وکیل آدم ربایی و مجازات مربوطه

وکیل آدم ربایی و مجازات مربوطه : آدم ربایی در زمره‌ جرایمی قرار دارد که قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه به وکیل را برای رسیدگی به آن ضروری اعلام نموده است. به فردی که توانایی وکالت در این خصوص را داشته باشد و وکیل آدم ربایی گفته می شود و اصولاً چنین شخصی باید علاوه بر مطالعات گسترده در حوزه علوم جزا، حقوق مدنی علم روانشناسی آسیب های اجتماعی و غیره تبحر لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد. تفاوتی ندارد به اتهام جرم آدم ربایی بازداشت شده اید و یا اینکه خودتان یا یکی از اعضای خانواده تان توسط دیگری ربوده شده است در هر صورت برای پیشگیری از تضییع حقوق و یا احقاق حق نیاز دارید تا به وکیل کیفری متخصص مراجعه نمایید.

آدم ربایی چیست ؟

آدم ربایی یکی از جرائم مهم در جوامع انسانی قلمداد می شود که با سلب آزادی تن همراه بوده و می تواند نظم عمومی جامعه را به شدت مختل نماید گذشته از اینکه در برخی از موارد با جریحه دار کردن اذهان عمومی جامعه همراه بوده و بسیاری از تبعات شخصی و اجتماعی را به دنبال دارد. هرچند این جرم به صورت مکرر در جوامع انسانی اتفاق نمی‌افتد اما اهمیت آن به گونه ایست که باید با مصادیق محدود آن نیز به صورت جدی برخورد نمود.

وکیل آدم ربایی و مجازات مربوطه

آدم ربایی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی به صورت دقیق واژه آدم‌ربایی را مورد اشاره قرار نداده است اما طی یکی از مواد قانونی ذکر می کند که:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال اعم از طلب یا اخاذی و …یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدیدیا حیلهیا به هر نحو دیگرفردی را به مباشرت یا معاونت بربایدیا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می گردد. در صورتی که سن مجنی‌علیه (فردی که ربوده شده است) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیردیا به مجنی‌علیه آسیب جسمییا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

بنابراین در قانون مجازات اسلامی جابجایی یک شخص از یک مکان به مکان دیگر جهت مخفی کردن یا پنهان نمودن وی با احراز سوء نیت را جرم آدم ربایی قلمداد نموده است. درواقع اگر شخصی جهت انتقال خود به یک مکان دیگر رضایت داشته باشد جرم آدم ربایی تحقق نیافته و نمی توان متهم را بدین عنوان محکوم نمود.

انواع آدم ربایی

آدم ربایی نیز یکی دیگر از جرایم کیفری است که بنابر شرایط وقوع جرم به دو نوع آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدد تقسیم می شود. با توجه به قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی برای مجرمین آدم ربایی مشدد حداکثر میزان تعیین شده برای این جرم در نظر گرفته می شود. عواملی که باعث می شوند جرم آدم ربایی در زمره جرائم مشدد قرار گیرد عبارتند از:

 • مجنون علیه به سن ۱۵ سال نرسیده باشد.
 • در زمان وقوع جرم از وسیله نقلیه استفاده شود.
 • انجام آدم‌ربایی با افعال خشونت آمیز و یا هتک حرمت شخص همراه باشد.
 • در حین انجام فعل مجرمانه از اسلحه استفاده شود.

مجازات جرم آدم ربایی

ماده مندرج در مباحث اخیر صرفاً به صورت کلی مجازات جرم آدم ربایی را از ۵ تا ۱۵ سال حبس تعیین نموده است. این مجازات غیر قابل تعلیق بوده و به صورت مسجل بر فرد اعمال می‌شود. اما آدم ربایی ارکان دیگری نیز دارد که مشمول مجازات های متفاوتی می گردند؛ به عنوان مثال:

 •  شروع به جرم آدم ربایی اگر منتج به نتیجه مورد نظر مجرم نگردد مشمول سه تا پنج سال زندان می شود.
 •  اگر آدم ربایی به صورت جابجایی طفل تازه به دنیا آمده، مخفی یا جایگزینی آن با طفل دیگری که مرده است صورت گیرد در این صورت قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس به همراه یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را تعیین نموده است.
 • هرچند آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی صرفاً به ربودن اشخاص زنده اطلاق می گردد اما در این میان ربودن اموات را نیز مورد توجه قرار داده و مشمول پرداخت جزای نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال نموده است.در این خصوص حتی دفن مرده بدون نظامات دولتی یا بدون رضایت وراث در یک مکان دیگر نیز مشمول جرم آدم ربایی است.
 • مجازات معاونت در جرم آدم ربایی حداقل مجازات تعیین شده در این جرم برای مباشر است؛ به عنوان مثال اگر فردی در جرم آدم ربایی به عنوان معاون شناخته شود به ۵ سال حبس محکوم می گردد.
 • ناگفته نماند که اگر در این زمان جرم آدم ربایی مرتکب افعال مجرمانه دیگری شوند به مجازات آن فعل نیز محکوم خواهند شد؛ به عنوان مثال اگر مجنی علیه را مورد تجاوز قرار دهند مجازات آنها اعدام خواهد بود.

وکیل قمار و شرط بندی

وکیل قمار و شرط بندی : شرط بندی به روش های مختلفی انجام میشود یعنی میتواند به صورت گروهی که در قالب قمار نمایان می شود انجام بشود یا به صورت دو نفره که معمولا به آن گروه بندی میگویند .

قمار و شرط بندی چیست ؟

لازم است این دو واژه تعریف بشود :

قمار

شرط بندی بر سر پول یا هر چیز دیگری که دارای ارزش اقتصادی باشد که معمولا در قمار خانه ها و کازینو ها انجام میشود.

شرط بندی یا گروه بندی

معمولا بین دو نفر انجام میشود و اینگونه است که هریک از طرفین توافق میکنند در صورتی که واقعه معینی رخ داد و یا مورد معینی اثبات یا رد شد طرفی که در این توافق بازنده شده است مال معینی را به طرف برنده بدهد .

وکیل قمار و شرط بندی

عناصروارکان جرم قمار و شرط بندی

1) عنصر قانونی

مواد 705 تا 712 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دررابطه با این جرم صحبت میکند .

2) عنصرمادی:

ماده 705 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 99 در این باره میگویید: بازی با هر وسیله ای ممنوع میباشد و مرتکبین آن به یکماه تا6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم میشود . به نظر میرسد عنصر مادی این جرم بازی با هر وسیله به منظور قمار و شرط بندی میباشد یعنی این وسیله میتواند از جمله الات مخصوص قمار مانند تخته نرد تاس و .. باشد و یا میتواند چیزی غیر از این وسیله ها باشد .

3) عنصر معنوی:

قصد و نیت بازی برای قمار وشرط بندی کافی میباشد. در این جرم لازم نیست حتما نتیجه محقق بشود بلکه صرف بازی کردن جرم است علاوه بر آن در این جرم مباشرت معنایی ندارد و مرتکب خود مجازات میشود .

مجازات شرط بندی و قمار

مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم) به بررسی و تعیین مجازات قمار و شرط بندی میپردازد.

ماده 705 قانون مجازات اسلامی

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس و یا74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورت تجاهر به قمار بازی به هردو مجازات محکوم می شود. منظور از تجاهر بازی در آشکارا به طوری که نظر مردم را به خود جلب کنند می باشد.

ماده 706

هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار را بخرد یا حمل یا نگه داری کند به یک ماه تا 3 ماه حبس و یا تا 500هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود .

ماده 707

هرکس آلات و و سایل مخصوصو به قمار را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار بدهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار بدهد به 3 ماه تا یک سال حبس و یک میلیون پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

ماده 708

هرکس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود

ماده 709

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود .

ماده 710

اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 705 و 701 قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف بدهد .

ماده 711

در رابطه با اینکه یکی از ضابطین از وجود قمارخانه موضوع ماده 705 و اشخاص موضوع ماده 710 اطلاع داشته ولی به مراجع ذیصلاح گزارش ندهد و یا بر خلاف واقع گزارش بدهد به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق را در نظر گرفته است .

علاوه برآن در مورد قمار و شر ط بندی ها ی مجازی که از طریق سایت های شرط بنی انجام میشود قانونگذار آن را جرم میداند و مطابق با مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد میشود .آن دسته از ایرانی هایی که در خارج از ایران سکونت دارند و سایت های شرط بندی تولید می کنند در صورتیکه در کشور محل اقامت مجازات نشده باشند اگر به ایران باز گردند مطابق قانون ایران مجازات میشوند.

وکیل متخصص قمار و شرط بندی

از انجایی که این جرم جنبه عمومی دارد لذا دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند البته باید از قبل شکایت در دفتر خدمات الکترونیک ثبت بشود البته باید گفنه بشود ممکن است این جرم شاکی خصوصی نداشته باشد . در مورد شرط بندی های اینترنتی دادسرای ویژه جرایم اینترنتی به این جرم رسیدگی میکند . البته مالکین این سایت ها مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز شده اند .که مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس با این افراد برخورد میشود.

با توجه به پیچیدگی پرونده ها کیفری ما به شما توصیه میکنیم با وکلا و مشاورین کیفری گروه وکلای عدل محور با شماره 09305297504 تماس بگیرید .

وکیل تهدید ، با تجربه و متخصص

وکیل تهدید : در جامعه ما هرگاه شخصی خلاف قانون عمل کند و قوانین را زیر پا بگذارد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. جرائم انواع مختلفی دارند و در قانون برای هرگونه جرمی که توسط مجرم ارتکاب گردیده است مجازاتی در نظر گرفته شده است. یکی از جرائمی که امروزه بسیار شاهد آن هستیم تهدید می باشد. جرم تهدید یک جرم عمدی به حساب می آید و مجرم مطابق قانون مجازات می شود.در ادامه قصد داریم در خصوص جرم تهدید توضیحات مفصلی را توسط وکیل کیفری خوب ،تیم حقوقی عدل محوردر اختیارتان قرار دهیم،با ما همراه باشید.

وکیل تهدید

جرم تهدید چه نوع جرمی است؟

تهدید یکی از جرائم عمدی در قانون کشور ما به شمار رفته و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین گردیده است. تهدید به این معناست که کسی فرد دیگر را به هر طریقی و با توسل به هر وسیله بترساند.

یا این عمل باعث ایجاد وحشت در طرف مقابل می شود. تهدید می تواند شامل مواردی مثل بردن آبرو، به قتل رساندن، ضرب و شتم و موارد از این قبیل باشد. برای مثال فردی به دیگری می گوید که اسرار او را فاش می کند و در اختیار دیگران قرار می دهد و یا اینکه به او می گوید قرار است که او را به قتل برساند یا مورد ضرب و شتم قرار دهد که در اینجا جرم تهدید صورت گرفته است. چنانچه فردی دیگری را تهدید کند به عنوان مجرم شناخته می شود و با وجود اینکه سخن خود را عملی نکرده است مجازات می شود.

عناصر جرم تهدید

هر جرم دارای سه عنصر می باشد که این عناصر مواردی هستند که جرم را تشکیل داده و با وجود آن ها می توان گفت جرم اتفاق افتاده است. جرم تهدید نیز دارای همین سه عنصر بوده که شامل موارد زیر می شوند:

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید این است که عمل ارتکابی توسط مجرم در قانون جرم تلقی شود و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تهدید نیز باعث ترساندن و به وحشت انداختن دیگران می شود و جرم خواهد بود.

عنصر مادی جرم تهدید

عنصر مادی جرم تهدید بیان کردن جرم است، یعنی تهدید باید بیان شود و اگر فرد فقط قصد تهدید دیگران را در ذهن خود داشته باشد برای تحقق جرم کافی نخواهد بود. برای مثال فردی در خیال خود تصور می کند که قرار است فردی را تهدید کند اما در واقعیت این کار را انجام نمی دهد که در اینجا جرم تهدید صورت نگرفته است اما اگر تصورات خود را عملی کند تهدید تحقق یافته است.

عنصر روانی جرم تهدید

عنصر روانی جرم به معنای ارتکاب جرم با قصد و نیت فرد مجرم می باشد و در واقع این عنصر به معنای ارتکاب جرم با نیت و اراده مجرم است.

مجازات جرم تهدید چیست؟

قانونگذار نسبت به جرم تهدید حساسیت زیادی نشان داده است و از این رو مجازاتی را در قانون برای این جرم تعیین نموده است. مجازات جرم تهدید مطابق قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد:

چنانچه فردی دیگری را به انجام عملی نامشروع در خصوص او مانند به قتل رساندن، ضرر های مالی، از بین بردن شرف و آبرو و موارد از این دسته تهدید کند به حبس از 1 ماه الی 1 سال و یا به تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه محکوم خواهد کرد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی با توجه به شرایط مجرم یکی از دو مجازات بالا یعنی شلاق تا زندان را برای او در نظر خواهد گرفت.

وکیل متخصص تهدید

گاهی دیده می شود که جرم تهدید به تنهایی شکل نمیگیرد و مجرم علاوه بر تهدید کردن فرد، او را محبور به انجام کاری می کند که از انجامش رضایت ندارد. به عنوان مثال فردی به دیگری می گوید که به او چکی را تحویل بدهد و در غیر این صورت او را به فتل می رساند، در اینجا علاوه بر اینکه جرم تهدید صورت گرفته است مجرم فرد را وادار به انجام کاری نیز کرده است که مجازات آن نسبت به تهدید بدون اجبار شدید تر است. مجازات تهدید با اجبار از 5/1 ماه الی 1 سال حبس و یا تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه خواهد بود که در نهایت مجازات حبس آن کمی بیشتر از تهدید بدون اجبار است.

انواع ابطال معامله

ابطال معامله : انجام معامله یک امر کاملا قانونی در جامعه به حساب می آید و ممکن است توسط افراد مختلف انجام شود. اما معامله دارای بار حقوقی بوده و در برخی موارد می تواند شامل قوانین زیادی شود. معامله میان افراد علاوه بر اینکه می تواند برای آن ها سودمند باشد آن هارا در مقابل طرف مقابل متعهد می کند تا ،اما گاهی به دلایل مختلف معامله باطل می شود که در این مورد نیز قانونگذار قوانین مهمی را وضع کرده است. در ادامه این مطلب قصد داریم در این مورد به کمک وکیل امور حقوقی گروه حقوقی عدل محور توضیحات مفصلی را خدمتتان ارائه دهیم، با ما همراه باشید.

ابطال معامله به چه معناست؟

معامله به داد ستد میان افراد و انجام عملی گفته می شود که می تواند برای آن ها سودمند باشد. طی انجام یک معامله هردو طرف موظف به انجام امری می شوند و می بایست نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. به عنوان مثال فردی زمین خود را به دیگری می فروشد و در قبال آن از او پول دریافت می کند که در این مورد می توان‌گفت معامله صورت گرفته است. اما انجام معامله در همه مواقع نیز نمی تواند فاقد اشکال و سودمند باشد و گاهی ممکن است معامله باطل شود.

ابطال معامله

به عنوان مثال ممکن است یکی از طرفین صغیر بوده و در انجام معامله ضرر کند در نهایت والدین کودک یا سرپرستان وی بخواهد که معامله باطل شود، در این صورت قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده که در صورت وجود آن‌ها افراد می توانند معامله را باطل کنند. البته معامله تنها به دلیل پشیمانی افراد باطل نمی شود تنها در صورت شرایط ابطال معامله این اتفاق خواهد افتاد.

موارد ابطال معامله میان افراد

همانطور که همه ما می دانیمه هرگاه دو فرد قصد انجام معامله با یکدیگر را دارند قراردادی را تنظیم و امضا کرده تا به معامله خود رسمیت بخشند. حال در برخی موارد که توسط قانونگذار تعیین گردیده ممکن است اشکالی در قرارداد معامله وجود داشته باشد که در آن صورت معامله باطل می شود. موارد ابطال معامله به شرح زیر می باشند:

اشتباه در نوع معامله، گاهی ممکن است فردی بخواهد خانه خود را به فروش برساند و با فردی معامله کند که قصد اجاره خانه را داشته است که در این صورت اشتباه در نوع معامله صورت گرفته است و قرارداد معامله باطل می شود.

اشتباه در مورد معامله شده

اشتباه در مورد معامله، به این معناست که فردی قصد فروش خودروی خود را دارد و با فردی معامله کرده که قصد خرید زمین او را داشته است. در این صورت معامله باطل خواهد شد.

اشتباه در موضوع معامله

در برخی موارد ممکن است اشتباه در موضوع معامله صورت بگیرد که دراین مورد نیز معامله باطل خواهد شد. اشتباه در موضوع معامله به این معنا می باشد که فردی قصد خرید انگشتر طلارا داشته است و به علت طلا بودن آن اقدام به معامله کرده است اما متوجه می شود که انگشتر مسی است و اشتباه در موضوع معامله صورت گرفته است.

اشتباه در شخصیت طرف معامله

اشتباه در شخصیت طرف معامله نیز می تواند باعث بطلان معامله گردد. به عنوان مثال فرد تصور می کند که ماشین خود را به دوستش فروخته است و یا به او هبه کرده است اما متوجهمی ی شود که آن شخص دوست او نبوده و در این صورت معامله باطل می شود.

آیا اشتباه در ارزش مورد معامله شده نیز باعث ابطال معامله می شود؟

با توجه به توضیحاتی که در بالا خدمتتان ارائه نمودیم ممکن است برایتان سوال ایجاد شود که اشتباه در ارزش چیزی که معامله گردیده نیز می تواند باعث ابطال معامله شود؟ وکیل ابطال معامله تیم حقوقی عدل محور در پاسخ به این سوال می گوید: خیر قانونگذار این مورد را به عنوان باطل کننده معاملات در نظر نگرفته است. اما نکته حائز اهمیت این است که اگر اشتباه در خصوص ارزش مورد معامله شده صورت گرفته باشد برای فرد حق فسخ ایجاد می گردد و او می تواند معامله را فسخ و باطل کند. به عنوان مثال اگر فرد ماشینی که قیمت آن چهل میلیون تومان است را به قیمت چهل و پنج میلیون تومان خریداری کرده باشد معامله باطل نیست اما‌او حق فسخ معامله را دارا خواهد بود زیرا این معامله در واقع باعث زیان نسبی او گردیده است و قانونگذار به همین دلیل برای او حق فسخ در نظر گرفته است.

وکیل شرب خمر و مصرف مشروب

وکیل شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر در میان جوامع مسلمان و به خصوص شیعیان مشمول مجازات کیفری و عقوبت اخروی است.حرام بودن این عمل در قرآن و سایر متون فقهی به صورت واضح و شفاف بیان شده است تا آنجا که هیچ گونه شک و شبهه ای در خصوص حرام بودن و ممنوع بودن شرب خمر وجود ندارد. اگر با توجه به اتهام استفاده از مسکرات تحت پیگرد قضایی یا قانونی قرار گرفته‌اید بهتر است هر چه زودتر به وکیل شرب خمر مراجعه نموده و پیگیری جریان پرونده خود را به وی بسپارید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که تبحر و تجربه یک وکیل متخصص کیفری در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند به نحو چشمگیری از تضییع حقوق شما جلوگیری به عمل آورد. بنابراین این مقوله اهمیت بسیار زیادی داشته و پیشنهاد می دهیم به هیچ وجه از اهمیت آن غافل نشوید. وکیل شرب خمر در گروه وکلای عدل محور مطالب مفید و جامعی را در خصوص این موضوع ارائه نموده است که در ادامه بیان می شوند.

وکیل شرب خمر

شرب خمر چیست؟

شرب خمر از دو واژه (شرب) به معنای نوشیدن و (خمر) به معنای مایع مست کننده تشکیل شده است که هر دو لغت عربی بوده و به همین صورت نیز در قرآن مجید به کار رفته اند. هرچند شرب در معنای لغوی دلالت بر نوشیدن دارد اما استناد به معنای ظاهری کار عقلایی نبوده و می‌توان آن را به تمامی اعمالی گسترش داد که منجر به زائل شدن عقل می گردد, به همین علت قانون مجازات اسلامی از این موارد به عنوان مسکرات نام برده است و آن را شامل تمامی موارد استعمال موادی می داند که حالت مست کنندگی را در انسان ایجاد می کنند که اعم از خوردن، نوشیدن، تزریق، تدخین و امثال آن هاست.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

با توجه به این که مجازات شرب خمر به طور واضح در قرآن کریم یاد شده است از آن به عنوان مجازات حد نام می برند. (مجازات حد به مجازاتی گفته می شود که میزان آن به صورت دقیق در قران کریم مورد اشاره واقع شده است و قضای حق ندارد آن را کم یا زیاد کند. مجازات جرم زنا، لواط، مساحقه، قذف و شرب خمر در قران کریم ذکر شده اند و به همین علت در زمره مجازات های حدّی قرار می گیرند.)

مجازات شرب خمر در صورت اثبات ۸۰ ضربه شلاق است. مجازات شلاق صرفاً در مواردی بر فرد متهم اجرا می گردد که ارتکاب جرم به صورت بلاشک در خصوص وی اثبات شده باشد. هر گونه شک و تردید در خصوص ارتکاب جرم از ناحیه متهم منجر به عدم اجرای مجازات حد شرب خمر می گردد. این نتیجه با استناد به قاعده درء به دست می آید.

مجازات استفاده از داروها، قرص ها و مواد مخدر روانگردان

با توجه به تعریف قانون مجازات اسلامی از اصطلاح شرب خمرکه آن را شامل تمامی موارد استعمال مسکرات میداند برخی از فقها و حقوقدانان این گونه استدلال کرده‌اند که مصرف داروها و قرص ها و مواد مخدر روانگردان که عوارضی همانند مصرف مسکرات دارند نیز در این مقوله قرار گرفته و مشمول مجازات حد می شوند اما با استناد به دو قاعده (قبح عقاب بلا بیان) و (تفسیر به نفع متهم) نمی توان شرب خمر را بر استفاده از این موارد نیز گسترش داد.

راههای اثبات شرب خمر

همانند سایر جرائم کیفری شرب خمر نیز با شیوه های معرفی شده در حقوق جزای اسلامی قابل اثبات است. این موارد عبارتند از:

 • اقرار متهم بدون اکراه یا اجبار و در کمال سلامت عقل به میزان دو بار
 • شهادت دو مرد عادل که دارای تمامی شرایط عدالت باشند
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید؛ در خصوص شرب خمر می توان به تاثیر یک بار اقرار یا یک شاهد و یا گزارش پزشکی قانونی در خصوص استعمال مسکرات برای افزایش علم قاضی اشاره کرد.

مجازات تظاهر به شرب خمر در اجتماع

تظاهر به انجام اعمال حرام باعث می‌شود علاوه بر اجرای مجازات مقرر در خصوص فعل مورد نظر، مجرم به تحمل ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق به علت تظاهر به فعل حرام نیز متهم شود. شرب خمر یکی از اعمال حرام و قبیح است که تظاهر به انجام آن در اجتماع باعث جریحه دار شدن جامعه و اجرای دو نوع مجازات حد و مجازات تعزیری بر فرد مورد نظر می گردد.

وکیل فحاشی و توهین (پیگیری پرونده های فحاشی)

وکیل فحاشی و توهین : رفتار و واکنش ناخواسته و ناپسندانه بسیاری از افراد نسبت به مسائل مختلف در طول روز یا ری اکشن تند نسبت به افرادی که به نحوی افعال، رفتار یا گفتارشان باب میل ما نیست.

پرونده های مربوط به توهین و فحاشی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده اما بیشترین پرونده های مربوط به فحاشی و توهین اختصاص دارد به فضای مجازی و یا فحاشی پشت تلفن. شاید کسانی که در اوج عصبانیت چنین اقدامی را انجام می دهند نمی دانند که قانون چه مجازاتی را برای آن درنظرگرفته است و قرار است به چه دردسرهایی بابت چند کلمه ناسزا دچار شوند.
در ادامه این مقاله توسط وکیل متخصص کیفری گروه وکلای عدل محور به مسائلی همچون عواقب فحاشی ناموسی ، ارسال فحش در پیامک ها، فحاشی پشت تلفن، تفاوت فحاشی با قذف و مراحل شکایت در فحاشی خواهیم پرداخت.

وکیل فحاشی و توهین

فحش ناموسی دادن و مجازات آن

خیلی از پرونده های فحاشی با این مضمون که طرف مقابل به من فحش ناموسی داده شروع می شود منظور از فحش ناموسی یعنی انتساب القاب زشت و کلمات ناپسنده به یکی از اعضای خانواده طرف مقابل اعم از مادر، خواهر، فرزند، همسر.
این نوع از فحاشی ممکن است به قذف تبدیل شود وقتی چنین اتفاقی افتاد مجازات های سنگین تری در انتظار مجرم خواهد بود زیرا که قانونگذار نسبت به فحاشی و نسبت دادن القابی همچون زناکار یا فاحشهو … به مادر یا همسر یا دختر طرف مقابل بسیار سخت گیر بوده و به شدت برخورد می کند بنابراین اگر جرم جنبه قدف پیدا کند مجازات کیفری سنگین تری در انتظار مجرم خواهد بود.

مجازات فحاشی ناموسی چنانچه شامل قذف نشود تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی خواهد بود اما اگر منجر به قدف شود 80 ضربه شلاق در انتظار مجرم خواهد بود.

فحاشی تلفنی یا پیامکی

گاهاً افراد گمان می کنند که اگر در پشت تلفن اقدام به توهین کنند قابل پیگیری نیست و نمی شود کاری انجام داد این تصور کاملاً غلط است و با تکیه بر همین تصور شروع به فحاشی در پیامک می کنند لازم به ذکر است که فحاشی های تلفنی شما به راحتی با دستور قاضی قابل پیگیری است و پیرینت پیامک ها با درخواست قاضی و در صورت لزوم گرفته می شود و با این اقدام جرم اثبات شده و شما به مجازات فحاشی که تا 74 ضربه شلاق و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهید که انتخاب یکی از این دو مجازات بسته به سوابق کیفری شما و اوضاع و احوال متهم و نظر قاضی انجام خواهد شد.

استفاده از اسکرین شات یا صدای ضبط شده

در ارتباط با این سوال که آیا می شود از اسکرین شات ها یا صدای ضبط شده برای اثبات فحاشی استفاده کرد یا نه؟
اسکرین شات ها یا صداهای ضبط شده می توانند در اثبات جرم کمک حال شما باشد اما به این نکته مهم توجه داشته باشید که صرف وجود اسکرین شات یا صدای ضبط شده به هیچ وجه نمی تواند قاضی را مجاب یا وادار به صدور مجازات برای مجرم کند این یعنی اسکرین شات یا صدای ضبط شده به تنهایی کافی نیست و شما اگر تنها مدرکتان اسکرین شات ها باشند نمی توانید این جرم را اثبات کنید مگر استفاده از روش های دیگر در کنار اسکرین شات و صدای ضبط شده و…

تفاوت فحاشی با قذف

اگر بخواهیم به زبان بسیار ساده برای شما عزیزان این مساله را روشن کنیم باید بیان داریم که اگر به مادر یا خوار یا دختر یا یکی از اعضای خانواده طرف مقابل نسبت زنا یه زن بدکاره بدهید یا الفاظی مانند فلان شخص تو بدکاره یا فاحشه است و الفاظی از این قبیل این مشمول قذف خواهد شد که مرتبه بالاتر از فحاشی است . بنابراین چنین الفاظی را به کار بردن و چنین نسبت هایی دادن به طرف مقابل مشمول حذف قذف یعنی تا 80 ضربه شلاق خواهد شد.

وکیل فحاشی و توهین

وکیل فحاشی و متخصص در حوزه جرایم کیفری می بایست شکوائیه ای در این خصوص با تمام جزئیات و دقیق تنظیم نماید که می بایست در دفتر خدمات قضایی ثبت شود نوبت به جلسه دادگاه می رسد که شما باید این ادعای فحاشی یا قذف طرف مقابل را اثبات کنید و این کار سختی است زیرا که به احتمال بسیار قوی طرف مقابل این ادعای شما را رد خواهد کرد بنابراین نیاز به به حضور وکیل کیفری متبحر در چنین دعاوی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، در صورت اثبات ادعای خود فرد، متهم به مجازات توهین و فحاشی محکوم خواهد شد.

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه (مال خری)

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه (مال خری) : یکی از مهمترین دلایل افزایش سرقت وجود مال خرانی است که مال مسروقه را میخرند یا میفروشند بنابراین اگر سارق نتواند اموال سرقت شده و دزدی را بفروشد کمتر به سرقت میپردازد. مال خری و یا خرید وفروش اموال مسرقه از اسباب معاونت در جرم سرقت است و درواقع این دو جرم لازم و ملزوم یکدیگر اند .مال خری ممکن است ازطریق روش های گوناگونی انجام شود ممکن است سارق در منزل مال خرها حضور پیدا کنند و مال سرقت شده را بفروشند یا ممکن است که معمولا در این روش آشنایی قبلی بین سارق و مال خر وجود دارد و یا ممکن است سارق مال سرقت شده را به مالخران سیار بفروشد و یا اینکه سارق از از طریق الکترونیکی و به راه انداختن سایت های خرید و فروش ، مال سرقت شده را به مالخران بفروشد.

مال خری و خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی در رابطه با این جرم چنین بیان میدارد :

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست امده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد. که با توجه به قانون کاهش مجازات سال 99 مجازات این جرم به نصف یعنی حبس از 3 ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا 37 ضربه کاهش می یابد . با توجه به این ماده میتوان درباره عناصر مادی و عناصر معنوی این جرم بحث و گفتگو کرد .

عنصر مادی این جرم تحصیل مال یا مخفی کردن مال و یا قبول مال است حتی اگر مال خر مال را به عنوان هدیه از سارق قبول کند با اینکه میدانسته مال سرقت شده است عنصر مادی این جرم را مرتکب شده است و یا اینکه اگر مال خر مال مسروقه را بخرد و آن را به دیگری بفروشد عنصر مادی این جرم تحقق پیدا کرده است.

عنصر معنوی این جرم اطلاع مال خر از سرقتی بودن مال است و یااینکه قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهنده سرقتی بودن مال است برای مثال فردی از یک معتاد و یا یک دوره گرد یه شی با ارزش را بخرد و اطمینان داشته باشد این شی سرقتی است مرتکب جرم مال خری شده است . بنابراین اگر شخص مالی را با علم با اینکه سرقتی است از دیگری بخرد و یا مخفی کند و یا به عنوان هدیه قبول کند مرتکب جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است .
در صورتی که شخصی از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و اقدام به خرید آن مال بکند مرتکب جرم نشده است البته باید مال را به مالک برگرداند و برای جبران خسارت به فرد سارق رجوع کند .

مجازات مال خری و خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رابطه با مجازات این جرم اینگونه بیان میدارد:

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشدبه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده میتواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مالخر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است .بر اساس ماده 317 قانون مدنی مالک مال میتواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد .

برای شکایت از این جرم لازم است که افراد شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و پس از دریافت پیامک به دادسرا رجوع کنند . از انجایی که این جرم از جرم سرقت کاملا متفاوت است بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز متفاوت میباشد . برای مثال فردی که از شیراز سرقت کرده ولی در تهران مال مسروقه را فروخته است دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران میباشد.

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری توصیه ما به شما این است که با مشاورین و وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

وکیل سرقت و مجازات سرقت

وکیل سرقت و مجازات سرقت : زمانیکه درگیر پرونده ای تحت عنوان سرقت حدی یا تعزیری می شوید بهترین کاری که می توانید انجام دهید مراجعه به وکیل سرقت و دریافت مشاوره حقوقی و در صورت امکان، سپردن جریان پرونده به وکالت است. وکیل سرقت اگر متبحر و متخصص در علوم کیفری و قضایی باشد می تواند کاری کند تا کمترین آسیب ممکن در جریان پرونده و صدور حکم به شما وارد آید.

وکیل سرقت متخصص

باتوجه به اینکه سرقت حدی یکی از اقسام سرقت است که منجر به قطع انگشتان دست راست می شود و سرقت تعزیری نیز می تواند شما را به مجازات حبس و شلاق محکوم نماید بنابراین فرصت را غنیمت شمرده و پیش از آغاز بازجویی ها، وکیل سرقت را همراه و همیار خود نمایید. ما نیز در این بخش از وب سایت گروه وکلای عدل محور اطلاعات مفید و مناسبی را در خصوص سرقت به شما ارائه می دهیم.

وکیل سرقت و مجازات سرقت

سرقت در قوانین ایران

سرقت به معنای ربودن یک مال تعریف شده است. قبلا از وصف مخفیانه بودن برای جرم سرقت استفاده می شد اما امروزه این صفت را برداشته اند و به نظر می رسد قصد داشته اند برخی از انواع دزدی ها همانند راهزنی،کیف قاپی، خفت گیری و … را در زمره جرم سرقت قلمداد کنند با این حال واژه -ربودن- تا حدی معنای مخفیانه بودن را نیز در خود مستتر نموده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت زمانی که یک مال بدون رضایت و اطلاع فردی از تصرف وی خارج می شود در حالیکه ارزش اقتصادی داشته و از دیدگاه قانون مالیت دارد سرقت رخ داده و فردی که مرتکب این عمل شود به عنوان سارق تحت پیگیردهای قضایی و قانونی واقع می گردد. این جرم نیز بنابر اوضاع و احوال خاصی به انواع مختلفی تقسیم می شود.

انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی

سرقت در قوانین ایران به دو نوع سرقت حدی و تعزیری تقسیم می شود. سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که مشمول تمامی شرایط مندرج در فقه اسلامی باشد و هر گونه سرقتی که در این حیطه قرار نگیرد به عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود. سرقت تعزیری نیز خود به دو دسته مختلف تقسیم می شود؛ سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد!

سرقتی که دارای برخی شرایط خاص باشد به عنوان مثال در شب واقع شود یا توسط چند نفر صورت پذیرد یا در حین سرقت از سلاح سرد و گرم استفاده شود یا با استفاده جعلی از عناوین و القاب خاص همراه باشد یا اینکه در وصف مال امانی رخ دهد یا در مناطق درگیر با بلایای طبیعی صورت گیرد و مواردی همانند آن ها، سرقت مشدد هستند و اگر دارای شرایط خاصی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند نباشد سرقت تعزیری ساده خواهد بود.

مجازات سرقت

سرقت با توجه به اینکه در چه نوعی صورت گرفته است مشمول مجازات های متفاوتی خواهد بود. سرقت حدی مجازات سنگین تری دارد و در صورت اثبات، مشمول قطع چهار انگشت دست راست به غیر از انگشت شست می شود اما سرقت تعزیری اگر از نوع ساده باشد مجازات خفیف تری دارد که شامل موارد ذیل است:

 • حبس از سه ماه تا 5/1 سال
 • شلاق تا 74 ضربه

اما مجازات سرقت تعزیری در صورتی که از نوع مشدد باشد بیش از این میزان است و قانون برای هرکدام از مصادیق آن میزان خاصی را مقرر نموده است. تمامی این موارد را می توانید در ماده 544 الی 560 قانون مجازات اسلامی مطالعه کنید.

راه های اثبات سرقت

همانند سایر جرائم کیفری این جرم نیز از طریق راه ها و روش های ذیل قابلیت اثبات دارند.

 • اقرار متهم که برای اثبات سرقت حدی به میزان دو بار الزامی است و یکبار اقرار صرفا وی را به رد مال و تحمل مجازات سرقت تعزیری محکوم می کند.
 • شهادت دو مرد عادل که دارای شرایط لازم جهت شهادت باشند. (این شرایط در متون فقه و حقوق اسلامی بیان شده اند )
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید و در این زمینه می توان به نتایج حاصل از بازجویی ها، شهادت یک مرد عادل، فیلم ها و صداهایی که از متهم ضبط شده است و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
 • لازم به ذکر است که در خصوص نفی یا اثبات جرم سرقت نمی توان از سوگند استفاده نمود.

اگر می خواهید با بهترین وکیل سرقت در تهران تماس بگیرید می توانید از طریق شماره تلفن های درج شده در این صفحه از وب سایت عدل محور اقدام نمایید.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی : اموال به دو دسته شخصی و عمومی تقسیم می شوند که هیچ کس حق تعرض یا آسیب رساندن به اموال دیگران و اموال عمومی را ندارد در غیر این صورت مجازت تخریب اموال مشمول وی خواهد شد.
یکی از ارکان مهم جرم تخریب وجود سوئیت است یعنی فرد باید به صورت عمدی نسبت به تخریب یا خراب کردن اموال دیگران یا اموال عمومی اقدام کند .بنابراین اگر در اثر حوادث طبیعی یا به صورت ناخواسته چنین اتفاقی رخ داده باشد نمی شود ایشان را مجرم دانست.

چه افعالی مصداق تخریب هستند؟

هرگونه آسیب رساند و ایجاد خسارت بر ساختمان و ملک مسکونی یا واحد تجاری افراد یا حتی آسیب رساندن و صدمه زدن به حیوان اشخاص مثل صدمه دیدن سگ خونگی ، آتش زدن عمدی ماشین یا موتور افراد همگی جروه تخریب اموال خصوصی می باشد در مقابل شکستن یا قطع کردن درختان یا خراب کردن آسفالت خیابان یا حتی آتش زددن سطل آشغال ها و شکستن شیشه بانک ها یا ساختمان های اداری و دولتی، آسیب زدن به وسایل تفریحی پارک ها و حتی شکستن صندلی استادیوم ها و …. همگی جزوه مجموعه تخریب اموال عمومی و دولتی هستند که ضمن جبران خسارت مالی مجازات کیفری بیشتری هم نسبت به تخریب امول شخصی در انتظار این مجرمین خواهد بود که در ادامه توسط وکیل کیفری متخصص گروه حقوقی عدل محور بدان اشاره خواهیم کرد.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

تخریب دسته جمعی

اگر گروهی از افراد به صورت دسته جمعی و همه با هم اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال شخصی یا دولتی و عمومی نمایند مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی تمام آن افراد به مجازات فاعل مستقل آن فعل مجرمانه محکوم خواهندشد یعنی به طور واضح در جرم تخریب اگر حکم به زندان داده شود همه آنان مستقلاً باید به حبس محکوم شوند درنهایت تخریب دسته جمعی موجب مجازات و حبس و جزای نقدی دسته جمعی خواهد شد که در قسمت مجازات تخریب کامل در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهیم داد. در آن طرف قضیه اگر مالی که تخریب شده یک مال مشاعی باشد بطبع هر کدام از شرکا یا مالکین حق شکایت علیه مجرمان را خواهند داشت.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب

از انجا که جرم تخریب من جمله جرایم کیفری می باشد که مجازات کیفری هم برای مجرمین در نظر گرفته می شود دادگاه کیفری محل وقوع جرم یعنی جایی که تخریب انجام شده مرجع یا دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.

مجازات تخریب اموال شخصی و اسناد غیر تجاری و محصولات باغ

مجازات جرم تخریب بر خلاف تصور مردم مجازات نسبتا سنگینی است که شامل حبس و زندان و جزای نقدی و جبران خسارت وارده می باشد. چنانچه آسیب وارده بیشتر از10 میلیون باشد حبس 3 ماه تا 5/1 سال و جبران خسارت وارده در انتظار مجرم خواهد بود.

همچنین در ارتباط با سوزاندن یا پاره کردن و از بین بردن اسناد غیر تجاری و غیر دولتی که منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده باشد زندان یا حبس 45 روز تا 1 سال در انتظار مجرم خواهد بود.

حتی در مورد شکار حیوانات ممنوعه یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت که نوعی تخریب محسوب می شوند نیز 45 روز تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در خصوص از بین بردن محصولات باغ یک فرد حبس 3 ماه تا 5/1 سال و 74 ضربه شلاق تعین شده است.

مراحل شکایت تخریب

تنظیم شکوائیه توسط وکیل تخریب اولین اقدام برای پیگیری جبران خسارت و مجازات شخص مخرب می باشد ثبت در سامانه ثنا مرحله بعدی می باشد که در دفاتر خدمات قضایی انجام می گیرد. پس از حضور در دادگاه در موعد و مکان مقرر، شاکی باید وقوع عمل مجرمانه تخریب و عامدانه بودن این کار همچنین ورود خسارت و ضرر وزیان را اثبات نماید تنها در این صورت است که مجرم به تناسب جرم واقع یافته به حبس و جریمه نقدی و جبران خسارت در بعضی از موارد به شلاق نیز محکوم خواهد شد.

هرگونه سوال حقوقی در این خصوص داشته باشید و یا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در رابطه با تخریب می توانید وکلای مجرب عدل محور را از طریق شماره 09305297504 درجریان بگذارید.

شهادت دروغ در دادگاه و مجازات آن

شهادت دروغ در دادگاه و مجازات آن : شهادت دروغ به این معناست که شخصی در دادگاه بر خلاف واقعیت شهادت بدهد این جرم از جرایم عمدی می باشد و ماده 650 قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته است.این جرم ضمانت اجرای کیفری و حقوقی دارد و فرد زیان دیده اگر موجود باشد از تمامی جرایم بری می شود اما در صورتی که زیان دیده موجود نباشد فردی که شهادت دروغ داده است باید خسارت شهادت دروغ خود را بپردازد یعنی در صورتی که شهادت دروغ موجب قصاص فرد مجنی علیه بشود باید دیه او را رد کند .علاوه بر ان شهادت دروغ یکی از عوامل تجدید نظر در پرونده های کیفری است . ماده 1319 قانون مدنی در این باره این گونه ذکرمیکند که در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند و یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

شهادت دروغ

در شهادت دروغ قاضی که حکم را صادر کرده است مسئول نمیباشد و هر حکمی که به وسیله شهادت دروغ و کذب داده شده است بلا اثر میشود. علاوه بر این شاهد کاذب تعزیر نیز میشود.

شهادت دروغ در دادگاه و مجازات آن

بماده 650 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت دروغ بیان میدارد که : هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد البته مجازات ماده فوق باتوجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاحی سال 99 به نصف تقلیل می یابد .

بر اساس این ماده میتوان گفت که عنصر مادی جرم شهادت دروغ ،شهادت در نزد ماموران رسمی و در دادگاه است بنابراین اگر فرد در جایی غیر دادگاه و در نزد اشخاصی غیر ماموران رسمی شهادت دروغ بدهد مشمول جرم شهادت دروغ نشده اند.باید ذکر کنم که ان جرم از جرایم مطلق است و نیازی نیست نتیجه خاصی محقق شود .و عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام مرتکب است.در مورد عنصر قانونی این جرم علاوه بر ماده 650و 649 قانون مجازات اسلامی میتوان به ماده 10 قانون انحصار وراثت اشاره کرد . علاوه بر آن مواد 174 تا 200 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت و شرایط شاهد پرداخته است .

مجازات شهادت دروغ در دادگاه

ماده 650 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اینکه شخصی شهادت دروغ بدهد مجازات سه ماه و یک روزتا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی را در نظر گرفته است .

ماده 649 قانون مجازات اسلامی در این باره میگویید هرکس در در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس ( درجه 6) محکوم می شود. بنا براین اگر شهادت دروغ همراه با سوگند دروغ باشد مجازات این دو قابل جمع است . شهادت دروغ در حدود و دیات و قصاص نیز معمولا باعث شلاق ویا جبران خسارت زیان دیده میشود . شهادت دروغ باید در دادگاه صالح اثبات بشود وسپس در نتیجه ان حکم باطل میشود فرد میتواند از طریق جرح شهود در دادگاه و یا تنظیم شکوائیه و آوردن دلایل و مستندات شهادت دروغ را به اثبات برساند یا گاهی اوقات علم قاضی باعث اثبات شهادت دروغ میشود .

به دلیل پیچیدگی پرونده ها ی کیفری ما به شما توصیه میکنیم با وکلا و مشاورین کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.