وکیل مواد مخدر (قاچاق ، خرید و فروش)

وکیل مواد مخدر خوب و متخصص در تهران و شهر های مرزی : نگهداری از مواد مخدر تحت هر شرایطی جرم محسوب می شود. و یکی از جرائمی است که در حوزه‌قاچاق هم مطرح شده و گاهاً با هم آمیخته می شود. و شباهت بسیار زیادی به سایر جرائم این حوزه یعنی قاچاق دارد همانند:

مخفی یا حمل و قاچاق مواد مخدر به خارج از ایران یا داخل ایران، به همین علت قانون‌گذار نیز سعی نموده است. جرائم مربوط به آنها را در یک مقوله مورد بررسی قرار داده و مجازات آنها را به صورت همسان تعیین کند. مواد مخدر دارای انواع مختلفی هستند که می‌توان آنها را در دو نوع مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی دسته بندی کرد. در ادامه توسط بهترین وکیل مواد مخدر تهران مجازات نگهداری مواد مخدر سنتی و مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی را بیان میکنیم.

مجازات نگهداری مواد مخدر سنتی

تریاک متداول ترین ماده مخدر سنتی شناخته می شود اما این دسته صرفاً به تریاک محدود نبوده. و می تواند شامل بسیاری دیگر از انواع مواد مخدر باشد. با توجه به قوانین مندرج در این زمینه میزان مجازات مخفی، حمل یا نگهداری از مواد مخدر سنتی با توجه به میزان آنها متفاوت خواهد بود. این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تعیین شده اند:

وکیل مواد مخدر خوب و متخصص

 1. مجازات نگهداری از مواد مخدر به میزان کمتر از ۵۰ گرم شامل ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا ۵۰ ضربه شلاق است.

 2. اگر میزان مواد مخدر حمل شده ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم باشد میزان مجازات نیز به۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی افزایش یافته و تعداد ضربات شلاق نیز به میزان ۱۰ الی ۷۴ ضربه افزایش خواهد یافت.

 3. قانون مجازات اسلامی برای حمل مواد مخدر به میزان بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم،۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی تعیین کرده است و تعداد ضربات شلاق را از ۴۰ تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته است. همچنین در این میزان فرد به 1 تا 5/2 سال حبس نیز محکوم می شود.

 4. در صورتی که میزان مواد حمل شده بیش از ۵ کیلوگرم باشد اما میزان آن کمتر از ۲۰ کیلوگرم محاسبه شود مجازات نقدی به میزان ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت و میزان ضربات شلاق نیز به حداقل ۵۰ و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق می رسد. در این خصوص قانونگذار فرد را به مدت 5/2 الی 5 سال حبس نیز محکوم می کند و در صورتی که برای بار دوم مرتکب این جرم شده باشد به مصادره تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده محکوم می شود و برای بار سوم علاوه بر مصادره این اموال به استثناء هزینه‌های تامین زندگی به صورت متعارف برای خانواده اش به اعدام نیز محکوم می‌گردد.

 5. اگر میزان مواد مخدری که حمل شده است به بیش از ۲۰ کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم برسد مجرم علاوه بر تحمل مجازات های مقرر در بند اخیر باید به ازای هر یک کیلوگرم ۲ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان مجازات نقدی پرداخت کرده و در صورت تکرار جرم علاوه بر مصادره اموال به اعدام نیز محکوم می‌گردد.

 6. حمل مواد مخدر به میزان بیش از یکصد کیلوگرم برای بار اول فرد را به پرداخت جریمه نقدی و شلاق که در بندهای اخیر مقرر شده است محکوم می کند. علاوه بر آن متحمل حبس ابد می گردد و در صورتی که بار دوم به چنین اقدامی دست بزند علاوه بر مصادر های اموال به دست آمده از این طریق به حکم اعدام نیز محکوم خواهد شد.

مجازات نگهداری از مواد مخدر صنعتی

وکیل مواد مخدر در ادامه بیان داشت: هروئین، مورفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی آنها به همراه بسیاری دیگر از مواد مخدر همانند شیشه، گل و غیره در زمره‌ انواع مواد مخدر صنعتی قرار می گیرند. مجازات حمل مواد مخدر صنعتی نیز در قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تعیین شده است:

 1. حمل مواد مخدر صنعتی به میزان کمتر از ۵ سانتی گرم مجرم را به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می کند.

 2. اگر میزان مواد حمل شده بیش از ۵ سانتی گرم تا یک گرم باشد میزان مجازات نیز به میزان ۲ میلیون الی ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق تعیین شده است.

 3. در صورتی که میزان مواد مخدر صنعتی حمل شده بیش از یک گرم و کمتر از ۴ گرم باشد میزان مجازات نیز ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و 1 تا 5/2 سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.

 4. حمل مواد مخدر به میزان ۴ گرم الی ۱۵ گرم، مشمول ۲۰ میلیون الی ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و 5/2 تا 4 سال حبس و سی تا 74 ضربه شلاق می گردد.

 5. حمل مواد مخدر صنعتی به میزانی بیش از ۱۵ گرم و کمتر از ۳۰ گرم مشمول۴۰ میلیون الی۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق می شود.

 6. حمل مواد مخدر صنعتی در صورتی که بیش از ۳۰ گرم باشد مشمول اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌های تأمین زندگی به صورت متعارف برای خانواده محکوم شده و این حکم برای ارتکاب جرم حمل مواد مخدر صنعتی برای بار اول تعیین شده است.

استفاده از وکیل مواد مخدر خوب

نکته مهم و جالبی که وکیل مواد مخدر بدان اشاره داشت آن است که: در صورتی که فرد علی‌رغم حمل مواد مخدر صنعتی، قصد فروش آن در داخل کشور را نداشته باشد. یا موفق به توزیع و ارسال آن به نقاط مورد نظر خود نشده باشد. اگر میزان مواد حمل شده ۱۰۰ گرم یا کمتر از آن باشد. فرد با توجه به عمل ارتکابی به حبس ابد و مصادره اموال به دست آمده از این طریق محکوم می گردد. و اگر یکی از کارمندان دولت وابسته به دولت و نهادهای عمومی و انقلابی چنین جرمی را مرتکب شده باشد. علاوه بر مجازات‌های تعیین شده در قوانین فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

جرایم مربوط به مواد مخدر من جمله جرایم کیفری سنگین است که مجازات کیفری حتی اعدام را در پی خواهد داشت. بهتر است پیش از هر اقدامی با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور مشورت کرده. و ضمن اخذ مشاوره حقوقی در صورت صلاحدید پیگیری پرونده را به ایشان واگذار نمایید.

وکیل شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی + پیگیری پرونده

وکیل شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر در میان جوامع مسلمان و به خصوص شیعیان مشمول مجازات کیفری و عقوبت اخروی است. حرام بودن این عمل در قرآن و سایر متون فقهی به صورت واضح و شفاف بیان شده است. تا آنجا که هیچ گونه شک و شبهه ای در خصوص حرام بودن و ممنوع بودن شرب خمر وجود ندارد. اگر با توجه به اتهام استفاده از مسکرات تحت پیگرد قضایی یا قانونی قرار گرفته‌اید. بهتر است هر چه زودتر به وکیل شرب خمر مراجعه نموده و پیگیری جریان پرونده خود را به وی بسپارید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که تبحر و تجربه یک وکیل متخصص کیفری در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. و می تواند به نحو چشمگیری از تضییع حقوق شما جلوگیری به عمل آورد. بنابراین این مقوله اهمیت بسیار زیادی داشته و پیشنهاد می دهیم به هیچ وجه از اهمیت آن غافل نشوید. وکیل شرب خمر در گروه وکلای عدل محور مطالب مفید و جامعی را در خصوص این موضوع ارائه نموده است که در ادامه بیان می شوند.

وکیل شرب خمر

شرب خمر چیست؟

شرب خمر از دو واژه (شرب) به معنای نوشیدن و (خمر) به معنای مایع مست کننده تشکیل شده است. که هر دو لغت عربی بوده و به همین صورت نیز در قرآن مجید به کار رفته اند. هرچند شرب در معنای لغوی دلالت بر نوشیدن دارد. اما استناد به معنای ظاهری کار عقلایی نبوده و می‌توان آن را به تمامی اعمالی گسترش داد که منجر به زائل شدن عقل می گردد. به همین علت قانون مجازات اسلامی از این موارد به عنوان مسکرات نام برده است. و آن را شامل تمامی موارد استعمال موادی می داند که حالت مست کنندگی را در انسان ایجاد می کنند. که اعم از خوردن، نوشیدن، تزریق، تدخین و امثال آن هاست.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

با توجه به این که مجازات شرب خمر به طور واضح در قرآن کریم یاد شده است از آن به عنوان مجازات حد نام می برند. (مجازات حد به مجازاتی گفته می شود که میزان آن به صورت دقیق در قران کریم مورد اشاره واقع شده است و قضای حق ندارد آن را کم یا زیاد کند. مجـازات جرم زنا، لواط، مساحقه، قذف و شرب خمر در قران کریم ذکر شده اند و به همین علت در زمره مجازات های حدّی قرار می گیرند.)

مجازات شرب خمر در صورت اثبات ۸۰ ضربه شلاق است. مجازات شلاق صرفاً در مواردی بر فرد متهم اجرا می گردد که ارتکاب جرم به صورت بلاشک در خصوص وی اثبات شده باشد. هر گونه شک و تردید در خصوص ارتکاب جرم از ناحیه متهم منجر به عدم اجرای مجازات حد شرب خمر می گردد. این نتیجه با استناد به قاعده درء به دست می آید.

مجازات استفاده از داروها، قرص ها و مواد مخدر روانگردان

با توجه به تعریف قانون مجازات اسلامی از اصطلاح شرب خمرکه آن را شامل تمامی موارد استعمال مسکرات میداند برخی از فقها و حقوقدانان این گونه استدلال کرده‌اند که مصرف داروها و قرص ها و مواد مخدر روانگردان که عوارضی همانند مصرف مسکرات دارند نیز در این مقوله قرار گرفته و مشمول مجازات حد می شوند اما با استناد به دو قاعده (قبح عقاب بلا بیان) و (تفسیر به نفع متهم) نمی توان شرب خمر را بر استفاده از این موارد نیز گسترش داد.

راههای اثبات شرب خمر

همانند سایر جرائم کیفری شرب خمر نیز با شیوه های معرفی شده در حقوق جزای اسلامی قابل اثبات است. این موارد عبارتند از:

 • اقرار متهم بدون اکراه یا اجبار و در کمال سلامت عقل به میزان دو بار
 • شهادت دو مرد عادل که دارای تمامی شرایط عدالت باشند
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید؛ در خصوص شرب خمر می توان به تاثیر یک بار اقرار یا یک شاهد و یا گزارش پزشکی قانونی در خصوص استعمال مسکرات برای افزایش علم قاضی اشاره کرد.

مجازات تظاهر به شرب خمر در اجتماع

تظاهر به انجام اعمال حرام باعث می‌شود علاوه بر اجرای مجازات مقرر در خصوص فعل مورد نظر، مجرم به تحمل ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق به علت تظاهر به فعل حرام نیز متهم شود. شرب خمر یکی از اعمال حرام و قبیح است که تظاهر به انجام آن در اجتماع باعث جریحه دار شدن جامعه و اجرای دو نوع مجازات حد و مجازات تعزیری بر فرد مورد نظر می گردد.

مجازات مال خری و خرید یا فروش اموال مسروقه

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه (مال خری) چیست ؟ یکی از مهمترین دلایل افزایش سرقت وجود مال خرانی است که مال مسروقه را میخرند یا میفروشند. بنابراین اگر سارق نتواند اموال سرقت شده. و دزدی را بفروشد کمتر به سرقت میپردازد. مال خری و یا خرید وفروش اموال مسرقه از اسباب معاونت در جرم سرقت است. و درواقع این دو جرم لازم و ملزوم یکدیگر اند.

مال خری ممکن است ازطریق روش های گوناگونی انجام شود ممکن است سارق در منزل مال خرها حضور پیدا کنند. و مال سرقت شده را بفروشند یا ممکن است که معمولا در این روش آشنایی قبلی بین سارق و مال خر وجود دارد و یا ممکن است سارق مال سرقت شده را به مالخران سیار بفروشد. یا اینکه سارق از از طریق الکترونیکی و به راه انداختن سایت های خرید و فروش ، مال سرقت شده را به مالخران بفروشد.

مال خری و خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی در رابطه با این جرم چنین بیان میدارد :

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست امده است. آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید. یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

که با توجه به قانون کاهش مجازات سال 99 مجازات این جرم به نصف یعنی حبس از 3 ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا 37 ضربه کاهش می یابد . با توجه به این ماده میتوان درباره عناصر مادی و عناصر معنوی این جرم بحث و گفتگو کرد .

عنصر مادی جرم

عنـصر مادی این جرم تحصیل مال یا مخفی کردن مال و یا قبول مال است. حتی اگر مال خر مال را به عنوان هدیه از سارق قبول کند با اینکه میدانسته مال سرقت شده است. عنصر مادی این جرم را مرتکب شده است. و یا اینکه اگر مال خر مال مسروقه را بخرد و آن را به دیگری بفروشد عنصر مادی این جرم تحقق پیدا کرده است.

عنصر معنوی جرم

عنـصر معنوی این جرم اطلاع مال خر از سرقتی بودن مال است. و یااینکه قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهنده سرقتی بودن مال است برای مثال فردی از یک معتاد و یا یک دوره گرد یه شی با ارزش را بخرد. و اطمینان داشته باشد این شی سرقتی است مرتکب جرم مال خری شده است ؛ بنابراین اگر شخص مالی را با علم با اینکه سرقتی است از دیگری بخرد و یا مخفی کند و یا به عنوان هدیه قبول کند مرتکب جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است .

در صورتی که شخصی از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و اقدام به خرید آن مال بکند مرتکب جرم نشده است البته باید مال را به مالک برگرداند و برای جبران خسارت به فرد سارق رجوع کند .

مجازات مال خری و خرید یا فروش اموال مسروقه

ماده 662 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رابطه با مجازات این جرم اینگونه بیان میدارد:

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشدبه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده میتواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مالخر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است .بر اساس ماده 317 قانون مدنی مالک مال میتواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد .

نحوه شکایت از جرم مال خری

برای شکایت از این جرم لازم است که افراد شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و پس از دریافت پیامک به دادسرا رجوع کنند . از انجایی که این جرم از جرم سرقت کاملا متفاوت است. بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز متفاوت میباشد . برای مثال فردی که از شیراز سرقت کرده ولی در تهران مال مسروقه را فروخته است. دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران میباشد.

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری توصیه ما به شما این است که با مشاورین و وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.

وکیل سرقت و مجازات آن در قانون 1402

وکیل سرقت و مجازات این جرم در قانون و شرایط آن : زمانیکه درگیر پرونده ای تحت عنوان سرقت حدی یا تعزیری می شوید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید مراجعه به وکیل سرقت و دریافت مشاوره حقوقی و در صورت امکان، سپردن جریان پرونده به وکالت است. وکیـل سرقت اگر متبحر و متخصص در علوم کیفری و قضایی باشد. می تواند کاری کند تا کمترین آسیب ممکن در جریان پرونده و صدور حکم به شما وارد آید.

وکیل سرقت متخصص

باتوجه به اینکه سرقت حدی یکی از اقسام سرقت است که منجر به قطع انگشتان دست راست می شود. و سرقت تعزیری نیز می تواند شما را به مجازات حبس و شلاق محکوم نماید. بنابراین فرصت را غنیمت شمرده و پیش از آغاز بازجویی ها، وکیل سرقت را همراه و همیار خود نمایید. ما نیز در این بخش از وب سایت گروه وکلای عدل محور اطلاعات مفید و مناسبی را در خصوص سرقت به شما ارائه می دهیم.

وکیل سرقت و مجازات سرقت

سرقت در قوانین ایران

سرقت به معنای ربودن یک مال تعریف شده است. قبلا از وصف مخفیانه بودن برای جرم سرقت استفاده می شد. اما امروزه این صفت را برداشته اند و به نظر می رسد قصد داشته اند. برخی از انواع دزدی ها همانند راهزنی،کیف قاپی، خفت گیری و … را در زمره جرم سرقت قلمداد کنند. با این حال واژه -ربودن- تا حدی معنای مخفیانه بودن را نیز در خود مستتر نموده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت زمانی که یک مال بدون رضایت و اطلاع فردی از تصرف وی خارج می شود. در حالیکه ارزش اقتصادی داشته و از دیدگاه قانون مالیت دارد سرقت رخ داده و فردی که مرتکب این عمل شود. به عنوان سارق تحت پیگیردهای قضایی و قانونی واقع می گردد. این جرم نیز بنابر اوضاع و احوال خاصی به انواع مختلفی تقسیم می شود.

انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی

سرقت در قوانین ایران به دو نوع سرقت حدی و تعزیری تقسیم می شود. سـرقت حدی به سرقتی گفته می شود. که مشمول تمامی شرایط مندرج در فقه اسلامی باشد. و هر گونه سرقتی که در این حیطه قرار نگیرد به عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود. سرقت تعزیری نیز خود به دو دسته مختلف تقسیم می شود. سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد!

سرقتی که دارای برخی شرایط خاص باشد به عنوان مثال در شب واقع شود یا توسط چند نفر صورت پذیرد یا در حین سرقت از سلاح سرد و گرم استفاده شود. یا با استفاده جعلی از عناوین و القاب خاص همراه باشد یا اینکه در وصف مال امانی رخ دهد. یا در مناطق درگیر با بلایای طبیعی صورت گیرد و مواردی همانند آن ها، سرقت مشدد هستند. و اگر دارای شرایط خاصی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند نباشد سرقت تعزیری ساده خواهد بود.

مجازات سرقت

سرقت با توجه به اینکه در چه نوعی صورت گرفته است مشمول مجازات های متفاوتی خواهد بود. سرقت حدی مجازات سنگین تری دارد و در صورت اثبات، مشمول قطع چهار انگشت دست راست به غیر از انگشت شست می شود. اما سرقت تعزیری اگر از نوع ساده باشد مجازات خفیف تری دارد که شامل موارد ذیل است:

 • حبس از سه ماه تا 5/1 سال
 • شلاق تا 74 ضربه

اما مجازات سرقت تعزیری در صورتی که از نوع مشدد باشد. بیش از این میزان است و قانون برای هرکدام از مصادیق آن میزان خاصی را مقرر نموده است. تمامی این موارد را می توانید در ماده 544 الی 560 قانون مجازات اسلامی مطالعه کنید.

راه های اثبات سرقت

همانند سایر جرائم کیفری این جرم نیز از طریق راه ها و روش های ذیل قابلیت اثبات دارند.

 • اقرار متهم که برای اثبات سرقت حدی به میزان دو بار الزامی است. و یکبار اقرار صرفا وی را به رد مال و تحمل مجازات سرقت تعزیری محکوم می کند.
 • شهادت دو مرد عادل که دارای شرایط لازم جهت شهادت باشند. (این شرایط در متون فقه و حقوق اسلامی بیان شده اند )
 • علم قاضی که از طرق مختلفی به دست می آید و در این زمینه می توان به نتایج حاصل از بازجویی ها، شهادت یک مرد عادل، فیلم ها و صداهایی که از متهم ضبط شده است و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
 • لازم به ذکر است که در خصوص نفی یا اثبات جرم سرقت نمی توان از سوگند استفاده نمود.

اگر می خواهید با بهترین وکیل سرقت در تهران تماس بگیرید. می توانید از طریق شماره تلفن های درج شده در این صفحه از وب سایت عدل محور اقدام نمایید.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی : اموال به دو دسته شخصی و عمومی تقسیم می شوند که هیچ کس حق تعرض یا آسیب رساندن به اموال دیگران و اموال عمومی را ندارد. در غیر این صورت مجازت تخریب اموال مشمول وی خواهد شد.

یکی از ارکان مهم جرم تخریب وجود سوئیت است. یعنی فرد باید به صورت عمدی نسبت به تخریب یا خراب کردن اموال دیگران یا اموال عمومی اقدام کند. بنابراین اگر در اثر حوادث طبیعی یا به صورت ناخواسته چنین اتفاقی رخ داده باشد نمی شود ایشان را مجرم دانست.

چه افعالی مصداق تخریب هستند؟

هرگونه آسیب رساند و ایجاد خسارت بر ساختمان و ملک مسکونی یا واحد تجاری افراد یا حتی آسیب رساندن و صدمه زدن به حیوان اشخاص مثل صدمه دیدن سگ خونگی ، آتش زدن عمدی ماشین یا موتور افراد همگی جروه تخریب اموال خصوصی می باشد.

در مقابل شکستن یا قطع کردن درختان یا خراب کردن آسفالت خیابان یا حتی آتش زددن سطل آشغال ها و شکستن شیشه بانک ها یا ساختمان های اداری و دولتی، آسیب زدن به وسایل تفریحی پارک ها و حتی شکستن صندلی استادیوم ها و …. همگی جزوه مجموعه تخریب اموال عمومی و دولتی هستند. که ضمن جبران خسارت مالی مجازات کیفری بیشتری هم نسبت به تخریب امول شخصی در انتظار این مجرمین خواهد بود. که در ادامه توسط وکیل کیفری متخصص گروه حقوقی عدل محور بدان اشاره خواهیم کرد.

وکیل تخریب امول شخصی و دولتی

تخریب دسته جمعی

اگر گروهی از افراد به صورت دسته جمعی و همه با هم اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال شخصی یا دولتی و عمومی نمایند. مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی تمام آن افراد به مجازات فاعل مستقل آن فعل مجرمانه محکوم خواهندشد. یعنی به طور واضح در جرم تخریب اگر حکم به زندان داده شود همه آنان مستقلاً باید به حبس محکوم شوند. درنهایت تخریب دسته جمعی موجب مجازات و حبس و جزای نقدی دسته جمعی خواهد شد. که در قسمت مجازات تخریب کامل در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهیم داد. در آن طرف قضیه اگر مالی که تخریب شده یک مال مشاعی باشد بطبع هر کدام از شرکا یا مالکین حق شکایت علیه مجرمان را خواهند داشت.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب

از انجا که جرم تخریب من جمله جرایم کیفری می باشد که مجازات کیفری هم برای مجرمین در نظر گرفته می شود. دادگاه کیفری محل وقوع جرم یعنی جایی که تخریب انجام شده مرجع یا دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.

مجازات تخریب اموال شخصی و اسناد غیر تجاری و محصولات باغ

 • مجازات جرم تخریب بر خلاف تصور مردم مجازات نسبتا سنگینی است. که شامل حبس و زندان و جزای نقدی و جبران خسارت وارده می باشد. چنانچه آسیب وارده بیشتر از10 میلیون باشد. حبس 3 ماه تا 5/1 سال و جبران خسارت وارده در انتظار مجرم خواهد بود.
 • همچنین در ارتباط با سوزاندن یا پاره کردن و از بین بردن اسناد غیر تجاری و غیر دولتی که منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده باشد. زندان یا حبس 45 روز تا 1 سال در انتظار مجرم خواهد بود.
 • حتی در مورد شکار حیوانات ممنوعه یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت. که نوعی تخریب محسوب می شوند نیز 45 روز تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در خصوص از بین بردن محصولات باغ یک فرد حبس 3 ماه تا 5/1 سال و 74 ضربه شلاق تعین شده است.

مراحل شکایت تخریب

تنظیم شکوائیه توسط وکیل تخریب اولین اقدام برای پیگیری جبران خسارت و مجازات شخص مخرب می باشد. ثبت در سامانه ثنا مرحله بعدی می باشد که در دفاتر خدمات قضایی انجام می گیرد. پس از حضور در دادگاه در موعد و مکان مقرر، شاکی باید وقوع عمل مجرمانه تخریب و عامدانه بودن این کار همچنین ورود خسارت و ضرر وزیان را اثبات نماید. تنها در این صورت است که مجرم به تناسب جرم واقع یافته به حبس و جریمه نقدی و جبران خسارت در بعضی از موارد به شلاق نیز محکوم خواهد شد.

هرگونه سوال حقوقی در این خصوص داشته باشید. و یا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در رابطه با تخریب می توانید وکلای مجرب عدل محور را از طریق شماره 09305297504 درجریان بگذارید.

وکیل تهدید و زورگویی + پیگیری 100% پرونده

وکیل تهدید و زورگویی ، انجام شکایت و پیگیری پرونده : در جامعه ما هرگاه شخصی خلاف قانون عمل کند و قوانین را زیر پا بگذارد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. جرائم انواع مختلفی دارند و در قانون برای هرگونه جرمی که توسط مجرم ارتکاب گردیده است مجازاتی در نظر گرفته شده است. یکی از جرائمی که امروزه بسیار شاهد آن هستیم تهدید می باشد. جرم تهدید یک جرم عمدی به حساب می آید. و مجرم مطابق قانون مجازات می شود. در ادامه قصد داریم در خصوص جرم تهدید توضیحات مفصلی را توسط وکیل کیفری خوب ،تیم حقوقی عدل محوردر اختیارتان قرار دهیم،با ما همراه باشید.

وکیل تهدید

جرم تهدید چه نوع جرمی است؟

تهدید یکی از جرائم عمدی در قانون کشور ما به شمار رفته و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین گردیده است. تهدید به این معناست که کسی فرد دیگر را به هر طریقی و با توسل به هر وسیله بترساند.

یا این عمل باعث ایجاد وحشت در طرف مقابل می شود. تهدید می تواند شامل مواردی مثل بردن آبرو، به قتل رساندن، ضرب و شتم و موارد از این قبیل باشد. برای مثال فردی به دیگری می گوید که اسرار او را فاش می کند. و در اختیار دیگران قرار می دهد و یا اینکه به او می گوید قرار است که او را به قتل برساند یا مورد ضرب و شتم قرار دهد. که در اینجا جرم تهدید صورت گرفته است. چنانچه فردی دیگری را تهدید کند به عنوان مجرم شناخته می شود. و با وجود اینکه سخن خود را عملی نکرده است مجازات می شود.

عناصر جرم تهدید

هر جرم دارای سه عنصر می باشد که این عناصر مواردی هستند که جرم را تشکیل داده. و با وجود آن ها می توان گفت جرم اتفاق افتاده است. جرم تهدید نیز دارای همین سه عنصر بوده که شامل موارد زیر می شوند:

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید این است که عمل ارتکابی توسط مجرم در قانون جرم تلقی شود. و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تهدید نیز باعث ترساندن و به وحشت انداختن دیگران می شود و جرم خواهد بود.

عنصر مادی جرم تهدید

عنصر مادی جرم تهدید بیان کردن جرم است، یعنی تهدید باید بیان شود و اگر فرد فقط قصد تهدید دیگران را در ذهن خود داشته باشد برای تحقق جرم کافی نخواهد بود. برای مثال فردی در خیال خود تصور می کند که قرار است فردی را تهدید کند اما در واقعیت این کار را انجام نمی دهد که در اینجا جرم تهدید صورت نگرفته است اما اگر تصورات خود را عملی کند تهدید تحقق یافته است.

عنصر روانی جرم تهدید

عنصر روانی جرم به معنای ارتکاب جرم با قصد و نیت فرد مجرم می باشد و در واقع این عنصر به معنای ارتکاب جرم با نیت و اراده مجرم است.

مجازات جرم تهدید چیست؟

قانونگذار نسبت به جرم تهدید حساسیت زیادی نشان داده است. و از این رو مجازاتی را در قانون برای این جرم تعیین نموده است. مجازات جرم تهدید مطابق قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد:

چنانچه فردی دیگری را به انجام عملی نامشروع در خصوص او مانند به قتل رساندن، ضرر های مالی، از بین بردن شرف و آبرو و موارد از این دسته تهدید کند. به حبس از 1 ماه الی 1 سال و یا به تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه محکوم خواهد کرد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی با توجه به شرایط مجرم یکی از دو مجازات بالا یعنی شلاق تا زندان را برای او در نظر خواهد گرفت.

وکیل متخصص تهدید

گاهی دیده می شود که جرم تهدید به تنهایی شکل نمیگیرد و مجرم علاوه بر تهدید کردن فرد، او را محبور به انجام کاری می کند که از انجامش رضایت ندارد. به عنوان مثال فردی به دیگری می گوید که به او چکی را تحویل بدهد. و در غیر این صورت او را به فتل می رساند، در اینجا علاوه بر اینکه جرم تهدید صورت گرفته است. مجرم فرد را وادار به انجام کاری نیز کرده است که مجازات آن نسبت به تهدید بدون اجبار شدید تر است. مجازات تهدید با اجبار از 5/1 ماه الی 1 سال حبس و یا تحمل ضربات شلاق تا ۷۴ضربه خواهد بود. که در نهایت مجازات حبس آن کمی بیشتر از تهدید بدون اجبار است.

وکیل سفته (مطالبه وجه در کمترین زمان)

وکیل سفته کیست ؟ بهترین در تهران :  سفته من جمله اسناد تجاری می باشد که قانونگذار نگاه ویژه ای به آن داشته و در کنار چک از امتیازات اسناد تجاری برخوردار می باشد البته که امروزه کاربرد چک بیش از سفته می باشد. اما هنوز هم سفته کارایی مخصوص به خودش را دارد . در اصطلاح حقوقی به سفته فته طلب نیز گفته می شودکه شاید برای شما کمی نا آشنا باشد . مقاله پیش روتوسط وکیل متخصص سفته گروه حقوقی عدل محور تهیه شده است.

به موجب صدور سفته صادر کننده متعد می شود تا در موعد معین نسبت به پرداخت وجه اقدام کند، سفته کارایی دیگر دارد که آن ایجاد ضمانت برای متعهد می باشد. امروزه بسیاری از کارفرمایان از کارگران یا کارمندان خویش به جهت ایجاد ضمانت حسن انجام کار سفته تضمینی دریافت می کنند تا در صورت ایجا خسارت یا عدم انجام وظایف و ورودخسارت به شرکت به راحتی بتوانند تمام یا حدودی از مبلغ را اخذ کنند در کل کارایی سفته برای ایجاد ضمانت بیشتر از صدور آن برای مطالبه وجه می باشد.

بهترین وکیل سفته

واخواست چیست و چه کارایی دارد؟

به هنگامی که صادر کننده نسبت به تعهد خود اقدامی نکند و یا مبلغ را در موعد از پیش تعیین شده پرداخت نکند وکیل سفته باید طی 10 رو از زمان تاریخ سر رسید آن را واخواست بزند رعایت این نکته منجر به آن است که سفته نیز در زمره اسناد تجاری قرار گیرد که مزیت آن توقیف اموال یا اخذ تامین خواسته بدون انکه از دارنده سفته مبلغی بابت خسارت احتمالی اخذ شود.

مراحل مطالبه وجه سفته

مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست سفته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود اولین گام می باشد. سپس شما می بایست به کمک وکیل سفته نسبت به تامین خواسته اقدام کنید. سپس پیامکی حاوی موعد و مکان تشکیل جلسه رسیدگی به شما ارسال می شود. البته در بعضی از موارد پیاکی ارسال نمی شود و شما باید به سامانه ثنا مراجعه کنید. بنابراین اصل را بر این بگذارید که هر گونه ابلاغیه از سوی دادگاه به سامانه ثنا شما یا وکیل ارسال می شود.

از کجا سفته بگیریم؟

بهترین و راحت ترین و مطمئن ترین راه برای اخذ و خرید سفته مراجعه به بانک است خرید سفته از دکه ها را توصیه نمی کنیم. زیرا که امکان جعلی بودن وجود داشته بنابراین با خرید از بانک ها از پیشامدهای احتمای جلوگیری کنید.

آیا امکان انتقال سفته وجود دارد؟

سفته نیز همانند چک قابلیت انتقال را دارد و با ظهر نویسی یا پشت نویسی قابل انتقال به غیر وجود دارد . ظهر نویسی عبارت است از پشت نویسی با این مضمون که سفته به خانم یا آقای …. انتقال یافت. بنابراین مسئولیت تضامنی که در چک وجود دارد در اینجا نیز قابلیت اجرایی دارد. و دارنده می تواند به تمام ظهرنویسان یا پشت نویسان قبل از خود مراجعه کند. اما براین این  امر باید به 2 نکته توجه ویژه داشت :

 1. اول اینکه متعهد در موعد معین نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکرده باشد.
 2. دوم اینکه دارند می بایست ضمن مهلت مقرر یعنی تا 10 روز بعد از سر رسید نسبت به واخواست اقدام کند.

سریع ترین راه برای مطالبه سفته توسط وکیل

با توجه به اینکه این سند جزوه اسناد تجاری می باشد. به راحتی می توان برای مطالبه وجه سفته به ادراه ثبت مراجعه کرد. و در دایره ثبت نسبت به توقیف اموال و دارایی صادرکننده اقدام کرد. که این امر مستلزم پرداخت نیم عشر شرعی می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید از طریق شماره های موجود در سایت با بهترین وکیل سفته تهران در ارتباط باشید.

سفته تضامنی

بسیار پیش آمده که افراد تنها به منظور ایجاد ضمانت سفته صادر می کنند در این خصوص صادرکنندگان باید بسیار توجه داشته باشند. که در برگه سفته حتما به تضمانی بودن سفته و اینکه سفته تنها به منظور ایجاد ضمانت می باشد اشاره کرد. چنانچه شما به تعهدات کاری یا مالی خود وفا نکردید دارنده برگه یا سند سفته می بایست عدم انجام تعهدات یا ایجاد خسارت را اثبات کند. تا در مرحله بعد بتواند نسبت به مطالبه وجه مندرج در سند سفته اقدام کند.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی (15 سال سابقه حرفه ای)

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران با 15 سال سابقه تخصصی : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خودرویی را از کسی خریداری کرده باشید. اما مالک اصلی سند خودرو حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت به مالک فعلی نباشد. هرچند این مشکل در حوزه انتقال مالکیت خودرو بیش از سایر موارد اتفاق می افتد. اما ممکن است در زمینه انتقال مالکیت زمین و سایر املاک غیر منقول به صورت رسمی نیز رخ دهد. در این شرایط باید فرد مقابل را به تنظیم سند رسمی ملزم نمود.

باتوجه به اینکه نکات بسیار ظریفی در این خصوص مطرح می شود. بهترین کار ممکن این است که با مراجعه به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت مشاوره حقوقی، بعد از اعطای وکالت به ایشان جریان پرونده را بر عهده وکیل مربوطه بگذارید. این مقاله توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در گروه وکلای عدل محور تهیه شده است.

اسناد رسمی چه اسنادی هستند؟

تمامی اسناد و قراردادهایی که دارای مشخصات صحت اسناد و قراردادها باشند. از جانب قانون مورد حمایت واقع شده اند، به عنوان مثال اسناد دستی که میان دو طرف معامله تحریر شده و امضا شده اند. اگر دارای دو نفر شاهد با ویژگی های مذکور در قانون مدنی باشند از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. اما تمامی قوانین در سطح جهان نگاه ویژه ای نسبت به اسناد رسمی دارند و آن ها را مشمول قوانین حمایتی بسیار زیادی قرار داده اند. باتوجه به یک تعریف کلی از این اسناد می توان اسناد رسمی را شامل مواردی دانست که:

 1. در دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشند.
 2. توسط مامورین ثبت اسناد ثبت شوند.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

حالات مختلف الزام به تنظیم سند رسمی

تصور کنید که مالی را خریداری کرده اید و اکنون مصمم هستید تا سند مالکیت نیز به نام شما تغییر یابد. در این شرایط می توان حالات ذیل را تصور کرد.

 1. تاریخ مشخصی را برای حضور در دفتر ثبت اسناد تعیین کرده اید.
 2. تاریخ مشخصی برای حضور در دفتر ثبت اسناد تعیین نشده است.

مراجعه به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز به تبع حالات فوق دارای حالات ذیل خواهد بود:

 1. مالک اصلی در تاریخ مقرر در دفتر ثبت اسناد حضور نمی یابد.
 2. مالک اصلی پس از دریافت اظهارنامه شما و تعیین تاریخ مورد نظر در دفتر ثبت اسناد حضور نمی یابد.

حال سوال این است که در این شرایط باید چکار کنیم؟

شما نیاز دارید تا گواهی عدم حضور مالک را از مسئول ثبت دریافت نمایید و این گواهی مهمترین مدرکی است که شما برای طرح دعوی در دادگاه نیاز دارید.

چرا باید به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنیم؟

شاید تصور کنید که برای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی به بهترین وکیل ملکی یا مراجعه به فردی آگاه ندارید. اما شما بعد از طرح دعوی باید اقدامات دیگری را انجام دهید که نیاز است تا با یک فرد متخصص در این زمینه مشورت کنید. به عنوان مثال یکی از بهترین اقداماتی که می توانید همزمان با طرح دعوی انجام دهید. این است که قرار عدم فروش مال تا تاریخ معین از دادگاه مربوطه را درخواست کنید.

نکته بسیار مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که شما سند رسمی را در اختیار ندارید و طرف مقابل شما این سند را در دست دارد. بنابراین می توان گفت سند معتبرتری در اختیار دارد. و می تواند شک و شبهه ای در خصوص مبایعه نامه شما ایجاد کند. این مسئله ممکن است شما را درگیر پرونده های دیگری نماید و عدم آشنایی با مسائل حقوقی نیز به ضرر شما تمام گردد. بنابراین بهترین کار ممکن این است که در اولین فرصت به وکیل متخصص الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنید.