وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

وکیل کلاهبرداری رایانه ای در غرب تهران : در این بخش قصد داریم به شما عزیزان در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای بگوییم. اینکه عناصر قانونی و مادی و معنوی آن چیست و برای تحقق این جرم چه انگیزه و سونیت خاص و عامی نیاز است. و تفاوت آن با کلاهبرداری رایانه ای چیست و مجازات آن چگونه تعیین میشود.

تعریف کلاهبرداری ساده

وکبل کلاهبرداری : کلاهبرداری ساده مطابق قانون مجازات اسلامی اینگونه معنا میشود. که به توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری ، کلاهبرداری گویند.

پس جرم کلاهبرداری باید دارای دو رکن توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری باشد. یعنی آنکه فرد کلاهبردار باید ابتدا از طریق توسل شدن به وسایل متقلبانه نظیر کارت ویزیت دروغین و مانور های متقلبانه و دروغین ، بزه دیده را گول بزند و سپس از این طریق و از طریق اغفال و فریب بزه دیده ، مال و اموال وی را ببرد.
این خلاصه ای از تعریف کلاهبرداری ساده میباشد.

وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای

تعریف کلاهبرداری رایانه ای

دقت داشته باشید که کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری از طریق رایانه بسیار تفاوت دارند و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت.

کلاهبرداری از طریق رایانه یعنی کسی از طریق رایانه و از طریق اینترنت و کامپیوتر و تکنولوژی بتواند به وسایل متقلبانه متوسل بشود و فردی را گول زده و فریب بدهد و از این طریق ، مال و اموال وی را ببرد.

وکیل کلاهبرداری رایانه ای : یعنی در واقع وسیله ارتکاب توسل به وسایل متقلبانه او برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ، رایانه بوده است.
اما کلاهبرداری رایانه ای یعنی اینکه کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به صورت غیر مجاز ، با ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد کردن و … و به تبع آن مختل کردن داده ها یا متوقف کردن آن ها . بتواند وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی را برای خودش و یا برای دیگری تحصیل کند.

پس همانطور که دیدید عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای آن است. که فرد با انجام دادن اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو و … که در بالا گفته شد بتواند داده های رایانه ای دیگران را مختل و یا متوقف کند و از طریق آن وجه یا مال یا … را تحصیل کند.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای

مطابق قانون جرایم رایانه ای ، مجازات کلاهبرداری رایانه ای اینگونه تعیین شده است:

 1. رد مال.
 2. حبس از یک تا پنج سال.
 3. جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال.

دادگاه باید حکم به رد مال بدهد اما میتواند 2 یا 3 را انتخاب کرده و یا حکم به هر دو مجازات بدهد.

اعتراض ثبتی چه شرایطی دارد ؟

اعتراض ثبتی : برای اطلاعات و آگاهی بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم در ابتدا به مقاله ” آگهی ثبتی ” در همین وبسایت که توسط تیم حقوقی عدل محور تهیه و تنظیم شده است. مراجعه و مطالعه فرمایید و سپس با ما همراه باشید.

همانگونه که پیشتر به شما گفتیم برای ثبت املاک با شناسه و شماره مشخص در دفاتر املاک که منحصراً به نام شخص معینی به ثبت برسد. نیاز به انجام عملیات مقدماتی داریم که متشکل از چهار گام و چهار انتشار آگهی بود که اعم هستند از.

 • آگـهی ثبت عمومی
 • آگهی مقدماتی
 • آگهـی نوبتی
 • آگهی تحدید حدود.

چنانچه این چهار آگهی منتشر گردد و در پایان نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت نگیرد. عملیات مقدماتی پایان میابد و هیچ دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به آن ملک مورد قبول واقع نمیشود.

حال در این مقاله به این خواهیم پرداخت که اعـتراض ثبـتی چیست و چنانچه اعـتراض ثبـتی صورت گیرد چه اتفاقی می افتد.

اعتراض ثبتی

در اعتراض ثبتی به چه چیزی اعتراض میشود؟

در اعتـراض ثبتـی اصولا به 3 چیز اعتراض میگردد

 1. اعتـراض به تقاضای ثبت.
 2. اعـتراض به حدود.
 3. اعتـراض به حقوق.

چه کسانی حق اعتراض ثبتی را دارا میباشند؟

چنانچـه اعتراض نسبت به اصل تقاضای ثبت باشد. هرکسی امکان اعـتراض ثبـتی را دارا میباشد که مرجع اعتراض آن اداره ثبتی است که در آگهی نوبتی نام آن ذکر شده است. و فرصت آن به مدت 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی میباشد.

چنـانچه اعتراض نسبت به حدود باشد. فقط مجاورین و متقاضیانی که در روز تحدید حدود غایب بودند میتوانند اعـتراض ثبـتی کنند و مرجع آن اداره ثبتی است که در آگهی نوبتی ذکر شده است. و مدت زمان آن 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود میباشد.

چـنانچه اعتراض نسبت به حقوق باشد ؛ کسانی که مدعی دارا بودن حق و حقوقی نسبت به آن ملک میباشند میتوانند اعتراض کنند. و مرجع اعـتراض ثبـتی ، اداره ثبتی است. که نام آن در آگهی نوبتی ذکر شده است و مدت زمان آن نیز 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود میباشد.

نکته مهم:

دقت داشته باشید که در اعتراض به حدود و حقوق ، بعد از اعتراض افرادی که خود را محق میدانند. باید در دادگاه اقامه دعوی کنند و ظرف 90 روز مدارک اعتـراض ثبـتی خود را به دادگاه تحویل دهند.

چنانچه دادگاه اعتـراض ثبتـی را وارد تشخیص بدهد به دعوت رئیس ثبت و رئیس دادگاه عمومی نسبت به اعتراض تصمیم مقتضی را میگیرد.

مواردی که حق اعتـراض ثبـتی را ساقط میکند

 • چنانچه مواردی که ذکر میشود وجود داشته باشد ، اعتـراض ثبتـی توسط رئیس اداره ثبت رد میگردد.
 • چـنانچه اعتراض به حدود توسط فرد و مالک غیر مجاور صورت گرفته باشد.
 • چنانچه فرد با همان حدود سابق در اعتراض به حدود ، سند مالکیت گرفته باشد.
 • چنـانچه فردی به موجب سند رسمی حق اعتراض ثبتی خود را ساقط کرده باشد.

آگهی های ثبتی و نکات مهم حقوقی آن

تعریف آگهی های ثبتی : در این مبحث قصد داریم به شما عزیزان در خصوص آگهای هایی که در خصوص ثبت املاک توسط سازمان ثبت منتشر و آگهی میشود صحبت کنیم. اینکه اصلا این دسته از آگهای های برای چه هستند و سازمان ثبت املاک چه وظایفی در قبال مردم دارد.

سازمان ثبت املاک

سازمان ثبت املاک در خصوص حقوق املاک به عنوان زیر مجموعه ای از قوه قضائیه ، سه وظیفه اصلی دارد.
حقوق ثبت املاک وظیفه دارد در خصوص چگونگی به ثبت رسیدن املاک تعیین و تکلیف کند همچنین وظیفه صدور سند مالکیت نیز بر عهده سازمان ثبت محل وقوع ملک میباشد. که از دیگر وظایق سازمان ثبت بوده و همچنین اگر قرار باشد تغییری در وضعیت املاک رخ دهد و ایجاد شود. در حدود اختیارات و وظایف سازمان ثبت میباشد.

آگهی های ثبتی

چرا سازمان ثبت اقدام به انتشار آگهی میکند؟

وکیل متخصص امور ملکی : سازمان ثبت برای ثبت عمومی املاک موظف است که اقدام به انتشار آگهی نماید. ثبت عمومی مسئله ای عمومی و همگانی است و تمامی مردم در قبال سازمان ثبت و سازمان ثبت در قبال مردم برای ثبت عمومی مسئولیت دارند. و همچنین ثبت عمومی از آن دسته از مواردی است که در قانون ثبت املاک اجباری تشخیص داده شده است.

اولین اقدام برای ثبت عمومی املاک

اولین اقدام برای ثبت عمومی املاک ، انجام عملیات مقدماتی میباشد.
عملیات مقدماتی آن دسته از عملیات میباشند. که در زمان و موعد معین توسط متقاضی ثبت و سازمان ثبت انجام میشود تا ملکی با شناسه و شماره مشخص در دفاتر املاک ، منحصراً به نام شخص معینی به ثبت برسد.

مراحل عملیات مقدماتی آگهی های ثبتی

مرحله اول

اولین گام برای انجام عملیات مقدماتی که منجر به ثبت ملک به صورت انحصاری به نام شخص معینی گردد. آن است که قبل از اقدام به ثبت عمومی و هنگام تصمیم به ثبت ، قوه قضائیه اعلام عمومی کند. که قصد ثبت املاک فلان ناحیه را دارد و این اعلامیه را یکبار در روزنامه کثیرالانتشار ثبت نماید. که به آن آگهی ثبت عمومی گویند.

در این فاصله اداره ثبت وظیفه دارد که هم به اداره اوقاف اطلاع بدهد. که ثبت این ناحیه شروع شده است و هم اقدام به پلاک کوبی کند و هم اظهار نامه را میان املاک و متصرفین مالکانه آنان توزیع کند.

دقت داشته باشید که توزیع اظهارنامه بعد از پلاک کوبی صورت میگیرد. و برای هر پلاک یک اظهار نامه ارسال میشو که متقاضی ثبت باید آن را کامل نموده و به اداره ثبت ارجاع بدهد.

مرحله دوم

دومین گام برای انجام عملیات مقدماتی انتشار آگهی مقدماتی میباشد که بعد از آگهی ثبت عمومی و قبل از اقدام به ثبت عمومی منتشر میشود. و در خصوص حدود و نواحی که باید به ثبت برسند صحبت میکند. که سه نوبت در اول و پانزدهم و سی ام هر ماه در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میگردد.

مرحله سوم

سومین گام برای انجام عملیات مقدماتی انتشار آگهی نوبتی میباشد.آگهی نوبتی مهم ترین آگهی ثبتی است. که در طول ثبت عمومی و عملیات مقدماتی منتشر میگردد. در آگهی عمومی به نوع ملک ، پلاک ثبتی و وضعیت متقاضی ثبت اشاره میشود اما دقت داشته باشید که بر خلاف آگهی مقدماتی که در خصوص حدود و حقوق ملک نظیر حق ارتفاق صحبت میشد. در آگهی نوبتی صحبتی از حدود و حقوق نمیگردد.

آگهی نوبتی در دو نوبت به فاصه سی روز منتشر میگردد و هم الصاق شده و هم در روزنامه کثیرالانتشار درج میشود.
دقت داشته باشید که اگر متقاضی ثبت و یا ثالث به آگهی نوبتی اعتراضی داشته باشد باید به هیئت نظار مراجعه کند و هیئت نظار مرجع رسیدگی به اعتراض و اصلاح آگهی نوبتی میباشد که رای هیئت نظارت در خصوص آگهی نوبتی قابل تجدیدنظر در شورای ثبت نمیباشد.

وکیل امور ثبتی : با وجود اینکه ذکر شد که آگهی نوبتی در دو نوبت و در فاصله سی روز منتشر میشود اما اگر مطابق نظر هیئت نظارت ، اگهی نوبتی اصلاح گردد فقط در یک نوبت منتشر میشود.

مرحله چهارم

چهارمین گام برای عملیات مقدماتی آگهی تحدید حدود میباشد.آگهی تحدید حدود در واقع نوعی دعوت از اشخاص متقضای ثبت ، مجاورین آنان و اگر ملک در جوار ملک دولتی بوده باشد از نماینده دولت میباشد که در تاریخ معین بیایند و حدود ملک مورد تقاضای ثبت را مشخص نمایند.فاصله دعوت تا حضور باید بین 20 تا 60 روز باشد و فقط یکبار این آگهی منتشر میگردد.در نهایت تحدید حدود با توضیحات متقاضی ثبت صورت میگیرد و اگر وی حاضر نبود با توضیحات مجاورین و چنانچه هیچ کدام حضور نداشته باشد ، تحدید حدود تجدید میشود.

پس از اتمام این مراحل چنانچه نسبت به ملک اعتراض ثبتی صورت نگیرد عملیات مقدماتی به پایان رسیده و هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری نسبت به ملک پذیرفته نمیشود.

صفر تا 100 مراحل گرفتن گواهی تجرد

گرفتن گواهی تجرد چه مراحلی دارد ؟ ممکن است بخواهید گواهی تجرد دریافت کنید؛ برای این کار باید مراحل گرفتن گواهی تجرد را با صورت قانونی و گام به گام سپری نمایید؛ این را هم بگوییم که گرفتن گواهی تجرد کار دشواری نیست و به راحتی می توانید این گواهی را دریافت کنید. گواهی تجرد در معنای واقعی خود با گواهی تجرد در عرف جامعه متفاوت است. این مسئله را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

صفر تا 100 مراحل گرفتن گواهی تجرد

گواهی تجرد چیست ؟

گـواهـی تجـرد زمانی صادر می شود که متقاضی در علقه زوجیت هیچ فردی نباشد. بسیاری از مردم جامعه این گواهی را چیزی شبیه به سلامت بکارت می دانند. بدین صورت که یک فرد باید تابحال ازدواج نکرده باشد. تا بتواند گواهی تجرد را دریافت نماید این در حالیست که قضیه اصلا از این قرار نیست. گواهی تجرد حتی برای افرادی که مطلقه و بیوه هستند صادر می شود. با این تفاوت که پیشینه موجود در این گواهی ثبت می شود. و افراد ذی نفع از این پیشینه مطلع می شوند.

چرا باید گـواهی تجـرد بگیریم؟

کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند ممکن است به دفعات نیاز به دریافت گواهی تجرد داشته باشند. اصولا در خارج از کشور وضعیت تاهل افراد از طریق این گواهی تایید می گردد اما در داخل کشور این گونه نیست و صرفا در موارد محدودی نیاز است تا گواهی تجرد صادر گردد.

از جمله این موارد می توان به درخواست گواهی تجرد از جانب خانواده دختری که از ایشان خواستگاری کرده اید اشاره نمود یا مشاغلی که شما را ملزم می کنند تا از این طریق وضعیت تجرد خود را اثبات کنید. در این گواهی تمام موارد درج می شود که از جمله آن ها فسخ نکاح، بطلان ازدواج، طلاق، متارکه، فوت همسر یا عدم ازدواج به صورت مطلق می باشد.

برای گرفتن گواهـی تجـرد به کجا مراجعه کنیم؟

در ابتدا باید مشخص کرد که گواهی تجرد را از کجا درخواست کنید؟ همچنین لازم است با محل صدور این گواهی آشنا شده و سپس مراحل گرفتن گواهی تجرد را از سر بگیرید. گواهی تجرد اصولا در اداره ثبت احوال محلی درخواست می شود. افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند باید به کنسول گری ها و سازمان های مربوط به امور ایرانیان مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایند.

امکان تقاضای گواهی تجرد به صورت آنلاین نیز وجود دارد. برای این کار باید به وب سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور رفته و درخواست خود را ثبت نمایید. اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه نیز یکی دیگر از مکان هایی می باشد که مبادرت به صدور گواهی تجرد می نماید.

وکیل گواهی تجرد

شما می توانید برای تقاضای گواهی تجرد به وکیل حقوقی نیز مراجعه کنید. اگر قرارداد معتبری میان شما و وکیل مورد نظر امضا گردد وی می تواند مراحل گرفتن گواهی تجرد را گام به گام انجام دهد. مسئله اصلی تعیین حدود اختیارات وکیل است. به عنوان مثال اگر شما صرفا وکالت در درخواست گواهی تجرد را امضا کنید محدوده اختبارات وکیل کاهش یافته و برای دریافت و تحویل گرفتن گواهی تجرد باید شخصا به اداره مورد نظر مراجعه نمایید. بهتر است در همان وهله اول یک وکالت تام در امر مورد نظر (گرفتن گواهی تجرد از تقاضا تا تحویل) را به وکیل خود بدهید.

نحوه گرفتن گـواهی تجـرد

تحویل گواهی تجرد صرفا در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به آدرس :تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد. بنابراین نمی توانید برای دریافت گواهی تجرد به اداره ثبت احوال مراجعه کنید. این امر ضرورت مراجعه شما به وکیل امور حسبی را افزایش می دهد.

مدارک لازم برای گرفتن گواهی تجرد

 • مدارک هویتی از جمله شناسنامه متقاضی
 • یک نسخه فتوکپی شناسنامه
 • تکمیل فرم درخواست گواهی تجرد
 • پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری
 • ارائه وکالت نامه رسمی و قانونی برای دریافت یا تقاضای گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد

اگر در داخل ایران به گواهی تجرد نیاز دارید که نیازی به ترجمه آن نخواهید داشت. اما اگر برای اقامت، تحصیل یا اشتغال در خارج از کشور به گواهی تجرد نیاز دارید باید آن را ترجمه کنید. در این شرایط باید ترجمه گواهی تجرد توسط دارالترجمه رسمی صورت گرفته و بعد از تایید توسط دفتر امور مترجمان وزارت دادگستری، به تایید وزارت امور خارجه ایران نیز برسد. پرداخت هزینه های تایید و ترجمه نیز به صورت جداگانه صورت می گیرد.

قانون جدید طلاق توافقی 1400

قانون جدید طلاق توافقی : اگر شما و همسرتان تصمیم گرفته اید تا به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوید بنابراین باید قانون جدید طلاق توافقی را مرور کنید. کلیات این قانون با کلیات قانون طلاق توافقی قبل از سال 1397 تفاوتی ندارد اما جزییات و مراحل طلاق توافقی در قانون جدید با قانون سابق متفاوت است. بنابراین هیچ گونه تغییری در تعریف طلاق توافقی ایجاد نشده است. و قوانین حاکم نیز صرفا در جزییات موجود با یکدیگر متفاوت هستند. این مسئله را در ادامه بررسی می کنیم.

قانون جدید طلاق توافقی 1400

طلاق توافقی در قانون سابق و قانون جدید

در قوانین سابق امکان طلاق توافقی تنها در عرض چند روز وجود داشت. این مسئله باعث گردید تا میزان درخواست ها و احکام صادره مبنی بر طلاق توافقی افزایش یابد. و حفظ بنیان خانواده های اسلامی نیز در معرض خطر قرار گیرد. چنین مسئله ای نیاز به شور و مشورت داشت تا قوانین جدیدتر در این خصوص تصویب گردید. و امروزه امکان طلاق توافقی را به مدت سه الی چهار ماه افزایش داده اند.

در برخی از شرایط شاهد صدور حکم طلاق در کمتر از یک ماه نیز بوده ایم که این امر به وضعیت موجود و بهره مندی از وکیل طلاق توافقی باز می گردد. در برخی از شرایط نیز ممکن است پرونده طلاق توافقی به مدت یک سال یا بیشتر طول بکشد. اما در حالت کلی اصولا با یک پروسه سه الی چهار ماهه مواجه هستیم. افزایش مدت زمان طلاق توافقی ناشی از تصویب قانون جدید طلاق توافقی می باشد.

مراحل طلاق توافقی

طبق قانون جدید طلاق توافقی نیاز است تا مراحل ذیل را به صورت ترتیبی انجام دهید تا موفق به دریافت حکم طلاق و ثبت آن در دفتر خانه شوید. این مراحل عبارتند از:

 • مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق.
 •  مراجعه به بهزیستی برای شرکت در جلسات مشاوره صلح و سازش.
 • دریافت گواهی عدم امکان سازش یا عدم انصراف از طلاق.
 • مراجعه به دادگاه خانواده.
 • انشای شرایط طلاق و آثار مالی و غیر مالی طلاق توافقی.
 • صدور حکم طلاق.
 • مراجعه به دفترخانه ثبت طلاق.
 • اتمام عده در طلاق رجعی و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت طلاق.

شرایط طلاق توافقی

برای اینکه بتوانید به صورت توافقی طلاق بگیرید باید شرایط خاصی مهیا باشد در غیر این صورت باید به مقالات طلاق از جانب زن یا طلاق از جانب مرد مراجعه کنید. شرایط مربوط به طلاق توافقی در قانون جدید عبارتند از:

 • طرفین باید نسبت به طلاق توافقی رضایت داده باشند.
 • طلاق توافقی در چهارچوب قانون و توافق طرفین صورت می گیرد.
 • مراجعه به داوری ضرورت ندارد.
 • مراجعه به مشاوره صلح و سازش الزامی است.
 • تعداد جلسات صلح و سازش، 5 جلسه است که صرفا در شرایط خاصی قابل افزایش یا کاهش هستند.
 • خودداری از شرکت در جلسات مشاوره به عدم صدور گواهی و عدم رسیدگی به پرونده در دادگاه منجر می شود.
 • شرکت در جلسات مشاوره صلح و سازش به مدت 45 روز طول می کشد.
 • گواهی عدم انصراف از طلاق به مدت سه ماه اعتبار دارد. و اگر در این مدت برای طلاق توافقی اقدام نکنید این گواهی از اعتبار خارج می شود.
 • زوجه می تواند با دریافت وکالت در طلاق از مرد، امور مربوطه را انجام دهد. هرچند مرد در زمان طلاق یا ثبت آن حاضر نشود.
 • پرداخت هزینه های طلاق توافقی به صورت کاملا توافقی میان طرفین تقسیم می شود. مگر اینکه آن ها بخواهند به نحو دیگری میان خود توافق کنند.
 • گرفتن وکیل طلاق توافقی شما را از حضور در دفترخدمات الکترونیک قضایی، بهزیستی، دادگاه و حتی دفت ثبت طلاق معاف می کند.
 • اگر مرد راضی شود در ازای مهریه ، زن خود را به صورت توافقی طلاق دهد اما قبل از ثبت طلاق در دفترخانه یا دفترخدمات الکترونیک قضایی از این امر خودداری نماید و برای طلاق پشیمان شود. زن می تواند به مهریه خود رجوع کند اما اگر زن در یک قراداد جداگانه مبادرت به بذل مهریه کرده باشد. و چیزی از حق الطلاق هم در آن قرارداد درج نشده باشد نمی تواند نسبت به مهریه خود رجوع کند مگر اینکه از یک طریق دیگر بتواند اثبات نماید بذل مهریه در قبال دریافت حق طلاق بوده است.
 • برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی بهتر است. حتما به مشاوره حقوقی طلاق توافقی یا وکیل طلاق توافقی مراجعه نمایید.

میانجیگری کیفری و نکاتی که باید بدانید

میانجیگری کیفری : در این بخش قصد داریم در خصوص نهادی تحت عنوان میانجیگری کیفری با شما صحبت کنیم و بگوییم که این نهاد چیست . در کدام قانون در خصوص آن صحبت شده و در چه موردی تصمیم گیری میکند. و به بررسی این نهاد و آثار آن بپردازیم.

میانجیگری کیفری چیست ؟

میـانجیگری نهادی است که در سال 1392 وارد قانون شده و نهادی بسیار مفید و مورد بحث میباشد.
میـانجیگـری در لغتنامه های فارسی به معنی میان گری ، میانه گری ، شفاعت ، وساطت میباشد. و به میانجیگری کیفری یعنی صالح دانستن نهادی به غیر از مراجع قضائی و مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم.

میانجیگری کیفری

حال به نظر شما همچین چیزی ممکن است و امکان دارد که رسیدگی به جرایم را در صلاحیت نهادی به جز مراجع قضائی دانست؟در ادامه به شما خواهیم گفت.

میانجیگری در آیین دادرسی کیفری

وکیل کیفری : میانجیـگری کیـفری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق این قانون ، در ماده 82 اینچنین گفته شده است که فقط جرایم تعزیری و نه قصاص و حدود و دیات قابل ارجاع به ماینجیگری هستند. و از میان جرایم تعزیری نیز ، جرایم درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق باشد. قابل ارجاع به میانجیگری نیز می باشد.

چه جرایمی قابل ارجاع به میانجیگری هستند؟

مطابق قانون میتوان گفت که موارد زیر قابل ارجاع به میانجیگری هستند:

 • جرایم با مجازات حبس تا دو سال.
 • جـرایم با مجازات جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال.
 • جرایم با مجازات شلاق تا سی ضربه و تا نود و نه ضربه در منافی عفت.
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال.

میانجیگری کیفری چه کار میکند؟

در میانجیگری کیفری مقام قضایی به درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی ، این فرصت را به مدت دو ماه در اختیار متهم میگذارد تا گذشت و رضایت شاکی را کسب کند. و یا برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقداماتی را انجام دهد.

همچنین از آنجایی که شورای حل اختلاف در صلاحیت در خصوص صلح و سازش ، صلاحیت عام دارد مقام قضایی میتواند. متهم را به شورای حل اختلاف یا موسسات میانجیگری ارجاع دهد. تا برای حصول صلح و سازش میان متهم و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش کنند. که البته اگر مقام قضایی به میانجیگری یا شورای حل اختلاف موضوع را ارجاع بدهد. فرصت سه ماهه خواهد داد.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397 : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص احکام جزایی قانون صدور چک توضیح دهیم. احکام جزایی یعنی آن دسته از قوانینی که در قانون صدور چک مصوب 1397 تصویب شده اند و دارای جنبه کیفری بوده و دارای مجازات های کیفری اعم از حبس ، جزای نقدی و … میباشند. با وکیل چک عدل محور همراه باشید.

دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی

همانطور که میدانید در قانون صدور چک مصوب 1397 ، شما برای دریافت دسته چک سامانه صیاد و چک صیادی باید در ابتدا اعتبار سنجی بشوید و سپس با توجه به میزان اعتبار شما ، بانک مرکزی ایران مطابق با اعتبار شما برای میزان وجهی که شما میتوانید چک صادر کنید سقف تعیین میکند. و شما بیشتر از آن مبلغ نمیتوانید چک صادر کنید.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات 1397

حال چنانچه فردی با توسل به وسایل و شیوه های متقلبانه ، خود را متمکن و یا به نحو دیگری که نیست دارای تمکن بیش از حد نشان دهد. تا بتواند میزان اعتبار خود را برای صدور دسته چک بالا ببر و یا حتی با تبانی و همدستی با دیگری ، دریافت چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری را برای او آسان و تسهیل کند به مجازات زیر محروم میگردد:

وی تا مدت 3 سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و یا حتی استفاده از چک موردی محروم بوده و همچنین به جزای نقدی درجه پنج یعنی از 8 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان محکوم میشود.

صدور چک بلامحل

هرگاه کسی چکی صادر کند که بداند وجه و موجودی کافی برای پرداخت چک را نداشته و عامدانه و آگاهانه با توجه به وجه نقد موجود در حساب خود چک را صادر نماید ، مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده است که مجازات آن به شرح زیر میباشد:

 1. برای چک هایی که میزان وجه آن ها کمتر از ده میلیون ریال باشد. حبس تا حداکثر شش ماه.

 2. چک هایی که میزان وجه آن ها از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بوده. حبس از شش ماه تا یک سال.

 3. برای چک هایی که میزان وجه آن ها بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد. حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال.

صدور چک از حساب مسدود

هرگاه کسی با علم و اطلاع از اینکه حسابش بسته شده است. و دیگر نمیتواند از آن حساب استفاده کند. چکی صادر کند عمل او در حکم صدور چک بلامحل بوده و به شرح زیر مجازات میشود:

 1. برای چک هایی که میزان وجه آن ها کمتر از ده میلیون ریال باشد. حبس تا حداکثر شش ماه.

 2. چک هایی که میزان وجه آن ها از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بوده. حبس از شش ماه تا یک سال.

 3. برای چک هایی که میزان وجه آن ها بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد. حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال.

چک های بدون جنبه کیفری

در مطالبه وجه چک دقت داشته باشید که تمامی موارد بالا که دارای احکام جزایی هستند. در خصوص چک هایی صدق میکنند که شامل موارد زیر نباشند. و چنانچه چک دارای شرایط یکی از موارد زیر باشد. دارای جنبه کیفری نبوده و قابل تعقیب کیفری نمیباشد:

 1. اگر چک سفید امضا بوده باشد.
 2. اگر وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده باشد.
 3. چک بابت تضمین و یا حسن انجام معامله باشد.
 4. چنانچه چک بدون تاریخ صادر شود.
 5. چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر چک بوده باشد.

آنچه در رابطه با بیمه شخص ثالث باید بدانید

بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : در این مقاله قصد داریم به شما مواردی از قانون بیمه اجباری شخص ثالث را مطرح کنیم. که چنانچه بیمه گر و یا بیمه گزار این اعمال را مرتکب شوند دارای احکام جزایی خواهد بود. احکام جزایی به این معنا میباشد که بزه دیده و یا زیان دیده میتواند از جنبه کیفری موضوع جرم را پیگیری کند. و مرتکب به مجازات های کیفری نظیر حبس و یا جزای نقدی و … محکوم میگردد. برای توضیحات بیشتر در ادامه با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید…

بیمه شخص ثالث

طرح دعوی در محاکم دادگستری

در قانون بیمه اجباری اینگونه ذکر شده است. که دارنده وسیله نقلیه موظف است به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام وسیله نقلیه خود را بیمه کند.

حال در صورت وقوع حادثه و وقوع خسارت بدنی یا مالی برای فرد ثالثی چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه مذکور بوده باشد. بیمه گر وظیفه جبران خسارت را دارا میباشد. و چنانچه بزه دیده و زیان دیده نیاز به طرح دعوی در محاکم دادگستری برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان داشته باشد. باید این دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح نماید و مسبب حادثه دارای مسئولیت کیفری میباشد.

حال اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه اجباری موضوع این قانون بوده باشد. صندوق حمایت ضرر های بدنی ضرر وارده را جبران خواهد کرد. و زیان دیده باید دعوی جبران خسارت را علیه صندوق و مسبب حادثه مطرح نماید.

مجازات جرای نقدی

حال در زمانی خودرویی فاقد بیمه اجباری موضوع این قانون بوده است. و مالک خودرو نیز به فرد دیگری اجازه داده است که از ماشین وی که فاقد بیمه میباشد استفاده نماید.

در این هنگام فردی که خودرو را در دست دارد باعث وقوع حادثه ای شده است. و خسارتی را به بار آورده است. در اینجا چنانچه مالک خودرو شخص حقوقی بوده باشد. به جزای نقدی معادل 20% و در صورتی که مالک وسیله نقلیه شخص حقیقی بوده باشد. به جزای نقدی معادل 10% مجموع خسارات بدنی وارده به زیان دیده محکوم میشود.

بیشتر بخوانید در : مراحل شکایت تصادف رانندگی

نحوه پرداخت دیه بیمه شخص ثالث

برای پرداخت دیه تصادف ، بیمه گر مطابق قانون بیمه اجباری موظف است. کلیه خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث را جبران کند چه مبلغ پرداختی معادل یک دیه کامل بوده باشد. و چه بیشتر از یک دیه کامل و یا هرچقدر بیشتر از آن بوده باشد.

مواردی که بیمه گر به مسبب حادثه رجوع میکند

در موارد زیر مطابق قانون بیمه اجباری بیمه گر در ابتدا تمامی خسارات را پرداخت کرده. و سپس میتواند به مسبب حادثه رجوع کند و علیه او طرح دعوی کند.

 1. چنانچه عمدی بودن عمل مسبب حادثه در مراجع قضایی اثبات گردد.

 2. چنانچه راننده مست بوده و یا ثابت گردد که مواد مخدر و یا روان گردان مصرف کرده است.

 3. در صورتی که راننده گواهینامه نداشته و یا گواهینامه او با نوع وسیله نقلیه ای که با آن حادثه به وقوع پیوسته است متفاوت بوده باشد.

 4. چنانچه راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده باشد. و یا آگاهانه و با علم به مسروقه بودن با وسیله نقلیه باعث وقوع حادثه شده باشد.