وکیل مطالبه خسارت قراردادی

وکیل مطالبه خسارت قراردادی

وکیل متخصص برای مطالبه خسارت قراردادی : زمانیکه یک قرارداد میان شما و فرد یا افراد دیگر منعقد می شود مبتنی بر ایفای تعهد و بهره مندی از برخی حقوق قانونی است در غیر این صورت قرارداد هیچ گونه منفعتی نداشته و اصولا نمی توان نام عقد و قرارداد را در خصوص آن بکار گرفت.

حال تصور کنید قراردادی که میان شما و دیگری منقعد شده است به جهتی از جهات اجرا نشود و حقوق شما تحت الشمول عدم اجرای آن قرار بگیرد. در این شرایط شما می توانید با توجه به قوانین مربوط به مطالبه خسارت قراردادی، حقوق مربوط به عدم اجرای قرارداد را مطالبه کنید.

مطالبه خسارت قراردادی شاید در گام اول بسیار ساده به نظر برسد اما تجربه و مهارت در دستیابی به نتیجه مورد نظر حرف اول را خواهد زد بنابراین بهتر است به وکیل مطالبه خسارت قراردادی مراجعه نمایید یا حداقل با یک وکیل متخصص حقوقی در این زمینه مشورت کنید. ما هم در این مقاله اطلاعاتی کاربردی در این خصوص را به شما ارائه می کنیم.

شرایط مطالبه خسارت قراردادی

اول از همه باید بگوییم که اگر طرف مقابل بتواند عدم شرایط صحت قرارداد را اثبات کند شما نمی توانید نسبت به مطالبه خسارت قراردادی امیدوار باشید اما دادگاه در صورت برخورد با دادخواست مطالبه خسارت قراردادی به موضوع صحیح بودن قرارداد نمی پردازد و صرفا این مبحث را زمانی مورد توجه قرار می دهد که خوانده اسناد و مدارک لازم جهت اثبات ادعای خود را ارائه کند.

وکیل مطالبه خسارت قراردادی

حال فرض بر این است که قرارداد مربوطه کاملا صحیح بوده و متعهد علیه (یعنی فردی که باید در مقابل شما یا شخص ثالث فعل خاصی را انجام می داد) نسبت به ایفای تعهد بی توجه بوده است. در این شرایط احتمال موفقیت شما در دادگاه بستگی به اثبات موارد ذیل دارد:

 • موعد اجرای تعهد گذشته باشد. این موعد را در وهله اول، تاریخ مندرج در قرارداد بیان می کند و اگر زمان مشخصی در این خصوص تعیین نشده باشد به عرف مراجعه می شود و اینکه از لحاظ عرفی چه مدت زمانی لازم است تا تعهد مورد نظر انجام شود؟ اگر هم عرف زمان مشخصی را در اختیار ما نگذارد اصل بر فوری بودن اجرای تعهد خواهد بود.
 • تحقق ضرر باید اثبات شود. خوانده که مدعی عدم ورود ضرر است نمی تواند یک فعل منفی را اثبات کند بنابراین شما باید به عنوان خواهان اثبات کنید که از عدم اجرای قرارداد دچار ضرر مادی یا معنوی شده اید. دقت نمایید که حتی ضرر معنوی هم مورد توجه دادگاه قرار می گیرد. پایه اصلی تشخیص ضرر و تضرر در کشورهایی همانند ایران، عرف منطقه و سپس قوانین داخلی است.
 • اگر متعهد علیه فعل مربوطه را به علت دخالت عوامل خارجی انجام نداده باشد از مسئولیت معاف می گردد. در اینجا اصل تقصیر قراردادی موجودیت می یابد که طبق آن باید فرد مورد نظر در اجرای تعهد خود مقصر باشد و فردی که به علل عوامل خارجی همانند سیل، زلزله، اکراه و اجبار و مواردی از این قبیل قادر به اجرای تعهد نبوده است مرتکب تقصیر قراردادی نشده است.
 • باید میان فعل یا عدم فعل متعهد علیه که منجر به تضرر شده است با علت ضرر، رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان عدم اجرا را ناشی از مسئولیت مدنی قلمداد کرد.
 • و در آخر باید بگوییم که جبران خسارت طبق قوانین موجود یا موارد مندرج در قرارداد و یا حداقل بر طبق عرف رایج باشد.
  نکاتی که باید در خصوص مطالبه خسارت قراردادی بدانید
 • جبران خسارت معنوی از طریق مواد مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد دنبال می شود.
 • منظور از تعیین خسارت در قرارداد همان تعیین وجه التزام است.
 • اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر، دادگاهی باشد که توسط طرفین در قرارداد تعیین شده است در غیر این صورت باید به دادگاه محل انعقاد قرارداد مراجعه نمود.
 • منظور از مطالبه خسارت مورد نظر حتی خسارات مربوط به هزینه های دادرسی هم می شود به شرطی خواهان این درخواست را به همراه درخواست اولیه یا به صورت جداگانه تقدیم دادگاه نماید.
 • جبران خسارت از محل اموال نقد و یا از لیست اموال غیر نقد محکوم علیه پرداخت می شود و اگر مالی برای پرداخت نداشته باشد ناگزیر به تحمل حبس یا ارائه درخواست اعسار خواهد بود.
وکیل برای تنظیم قرارداد

وکیل برای تنظیم قرارداد

وکیل متخصص برای تنظیم قرارداد : برخلاف بسیاری از امور حقوقی که افراد بعد از مواجهه با یک مسئله کیفری یا مدنی به وکلای این عرصه مراجعه می کنند وکیل تنظیم قرارداد فردی است که شما در ابتدای امر به وی مراجعه می کنید تا از ضررهای احتمالی در امان بمانید. وکیل تنظیم قراداد در قرن بیست و یکم و در تمامی کشورهای جهان از جایگاه خاصی در میان شرکت ها و اشخاص عادی برخوردار است.

امروزه اگر بخواهید قراردادهای کلان را بدون حضور وکلای ماهر امضا نمایید ممکن است در یک چشم به هم زدن تمامی اموال خود را از دست بدهید. حتی برای تنظیم قراردادهای جزیی تر نیز حداقل باید یک مشاوره حقوقی دریافت نمایید تا بتوانید به دریافت سود یا جبران خسارت خود امیدوار باشید. در ادامه این مبحث را توسط وکیل تنظیم قرارداد گروه وکلای عدل محور به صورت کاربردی و واضح تر تشریح می کنیم.

وکیل برای تنظیم قرارداد

چرا باید به وکیل تنظیم قرارداد مراجعه کنیم؟

تصور کنید در حال پذیرش یک مبحث قراردادی هستید. این مبحث می تواند ایفای تعهد یا برخورداری از یک حق خاص و یا هر دوی آن ها باشد! در اغلب موارد هم بحث مورد نظر کاملا مالی است و یا بخش قابل توجهی از موضوع قرارداد به مسائل مالی اختصاص دارد. شما پیش از امضای قرارداد باید با مسائل حقوقی مربوط به تنظیم قراردادها همانند شرایط فسخ، تفاسخ و انفساخ، مسئولیت تضامنی یا غیر تضامنی، حاکمیت اراده و تعیین محدوده آن در قوانین مدنی و مسائلی از این قبیل آشنایی داشته باشید در غیر این صورت ممکن است تنظیم قرارداد به ضرر شما یا با تحمیل فشارهای بسیار زیاد بر شما همراه باشد.

وکیل تنظیم قرارداد در مسائل غیر مالی

شاید تصور کنید منظور ما از قرارداد صرفا قراردادهای مالی است اما این گونه نیست و برخی از عقود بی آنکه جنبه مالی داشته باشند به وکیل تنظیم قرارداد نیاز دارند. یک مثال مناسب در این زمینه تنظیم سند نکاح است. بسیاری از مردم جامعه با شرایط مربوط به اعطای حق طلاق یا بخشش مهریه در ازای حق حضانت فرزندان، قوانین مربوط به مهریه و میزان سکه و درخواست آن یا حتی نسبت به عندالمطالبه بودن یا عندالاستطاعه بودن مَهر آگاهی ندارند در این شرایط است که یک مشاوره حقوقی یا وکیل متبحر می تواند از همان بدو امر، حقوق شما را در زندگی مشترک بیمه نماید.

مسائلی که در تنظیم قرارداد مطرح می شوند

در این بخش سعی کرده ایم بخش قابل توجهی از مسائلی که در تنظیم یک قرارداد مطرح می شوند و صرفا افرادی که حقوق خوانده اند با آن ها آشنایی دارند را ذکر کنیم. این موارد به شما اثبات می کنند که مراجعه به وکیل تنظیم قرارداد تا چه اندازه اهمیت دارد:

 • قرارداد مورد نظر لازم است یا جایز؟
 • منظور از جهات نامشروع در قرارداد چیست؟
 • آیا می توان قرارداد را بدون ذکر جهات آن تنظیم نمود؟
 • آیا تعهدات و حقوق مندرج با عنوان قرارداد تناسب دارند؟
 • از چه خیاراتی در تنظیم قرارداد استفاده شده است؟
 • شرایط اعمال خیارات مندرج در قراداد به چه صورت است؟
 • آیا قراردادهایی که بدون موضوع مشخص تنظیم شده اند لازم الاجرا هستند؟
 • ضمانت اجرای قرارداد مربوطه چیست؟
 • آیا قرارداد شفاهی در حقوق ایران صحت دارد؟
 • شرایط صحت قراردادها در تنظیم آن رعایت شده است؟
 • شرایط شهود در عقد شفاهی چگونه است؟
 • حق شفعه در قرارداد به چه معناست؟
 • منظور از قرارداد دو وجهی چیست؟
 • آیا ذکر تاریخ در یک قرارداد ضرورت دارد؟
 • چه تفاوتی میان قراردادهای معلق، منجز، مشروط، مطلق، تحمیلی و … وجود دارد؟

وکیل و مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

دریافت مشاوره حقوقی برای قراردادهای ساده و گرفتن وکیل تنظیم قرارداد برای قراردادهایی که بسیار پیچیده هستند کاملا ضروری بوده و نباید تحت تاثیر مسامحه و سهل انگاری افراد قرار بگیرد. گاهی مواقع در برخی از قراردادها تنها جابجا کردن یک علامت نگارشی همانند ویرگول می تواند سرنوشت طرفین را تغییر دهد بنابراین نسبت به این امر حساسیت بیشتری داشته باشید.
باتوجه به اینکه در دنیای امروز جعل معنوی افزایش یافته است ضرورت حضور یک وکیل ماهر و باتجربه در زمان امضای قرارداد می تواند کاملا حیاتی قلمداد شود. در این زمینه می توانید به دفتر حقوقی عدل محور مراجعه نمایید و مشاوره لازم را دریافت کنید. در صورت نیاز می توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ما نیز بهرهمند شوید.

وکیل رشوه

وکیل رشوه و مجازات این جرم

وکیل متخصص در امور رشوه : رشوه یکی از جرائمی است که در تمامی کشورها مطرح می گردد. شاید در یک کشور به دفعات بیشتری رخ دهد و یا اینکه در برخی از کشورهایی که سطح فرهنگ بالایی برخوردارند به دفعات کمتری صورت گیرد. در هر صورت جرم رشوه مسئله ایست که در تمامی جوامع و حتی تمامی دوران ها محتمل می باشد.
وکیل رشوه فردیست که به شما کمک می کند تا تبعات حاصل از این جرم برای شما به حداقل ممکن برسد. حال ممکن است این امر از طریق ارائه مشاوره مرتفع شود یا اینکه وی را به وکالت بپذیرید. در هر صورت بهتر است مطالب ارائه شده توسط بهترین وکیل رشوه در موسسه حقوقی عدل جویان را مطالعه نمایید.

رشوه چیست؟

رشوه به معنای مالیست که میان دو نفر برای دست یافتن به منافع مالی انتقال می یابد. یکی از طرفین باید دارای سمت رسمی و دولتی در یک نهاد یا موسسه باشد و با سوء استفاده از موقعیت خود این منفعت را به طرف مقابل برساند در حالی که منطبق بر برنامه ها و قوانین موجود نباشد.

وکیل رشوه

بنابراین باتوجه به تعریف فوق می توان دریافت که:

 • رشوه خارج از سازمان های دولتی و یا رشوه به افرادی که در سازمان های دولتی دارای جایگاه نیستند محقق نمی شود.
 • رشوه باید حتما برای دست یافتن به یک منفعت مالی باشد.
 • اگر مستخدم دولتی مالی را از دیگری دریافت کند تا در یک شرکت یا نهاد دیگر، فعلی را خارج از برنامه و قانون انجام دهد مشمول رشوه نمی شود.
 • رشوه باید مشمول سوء نیت و عنوان مجرمانه باشد. بنابراین اگر فردی به کارمند دولت برای پیش بردن اهداف خود مبلغی را قرض دهد یا به وی کادو دهد مشمول دریافت رشوه نمی شود.

ارکان رشوه

رشوه در هر صورت دارای دو رکن است. رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم هستند. این جرم از دو رکن رشا و ارتشا به معنای رشوه دادن و رشوه گرفتن و همچنین راشی و مرتشی به معنای رشوه دهنده و رشوه گیرنده تشکیل شده است.
فقدان یکی از این ارکان باعث می شود پرونده بروز جرم در طرف مقابل هم بسته شود. نکته ای که مطرح می گردد این است که اگر فردی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی کند و از این طریق اقدام به دریافت رشوه نماید به جرم رشوه گرفتن محکوم نمی شود اما به جرم کلاهبرداری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

مجازات رشوه

مجازات رشوه برای راشی و مرتشی تعیین شده است اما قطعا مجازات دریافت رشوه از رشوه دادن بیشتر خواهد بود. طبق قانون مجازات هر کدام از جرائم فوق به شرح ذیل است:

 • رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال به حبس از شش ماه تا سه سال یا یک تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و اگر قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه کند از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف می شود.
 • مجازات افرادی که مرتکب ارتشا می شوند (رشوه گیرنده) طبق قانون علاوه بر استرداد اموال دریافت شده و رد آن به دولت به جزای نقدی معادل آن اموال به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی به حبس تا 15 سال و یا حتی حبس ابد محکوم خواهند شد و اگر مفسد فی الارض تلقی شوند محکوم به اعدام می شوند.

رسیدگی به جرم رشوه

رشوه یک فعل کیفری است و در دادگاه کیفری محل وقوع جرم بررسی می شود. اگر نهاد خاصی برای رسیدگی به جرائم مستخدمین دولت معرفی شده باشد همانند دادسرای نظامی هم باید به نهاد مقرر شده مراجعه کرد. بررسی به این جرم در سه مرحله صورت می گیرد. رسیدگی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مراجعی هستند که رسیدگی به این جرم را در صلاحیت خود دارند. حکم صادره از دادگاه بدوی تا 20 روز قابلیت درخواست جهت تجدیدنظر خواهی خواهد داشت.

نکاتی که باید در خصوص رشوه بدانید

 • اگر برای انجام کارهای قانونی مجبور به پرداخت رشوه شده اید می توانید به همراه مدارک لازم از کارمند مربوطه شکایت کنید. در این صورت مجازات اندکی برای شما در نظر گرفته می شود.
 • این جرم غیر قابل گذشت است و به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش و امنیت روانی و اجتماعی جامعه شناخته می شود بنابراین حتی اگر از جانب شاکی مورد گذشت و بخشش قرار گیرد رسیدگی به پرونده خاتمه نمی یابد.
 • درخواست رشوه از جانب کارمند دولت و یا از جانب مردم عادی به یکی از کارمندان دولت نیز مشمول جرائم کیفری می باشد و قابل رسیدگی خواهد بود.
 • جرم رشوه برخلاف نظر بسیاری از مردم جرم علیه اموال نیست و یک جرم اجتماعی شمرده می شود.
وکیل اختلاس خوب

وکیل اختلاس در غرب تهران

بهترین وکیل اختلاس تهران : یکی از جرائمی که در یک دهه گذشته، اخباری تلخی را در خصوص ارتکاب آن شنیده ایم جرم اختلاس است. در برخی از موارد جرم خیانت در امانت یا جرم سرقت با اختلاس اشتباه گرفته می شود. حتی در برخی از شرایط، فرد مرتکب جرم اختلاس نشده است اما ظاهر سازی یک فرد دیگر به گونه ایست که باعث می شود تا یکی از کارمندان دولت به عنوان مختلس دستگیر شود. در هر صورت بد نیست در صورت وقوع این جرم یا ورود اتهام به شما به وکیل کیفری متخصص مراجعه نمایید.

اختلاس به چه معناست؟

اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن (نه ربودن) وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی! بنابراین به گونه ای جرم خیانت در امانت است که در دستگاه های دولتی رخ می دهد.

وکیل اختلاس خوب

تفاوت این جرم با جرم سرقت در نحوه دست یافتن به مال مورد نظر است. در واقع فرد در اختلاس هیچ مالی را از حرز خارج نمی کند یا اگر از حرز خارج کند خود شخصا مسئولیت نگهداری از آن را داشته است. بنابراین فعل ربودن در کار نیست و پرونده سرقت هم بسته می شود.

درواقع مختلس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال اشخاص حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده اند، به مرحله اجرا بگذارد.

شرایط تحقق اختلاس

نکته ای که در خصوص اختلاس وجود دارد این است که موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و تنها مربوط به اموال منقول است. این جرم در برخی از موارد با جرائم دیگر همچون جعل سند همراه می گردد و باعث می شود فرد مورد نظر به جرائم متعدد متهم گردد.

برای تحقق اختلاس، اضرار دولت یا شخص حقیقی به عنوان مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط استاما نفع کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع گردد. این جرم هرگز خارج از سازمان های دولتی و یا توسط اشخاص عادی قابلیت ارتکاب ندارد.

مجازات جرم اختلاس

تمامی کارمندان دولت که متوجه وقوع این بزه در سازمان خود یا سایر سازمان ها شوند ملزم هستند تا وقوع آن را گزارش دهند. جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است؛ بنابراین با گذشت شاکی خصوص همانند مالک اصلی مال، تعقیبات جزایی یا انتظامی متوقف نمی شود. اگر میزان اختلاس زاید بر یک صدهزارریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب به مدت یک ماه پیش‌بینی شده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.

اگر مبلغ اختلاس کمتر از 50 هزار ریال باشد و یا توسط یکی از کارمندان عادی که سمت خاصی در اداره مورد نظر ندارند رخ دهد مجازات آن رد مال، جریمه به مبلغ دو برابر مال اختلاس شده، شش ماه تا دو سال زندان و انفصال موقت از کار رسمی به همین میزان است.

اگر مبلغ اختلاس بیشتر از 50 هزار ریال باشد و یا مرتکب، رییس یک نهاد دولتی یا انقلابی باشد یا یکی از سمت های عالی رتبه را در اختیار داشته باشد مجازات او علاوه بر رد مال و جریمه نقدی به میزان دو برابر مال اختلاس شده، دو تا ده سال زندان به همراه انفصال دائم از مشاغل دولتی و رسمی است.

بهترین وکیل اختلاس در تهران

در صورت اتهام به چنین جرائمی بهتر است هرچه زودتر به وکیل اختلاس مراجعه کنید. هرگونه تعلل در این زمینه می تواند نتایج نامطلوبی را برای شما و آینده شغلی شما به دنبال داشته باشد. باتوجه به اینکه قوانین تصویب شده در این زمینه به دوران قبل بازمی گردد و اعداد و ارقام بکار رفته در آن برای جهان امروز کارایی ندارد نباید بدون کمک و یاری از یک وکیل متبحر در این زمینه وارد دادگاه شوید.

انجام امور تصرف عدوانی توسط وکیل مجرب

وکیل متخصص تصرف عدوانی : بسیار ناخوشایند و در بعضی از موارد غیرقابل تحمل است که دیگری بدون اجازه ما دراموال ماتصرف داشته باشد و یا بدون اجازه ما از دارایی و اموال منتسب به ما سو استفاده کند چنین اقدامی را تصرف عدوانی نامیده اند در چنین شرایطی شما می توانید از طریق حقوقی اقدام نموده و به کمک وکیل تصرف عدوانی نسبت به تنظیم شکوائیه و درخواست اجرت المثل بابت مدت زمانی که بدون اجازه شما از املاک شما استفاده کرده اقدام کنید.

نکته مهم آن است که دعوای تعصرف عدوانی فقط در اموال غیر منقول قابل طرح می باشد بنابراین اگر فردی بدون اذن شما موتور یا وسیله نقلیه را برداشته و در آن تصرف کرده است نسبت به ایشان نمی توانید دعوای تصرف عدوانی را طرح وثبت نماید. قانون آئین دادرسی مدنی نیز در تعریف تصرف عدوانی ادعای مالکیت سابق بر تصرف دیگری بدون اذن و اجازه وی را شرط اساسی قرار داده.

دادگاه رسیدگی کننده به جرم تصرف عدوانی

نظر به اینکه مال مورد نظر جزو اموال غیرمنقول است طرح دعوا نیز می بایست در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. برای مثال اگر خواهان یا مدعی در اصفهان باشد و خوانده در اراک و ملک در شیراز، دعوا باید در شیراز مطرح شود در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

وکیل متخصص تصرف عدوانی

جنبه کیفری تصرف عدوانی

قانون مجازات اسلامی توجه ویژه ای به جرایم واقع شده در حوزه ملکی داشته و در بعضی از موارد مرتکبین جرم در این حوزه را به مجازات های کیفری محکوم کرده است . یکی از این جرایم پیش بینی شده تصرف عدوانی و بدون اجازه از اموال دیگری است که برای مرتکبین آن حبس تا یک سال را قرار داده است و علاوه بر این ملک باید از تصرف مجرم خارج شده و به مالک اصلی مسترد شود.

آیا در اموال مشاع نیز تصرف عدوانی قابل تصور است؟

وکیل تصرف عدوانی : با توجه به گسترش دانش و علم حقوقی عموم مردم اکثریت با مال مشاع آشنا هستیم . به اموالی که به دارای چند مالک هستند و هرکدام به نسبت حصه و سهم خود در آن شریک هستند مال مشاع گویند. نکته ای که در اموال مشاع به آن تاکید می شود مالکیت همه شرکا در همه اعضای مال می باشد یعنی مال مشاع را نمی توان تقسیم کرد و قسمتی از آن را به الف و قسمتی دیگر را مختص شخص ب دانست بلکه همه در همه نقاط مال شریک هستند اگر به دنبال جدا کردن و تقسیم مال باشند باید درخواست افراز داده و مال را مفروز کنند .

با توجه به توضیحاتی که ارائه شده هیچ کدام از طرفین حق تصرف و بهره برداری غیر متعارف از مال مشاع را ندارد. چنانچه زمینی مال مشاع باشد یکی از طرفین نمی تواند بدون اذن دیگری آن را گود بردای یا برای ایجاد ساختمان چند طبقه اقدام کند این عمل مصداق کامل و بارز تصرف عدوانی است.
بنابراین در اموال مشاع نیز اگر تصرفی بدون اذن طرف دیگر باشد یا آن را بعداً تنفیذ نکند شریک می تواند به جرم تصرف عدوانی از ایشان شکایت کند.

نکات مهم و کاربردی

 1. رسیدگی به این جرم خارج از نوبت خواهد بود این یعنی تشریفاتی که در ق. ا. د.م برای طرح دعوا بیان شده اجرایی نخواهد شد.
 2. رسیدگی و رفع مزاحمت و استرداد مال در چنین دعاوی فوری بوده.
 3. چانچه در ملک شما متصرف بنا یا ساختمان یا درختی کاشه باشد اگر بتوانید ایشان را محکوم کنید بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت ایشان تا یک ماه فرصت دارد نسبت به نهال یا درخت کاشته شده در این زمین اعلام مالکیت کند در غیز این صورت مالک اصلی می تواند به حکم دادگاه آنها را قلع و قم کند. بعضاً دیده شده که در زمین زراعی محصولی کاشته شده در چنین مواردی متصرف می بایست اجرت المثل تمام این مدت را پرداخت نماید.
 4. شرط لازم برای رسیدگی و پیگیری کیفری نسبت به تصرف غیرقانونی علم و آگاهی مجرم به عدوانی بودن تصرف و اقدام و عمل با علم به مجرمانه بودن فعل می باشد.
 5. چنانچه زمان برای شما در رسیدگی به این پرونده مهم باشد پیشنهاد گروه وکلای عدل محور استفاده از وکیل ملکی متخصص و بهره گیری از تجریه وکلای متخصص در این حوزه می باشد.
 6. طبق تجربه چندین ساله متخصصین حقوقی عدل محور در این زمینه پیگیری و اقامه دعوا از طریق حقوقی نسبت به کیفری سریع تر به نتیجه می رسید.
وکیل زمین خواری

مجازات زمین خواری + توضیحات وکیل زمین خواری

بهترین وکیل متخصص در امور زمین خواری : زمین خواری مقوله ای نیست که بتوان به همین صورت آن را در دادگاه مطرح کرد. زمانی هم که به وکیل زمین خواری اشاره می کنیم صرفا یک اصطلاح عامیانه را بیان کرده ایم که البته رسمیت ندارد. درواقع زمین خواری اصطلاحی است که در خصوص فعل مجرمانه متصرفان غیر قانونی برخی از زمین ها بکار می رود. البته هرنوع تصرف غیر قانونی بر روی اراضی را نمی توان در قالب زمین خواری مورد مناقشه قرار داد.

گذشته از اینکه زمین خواری از کجا نشات گرفته است و چنین اصطلاحی اصلا وجهه قانونی و حقوقی دارد یا خیر می خواهیم به اصل ماجرا بپردازیم. بله! درست است. شما در مواجهه با چنین جرم یا اتهامی باید چکار کنید؟ قطعا مراجعه به وکیل زمین خواری بهترین و هوشمندانه ترین کاری است که می توانید انجام دهید. بهترین وکیل ملکی در موسسه حقوقی عدل محور مطالب ذیل را در خصوص زمین خواری به شما ارائه می کند.

وکیل زمین خواری

زمین خواری در قوانین داخلی

زمین خواری در قوانین ایران یک ماده طولانی از بخش تعزیرات را به خود اختصاص داده است. این ماده بیان می دارد:
– ﻫﺮﻛﺲ به وﺳﻴﻠﻪﺻﺤﻨﻪﺳﺎزیاعم از پی کنی، دیوار کشی،ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺪﻓﺎﺻﻞ، اﻣﺤﺎیﻣـﺮز،ﻛـﺮتﺑﻨـﺪی،ﻧﻬﺮﻛـشی،ﺣﻔﺮﭼﺎه،ﻏﺮس اﺷﺠﺎر و زراﻋﺖ و یا اﻣﺜﺎل آن ها به ﺗﻬﻴﻪ آﺛﺎرﺗﺼﺮف در اراضیﻣﺰروعی اقدام نماید اﻋﻢ از اینکه اراضی مورد نظرﻛﺸﺖﺷﺪهﻳﺎ در آئیش زراﻋـی،ﺟﻨﮕﻠ ﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ملیﺷﺪه ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن‌ ها، ﺑﺎغ‌ها، ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن‌ها ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب، ﭼـﺸﻤﻪﺳـﺎرﻫ ﺎ، اﻧﻬـﺎر ﻃﺒﻴﻌـی و ﭘﺎرک‌های ﻣﻠـی ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و داﻣﭙﺮوری و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و اراضیﻣﻮات و ﺑﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اراضی و اﻣـﻼکﻣﺘﻌﻠـﻖﺑـﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﺮکت‌های واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﻬﺮداری‌هاﻳﺎ اوﻗﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراضی و اﻣﻼک و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻣﺤﺒﻮﺳـﺎت و اﺛـﻼثﺑﺎﻗﻴﻪﻛﻪﺑﺮایﻣﺼﺎرفﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎصﻳﺎﻓﺘﻪ اندﻳﺎ اﺷﺨﺎص حقیقیﻳﺎ حقوقیﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺼﺮفﻳﺎ ذی‌حق معرفیﻛـﺮدنﺧﻮدﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﺎدرت کند و ﻳﺎاینکه بدون اﺟﺎزهﺳﺎزﻣﺎنﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح دﻳﮕﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ عملیاتی نماید ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃبیعی شود – مرتکب زمین خواری شده و تحت تعقیب انتظامی و قضایی قرار خواهد گرفت. –

مجازات جرم زمین خواری

متاسفانه مجازات این جرم باتوجه به قوانین کیفری، چندان جنبه بازدارنده ندارد و بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده اند که مجازات تعیین شده نمی تواند مانع اقدامات زمین خواران شود. قانون گذار مجازات این جرم را از یک ماه تا یک سال تعیین نموده است. بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده اند که هرچند در زمینه برخورد با زمین خواران خلاء قانونی وجود ندارد اما میزان مجازات نیز نمی تواند مانع اجرای این جرم شود. البته قانون گذار علاوه بر حبس، رد مال یا برگشت زمین به وضع سابق را نیز بر علیه متصرف غیر قانونی اعمال نموده است.

نکاتی که باید در خصوص جرم زمین خواری بدانید

 • رسیدگی به جرم زمین خواری خارج از نوبت صورت می گیرد.
 • عملیات مربوطه در صورت دستور قضایی تا زمانی که تعیین شده است متوقف می شود.
 • اگر تعداد متهمان بیشتر از سه نفر باشد و شواهد کافی دال بر انجام زمین خواری وجود داشته باشد قرار بازداشت صادر می شود.
 • جرم زمین خواری می تواند در کنار کلاهبرداری نیز صورت گیرد.
 • در جرم زمین خواری می توان شاهد وقوع دو جرم فوق در کنار جعل اسناد بود.
 • در صورت تعدد جرم، میزان مجازات نیز برای شخص به شدت افزایش می یابد.
 • باتوجه به اینکه مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و مجازات جعل هم از یک تا پنج سال تعیین شده است به نظر می رسد خلاء های موجود در این زمینه هم از طریق مجازات مربوط به جرائم متعدد، مرتفع می شود.
 • باتوجه به قوانین آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم کیفری، دادگاهی است که جرم در آنجا اتفاق افتاده است. بنابراین زمین های مورد نظر در حوزه جغرافیایی هر استان یا شهرستانی باشند، دادگاه کیفری در همان منطقه باید به جرم مورد نظر رسیدگی کند.
 • شما برای دفاع از خود در چنین پرونده ای نیاز به یک وکیل متبحر و باتجربه دارید. در خصوص جرائمی که مرتبط با اراضی دولتی یا امثال آن ها هستند هرگز به وکلای غیر متخصص مراجعه نکنید.
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 : ساخت و ساز در دنیای امروز از برخی قوانین خاص و ضروری پیروی می کند. شما نمی توانید همانند گذشته بدون توجه به موقعیت سایر ساختمان ها و حتی معابر و راه ها نسبت به ساخت یک ساختمان جدید اقدام نمایید. اگر این موارد را رعایت نکنید به اتهام عدم رعایت موارد قانونی مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ملزم به پرداخت جریمه یا تخریب بنا خواهید بود. این همان مسئله ایست که باعث می شود تا به وکیل کمیسیون ماده 100 مراجعه نمایید چرا که بسیاری از موارد مطروحه قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی و تجدیدنظر در حکم صادر شده هستند.

ماده 100 قانون شهرداری چه می گوید؟

سوالی که مطرح می شود این است که ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ساخت و ساز ساختمان چه می گوید؟ در واقع این ماده مسائل ذیل را مورد توجه قرار داده است و وکیل ملکی متخصص هم در حوزه مسائل ذیل فعالیت می کند:

 • ساخت بنا بدون اخذ پروانه
 • عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن
 • عدم استحکام بنا
 • تراکم اضافی
 • تجاوز به معابر شهری و عمومی
 • تغییر کاربری
 • رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

ساخت بنا بدون اخذ پروانه

اگر شما ساختمان را ساخته باشید اما پیش از ساخت و ساز از سازمان های مربوطه مجوز لازم را نگرفته باشید در واقع مرتکب این تخلف شده اید. بدون شک حداقل باید جریمه ای را بابت ساخت این ساختمان پرداخت کنید اما مسئله زمانی جدی می شود که این ساختمان تحت تاثیر قوانین مربوط به گسترش راه ها و معابر یا مسائلی مشابه ساخته شده باشد و شما ملزم به تخریب بنا شوید.

عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن

پارکینگ هم در دنیای امروز به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. باتوجه به اینکه ساخت خانه های بدون پارکینگ باعث رها شدن خودروها در داخل کوچه و خیابان می شود وهمچنین با افزایش میزان جمعیت و افزایش میزان خودروها می توان گفت عدم توجه به این مورد باعث می شود تا ظاهر شهر بسیار آشفته شود و حتی میزان سرقت وسایل خودرو نیز افزایش یابد. اگر پارکینگ را احداث کرده اید اما قابلیت استفاده از حیث متراژ یا اصول فنی را ندارد باز هم در حکم عدم احداث پارکینگ شمرده می شود.

عدم استحکام بنا

عدم استحکام بنا در شهرداری به راحتی مهر تخریب می خورد اما یک وکیل حرفه ای می داند چگونه برای شما حکم تخریب را به حکم جریمه تقیل داده و حتی میزان جریمه را نیز به طرز فاحشی کاهش دهد. البته اگر ساختمان ساخته شده هیچ گونه راه حلی برای مقاوم سازی مجدد نداشته باشد حکم تخریب بهترین راه حل ممکن خواهد بود با این حال می توایند نسبت به دریافت جریمه از مهندس مربوطه امیدوار باشید.

تراکم اضافی

تراکم اضافی یکی از مهمترین مسائلی است که معمولا در بسیاری از ساختمان های امروز مشاهده می شود. این تراکم می تواند به هر میزانی باشد. به عنوان مثال بالکن هایی که خارج از بافت ساختمان طراحی شده اند یا لوله هایی که برای رفع آب باران از سمت خانه ها به سمت معابر نصب شده اند یا تابلوهایی که خارج از بافت واقعی ساختمان هستند یا حتی پنجره ای که به سمت معابر باز می شوند همگی در زمره تراکم اضافی قلمداد می شوند. اگر این اقدام مسئله خاصی برای دیگران ایجاد نکند مشمول جریمه می شود در غیر این صورت ممکن است حکم تخریب تراکم اضافی صادر گردد.

تجاوز به معابر شهری و عمومی

چند سالیست که مسئله حریم راه ها و معابر در روستاها و شهرها بر سر زبان ها افتاده است. ساخت و سازها محدودیت های زیادی در این خصوص دارند که البته اگر با یک دید واقع گرایانه به آن ها نگاه کنیم متوجه می شویم که کاملا کاربردی هستند و نتایج فوق العاده ای دارند. این کار باعث شده است تا در مناطق نوساز خیابان ها و کوچه های دل بازتر با نمای بهتری را مشاهده کنیم. عبور و مرور ماشین ها راحت تر شده و امکان تابش نور آفتاب به خانه های هم کف یا طبقات اول فراهم شده است. تجاوز به معابر شهری و عمومی هم معمولا با حکم تخریب همراه هستند.

تغییر کاربری

تغییر کاربری هم مسئله ایست که از دیرباز در سطح جهان وجود داشته است. پایین بودن هزینه های مربوط به آبونمان و همچنین مجوزهای دریافتی به همراه هزینه های ساخت و ساز مکان های مسکونی باعث شده است تا بسیاری از ساختمان هایی که با اهداف تجاری ساخته می شوند با مجوز مسکونی پروانه دریافت کنند. این مسائل در هر برهه ای از زمان ممکن است فاش شود و شما را مشمول پرداخت جریمه نماید.

عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی

اصول ثلاثه فوق ممکن است به صور مختلفی در یک ساختمان کشف شوند. اصول شهرسازی ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است اما اصول فنی به مسائلی می پردازد که استحکام بنا را طبق مقررات مهندسی تضمین می کند. اصول بهداشتی هم مسائلی است که اگر رعایت نشوند سلامت روحی و جسمی فرد یا همسایه ها در معرض خطر قرار می گیرد. این مسائل بیشتر در خصوص مسائل مربوط به رفع فاضلاب مطرح می شوند.

وکیل الزام به تحویل مبیع ، خوب و با تجربه

بهترین وکیل الزام به تحویل مبیع : الزام به تحویل مبیع یکی از موضوعات دادخواست های حقوقی است. زمانی که شما مالی را از دیگری خریداری کرده اید و مالک مال از تحویل آن به شما خودداری کند شما می توانید دادخواست الزام به تحویل مبیع را به طرفیت او تنظیم کنید. متاسفانه از چنین اقدام ساده ای یک اصطلاح حقوقی دشوار در نظام قانونی ایرانی ایجاد شده است با نام الزام به تحویل مبیع که عامه اجتماع نیز اطلاعات درخور و شایسته ای در خصوص آن ندارند. در این مقاله توسط وکیل الزام به تحویل مبیع گروه حقوقی عدل محور شما را با جزییات مربوط به این اقدام حقوقی آشنا می کنیم.

الزام به تحویل مبیع به چه معناست؟

این اصطلاح برگرفته از متون فقهی است و متاسفانه هرگز تلاش خاصی در راستای معادل سازی آن برای ایرانیان صورت نگرفته است. الزام یک واژه عربی است به معنای ضرورت؛ تحویل نیز یک واژه عربی دیگر است که البته در زبان فارسی نیز به وفور کاربرد دارد و به معنی ارائه یک مال به شخصی دیگر است. اما نکته اصلی همان کلمه مبیع است که فهم این اصطلاح را برای فارسی زبانان دشوار کرده است. مبیع به معنای مالی است که موضوع اصلی یک معامله قرار گرفته و طرفین معامله در قالب خریدار و فروشنده اقدام به انتقال آن در مقابل پرداخت هزینه های مربوط به آن ( ثمن معامله ) نموده اند.

وکیل الزام به تحویل مبیع

دادخواست الزام به تحویل مبیع

زمانیکه شما به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنید تا یک دادخواست حقوقی با موضوع الزام به تحویل مبیع تنظیم کنید دو حالت متصور است:

 • حالت اول اینکه معامله تا تنظیم مبایعه نامه یا قراردادی مبنی بر فروش مال پیش رفته است و به مرحله تنظیم سند رسمی نرسیده است.
 • زمانیکه معامله مشمول امضای سند رسمی و انتقال مال به صورت رسمی شده است اما مال خریداری شده همچنان به صورت واقعی در تصرف خریدار نیست.

در حالت اول شما نیاز دارید در کنار تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست دیگری تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کنید. این دو دادخواست را باید به صورت جداگانه تنظیم نموده و هزینه هر کدام را به صورت جداگانه پرداخت کنید اما در حالت دوم صرفا نیاز به تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع است.

هزینه دادرسی الزام به تحویل مبیع

در این خصوص دو نوع مال متصور است. در قانون برخی از اموال که قابلیت جابجایی ندارند مانند ملک و زمین را با عنوان مال غیر منقول می شناسند اما برخی دیگر از اموال که موضوع معامله هستند و با عنوان مبیع شناخته می شوند منقول بوده و قابلیت جابجایی دارند به عنوان مثال می توان به خودرو اشاره کرد.

هزینه دادرسی در صورتی که مبیع یک مال غیر منقول باشد با توجه به نتیجه کارشناس رسمی دادگستری و تقویم ارزش واقعی مال سنجیده می شود اما هزینه دادرسی مال منقول اگر به صورت واضح معین نباشد ابتدا باید مبلغ مشخصی به میزان دو میلیون و یک صد هزار ریال در مرحله بدوی پرداخت شود و پس از تعیین ارزش مال در زمان رسیدگی میزان واقعی هزینه دادرسی نیز تعیین خواهد شد.

شرایط پذیرش الزام به تحویل مبیع

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع : در صورتی که شرایط شکلی صحت قراردادها را در زمان معامله رعایت کرده باشید دادگاه در صورتی دادخواست شما را قابل استماع می داند که دارای شرایط ذیل باشد:

 • موضوع معامله یک مال مشروع باشد و خرید و فروش آن در قوانین ایران جرم شناخته نشود.
 • موضوع معامله نیز باید مشروع باشد. به این صورت که اگر فردی خانه ای را خریداری کند تا برای اعمال فساد از آن استفاده کند و فروشنده از تحویل آن خودداری کند و بتواند در دادگاه ثابت کند که هدف خریدار از خرید این خانه راه اندازی لانه فساد است الزامی به تحویل مبیع نخواهد داشت حتی اگر تمامی قیمت مال را نیز دریافت کرده باشد.
 • موضوع معامله موجود بوده و قابل تحویل باشد. فرض کنید فردی یک راس گوسفند از دیگری خریداری کرده است اما گوسفند قبل از تحویل از بین برود. در این صورت فروشنده الزامی به تحویل مبیع نخواهد داشت اما موظف است در صورت امکان مالی مشابه مال اصلی را به خریدار تحویل دهد.

مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع

صدور حکم در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع، خریدار و فروشنده را به مباحث حقوقی جدیدی وارد می کند. دریافت مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع یکی از راهکارهایی است که می تواندبسیار کمک حال شما باشد. شما می توانید سوالات خود را در خصوص الزام به تحویل مبیع با ذکر تمامی شرایط از بهترین وکیل حقوقی بپرسید و پاسخ کاربردی را در کمترین زمان ممکن دریافت نمایید.

بهترین وکیل متخصص خلع ید

وکیل خلع ید ، متخصص ، خوب و باتجربه : شاید تاکنون با این اصطلاح یعنی خلع ید آشنا نبوده و به گوشتان هم نخورده باشد، حق دارید این یک اصطلاح تخصصی در علم حقوق است.

چنانچه فردی در ملک شما تصرف کند و از این تصرف غیرقانونی خود دست نکشد در حقیقت جرم غصب تحقق پیدا می کند برای بیرون راندن این فرد از ملک یا زمین تحت مالکیت شما می بایست دعوای خلع ید توسط وکیل متخصص ملکی مطرح شود. خلع ید یعنی کوتاه کردن دست غاصبان و بیرون راندن آنها از ملک یا زمین شما.

نخستین اقدام برای پایان دادن به اسیفای غیرقانونی غاصب، اثبات مالکیت شما و محق بودن شما است یعنی در گام اول شما باید اثبات کنید که این ملک متعلق به شماست این مورد گاهاً سبب بروز اختلافات و مشکلات حقوقی می شود زیرا که برخی از افراد برای زمین یا ملک خود سند رسمی ندارند و تنها یک مبایعه نامه دارند یا سند وکالتی از ملک دارند دادگاه نیز تنها در شرایطی اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی به دعوا می کند که سند رسمی برای ملک وجود داشته باشد در غیر این صورت دعوای شما رد شده و دچار مشکلات حقوقی عدیده ای خواهید شد البته در این مرحله نیز می توانید از وکیل خلع ید تهران برای اثبات مالکیت خویش استفاده کنید.

بهترین وکیل متخصص خلع ید

نکته مهم دیگر عدم پذیرش دعوای خلع ید در خصوص اموال منقول است، دعوای خلع ید تنها برای اموال غیر منقول همانند خانه یا ملک یا زمین قابل طرح می باشد.

تنها راهی که طرف مقابل یعنی غاصب می توان برای فرار از محکومیت از آن استفاده کند اثبات اذن در انتفاع می باشد یعنی اثبات کند که مالک پیش از این به ایشان اذن در تصرف داده است یعنی عدوانی بودن تصرف را زیر سوال ببرد البته که این امر مشکل و دشوار خواهد بود.

تصرف شرکا در مال بدون رضایت شریک دیگر

بسیار پیش آمده که دونفر در یک ملک با هم شریک بوده اند اما دیگری بدون اجازه یا اذن از طرف مقابل تغیرات یا تصرفاتی را در ملک ایجاد کرده که به مذاق شریک دیگر خوش نیامده لازم به ذکر است که در مال مشاعی یا همان مال شریکی هیچ کدام از شریکان حق تصرف در مال بدون اجازه و توافق با طرف دیگر را ندارند بنابراین در صورت وقوع چنین تصرفی طرف مقابل می تواند به جرم تصرف عدوانی دعوای خلع ید را علیه شریک خویش مطرح نماید. چنانچه در طی این مدت منفعتی اعم از مستوفات و غیر مستوفات سلب شده یا بدست آمده می بایست به شریک دیگر خسارت یا اجرت المثل پرداخت شود.

کدام دادگاه به دعوای خلع ید رسیدگی می کند؟

 نظر به اینکه موضوع دعوا یک مال غیرمنقول است بدیهی است که دادگاه محل وقوع ملک مسئول رسیدگی می باشد بنابراین چنانچه ملک در تبریز باشد و خواهان در تهران و خوانده در شیراز خواهان باید در تبریز اقامه دعوا کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مراحل رسیدگی به پرونده

ثبت و تنظیم دادخواست توسط وکیل متخصص خلع ید و حضور در جلسه دادگاه در زمان تعیین شده که به سامانه ثنای شما یا وکیل شما ارسال خواهد شد اولین و اسای ترین قدم می باشد. اثبات مالکیت قدم مهم بعدی است، گام بعدی محرز شدن عدوانی بودن تصرف است یعنی برای قاضی ثابت شود که شما اذن یا اجازه برای تصرف در ملک را به شخص مجرم نداده اید سپس حکم به خلع ید صادر و متصرف مسئول جبران خسارت یا پرداخت اجرت المثل مدت زمان تصرف غیرقانونی می باشد. در ضمن مدارکی همچون کپی یا اصل سند زمین یا ملک و مدارک هویتی را به همراه داشته باشید.

رسیدگی به پرونده چقدر طول می کشد؟

نظر به ازدحام موجود در دادگاه ها و مراجع قضایی اصولاً رسیدگی به پرونده ها کمی زمان بر است به خصوص در پرونده های ملکی که در بیشتر اوقات منجر به صدور نظر کارشناسی می شود یعنی کارشناسان رسمی قوه قضائیه می بایست در این خصوص نظر بدهند بنابراین نمیتوان زمان قطعی بیان داشت اما با توجه به آنکه در دعوای خلع ید خبری از رسیدگی در خارج از نوبت نیست شاید بتوان یک الی یک نیم سال را مدت زمان رسیدگی به پرونده دانست لازم به ذکر است که این مدت با توجه به تراکم پرونده های موجود در دادگاه و شعبه رسیدگی کننده و جزئیات پرونده بسیار متغیر است.

وکیل جرائم رایانه ای و اینترنتی + مجازات این جرم

بهترین وکیل متخصص جرائم رایانه ای و اینترنتی : جرائم رایانه ای در زمره جدیدترین جرائم ممکن در عصر حاضر قلمداد می شوند به همین علت ابهامات بسیار زیادی در خصوص آن ها وجود دارد و قوانین برخورد با این نوع جرائم نیز هر روز در حال کامل تر شدن هستند. بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که همچنان بسیاری از افراد با محدوده جرائم رایانه ای آشنا نبوده و حتی بسیاری از وکلا نیز نمی توانند صرفا با مطالعات محض به تمامی زوایای آن پی ببرند به همین علت امروزه به کسانی که براثر تجربه و مطالعات گسترده، تبحر کافی برای دفاع از این پرونده ها را به دست آورده اند وکیل جرائم رایانه ای گفته می شود.

تعریف جرائم رایانه ای

تعریف جرائم رایانه ای در نحوه ارتکاب آن ها و مصادیق این جرائم خلاصه می شود بنابراین هر گونه جرمی که با استفاده از رایانه رخ دهد به عنوان جرم رایانه ای شناخته می شود. باتوجه به تعریف فوق می توان انواع جرائم رایانه ای را به صورت ذیل تقسیم بندی کرد:

 • جرائمی از طرق سیستم های کامپیوتری رخ می دهد؛ همانند سرقت اطلاعات شخصی یا تخریب وسیله مورد نظر یا تجهیزات جانبی آن ها.
 • جرائمی که از طریق رایانه های متصل به اینترنت رخ می دهد؛ همانند کلاهبرداری رایانه ای ، جعل و سرقت اطلاعات بانکی.
 • جرائمی که در حوزه اینترنت رخ می دهد اما آثار آن در زندگی واقعی مشاهده می شود؛ همانند اعمال نفوذی، شنودها و انتشار ویروس ها.

بهترین وکیل جرائم رایانه ای

مصادیق جرایم رایانه ایدر قانون

قانون جرائم رایانه ای مصادیق این جرم را به صورت ذیل معرفی نموده است:

 • جاسوسی رایانه ای
 • جعل های رایانه ای
 • تولید کردن یامنتشر کردن یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی
 • فروش یامنتشر کردن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجازدیگران به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند
 • منتشر کردنیا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز،جاسوسی رایانه ای،شنود غیرمجاز، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • دسترسی غیر مجاز شخص به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال در محدوده ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای، مخابراتی، امواج مغناطیسی یا نوری
 • سرقت رایانه ای و کلاهبرداری های مرتبط با رایانه
 • جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
 • تخریب و اخلال در داده ها و اطلاعات سامانه های رایانه ای و مخابراتی
 • هتک حیثیت و نشر اکاذیب

مجازات جرائم رایانه ای

 • مجازات دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده است: ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری: شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات نقش تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی: شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده‌های دیگری از سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده: شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها: ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات ربودن داده های متعلق به دیگری به نحوی که اصل داده ها در اختیار صاحب باقی بماند: ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریالیا هر دو
 • مجازات تحصیل غیر مجاز وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری از طریق وارد کردن، تغییر، ‌ محو، ایجادیا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه های رایانه ای و مخابراتی: یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات به همراه در مال به صاحب اصلی
 • مجازات انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن: ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات هتک حرمت اشخاص از طریق تحریف فیلم، عکس و صدا:۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی یا خانوادگی دیگران بدون رضایت آن ها با قصد هتک حرمت از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی: ۹1 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
 • مجازات انتشار اکاذیب از طریق سیستم های کامپیوتری و سامانه های مخابراتی: ۹1 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو