دستور موقت چیست ؟

دستور موقت یا همان دادرسی فوری یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه اگر راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد ، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد.

اوصاف دستور موقت

ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن صدور یک قرار تامینی است. ماهیتاً امری فوری است و در امور فوری صادر میشود همچنین در موارد فوری بدون تعیین وقت ، دعوت از طرفین ، حتی در اوقات تعطیل و در غیر محل دادگاه به آن رسیدگی میشود.

موضوع دستورموقت نباید با اصل خواسته دعوی یکسان باشد ، بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد مثل زمانی که خواسته اصلی دعوی الزام به تنظیم سند است و دستور موقت باید منع از نقل و انتقال ملک باشد نه الزام به تنظیم سند رسمی.

در دعاوی مالی و غیرمالی نیزراه دارد اما از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی میباشد.

روش های درخواست دستور موقت

– قبل از طرح دعوی اصلی

باید روی برگه های دادخواست به دادگاه تقدیم شود و اصل دعوی ظرف بیست روز پس ازصدور دستورموقت باید طرح شود وگرنه به درخواست خوانده ازدستور موقت رفع اثر میشود.

-همراه با اصل دعوی

-در جریان رسیدگی به اصل دعوی

در هریک از دادگاه های بدوی،تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی امکان دارد و هم به صورت کتبی هم شفاهی امکان پذیر است.
در دیوان عدالت اداری نیز امکان دارد اما در دیوان عالی کشور راه ندارد.

دستور موقت

اجرای دستورموقت

اجرای دستورموقت نیازمند درخواست است و از حیث صلاحیت محلی تابع محل موضوع دستور موقت اما از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی میباشد.

دستورموقت باید فوراً به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود و ابلاغ به خواهان نیازی نیست.
صدور دستورموقت منوط به سپردن تامین مناسب به دادگاه است که میزان و مهلت آن با توجه به نظر قاضی تعیین میشود.

رفع اثر از دستورموقت به درخواست خوانده منوط به شرایط زیر است

 • درخواست خوانده
 • خسارت غیر قابل جبران ایجاد نشود
 • خوانده تامین مناسب برای این رفع اثر بسپارد

رفع اثر از دستور موقت

دادگاه با وجود این سه شرط از دستور موقت رفع اثر میکند.

جبران خسارت از دستور موقت

اگر دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان به موجب رای نهایی شکست بخورد ، خوانده میتواند ظرف یک ماه از ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوی کند.

دستورموقت به معنای اخص

در قوانین و برخی دعاوی مختلف مواردی ذکر شده است که تابع احکام دستور موقت به معنی که در بالا گفته شد نمیباشد و نیاز به سپردن ندارد ، نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی ندارد و موضوع آن میتواند با اصل دعوی یکسان باشد:

 • در دعاوی خانواده یا در صلاحیت دادگاه خانواده
 • در دعاوی اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری
 • دردیوان عدالت اداری
 • در دعاوی سه گانه تصرف
 • در خصوص استفاده از خدمات مشترک ساختمان ها.

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد : اقاله در لغت به معنای بخشیدن ، گذشت کردن ، فسخ معامله با رضایت طرفین می باشد و در اصطلاح حقوقی به تراضی دو طرف بر زوال عقد و آثار آن نسبت به آینده گفته شده است.

اقاله در مبحث سقوط تعهدات قانون گفته شده است و عملی حقوقی میباشد که در واقع همان است که وقتی دو طرفی که عقد را منعقد کرده اند ، میخواهند با رضایت یکدیگر آن عقد را برهم زنند که نیاز به سبب و جهت خاصی ندارد و تمامی آثار عقد به حالت سابق برخواهد گشت.

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد در قانون

در قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را بیان می‌کند، یکی از این طرق را اقاله مطرح نموده است و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمیکند و صرفاً در قانون گفته شده است که بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. قانون مدنی در مبحث اقاله فقط به شرایط صحت و احکام عوضین و منافع آن‌ها پرداخته است و در مورد مفهوم و ماهیت اقاله باید به کتب حقوق مدنی مراجعه نمود.

طبق نظر دکتر کاتوزیان اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است و این به این معنا نیست که اقاله عقد نباشد.

بدون شک اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است که رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد.

دقت داشته باشید که اقاله اختصاص به عقود لازم دارد ؛ زیرا اگر عقدی جایز باشد ، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف ندارد و یکی از طرفین به میل خود و رگاه که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند.

اثبات اقاله و یا تفاسخ قرارداد

اگرچه اقاله قرارداد تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد اما باز هم ممکن است دعوای اقاله بین طرفین صورت گیرد که خواهان باید وجود اقاله را اثبات کند برای اقاله کردن قرار یک سری شروطی وجود دارد که در ادامه این مقاله به شما عزیزان توضیح خواهیم داد.

شرایط اقاله

برای اقاله عقد دو شرط اساسی وجود دارد که آنان عبارتند از

عقدی که قرار است اقاله شود باید عقدی لازم باشد

به این معنی که هیچ از طرفین به تنهایی و بدون دلیل نتواند معامله را برهم بزند. چرا که برای برهم زدن یک عقد جایز نیازی نیست که هر یک از طرفین رضایت داشته باشد و هر کدام از طرفین که عقد از سوی او جایز باشد، حق برهم زدن عقد را دارد. بنابراین اقاله زمانی می‌تواند رخ دهد که طرفین یک قرارداد لازم را منعقد کرده باشند و بعد از آن بخواهند با توافق یکدیگر آن را برهم بزنند.

توافق کتبی و شفاهی

برای اقاله هر یک از طرفین باید رضایت داشته باشند و این رضایت را باید به صورت کتبی و شفاهی اعلام کند.همچنین اقاله از عقود تشریفاتی می باشد حتی اگر آن عقدی که منعقد شده از عقوقد تشریفاتی باشد و برای اقاله نیاز به هیچ تشریفات خاصی نیست همانطور که قانون مدنی ذکر شده است که صرفاً نیازی نیست که طرفین معامله به طور لفظی اعلام کنند که با برهم زدن قرارداد موافق هستند، بلکه در شرایطی لازم است کاری را انجام دهند که نشان دهنده رضایت آنها باشد

استرداد جهیزیه بعد از طلاق با وکیل

استرداد جهیزیه بعد از طلاق : با آنکه در قانون مدنی آمده است که تامین وسایل برای زندگی بر عهده زوج میباشد اما در ایران با توجه به عرف و اقتضای جامعه ، بعد از عقد و برای آماده سازی زندگی مشترک تامین وسایل زندگی بر عهده زوجه و خانواده زوجه میباشد که به این وسایل منقول برای شروع زندگی ، جهیزیه گفته میشود.
طبق قاعده حقوقی باید گفت که مالکیت اموالی که به عنوان جهیزیه آورده است همچنان با زوجه است اما او حق انتفاع (استفاده) از آن ها را به زوج میدهد.

لیست سیاهه جهیزیه

لیست سیاهه جهیزیه لیستی است که اصولاً در برگ آخر عقدنامه وجود دارد و زوجه لیستی از اموالی که آورده است را نوشته و به امضای زوج میرساند.

بهتر است که این لیست با امضا و اثر انگشت زوجه باشد تا دارای اعتبار بیشتری باشد و همچنین اگر در برگه ی جداگانه ای نوشته میشود ، بهتر است در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا دارای اعتبار اسناد لازم الاجرا باشد.

همچنین برای بیشتر اعتبار بخشیدن به لیست سیاهه جهیزیه خود ، بهتر است علاوه بر زوج چند نفر معتبر از خانواده وی آن را امضا نموده باشند.

راه های قانونی استرداد جهیزیه بعد از طلاق

به شما پیشنهاد میکنیم که همانگونه که از گارانتی و ضمانت اجرای لوازمی که میخرید نگهداری میکنید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید ، از لیست سیاهه جهیزیه نیز نگهداری کرده تا روزی به کار شما بیاید ؛ زیرا همانگونه که گفتیم مالکیت این اموال برای زوجه است و در صورت فووت وی بین وراث او تقسیم خواهد شد.

استرداد جهیزیه

در درجه اول باید بگوییم که مطابق قانون حمایت از خانواده دعاوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده و با کمک وکیل خانواده میباشند.
حال برای بهتر پیش بردن رسیدگی به دادخواست استرداد جهیزیه به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از ارائه دادخواست به دادگاه خانواده ، اظهار نامه ای برای زوج مبنی بر درخواست استرداد جهیزیه فرستاده تا در صورت عدم استرداد ، ید وی را از امانی به ضمانی تبدیل کنید و در صورت بروز هرگونه خسارتی بتوانید از جنبه کیفری نیز او را تعقیب کنید.

استرداد جهیزیه در صورت داشتن و یا نداشتن لیست سیاهه مذکور

اگر لیست سیاهه را داشته باشید و با امضای زوج و اشخاص معتبر باشد ، این برگه اعتبار سند رسمی را دارا است و با ارائه آن به دادگاه خانواده میتوانید برای استرداد جهیزیه خود اقدام کنید.
اما در جایی که لیست سیاهه ای وجود ندارد و شما هیچ سندی مبنی بر مالکیت اموال مذکور ندارید ، میتوانید از یکی از دو روش زیر اقدام کنید

 • بهتر است به تمامی فروشگاه هایی که اجناس را از آنان خریداری کرده اید رفته و فاکتور های خرید را بگیرید و به دادگاه ارائه دهید تا برگه و سندی مبنی بر مالکیت آن اموال به همراه داشته باشید
 • با استفاده از استشهادیه و شهادت شهود ، مالکیت خود را نسبت به آن اموال ثابت کنید

دقت داشته باشید که دو روش فوق کاملا به نظر قاضی بستگی دارند و ممکن است قاضی آن را قبول و قاضی دیگری آن را قبول نکند و در واقع استرداد جهیزیه بدون لیست سیاهه کمی دشوار است

استرداد جهیزیه در صلاحیت شورای حل اختلاف

طبق قواعد عام که اگر دعوایی زیر بیست ملیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است ، در مورد استرداد جهیزیه نیز اگر قیمت اموال زیر بیست ملیون تومان باشد در صلاحیت شورای حا اختلاف قرار میگیرد.

وجود خطر برای جهیزیه

اگر خطری را برای جهیزیه خود احساس میکنید همانند اینکه ممکن است در معرض تلف یا تفریط باشد و یا زوج ممکن است به جهیزیه شما خسارت وارد کند بهتر است از دادگاه تقاضای تامین خواسته نمایید.
تامین خواسته به طور کلی به آن معنا است که خواهان در صورت بیم احتمالی تضییع خواسته ی خود ، از دادگاه تقاضای بازداشت و یا توقیف مال را مینماید.در این صورت اموال و جهیزیه شما تا زمان تعیین و تکلیف و صدور رای در بازداشت و توقیف خواهد ماند.

ضمیمه های مهم برای دادخواست استرداد جهیزیه

تمامی قوعد عام دادخواست که در همین وبسایت در مقاله تنظیم دادخواست توضیح داده شده اند ، در مورد دادخواست استرداد جهیزیه نیز مصداق دارند.

اما از جمله مصادیق مهمی که حتما باید به دادخواست استرداد جهیزیه ضمیمه شود عبارتند از :

 • سند ازدواج یا کپی برابر با اصل آن
 • شناسنامه و کارت ملی
 • لیست سیاهه در صورت وجود

مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی : شاکی به کسی گفته میشود که در دادسرا و یا دادگاه کیفری ، تعقیب متهم را درخواست میکند که اگر مطالبه ضرر و زیان به همراه جنبه کیفری جرم داشته باشد ، به او مدعی خصوصی گفته میشود.

دعوای خصوصی نیز منظور آن جنبه از دعوی است که واجد جنبه کیفری است و میخواهیم در این مقاله بررسی کنیم که آیا شاکی میتواند ضمن شکوائیه کیفری ، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز از دادگاه بخواهد؟

به شما پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مقاله تنظیم شکوائیه در همین وبسایت مطالعه کرده تا از قواعد عام شکوائیه مطلع شوید.

موارد مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

شاکی میتواند جبران تمامی موارد زیر را مطالبه کند :

 • ضرر و زیان های مادی ناشی از جرم
 • ضرر و زیان های معنوی ناشی از جرم
 • منافع ممکن الحصول ناشی از جرم

مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

ضرر و زیان های مادی ناشی از جرم

ضرر و زیان های مادی به ضرر هایی گفته میشود که به مال فرد وارد شده است ، همانند اینکه در راستای سرقت ، سارق خسارتی به اموال شاکی وارد نموده است و یا در راستای جرم تخریب مرتکب خسارتی شده است که مطالبه بعضی از آنان نیاز به دادخواست جداگانه دارد و برخی دیگر نیز ندارد و دادگاه موظف به تعیین و تکلیف در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم است حتی اگر شاکی آن را درخواست نکند.

ضرر و زیان های معنوی ناشی از جرم

این ضرر و زیان ها به آن دسته از ضرر هایی گفته میشود که به روح ، روان ، آبرو و یا اعتبار وارد شده است ؛ همانند اینکه در راستای جرم زنای به عنف ، کسی که به او تجاوز شده دچار افسردگی روحی شده و یا به آبروی وی صدمه وارد شده است که در این موارد دادگاه میتواند با برآورد میزان خسارت و یا الزام بزهکار به اعمالی از قبیل عذرخواهی و … جبران آنان را بخواهد.

منافع ممکن الحصول ناشی از جرم

این ضرر و زیان ها در جایی هستند که فرد به دلیل ارتکاب جرم ، از انجام دادن برخی از اعمالی که میتوانسته انجام دهد و از آنان کسب درآمد کند بازمانده است.  همانند راننده تاکسی که به دلیل سرقت ماشینش که وسیله درآمد او بوده از کسب درآمد بازمانده و باید تمامی این منافعی که میتوانست در طول مدت رسیدگی کسب کند ، حساب شود.

دقت داشته باشید که منافع ممکن الحصول در مواردی ممکن است که صدق اتلاف نماید یعنی وجود آن منافع ممکن باشد و از دست رفتن آن نیز برای دادگاه محرز باشد و به نوعی منافع محتمل الحصول نباشند.

خسارات مازاد بر دیه

نکته دیگر آنکه نظر قانون گذار مبنی بر کامل بودن و جامع بودن دیه میباشد و به نوعی تمامی خسارات معنوی ، بدنی ، منافع ممکن الحصول و … را پوشش میدهد و این خسارات شامل جرائم مرتبط با دیه نمیشوند.

قانون مسئولیت مدنی

در قانون مسئولیت مدنی نیز موادی وجود دارند که صراحتاً دلالت بر امکان دریافت خسارات اعم از مادی،معنوی و … را دارند همانند آنکه

 • اگر کسی در اثر بی احتیاطی یا عمدا به جان،سلامتی،مال،آزادی،حیثیت یا حتی شهرت تجاری دیگری لطمه وارد کند ملزم به جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود.
 • دادگاه موظف است در صورتی که عمل وارد کننده موجب خسارات معنوی شده است ، وی را ملزم به جبران خسارت از نوع خسارتی که وارد نموده است کند.
 • در جایی از قانون مسئولیت مدنی گفته شده است که اگر فردی در اثر انتشار تصویرش به حیثیت و اعتبارش لطمه وارد شود میتواند تمات وارد شده را از دادگاه تقاضا کند.

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان

از لحظه ای که متهم تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد تا ختم دادرسی ، زیان دیده میتواند تصویر و یا رونوشت مصدق تمامی ادله خود را پیوست کرده و به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از ختم دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم نماید.

وظیفه دادگاه کیفری

دادگاه مکلف است

 • در خصوص ضرر و زیان ضمن صدور رای کیفری طبق ادله موجود رای صادر کند
 • اگر رسیدگی به ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتر دارد ، رای کیفری را صادر کند و سپس به دعوای ضرر و زیان رسیدگی نماید.

در صرت حکم به رد مال نیز داداه یفری موظف است میزان و مشخصات محکوم به را قید کند و حدود هر یک از محکوم علیه ها را (در صورت تعدد) مشخص نماید.

گروه وکلای عدل محور همراه حقوقی شما

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه : حذف نام همسر پس از طلاق یکی از دغدغه هایی است که امروزه اکثرا در مورد آن از مشاورین حقوقی گروه وکلای عدل محور سوال میپرسند و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم این مقاله را برای شما بنویسیم و به بسیاری از ابهامات و سوالات شما پاسخ دهیم.

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه مطابق قانون ثبت احوال صورت میگیرد و تابع قوانین ثبت احوال میباشد.

در قانون ثبت احوال گفته شده که کلیه وقایع اعم از ازدواج ، طلاق ، مرگ و … در دفتر ثبت وقایع منعکس میشود اما در خصوص ثبت آن در شناسنامه مقرره ی دیگری دارد.

در شناسنامه المثنی نکاح ، طلاق ، بذل مدت و در صورت تعدد زوجین نام تمامی آن ها ذکر خواهد شد اما نکاح و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.

حال به تعریف و بررسی این اصطلاحات برای شما به اختصار میپردازیم:

نکاح

نکاح که همان عقد ازدواج اعم از دائم و موقت(در صورتی که ثبت شده باشد) را گویند که در حالی که به قوت خودش باقی باشد،در شناسنامه منعکس خواهد شد و پاک نمیشود.

طلاق

ثبت طلاق نیز اعم از انواع طلاق همانند رجعی،بائن،خلغ،مبارات میباشد در زمانی که مدت عده تمام شده و صیغه طلاق با حضور دو شاهد مرد جاری شده باشد و دو نفر به هم نامحرم شده باشند که در صورتی که پیش از طلاق دخول یا همان رابطه جنسی میان زوج و زوجه صورت گرفته باشد ، در شناسنامه منعکس خواهد شد.

بذل مدت

بذل مدت در نکاح موقت جای دارد در هنگامی که زوج پیش از موعد اتمام نکاح موقت ( مثلا اگر مدت نکاح موقت یک سال بوده پس از شش ماه ) تصمیم به بذل بقیه مدت نکاح موقت یا منقطع گرفته و دو طرف به یکدیگر نامحرم میشوند که اگر نکاح موقت در شناسنامه ثبت شده باشد ، بذل مدت آن نیز الزامی است.

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

حذف نام همسر از شناسنامه

اما هیئت عمومی دیوان رایی صادر نمود که در آن اطلاق واژه ی طلاق به پیش از دخول را بر خلاف قانون تشخیص داد و به آن اشاره نمود که صرف عدم انعکاس در شناسنامه زوجه خلاف قانون است و باید در شناسنامه مرد نیز این طلاق و عدم درج آن منعکس گردد. بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف کند.

پس در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که در رای منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن غیر مدخوله باشد.همانطور که می دانید رویه دادگاه های تهران در مورد زوجه ای که اظهار می دارد باکره است این است که او را به پزشکی قانونی معرفی می کنند تا گواهی بکارت اخذ نماید و سپس صیغه طلاق بائن غیرمدخوله را بر مبنای آن صادر میکنند.

با آن که دادگاه و رویه اصولا زن باکره را غیرمدخوله میدانند و اگر وی باکره نباشد اصل بر وجود رابطه زناشویی است . اما اگر زن قبلا ازدواج کرده باشد و بین طرفین توافق باشد که دخولی صورت نگرفته ، میتوان طلاق غیرمدخوله را حکم داد و نام طرفین را از شناسنامه یکدیگر پاک نمود.

اما یکی دیگر از راه های که برای پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه وجود دارد آن است که طرفین مجدداً ازدواج کنند و با ثبت ازدواج درخواست حذف نام همسر سابق خود را در شناسنامه داشته باشند و دقت داشته باشید که حتما باید ازدواج دوم آنان ثبت شود و صرف معرفی فردی به عنوان همسر جدید مبنای حذف نام همسر سابق قرار نخواهد گرفت.

وصول مطالبات چگونه انجام می شود ؟

وصول مطالبات : برای یادگیری مفهموم وصول مطالبات ابتدائا باید با چندین اصطلاح حقوقی آشنا شویم تا سپس به بحث و تعریف وضول مطالبات برسیم.

مطالبات حقوقی

وصول مطالبات در معنای عام یعنی بازپس گرفتن تعهدات و مطالبات از بدهکار و تبدیل اسناد تجاری نظیر چک و سفته به وجه نقد.
رابطه وصول مطالبات رابطه ای است که در یک سوی آن دائن یا طلبکار و در سوی دیگر آن مدیون یا بدهکار وجود دارد.

اسباب ایجاد مطالبات حقوقی

دسته نخست از اسباب قراردادی و دسته دیگر غیرقراردادی هستند. در هر دو مورد فرد ملزم به پرداخت وجهی به طرف دیگر میشود که این الزام میتواند ناشی از وجهی باشد که در قرارداد تعیین شده که به آن وجه التزام گویند و یا در زمره الزامات خارج از قرارداد قرار گیرد.

اسناد مسبب ایجاد مطالبات حقوقی

در درجه اول میتوانند اسناد عادی و یا رسمی باشند

یعنی تعهدی که فرد ملزم به تادیه آن میشود میتواند ناشی از یک سند رسمی همانند قرارداد هایی که در دفترخانه ثبت میشوند و یا یک سند عادی همانند قولنامه باشد.
که قطعاً قراردادهای با اسناد رسمی در رویه قضائی از مزیت های بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردار هستند.

در درجه دوم اسناد تجاری و غیر تجاری هستند

اسنادی همانند چک و سفته که در زمره مهم ترین اسناد تجاری قرار میگیرند و همچنین با وجود افزایش استفاده از اسناد تجاری علی الخصوص چک ، میتوان آن را رایج ترین سند تجاری مورد استفاده برای وصول مطالبات دانست.

وصول مطالبات

این را در نظر داشته باشید که چک سندی عادی است اما در حکم سند لازم الاجراست ؛ یعنی تمامی احکامی که برای اسناد لازم الاجرا استفاده می شوند در مورد چک نیز کاربرد دارند.

لازم به ذکر است که وصول مطالبات از طریق چک با استفاده از سه روش می‌تواند صورت بگیرد؛ روش حقوقی، روش کیفری و مراجعه به اجرائیه ثبت. هر یک از روش‌های فوق دارای شرایط قانونی و مزایا و معایبی هستند که در مقاله ” چک ” در همین وبسایت میتوانید به مطالعه آن بپردازید.

روش های وصول مطالبات حقوقی

وصول مطالبات حقوقی از دو روش میتواند صورت گیرد : حقوقی و غیر حقوقی

روش غیر حقوقی وصول مطالبات

در این حالت خود شخص طلبکار سعی میکند با مراجعه به بدهکار ، طلب خود را وصول کند.اولین گام در این روش ، مذاکره با شخص بدهکار می باشد . در این حالت فرد باید با اصول ابتدائی مذاکره ، توجه به اوصاف بدهکار ، توجه به وضعیت مالی و شغلی وی ، روانشناسی وصول مذاکرات و … آشنایی داشته باشد که حتما قبل از انجام آن کار مشاوره با یک وکیل و یا همکاری یک وکیل حقوقی توصیه اکید می شود. در این حالت فرد ممکن است اقدام به اعمالی نظیر تهدید بزند که میتواند برای وی جنبه کیفری داشته و دریافت مطالبه طلب وی را نیز با تاخیر مواجه کند.

در این روش طلبکار میتواند با ارجاع موضوع دعوی به داوری ، موضوع دعوی خود را تا حدودی حل و فصل نماید تا در نهایت وی درگیر دعاوی کیفری و … نشود.

روش های حقوقی وصول مطالبات

روش های حقوقی خود نیز به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شوند . که زمانی به کار می‌روند که یا روش‌های غیرحقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه‌ حقوقی به نحوی باشد که امکان استفاده از روش‌‌های دیگر وجود نداشته باشد.

قرارداد وصول مطالبات

در این زیر شاخه ، اشخاص ثالثی با بستن قرارداد با شخص طلبکار ، وظیفه ی دریافت دیون و طلب وی از شخص بدهکار را بر عهده میگیرند.

وصول مطالبات از طریق وکیل

گروه وکلای عدل محور آماده ی ارائه خدمات در خصوص وصول مطالبات چه از طریق غیر حقوقی به عنوان مذاکره کننده و یا داور و چه از طریق حقوقی میباشد.

نکات حقوقی نوشتن قرارداد

نکات حقوقی نوشتن قرارداد : برای نوشتن یک قراداد صحیح و قابل استناد که برای شما تبعات حقوقی و یا حتی کیفری نداشته باشد ، شما باید بدانید چه ارکانی مهم هستند و لازمه ی این ارکان چیست ؛ آنکه به چه مواردی باید در تنظیم قراداد دقت شود و چه مواردی را از ارکان اساسی قراداد نویسی دانست که در صورت بروز هرگونه مشکل ، بتوان با استناد به قرارداد ، ضمانت اجراهای آن را اعمال نمود.

نوع عقد

در درجه ی اول موضوعی که حائز اهمیت است آن است که شما نوع عقد و یا توافقی که به عنوان طرفین قرارداد با یکدیگر نموده اید را به دقت در قرارداد خود ذکر کنید .
مثلا اگر قصد بیع (خرید و فروش) آپارتمانی را در نظر دارید با تمامی جزئیات و ذکر جزئیات عقد بیع آن را در قراداد ذکر کنید.

طرف قرارداد

اینکه شما با چه کسی توافق برای انعقاد عقد مینمایید ، تعداد آنان و آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند بسیار حائز اهمیت میباشد.

موضوع قرارداد

آنکه موضوع قرارداد قرار است انجام کاری باشد و یا تعهد به انجام عملی و یا تعهد به تسلیم مالی و یا تسلیم اموالی و عقودی از این قبیل …

نکات حقوقی نوشتن قرارداد

اوصاف قراداد

هر قراردادی باید دارای دو نع از اوصاف باشد ؛ اوصاف اصلی و اوصاف فرعی

اوصاف اصلی

اوصاف اصلی آن دسته از اوصافی هستند که اگر در هر قراردادی رعایت نشوند آن قرارداد باطل است حتی اگر طرفین به آن تراضی کنند ؛ همانند مالیت داشتن ، منفعت عقلایی داشتن ، نامشروع نبودن

اوصاف فرعث

اما اوصاف فرعی اوصافی هستند که با تراضی طرفین به وجود می آیند که اگر رعایت نشوند و در قرارداد نوشته شده باشد و تراضی طرفین مکتوب شده باشد ، میتواند برای مشروط له حق فسخ ایجاد کند.

مدت قرارداد

در برخی از عقد ، ذکر مدت قرارداد از ارکان صحت آن قرارداد میباشد همانند عقد اجاره که اگر مدت نداشته باشد باطل است و حتماً باید مدت آن در قرارداد ذکر شود.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد یا به اصطلاح حقوقی تر همان ثمن معالمه ، مبلغ و یا مالی است که در برابر مال دیگر و یا خدمات ارائه میشود که میزان ، نوع ، جنس و اوصاف آن به طور دقیق باید در قرارداد ذکر شود تا در صورت عدم وصول ثمن ، ضمانت اجرا داشته باشد.

شروط در قرارداد

ممکن است طرفین برای قرارداد خود شروطی داشته باشند همانند بیع آپارتمان به شرط قبول وکالت طرف مقابل برای بایع.
این شروط که به سه نوع شرط فعل ، شرط صفت و شرط نتیجه تقسیم بندی میشوند و از حیث ضمانت اجرا آثار مختلفی دارند باید در قرارداد ذکر شوند تا در صورت عدم حصول شرط ، بتوان ضمانت اجراهای آن ها بر مشروط علیه اعمال کرد.

حق فسخ

برخی از عقود لازم هستند و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر در صورت اثبات شرایط خیارات.
اما در برخی موارد طرفین با تراضی یکدیگر در قرارداد شرط فاسخ و شرط خیار را گنجانده که در صورت حصول آن شرط چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی قابلیت فسخ معامله وجود داشته باشد.
این شرط خیار و شرط فاسخ نیز باید در قرارداد ذکر شوند.

فورس ماژور

بند فورس ماژور بند بسیار مهمی در قرارداد ها میباشد که اصولا به آن توجهی نمیشود ، مثلا آنکه در شرایطی همانند کونا که کسب کارها تعطیل میشود ، در هنگام پرداخت اجاره بها ، تمدید مدت قرارداد ، رسیدن اجل پرداخت ثمن و … چه باید نمود که اگر در قرارداد ذکر نشود نیز فورس ماژور قابل استناد است اما بهتر آن است که ذکر شود.

محل تنظیم قرارداد

محل تنظیم قرارداد از حیث صلاحیت محاکم علی الخصوص در قرارداد های اموال منقول تاثیر بسزایی دارند و حتما باید در قرارداد ذکر شوند تا اثبات آن برای هیچ یک از طرفین مشکل ساز نباشد.
گروه وکلای عدل محور آماده ارائه خدمات در خصوص مشاوره تنظیم قرارداد و تنظیم قرارداد های شما عزیزان و حضور به عنوان وکیل حقوقی ، مشاور و ناظر در محل انعقاد قرارداد شما میباشد.