مشاوره حقوقی رشوه و جرم رشا و ارتشا

مشاوره حقوقی رشوه : رشوه یکی از جرائم شایع در سراسر جهان است اما به جرئت می توان گفت که بخش قابل توجهی از آن در جوامع جهان سوم به وقوع می پیوندد.

این جرم با نظم عمومی جامعه همراه بوده و منجر به تضییع حقوق شهروندان یک کشور می گردد. متاسفانه سیستم اداری ایران نیز به شدت متاثر از نتایج نامطلوب این امر قبیح است و به نظر می رسد راه دور و درازی برای ریشه کن کردن این رفتارها در پیش داشته باشیم.

از این مسئله که بگذریم به بررسی جنبه های حقوقی و کیفری جرم رشوه می رسیم. امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده های مطروحه به بررسی جرم رشوه می پردازند.

مشاوره حقوقی رشوه

بسیاری از این افراد در این شرایط به مشاوره حقوقی رشوه روی می آورند و اغلب مشاورین نیز افراد را ترغیب به گرفتن وکیل رشوه می کنند. در این مقاله به بررسی زوایای مختلف این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف رشوه، رشا، و ارتشا و مشاوره حقوقی این جرم

جرم رشوه دارای اصطلاحات تخصصی بسیار زیادی است و این امر افراد را ناگزیر می کند تا برای اشراف به موضوع حداقل از یک جلسه مشاوره حقوقی رشوه بهره مند شوند. رشوه عنوان جرمی است که میان دو مجرم یعنی راشی و مرتشی جریان پیدا می کند.

فعل راشی در قالب پرداخت رشوه به صورت رشا جرم انگاری شده است. حال فرد مقابل که رشوه را دریافت می کند مرتشی است و جرم وی به ارتشا نام دارد.

نکته قابل توجه در خصوص جرم رشوه این است که چون دو طرف مجرم هستند اصولا بسیاری از موارد موجود گزارش داده نمی شوند. بنابراین می توان به راحتی دریافت که میزان رشوه در جامعه بسیار بیشتر از پرونده های مطروحه در دادگاه است.

شرایط وقوع رشوه

بسیاری از افراد تصور می کنند صرف پرداخت مبلغ پول برای انجام کار غیرقانونی به دیگری مشمول رشوه است اما واقعیت این گونه نیست. موارد ذیل را برای وقوع جرم رشوه لازم می باشد:

 • رشوه گیرنده باید کارمند یک اداره رسمی و دولتی یا وابسته به دولت باشد.
 • رشوه گیرنده باید کار مورد نظر را در محدوده اختیارات خود و یا یکی از اختیارات موجود در اداره انجام دهد.
 • جرم مورد نظر باید با شغل مرتشی مرتبط باشد.
 • رشوه باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد.
 • مبلغ رشوه ممکن است نقد یا غیرنقد باشد.

مجازات رشوه

درقانون مجازات رشوه باتوجه به میزان رشوه متفاوت است. طبق قانون مجازات های ذیل برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده مقرر شده است:

 • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه گیرنده بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، مجرم از شش ماه تا سه سال از شغل دولتی منفصل می‌شود و اگر متهم مدیر کل یا هم رتبه با مدیر کل و بالاتر باشد به انفصال دائم از شغل دولتی محکوم خواهد شد.
 • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه دهنده بیش از مبلغ ۲۰ هزار ریال و تا ۲۰۰ هزار ریال باشد، مجرم به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل وجه نقدی گرفته‌ شده محکوم می گردد و یا شش ماه تا سه سال از مشاغل دولتی به طور موقت انفصال می‌یابد.
 • اگر فرد مرتکب در جرم اخیر، مدیر کل یا بالاتر از مدیر کل و هم رتبه با مدیر کل باشد از شغل دولتی خود انفصال دائم پیدا می‌کند.
 • اگر وجه مال رشوه گرفته ‌شده بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجرم به ۲ تا ۵ سال حبس، جزای‌نقدی معادل قیمت رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
 • در جرم اخیر اگر مجرم از شغل مدیر کل یا هم رتبه او یا پایین تر باشد در ازای انفصال دائم، او به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد.
 • ارزش رشوه اگر بیش از ۱ میلیون ریال باشد مجرم محکوم به ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌شد و یا مجازات آن می تواند تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • در جرم اخیر اگر درجه مجرم در اداره پایین تر از رتبه مدیر‌کل یا هم رتبه او باشد به ازای انفصال دائم به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت محکوم می گردد.
 • یکی از نکاتی که در خلال جلسات مربوط به وکیل کیفری مطرح می شود این است که جرم رشوه غیرقابل گذشت است و با توجه به تاثیرات نامطلوبی که به دنبال دارد فرد باید محکومیت وارده را متحمل گردد.

مشاوره حقوقی تخصصی اختلاس + پیگیری پرونده

مشاوره حقوقی اختلاس : اختلاس عنوانی است که در سال های اخیر اخبار آن را به وفور در رسانه های اجتماعی و حتی گپ و گفت های عادی هم شنیده ایم اما برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر می کنند این جرم صرفا در دستگاه های حکومتی و وزارت خانه ها انجام می شود ممکن است توسط کارمندان ساده دولت اعم از کارمندان رسمی یا قراردادی و در نهادهای دولتی همانند بانک ها، موسسات خیریه، سازمان های عام المنفعه و … نیز صورت گیرد.

مشاوره حقوقی اختلاس به شما کمک می کند تا بتوانید به قوانین موجود در این زمینه اشراف پیدا کنید. مشاوره حقوقی ، مرجعی برای پرسش و پاسخ است به این صورت که شما سوالات خود را در خصوص جرم اختلاس، اثبات آن، مجازات اختلاس و … مطرح می کنید و مشاور حقوقی نیز به سوالات شما پاسخ می دهد. ما نیز تصمیم گرفته ایم در این مقاله به بررسی این جرم بپردازیم.

مشاوره حقوقی اختلاس

مشاوره حقوقی اختلاس

اختلاس زیرمجموعه خیانت در امانت است اما به صورت مجزا و در یک قانون متفاوت جرم انگاری شده است. از مهمترین مباحثی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی اختلاس مطرح می شود تفاوت این جرم با جرائم مشابه است که به صورت ذیل بیان می شوند:

 • در جرم خیانت در امانت، طرفین دارای سمت و منصب از جانب دولت نیستند یا فرد خیانت کننده در حوزه صلاحیت خود در یک اداره یا سازمان دولتی مبادرت به خیانت نمی کند.
 • در جرم رشوه لازم است که فرد رشوه گیرنده حتما کارمند دولت یا یکی از سازمان های وابسته به دولت باشد و از این نظر با جرم اختلاس تفاوت دارد اما باتوجه به اینکه مال مورد نظر را از یک ارباب رجوع دریافت می کند تا فعل غیرقانونی را انجام دهد نمی توان آن را اختلاس قلمداد نمود.
 • در جرم سرقت نیز علاوه بر اینکه مرتکب ممکن است کارمند دولت نباشد، مالی که سرقت می شود در اختیار او قرار داده نشده است اما در جرم اختلاس، مال مورد نظر به فرد مختلس یا سازمانی که در آنجا مشغول کار است امانت سپرده شده است تا برای مصارف خاصی استفاده شود.

شرایط وقوع اختلاس

برای اینکه فعل یک شخص در قالب اختلاس شناخته شده و تحت پیگرد قضایی و انتظامی واقع گردد شرایط ذیل لازم است:

 • فرد باید کارمند یک ارگان دولتی یا وابسته به دولت باشد. (تفاوتی ندارد که این فرد کارمند رسمی است یا قراردادی)
 • مال مشخصی باید نزد ارگان مربوطه به امانت گذاشته شود و کارمند فوق آن را بردارد.
 • مال مورد نظر اعم از منقول یا غیرمنقول است.
 • تفاوتی ندارد که کارمند مربوطه، مال را برای خود و به نفع خود برمی دارد یا به نفع دیگری.

مجازات اختلاس

مجازات اختلاس نیز یکی از مسائل قابل بحث است چرا که اعداد و ارقام درج شده در قانون برای این جرم بسیار عجیب است و به نظر می رسد باتوجه به کاهش ارزش پول ملی نیاز است تا در میزان آن تجدیدنظر صورت گیرد. باتوجه به موارد مندرج در قانون، مجازات اختلاس به شرح ذیل است:

 • اگر میزان اختلاس ۵۰ هزار ریال یا کمتر مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا انفصال موقت محکوم می گردد.
 • در صورتی که مبلغ یا ارزش اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال باشد، مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از کار را به دنبال خواهد داشت.
 • در هر کدام از موارد فوق محکوم علیه موظف است ۲ برابر مال اختلاس شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد.
 • اگر مرتکب مدیرکل یا هم رتبه مدیریت باشد، به انفصال دائم از کار دولتی و چنانچه پایین تر از مرتبه مدیر کل باشد، به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت محکوم می گردد.

از مهمترین مسائلی که در جلسات مختلف مشاوره مطرح می شوند وقوع این جرم در کنار جرائم دیگر از جمله جعل و استفاده از سند مجعول است که در این صورت باعث می شود فرد به مجازات های مقرر برای این جرائم نیز محکوم گردد. اختلاس یکی از جرائم غیرقابل گذشت است و پیشنهاد می کنیم صرفا به دریافت مشاوره حقوقی کتفا نکنید بلکه دفاع از پرونده خود را به یک وکیل حرفه ای اختلاس محول نمایید.

استراق سمع چه مجازاتی دارد ؟

مجازات استراق سمع : استراق سمع به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش دستگاه های شنود معمولا این کار به سادگی انجام میشود. و در اصطلاح به معنای گوش دادن غیر قانونی به مکالمات اشخاص و کنترل مکالمات آنها بدون اینکه آن فرد رضایت داشته باشد . یکی از مشهور ترین استراق سمع ها شنود تلفن همراه میباشد .

طبق اصل 25 قانون اساسی هرگونه استراق سمع و تجسس ممنوع است .

تاملی بر استراق سمع در قانون جزا

شخصی که جرم استراق سمع را مرتکب میشود بایستی مامور دولتی و یا مستخدم دولتی باشد و قانونگذار درباره اشخاص عادی که کارمند و یا مستخدم دولت نیستند سکوت کرده است .

استراق سمع

علاوه بر آن2 نوع استراق سمع وجود دارد: مجاز و غیر مجاز

صورتی که فردی به دستور قانون و قاضی دستگاه شنود کار میگذارد و استراق سمع میکند استراق سمع مجاز نامیده شده و صورتی که فردی به صورت غیر قانونی و بدون دستور قاضی این کار را انجام میدهد استراق سمع غیر مجاز میباشد .

نکته ی دیگری که ازاین بند مستفاد میشود مطلق بودن جرم استراق سمع است یعنی به محض اینکه کارمند و یا مامور دولت مکالمه شخص دیگری را به صورت پنهانی و غیر مجاز بشنود مرتکب به این جرم شده است .

مجازات جرم استراق سمع

 • الف) حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .
 • ب) حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .

بنابراین مجازات استراق سمع حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال می باشد .

بدیهی است ، کمک وکیل کیفری ، در پرونده های استراق سمع می تواند کمک زیادی به حل سریعتر و نتیجه گیری بهتر,  کند.

مشاوره حقوقی مواد مخدر

مشاوره حقوقی مواد مخدر و پیگیری پرونده

مشاوره حقوقی مواد مخدر : در اینکه استعمال مواد مخدر می تواند تا چه اندازه بر سلامت جسمانی و روانی افراد تاثیر بگذارد شبهه ای وجود ندارد. تمام کشورهای جهان، قوانین متفاوتی را برای برخورد با این پدیده شوم در نظر گرفته اند به گونه ای که در کشور ایران، میزان مجازات های مقرر از مصادره اموال و جریمه نقدی تا حکم اعدام متغیر است.

جرائم مرتبط با مواد مخدر صرفا به خرید و فروش آن محدود نمی گردد بلکه از ابتدای کشت تا انتهای پروسه فروش و استعمال را دربر می گیرد. این مسئله باعث شده است حتی بسیاری از افراد به صورت ناخواسته در جریان رسیدگی به پرونده مواد مخدر به عنوان متهم دستگیر شوند. بنابراین مشاوره حقوقی مواد مخدر جایگاه ویژه ای در شفاف سازی این امر خواهد داشت.

تعریف مواد مخدر

در علم شیمی مواد مخدر (Narcotic) یا سرخوش نما، نام عمومی برای انواع متنوعی از داروها، سایکو اکتیوها و ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک می باشد که معمولاً خاصیت تسکین دهنده و سرخوش کننده دارند به همین علت است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزء مواد اعتیادآور طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاوره حقوقی مواد مخدر

درقوانین داخلی تعریف دقیق و مشخصی از مواد مخدر ارائه نشده است اما از آن به عنوان ماده تخدیر شده ای یاد می شود که ایجاد وابستگی نماید هرچند فرد را دچار توهم نکند. موادی که بر روی قوای عقلانی تاثیر می گذارند به عنوان مسکرات شناخته شده و مجازات مربوط به آن ها در برخی از موارد مشمول مجازات حد برای مصرف مشروبات الکلی است.

جرائم مرتبط با مواد مخدر

هرکدام از جرائم ذیل در مجموعه جرائم مواد مخدر قرار داشته و مجازات ویژه ای را با توجه به شرایط جرم به دنبال خواهد داشت. این موارد عبارتند از:

 • جرم واردکردن مواد مخدر و مواد روان گردان (این جرم صرفا در مرزهای میان کشورها مطرح نمی شود بلکه حتی ورود مواد به یک استان از استان دیگر را دربرمی گیرد.)
 • جرم ارسال و صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان (این جرم نیز همانند نمونه اخیر در میان مرزهای داخلی کشورها قابل ثبت است)
 • جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان (که اصولا در میان مرزهای کشورها و به صورت بین المللی صورت می گیرد)
 • جرم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان (ممکن است شامل کارگاه های کوچک یا گروه های مافیایی با آزمایشگاه های گسترده باشد)
 • جرم حمل مواد مخدر و روان گردان
 • جرم نگهداری از مواد مخدر و مواد روانگردان
 • جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان
 • جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن

همانطور که مشاهده می کنید هرگونه عملی در باب گسترش استفاده از مواد مخدر در جامعه مورد توجه قرار گرفته است. جداسازی جرائم مربوطه به علت تفاوت در میزان مجازات است. همانطور که مشاهده می کنید حتی استعمال مواد مخدر نیز جرم شناخته می شود.

تمام فعالیت های فوق در قالب قاچاق مواد مخدر بررسی می گردد و عناوین ویژه ای همانند وکیل مواد مخدر برای دفاع از حقوق متهمین را تاسیس نموده اند.

مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر

این مقوله یک مبحث گسترده است به نحوی که میزان مواد کشف شده، نوع مواد و شخصیت متهم در خصوص تعیین میزان مجازات به شدت تاثیر گذار است. همانطور که گفته شد جرائم مرتبط با مواد مخدر می توانند مشمول مجازات های متفاوتی باشند به نحوی که از جریمه نقدی تا اعدام را شامل می شوند. برای بررسی مجازات تعیین شده بهتر است به وکیل متخصص مراجعه نمایید. البته در نهایت تصمیم قطعی توسط دادگاه تعیین می گردد و مشاوره حقوقی نیز می تواند صرفا میزان تقریبی مجازات را تخمین بزند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر

قطعا مراجعه افراد به وکیل متخصص برای شفاف سازی امور و روند رسیدگی به پرونده های مربوطه است. دادگاه صالح به رسیدگی نیز یکی از مسائلی است که در اغلب جلسات مربوط به مشاوره حقوقی مواد مخدر مطرح می شود.

در این زمینه قانونگذار، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی اعلام نموده است چرا که این جرائم در زمره افعالی شمرده می شوند که نظم عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و عدم مقابله با آن می تواند آینده جوانان کشور را به خطر بیاندازد. بنابراین باید به صورت ویژه بررسی شده و مورد مجازات واقع شوند.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری : در قوانین ایران ما با اصطلاح ” فرجام خواهی ” مواجهه هستیم که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین کیفری تعریف جداگانه مخصوص به خود را دارد.

تیم حقوقی عدل محور در این مقاله تصمیم دارد فرجام خواهی مطابق با تشریفات و موازین قانون آیین دادرسی کیفری را به سمع و نظر شما همراهان برساند تا اگر از آرای کیفری خود تصمیم به فرجـام خواهـی گرفتید بدانید که مطابق چه اصول و تشریفاتی باید پیش بروید. پس با عدل محور همراه باشید.

آیین دادرسی کیفری

همانطور که میدانید دعاوی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم میشوند.دعاوی کیفری مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشوند و نمیتوان به دعاوی کیفری مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی کرد و همچنین به دعاوی حقوقی نمیتوان مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمود.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری

برای طرح شکوائیه در دادسرا برای طرح شکایت از دعوایی کیفری ، باید تمامی موازین و تشریفات مطروحه در قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نمود و مو به مو آن ها را اجرا کرد.

مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری ” آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع‌ می‌شود “

فرجام خواهی

در قوانین ایران فرجـام خواهـی به رسیدگی مجدد آرا آن هم به صورت شکلی و نه به صورت ماهوی در دیوان عالی کشور گفته میشود.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری از طرق عادی اعتراض به آرا محسوب میگردد اما در آیین دادرسی مدنی طرق فوق العاده اعتراض به آرا میباشد که هر رایی قابلیت فرجـام خواهـی را ندارد.

فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ، آرای قابل فرجام خواهی در امور کیفری به شرح زیر میباشند ؛

 1. جرائم با مجازات قانونی سلب حیات
 2. جرائم با مجازات قانونی قطع عضو
 3. جرائم با مجازات قانونی حبس ابد
 4. جرائم با مجازات قانونی تعزیر درجه یک و دو و سه
 5. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه و بیشتر
 6. آرای صادره در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی

دقت داشته باشید که اگر طرفین کتباً حق فـرجام خواهی خود را ساقط کنند ، رای صادره قابلیت فـرجام خواهی نخواهد داشت.
مهلت درخواست تجدید نظر برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد خارج از ایران دو ماه میباشد.

هرگاه درخواست فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود و فرد عذر موجه ای برای تاخیر خود نداشته باشد ، درخواست فرجام خواهی رد خواهد شد.

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری افراد زیر حق فرجـام خـواهی دارند ؛

 1. محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی او
 2. شاکی یا مدعی خصوص یا وکیل یا نماینده قانونی او
 3. دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات

ابتدائاً فرجام خواه درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدید نظر یا دفتر زندان تقدیم میکند و دفتر زندان آن را ثبت و رسید را به وی تقدیم میکند.تاریخ مندرج در رسید ابتدای تاریخ فرجامخواهی محسوب خواهد شد.

دفتر دادگاه تجدید نظر یا دفتر زندان بلافاصله پس از ثبت فرجام خواهی آن را به دادگاه صادر کننده رای نخستین ارجاع میدهد.

باید در این میان اذعان داشت که برای فرجامخواهی از رایی که قابلیت فرجـام خواهـی دارد باید جهاتی وجود داشته باشد و فقط مطابق آن جهات میتوان درخواست فرجام خواهی نمود که البته ذکر آنان در فرجام خواسته لازم نیست که به شرح زیر میباشند ؛

 1. ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
 2. ادعای عدم رعایت اصول دادرسی به درجه ای که موجب بی اعتباری رای دادگاه بشود
 3. عدم انطباق مستندات با مدارک پرونده

پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ، قضات دیوان اگر آن را مطابق با موازین قانونی و شرعی بدانند ، ابرام و اگر ندانند نقض کرده و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده رای حسب مورد ارجاع میدهد.

مشاور حقوقی توسط وکیل فرجام خواهی

از آن جایی که رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی بوده و ماهوی نمی باشد و رسیدگی شکلی نیز با حضور طرفین نخواهد بود ، شما باید لایحه ای قوی تنظیم نموده و ضمیمه درخواست فرجـام خواهـی خود نمایید تا قضات محترم دیوان عالی کشور با مطالعه آن ، درخواست شما را تایید و به دادگاهی دیگر برای رسیدگی مجدد ارجاع دهند.

صفر تا 100 مراحل شکایت جرم کلاهبرداری

مراحل شکایت جرم کلاهبرداری : در این بخش قصد داریم به شما عزیزان بگوییم که جرم کلاهبرداری چیست ، درصورت حصول چه شرایطی اتفاق می افتد و برای شکایت از آن و پس گرفتن مال خود از فرد کلاهبردار چه مراحلی را باید طی کنید و چگونه شکایت کنید.پس با وکیل کلاهبرداری عدل محور همراه باشید.

تعریق جرم کلاهبرداری

به زبان ساده تر ، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه را کلاهبرداری میگویند.

پس توجه داشته باشید که کلاهبرداری ، عنصر روانی و مادی مخصوص به خودش را دارد و هر فریب و حیله ای کلاهبرداری محسوب نمیشود.برای مثال اگر کسی برای ازدواج ، فردی را به داشتن اموال و اختیارات موهوم فریب دهد ، جرم تدلیس در ازدواج رخ داده و نه جرم کلاهبرداری چرا که در جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید برای بردن مال دیگری باشد و نه ازدواج.

مجازات جرم کلاهبرداری

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مجازات جرم کلاهبرداری به شرح زیر تعیین شده است :
حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

وکیل کیفری همچنین مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب میشود که با رضایت شاکی خصوصی تعقیب آن متوقف میشود و مطابق قانون کاهش مدت حبس جرائم قابل گذشتی که درجه چهار به پایین باشند نصف می شود و با این حساب مدت حبس مجازات جرم کلاهبرداری به شش ماه تا 3سال و نیم تبدیل می شود.

مراحل شکایت از جرم کلاهبرداری

از آنجایی که کلاهبرداری جنبه کیفری دارد شما در ابتدا باید شکوائیه خود را به دادسرای صالح به رسیدگی یعنی دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایید.

دادسرای محل وقوع جرم نیز محلی است که در آن جا مال از شما برده شده است و در واقع شما دچار فریب و سوء استفاده و کلاهبرداری شده اید.

هرچند که برای آسان تر شدن و سهولت در کار ، دفاتر خدمات قضائی نیز اقدام به ثبت شکایات مینمایند.

در شکوائیه باید مواردی همانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی ذکر شود همچنین تمامی ادله ای که برای اثبات وقوع جرم وجود دارد باید به شکوائیه ضمیمه شده مشخصات متشاکی و تمامی شهود نیز ذکر شود.همچنین میزان خسارتی که به شما از طریق کلاهبرداری وارد شده است باید ذکر شود و میزان مطالبه آن نیز در متن شکوائیه قید گردد.

مراحل شکایت جرم کلاهبرداری

پس از تقدیم شکوائیه و بررسی های لازم ، پرونده به شعب بازپرسی ارجاع میشود و مقام تحقیق نیز به عنوان ضابط قضائی پرونده را به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میدهد تا تحقیقات لازم در خصوص جرم واقع شده صورت گیرد.پس از انجام تحقیقات لازم و روشن شدن و تعیین تکلیف موضوع ، پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شده تا مقام تحقیق و تعقیب دستور لازم را اتخاذ کنند و اقدام به احضار طرفین و شهود و … نمایند.

اگر بنا بر تحقق جرم باشد ، قرار جلب به دادرسی صادر میشود و زمان رسیدگی به جرم در دادگاه تعیین میگردد اما اگر بنا به عدم تحقیق جرم باشد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب حسب مورد صادر میشود.

سپس به پرونده در دادگاه کیفری یک یا دو حسب مورد رسیدگی میشود و اگر دادگاه ، شکایت تقدیمی را وارد تشخیص دهد ، مجازات مقتضی با جرم صورت گرفته و شرایط متهم را صادر میکند و اگر نظر دادگاه بر برائت و بیگناهی باشد ، حک برائت را صادر مینماید که تمامی احکام صادره از دادگاه ها قابل اعتراض میباشند.

مراحل شکایت از جرم زنا

مراحل شکایت زنا : در اینجا قصد داریم به شما عزیزان بگوییم جرم زنا چیست و چگونه ثابت میشود.همچنین مجازات جرم زنا با توجه به موقعیت زانی و زانیه را برای شما شرح دهیم مراحل شکایت جرم زنا را به تفصیل برای شما عزیزان شرح دهیم و تفاوت آن را با رابطه نامشروع بیان کنیم. پس با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زنا اینگونه تعریف میشود ” زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد “

جماع به رابطه جنسی میان مرد و زن گفته میشود که در تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که جماع دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن میباشد و علقه زوجیت نیز به عقد شرعی میان زن و مرد گفته میشود.

موارد وطی به شبهه نیز در اصطلاح حقوقی آن است که برای مثال کسی با فرض اینکه فرد همسر دائم و شرعی و عقدی اوست به اشتباه رابطه جنسی برقرار کند و مطابق قانون هرگاه متهم به زنا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه کند ، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

مراحل شکایت از جرم زنا

مجازات جرم زنا

زنا حسب مورد دارای مجازات های متفاوتی از جمله اعدام / رجم / جلد میباشد.
از مواردی که مجازات زنا اعدام است میتوان به نمونه های زیر اشاره نمود :

 1. زنا با محارم نسبی
 2. زنا با زن پدر
 3. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان
 4. زنای به عنف یا اکراه

از مواردی که مجازات زنا در آن رجم یا همان سنگسار است میتوان به زنای محصنه اشاره نمود.

مرد محصن کسی است که دارای همسر دائمی و بالغ است و در حالت بلوغ و اختیار از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع میکند و هرزمان که اراده کند امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

زن محصنه کسی است که دارای همسر دائمی بوده در حالت بلوغ و عقل از طریق قبل با وی جماع کرده باشد و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

مواردی که طرفین را از حالت احصان خارج میکند عبارتند از ؛ مسافرت / حبس / حیض / نفاس / بیماری های مانع از مقاربت مانند ایدز و سفلیس

از مواردی که مجازات زنا جلد یا همان شلاق میباشد میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 1. مردی که قبل از دخول با همسر دائم خویش مرتکب زنا میشود
 2. زنای غیر محصن

مراحل شکایت از جرم زنا

جرم زنا جرمی است که به راحتی قابل اثبات نیست و ادله اثبات آن بسیار سخت و دشوار میباشد. یا فرد باید خود چهار بار اقرار به زنا کند و یا چهار شاهد عاقل و بالغ زنا را دیده باشند و شهادت دهند.

پس بهتر است برای اینکه فرد با قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در خصوص جرم زنا مواجهه نشود ، شکوائیه ی رابطه نامشروع را تقدیم دادسرا نماید.

مطابق قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع اینگونه تعریف میشود که ” هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود “

به این نکته نیز توجه داشته باشید که جرائم منافی عفت نظیر زنا / لواط / تفخیذ / رابطه نامشروع و … از جرائم غیر قابل گذشت هستند و حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی ، باز هم تحقیق و تعقیب ادامه پیدامیکند.

همچنین اگر این جرم به صورت مشهود اتفاق بیافتد مثلا زن و مردی در منظر عموم یکدیگر را ببوسند و یا در آغوش بگیرند ضابطین قضائی اعم از نیروی انتظامی و … میتوانند خود وارد عمل شوند و طرفین را دستگیر نمایند.

برای شکایت از جرم رابطه نامشروع به دفاتر خدمات قضائی و یا وکیل رابطه نامشروع مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت میکنید و پرونده و شکایت شما به همراه مستندات و مستدلات به دادسرا ارجاع داده میشود.

دادسرا پس از احضار و تحقیقات لازم ، قرار جلب به دادرسی صادر میکند و پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد و دادگاه رای مقتضی صادر میکند.

جرم زنا از آن جایی که جز حدود به حساب می آید دارای مرور زمان نمیباشد و هیچ تاریخ انقضایی برای شکایت از جرم زنا وجود ندارد اما جرم رابطه نامشروع از آن جایی که جرم درجه 6 محسوب میشود ، دارای مدت مرور زمان 5 ساله میباشد و پس از آن قابلیت شکایت خود را از دست میدهد.

مشاوره حقوقی 100% برای رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی شرب خمر  : روابط افراد در صورتی که خارج از عرف جامعه باشد مذموم شمرده شده و در بسیاری از موارد تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می گیرد. رعایت فرهنگ و عرف یک کشور در تمامی جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد اما در جوامع اسلامی از اهمیت وافری برخوردار بوده و به صورت جدیدتر مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

در کشور ایران نیز روابط آزاد میان زن و مرد نامحرم و کسانی که در علقه زوجیت یکدیگر نیستند پذیرفته شده نیست و اگر چنین اعمالی صورت گیرد به صورت جدی با آن برخورد می‌شود. تغییر سبک زندگی در قرن حاضر و گسترش فضای ارتباطات از طریق مخابرات و شبکه های اجتماعی با افزایش پرونده های مربوط به روابط نامشروع همراه بوده و به همین علت مشاوره حقوقی رابطه نامشروع نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

رابطه نامشروع به چه معناست؟

یکی از مهمترین نتایج مراجعه به مشاوره حقوقی رابطه نامشروع اطلاع از نوع روابطی است که منجر به اتهام روابط نامشروع می شود چرا که بسیاری از مردم تصور می کنند که جرم زنا نیز در مقوله روابط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد اما حقیقت امر این است که هرچند زنا نیز نوعی رابطه نامشروع می باشد اما بررسی آن در قالب رابطه نامشروع صورت نمی گیرد.

مشاوره حقوقی شرب خمر

بنابراین می توان در تعریف این مقوله چنین بیان کرد که رابطه نامشروع به هر نوع روابط خارج از عرف و شرع میان دو فردی قلمداد می شود که پیمان زوجیت ندارند خواه در خفا باشد یا ملا عام به غیر از زنا. بنابراین اگر افرادی که با یکدیگر خلوت کرده و خارج از حدود عرف و قوانین موجود به کسب لذت از یکدیگر بپردازند اما اقدامات آنها منتهی به زنا نگردد جرم آنها در قالب روابط نامشروع قابل پیگیری می باشد.

نحوه شکایت از روابط نامشروع

در اغلب موارد شکایات مربوط به روابط نامشروع بدون نتیجه می‌مانند و در همان مراحل اولیه پرونده آنها بسته می شود چرا که بسیاری از افراد به علت عصبانیت و هیجانات زودگذر مبادرت به شکایت می‌کنند بدون آنکه بتوانند شواهد کافی برای اثبات ادعای خود را ارائه نمایند.

وکیل رابطه نامشروع در بسیاری از موارد افراد را از شکایت نسبت به این عنوان منصرف می کند زیرا ممکن است فرد به علت عدم ارائه شواهد قانونی و عدم اثبات ادعای خود با اعاده حیثیت مواجه شده و در قالب متشاکی عنه تحت پیگرد قضایی و قانونی واقع شود.

با توجه به اینکه اغلب روابط نامشروع در خفا انجام می شود یا اینکه در شبکه های اجتماعی صورت گرفته و امکان پاک کردن اطلاعات توسط افراد به راحتی میسر است بنابراین هرگز نباید بی‌گدار به آب زد و بدون جمع آوری مدارک و اسناد مستند نسبت به این موضوع شکایت نمود.

مجازات رابطه نامشروع

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم رابطه نامشروع یک درجه پایین تر از زنا قلمداد می شود و حداقل مجازات تعیین شده برای زنا متعلق به زنای غیر محصنه است که مشمول صد ضربه شلاق می گردد. بنابراین مجازات ابن جرم باید از این میزان کمتر باشد به همین دلیل قانونگذار مجازات رابطه نامـشروع را یک الی ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است.

مهریه، حق طلاق و رابطه نامشروع

یکی از مهمترین سوالاتی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مطرح می گردد این است که آیا اثبات رابـطه نامشروع توسط زن یا مرد (زوج یا زوجه) منجر به زایل شدن حق زن بر دریافت مهریه یا وکالت وی در طلاق می گردد یا خیر؟

نکته اول اینکه حق زن برای دریافت مهریه تحت هیچ شرایطی زائل نمی گردد مگر اینکه وی شخصا و در کمال سلامت عقل و بدون اجبار مهریه را بخشیده و از دریافت آن صرف نظر کند؛ اما اگر یک زن بتواند رابـطه نامشروع همسر خود با فرد دیگر را در دادگاه اثبات کند می‌تواند با استناد به عدم صلاحیت اخلاقی همسر خود یا اثبات عسر و حرج وکالت در طلاق را دریافت نموده و از همسر خود جدا شود.

اثبات رابـطه نامشروع

مهمترین بخش از مشاوره حقوقی رابطه نامشروع مربوط به اثبات این جرم است. افراد می توانند از تمام شیوه های قانونی برای اثبات این جرم استفاده کنند. در اغلب موارد حداقل دو نفر به عنوان متهم شناخته می‌شوند. اقرار اولین روش اثبات جرم می باشد که باید توسط متهمین صورت گیرد؛ در غیر این صورت باید از سایر موارد همانند شهادت شهود و سایر امارات قضایی همانند بررسی تماس ها و پیام های مخابراتی، ویدئوهای ضبط شده و غیره استفاده نمود. علم قاضی در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می‌توان گفت تعیین کننده حکم نهایی محسوب می گردد.

مشاوره حقوقی تخصصی شرب خمر

مشاوره حقوقی شرب خمر : به معنای نوشیدن شراب است و شراب نیز در فرهنگ اسلامی-ایرانی به یک ماده مایع و مست کننده اطلاق می گردد. مشاوره حقوقی شرب خمر نیز با یک رده پایین تر از وکالت در این زمینه به سوالات کسانی پاسخ می دهد که به نحوی از انحا درگیر چنین اتهامی شده اند. در واقع مشاوره حقوقی شرب خمر، وکالت شما را در زمینه دفاع و حضور در دادگاه کیفری برعهده نمی گیرد بلکه با پاسخ دهی به سوالات شما، سعی می کند یک مسیر مشخص را در روند قضایی و رسیدگی به پرونده شرب خمر تعیین نماید.

شرب خمر در ایران

هرچند شرب خمر در بسیاری از کشورهای جهان آزاد است و صرفا به ارائه اطلاعات علمی و پزشکی در زمینه مضرات آن اکتفا شده است اما در قوانین ایران یک جرم کیفری قلمداد شده و حتی مشمول مجازات حد است. منظور از مجازات حد این است که میزان مجازات در منابع شرعی و فقهی (با استنباط از آیات قرآن) تعیین شده است و قابلیت تخفیف ندارد. جدیت در اجرای احکام مشمول حد می تواند ضرورت گرفتن وکیل شرب خمر یا مشاوره حقوقی را نمایان سازد.

مشاوره حقوقی شرب خمر

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

شرب خمر مشمول 80 ضربه شلاق است. قاضی و قانون گذار نیز حق ندارند میزان شلاق ها را کاهش یا افزایش دهند. پرونده شرب خمر در دادگاه کیفری محل وقوع جرم به جریان می افتد و برای اثبات آن نیز می توان از تمام روش های موجود در حقوق جزا بهره برد. این موارد عبارتند از:

 • اقرار متهم به شرب خمر به میزان دو بار (این اقرار باید در کمال صحت و سلامت عقل صورت گیرد)
 • شهادت که نیازمند شهادت دو مرد عادل، بالغ و مختار است.
 • علم قاضی که می توان گفت امروزه به عنوان مهمترین روش ممکن برای اثبات جرم شناخته می شود. علم قاضی مبتنی بر امارات مختلف است که از آن جمله می توان به دریافت ویدئوهای ضبط شده از دوربین های مدار بسته، گزارشات پزشکی قانونی یا شهادت یک مرد عادل نام برد.

رانندگی در زمان مستی

بدون شک بیش از 50 درصد از پرونده های شرب خمر در زمان رانندگی افراد آن هم زمانی که مست بوده اند تشکیل شده اند. اصولا رانندگان مست به صورت اصولی رانندگی نمی کنند و از این طریق جان خود و دیگران را به خطر می اندازند به همین علت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز مقررات سختگیرانه ای را در این زمینه وضع نموده است. یکی از مهمترین سوالاتی نیز که در جلسات مختلف مشاوره مطرح می شود این است که مجازات رانندگی در زمان مستی چیست؟

 • در پاسخ به سوال فوق باید بگوییم که رانندگی در زمان مستی منجر به توقیف وسیله نقلیه به مدت حداقل 21 روز، جریمه نقدی و ضبط گواهینامه رانندگی به مدت 6 ماه می‌گردد. البته این مجازات صرفا از دیدگاه تخلفات راهنمایی و رانندگی است و مجازات شلاق نیز پایدار است. همچنین اگر تصادفی صورت گیرد و منجر به جراحت یا قتل گردد، مجازات فوق تشدید می‌گردد.

نکاتی که باید در خصوص شرب خمر بدانید

مشاوره حقوقی کمک می کند تا به نکات ذیل در این زمینه پی ببرید:

 • توقیف وسیله نقلیه شما توسط پلیس راهنمایی و رانندگی با ادعای شرب خمر و رانندگی در زمان مستی به معنای این نیست که قاضی هم به شرب خـمر حکم می دهد. بنابراین سعی کنید از حقوق خود در مقابل مقام قضایی دفاع نمایید.
 •  اگر پیش از شرب خـمر از مسکر بودن مایع آگاهی نداشته اید این مسئله را نزد مقام قضایی عنوان کرده و سعی نمایید آن را اثبات کنید. دقت نمایید که مجازات حد تا زمانی که جرم مورد نظر به صورت قطعی اثبات نشده است مشمول اجرای حکم نمی گردد.
 • به هیچ وجه نسبت به استمداد از وکیل شـرب خمر بی تفاوت نباشید.
 • حتی اگر گزارشات پزشکی قانونی دال بر شرب خمر باشد باز هم می توان نسبت به آن اعتراض کرد. بنابراین اگر گزارش واصله حاکی از شـرب خمر بود پس از مشورت با وکیل خود نسبت به این گزارش اعتراض نموده و درخواست آزمایش مجدد دهید.
 • اگر رای قاضی مبتنی بر تست الکل پلیس بوده است حتما درخواست اعتراض دهید چرا که میزان اشتباه توسط دستگاه های تست الکل بسیار زیاد می باشد.

مراحل شکایت مزاحمت تلفنی

مراحل شکایت و پیگیری قضایی مزاحمت تلفنی : در این مقاله سعی داریم به شما عزیزان توضیح و شرح دهیم که مزاحمت تلفنی چیست ، در کدام قانون پیش بینی شده و مجازات آن چه میباشد.سپس مراحل شکایت آن و دادگاه صالح به رسیدگی را برای شما شرح داده و توضیح دهیم که وکیل کیفری و یا مشاور حقوقی چه کمکی به شما میکند.

تعریف حقوقی مزاحمت تلفنی

به طور کلی به سلب آرامش و اذیت و آزار افراد با استفاده از گوشی های همراه را مزاحمت تلفنی گویند.که میتواند از طرق مختلفی مثل فوت کردن ، تماس و قطع کردن و … صورت گیرد و فقط به افراد محدود نمیشود.برای مثال میتواند شامل سلب آرامش از افراد حقیقی نظیر آتش نشان ها ، بیمارستان ها ، پلیس ها و … نیز بشود.

شکایت مزاحمت تلفنی

باید بدانید که فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد میکند ، طبق قانون مسئولیت کیفری و جزایی دارد و مسئول شناخته میشود و باید بابت ایجاد مزاحمت خویش پاسخگو باشد.

البته که ممکن است این جرم با جرائم دیگر نیز همراه شود.برای مثال فرد ممکن است هنگام ایجاد مزاحمت تلـفنی فحاشی کند ، حرف های رکیک استفاده کند ، تهمت بزند ، فحش بدهد ، نسبت زنا یا لواط بدهد ، اخباری غیر واقعی و دروغین به فرد بدهد و باعث ایجاد صدمه بدنی و یا روحی در فرد بشود و هزاران هزاران مثال دیگر که در اینگونه موارد مجازات هریک از جرائم فوق با جرم مزاحمت تلفنی محاسبه میشود و در جایی که قانون تصریح کرده مجازات ها با هم جمع و در موارد سکوت مقنن بر طبق قوانین تعدد جرم ، مجازات محاسبه میشود.

همچنین فرد باید عامدانه و آگاهانه اقدام به این عمل کرده باشد یعنی به اصطلاح حقوقی باید عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی در فرد وجود داشته باشد وگرنه کسی را که به اشتباه با شماره دیگری تماس گرفته و پس از اطلاع از تماس اشتباه خود تلفن را قطع میکند را نمیتوان ، محکوم به مجازات نمود.

جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی

با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرم مزاحمت تلفنی حبس از یک ماه تا شش ماه میباشد و همچنین در ابتدای ماده نیز گفته شده است که این ایجاد مزاحمت باید به وسیله دستگاه تلفن و یا دستگاه های مخابراتی دیگر باشد.
همچنین در ماده 641 قانون مجازات اسلامی گفته شده است که فرد علاوه بر قوانین خاص مخابرات به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود.

همچنین همانطور که گفته شد اگر کسی در حین مزاحمت تلفنی ، فرد را تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او کند ، مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات تا 74 ضربه شلاق و یا حبس از دو ماه تا دو سال در انتظار اوست.

مراحل شکایت جرم مزاحمت تلفنی

برای شکایت میتوانید از دو طریق مخابرات و یا طرح شکوائیه در دادسرای محل وقوع جرم اقدام نمایید.
دادسرای محل وقوع جرم همان دادسرایی است که مزاحمت تلفنی در آن مکان رخ داده است.برای مثال اگر شما در شیراز سکونت داشته و فردی از تهران برای شما مزاحمت ایجاد کرد شما باید در دادسرای شیراز طرح دعوی و تنظیم شکوائیه نمایید.

به این صورت که شما به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکوائیه خود را به کمک وکیل متخصص و یا مشاور حقوقی  مطرح میکنید.در شکوائیه خود عنوان را شکایت از ایجاد مزاحمت تلفنی نوشته و در قسمت مشخصات متشاکی ، شماره تلفن و مشخصات فرد را مینویسید و چنانچه فردی که ایجاد مزاحمت کرده برای شما ناشناس باشد ، میتوانید کلمه ی ناشناس / غیر قابل شناسایی را در قسمت متشاکی بنویسید.

پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا ، مراحل بازپرسی و تحقیق با ارجاع به کلانتری آغاز میشود.اگر مشخصات متشاکی ناشناس باشد ، کلانتری از مخابرات استعلام گرفته و پرینت مکالمات را درخواست میکند.

همچنین اگر حین مزاحمت تلفنی ، جرم دیگری همانند تهدید / توهین و … رخ داده باشد نیز میتوانید در شکوائیه خود عنوان کنید و تقاضای مجازات آنان را نیز داشته باشید.

پس از مراحلی که توسط کلانتری طی میشود اگر فرد مزاحم شناسایی شود ، دادسرا برای وی اخطاریه و احضاریه فرستاده و برای تحقیقات او را میخواهد و اگر فرد بی عذر موجهه حضور پیدا نکند دادستان میتواند حکم جلب او را صادر کند.

این جرم در زمره جرائم غیرقابل گذشت است و حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد ، دادستان میتواند به تعقیب وی ادامه بدهد.