اسناد رسمی چیست ؟

در این بخش در خصوص اسناد رسمی و اسنادی که ثبت آن ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی میباشد صحبت کرده و آثار آن ها را بررسی میکنیم. همچنین به شما پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر در خصوص اسنـاد رسـمی به مقاله دفاتر اسناد رسمی در همین وبسایت مراجعه فرمایید. و مطالعه کنید و سپس با ما همراه باشید تا در خصوص اسنـاد رسـمی به شما توضیح دهیم.

اسناد رسمی چیست ؟

چه اسنادی اسناد رسمی هستند؟

اسنادی که در اداره ثبت اسناد به ثبت میرسند اسناد رسمی هستند. و از ویژگی هایی برخوردار میباشند که اسناد عاید از آن ویژگی ها برخوردار نیستند. ثبت برخی از اسناد اجباری و ثبت دیگر اسناد الزامی میباشد. البته لازم به ذکر است که اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد بوده و مواردی نظیر معامله عین و منافع املاک ثبت شده اجباری و الزامی میباشد.

سردفتر در ثبت اسند چه مواردی را رعایت میکند؟

سردفتر در خصوص ثبت اسناد دو وظیفه بسیار مهم دارد که عبارتند از:

 1. مسئولیت احراز هویت ثبت کنندگان را برعهده دارد .که باید مطابق اوراق سجلی احراز هویت کند. و اگر نتواند و یا در احراز هویت تردید نماید باید دو شخص معتمد و معروف را برای احراز هویت احضار کند و حضور این دو فرد را در سند قید نماید.
 2. مسئولیت احراز صحت ثبت اسناد میباشد. که در خصوص اشخاص بی سواد باید یک فرد معتمد و با سواد را بیاورد و در خصوص شخص نابینا و یا گنگ حضور فردی که زبان اشاره میداند الزامیست. در خصوص افرادی که فارسی نمیدانند و سردفتر هم زبان او را نمیداند حضور شهود الزامی است. و چنانچه شهود نیز زبان فرد را ندانند مترجم رسمی احضار میشود و حضور میابد.

ضمانت اجرای عدم ثبت اسناد در موارد الزامی

در خصوص ثبت اسناد در دفاتر اسـناد رسـمی در مواردی که الزامی هستند. نظیر عین و منافع املاک ثبت شده و یا در خصوص عین و منافع املاک ثبت نشده یا هبه نامه یا صلح نامه یا شرکت نامه در مواردی که اداره ثبت وجود داشته یا دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده باشد. و یا رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند. چنانچه به ثبت نرسند ضمانت اجرای این دسته از اسناد آن است که در محاکم و ادارات به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند.

موارد ممنوعیت سردفتر از ثبت اسناد

 1. سردفتر موظف است اسناد را مطابق مقررات تنظیم نمیاد اما در برخی از موارد از تنظیم سند ممنوع میباشد. که عبارتند از:
 2. سندی که برای شخص سردفتر یا افراد تحت ولایت یا قیمومیت یا وصایت سردفتر باشند.
 3. تنظیم اسناد برای محجورین و ممنوع التصرف ها(نظیر فرد ورشکسته) مگر توسط قائم مقام آنان.
 4. زمانی که سردفتر امکان احراز هویت را نداشته باشد.

آثار اسناد رسمی

اسنـاد رسـمی دو آثار بسیار مهم دارند که در ادامه توسط وکیل امور ثبتی به آن ها خواهیم پرداخت.

 1. اولین آثار سند رسمی اعتبار و رسمیت آن اسناد است. که این اسناد دارای رسمیت مطلق میباشند و نه تنها در مقابل طرفینن سند قابل اعتبار هستند بلکه در مقابل ثالث هم رسمیت دارند. همچنین از آثار اعتبار و رسمیت اسناد آن است که در محاکم قابلیت انکار و تردید ندارند و فقط میتوان نسبت به آنان ادعای جعل نمود.
 2. دومین اثر اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن است یعنی آنکه مفاد سند رسمی بدون نیاز به حکم هیچ دادگاهی میتواند اجرا شود و کافی است. به اداره ثبت مراجعه کرده و درخواست اجرائیه نمایید و سردفتر در صورت صحیح بودن درخواست شما ، دستور اجرا را صادر مینماید.

مطالبه وجه رسید عادی

مطالبه وجه رسید عادی: یکی از انواع دعاوی طرح شده در دادگاه ها، دعوی مطالبه وجه رسید عادی است. از جمله اسناد عادی که میان عموم مردم بسیار رایج است، میتوان به فاکتور فروش و رسید عادی یا دستی اشاره نمود که اغلب هم دارنده رسید عادی برای مطالبه آن به مشکل بر می خورد . وکیل متخصص حقوقی گروه عدل محور بر آن شد تا توضیحاتی در باره نحوه مطالبه وجه رسید عادی و سایر موضعات کاربردی در این زمینه را برای شما عزیزان مطرح نماید. در ضمن جهت کسب مشاوره حقوقی رایگان می توانید با شماره 09305297504 تماس بگیرید .

مطالبه وجه با استناد به اسناد عادی:

سند عادی عبارت است از نوشته ای که مردم در میان یک دیگر تنسیق مینمایند. اسناد عادی باید به گونه ای باشد که به هنگام اقامه ی دعوی در دادگاه مورد استناد واقع گردد.

سند عادی ممکن است در بر گیرنده ی وجوهی باشد که به هر دو طرف و یا یک طرف سند، مربوط شود. مطالبه ی وجه با استناد به اسناد عادی باید از طریق ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی مورد بررسی واقع گردد.پس از رسیدگی از سوی مرجع ذی صلاح، بدهکار محکوم به پرداخت وجه نیز خواهد شد.

مطالبه وجه رسید عادی

خسارت تأخیر در پرداخت وجه اسناد عادی

در ارتباط با خسارت تأخیر در پرداخت وجه اسناد عادی، قانونگذار، طلبکار را از هنگامی که وجه دین را درخواست نموده، او را جایز در راستای دریافت خسارت دانسته است.

عناصر دعوی مطالبه وجه با استناد به اسناد عادی

1- در اختیار داشتن سند.

یکی از مهم ترین عناصر مطالبه ی وجه با استناد به سند عادی، در اختیار داشتن سند و یا مدرکی است که دلالت بر خواسته ی خواهان نماید.
هم مانند:

 • رسید اخذ وجه.
 • فاکتور فروش جنس.
 • رسید پرداختی.
 • فیش کارت به کارت (انتقال وجه).
 • در اختیار بودن دو شاهد که طلبکار بودن خواهان را اثبات نماید.
 • اقرار از سوی خوانده.
 • سررسید مؤعد بدهی.
 • رسیدن تاریخ پرداخت وجه.
 • عدم پرداخت وجه از سوی بدهکار.

2- فرا رسیدن مؤعد طلب

یکی دیگر از شروط در راستای طرح دعوی به جهت مطالبه ی وجه از طریق استناد به اسناد عادی، فرا رسیدن مؤعد طلب است. بنابراین فردی نمیتواند در صورت عدم فرا رسیدن مؤعد طلب، آن را از بدهکار خواستار گردد.

3- مشروط نبودن طلب

طلب شما از فردی دیگر باید به صورت منجز باشد. به هنگامی که مطالبه ی وجه از سوی شما با استناد به اسناد عادی به صورت مشروط به شرطی باشد، ابتدا باید آن شرط تحقق یابد.

4- از بین نرفتن تعهد مالی

پرداخت طلب به واسطه ی بدهکار از جمله تعهدات مالی محسوب میشود.
ممکن است بنا بر دلایلی تعهد مالی ساقط شده و از بین برود. در چنین حالاتی طلبکار به جهت دستیابی به طلب خود، نمیتواند اقامه ی دعوی نماید.

راههای مطالبه وجه اسناد عادی

مطالبه ی وجه به هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که یک شخص از فردی دیگر طلبی را دارد ولیکن بدهکار ضمن تعین مهلت، نسبت به پرداخت وجه نتوانسته عمل نماید و یا به عمد از پرداخت وجه خودداری نموده است.
از این رو طلبکار از طریق مراجعه به مراجع قضایی میخواهد نسبت به دریافت وجه خود اقدام نماید.
مطالبه وجه با استناد به اسناد عادی، ممکن است از طریق شیوه های زیر صورت پذیرد:

مطالبه وجه با استناد به رسید: به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی یک رسید که از جانب بدهکار به امضاء رسیده و ممهور شده است، طلب خود را خواستار میگردد.

مطالبه وجه با استناد به فاکتور فروش: به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی یک فاکتور فروش که از جانب خریدار به امضاء رسیده است، طلب خود را خواستار میگردد.

1-مطالبه وجه با استناد به معاهدات وتعهدات مالی

به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی یک معاهده که با بدهکار منعقد نموده است، طلب خود را خواستار میگردد.

2-مطالبه وجه با استناد به چک

به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی یک چک برگشتی که از جانب بدهکار در اختیار دارد، وجه چک را خواستار میگردد.

3-مطالبه وجه با استناد به سفته

به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی واخواست سفته و یا بدون آن، وجه سفته را خواستار میگردد.

4-مطالبه وجه با استناد به پرداخت به صورت دستی و در اختیار داشتن دو شاهد

به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی دو شاهد، طلب خود را خواستار میگردد.

5-مطالبه وجه با استناد به انتقال وجه به صورت کارت به کارت

به این هنگام طلبکار ضمن ارائه ی فیش بانکی، دریافت پرینت از بانک، طلب خود را خواستار میگردد.

طریقه ی رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه

پس از تنسیق دادخواست مطالبه ی وجه از سوی شما، در شهر تهران و یا مراکز سایر استان ها، از طریق مراجعه به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، میتوانید نسبت به ثبت رسانیدن دادخواست گام بردارید.

مبلغ دادرسی با استناد به میزان وجه در دعاوی مالی و دعاوی مطالبه ی وجه پرداخت میگردد. به هنگامی که خواسته ی شما در دعاوی مطالبه وجه کمتر از دویست میلیون ریال باشد، دادخواست باید به شورای حل اختلاف تسلیم گردد.

پس از ثبت دادخواست از سوی شما در دفتر دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف، به هنگام کامل بودن دادخواست ارائه شده از سوی شما، رئیس دادگاه وقت رسیدگی به دادخواست را معین خواهد کرد.

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

اثبات مالکیت : اگر سری به دادگاه ها بزنید و یا اگر از وکلای دادگستری سوال کنید ، متوجه میشوید که بیشترین دعاوی مربوط به اختلاف در مالکیت بر سر یک ملک هستند . بدین معنا که دو یا چند نفر هرکدام ، ادعای مالکیت ملکی را دارند و در پی اثبات آن هستند.

در پی این اختلافات و این ادعا ها ، راه حل آن است که هر کسی که مدعی مالکیت است با استفاده از دلایل اثباتی همانند سند و … بتواند ادعای خود را نزد قاضی اثبات کند.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت

دلایل اثباتی عبارتند از :

 • سند
 • شهادت
 • تصرف
 • وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

که به اختصار به توضیح یکایک آنان میپردازیم

سند

با توجه به قانون ثبت املاک و رویه قضائی ، دادگاه اصولا ادعای کسی را میپذیرد که سند ملک متعلق به او باشد و در دفتر ثبت املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد.

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

شهادت :

اثبات مالکیت با شهادت شهود نیز امکان پذیر است هرچند که قدرت اثباتی آن به اندازه سند نیست و شهادت هر شاهدی نیز پذیرفته نمیشود اما باز با این حال تحت شرایطی میتوان ماکیت را با شهادت شهود ثابت نمود.

تصرف :

یکی از مزایای وجود تصر سابق و تکیه بر آن در دادگاه آن است که قانون در پی حمایت از متصرف فعلی در آمده است و بار اثباتی دعوی بر عهده کسی است که معتقد است متصرف ، مالک نمیباشد و تصرف وی غاصبانه است که در اینگونه موارد مدعی میتواند با سند و یا شهادت شهود و دیگر امارات ثابت کند که متصرف فعلی حقی بر ملک ندارد وگرنه طرح دعوی وی مسموع نخواهد بود.

البته شایان ذکر است که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

وجود قرارداد :

در اینجا استناد به این اماره و دلیل زمانی رخ میدهد که خواهان دارای سند رسمی نباشد و به سندی عادی همانند قراردادی که به ثبت نرسیده است استناد میکند . با ارائه قرارداد به دادگاه کار خواهان تمام شده و خوانده میتواند نسبت به قرارداد و سند عادی ادعای جعل ، انکار و یا تردید نماید و یا حتی نسبت به سند ارائه شده ایراداتی را مطرح کند همانند آنکه بنا به دلایلی بعد از تنظیم و انعقاد قرارداد بنا به دلایلی قرارداد فسخ ، اقاله و یا منفسخ شده است و پس از ارائه این دلایل به دادگاه دوباره نوبت خواهان است که از قرارداد و سند عادی خودش دفاع کند.

نکته مهم

یکی دیگر از مواردی که میتواند اماره ای مبنی بر مالکیت خواهان باشد طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی غیر منقول همانند املاک ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد حتی اگر هیچ یک از خواهان و خوانده در آن محل اقامت نداشته باشند و قاعده ی فوق قاعده ای امری است و نمیتوان بر خلاف آن تراضی نمود.

مدارک لازم جهت اقامه دعوی اثبات مالکیت

مواردی که بهتر است به همراه داشته باشید تا در دادگاه پیروز دعوی باشید و همچنین دادخواستی کامل به دادگاه ارائه دهید عبارتند از :

 • تصویر مصدق سند یا قرارداد
 • تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه
 • استماع شهادت شهود و مطلعین
 • درخواست استعلام
 • در صورت نیاز تحقیقات محلی

سخن آخر

دعاوی مربوط به مالکیت و املاک اصولا دعاوی بسیار پیچیده و سختی هستند و ما به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از هرگونه اقدامی با وکلای خبره مشاوره داشته باشید و از آنان کمک بگیرید. وکیل متخصص ملکی گروه وکلای عدل محور آماده خدمت رسانی در حوزه اثبات مالکیت به شما عزیزان میباشد.

نکات حقوقی نوشتن قرارداد

نکات حقوقی نوشتن قرارداد : برای نوشتن یک قراداد صحیح و قابل استناد که برای شما تبعات حقوقی و یا حتی کیفری نداشته باشد ، شما باید بدانید چه ارکانی مهم هستند و لازمه ی این ارکان چیست ؛ آنکه به چه مواردی باید در تنظیم قراداد دقت شود و چه مواردی را از ارکان اساسی قراداد نویسی دانست که در صورت بروز هرگونه مشکل ، بتوان با استناد به قرارداد ، ضمانت اجراهای آن را اعمال نمود.

نوع عقد

در درجه ی اول موضوعی که حائز اهمیت است آن است که شما نوع عقد و یا توافقی که به عنوان طرفین قرارداد با یکدیگر نموده اید را به دقت در قرارداد خود ذکر کنید .
مثلا اگر قصد بیع (خرید و فروش) آپارتمانی را در نظر دارید با تمامی جزئیات و ذکر جزئیات عقد بیع آن را در قراداد ذکر کنید.

طرف قرارداد

اینکه شما با چه کسی توافق برای انعقاد عقد مینمایید ، تعداد آنان و آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند بسیار حائز اهمیت میباشد.

موضوع قرارداد

آنکه موضوع قرارداد قرار است انجام کاری باشد و یا تعهد به انجام عملی و یا تعهد به تسلیم مالی و یا تسلیم اموالی و عقودی از این قبیل …

نکات حقوقی نوشتن قرارداد

اوصاف قراداد

هر قراردادی باید دارای دو نع از اوصاف باشد ؛ اوصاف اصلی و اوصاف فرعی

اوصاف اصلی

اوصاف اصلی آن دسته از اوصافی هستند که اگر در هر قراردادی رعایت نشوند آن قرارداد باطل است حتی اگر طرفین به آن تراضی کنند ؛ همانند مالیت داشتن ، منفعت عقلایی داشتن ، نامشروع نبودن

اوصاف فرعث

اما اوصاف فرعی اوصافی هستند که با تراضی طرفین به وجود می آیند که اگر رعایت نشوند و در قرارداد نوشته شده باشد و تراضی طرفین مکتوب شده باشد ، میتواند برای مشروط له حق فسخ ایجاد کند.

مدت قرارداد

در برخی از عقد ، ذکر مدت قرارداد از ارکان صحت آن قرارداد میباشد همانند عقد اجاره که اگر مدت نداشته باشد باطل است و حتماً باید مدت آن در قرارداد ذکر شود.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد یا به اصطلاح حقوقی تر همان ثمن معالمه ، مبلغ و یا مالی است که در برابر مال دیگر و یا خدمات ارائه میشود که میزان ، نوع ، جنس و اوصاف آن به طور دقیق باید در قرارداد ذکر شود تا در صورت عدم وصول ثمن ، ضمانت اجرا داشته باشد.

شروط در قرارداد

ممکن است طرفین برای قرارداد خود شروطی داشته باشند همانند بیع آپارتمان به شرط قبول وکالت طرف مقابل برای بایع.
این شروط که به سه نوع شرط فعل ، شرط صفت و شرط نتیجه تقسیم بندی میشوند و از حیث ضمانت اجرا آثار مختلفی دارند باید در قرارداد ذکر شوند تا در صورت عدم حصول شرط ، بتوان ضمانت اجراهای آن ها بر مشروط علیه اعمال کرد.

حق فسخ

برخی از عقود لازم هستند و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر در صورت اثبات شرایط خیارات.
اما در برخی موارد طرفین با تراضی یکدیگر در قرارداد شرط فاسخ و شرط خیار را گنجانده که در صورت حصول آن شرط چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی قابلیت فسخ معامله وجود داشته باشد.
این شرط خیار و شرط فاسخ نیز باید در قرارداد ذکر شوند.

فورس ماژور

بند فورس ماژور بند بسیار مهمی در قرارداد ها میباشد که اصولا به آن توجهی نمیشود ، مثلا آنکه در شرایطی همانند کونا که کسب کارها تعطیل میشود ، در هنگام پرداخت اجاره بها ، تمدید مدت قرارداد ، رسیدن اجل پرداخت ثمن و … چه باید نمود که اگر در قرارداد ذکر نشود نیز فورس ماژور قابل استناد است اما بهتر آن است که ذکر شود.

محل تنظیم قرارداد

محل تنظیم قرارداد از حیث صلاحیت محاکم علی الخصوص در قرارداد های اموال منقول تاثیر بسزایی دارند و حتما باید در قرارداد ذکر شوند تا اثبات آن برای هیچ یک از طرفین مشکل ساز نباشد.
گروه وکلای عدل محور آماده ارائه خدمات در خصوص مشاوره تنظیم قرارداد و تنظیم قرارداد های شما عزیزان و حضور به عنوان وکیل حقوقی ، مشاور و ناظر در محل انعقاد قرارداد شما میباشد.

ثبت شکواییه و دادخواست

شکواییه و دادخواست و موارد مندرج در آن

دادخواست

هر دادخواستی برای آنکه مورد قبول واقع شود و به مرحله رسیدگی برود دارای مندرجاتی است که برگه چاپی مخصوص دادخواست باید نوشته شود که فقدان برخی از آنان موجب ابطال آن و فقدان برخی از آنان موجب اخطار رفع نقص از سوی دادگاه میشود ، برخی از آنان نیز الزامی هستند اما ضمانت اجرایی برای آن ها در قانون پیش بینی نشده است.

سه رکن اصلی دادخواست

خواهان

خواهان همان مدعی می باشد که طرح دادخواست نموده و چیزی را از دادگاه برای خود میخواهد.

خوانده

خوانده کسی است که خواهان حضور او را الزامی دانسته و در و دعوی علیه او اقامه میشود.

موضوع دادخواست

موضوع دادخواست که به آن خواسته یا موضوع دعوی نیز میگویند چیزی است که خواهان از دادگاه میخواهد.

از موارد دیگری که برای ارائه دادخواست وجود دارد میتوان به هزینه دادرسی اشاره کرد که با توجه به تمبر های مالیاتی در هر دعوایی با هر خواسته و دعاوی مختلف اعم از مالی و غیر مالی تفاوت دارد و حسب مورد هزینه مشخص و مخصوص به آن دعوی را دارد.

شکواییه و دادخواست

شرح دادخواست

پشرح دادخواست در واقع به توضیح و توصیف و مستندات و ادله های موضوع آن میپردازد ، اینکه دلیل طرح دعوی چه بوده و مستندات آن چه میباشد و ادله های موجود برای دعوی چه مواردی هستند.

درخواست

دقت داشته باشید که دادخواست نیز به نوعی درخواست است اما نیاز به تشریفات دارد اما برخی درخواست ها هستند که تقدیم دادگاه می شوند و نیازی به تشریفات دادخواست ندارند همانند :

 • درخواست تامین دلیل
 • درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
 • درخواست مهروموم
 • درخواست ترکه
 • درخواست تحریر ترکه
 • درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
 • درخواست صدور صلح و سازش
 • درخواست تاخیر اجرای حکم
 • درخواست تعیین قیم
 • درخواست تقسیم ترکه یا ارث

پس از تقدیم دادخواست و درخواست ها و ذکر موارد مندرج و اساسی در آن ، پرونده به مرحله رسیدگی و دادگاه ارجاع داده میشود و به آن رسیدگی میشود.

شکواییه

شکواییه برای شکایت از جنبه کیفری موضوع و یا عمل مجرمانه میباشد که همانند دادخواست الزامی به نوشتن آن در برگه های مخصوص چاپی وجود ندارد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری عدم نوشتن شکواییه در برگه های مخصوص نباید باعث عدم پذیرش شکایتی شود که در دادسرا مطرح میشود.

مواردی که باید در شکواییه ذکر شوند

شاکی

کسی است که شکایت را مطرح میکند و حضور متهم و مجازات او را از دادگاه میخواهد که اگر همراه مجازات جبران ضرر و زیان را نیز بخواهد ، به او مدعی خصوصی گفته میشود

موضوع شکایت

تاریخ و محل وقوع جرم

ضررو زیان وارده به مدعی

ادله وقوع جرم، اسامی و مشخصات شاهدان ومطلعان

مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید.

شکواییه برای طرح شکایت از جرائم قابل گذشت میباشد که با شکایت شاکی خصوصی و سپس ارجاع دادستان تحقیقات مقدماتی در خصوص آن شروع میشود و اگر بازپرس وقوع جرم را محرز تشخیص بدهد متهم را احضار کرده و به اون تفهیم اتهام میکند و در صورت نیاز از او تامین متناسب با جرم ارتکابی گرفته و سپس پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری اعم از کیفری یک یا دو متناسب با جرم ارتکابی ارجاع میدهد.

دقت داشته باشید که در تمام موارد باید مشخصات کامل خواهان و شاکی اعم از :

 • نام
 • نام خانوادگی
 • شماره تلفن
 • اقامتگاه
 • آدرس دقیق
 • کد پستی
 • نام پدر
 • و …

نوشته شود و همینطور در مورد خوانده و متشکی عنه نیز باید تمامی مشخصاتی را که از وی میداند همانند موارد بالا ذکر کند و رویه دادرسی را پیش ببرد.

همانگونه که قبلا گفته شد تنظیم شکواییه و داد خواست بسیار بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا کوچکترین اشتباهی ممکن است منجر به رد دادخواست ، ابطال دادخواست ، رد دعوی ، موقوفی تعقیب ، منع تعقیب و … شود. گروه وکلای عدل محور آماده ی ارائه هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص چگونگی تنظیم شکوائیه و دادخواست و قبول تنظیم انواع دادخواست و شکواییه در دعاوی مختلف اعم از حقوقی و کیفری میباشد.