مطالب توسط adlmehvar

اعلام آمادگی به تمکین

اعلام آمادگی به تمکین : در ابتدا باید برای شما عزیزان توضیح دهیم که تمکین اعم از عام و خاص به چه معنا هستند ؛ هرچند که قبلاً در مقاله جدا به نام تمکین که در همین وبسایت قابل مطالعه است برای شما عزیزان به طور مفصل توضیح داده شد اما به اختصار به توضیح […]

الزام به تهیه مسکن

الزام به تهیه مسکن  : در واقع زندگی زناشویی و رابطه وجیت نیامند انواع و اقسام گذشت ها و فداکاری ها میباشد و الزامات از طریق قانون و … در زندگی زناشویی راهی ندارد و بهتر است که تمامی تصمیمات با توافق طرفین و یا حد امکان با کمک مشاور صورت گیرد اما در جایی […]

نکات حقوقی در دوران نامزدی

نکات حقوقی در دوران نامزدی : در ابتدا قبل از توصیف نامزدی به پرداختن به اوصاف خواستگاری میپردازیم. نکات خواستگاری طبق قانون مدنی هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستاری نمود و به زبان عامیانه خواستگاری عبارت است از آنکه از زنی تقاضای ازدواج شود. در مواردی نیز خواستگاری ممنوع است […]

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح  : همانطور که میدانید طبق قانون مدنی عقد نکاح جز عقود رضایی محسوب میشوند یعنی نیازی به تشریفات خاصی ندارند و به صرف ایجاب و قبول واقع میشوند ؛ اما از آنجایی که مبحث مهمی به نام نظم عمومی چه در قانون و چه در عرف مطرح میشود […]

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

اثبات مالکیت : اگر سری به دادگاه ها بزنید و یا اگر از وکلای دادگستری سوال کنید ، متوجه میشوید که بیشترین دعاوی مربوط به اختلاف در مالکیت بر سر یک ملک هستند . بدین معنا که دو یا چند نفر هرکدام ، ادعای مالکیت ملکی را دارند و در پی اثبات آن هستند. در […]

دستور موقت

دستور موقت یا همان دادرسی فوری یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه اگر راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد ، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد. اوصاف دستور موقت ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن صدور یک قرار تامینی است. ماهیتاً امری فوری است و […]

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد : اقاله در لغت به معنای بخشیدن ، گذشت کردن ، فسخ معامله با رضایت طرفین می باشد و در اصطلاح حقوقی به تراضی دو طرف بر زوال عقد و آثار آن نسبت به آینده گفته شده است. اقاله در مبحث سقوط تعهدات قانون گفته شده است و عملی […]

راه های قانونی استرداد جهیزیه بعد از طلاق

استرداد جهیزیه بعد از طلاق : با آنکه در قانون مدنی آمده است که تامین وسایل برای زندگی بر عهده زوج میباشد اما در ایران با توجه به عرف و اقتضای جامعه ، بعد از عقد و برای آماده سازی زندگی مشترک تامین وسایل زندگی بر عهده زوجه و خانواده زوجه میباشد که به این […]

مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی : شاکی به کسی گفته میشود که در دادسرا و یا دادگاه کیفری ، تعقیب متهم را درخواست میکند که اگر مطالبه ضرر و زیان به همراه جنبه کیفری جرم داشته باشد ، به او مدعی خصوصی گفته میشود. دعوای خصوصی نیز منظور آن جنبه از دعوی است که واجد […]

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه : حذف نام همسر پس از طلاق یکی از دغدغه هایی است که امروزه اکثرا در مورد آن از مشاورین حقوقی گروه وکلای عدل محور سوال میپرسند و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم این مقاله را برای شما بنویسیم و به بسیاری از ابهامات و سوالات شما پاسخ دهیم. […]