صدور حکم موت فرضی چگونه انجام می شود ؟

صدور حکم موت فرضی : قانون در شرایط بخصوصی این اجازه را به قضات داده است تا نسبت به صدور حکم موت فرضی اقدام کنند. موت فرضی در برخی از موارد با عنوان موت حکمی نیز شناخته می شود و بدین معناست که مرگ واقعی و مسلم یک فرد به اثبات نرسیده است اما وضعیت موجود دال بر عدم زنده بودن شخص است. چنین حکمی باعث می شود تمام آثار یک موت واقعی بر اموال و زندگی شخص حکمفرما شده و از لحاظ قانونی، او به عنوان یک متوفی واقعی شناخته شود. این مبحث را در ادامه به صورت تفصیلی تر دنبال می کنیم با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر

قانون مدنی ایران چندین مورد از مواردی که می توان در خصوص غایب مفقودالاثر حکم موت فرضی را صادر نمود بیان نموده است. طبق قانون مدنی بعد از مدت زمان تعیین شده می توان برای این اشخاص حکم موت فرضی را صادرکرد. این موارد عبارتند از:

 1. در مواردی که غایب مفقودالاثر در مدت ده سال پس از غیبت او به سن 75 سال رسیده باشد.
 2. در صورتی که فردی در زمره قشون جنگی باشد و در جنگی که منتهی به صلح شده است به مدت سه سال خبری از او دریافت نگردد یا اینکه پنج سال پس از جنگی که منتهی به صلح نشده است از او خبری دریافت نگردد.
 3. اگر حین سفر دریایی و به دنبال غرق شدن کشتی به مدت سه سال از فرد هیچ گونه اخباری مبنی بر زنده بودن او دریافت نشود.

صدور حکم موت فرضی

دادخواست موت فرضی

دادخواست موت فرضی در دادگاه خانواده و در بخش رسیدگی به امور محجورین و افراد مفقودالاثر بررسی می شود. این دادخواست از طرف ذی نفع و به طرفیت وراث و دادستان تنظیم می شود. بنابراین شما باید به یکی از شعبات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم دادنامه کنید. این دادخواست باید در دادگاهی اقامه گردد که به عنوان محل زندگی و اقامتگاه غایب مفقودالاثر شناخته می شود. لازم به ذکر است که رسیدگی به این پروسه چهارده الی هجده ماه طول می کشد.

آثار حکم موت فرضی چیست؟

آثار حکم موت فرضی شامل دو نوع اثر مالی و اثر غیرمالی می گردد. این آثار در اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و در متون فقهی و شرعی اسلام نیز مورد مجادله قرار گرفته است. مهمترین آثار مالی مترتب بر اموال غایب مفقودالاثر، در رابطه با ارث و میراث است اما روابط غیر مالی شامل رابطه زوجیت او با دیگری بوده و اینکه امکان طلاق وجود دارد یا خیر؟

اموال موت فرضی

در برخی از موارد آثار مترتب بر اموال غایب مفقودالاثر با عنوان اموال موت فرضی شناخته می شود. این اموال پس از صدور حکم موت فرضی میان وراث وی تقسیم می شوند و تمامی مراحل قانونی در خصوص تقسیم ماترک نیز بر آن ها اعمال می گردد. بنابراین ضرورت دارد ابتدا از طریق تحریر ترکه و تسویه ترکه تمامی دیون و بدهی های او پرداخت شود و پس از کسر هزینه های ضروری، مابقی اموال بر طبق قانون میان وراث او تقسیم شود.

همچنین اگر در طول مدتی که حکم موت فرضی صادر نشده است وی بنابر علتی از اسباب قانونی از فردی ارث ببرد طبق قانون اموال او به فردی با عنوان امین سپرده می شود. در این خصوص نصب امین یک ضرورت قانونی است. اگر فرد تا قبل از صدور حکم موت فرضی بازنگردد این اموال نیز در قالب اموال موت فرضی در اختیار ورثه قرار می گیرد.

اثر حکم موت فرضی بر نکاح

مهمترین و جنجال برانگیزترین مسئله ای که در خصوص غایب مفقودالاثر مطرح می گردد رابطه زوجیت و تعیین تکلیف آن در خصوص همسر وی است. در این خصوص قانون می گوید که اگر تا چهار سال از فرد هیچ گونه خبری دریافت نگردید زن می تواند در دادگاه خانواده درخواست صدور حکم موت فرضی بدهد. دادگاه این درخواست را بررسی کرده و پس از آگهی این امر در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، یکسال فرصت برای احتمال بازگشت غایب در نظر می گیرد. اگر غایب در این زمان مراجعه نکرد همسر او را طلاق داده و زن ملزم است عده وفات نگهدارد. پس از اتمام عده، زن می توان دوباره ازدواج کند.

رجوع غایب مفقودالاثر

حال که از طریق دادگاه حکم موت فرضی صادر شده است بنابراین فرد نمی تواند به تقسیم اموال و طلاق همسر خود اعتراض نماید. در این خصوص قانون مشخص نموده است هرچقدر از اموال موت فرضی که در زمان برگشت فرد موجود است دوباره به مالکیت او بازمیگردد و اگر بخشی از اموال او از طریق خرید و فروش یا مسائل دیگر از بین رفته باشد قابلیت عودت به مالکیت فرد را ندارد.

رابطه زوجیت نیز در صورتی تداوم می یابد که فرد در طول مدت عده مراجعه کند. اگر عده به پایان رسیده باشد زن می تواند درخواست مرد جهت ازدواج مجدد را رد کرده و یا اینکه به آن پاسخ مثبت دهد. در این خصوص دیگر نمی توان گفت زندگی مشترک تداوم داشته است و صرفا می توان آن را یک ازدواج مجدد برای زن و مرد دانست.

چه جرائمی سبب ایجاد سوء پیشینه می شود؟

چه جرائمی سبب ایجاد سوء پیشینه می شود؟ سوء پیشینه در لفظ عام با آنچه که مورد نظر قانونگذار است متفاوت می باشد. زمانی که فردی به علل عمدی یا غیر عمدی اعم از بی مبالاتی، سهل انگاری، بی احتیاطی و … مرتکب جرمی می شود مردم می گویند که وی دارای سوء پیشنیه کیفری است اما مقصود و منظور قانونگذار از چنین اصطلاحی، محکومیت کیفری موثر بوده و این اصطلاح شامل تمام مجازات های درج شده در قانون مجازات اسلامی نمی شود. اگر شما نیز بنابر وضعیت خود می خواهید بدانید که چه جرائمی سبب ایجاد سوء پیشینه می شوند با مطالعه این مقاله عدل محور را همراهی کنید.

سوء پیشنیه به چه معناست؟

از دیدگاه قانون گذار به برخی از جرائم گفته می شود که دارای مجازات های خفیف نبوده و نوع جرم به گونه ای بوده است که فرد باید به مجازات تعیین شده محکوم شود و آن را متحمل گردد اما در دیدگاه عموم به تمامی جرائم کیفری گفته می شود که در اصطلاح حقوقی به آن سوء سابقه گفته می شود و بدین معناست که فرد برای یک جرم کیفری اعم از خفیف تا شدید راهی کلانتری و دادگاه شده و مشمول مجازات واقع شده است. سوء پیشنیه در معنای خاص که با عنوان محکومیت کیفری موثر شناخته می شود به صورت دائمی مطرح نمی گردد و بعد از مدت زمان تعیین شده در قانون اثرات تبعی خود را از دست می دهد.

چه جرائمی سبب ایجاد سوء پیشینه می شود؟

چه جرائمی سبب ایجاد سوء پیشینه می شود؟ ؟

نکته ای که در ابتدا باید ذکر کنیم این است که حکم نهایی مبنای اصلی سوء پیشنیه است و اگر دادگاه به جهات مخففه، تخفیف موثری در مجازات فرد اعمال کند نمی توان به بهانه های دیگر فرد را مشمول سوء پیشنه کیفری قلمداد کرد. اگر مجرم مشمول یکی از مجازات های ذیل واقع شود در زمره کسانی است که باید تبعات حاصل از سوء پیشینه را متحمل گردد. این موارد عبارتند از:

 • محکومیت به مجازات حد اعم از جرم زنا، شرب خمر، قذف یا دزدی
 • محکومیت به قطع عضو
 • محکومیت های لازم الاجرا در جرائم مشمول حبس به یک سال یا بالاتر از آن در جرائم عمدی
 • محکومیت های لازم الاجرا در جرائم مشمول جریمه نقدی به میزان 20 میلیون ریال یا بالاتر از آن در جرائم عمدی
 • سابقه دو بار محکومیت لازم الاجرا یا بیشتر از دو بار در جرائم عمدی با هر مجازاتی که داشته است
 • جرائم سرقت، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و خیانت در امانت

حذف سوء پیشینه کیفری

حذف کردن سوء پیشنیه در پرونده کیفری امکان پذیر نیست اما بعد از مدت زمان خاصی می توان گواهی عدم سوء پیشینه را از مراجع صالح دریافت کرد. این مدت زمان در جرائم و مجازات های مختلف کاملا متفاوت است. در ادامه این مبحث را با توجه به قانون مجازات اسلامی شرح می دهیم:

 • در مجازات های سالب حیات و حبس ابد به هفت سال زمان برای از بین رفتن سوء پیشینه نیاز است.
 • در محکومیت به قطع عضو، قصاص، دیه جنایت ( در صورتی که بیش از نصف دیه فرد باشد )، نفی بلد و حبس تا درجه چهار این زمان تا سه سال کاهش می یابد.
 • محکومیت به شلاق حدی و دیه با میزانی برابر یا کمتر از نصف دیه مجنی علیه و حبس درجه پنج نیز به 2 سال گذشت زمان نیاز دارند.

آثار سوء پیشینه کیفری

مهمترین اثری که سوء پیشنیه کیفری در مدت زمان های تعیین شده بر جای می گذارد محرومیت فرد از حقوق اجتماعی است. بنابر قوانین داخلی فردی که دارای سوء پیشینه است از حقوق ذیل محروم می گردد:

 • حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان
 • حق عضویت در شورای نگهبان
 • حق انتخاب شدن به عنوان ریاست جمهوری
 • حق عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت های قانون مدار
 • حق عضویت در هیات های منصفه و امنا
 • اشتغال به مشاغل آموزشی و پرورشی
 • روزنامه نگاری
 • استخدام در وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی
 • ادارات مربوط به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
 • وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
 • انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناس در مراجع رسمی
 • استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟ تخلفات و جرائمی که یک پزشک با توجه به سمت خود انجام می دهد این سوال را مطرح می کند که چگونه از پزشک شکایت کنیم؟ از آنجا که شغل پزشکی و اعمال پزشکان با سلامت اعضای جامعه در ارتباط هستند قانون حساسیت بیشتری نسبت به رفتار و کردار آن ها خواهد داشت به همین علت مراجع مختلفی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات آن ها در نظر گرفته است. تفاوتی ندارد که جرائم پزشکی عمد باشند یا غیر عمد! در هر صورت با توجه به میزانی که یک پزشک در کار خود بی احتیاطی، بی مبالاتی یا سوء نیت داشته است مشمول مجازات می گردد. شما نیز می توانید با توجه به نوع جرم یا تخلفی که از جانب پزشک صورت گرفته است به مراجع ذیل مراجعه نمایید.

شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی

در این مرجع می توانید علیه پزشک به علت تخلفات پزشکی شکایت کنید. منظور از تخلفات پزشکی تمامی اقداماتی است که یک پزشک برخلاف قوانین و مقرارت مندرج در آیین نامه پزشکی مرتکب شده است. عدم پذیرش بیماران اورژانسی، دریافت مبلغ ویزیت به میزانی فراتر از نرخ مصوب، عدم دریافت رضایت بیمار یا اولیا او قبل از عمل جراحی، ورود آسیب به بدن بیمار در نتیجه قصور و کوتاهی یا سهل انگاری پزشک، عدم استفاده از وسایل لازم در زمان اجرای اعمال پزشکی، برخورد نامناسب با بیماران یا همراهان آن ها، افشای اسرار بیمار، عدم تمدید اعتبار پروانه پزشکی و مواردی از این قبیل در زمره تخلفات پزشکی محسوب می شوند.

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟
اگر قصد شکایت از پزشک متخلف را دارید می توانید از طریق شماره 09305297504 با وکیل پزشکی عدل محور در تماس باشید .

شکایت از پزشک در دادسرای ویژه جرائم پزشکی

نهاد دیگری که به صورت تخصصی به جرائم پزشکی رسیدگی می کند دادسرای جرائم پزشکی است. در این دادسرا جرائمی مطرح می شود که امکان پرداخت دیه یا جریمه نقدی در صورت عمدی نبودن جرم یا امکان قصاص در صورت عمدی بودن آن وجود دارد. برای رسیدگی به جرائم پزشکی پرونده مربوطه به کمیسیون خاصی ارجاع داده می شود تا فعل پزشک و کادر درمانی مورد بررسی قرار گیرد. این کمیسیون تعیین می کند که خسارت وارده عمدی بوده است یا خیر و اینکه با توجه به علم پزشکی قابل پیشگیری بوده است یا نه؟ مجازات پزشک و کادر درمان با توجه به نتیجه نهایی تعیین می گردد. اگر قرار منع تعقیب به علت بی اساس بودن شکایت صادر نگردد پرونده برای بررسی به شعبات عمومی ارجاع داده می شود.

شکایت از پزشک در دادگاه های عمومی

همانند بسیاری از جرائم عمد، شبه عمد و غیر عمد می توانید از پزشک مربوطه در دادگاه های عمومی شکایت کنید. برای این کار باید رویه شکایت از سایر جرائم را در پیش بگیرید! این مرجع بررسی پرونده را با استمداد از کارشناسان رسمی دنبال می کند. دریافت نظریات پزشکی قانونی و چند پزشک متخصص در حوزه مربوطه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قاضی دادگاه موظف است نظریه نهایی را با توجه به نظریات ارسالی از جانب این نهاد و پزشکان متخصص صادر کند.

شکایت از پزشک در شواری حل اختلاف

شواری حل اختلاف نهادی است که با هدف رسیدگی به پرونده های سبک تر و کاهش حجم کار دادگاه ها تاسیس شده است بنابراین شما اگر تصور می کنید خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان است در همان ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید. در این شورا بخش خاصی با عنوان امور ویژه پزشکین مسئول رسیدگی به شکایت شما خواهد بود اما تمامی آرای صادره را همانند مراجع قبل در ارتباط با پزشکی قانونی ابلاغ می کند. لازم به ذکر است که اگر طرفین برای رسیدگی زودتر توافق نمایند که پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شود بدون توجه به مبلغ خسارت می توانند درخواست خود را در این مرجع پیگیری کنند.

شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی

ممکن است تخلف پزشکی به گونه ای باشد که بدون توجه به مصلحت بیمار صورت گرفته باشد. در این زمان ممکن است شما بخواهید تلاش کنید تا پروانه طبابت وی را باطل نمایید یا حداقل توبیخ های قانونی را برای پزشک الزامی بدانید. دادسرای انتظامی مرجعی است که توانایی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان با هدف لغو اعتبار طبابت به صورت محدود یا دائم و همچنین توبیخ کتبی یا شفاهی را دارد. در این مرجع هیچ گونه جریمه نقدی، حبس و مجازات هایی از این قبیل صادر نمی شود بلکه صرفا به لغو پروانه و توبیخ های جزیی یا شدید محدود می شوند.

شکایت از پزشک در سازمان تعزیرات حکومتی

آخرین مرجعی که می توانید به آن جا مراجعه کرده و از پزشک مورد نظر شکایت کنید سازمان تعزیرات است البته هر نوع جرم و تخلفی را نمی توان در این سازمان پیگیری کرد بلکه باید تخلف یا جرم مورد نظر در زمره یکی از موارد ذیل باشد:

 • ایجاد موسسه پزشکی توس افرادی که فاقد پروانه تخصص هستند هرچند در امور مربوطه متخصص باشند.
 • ایجاد موسسه پزشکی توسط افرادی که تخصصی در امور مربوطه ندارند.
 • بسیاری از تخلفات پزشکی همانند عدم پذیرش بیماران اورژانسی

وکیل تجدید نظر خواهی (بیش از 300 پرونده موفق)

وکیل تجدید نظر خواهی : باتوجه به اینکه ممکن است در زمان بررسی یک پرونده حقوقی یا کیفری در دادگاه بدوی، رای صادر شده مورد اعتراض یکی از طرفین واقع شود بنابر شرایط خاصی می توان درخواست تجدیدنظرخواهی کرد و این امر مقوله ای به عنوان وکیل تجدیدنظر خواهی در عرصه وکالت را شکل داده است. وکیل تجدید نظر خواهی ممکن است همان وکیل مرحله بدوی باشد که این مجوز را از شما دریافت کرده که نسبت به حکم دادگاه اعتراض کند و یا اینکه ممکن است توسط شما در مرحله تجدیدنظر انتخاب شود. در هر صورت وی باید نمایندگی قانونی را از جانب شما دریافت کرده باشد.

تجدیدنظر خواهی به چه معناست؟

تجدیدنظر خواهی یا پژوهش گونه ای شکواییه یا درخواست حقوقی است که از دادگاه بالاتر درخواست می کند تا دوباره پرونده را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه تجدیدنظر از یک قاضی و دو مستشار تشکیل شده است و یک مرحله حساس در امر قضاوت محسوب می گردد. حق تجدیدنظر خواهی به تمامی آراء صادر شده از دادگاه های بدوی اختصاص ندارد و نمی توان بدون دلیل خاصی نسبت به این درخواست اقدام نمود. دادگاه تجدیدنظر مرحله نهایی رسیدگی به تمام آرا نیست و برخی از آن ها شانس رسیدگی در مرحله فرجام خواهی و دیوان عالی کشور را به دست می آورند اما اغلب دعاوی که مورد اعتراض واقع شده اند در مرحله تجدیدنظر قطعی شده و قابلیت اعتراض را از دست می دهند. در ادامه این مبحث را به صورت تفصیلی تر تشریح میکنیم.

وکیل تجدید نظر خواهی

چه آرایی قابل تجدیدنظر هستند؟

برای اینکه بتوانید از رای دادگاه شکایت کرده و یا به اصطلاح حقوقی نسبت به آن اعتراض نمایید و پرونده را در دادگاه تجدیدنظر به جریان بیاندازید باید دعوی شما در زمره یکی از دسته های ذیل قرار گیرد:

 • احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که ارزش خواسته بیش از 300 هزار تومان باشد.
 • تمامی احکام صادره در خصوص دعاوی غیر مالی ( نظور از دعاوی غیر مالی، پرونده هاییست که رای صادره در خصوص آن ها به صورت مستقیم منتج به نتایج مالی نمی شود.)
 • احکام راجع به متفرعات دعوا (در صورتی که امکان تجدیدنظر نسبت به اصل دعوی وجود داشته باشد.)
 • قرار ابطال یا رد دادخواست، قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا و قرار سقوط دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

چه زمانی می توان تجدید نظر خواهی نمود؟

درخواست تجدیدنظر در امور حقوقی یا کیفری در شرایطی امکان پذیر است که شما بتوانید دلایل کافی جهت بررسی مجدد پرونده را ارائه کنید. بنابراین شما باید حداقل به یکی از دلایل ذیل اشاره نمایید:

 • زمانی که عقیده دارید از ادله معتبری در دادگاه بدوی و برای بررسی پرونده استفاده نشده است.
 • در صورتی که اعتقاد دارید شهادت شهود مورد نظر دارای شرایط قانونی مختص به شهود و شهادت در قانون و شرع نبوده است.
 • اگر ادعا دارید که قاضی نسبت به برخی از دلایل و ادله ابراز شده از جانب شما بی توجه بوده است.
 • در صورتی که تصور می کنید قاضی و یا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به پرونده شما را نداشته است. زمانی که رای صادر شده را برخلاف قانون و مقرارت و موازین شرعی می دانید.

چرا باید به وکیل تجدید نظر خواهی مراجعه کنید؟

اگر به مطالب ارائه شده در این مقاله توجه کنید به خوبی متوجه می شوید که تجدیدنظرخواهی یک امر کاملا تخصصی است و نمی توان انتظار داشت مردم عادی از تمامی نکات ریز و درشت آن آگاه باشند. به عنوان مثال بسیاری از مردم عادی تفاوت دعاوی مالی و غیر مالی را در سطحی کاملا ابتدایی می دانند و از جزییات مربوط به آن ها خبر ندارند؛یا اینکه بسیاری از مردم نمی دانند در چه زمانی اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی است تا بتوان با تبعیت از آن نسبت به قرارهای صادره یا متفرعات دعوی اعتراض کرد.

اینکه چه ادله ای معتبر است یا اینکه آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته است یا خیر؟ همگی مسائلی هستند که توسط وکلا بررسی می شوند و ممکن است طرفین پرونده از آن ها بی خبر باشند. بنابراین بهتر است در خصوص مسائل حقوقی و کیفری خود به وکلای متبحر مراجعه نمایید تا در صورت لزوم بتوانید از حقوق مختلف خود در زمینه بررسی پرونده و بخصوص اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی بهره مند شوید.
با بهترین وکیل متخصص تجدید نظر خواهی از طریق شماره 09305297504 در ارتباط باشید و ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان از دانش و تجربه وکلای گروه حقوقی عدل محور بهره مند شوید.

راه های اثبات تجاوز

راه های اثبات تجاوز : یکی از چالش برانگیزترین مسائلی که در نظام حقوقی ایران مشاهده می شود راه های اثبات تجاوز است. بسیاری از حقوق دانان عقیده دارند که ادله اثبات تجاوز به گونه ای تعیین شده اند که اصولا اثبات تجاوز را غیر ممکن می کنند اما نباید از یک روی دیگر سکه نیز غافل گردید.

چرا که اگر راه های اثبات تجاوز بسیار راحت بود افراد می توانستند به علت بسیاری از مشکلات شخصی یا خانوادگی با فردی دیگر و با ایجاد صحنه سازی، وی را به اتهام تجاوز راهی دادگاه کرده و او را به مرگ با طناب دار یا اعدام با سایر روش ها محکوم کنند. بنابراین امنیت اجتماعی این ضرورت را ایجاد می کند که جرائم مشمول حکم اعدام به طرق سخت گیرانه ای اثبات شوند.

با مفهوم تجاوز در قانون آشنا شوید

تجاوز گستره وسیعی از اعمال انسان ها در ارتباط با دیگران را شامل می شود. اگر شما یک قدم در حیاط دیگری بردارید بی آنکه مالک ملک از حضور شما آگاه باشد یا به آن رضایت داشته باشد مرتکب تجاوز شده اید؛ اما این تعریف یک مفهوم عام از تجاوز را می رساند. زمانی که قانون مجازات اسلامی یا متون فقهی را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که مفهوم خاص تجاوز به روابط جنسی خارج از چهارچوب قانون و شرع با اکراه و اجبار از جانب یکی از طرفین گفته می شود. منظور از روابط جنسی صرفا آمیزش کامل نیست بلکه روابط نامشروع به صورت فیزیکی و از روی اجبار را نیز در برمی گیرد.

راه های اثبات تجاوز

ادله و راه های اثبات تجاوز

تجاوز نیز به عنوان یکی از جرائم کیفری با ادله مشخص و تعیین شده ای اثبات می گردد. این ادله شباهت بسیار زیادی با ادله اثبات زنا دارند. راه های اثبات تجاوز با توجه به قانون مجازات اسلامی عبارت است:

 • اقرار متهم در کمال عقل و اختیار به میزان چهار بار
 • شهادت چهار مرد عادل
 • علم قاضی از طریق امارات و قرائن

در میان گزینه های بالا نمی توان چندان امیدی به اثبات تجاوز از طریق اقرار آن هم برای چهار مرتبه داشت چرا که اصولا یک متجاوز می داند هیچ گونه مدرکی علیه او وجود ندارد و اگر اقرار کند محکوم به اعدام ( و در شرایط خفیف تر و زمانی که دخول صورت نگرفته است محکوم به شلاق تا 99 ضربه ) می گردد. از آنجا هم که یک متجاوز می خواهد فعل مجرمانه خود را به دور از چشم دیگران مرتکب شود نمی توان امیدی به اثبات این جرم از طریق شهادت شهود داشت. در این میان علم قاضی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

نقش قاضی در اثبات تجاوز

گزارش پزشکی قانونی همان برگ برنده ای است که در جرم تجاوز به کمک قاضی می آید و می تواند یک جرم سنگین به نام تجاوز را اثبات کند. با این حال هرگز تصور نکنید که علم قاضی در این گزینه خلاصه می شود. قاضی می تواند با استمداد از نیروهای انتظامی، بررسی محل وقوع جرم، بررسی پیامک ها و تماس هایی که میان طرفین یا صرفا توسط متجاوز رد و بدل شده است و مواردی از این قبیل سعی کند جرم تجاوز را اثبات کند. هرچند بیش از 80 درصد تجاوزهای صورت گرفته با هدف حفظ آبرو به مرحله شکایت و پیگرد قضایی نمی رسند اما بسیاری از آن ها نیز به علت تاخیر در مراجعه به دادسرا قابلیت اثبات را از دست می دهند چرا که بسیاری از آثار اثبات جرم بعد از استحمام از بین می روند.

سخنی با قربانیان تجاوز

یکی از بهترین کارهایی که می توان برای اثبات تجاوز انجام داد فرهنگ سازی در این مورد است. افراد یک جامعه باید بدانند که اگر اعمال متجاوز را گزارش ندهند این امکان وجود دارد که او رفتار خود را تکرار کرده و اعمال خود را در خصوص دیگران نیز انجام دهد. گذشته از اینکه شکایت از جرم تجاوز می تواند به صورت کاملا محرمانه صورت گرفته و پیگردهای قضایی از این جرم نیز کاملا محرمانه باشد.

زنان و دختران جامعه ( در شرایط محدود حتی آقایان و کودکان ) نیز باید آگاه باشند که در صورت وقوع تجاوز باید هرچه سریع تر مسئله موجود را با یکی از دوستان خود که قابل اعتماد است در میان گذاشته و بعد از آن سعی داشته باشند تمامی آثار جرم و بخصوص لباس هایی که هنگام تجاوز به تن قربانی بوده است را حفظ نماید. حفظ این لباس ها که در اغلب موارد دارای شواهدی از وقوع رفتارهای وحشیانه هستند تاثیر بسیار زیادی در اثبات جرم تجاوز دارند.

در ضمن حتما با وکیل کیفری متخصص در تماس باشید . گروه حقوقی عدل محور آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شما عزیزان می باشد .

سرقت رایانه ای چیست و راه های پیگیری و شکایت از آن

سرقت رایانه ای  : سرقت به معنای ربودن مال غیر می باشد که قانون گذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی آنرا تعریف کرده است اما در مورد سرقت رایانه ای این ربودن با ربودن مال به روش سنتی تفاوت دارد قانونگذار در ماده 740 قانون جرایم رایانه ای به ربودن داده های دیگری اشاره دارد پس میتوان تفاوت سرقت سنتی و سرقت رایانه ای را در همینجا متوجه شد که در سرقت رایانه ای منظور ربودن هرداده ها و اطلاعات مجنی علیه است خواه این داده ها ارزش مال داشته باشد و خواه ارزش مالی نداشته باشد زیرا در ماده 740 قانون جرایم رایانه صرفا کلمه داده ها آورده شده است و تفکیکی از حیث مالی یا غیر مالی آن اطلاعات و داده نشده است در حالی که در سرقت سنتی مال ملاک سرقت است پس میتوان گفت سرقت رایانه ای گسترده تر از سرقت سنتی است .

عناصر سرقت رایانه ای

این نوع سرقت ممکن است از طریق هک کردن موبایل یا رایانه و لب تاب شما انجام شود به این صورت که فردی بدون اطلاع شما به محتوای برنامه های شما در دستگاه شما راه پیدا میکند و این اطلاعات را یا ازدسترس شما خارج میکند و یا اینکه همه یا بخشی از اطلاعات شما را کپی میکند البته ممکن است سرقت اطلاعات و داده های از هر مکانی صورت بگیرد و صرفا لازم نیست فرد وارد خانه شما بشود و سپس اقدام به ربودن اطلاعات شما از طریق رایانه و … شما بکند و یا اینکه ممکن است فرد از طریق ایجاد ایمیل های جعلی با نام شما و یا از طریق ایجاد درگاه های پرداخت جعلی اطلاعات شما را برباید .در مورد اینکه فردی اطلاعاتش را برای دیگران به نمایش میگذارد ولی اجازه کپی کردن آن اطلاعات را نداده است ولی فردی دیگری این اطلاعات را کپی کند شاید به نظر برسد که مرتکب جرم سرقت رایانه ای شده است زیرا بدون رضایت مجنی علیه این کار را انجلم میدهد .

سرقت رایانه ای چیست

عنصر مادی این سرقت کپی کردن اطلاعات و داده ها و یا کات کردن کردن اطلاعات و داده های شخص مجنی علیه است و در مورد عنصر روانی آن میتوان به قصد ربودن این داده ها به وسیله رایانه و تلفن همراه و .. عالما و عامدا نام برد .در مورد عنصر قانونی قانونگذار در ماده 740 قانون تعزیرات و جرایم رایانه ای به جرم انگاری این نوع سرقت پرداخته است.

از مجموع سخنان بالا میتوان چنین برداشت کرد که شرایط تحقق این نوع سرقت، کپی یا کات کردن اطلاعات یک شخص (خواه این اطلاعات جنبه مالی داشته باشد و خواه نداشته باشد) از طریق رایانه گوشی همراه و..میباشد .

مجازات سرقت رایانه ای

در مورد سرقت رایانه ای قانونگذار در ماده 740 قانون جرایم رایانه ای این گونه بیان میدارد :هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .

همانطور که میبینید قانونگذار بین مجازات تفکیک قایل شده است یعنی اگر اصل اطلاعات برای مجنی علیه باقی بماند یعنی سارق رایانه ای اطلاعات را کپی کند به مجازات نقدی یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که اطلاعات از دسترس مجنی علیه خارج شود یا سارق اطلاعات را کات کند به مجازات حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. به نظر میرسد در رابطه با مجازات شروع به جرم باید بر طبق ماده 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

نحوه رسیدگی

طبق رای وحدت رویه شماره 729 سال 91 دادگاه صالح جرایم رایانه ای دادگاه محل وقوع جرم است

مجنی علیه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پر کردن فرم شکوائیه میتواند شکایت خود را در دادسرا ثبت کند البته که شاکی ابتدائا میتواند به پلیس فتا نیز مراجعه کند یا اینکه اگر در کلانتری محل نیز شکایت کند ماموران کلانتری پرونده را به پلیس فتا ارجاع میدهد .

در صورتی که فرد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را در دادسرا ثبت کند باید در روز مقرر به همراه پرینت شکوائیه به دادسرا مراجعه کند و پس از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی پرونده توسط دادسرا به پلیس فتا جهت تحقیقات مقدماتی ارجاع داده میشود . رئیس پلیس فتا پرونده را به مامور دایره مربوط میفرستد و مامور مربوطه تحقیقات خود را با بازجویی ازشاکی اغاز میکند و پس از تحقیقات پرونده را به دادسرای بخش جرایم رایانه ای ارجاع میدهد سپس شاکی در وقت معینی به دادسرا رجوع میکند وشکایت خود را برای بازپرس شرح میدهد و در صورتی که بازپرس دلایل را کافی بداند قرار مجرمیت صادر میکند و با تایید دادستان کیفر خواست صادر میشود و پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود و قاضی دادگاه نیز تحقیقات کافی را انجام میدهد و سپس حکم را صادر مینماید .

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری شما میتوانید جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

مجازات استفاده از مدارک جعلی

مجازات استفاده از مدارک جعلی : جعل مدرک در جوامعی که برای اشتغال به مدرک تحصیلی بیش از صلاحیت های شخصی و مهارت های فردی توجه می کنند شایع است. متاسفانه کشور ایران نیز در زمره کشورهایی قرار دارد که افراد برای دریافت موقعیت های شغلی یا ارتقای رتبه خود در مشاغل خاص نیاز به ارائه مدارک متعددی از جانب سازمان های مربوطه دارند به همین علت جعل مدرک و بخصوص جعل مدرک تحصیلی در ایران نیز به وفور رخ می دهد این درحالیست که صرفا درصد محدودی از آن ها کشف شده و مشمول پیگردقانونی و قضایی واقع می شوند.

جعل مدرک و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی واقع شده است. بد نیست بدانید که این جرم در هر صورت مشمول سوء پیشینه شده و شما نمی توانید با تخفیف یا تبدیل مجازات (جز در موارد خاص همچون معافیت از تحمل مجازات به علت همکاری و مانند آن) از تحمل آثار تبعی جرم شانه خالی کنید. بنابراین در زمره جرائمی قرار دارد که قانون گذار سعی کرده است با شدت عمل بیشتری با آن برخورد نموده و حداکثر آثار بازدارندگی را در خصوص آن اعمال نماید. این جرم در دو مقوله جعل مدرک و استفاده از مدارک جعلی (سند مجعول) و در یک مبحث کلی در قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده اند.

جعل مدرک به چه معناست؟

قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تعریفی از جرم جعل ارائه نمی کند اما با بیان مصادیق این جرم سعی داشته است به صورت واضح این نوع جرم را به جامعه بشناساند. این قانون در خصوص جرم جعل بیان می کند که:

 • ساختن نوشته، سند، مهر و امضای دیگران
 • خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق کردن، محو کردن، اثبات، ساییدن، تغییر تاریخ سند
 • الصاق کردن، استفاده از مهر دیگری بدون مجوز در یک سند رسمی یا قراردادی به قصد تقلب

جرم جعل بوده و استفاده از مدرک مربوطه هرچند مشمول کمترین تغییرات ممکن باشد استفاده از مدرک جعلی محسوب می گردد و مشمول مجازات تعیین شده در این قانون خواهد بود.

مجازات استفاده از مدارک جعلی

ناگفته نماند که جعل مدرک ممکن است مادی باشد یا معنوی! جعل در موارد فوق به عنوان جعل مادی شناخته می شود اما اگر یکی از کارکنان اداره ثبت به صورت عمدی یک نکته مهم را در سند لحاظ نکند یا خلاف واقع را درج کند جعل معنوی رخ می دهد و استفاده از آن مدرک نیز مشمول مجازات استفاده از مدارک جعلی واقع می گردد.

مجازات جرم جعل و استفاده از مدارک جعلی

همانطور که گفته شد قانون گذار جرم جعل و استفاده از سند مجعول را در یک مبحث بیان نموده است. در خصوص مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز بیان می کند که:

 • هر کس در اسناد و نوشته های غیر رسمی مرتکب جعل و تزویر شود یا با علم به مجعول بودن آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به 3 ماه الی1 سال حبس و یا پرداخت سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

نکته حائز اهمیت این است که لازم نیست جرم جعل یا استفاده از مدارک جعلی منتج به نتیجه و خسارت مادی یا معنوی به دیگران آن هم به صورت آنی شوند و در صورت وقوع، پیگرد قانونی دارند اما قانونگذار به کسانی که پیش از آغاز پیگرد قضایی و قانونی از اعمال خود پشیمان شده یا به جعل بودن مدارک مورد نظر پی برده و مقامات مربوطه را مطلع کنند این وعده را داده است که در مجازات آن ها تخفیف قایل شود و یا حتی آن ها را از تحمل مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی معاف نماید.

استفاده از مدارک جعلی تحصیلی

این جرم به صورت مجزا و در یک ماده قانونی خاص در قانون مجازات اسلامی مورد توجه واقع شده است. بر طبق این قانون هرکس مدارک مربوط به اشتغال، فارغ التحصیلی، تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل نماید یا از آن ها استفاده نماید (در صورتی که از جعل بودن مدارک آگاه باشد) علاوه بر جبران خسارت به یک تا سه سال حبس محکوم می گردد. استفاده از مدرک جعلی تحصیلی یک عنوان مجرمانه مجزاست که فرد را به تحمل 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم می کند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از وکلای مجرب گروه حقوقی عدل محور با شماره 09305297504 تماس حاصل فرمایید تا مستقیم با دکترین حقوقی در ارتباط باشید.

شکایت از قاضی , چگونه می توانیم از قاضی شکایت کنیم ؟

شکایت از قاضی , چگونه می توانیم از قاضی شکایت کنیم ؟ : زمانی که بسیاری از مردم برای دادخواهی و رسیدن به حقوق خود به دادگاه مراجعه می کنند و در جریان پرونده های حقوقی یا کیفری قرار می گیرند شاید تصور اینکه ممکن است تضییع حقوق از جانب قاضی صورت گیرد قدری دشوار و نگران کننده باشد. در ابتدا بهتر است ذکر کنیم که اشتباه مسجل از جانب قضات به ندرت رخ می دهد و نمی توان احکام صادره ناصحیح به علت مخفی بودن ادله واقعی یک جرم را دلیل بر اشتباه قاضی قلمداد کرد.

این مقوله زمانی مطرح می شود که قاضی دادگاه با وجود ادله مورد نظر و بدون در نظرگرفتن آن ها یا بخشی از ادله یا بی دقتی یا سهل انگاری در بررسی پرونده و مواردی از این قبیل به ضرر فردی رای می دهد که حق او در جریان فعل کیفری یا عمل حقوقی تضییع شده است و برای دادخواهی راهی دادگاه شده است. در این زمان است که فرد معترض از خود می پرسد

چگونه می توان از قاضی شکایت کرد؟

آیا می توان از قاضی شکایت کرد؟

حق شکایت از قاضی در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر نظام های حقوقی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به اصول فرهنگی نیز یک قاضی همانند سایر انسان ها جایز الخطاست و ممکن است به هر دلیلی اقدام به صدور حکم نامناسب کند. در این خصوص ممکن است حکم صادره ناشی از اشتباه قاضی باشد که توسط بسیاری از دکترین حقوق به عنوان یک فعل قابل گذشت شناخته می شود و یا اینکه ناشی از قصور قاضی باشد که منجر به مجازات و جریمه نقدی برای او می گردد.

شکایت از قاضی

بنابراین در پاسخ به سوال فوق باید بگوییم که بله! می توان از قضات دادگاه ها اعم از قضات دادگاه های کیفری یک و دو، قضات دادگاه های حقوقی اعم از حقوق عمومی یا خانواده و … شکایت کرد. با این حال شما نمی توانید برای شکایت از یک قاضی به دادگاهی هم رده همان دادگاه مراجعه کنید. حتی مراجعه به مقامی بالاتر از آن قاضی در دادگاه مورد نظر امکان پذیر نیست. قطعا این سوال مطرح می شود که :

برای شکایت از قاضی باید به کجا مراجعه کنید؟

دادگاه عالی انتظامی قضات

معمولا نهادهایی که رفتار و کردار آن ها زیر ذره بین قانون است باید در دادگاه های خاصی محاکمه شوند. به عنوان مثال برای شکایت از یک پلیس یا روحانی به موجب سمت آن ها نمی توانید به دادگاه های عمومی مراجعه کنید چرا که دادگاه های خاصی در قالب وصف انتظامی جهت رسیدگی به فعل آن ها در نظر گرفته شده و تاسیس شده اند. اغلب این دادگاه ها در مراکز استان ها و در غیر این صورت در تهران به عنوان پایتخت کشور قرار دارند.

دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همان مرجعی است که برای شکایت از قضات و حکم صادر شده توسط آن ها تاسیس شده است و در شهر تهران قرار دارد. شما می توانید هرگونه شکایت مادی یا معنوی را در خصوص احکام صادره از دادگاه ها که ناشی از قصور یا سهل انگاری قاضی است در این دادگاه و در قالب یک دادخواست حقوقی در راستای اثبات اشتباه یا قصور قاضی تنظیم کنید. دقت نمایید که شکایت از قاضی با مقوله درخواست اعتراض و تجدیدنظر در حکم متفاوت است.

احقاق حق در دادگاه عالی انتظامی قضات

شما در دادگاه عالی انتظامی قضات صرفا قادر به درخواست اثبات اشتباه قاضی در حکم صادر شده هستید. این دادگاه هرگز به این امر رسیدگی نمی کند که میزان خسارت شما چه اندازه است بلکه صرفا مدارکی را بررسی می کند که در نهایت منجر به اثبات اشتباه قاضی در حکم شده است. شما برای احقاق حق بعد از اثبات این امر باید به دادگاه عمومی حقوقی تهران مراجعه کنید تا میزان خسارت شما برآورد شود.

دادگاه عمومی حقوقی حق تایید یا عدم تایید حکم صادر شده از دادگاه انتظامی قضات را ندارد و صرفا باید میزان خسارت را برآورد کند. اگر خسارت وارد شده ناشی از اشتباه قاضی باشد دولت نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند اما اگر ناشی از سهل انگاری یا قصور وی باشد قاضی شخصا ملزم به پرداخت خسارت شما خواهد بود. اگر می خواهید از یک قاضی شکایت کنید ابتدا پیش از هر اقدایم با مشاورین ما در موسسه حقوقی عدل محور تماس بگیرید. شماره تماس با وکلای گروه حقوقی عدل محور: 09305297504

سرقت های خیابانی و مجازات آن

سرقت های خیابانی و مجازات آن : طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارتست از ربودن مال متعلق به غیر.
سرقت انواع واقسام متفاوتی دارد که در قانون مجازات اسلامی به همه انواع سرقت پرداخته شده است که هم شامل سرقت حدی است و هم شامل سرقت تعزیری اما موضوع مورد بحث ما در این مقاله سرقت های خیابانی است که ذیل سرقت های تعزیری قرار میگیرد . معمولا سرقت های خیابانی شامل کیف قاپی و جیب بری و کیف زنی و گاهی اوقات به صورت راهزنی که البته جزو محارب به شمارنمی اید انجام میشود که ممکن است به صورت مخفیانه ( جیب بری)یا به صورت علنی (کیف قاپی ) انجام شود که اگرچه در عرف تفاوتی ندارد اما از لحاظ قانون با یکدیگر متفاوت است .

سرقت های خیابانی

معمولا سرقت های خیابانی جزو جرایم خاص سرقت به شمار می اید و در صورتی که با خشونت و یا زور و با کاربرد اسلحه باشد ذیل ماده 652 قانون مجازات قرار میگیرد و از عوامل مشدده جرم تلفی میشود.

عنصر مادی این جرم ربودن مال به صورت برداشتن چه به صورت مخفیانه ( در جرایم جیب بری) و چه به صورت علنی ( در کیف قاپی و کیف زنی ) می باشد خواه این برداشتن به صورت تهدید باشد و یا به صورت کاربرد سلاح برای ترساندن مجنی علیه.

عنصر روانی تشکیل این جرم سوء نیت مرتکب میباشد که معمولا به آن عنصر عام سرقت میگویند و اما عنصر خاص این جرم به تملک در اوردن مال توسط سارق است .

قانونگذار در مواد 267 و 651تا 667قانون مجازات اسلامی درباره جرم سرقت پرداخته است که مواد 652 و 653و657 از قانون مجازات اسلامی سرقت های خیابانی را شامل می شود.

سرقت های خیابانی و مجازات آن

در رابطه با قابل گذشت بودن این جرم در صورتی که سرقت موضوع ماده 657 باشد طبق ماده 104 اصلاحی سال 1399 در صورتی که ارزش مال مسروقه بیش تر از دویست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر نباشد این جرم تحت عنوان جرائم قابل کذشت قرار میگیرد منظور این است که اگرشاکی خصوصی در موارد کیف زنی ،جیب بری و امثال آن رضایت بدهد پرنده بایگانی میشود و رسیدگی به آن خاتمه می یابد. اما اگرمال مسروقه بیش از این مقدار باشد و یا سارق سابقه کیفری داشته باشد جزو جرایم غیر قابل گذشت میباشد وبه پرونده در دادسرا رسیدگی میشود .اما اگرسرقت موضوع ماده 653 قانون مجازات اسلامی باشد یعنی جرم راهزنی در شوارع و خیابان ها به طوری که عنوان محارب بر آن صدق نشود باشد جزو جرایم غیر قابل گذشت است و رسیدگی بدوی به آن در دادسرا انجام میشود.

در رابطه با شمول مرور زمان این جرم میتوان گفت که جرم راهزنی در شوارع طبق بند الف ماده 105 قانون مجازات اسلامی تا 15 سال قابل شکایت کیفری و مرورزمان است و اگر جرم موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامی واز جرایم قابل گذشت باشد ( یعنی دو شرط مقرر در ماده 104 اصلاحی سال 99 را دارا باشد ) طبق بند ت ماده 105قانون مجازات اسلامی 5 سال مرور زمان شکایت جرم دارد.

مجازات سرقت های خیابانی

قانون مجازات اسلامی در ماده 653 در مورد مجازات مرتکبین این جرم چنین بیان میدارد که :هر کس در راه ها و شوارع به نحوی مرتکب راه زنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود.و علاوه بر ان در ماده 655 در رابطه با شروع به جرم چنین بیان میدارد مجازات شروع به جرم تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. علاوه بر ان در ماده 657 قانون مجازات اسلامی چنین اورده شده است که هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طیق کیف زنی و جیب بری و امثال ان شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. البته طبق ماده 104 اصلاحی سال 99 مجازات حبس ماده فوق به شرط آن که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر نباشد ، از جرایم قابل گذشت می باشد و کلیه حبس های تعزیری 4 تا 8 مجازات حبس آن به نصف تقلیل می یابد.

نحوه رسیدگی

معمولا در جرایمی که قابل گذشت نیستند شاکی میتواند به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند و پس از تکمیل فرم شکوائیه آنرا تحویل ضابطین بدهد در این صورت ضابطین تحقیقات میدانی خود را آغاز کرده البته اگر شاکی ادله و اسنادی دارد و یا به شخصی مظنون است می تواند به دادسرا همراه شکوائیه این ادله را معرفی نماید در غیر اینصورت ضابطین دادکستری با تفتیش محل و تحقیقات محلی تا جایی که امکان دارد به حقیقت دست یافته و قرار مجرمیت صادر میکند سپس پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده میشود و قاضی دادگاه با حضور متهم و شاکی و بازپرس دوباره به تحقیقات می پردازد وسپس حکم خود را مبنی بر مجرمیت و یا بیگناهی متهم صادر میکند.

اما در مورد جرایم قابل گذشت که شامل ماده 657 قانون مجازات اسلامی با تحقق دو شرط(اصلاحی سال 99) از جرایم قابل گذشت میشود نحوه رسیدگی بدوا در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد که در صورتی که شاکی رضایت بدهد پرونده بایگانی در شورا می شود و اگر رضایت حاصل نشود پرونده به دادسرا ارجاع داده میشود.

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری میتوانید با مشاوران و وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

مشاوره حقوقی تخریب

مشاوره حقوقی تخریب : جرم تخریب اموال به عنوان یکی از جرائم کیفری در قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی واقع شده است. وکیل تخریب اموال به صورت عمدی و مشاوره حقوقی تخریب از جمله فعالیت هایی هستند که در عرصه شغل وکالت و مشاوره حقوقی مطرح می شوند. شما نیز ممکن است به صور مختلف با چنین پرونده ای درگیر شده باشید؛ به عنوان مثال ممکن است در جریان یک جرم عمدی و در قالب فعل تخریب اموال خود را از دست داده باشید یا خسارت جدی به آن ها وارد شده باشد. از روی دیگر سکه نیز نباید غافل شد چرا که ممکن است شما به هر دلیلی اقدام به تخریب مال دیگری کرده و اکنون در جایگاه متشاکی عنه پیشمان شده باشید.

جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی برای جرم تخریب ابراز ننموده است با این حال مصادیق بسیار زیادی را در قالب جرم تخریب معرفی کرده و سعی نموده است با ارائه این مصادیق، دیدگاه جامعی در خصوص این فعل کیفری ایجاد نماید. باتوجه به مصادیق یاد شده در قانون مجازات اسلامی که از آتش زدن مال دیگری به عنوان مهمترین مصداق تخریب یاد می کند می توان این جرم را به صورت ذیل تعریف نمود:

هرگونه اقدام آگاهانه ای که با قصد و نیت سوء جهت ورود آسیب به مال دیگری یا از بین بردن آن مال صورت گیرد و منتهی به نتیجه شود جرم تخریب است. مالی که تخریب شده است باید حتما مالیت داشته باشد بدین معنا که از دیدگاه علم حقوق بتوان برای آن ارزش مادی در نظر گرفت در غیر این صورت نمی توان فعل تخریب را در صورت از بین رفتن آن بکار برد.

مجازات جرم تخریب

تخریب ممکن است مرتبط با اموال خصوصی باشد بدین معنا که شخصی مال یا اموال یکی از شهروندان جامعه را از بین ببرد یا به آن آسیب وارد کند؛ از طرف دیگر می توان به افعالی اشاره کرد که در نتیجه آن ها مال یا اموال عمومی آسیب می بیند. مجازات هر کدام از جرائم فوق با توجه به اینکه میزان خسارت تا چه اندازه باشد متفاوت خواهد بود.

مشاوره حقوقی تخریب

 • مجازات تخریب اموال خصوصی شامل سه ماه تا یک و نیم سال زندان است.
 • مجازات تخریب اموال عمومی شامل سه ماه تا ده سال زندان خواهد بود.
 • میزان مجازات در جرم تخریب با ارزش کمتر از ده میلیون تومان به جریمه نقدی ( معادل دو برابر خسارت وارد شده ) تبدیل می گردد.

ترک فعل و جرم تخریب

یکی از سوالات بسیار مهم و متداولی که از مشاورین حقوقی پرسیده می شود امکان شکایت از فردی است که توانایی جلوگیری از ورود خسارت را داشته است اما ترک فعل نموده و از مال دیگری در مقابل آسیب های وارده محافظت نکرده است. در این صورت گفته می شود فرد به موجب ترک فعل، مشمول مسئولیت مدنی شده است اما نمی توان او را بابت فعل تخریب که ممکن است عمدی و از جانب شخص حقیقی بوده و یا به علت قوای قاهره ایجاد شده است مجازات نمود. بنابراین جرم تخریب صرفا جنبه مثبت دارد و هیچ گاه نمی توان با ترک فعل، جرم تخریب را مرتکب گردید. تمامی مصادیق ذکر شده در قانون مجازات اسلامی نیز به گونه ای اشاره به مثبت بودن یک فعل جهت وقوع جرم تخریب دارند.

مشاوره حقوقی تخریب اموال به صورت عمدی

اگر می خواهید بدون پرداخت هزینه های حق الوکاله و بدون سپردن پرونده به یک وکیل متبحر در این زمینه، بهترین مسیر حقوقی را جهت دفاع از پرونده خود انتخاب کنید پیشنهاد می کنیم به مشاوره حقوقی تخریب اموال در موسسه حقوقی عدل جویان مراجعه نمایید. اگر هم پرونده ای که با آن درگیر شده اید ارزش مادی بسیار زیادی دارد پیشنهاد می کنیم حتما جریان امور را به وکیل تخریب اموال بسپارید؛ چرا که دفاع از چنین پرونده هایی نیازمند مطالعات فراوان و کسب تجربه های کاربردی در پرونده های قضایی است.

گروه حقوقی عدل محور امکان دریافت مشاوره حقوقی به صورت آنلاین را برای شما فراهم شده است. مشاوره حقوقی تخریب به صورت تلفنی نیز خدمات دیگری است که توسط ما ارائه می گردد. شما می توانید با وکلای ما از طریق شماره 09305297504 تماس گرفته و سوالات خود را در خصوص این جرم و سایر جرائم کیفری یا مسائل حقوقی مطرح نمایید. کارشناسان ما به بهترین شیوه ممکن شما راهنمایی می کنند.