اعسار از پرداخت و شرایط آن

اعسار از پرداخت : در ابتدا بهتر است به شما توضیح دهیم که اعسار چیست و در چه مواردی کاربرد دارد چون اعسار لغت تخصصی حقوقی است و ما تلاشمان بر آن است که حتی سخت ترین مسائل و فنون حقوقی را به ساده ترین زبان و ساده ترین روش به شما اطلاع شما برسانیم.

معنای اعسار

در لغت نامه دهخدا اعسار به معنای نیازمند شدن و تنگ دست گردیدن است و در فرهنگ معین به معنای رنج ، سختی و نیازمندی میباشد اما در اصطلاح حقوقی به معنای کسی است که تمکن مالی دارد و یا به هر نوعی به اموالش دسترسی ندارد و به همین دلیل قدرت پرداخت بدهی هایش را ندارد.

معسر کیست

معسر به کسی گفته میشود که در شرایط اعسار قرار دارد ، طبق قانون اعسار ” معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ٔمخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ” و در اصطلاح فقیهان ” کسی را که دارایی اش به اندازه ٔبدهی او نباشد معسر خوانند و آن حالت را اعسار گویند ” .

برای مثال فردی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست و یا کسی حتی قادر به گرفتن وکیل متخصص حقوقی نمیباشد که در این حال میتواند دادخواست اعسار از هزینه دادسی داده و یا تقاضای وکیل معاضدتی نماید .

اعسار از پرداخت

همچنین در زمانی محکوم قادر به پرداخت دیون خود و یا جزای نقدی که بر وی ملزم شده است نمیباشد ، در این حالت فرد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه تقدیم میکند و دادگاه به دادخواست وی فوراً و خارج از نوبت رسیدگی مینماید که اگر معسر بودن وی ثابت شود ، دادگاه پرداخت بدهی وی را متناسب با وضعیت او به صورت اقساطی حکم میدهد.

ساز و کار های جدید قوه قضائیه در خصوص افراد معسر

با توجه به ساز و کار های جدید قوه قضائیه ، فرد قبل از محکوم شدن نیز میتواند درخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید که البته خود حاوی شرایطی نیز میباشد ؛ کسی میتواند تقاضای اعسار نماید که بدهکار بوده و طلبکار از او شکایت کرده باشد و سپس دادگاه حکم به نفع طلبکار صادر و معسر بودن او نیز برای دادگاه محرز شود ، سپس دادگاه حکم به اعسار میدهد و پرداخت دیون را با توجه به شرایط وی تنظیم مینماید.

رسیدگی به دادخواست اعسار

همانطور که در قبل نیز اشاره کردیم رسیدگی به دادخواست اعسار فوری بوده و مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی میرساند ، همچنین اثبات اعسار نیز با شهادت شهودی که از وضعیت مالی و اوضاع اقتصادی بدهکار اطلاعات کامل داشته باشند و سوگند آن ها در حضور قاضی دادگاه صورت میگیرد .

این را نیز بدانید که در هر دو صورت چه دادخواست اعسار توسط قاضی رد شود و چه قبول گردد قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر بوده اما قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست.

مستثنیات دین

این نکته به شدت مهم را به سمع و نظر شما میرسانیم که اگر اموال مدیون از مستثنیات دین او بانشد قابل توقیف نیستند و همچنان وی بدون توقیف آنان معسر محسوب میشود ؛ مستثنیات دین شمال اموالی هستند که برای زندگی و امرار معاش فرد لازم اند به شرطی که با شرایط وی تناسب داشته باشند.

مثلا اگر کسی خانه ای در منطقه ای بسیار خوب با متراژ بسیار بالا داشته باشد این خانه جز مستثنیات دین او نیست و میتواند با فروش آن و پرداخت بدهی هایش خانه ای با متراژی دیگر در منطقه ای دیگر بگیرد اما اگر فردی تمام دارایی اش فقط یک تاکسی باشد که آن هم وسیله امرار معاش وی است ( یعنی شغل او راننده تاکسی است ) دادگاه به هیچ عنوان حق توقیف تاکسی او را ندارد و بدون توقیف آن تاکسی وی میتواند درخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند .

اعسار از پرداخت مهریه یا اعسار از پرداخت محکوم به

در خصوص اعسار از پرداخت مهریه نیز ( به شما پیشنهاد میکنیم ابتدا مقالات مهریه و نحوه مطالبه مهریه را در این وبسایت مشاهده و مطالعه نمایید ) همانگونه که در بالا گفته شد زوج ابتدا با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی ، دادخواست اعسار خود را تقدیم میکند و همراه آن حکم پرداخت مهریه ، شهادت کتبی دو نفر مبنی بر ناتوان بودن وی ، لیست دارایی تمامی اموال منقول و غیر منقولش و همچنین تمامی وجوه نقد در حساب های بانکی اش در یکسال گذشته را نیز تقدیم می کند. سپس اگر دادگاه اعسار وی را محرز دانست ، حکم به قسط بندی مهریه با توجه به وضعیت فرد میدهد .

این را بدانید که ما برای مثال و فهم بیشتر شما عزیزان و همانطور که قبلا در مقالات مهریه و نحوه مطالبه مهریه قول داده بودیم ، مهریه را برای مثال در این مقاله آوردیم و شما بدانید که قوانین و روند رسیدگی کلی اعسار بدین صورتی هستند که گفته شد که البته به شما پیشنهاد میشود برای کمک بیشتر و حساس بودن نحوه اثبات اعسار مشاوره حقوقی با وکلای ما را فراموش نکنید

مطالبه مهریه چه شرایطی دارد ؟

مطالبه مهریه : در این مقاله ما فقط و فقط به نحوه مطالبه مهریه میپردازیم ، پس به شما پیشنهاد میکنیم اگر بار اول است که با وبسایت ما رو به رو میشوید برای اطلاعات بیشتر یا با ما تماس گرفته و یا به مقاله ” مهریه ” در همین وبسایت مراجعه کنید.

محل صالح برای پیگیری مهریه کجاست؟

بر طبق قانون جدید مطالبه مهریه فقط و فقط از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری میباشد ، به این معنی که زوجه یا نماینده قانونی او ( وکیل مهریه یا قیم ) با در دست داشتن سند ازدواج به دفتر خانه ای که عقد نکاح زوجه با زوج را ثبت نموده است مراجعه میکند و تقاضای کتبی (لزاماً باید کتبی باشد و شفاهی امکان پذیر نیست) صدور اجرائیه نسبت به مهریه مینماید که این تقاضا باید حتما بر روی فرم مخصوص وصول مهریه نوشته شود.

سر دفتر نیز پس از احراز صلاحیت سند ازدواج و زوجه برای مطالبه زوجه نامه ای برای اجرائیه به اداره ثبت محل و اظهارنامه ی دیگری به نشانی آخرین محل اقامت زوج با پست پیشتاز برای اطلاع او از تصمیم زوجه می فرستد .
به این موضوع نیز دقت کنید که صدور اجرائیه با سند رسمی صورت می گیرد . به عنوان مثال سند ازدواج سند رسمی محسوب میشود اما اسناد دیگر که دال بر عقد نکاح دارد اما سند رسمی ازدواج نیست حتی اگر به امضای سردفتر رسیده باشد نیز سند رسمی نیستند و یا در نکاج موقت نیز ورقه ای که سر دفتر تنظیم میکند سند رسمی محسوب نشده و باید از طریق دادگاه اقدام کنند.

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از اداره ثبت

در صورتی که تا ده روز زوج اقدامی برای پرداخت مهریه ننماید و یا با زوجه توفقی مبنی بر پرداخت مهریه نکند و یا دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم ننماید ، زوجه میتواند حساب های او را مسدود ، اموال وی را توقیف و یا وی را ممنوع الخروج سازد .
به استناد قانون گذرنامه ، با درخواست از اداره ثبت محل ؛ ممنوع الخروج شدن زوج در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید .
همچنین پس از گرفتن اولین اظهارنامه مبنی بر تقاضای زوجه بر مطالبه مهریه ، زوج موظف است اگر در محل اقامت خود تغییری ایجاد میکند به اداره ثبت اطلاع بدهد وگرنه اظهارنامه های بعدی به همان آدرس ارسال میشود و اداره ثبت مسئولیتی در این باره ندارد.

وظایفه مامور اجرا پس از درخواست توقیف اموال

توجه داشته باشید هنگامی که زوجه درخواست توقیف اموال زوج را مطرح نمود ، مامور اجرا موظف است فوراً معادل درخواست زوجه ، اموال وی را توقیف کند و اگر میزان مال مورد توقیف بیشتر از میزان مال مورد مطالبه بوده و غیر قابل تجزیه نیز باشد ، تمامی مال توقیف شده و سپس توسط کارشناس بررسی و ارزیابی میشود .

در صورتی که پس از توقیف و بازداشت اموال همچنان زوج اقدامی برای پرداخت مهریه ننماید ، از طریق مزایده اموال وی به فروش می رسد و دیون زوجه پرداخت میشود.

اگر زوج مالی رای پرداخت مهریه نداشته باشد چه حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است؟

همچنین اگر زوج مالی نداشته باشد اما کارمند دولت باشد ، زوجه میتواند درخواست توقیف ماهانه مبلغی از حقوق وی را به عنوان مهریه خویش تا زمان اتمام طلب بنماید و اگر مرد فرزند و یا زنی نداشته باشد تا یک چهارم حقوق او توقیف میشود و اگر مجرد باشد نیز تا یک سوم حقوق او به نفع زوجه توقیف میگردد.

در مواردی که مرد مالی نداشته باشد ، زوجه گواهی عدم دارایی را از اداره ثبت گرفته و سپس به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه تقدیم میکند ؛ در آنجا مرد میتواند ادعای اعسار از پرداخت مهریه نماید که برای اطلاعات بیشتر به مقاله ” اعسار ” در همین وبسایت مراجعه نمایید.

تمکین و انواع آن

تمکین : جایی در قانون آمده است که ریاست خانواده بر عهده مرد میباشد،همین یک ماده و یک جمله باعث شده است تا برای زن طبق قانون ، بعد از خواندن صیغه زوجیت و نکاح وظایفی به وجود بیاید که به آن تمکین می گویند.

تمکین در فارسی

تمکین در فارسی به معنای اختیار دادن به دیگری می باشد و در قانون مدنی به دو بخش تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود. البته با اینکه هیچ جا در قانون به مختص بودن تمکین به زن تصریح نشده است اما در عرف و رویه قضائی در واقع تمکین مختص به زن میباشد.
تمکین به صورت کلی به معنای اطاعت کردن زن از شوهر خود میباشد اما تمکین عام و تمکین خاص هرکدام معانی خاص خودشان را دارند.

تمکین

تمکین عام

تمکین عام به معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مواردی است که در قانون برای زن به عنوان وظیفه یاد شده است؛همانند اینکه باید در منزلی سکونت داشته باشد که مرد برای اون تعیین نموده است و یا اینکه شغلی در اختیار داشته باشد که با شئونات خانواده در تناقض نباشد.

تمکین خاص

تمکین خاص همان اطاعت زن در برقراری روابط زناشویی میباشد.یعنی زن موظف به ایجاد رابطه جنسی با همسر خود میباشد مگر در شرایط خاص همانند اینکه در دوره ی قائدگی باشد و یا مرد به بیماری دچار باشد که از طریق رابطه جنسی بیم دچار شدن زن نیز برود.

آیا مرد میتواند زن را الزام به رابطه زناشویی کند؟

با توجه به تعاریف تمکین و با توجه به اینکه گفتیم تمکین وظیفه قانونی زن بعد از ازدواج میباشد اما هیچ مردی نمیتواند زن خود را به تمکین مجبور کند ،نمیتواند وی را به اقامت در مسکن و محل مورد زندگی اجبار کند یا با جبر با وی رابطه زناشویی داشته باشد مگر از طریق دادخواست الزام به تمکین.

به زنی که به زبان ساده از شوهر خود اطاعت نمیکند و وظایف زناشویی خود را رعایت نمیکند زن ناشزه میگویند . وقتی زنی در حالت نشوز قرار میگیرد نفقه به وی تعلق نمیگیرد و حتی مرد ممکن است به دلیل ناشزه بودن وی بتواند کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه را بنماید.

همانطور که در بالا گفتیم در صورت عدم تمکین زن در موارد غیر موجه ( موارد موجه این ضمانت اجراها را ندارد ) مرد میتواند با کمک وکیل خانواده دادخواست خود را مبنی بر الزام زوجه به تمکین به دادگاه تقدیم کند . هرچند که بهتر است قبل از آن اظهارنامه ای مبنی بر الزام وی به تمکین بفرستد تا کار خود را در دادگاه راحت تر کند .

در این صورت دادگاه زن را به دادگاه احضار نموده و از وی تحقیقات لازم را به عمل می آورد ، اگر دلایل ایشان برای عدم تمکین موجه نبود نفقه ای به ایشان صورت نگرفته و ناشزه بودن وی ثابت می شود و حتی مرد میتواند از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیر و یا حکم الزام زوجه به تمکین را صادر کند.

نفقه چیست ؟

نفقه : امروز با یکی دیگر از موارد بسیار پرکاربرد و مهم حقوقی در خدمت شما هستیم . مبحثی که از حیث کاربردی باید در مورد آن بسیار بدانید و در زندگی روزمره شما تاثیر بسیاری دارد ، پس هرچه بیشتر در مورد آن بدانید و بخوانید به نفع خودتان و سلامت زندگی خانوادگی شما میباشد

نفقه چیست؟

در ابتدا به شما میگوییم که به طور کلی نفقه چیست ، وظیفه چه کسی است ، به چه مخارجی نفقه گفته میشود و چه کاربردی دارد .

نفقه در لغت نامه های فارسی به معنای هزینه ، مخارج ، خرج هرروزه آمده است.در قانون مدنی مثال هایی و عنوان هایی برای نفقه گفته شده که حسری نیستند و میتواند هر مخارج دیگری را نیز شامل بشود اما به طور کلی نفقه به تمامی حقوق و مخارج و نیاز های طبیعی زن همانند خوراک ، پوشاک ، مسکن و … در حدی که مطابق با شانیت زن باشد .

نفقه

یعنی مثلا حتی اگر زن در زمان مجردی خودش عادت به داشتن خادم داشته و یا در هنگام مریضی نیاز به خادم داشته باشد . گرفتن خادم از موارد نفقه و متناسب با شانیت زن میباشد . همینطور بقیه موارد اعم از خوراک ، پوشاک ، مسکن و … همگی باید با شانیت زن باشد و هنگامی که کارشناس بخواهد برای ارزیابی نفقه تصمیم بگیرد ، وضعیت مالی و اجتماعی زوج را در نظر نمیگیرد بلکه ملاک او شانیت زوجه است.

همچنین موارد دیگری مثل هزینه های درمان زوجه که زیاد متعارف نیستد اگر در حدود باشند قابل مطالبه هستند اما باز همه ی این ها بستگی به نظر قاضی دارد که آن را متعارف تشخیص داده یا نداده باشد.

آیا همانند مهریه زن همیشه و در حالی مستحق نفقه میباشد ؟

با ناراحتی و تاسف بسیار باید به شما بگوییم که زن در همه حال مستحق نفقه نمیباشد ؛ یعنی در واقع نفقه نوعی تامین مخارج زن در قبال تمکین می باشد.
به شما پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر به مقاله ” تمکین ” در همین وبسایت مراجعه کنید.

نفقه در مقابل تمکین یعنی چه؟

به طور کلی تمکین یعنی اطاعت زن و اجرای وظایف زناشویی در برابر شوهر ، پس اگر زن به هر دلیلی از وظایف زناشویی اش سر باز زند ، مثلا در مسکن مورد نظر مرد اقامت نداشته باشد یا از رابطه زناشویی سر باز زند ،  مرد میتواند حکم عدم تمکین وی را از دادگاه بگیرد و در واقع او ناشزه به حساب می آید و به زن ناشزه نفقه تعلق نمیگیرد.

توجه داشته باشید که مرد باید عدم تمکین همسرش را ثابت کند و اصل دادگاه بر آن است که وقتی دو نفر در یک منزل مشترک سکونت دارند پس ناشزه بودن زن معنایی ندارد.

آیا زن میتواند بدون تمکین ، مستحق نفقه باشد ؟

مواردی در قانون هستند که اگر زن بتواند آن ها ثابت کند ، عدم تمکین او موجه و همچنان مستحق نفقه میباشد ؛ مواردی مثل آنکه زندگی با زوج برای او خطر جسمانی دارد و یا آسیب حیثیتی به شانیت وی وارد میکند ، در این موارد دادگاه حکم به موجه بودن عدم تمکین داده و زن میتواند همچنان نفقه خود را مطالبه کند.

آیا در دوران عقد زن مستحق نفقه است ؟

به طور قطع نمیتوان در این مورد نظر داد ، زیرا از موارد بسیار اختلافی بین حقوقدانان میباشد ، اما در قانون آمده است که به محض وقوع عقد نکاح زن مستحق نفقه میباشد ؛ البته ذکر این موضوع در زمانی که این مقررات در فقه تنظیم شد همانند امروزه مردان ، همسران خود را در دوارن عقد نگه نمیداشتند اما چیزی که در قانون آمده همان است که در بالا ذکر شد و زن به محض وقوع عقد مستحق نفقه خواهد بود ، حال اینکه بتوان به دلیل طولانی شدن دوران عقد و یا عدم وجود روابط زناشویی حکم به عدم تمکین زوجه صادر کرد یا خیر ، در نظرات گوناگون و از دیدگاه قضات محترم متفاوت خواهد بود

آیا نفقه فقط مخصوص همسر است ؟

به جز نفقه ای که جز مظایف قانونی مرد است که به زوجه خودش بپردازد ، نفقه اقارب نیز بر مرد واجب است ؛ اقارب همان فرزند و نوه ( و هرچقدر پایین روند ) و پدر و مادر و مادربزرگ و پدربزرگ ( هرچقدر بالا روند ) میباشد .
اما در نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه ، استطاعت مالی مرد در نظر گرفته میشود به این معنی که در صورت پرداخت نفقه آنان ، خللی به وضعیت اقتصادی و معیشتی وی وارد نشود وگرنه نفقه بر او واجب نخواهد بود .

آیا عدم پرداخت نفقه ضمانت اجرای کیفری دارد ؟

اگر فرد واجب النفقه در صورت استطاعت مالی ، نفقه زوجه یا فرزندان یا دیگر افرادی که پرداخت نفقه بر او واجب است را نپردازد ، طبق قانون حمایت خانواده به حبس محکوم میشود . همچنین میتوان اموال او را توقیف و یا طبق شرایطی در قانون محکومیت های مالی ، جلب نمود.

تخریب چیست و چه مجازاتی دارد ؟

مجازات تخریب : تخریب در اصطلاح حقوقی به معنای نابود کردن و یا ایراد خسارت عمدی به مال غیر میباشد.

عناصر مادی تخریب

رفتار های فیزیکی که منجر به تخریب میشوند عبارتند از

نابود کردن

یعنی از بین بردن کلی مال یا خراب آن آن به صورت کلی و یا آتش زدن

ایراد خسارت

یعنی صدمه زدن به مال و ایراد خسارت غیر قابل جبران بدون از بین بردن کل و اصل مال

موضوع مورد تخریب

موضوع و مالی که مورد تخریب قرار میگیرد باید عرفا و شرعا مالیت و دارای ارزش مالی باشد یعنی برای مثال تخریب 200 کیلوگرم بال مگس و یا پشه از مصادیق تخریب نمیباشد چون مالیت ندارد. در ادامه با توضیحات وکیل حقوقی همراه باشید..

مجازات تخریب
همچنین مال باید مورد تخریب باید متعلق به غیر باشد ، یعنی به عبارت دیگر هرکسی مختار است در مالی که متعلق به خودش است هرگونه دخل و تصرفی و اعمال مادی انجام دهد و ارتباطی به کسی ندارد اما در مال متعلق به غیر هیچ حقی ندارد.
در تخریب ورود ضرر به صاحب مال لازم و شرط است و حتما باید این ضرر به صورت بالفعل به وقوع یابد اما انتفاع شخصی شخص مخرب تاثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد.

اگر هیچ گونه خسارتی به مال وارد نشده باشد ، جرم تخریب محقق نشده است.

این را در نظر داشته باشید که تخریب اصولا به عمل مادی مثبت انجام میگیرد و اصولاً با ترک فعل نیست اما در مواردی استثنا نیز وجود دارد همانند زمانی که فرد مخرب مسئول مراقبت از چیزی بوده و با عدم مراقبت باعث تخریب آن شده است.
این را نیز در نظر داشته باشید که تخریب جرمی عمدی است و اگر غیر عمدی باشد فقط دارای مسئولیت مدنی میباشد و نه جنبه ی کیفری و مجازات.

جرائم مرتبط با تخریب

در کنار جرم تخریب که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ، جرائم دیگری نیز جرم انگاری شده اند که گفتن و نام بردن از آن ها حائز اهمیت است ؛ جرائمی همانند تحریق اموال غیر منقول ، تحریق اموال منقول ، تخریب اموال اعم از منقول و غیر منتقول .

 

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه : در ابتدا به شما پیشنهاد میکنیم برای فهم دقیق و بهتر کلمه نفقه به مقاله ی ما تحت عنوان ” نفقه ” در همین وبسایت مراجعه کنید و در درجه دوم وظیفه خود را میدانیم که به دلیل حساسیت بسیار بالای مطالبه نفقه در دعاوی مطروحه همانند مطالبه مهریه ، از مشورت با وکیل خانواده غافل نشوید .

همان طور که در مقاله نفقه برای شما عزیزان ذکر کردیم ، نفقه مال و مخارجی است که مرد در صورت تمکین زن موظف است به او پرداخت نماید ، حق قانونی زن است و مطابق شانیت زن ارزش گذاری میشود ، حال اگر مردی بنا به دلایل غیر موجه از پرداخت مهریه سر باز زند ، زن میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی یا کیفری ، مطالبه نفقه خود را کند.
مگر آنکه عدم پرداخت نفقه در اثر عدم تمکین زوجه باشد که همانگونه که قبلا گفته شد ، زن در آن صورت مستحق نفقه نیست و اثبات عدم تمکین وی نیز با زوج میباشد.

راه های مطالبه نفقه

برای مطالبه مهریه فقط یک راه وجود دارد ؛ دادگاه حقوقی اما اگر مردی نفقه را بپردازد اما منزل را ترک کند ، عنوان مجرمانه ” ترک انفاق ” داشته که مجازات از شش ماه تا دو سال حبس کیفری دارد که به مقاله ” ترک انفاق ” در همین وبسایت برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی

اگر زن بخواهد از طریق دادگاه حقوقی طرح دعوی کند ابتدا باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه و دادخواست مطالبه نفقه خویش را مطرح کند ، سپس رسیدگی به دادخواست وی در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف صورت میگیرد و اگر عدم تمکین وی ثابت نشود ( اصل بر تمکین زوجه از شوهر خویش میباشد ) ، استحقاق زن به نفقه ثابت شده و سپس دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی صادر کرده و کارشناس محترم با توجه وضعیت مالی و خانوادگی و وجهه اجتماعی زن در اجتماع و … مقدار میزان نفقه را مشخص کرده و زن میتواند نفقه تمام مدتی که به وی پرداخت نشده است را نیز مطالبه کند . ( یعنی نفقه دوران گذشته و قبل از طرح دعوی در دادگاه به هر میزان که باشد و قابل اثبات باشد )

مطالبه نفقه اقارب

نحوه مطالبه نفقه اقارب نیز همانگونه است که برای نفقه زوجه مطرح شد فقط یک تفاوت اساسی با نفقه زوجه دارد و آن این است که اقارب نمیتوانند نفقه دوران گذشته را مطالبه کنند و فقط میتوانند فرد واجب النفقه را محکوم به پرداخت نفقه آینده نمایند.

روش های تبدیل حبس به جزای نقدی

تبدیل حبس به جزای نقدی ، چطور اقدام کنیم ؟ شاید تا بحال از طریق دوستان و آشنایان با اصطلاح _خریدن حبس_ مواجه شده باشید. در اینجا منظور از خریدن، رشوه دادن یا سوء استفاده از وضعیت مالی نیست بلکه به معنای تبدیل حبس به جزای نقدی است و یک امر قانونی قلمداد می گردد.

قواعد حقوقی متعددی در خصوص امکان یا عدم امکان تبدیل مجازات ها وجود دارد که لازم است تا از آن ها مطلع باشید. در این مقاله علاوه بر بررسی کلیات مربوط به تبدیل حبس به جزای نقدی، شرایط تبدیل مجازات را هم بررسی کرده ایم. پیشنهاد می کنیم با مطالعه این مقاله در باب تبدیل حبس به جزای نقدی عدل محور را همراهی کنید.

تبدیل حبس به جزای نقدی

انواع جزای نقدی در حقوق مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی شاهد دو نوع جزای نقدی هستیم. اول جزای نقدی بالاصاله که به عنوان مجازات اصلی تعیین می گردد و دوم جزای نقدی بدل از حبس که موضوع اصلی مقاله ماست. در جزای نقدی بالاصاله نوع مجازات که شامل پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به حساب دولت است در قانون مجازات اسلامی درج شده است.

به عنوان مثال می توان به مجازات جرم قاچاق اشاره کرد که فرد در بسیاری از موارد علاوه بر تحمل حبس باید معادل مالی که قاچاق کرده است یا حتی بیشتر از آن را به عنوان مجازات نقدی پرداخت کند این در حالیست که محموله او نیز ضبط شده و در اختیار قانون قرار داده می شود اما در جزای نقدی بدل از حبس، این گونه نیست و مجازات اصلی نباید چیزی به غیر از زندان باشد.

موارد عدم تبدیل مجازات به جزای نقدی

مجازات های مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اعم از مجازات حد، قصاص، دیات، شلاق، حبس و جریمه نقدی. در این میان تنها برخی از انواع حبس ها می توانند مشمول تبدیل مجازات به جریمه نقدی واقع شوند. مجازات حد که طبق فرمایشات فقها بدون تخفیف یا تشدید باید به همان صورت که مقرر شده است اجرا گردد.

قصاص هم اگر شرایط لازم را پیدا کند باید حتما اجرا شود. دیات نیز هرچند به پرداخت مبلغی مشخص از جانب مجرم به قربانی یا اولیا دم او پرداخت می گردد اما کلا با مجازات نقدی متفاوت است. مجازات شلاق نیز اگر حدی باشد باید بدون کم و کاست اجرا گردد و در غیر این صورت کیفیت آن به عهده دادگاه خواهد بود. در این وسط می ماند یک مجازات حبس یا همان زندان که تحت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی می تواند به جزای نقدی مبدل گردد.

شرایط تبـدیل حبس به جـزای نقـدی

در این خصوص قانون میان جرائم عمدی و غیر عمدی و همچنین میان جرائم خفیف و شدید تفاوت قائل شده است. در این خصوص به موارد ذیل دقت کنید!

تبدیل حبس به جزای نقدی در جرائم غیر عمد:

قانون گذار در این حالت شدت عمل کمتری داشته و سعی نموده است. تا مجرم غیر عمد را به تبدیل مجازات نزدیک تر کند. طبق قانون قاضی موظف است در حبس کمتر از دو سال برای جرائم عمدی از نرخ تبدیل حبس به جزای نقدی استفاده کند. اما اگر مجازات مقرر بیشتر از دو سال باشد وی در زمینه تبدیل حبس به جزای نقدی اجباری ندارد و می تواند به شخصه در این زمینه تصمیم گیری کند. در این شرایط حضور وکیل کیفری می تواند برای متهم بسیار پرمنفعت باشد.

تبدیل حبس به جزای نقدی در جرائم عمد:

در این موارد قانون گذار شدت عمل بیشتری را به خرج داده است. و سعی نموده تا محدودیت های مقرر بر مجرم را بیشتر کند. به نحوی که امکان اعطای جزای نقدی بدل از حبس را به میزان سه ماه کاهش داده است. بنابراین اگر فردی در جرائم عمدی به کمتر از سه ماه حبس محکوم شود قاضی موظف است تا مجازات او را تبدیل کند. اما اگر مجازات فرد سه ماه حبس تا شش ماه باشد اگر مجرم سوء سابقه کیفری نداشته باشد. باز هم قاضی موظف به اعمال قانون فوق است.

بنابراین استفاده محکوم علیه از شرایط تبدیل حبس به جزای نقدی در این موارد منوط است به عدم سوء پیشنیه کیفری ! حال اگر مجازات حبس در جرائم عمدی بیش از شش ماه باشد و کمتر از یک سال، قاضی الزامی به تبدیل حبس ندارد و می تواند شخصا در این زمینه تصمیم گیری کند.