وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

وکیل کلاهبرداری رایانه ای در غرب تهران : در این بخش قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای بگوییم. اینکه عناصر قانونی و مادی و معنوی آن چیست و برای تحقق این جرم چه انگیزه و سونیت خاص و عامی نیاز است. و تفاوت آن با کلاهبرداری رایانه ای چیست و مجازات آن چگونه تعیین میشود.

تعریف کلاهبرداری ساده

وکبل کلاهبرداری : کلاهبرداری ساده مطابق قانون مجازات اسلامی اینگونه معنا میشود. که به توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری ، کلاهبرداری گویند.

پس جرم کلاهبرداری باید دارای دو رکن توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری باشد. یعنی آنکه فرد کلاهبردار باید ابتدا از طریق توسل شدن به وسایل متقلبانه نظیر کارت ویزیت دروغین و مانور های متقلبانه و دروغین ، بزه دیده را گول بزند و سپس از این طریق و از طریق اغفال و فریب بزه دیده ، مال و اموال وی را ببرد.
این خلاصه ای از تعریف کلاهبرداری ساده میباشد.

وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

تعریف کلاهبرداری رایانه ای

دقت داشته باشید که کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری از طریق رایانه بسیار تفاوت دارند و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت.

کلاهبرداری از طریق رایانه یعنی کسی از طریق رایانه و از طریق اینترنت و کامپیوتر و تکنولوژی بتواند به وسایل متقلبانه متوسل بشود و فردی را گول زده و فریب بدهد و از این طریق ، مال و اموال وی را ببرد.

وکیل کلاهبرداری رایانه ای : یعنی در واقع وسیله ارتکاب توسل به وسایل متقلبانه او برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ، رایانه بوده است.
اما کلاهبرداری رایانه ای یعنی اینکه کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به صورت غیر مجاز ، با ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد کردن و … و به تبع آن مختل کردن داده ها یا متوقف کردن آن ها . بتواند وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی را برای خودش و یا برای دیگری تحصیل کند.

پس همانطور که دیدید عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای آن است. که فرد با انجام دادن اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو و … که در بالا گفته شد بتواند داده های رایانه ای دیگران را مختل و یا متوقف کند و از طریق آن وجه یا مال یا … را تحصیل کند.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای

مطابق قانون جرایم رایانه ای ، مجازات کلاهبرداری رایانه ای اینگونه تعیین شده است:

 1. رد مال.
 2. حبس از یک تا پنج سال.
 3. جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال.

دادگاه باید حکم به رد مال بدهد اما میتواند 2 یا 3 را انتخاب کرده و یا حکم به هر دو مجازات بدهد.

میانجیگری کیفری و نکاتی که باید بدانید

میانجیگری کیفری : در این بخش قصد داریم در خصوص نهادی تحت عنوان میانجیگری کیفری با شما صحبت کنیم و بگوییم که این نهاد چیست . در کدام قانون در خصوص آن صحبت شده و در چه موردی تصمیم گیری میکند. و به بررسی این نهاد و آثار آن بپردازیم.

میانجیگری کیفری چیست ؟

میـانجیگری نهادی است که در سال 1392 وارد قانون شده و نهادی بسیار مفید و مورد بحث میباشد.
میـانجیگـری در لغتنامه های فارسی به معنی میان گری ، میانه گری ، شفاعت ، وساطت میباشد. و به میانجیگری کیفری یعنی صالح دانستن نهادی به غیر از مراجع قضائی و مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم.

میانجیگری کیفری

حال به نظر شما همچین چیزی ممکن است و امکان دارد که رسیدگی به جرایم را در صلاحیت نهادی به جز مراجع قضائی دانست؟در ادامه به شما خواهیم گفت.

میانجیگری در آیین دادرسی کیفری

وکیل کیفری : میانجیـگری کیـفری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این قانون ، در ماده 82 اینچنین گفته شده است که فقط جرایم تعزیری و نه قصاص و حدود و دیات قابل ارجاع به ماینجیگری هستند. و از میان جرایم تعزیری نیز ، جرایم درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق باشد. قابل ارجاع به میانجیگری نیز می باشد.

چه جرایمی قابل ارجاع به میانجیگری هستند؟

مطابق قانون میتوان گفت که موارد زیر قابل ارجاع به میانجیگری هستند:

 • جرایم با مجازات حبس تا دو سال.
 • جـرایم با مجازات جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال.
 • جرایم با مجازات شلاق تا سی ضربه و تا نود و نه ضربه در منافی عفت.
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال.

میانجیگری کیفری چه کار میکند؟

در میانجیگری کیفری مقام قضایی به درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی ، این فرصت را به مدت دو ماه در اختیار متهم میگذارد تا گذشت و رضایت شاکی را کسب کند. و یا برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقداماتی را انجام دهد.

همچنین از آنجایی که شورای حل اختلاف در صلاحیت در خصوص صلح و سازش ، صلاحیت عام دارد مقام قضایی میتواند. متهم را به شورای حل اختلاف یا موسسات میانجیگری ارجاع دهد. تا برای حصول صلح و سازش میان متهم و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش کنند. که البته اگر مقام قضایی به میانجیگری یا شورای حل اختلاف موضوع را ارجاع بدهد. فرصت سه ماهه خواهد داد.

قانون تشدید مجازات اسید پاشی

قانون تشدید مجازات اسید پاشی : در این مبحث قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم اسید پاشی و نحوه مقابله و قانون گذاری و مجازات انگاری آن صحبت کنیم. همانطور که میدنید این روزها متاسفانه در ایران اخبار بسیار زیادی در خصوص اسید پاشی های غیرقانونی میشنویم. که جان افراد را تا آخر عمر در معرض خطر قرار میدهد. در این راستا قانونگذار در سال 1398 با تصویب قانون تشدید مجازات اسید پاشی سعی در کاهش این دست از رفتار ها داشته است. با وکیل کیفری گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

قانون تشدید مجازات اسید پاشی

عمدی یا غیرعمدی بودن اسید پاشی

جرم اسید پاشی در قانون در درجه اول جرمی عمدی معرفی شده است. و برای اینکه مرتکب با توجه به این قانون محکوم گردد. باید با اسید به صورت عمدی آسیب وارد نموده باشد. از این رو چنانچه آسیبی که با اسید وارد میشود به صورت غیر عمدی باشد. مشمول قواعد عام قانون مجازات اسلامی میباشد.

اسید چیست؟

تعریف اسید که واضح و مبرهن است اما قانون تشدید مجازات اسید پاشی ، فقط معطوف به اسید نبوده و در قانون عبارت ” هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ” نیز ذکر شده است. پس این قانون فقط مشمول صرف ماده اسید نمیشود. و هر ماده و ترکیب شمیمیایی دیگر که همانند اسید عمل کند را در بر میگیرد.

نتیجه جرم اسیـد پاشـی

اسید پاشی در زمره جرایم مقید به نتیجه قرار میگیرد و این نتیجه در قانون به جنایت بر نفس ، جنایت بر عضو و یا جنایت بر منفعت معنی شده است.

عنصر مادی اسـید پاشـی

اولین عنصر مادی و اولین حرکتی که در راستای اسید پاشی جرم انگاری شده است ، پاشیدن اسید میباشد. اما در جایی دگر در این قانون ، ریختن اسید و یا ریختن سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد و یا حتی فرو بردن اعضای بدن یک فرد در درون اسید و اعمالی از این قبیل را در حکم اسید پاشی دانسته است. و مجازات اسید پاشی را دارا میباشد.

مجازات جرم اسید پاشی

در درجه اول مجازات جرم اسید پاشی قصاص نفس و یا قصاص عضو میباشد. اما هرگاه مرتکب مشمول قانون تشدید مجازات اسید پاشی بشود اما مجازات آن قصاص نبوده و یا امکان اجرای قصاص نباشد. و یا اولیای دم رضایت دهند و یا مصالحه کنند ؛ مرتکب محکوم به پرداخت دیه و ارش شده و به ترتیب زیر مجازات میشود

 1. چنانچه پاشیدن و یا ریختن اسید منتهی به جنایت بر نفس و یا تغییر شکل دائمی صورت گردد مجازات آن حبس تعزیری درجه یک یعنی 25 سال به بالا میباشد.

 2. در جنایتی که پاشیدن و یا ریختن اسید و هرگونه ترکیب شیمیایی منتهی به جنایت با میزان دیه بیشتر از نصف دیه کامل گردد . مجازات حبس تعزیری درجه دو یعنی 15 تا 25 سال میباشد.

 3. در جنایتی که ریختن اسید و یا پاشیدن آن منتهی که به جنایتی با میزان دیه یک سوم دیه کامل تا نصف دیه کامل میگردد ، مجازات حبس تعزیری درحه سه یعنی 10 تا 15 سال را دارا میباشد.

 4. و در آخر در جنایتی که منتهی که میزان یک سوم دیه کامل میگردد ، مجازات حبس تعزیری درجه چهار یعنی از 5 تا 10 سال حبس را دارا میباشد.

نکته مهم آنکه علاوه بر تمامی مجازات های فوق و پرداخت دیه و ارش و … مرتکب موظف است. تمامی هزینه های درمان بزه دیده را بدهد و چنانچه مرتکب توانایی مالی پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده را نداشته باشد. صندوق تامین خسارت های بدنی موظف به جبران خسارت میباشد.

وکیل متخصص پزشکی + پیگیری پرونده

وکیل متخصص پزشکی در تهران : یکی از تخصصی ترین شاخه های مربوط به حرفه وکالت، وکیل متخصص پزشکی است که باید با آگاهی کامل در این زمینه به دفاع از موکل خود بپردازد. البته این را هم متذکر شویم که صرفا بیماران ناراضی و گله مند از عملکرد پزشک خود به وکیل متخصص پزشکی مراجعه نمی کنند بلکه در برخی از موارد نیز شاهد مراجعه پزشکان به این قشر از وکلای حرفه ای هستیم که مورد تهاجم یک یا چند نفر از بیماران واقع شده اند.

به هر حال مسئله این است که شغل پزشکی با ظرافت های بسیار زیادی همراه است و ارتباط آن با سلامت جسمی و روحی انسان ها باعث می شود تا یک اشتباه کوچک به یک مسئله جدی منجر شود. از طرف دیگر لازم است تا نظام نامه پزشکی را مطالعه کرده و حد و حدود اعمال پزشکی، قصورها و اشتباهات پزشکی را از تخلفات و جرائم احتمالی تفکیک کنیم. برای آشنایی با حوزه عملکرد وکیل متخصص پزشکی با مطالعه این مقاله ما را همراهی نمایید.

وکیل متخصص پزشکی + پیگیری پرونده

متداول ترین جرائم و تخلفات پزشکی

مواردی که در این مطلب به صورت موردی بیان می شوند حصری نبوده و صرفا نمونه ای از مهمترین شکایات پزشکی توسط بیماران شاکی و گله مند را تشکیل می دهد. این را هم بیان کنیم که عمده ترین شکایت های صورت گرفته در نتیجه عمل جراحی زیبایی بوده است که به نحوی زیبایی چهره شاکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. شکایات مربوط به نقص عضو و مرگ بیمار نیز در رده های بعد قرار دارند. در ادامه مهمترین مواردی که در مراجع کیفری قابل پیگیری هستند را بیان می کنیم:

 1. عدم دقت در زمان جراحی و طبابت به نحوی که منجر به نقص عضو یا مرگ بیمار شود.
 2. مبادرت به انجام اعمال پزشکی خارج از محدوده رضایت نامه بیمار
 3. افشای اسرار بیمار به هر نحوی که باشد
 4. تشخیص اشتباه بیماری و عدم تشخیص صحیح آن
 5. فعالیت پزشک خارج از حوزه تخصص و مدرک دانشگاهی
 6. فعالیت های پزشکی و درمانی بدون اخذ پروانه پزشکی یا بعد از ابطال پروانه یا در مکانی که مجوز لازم را ندارد
 7. تجویز داروهای اشتباه بخصوص در مواردی که به فوت منجر شود
 8. دریافت ویزیت به میزانی بالاتر از تعرفه تعیین شده
 9. عدم انجام ویزیت ها و معاینات حتمی در خصوص بیمارانی که اوضاع وخیمی دارند
 10. سوء استفاده از دفترچه بیمه بیماران

مراجع صالح برای رسیدگی به تخلفات پزشکی

شکایت از پزشک و رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی و دادگاه کیفری دو صورت می گیرد. رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان نیز در دادسرای انتظامی و سازمان نظام پزشکی است. همچنین قاعده صالح بودن دادگاه محل وقوع جرم نیز در تعیین دادگاه برای رسیدگی به جرائم پزشکی در شهرستان هایی که دادسرای اختصاصی ندارند صدق می کند. این مسئله را هم بیان کنیم که وجود تمام عناصر سه گانه برای وقوع جرائم عمدی از جانب پزشکان ضروری می باشد. بنابراین طیف وسیعی از جرائم آن ها به عنوان جرائم شبه عمد شناخته می شوند. و به همین علت مجازات اعدام به دنبال مرگ بیمار (هرچند به علت سهل انگاری پزشک باشد.) از لیست مجازات جرائم غیر عمد و شبه عمد پزشکان برداشته شده است.

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم ؟

همچنین لازم است بدانید تا فرم رضایت نامه ای که بیمار در ابتدا امضا می کند. به هیچ وجه مانع شکایت از پزشک مربوطه نیست. این فرم در واقع نوعی رضایت به انجام عملیات پزشکی طبق اصول پذیرفته شده در قانون است. نه اینکه قصور و سهل انگاری های پزشک را توجیه کند. بنابراین حتی در صورت امضای رضایت نامه می توانید از برخی از اعمال پزشک خود شکایت نمایید. در این خصوص بهتر است حتما به وکیل متخصص پزشکی مراجعه نمایید.

پولشویی و مجازات آن در قانون

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد ؟  در این مقاله به بررسی جرم پولشویی مطابق با قانون مبارزه با آن میپردازیم. مواد مهم این قانون را با یکدیگر بررسی کرده و نکاتی که در خصوص جرم پولشویی مهم است. و باید بدانید را به همراه وکیل کیفری بررسی میکنیم.

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون در سال 1386 به تصویب رسید و سپس در سال 1397 آخرین اصلاحات آن انجام شد. و از سال 1397 به بعد تغییرات دیگری نداشته و به همان شکل لازم الاجرا میباشد. در این قانون در ابتدا به تعریف مفاهیم و اصطلاحات استفاده شده پرداخته و سپس در خصوص مجازات جرم پولشویی صحبت کرده است. و در خصوص مواردی که این قانون ساکت است. تابع قواعد عمومی جزا میباشد.

پولشویی و مجازات آن در قانون

جرم منشاء

جرم منشاء مصطلح در قانون مبارزه با پولشویی به آن جرمی گفته میشود. که مطابق با قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی باشد. که جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز در بر میگیرد.

مال حاصل از جرم

مال حاصل از جرم در قانون مبیارزه با پولشویی اینگونه تعریف میشود. که وقتی فردی جرم منشاء که در بالا تعریف شد را انجام میدهد. دارایی هایی مادی یا غیر مادی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن مال به دست می آورد. برای مثال مالی که از طریق اختلاس و یا ارتشاء به دست می آید را مال حاصل از جرم مینامند.

معاملات و عملیات مشکوک

معاملات و عملیات مشکوک به هر نوع معامله و یا پرداختن مال که میتواند به صورت فیزیکی و یا به صورت الکترونیکی بوده باشد. ، گفته میشود که از اوضاع و احوال این پرداختن پول ها ، احتمال و بیم وقوع جرم برود نظیر عملیات های مالی که بیشتر از فعالیت شخص باشد. معاملات و یا عملیات صوری،معاملات ظاهری و یا معاملاتی که بدون هیچ دلیل منطقی فسخ میگردند.

تعریف پولشویی

جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از:

 1. تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد.

 2. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.

 3. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

معاونت در پولشویی

مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد آسان کردن روند ارتکاب جرم پولشویی از تکالیف و وظایفی که برای آنان تعیین شده است خودداری نمایند مجازات میگردند.

مجازات آن ها عبارت است از انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش.

در صورتی که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر آنان باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم میگردند.

مجازات پولشویی

 • در درجه اول اصل مالی که برای جرم پولشویی استفاده شده و تمامی عواید حاصل از جرم پولشویی و جرم منشاء مصادره میگردد.
 • چنانچه جمع این اموال به ده میلیارد ریال برسد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یعنی حبس از 2 تا 5 سال محکوم میگردد.
 • چنانچه جمع این اموال بیشتر از ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس از 5 تا 10 سال محکوم میگردد.
 • همچنین بدون توجه به نصاب ریالی جرم پولشویی در هر صورت معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است به جزای نقدی محکوم میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص جرم پولشویی دادگاه کیفری 2 میباشد. که در شعبه هایی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص میابند.

مجازات تهمت زدن به دیگران در قانون !!!

تهمت زدن به دیگران و مجازات آن : یکی از جرائمی که متاسفانه همچنان در جوامع اسلامی به وقوع می پیوندد جرم افترا و تهمت زدن به دیگران است. مجازات تهمت زدن به دیگران با توجه به نوع جرم و شدت آن متفاوت است. به همین علت قانون گذار نیز در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات تهمت زدن به دیگران پرداخته است.

در این مقاله در ابتدا به بررسی کلیات تهمت و افترا به دیگران پرداخته و سپس مجازات تهمت زدن به دیگران را بیان خواهیم کرد. ، با گروه وکلای عدل محور همراه باشید…

مجازات تهمت زدن به دیگران در قانون

تهمت زدن به چه معناست؟

تهمت زدن یک اصلاح عامیانه برای جرم افترا و در برخی از موارد برای جرم قذف است. بدین صورت که یک فرد (مجرم) سعی می کند به نوعی یک جرم یا فعل قبیح را به دیگران منتسب نماید. به عنوان مثال وی در مجامع عمومی حاضر شده و با ذکر یک نام مشخص، فعل دزدی یا زنا را به دیگری نسبت می دهد.

در این موارد فرد در حال افترا است البته در صورتی که نتواند جرم مورد نظر را ثابت کند. هرچند حفظ شخصیت دیگران و همچنین جلوگیری از نشر برخی از اخبار در جامعه اقتضا می کند. تا افراد حتی جرائم را در مجامع عمومی و نزد دیگران بیان نکنند. بنابراین می توان به خوبی دریافت که قصد و هدف افترا زننده، تخریب و تحقیر دیگری است.

انواع افترا

توهین و افترا بر طبق قانون و همچنین بر طبق عادات اجتماعی، به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می گرد.د به همین علت مجازات تهمت زدن به دیگران نیز در شرایط مختلف کاملا متفاوت است.

افترا قولی:

زمانی که افترا دهنده بدون استفاده از آلات و ادوات خاصی و صرفا از طریق سخن و گفتار یا درج مطالب از قول خود یا دیگری مبادرت به تهمت زدن به دیگران می کند؛ افترای قولی رخ داده است.

افترا فعلی:

افترا زمانی فعلی است که یک شخص سعی می کند با استفاده از آلات و ادوات، دیگری را متهم به انجام یک فعل مجرمانه نماید. به عنوان مثال یک وسیله گرانبها را از منزل یکی برداشته و در منزل دیگری قرار دهد. و نیروهای انتظامی را از دزدی توسط صاحب ملک آگاه نماید. در حالی که قربانی به هیچ وجه از چنین مسئله ای اطلاع نداشته است.

شرایط افترا

برای اینکه تهمت به معنای واقعی و همان چیزی که قانون از آن به عنوان افترا نام برده است تحقق پیدا کند. لازم است تا شرایط ذیل با یکدیگر جمع شوند:

 • مجرمانه بودن فعل انتسابی.
 • صراحت در انتساب فعل مجرمانه به دیگری.
 • عدم توانایی در اثبات آن.

مجازات افترا قولی

طبق قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخصی به وسیله اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمو‌‌می‌ و یا هر راه دیگری امری را به شخصی منتسب نماید که آن فعل در قوانین کشور ایران جرم اعلام شده ‌است. و نتواند فعل مجرمانه منتسب به دیگری را با ادله قانونی اثبات نماید، مجازات خواهد شد. این مجازات به جز مواردی که مشمول حد می شود شامل ۱ ماه تا ۱ سال حبس و حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها محکوم خواهد بود.

مجازات افترا فعلی

وکیل کیفری : برطبق قانون مجازات اسلامی،

هرگاه شخصی عالما وعامدا با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات، ادوات و یا اشیایی استفاده نماید که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب ‌‌می‌شود. و آن را بدون اطلاع دیگری و به صورت مخفیانه در محل سکونت، محل کسب و یا اشیای متعلق به وی قرار دهد.

به طوری که این اقدام به تعقیب شخص مزبور منجر شود، پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگری، (یعنی مفتری نتواند جرم منتسب به دیگری را ثابت کند) با افتراءدهنده به صورت قانونی برخورد خواهد شد. مجازات مقرر در این زمینه ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق است.

مجازات قدف

قذف یکی دیگر از انواع تهمت و افترا است. که البته با توجه به حساسیت بسیار زیادی که قانون و شرع نسبت به آن دارد. در بخش حدود اسلامی به آن می پردازد.

مجازات حد بدین صورت است که در صورت اثبات جرم (قذف) قابلیت کاهش و یا افزایش ندارد. و عین مجازات تعیین شده باید نسبت به افترا زننده اجرا شود. طبق قانون و شرع اسلام، 80 ضربه شلاق مجازات فردی است که یکی از اعمال قبیح همانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و مانند آن ها را به دیگری نسبت دهد.

وکیل برای استرداد لاشه چک + نحوه اقدام

وکیل متخصص استرداد لاشه چک در تهران  : در این مقاله قصد داریم با شما عزیزان در خصوص استرداد و پس گرفتن لاشه چکی که در دست دیگری تحت هر عنوان نظیر امانت و یا تضمین بابت انجام معامله و یا قرارداد و یا … داریم صحبت و در خصوص دادخواست استرداد لاشه چک بیشتر بدانیم.

دلایل دادن چک به دیگری

چک یا سفته ای که در این مقاله در خصوص آن صحبت میکنیم چکی است که برای مثال شما زمانی با فردی معامله و یا قراردادی منعقد میکنید برای انجام عملی نظیر نقاشی کل ساختمان و یا این چک یا سفته را به وی میدهید برای تضمین انجام معامله که برای مثال ثمن معامله را به طور کامل به وی پرداخت خواهید کرد و در متن چک نیز حتما درجه کنید که این چک بابت تضمین انجام معامله و یا برای امانت به دارنده چک داده شده است.

وکیل برای استرداد لاشه چک

نحوه استرداد لاشه چک با وکیل

وکیل استرداد لاشه چک : حال در زمانی ممکن است پس از اتمام انجام عملی که بابت آن چک تضمین داده اید و یا پس از انجام معامله به نحو کامل و احسن ، دارنده چک از باز پس دادن لاشه چک به شما امتناع کند حتی ممکن است در این حالت چک را به فرد ثالثی منتقل کند تا بنا بر اصل تجریدی بودن چک ، شما نتوانید به تضمین و یا امانی بودن چک استناد کنید و مجبور شود مبلغ چک را به دارنده جدید بپردازید.حال بحث ما در ادامه این خواهد بود که در اینگونه از موارد چه باید کرد؟

دادخواست استرداد لاشه چک

در در این مرحله از استرداد لاشه چک شما با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مبنی بر امانی بودن چک و یا دادن چک بابت تضمین حسن انجام معامله نظیر مدارک هویتی خود ، مدارک قرارداد یا معامله فی مابین شما و خوانده ، شهودی که وجود تضمین برای چک را شهادت دهند ، مدارک کافی و لازم برای انجام تعهد و یا مدارک کافی برای فسخ معامله فی مابین شما و خوانده دعوی ؛ اقدام به ثبت دادخواست استرداد لاشه چک میکنید و پرونده شما به دادگاه صالح ارجاع میشود.

دادگاه با بررسی مستندات و محتویات و همچنین دفاعیات وکیل چک شما و وکیل طرف مقابل رای مقتضی صادر میکند.اگر رای دادگاه مبنی بر تایید بر فسخ یا بطلان رابطه باشد و یا رای دادگاه مبنی بر تایید تضمینی بودن و یا امانی بودن چک بوده باشد ، ضمن حکم دادگاه حکم به استرداد لاشه چک نیز میدهد و شما میتوانید با در دست داشتن لاشه چک چنانچه وجهی را به ثالثی با توجه به انتقال چک از طرف خوانده دعوی و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری پرداخت کرده اید ، مسترد کنید.

خیانت در امانت

چنانچه شما چکی را به جهت امانت به فردی داده باشید و بتوانید به دادگاه وصف امانی بودن تحویل چک به طرف مقابل را ثابت کنید و همچنین ثابت کنید که طرف مقابل شما با قصد اضرار و ضرر زدن به شما چک را به ثالث انتقال داده است ، میتوانید از طرف مقابل در دادگاه های کیفری تحت عنوان جرم خیانت در امانت نیز شکایت کنید.

دقت داشته باشید که شکایت خیانت در امانت در خصوص چک هایی که بابت تضمین حسن انجام معامله صورت میگیرند قابل استفاده نمیباشد.

رویه دیوان عالی کشور در فرجام خواهی از پرونده های کیفری

رویه دیوان عالی کشور در فرجام خواهی از پرونده های کیفری : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم که چنانچه پرونده ای از دادگاه های کیفری صادر شد و از آن تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی گشت ، در چه صورتی به دیوانعالی کشور ارجاع پیدا میکند و چه پرونده هایی از چه دادگاه هایی در چه صورت قابلیت رسیدگی به عنوان پرونده کیفری در دیـوان عـالی کشور را دارند و نحوه رسیدگی و رویه دیوانعالی کشور در رسیدگی به این دسته از پرونده ها چگونه میباشد.

دیوان عالی کشور

وکیل کیفری : آرای دادگاه های کیفری اصولا قابل تجدیدنظر خواهی هستند به جز جرایم تعزیری درجه هشت و جرایمی که برای آن های باید دیه یا ارش پرداخت شود و میزان دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل میباشد..

رویه دیوان عالی کشور در فرجام خواهی از پرونده های کیفری

دیوان عالی کشور نظیر دادگاه های کیفری و دادگاه های تجدیدنظر نیست که در هر شهرستان و یا در مراکز استان مستقر شده باشد و در صورت اقتضا و نیاز در شهرستان نیز مستقر گردند.

دیوانعالی کشور فقط در تهران وجود دارد و برای فرجام خواهی از آرایی میباشد که در صلاحیت این دادگاه قراردارند.

آرای قابل فرجام خواهی

آرای قابل فرجام خواهی آرایی هستند که از دادگاه کیفری 1 صادر میشوند و به تجدیدنظر خواهی از این آرا ، فرجام خواهی گفته میشود.

آرایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشند عبارتند از جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات نظیر قصاص و اعدام میباشد / حبس ابد نظیر تکرار حدود در مرتبه سوم میباشد / جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر نظیر حبس از 15 سال به بالا / جرایمی که مجازات آن ها قطع عضو میباشد نظیر سرقت حدی و محاربه / جرایمی که علیه تمامیت جسمانی افراد صورت میگیرند و میزان دیه جرایم ارتکابی از نصف دیه بیشتر میباشد نظیر قطع عمدی دست و یا پای دیگری و جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

مهلت فرجام خواهی

مدت زمان برای فرجام خواهی از پرونده های کیفری برای افرادی که داخل ایران اقامت دارند ، 20 روز و برای افرادی که داخل ایران مقیم نیستند ، 2 ماه میباشد.

رویه دیوان عالی کشور در فرجام خواهی از آرای های کیفری

دیـوان عـالی کشور پس از وصول پرونده های فرجام خواهی شده به نوبت به پرونده ها رسیدگی میکند و آن ها را بررسی کرده و مطابق مستندات و محتویات پرونده آن ها را بررسی میکند.به صورت مستدل و مستند در خصوص پرونده و محتویات پرونده و جزئیات آن تصمیم میگیرد و رای صادره از دادگاه کیفری یک را بررسی میکند.

دقت داشته باشید که دیـوان عـالی کشور بر خلاف دادگاه تجدیدنظر بدون حضور و احضار طرفین به پرونده رسیدگی میکند مگر در شرایطی که از نظر دیوان عالی کشور حضور آنان الزامی بوده باشد.

پس از بررسی پرونده و مطالعه پرونده و استدلال وکلای طرفین و قاضی محترم رسیدگی کننده دیوان عالی کشور به شرح زیر عمل میکند:

 1. اگر با رای صادره موافق بوده باشد و رای صادره از دادگاه کیفری یک از نظر وی منطقی بوده باشد ، رای را ابرام میکند.
 2. اگر عمل مرتکب را جرم نداند و یا شامل عفو عمومی بداند و یا از نظر دیوان عالی کشور متهم قابلیت تعقیب نداشته باشد ، رای صادره را نقض بلاارجاع میکند.
 3. چنانچه از نظر دیوان عالی کشور تحقیقات ناقص باشد پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده میکند تا با تکمیل تحقیقات رای مقتضی صادر کند.
 4. اگر رای صادره را از دادگاهی صادر شده باشد که به نظر دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشته است ، پرونده با به دادگاه دارای صلاحیت میفرستد.