را ضروری بداند، اجرائیات موظف به اجرای حکم خواهد بود.

مجازات جرم روابط نامشروع یکی از مجازات های تعزیری درجه 6 است. و در صورتی که قاضی دادگاه مصلحت بداند که این مجازات را تبدیل کند باید به یکی از جرائم همین درجه رجوع نماید. حداقل جریمه نقدی درجه 6، بیست میلیون ریال و حداکثر جریمه نیز هشتاد میلیون ریال است.

دقت کنید که اگر میزان شلاق های تعیین شده سی ضربه باشند. یا از سی ضربه کمتر باشند مجازات مورد نظر در زمره مجازات های تعزیری درجه 7و 8 قرار می گیرد. در صورتی که جهات مخففه وجود داشته باشد می توانید با تعهد در این زمینه مشمول عفو گردید.

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت + طرح شکایت

وکیل خیانت در امانت و پیگیری پرونده : یکی از جرائمی که در برخی از اوقات به صورت ناخواسته دامن گیر افراد می شود. و در بسیاری از موارد نیز با اعمال سوء نیت صورت می گیرد خیانت در امانت نام دارد. جرم خیانت در امانت با جرائم دیگری شباهت داشته و حتی برخی از جرائم نیز در حکم خیانت در امانت قلمداد می شوند.

این امر باعث شده است تا درک دقیق محدوده این جرم برای افراد عادی سخت و دشوار باشد. اگر درگیر چنین پرونده ای شده اید بهتر است با وکیل خیانت در امانت مشورت کرده و در صورت امکان، وکالت دفاع از پرونده را به یک وکیل کیفری خوب محول کنید چرا که اصولا اثبات این جرم می تواند نتایج نامطلوبی را برای متهم به دنبال داشته باشد.

اخذ مشاوره حقوقی تخصصی با بهترین وکیل خیانت در امانت تهران : 09305297504

وکیل خیانت در امانت خوب در تهران

هرکدام از ما ممکن است تعریف مختصر و اولیه ای از جرم خیانت در امانت داشته باشیم. اما تعریف حقوقی آن به صورت ذیل است:

 • خیانت در امانت به معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن یک مال توام با سوءنیت است. که از جانب فردی به عنوان مالک یا نماینده قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر این بوده است که بعدا استرداد گرددیا به مصرف معینبرسد.

بنابراین عناصر اصلی جرم خیانت در امانت شامل استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن است. این جرم به صورت ویژه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. و با توجه به اثبات عنصر معنوی یا همان سوء نیت در فعل ارتکابی، قابلیت اجرای حکم به میزان مقرر را دارد.

لازم به ذکر است که این جرم نیز ممکن است در خصوص اموال منقول و غیر منقول رخ دهد که باعث می شود. جریان پرونده در دادگاه محل وقوع جرم یا محل وقوع ملک غیر منقول دنبال شود.

مجازات خیانت در امانت

قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات را برای این جرم در نظر گرفته است که حداکثر میزان هر دوی مجازات ها یکسان است. اما حداقل میزان مجازات متفاوت است. لازم به ذکر می باشد که برای شروع به جرم خیانت در امانت نیز حسب مورد حداقل میزان مجازات در نظر گرفته می شود. با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه:

 • خیانت در امانت اگر به صورت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضای امانی باشد. مشمول مجازات به میزان یک الی سه سال حبس می گردد.
 • خیانت در امانت در سایر موارد، مشمول حبس از شش ماه تا دو سال می شود.

برای اینکه این جرم در خصوص متهم مصداق داشته باشد و مشمول مجازات های مذکور در این بند شود. باید شرایط ذیل در خصوص فعل ارتکابی وجود داشته باشد:

 • موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
 • مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به خائن که ابتدائا وصف امین دارد سپرده شود.
 • مالامانی باید به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده باشد و وصف امانی در خصوص آن صدق کند.
 • میان فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونیباید رابطه علیتوجود داشته باشد.

وجه تمایز خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

وجه تمایزی که میان این جرم و سرقت وجود دارد این است که در جرم سرقت، مال مورد نظر به صورت پنهانی از تصرف مالک خارج شده و به تصرف سارق در می ِآید. این در حالیست که امین مال را به صورت کاملا آشکار و توسط مالک یا نماینده وی دریافت کرده است. و بعدها از استرداد آن به صورت قانونی یا مصرف آن به همان صورتی که مالک یا نماینده اش تعیین کرده است خودداری کند.

در خصوص تفاوت این جرم که شباهت بیشتری با کلاهبرداری دارد. باید بگوییم که امین از هیچ وسیله یا گفتار متقلبانه ای برای فریب مالک یا نماینده قانونی استفاده نمی کند. این درحالیست که تقلب و فریب حرف اول را در جرم کلاهبرداری می زند. اگر امین در همان ابتدا سعی کند اعتماد مالک را جلب نماید. تا مال را در اختیار او قرار دهد و سپس مال را به تصرف خود در آورد جرم کلاهبرداری بوده و نمی توان آن را مشمول جرم خیانت در امانت قلمداد کرد. با این حال از آنجا که این مسئله بیشتر جنبه روانی دارد اصولا در قالب خیانت در امانت مطرح می شود.