شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی چیست و چگونه استفاده می شود ؟ در این مقاله در خصوص یکی از نهاد های ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی که پابند الکترونیکی و یا نظام نیمه آزادی نام دارد صحبت میکنیم.

چنانچه شما محکوم به حبس باشید. و چنانچه در زندان بوده باشید،نهاد های ارفاقی زیادی در قانون مجازات پیش بینی شده اند. که میتوانید در صورت حصول شرایط از آن ها استفاده کنید. و به طور موقت از زندان در بیایید و یا مجازات خود را معلق سازید.

در این مقاله که به کمک وکیل متخصص کیفری گروه وکلای عدل محور نگارش شده است. به بررسی نهاد پابـند الکـترونیکی و شرایط آن میپردازیم.

پابنـد الکتـرونیکی در جرائم

جرایم مطابق قانون مجازات اسلامی دو نوع هستند. جرایم حدی و جرایم تعزیری،  جرایم حدی آن دسته از جرایم هستند که در شرع و فقه و قرآن از این جرایم نام برده شده است. و مجازات مشخص و معینی دارد که غیر قابل تخفیف و غیر قابل تعلیق و تعویق و غیرقابل استفاده توسط نهاد های ارفاقی میباشد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

در مقابل مجازات های تعزیری وجود دارند. که توسط قوه مقننه و قوه قانون گزاری جرم انگاری شده اند. که حدود مجازات هارا تعیین نموده اند. به عنوان مثال مجازات حبس از شش ماه تا دو سال تا شلاق بین ده تا هفتاد و چهارضربه.

و پس از احراز عنوان مجرمانه توسط قاضی،دست قاضی برای انتخاب مجازات آزاد و باز است. و میتواند در بین حدود مجازات ها یکی را انتخاب کند و یا تخفیف بدهد و یا حکم به حداکثر مجازات ها بدهد.

بنابراین مطابق آنچه که گفته شد. نهاد پـابند الکـترونیکی فقط در جرایم تعزیری راه دارد و در جرایم حدی راه ندارد.

شرایط پابند الکترونیکی در جرایم تعزیری

همانگونه که ذکر شد، پابنـد الکترونیـکی در جرایم تعزیری راه دارد و در جرایم تعزیری نیز با حصول شرایطی راه دارد.

در جرایم تعزیری از درجه دو یا چهار فردی که در حبس قرار دارد. باید حداقل یک چهارم میزان مدت حبس خود را گذرانده باشد تا سپس بتواند از نهاد پابند الکترونیکی استفاده نماید.

برای مثال اگر کسی به ٢٨ سال حبس محکوم شده باشد. باید ٧ سال را طی کرده باشد تا برای ٢١ سال بعد بتواند از پابند الکترونیکی استفاده کند.

اما در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت،نیازی به گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس نیز و از روز اول حبس به صورت مطلق فرد میتواند از نهاد پابند الکترونیکی استفاده نماید.

در صورت قبول نهاد پابند الکترونیکی چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که فرد محبوس و جرم ارتکابی، واجد شرایط پابند الکترونیکی و ماده 63 قانون مجازات اسلامی بوده باشد. فردی که محکوم به حبس بوده است. و یا طول مدت حبس خود را میگذرانده است، میتواند در محدوده زمانی و مکانی مشخص،تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. و این موضوع منوط به این است که خود فرد برای تحت سامانه الکترونیکی قرار گرفتن رضایت داشته باشد.

کودک آزاری و قوانین مربوطه !

کودک آزاری چیست ؟ و قانونگذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است ؟ در ایران برای گرفتن هر مجوزی، پیدا کردن شغل در هر جایی. انجام هر عملی نیاز به گذراندن دوره های مربوط و مرتبط و به تبع آن گرفتن مجوز های لازم برای ورود در آن شغل،حرفه،کار را دارید.

حتی برای ازدواج کردن نیز باید در ابتدا آزمایشات مربوط را انجام داده. و سپس در کلاس های اجباری احکام و خانواده و حقوق خانواده و … بنشینید تا بتوانید صیغه عقد را جاری کنید.

اما قاعدتاً تنها کاری که نیاز به گذراندن دوره های مربوط و کلاس ها و در نهایت گرفتن مجوز ندارد،فرزند آوری است.

کودک آزاری و قوانین

مجازات ها و نکات مهم

بنا به همین دلیل و عدم وجود آموزش های لازم و کافی و عدم احراز صلاحیت سنجی، هر فردی که ازدواج میکند. میتواند بچه دار شود بدون آنکه آموزش های لازم برای پرورش فرزند را دیده باشد. و به همین دلیل است که در جامعه افراد زیادی را با حجم زیادی از مشکلات روحی و روانی ناشی از عدم تربیت صحیح مشاهده میکنیم.

یکی از رفتار هایی که در مواجهه با کودکان شیوع دارد.کودک آزاری بوده که آسیب های بسیار زیادی را به کودک وارد میکند. به طوری که مشکلات ناشی از این آسیب ها تا آینده و بزرگسالی با وی میماند. و بر زندگی شخصی وی و حتی زندگی مشترک او و حتی مواجهه با فرزند خودش تاثیراتش را باقی میگذارد.

در این مقاله که با کمک وکیل متخصص امور خانواده گروه وکلای عدل محور نگارش شده است. در خصوص انواع کودک آزاری و راهکار های قانونی آن صحبت کرده و به بررسی آن میپردازیم.

چه رفتار هایی کودک آزاری محسوب میشوند؟

همانگونه که از نامش پیداست هر رفتار و هر کاری که کودک را آزار داده و به قصد آزردن و اذیت کردن کودک باشد. کودک آزاری محسوب میگردد. اگر بخواهیم چندین مصداق از کودک آزاری را نام ببرسم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • تنها گذاشتن کودک در اتاق و قفل کردن در اتاق
 • تنها گذاشتن کودک در محل های تاریک و ترسناک نظیر انباری
 • ممنوعیت فرزند از بازی و تفریح
 • اخراج کودک از خانه
 • گفتن جمله ی “دیگه دوست ندارم” به کودک
 • ضرب و جرح کودک
 • ضرب و جرح پدر و مادر در حضور کودک
 • دعواهای شدید و کلامی در حضور کودک
 • مسخره کردن کودک
 • بی توجهی به کودک
 • کنترل احساسات کودک با جملاتی نظیر “گریه نکن!” ، “نخند!” و …
 • تنبیه فیزیکی کودک
 • عدم توجه به تغذیه کودک
 • عدم توجه به خوراک کودک
 • توجه نکردن به پوشاک کودک
 • عدم توجه به آموزش کودک
 • کار کشیدن های سنگین از فرزند
 • خوراندن دارو های نامتناسب به کودک
 • و ….

قوانین مرتبط با کودک آزاری

در سال 1381 قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است. که تمامی بند های مربوط در این ماده،تمامی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را در بر خواهد گرفت.
برخی از ممنوعیت های قانونی مرتبط با کودک آزاری که در این قانون ذکر شده اند عبارتند از

 • هرگونه اذیت و آزار کودکان که منتهی به آسیب رساندن به آن ها گردد ممنوع میباشد.
 • هرگونه خرید و فروش و قاچاق مربوط به کودکان ممنوع میباشد که فرد خاطی به شش ماه تا یکسال حبس و یا از ده میلیون تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 • در نظر نگرفتن “عامدانه” خوراک و پوشاک و تحصیل کودک جرم بوده و فردی که این کار را انجام بدهد به بیش از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم شده و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی باید پرداخت نماید.
 • نکته مهم در این ماده آن است که اذعان میدارد کودک آزاری جرمی خصوص نبوده و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و شخص دادستان نیز میتواند مجرم این جرایم را تعقیب نماید.

مجازات رمالی و جادوگری در قانون

مجازات رمالی و جادوگری : فالگیری،دعا نویسی و جادوگری یکی از مشاغل و مواردی است که در بسیاری از جوامع به طرز عجیب و وسیعی گسترده بوده و میان مردم شیوع پیدا میکند و مردم فکر میکنند میتوانند به طرق فالگیران و دعا نویسان از آینده خود مطلع شوند و یا حتی گاهاً آینده خود را تغییر دهند.

گرفتن دعا برای باز شدن بخت،بستن زبان،دعاهای مهر و محبت،دعاهای رزق و روزی و … از معدود مواردی هستند که دعانویسان انجام میدهند. و به واسطه قول و قرارهایی که به مردم میزنند آن ها را تطمیع و تشویق و ترغیب میکنند که این دعاها را از آن ها بگیرند. چرا که در اینده آن ها تاثیر بسزایی خواهند گذاشت و در قبال آن هزینه های هنگفتی از آن ها دریافت میکنند.

مجازات رمالی و جادوگری

حال سوالی که پیش می آید آن است که آیا رمالی و جادوگری و دعا نویسی جرم است؟ و رد قانون برای آن ضمانت اجرای معین و مشخصی تعیین شده است و یا خیر؟

با گروه وکلای عدل محور همراه باشید تا در این مقاله در خصوص مجازات رمالی و جادوگری و دعا نویسی باهم صحبت کنیم.

آیا رمالی و جادوگری و دعانویسی جرم است؟

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ، در خصوص رمالان و فالگیران اینگونه اذعان میشود که :

” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد. یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند. و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند. و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد. کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود “

حال شاید از خودتان بپرسید که بند فوق چه ارتباطی به فالگیران و رمالان و دعانویسان دارد .چرا که به صورت واضح و مستقیم حرفی از مالی و دعانویسی و فالگیری به میان نیاورده شده است!

اما باید دقت کنید که مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،در این خصوص فردی تعیین تکلیف کرده است که مردم را به امور غیر واقع امیدوار نماید. و این دقیقاً همان کاری است که فالگیران ور مالان انجام میدهند که این خود به عنوان جرم کلاهبرداری تلقی میشود.

برای آنکه رمالی و فالگیری،جرم تلقی شود چه اعمالی لازم است؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،رمالی و دعانویسی و جادوگری کلاهبرداری تلقی میشوند. و جرم کلاهبرداری دو عنصر مادی دار که عبارتند از:

 1. توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه
 2. بردن مال دیگری

پس چنانجه فالگیران و رمالان مردم را به امور غیر واقع امیدوار نمایند. و از این طریق آنان را گول بزنند و به وسایلی متقلبانه نظیر وسال رمالی و جادوگری و … متوسل شوند. و با توجه به همه ی موارد قبل،پول دیگری را ببرند. جرم کلاهبرداری محقق شده است.

مجازات جرم رمالی و فالگیری و دعانویسی

مجازات این جرم همان مجازات جرم کلاهبرداری میباشد. که در ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس معین شده است.

مطابق ماده فوق مجازات جرم رمالی و کلاهبرداری حبس از یک تا هفت سال میباشد. و چنانچه رمال و فالگیر و دعانویس از این طریق مالی را از کسی برده باشند،به جزای نقدی معادل مبلغی که از وی برده اند،محکوم میگردند و همچنین موظفند مالی را که از فرد بزه دیده و قربانی برده اند را به او برگردانند.

وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

وکیل کلاهبرداری رایانه ای در غرب تهران : در این بخش قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای بگوییم. اینکه عناصر قانونی و مادی و معنوی آن چیست و برای تحقق این جرم چه انگیزه و سونیت خاص و عامی نیاز است. و تفاوت آن با کلاهبرداری رایانه ای چیست و مجازات آن چگونه تعیین میشود.

تعریف کلاهبرداری ساده

وکبل کلاهبرداری : کلاهبرداری ساده مطابق قانون مجازات اسلامی اینگونه معنا میشود. که به توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری ، کلاهبرداری گویند.

پس جرم کلاهبرداری باید دارای دو رکن توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری باشد. یعنی آنکه فرد کلاهبردار باید ابتدا از طریق توسل شدن به وسایل متقلبانه نظیر کارت ویزیت دروغین و مانور های متقلبانه و دروغین ، بزه دیده را گول بزند و سپس از این طریق و از طریق اغفال و فریب بزه دیده ، مال و اموال وی را ببرد.
این خلاصه ای از تعریف کلاهبرداری ساده میباشد.

وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

تعریف کلاهبرداری رایانه ای

دقت داشته باشید که کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری از طریق رایانه بسیار تفاوت دارند و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت.

کلاهبرداری از طریق رایانه یعنی کسی از طریق رایانه و از طریق اینترنت و کامپیوتر و تکنولوژی بتواند به وسایل متقلبانه متوسل بشود و فردی را گول زده و فریب بدهد و از این طریق ، مال و اموال وی را ببرد.

وکیل کلاهبرداری رایانه ای : یعنی در واقع وسیله ارتکاب توسل به وسایل متقلبانه او برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ، رایانه بوده است.
اما کلاهبرداری رایانه ای یعنی اینکه کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به صورت غیر مجاز ، با ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد کردن و … و به تبع آن مختل کردن داده ها یا متوقف کردن آن ها . بتواند وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی را برای خودش و یا برای دیگری تحصیل کند.

پس همانطور که دیدید عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای آن است. که فرد با انجام دادن اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو و … که در بالا گفته شد بتواند داده های رایانه ای دیگران را مختل و یا متوقف کند و از طریق آن وجه یا مال یا … را تحصیل کند.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای

مطابق قانون جرایم رایانه ای ، مجازات کلاهبرداری رایانه ای اینگونه تعیین شده است:

 1. رد مال.
 2. حبس از یک تا پنج سال.
 3. جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال.

دادگاه باید حکم به رد مال بدهد اما میتواند 2 یا 3 را انتخاب کرده و یا حکم به هر دو مجازات بدهد.

میانجیگری کیفری و نکاتی که باید بدانید

میانجیگری کیفری : در این بخش قصد داریم در خصوص نهادی تحت عنوان میانجیگری کیفری با شما صحبت کنیم و بگوییم که این نهاد چیست . در کدام قانون در خصوص آن صحبت شده و در چه موردی تصمیم گیری میکند. و به بررسی این نهاد و آثار آن بپردازیم.

میانجیگری کیفری چیست ؟

میـانجیگری نهادی است که در سال 1392 وارد قانون شده و نهادی بسیار مفید و مورد بحث میباشد.
میـانجیگـری در لغتنامه های فارسی به معنی میان گری ، میانه گری ، شفاعت ، وساطت میباشد. و به میانجیگری کیفری یعنی صالح دانستن نهادی به غیر از مراجع قضائی و مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم.

میانجیگری کیفری

حال به نظر شما همچین چیزی ممکن است و امکان دارد که رسیدگی به جرایم را در صلاحیت نهادی به جز مراجع قضائی دانست؟در ادامه به شما خواهیم گفت.

میانجیگری در آیین دادرسی کیفری

وکیل کیفری : میانجیـگری کیـفری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این قانون ، در ماده 82 اینچنین گفته شده است که فقط جرایم تعزیری و نه قصاص و حدود و دیات قابل ارجاع به ماینجیگری هستند. و از میان جرایم تعزیری نیز ، جرایم درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق باشد. قابل ارجاع به میانجیگری نیز می باشد.

چه جرایمی قابل ارجاع به میانجیگری هستند؟

مطابق قانون میتوان گفت که موارد زیر قابل ارجاع به میانجیگری هستند:

 • جرایم با مجازات حبس تا دو سال.
 • جـرایم با مجازات جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال.
 • جرایم با مجازات شلاق تا سی ضربه و تا نود و نه ضربه در منافی عفت.
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال.

میانجیگری کیفری چه کار میکند؟

در میانجیگری کیفری مقام قضایی به درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی ، این فرصت را به مدت دو ماه در اختیار متهم میگذارد تا گذشت و رضایت شاکی را کسب کند. و یا برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقداماتی را انجام دهد.

همچنین از آنجایی که شورای حل اختلاف در صلاحیت در خصوص صلح و سازش ، صلاحیت عام دارد مقام قضایی میتواند. متهم را به شورای حل اختلاف یا موسسات میانجیگری ارجاع دهد. تا برای حصول صلح و سازش میان متهم و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش کنند. که البته اگر مقام قضایی به میانجیگری یا شورای حل اختلاف موضوع را ارجاع بدهد. فرصت سه ماهه خواهد داد.

قانون تشدید مجازات اسید پاشی

قانون تشدید مجازات اسید پاشی : در این مبحث قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم اسید پاشی و نحوه مقابله و قانون گذاری و مجازات انگاری آن صحبت کنیم. همانطور که میدنید این روزها متاسفانه در ایران اخبار بسیار زیادی در خصوص اسید پاشی های غیرقانونی میشنویم. که جان افراد را تا آخر عمر در معرض خطر قرار میدهد. در این راستا قانونگذار در سال 1398 با تصویب قانون تشدید مجازات اسید پاشی سعی در کاهش این دست از رفتار ها داشته است. با وکیل کیفری گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

قانون تشدید مجازات اسید پاشی

عمدی یا غیرعمدی بودن اسید پاشی

جرم اسید پاشی در قانون در درجه اول جرمی عمدی معرفی شده است. و برای اینکه مرتکب با توجه به این قانون محکوم گردد. باید با اسید به صورت عمدی آسیب وارد نموده باشد. از این رو چنانچه آسیبی که با اسید وارد میشود به صورت غیر عمدی باشد. مشمول قواعد عام قانون مجازات اسلامی میباشد.

اسید چیست؟

تعریف اسید که واضح و مبرهن است اما قانون تشدید مجازات اسید پاشی ، فقط معطوف به اسید نبوده و در قانون عبارت ” هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ” نیز ذکر شده است. پس این قانون فقط مشمول صرف ماده اسید نمیشود. و هر ماده و ترکیب شمیمیایی دیگر که همانند اسید عمل کند را در بر میگیرد.

نتیجه جرم اسیـد پاشـی

اسید پاشی در زمره جرایم مقید به نتیجه قرار میگیرد و این نتیجه در قانون به جنایت بر نفس ، جنایت بر عضو و یا جنایت بر منفعت معنی شده است.

عنصر مادی اسـید پاشـی

اولین عنصر مادی و اولین حرکتی که در راستای اسید پاشی جرم انگاری شده است ، پاشیدن اسید میباشد. اما در جایی دگر در این قانون ، ریختن اسید و یا ریختن سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد و یا حتی فرو بردن اعضای بدن یک فرد در درون اسید و اعمالی از این قبیل را در حکم اسید پاشی دانسته است. و مجازات اسید پاشی را دارا میباشد.

مجازات جرم اسید پاشی

در درجه اول مجازات جرم اسید پاشی قصاص نفس و یا قصاص عضو میباشد. اما هرگاه مرتکب مشمول قانون تشدید مجازات اسید پاشی بشود اما مجازات آن قصاص نبوده و یا امکان اجرای قصاص نباشد. و یا اولیای دم رضایت دهند و یا مصالحه کنند ؛ مرتکب محکوم به پرداخت دیه و ارش شده و به ترتیب زیر مجازات میشود

 1. چنانچه پاشیدن و یا ریختن اسید منتهی به جنایت بر نفس و یا تغییر شکل دائمی صورت گردد مجازات آن حبس تعزیری درجه یک یعنی 25 سال به بالا میباشد.

 2. در جنایتی که پاشیدن و یا ریختن اسید و هرگونه ترکیب شیمیایی منتهی به جنایت با میزان دیه بیشتر از نصف دیه کامل گردد . مجازات حبس تعزیری درجه دو یعنی 15 تا 25 سال میباشد.

 3. در جنایتی که ریختن اسید و یا پاشیدن آن منتهی که به جنایتی با میزان دیه یک سوم دیه کامل تا نصف دیه کامل میگردد ، مجازات حبس تعزیری درحه سه یعنی 10 تا 15 سال را دارا میباشد.

 4. و در آخر در جنایتی که منتهی که میزان یک سوم دیه کامل میگردد ، مجازات حبس تعزیری درجه چهار یعنی از 5 تا 10 سال حبس را دارا میباشد.

نکته مهم آنکه علاوه بر تمامی مجازات های فوق و پرداخت دیه و ارش و … مرتکب موظف است. تمامی هزینه های درمان بزه دیده را بدهد و چنانچه مرتکب توانایی مالی پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده را نداشته باشد. صندوق تامین خسارت های بدنی موظف به جبران خسارت میباشد.

وکیل متخصص پزشکی + پیگیری پرونده

وکیل متخصص پزشکی در تهران : یکی از تخصصی ترین شاخه های مربوط به حرفه وکالت، وکیل متخصص پزشکی است که باید با آگاهی کامل در این زمینه به دفاع از موکل خود بپردازد. البته این را هم متذکر شویم که صرفا بیماران ناراضی و گله مند از عملکرد پزشک خود به وکیل متخصص پزشکی مراجعه نمی کنند بلکه در برخی از موارد نیز شاهد مراجعه پزشکان به این قشر از وکلای حرفه ای هستیم که مورد تهاجم یک یا چند نفر از بیماران واقع شده اند.

به هر حال مسئله این است که شغل پزشکی با ظرافت های بسیار زیادی همراه است و ارتباط آن با سلامت جسمی و روحی انسان ها باعث می شود تا یک اشتباه کوچک به یک مسئله جدی منجر شود. از طرف دیگر لازم است تا نظام نامه پزشکی را مطالعه کرده و حد و حدود اعمال پزشکی، قصورها و اشتباهات پزشکی را از تخلفات و جرائم احتمالی تفکیک کنیم. برای آشنایی با حوزه عملکرد وکیل متخصص پزشکی با مطالعه این مقاله ما را همراهی نمایید.

وکیل متخصص پزشکی + پیگیری پرونده

متداول ترین جرائم و تخلفات پزشکی

مواردی که در این مطلب به صورت موردی بیان می شوند حصری نبوده و صرفا نمونه ای از مهمترین شکایات پزشکی توسط بیماران شاکی و گله مند را تشکیل می دهد. این را هم بیان کنیم که عمده ترین شکایت های صورت گرفته در نتیجه عمل جراحی زیبایی بوده است که به نحوی زیبایی چهره شاکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. شکایات مربوط به نقص عضو و مرگ بیمار نیز در رده های بعد قرار دارند. در ادامه مهمترین مواردی که در مراجع کیفری قابل پیگیری هستند را بیان می کنیم:

 1. عدم دقت در زمان جراحی و طبابت به نحوی که منجر به نقص عضو یا مرگ بیمار شود.
 2. مبادرت به انجام اعمال پزشکی خارج از محدوده رضایت نامه بیمار
 3. افشای اسرار بیمار به هر نحوی که باشد
 4. تشخیص اشتباه بیماری و عدم تشخیص صحیح آن
 5. فعالیت پزشک خارج از حوزه تخصص و مدرک دانشگاهی
 6. فعالیت های پزشکی و درمانی بدون اخذ پروانه پزشکی یا بعد از ابطال پروانه یا در مکانی که مجوز لازم را ندارد
 7. تجویز داروهای اشتباه بخصوص در مواردی که به فوت منجر شود
 8. دریافت ویزیت به میزانی بالاتر از تعرفه تعیین شده
 9. عدم انجام ویزیت ها و معاینات حتمی در خصوص بیمارانی که اوضاع وخیمی دارند
 10. سوء استفاده از دفترچه بیمه بیماران

مراجع صالح برای رسیدگی به تخلفات پزشکی

شکایت از پزشک و رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی و دادگاه کیفری دو صورت می گیرد. رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان نیز در دادسرای انتظامی و سازمان نظام پزشکی است. همچنین قاعده صالح بودن دادگاه محل وقوع جرم نیز در تعیین دادگاه برای رسیدگی به جرائم پزشکی در شهرستان هایی که دادسرای اختصاصی ندارند صدق می کند. این مسئله را هم بیان کنیم که وجود تمام عناصر سه گانه برای وقوع جرائم عمدی از جانب پزشکان ضروری می باشد. بنابراین طیف وسیعی از جرائم آن ها به عنوان جرائم شبه عمد شناخته می شوند. و به همین علت مجازات اعدام به دنبال مرگ بیمار (هرچند به علت سهل انگاری پزشک باشد.) از لیست مجازات جرائم غیر عمد و شبه عمد پزشکان برداشته شده است.

چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم ؟

همچنین لازم است بدانید تا فرم رضایت نامه ای که بیمار در ابتدا امضا می کند. به هیچ وجه مانع شکایت از پزشک مربوطه نیست. این فرم در واقع نوعی رضایت به انجام عملیات پزشکی طبق اصول پذیرفته شده در قانون است. نه اینکه قصور و سهل انگاری های پزشک را توجیه کند. بنابراین حتی در صورت امضای رضایت نامه می توانید از برخی از اعمال پزشک خود شکایت نمایید. در این خصوص بهتر است حتما به وکیل متخصص پزشکی مراجعه نمایید.

پولشویی و مجازات آن در قانون

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد ؟  در این مقاله به بررسی جرم پولشویی مطابق با قانون مبارزه با آن میپردازیم. مواد مهم این قانون را با یکدیگر بررسی کرده و نکاتی که در خصوص جرم پولشویی مهم است. و باید بدانید را به همراه وکیل کیفری بررسی میکنیم.

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون در سال 1386 به تصویب رسید و سپس در سال 1397 آخرین اصلاحات آن انجام شد. و از سال 1397 به بعد تغییرات دیگری نداشته و به همان شکل لازم الاجرا میباشد. در این قانون در ابتدا به تعریف مفاهیم و اصطلاحات استفاده شده پرداخته و سپس در خصوص مجازات جرم پولشویی صحبت کرده است. و در خصوص مواردی که این قانون ساکت است. تابع قواعد عمومی جزا میباشد.

پولشویی و مجازات آن در قانون

جرم منشاء

جرم منشاء مصطلح در قانون مبارزه با پولشویی به آن جرمی گفته میشود. که مطابق با قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی باشد. که جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز در بر میگیرد.

مال حاصل از جرم

مال حاصل از جرم در قانون مبیارزه با پولشویی اینگونه تعریف میشود. که وقتی فردی جرم منشاء که در بالا تعریف شد را انجام میدهد. دارایی هایی مادی یا غیر مادی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن مال به دست می آورد. برای مثال مالی که از طریق اختلاس و یا ارتشاء به دست می آید را مال حاصل از جرم مینامند.

معاملات و عملیات مشکوک

معاملات و عملیات مشکوک به هر نوع معامله و یا پرداختن مال که میتواند به صورت فیزیکی و یا به صورت الکترونیکی بوده باشد. ، گفته میشود که از اوضاع و احوال این پرداختن پول ها ، احتمال و بیم وقوع جرم برود نظیر عملیات های مالی که بیشتر از فعالیت شخص باشد. معاملات و یا عملیات صوری،معاملات ظاهری و یا معاملاتی که بدون هیچ دلیل منطقی فسخ میگردند.

تعریف پولشویی

جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از:

 1. تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد.

 2. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.

 3. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

معاونت در پولشویی

مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد آسان کردن روند ارتکاب جرم پولشویی از تکالیف و وظایفی که برای آنان تعیین شده است خودداری نمایند مجازات میگردند.

مجازات آن ها عبارت است از انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش.

در صورتی که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر آنان باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم میگردند.

مجازات پولشویی

 • در درجه اول اصل مالی که برای جرم پولشویی استفاده شده و تمامی عواید حاصل از جرم پولشویی و جرم منشاء مصادره میگردد.
 • چنانچه جمع این اموال به ده میلیارد ریال برسد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یعنی حبس از 2 تا 5 سال محکوم میگردد.
 • چنانچه جمع این اموال بیشتر از ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس از 5 تا 10 سال محکوم میگردد.
 • همچنین بدون توجه به نصاب ریالی جرم پولشویی در هر صورت معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است به جزای نقدی محکوم میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص جرم پولشویی دادگاه کیفری 2 میباشد. که در شعبه هایی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص میابند.