وکیل امور حسبی , وکیل متخصص در امور حسبی : همانطور که میدانید قانونی تحت عنوان ” قانون امور حسبی ” داریم که اکثر موضوعات مطروحه در آن دعوی نیستند بلکه در راستای احقاق حق و ضایع نشدن حقی از دیگری میکوشند ؛ مواردی مانند اثبات حجر ، نصب و عزل قیم ، امور مربوط به محجورین و موارد تعیین امین ، موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی ، مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت ، بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه و …

وکیل امور حسبی در تهران

در تهران نیز مجتمع قضایی امور حسبی در مجاورت دادسرای ناحیه 25 تهران که به دادسرای سرپرستی نیز معروف است در حوالی میدان شیخ بهایی قرارداشته و به دعاوی مربوط به امور حسبی رسیدگی می نماید که البته در برخی از موارد ، موضوعاتی هستند که به صورت ذاتی در صلاحیت این دادگاه بوده اما به مرجع قضایی دیگر مطابق قانون ارجاع شده اند.مثلا به علت کثرت پرونده های مربوط به صدور گواهی حصر وراثت این موضوع از صلاحیت دادگاه امور حسبی جدا شده و به صورت مستقل در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.

وکیل امور حسبی

از بیشترین مواردی که در صلاحیت دادگاه های امور حسبی است و برای آن حتما نیاز به همراهی وکیل و مشاوره وکیل میباشد امورات مربوط به محجوریت ، وصیت و تطبیق جنسیت میباشد که به دلیل سواستفاده بیش از حد افراد در این مورد از دعاوی و پرونده ها نیاز به یک وکیل مخصص در امور حسبی وجود دارد تا بتواند از ورود هرگونه ضرر به فرد محق در این پرونده ها جلوگیری کند.

همچنین چون برخی از موارد مندرج در این قانون به مراجع قضائی خاص ارجاع شده و همینطور درخواست ها و دادخواست ها میتواند هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باشد باید وکیلی در اختیار داشت که تجربه کافی در این زمینه داشته و اشتباهی نکند که منجر به بی حق فرد محق پرونده بشود.

امور حسبی شامل چه مواردی است ؟

به طور کلی امور حسبی در نگاه اول مسائل ساده و پیش‌ پا افتاده‌ای است ولی این امر به علت رویه خاص رسیدگی و قوانین مختلف، از پیچیدگی‌های مربوط به خود برخوردار است که موجب می‌شود کسب نتیجه مطلوب در این امور، فقط با استفاده از وکلای متخصص امور حسبی ممکن شود.

از جمله اموری که میتوان به وکیل متخصص امور حسبی ارجاع داد میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
 • درخواست تغییر تاریخ تولد
 • تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست
 • الزام به صدور شناسنامه
 • الزام به فروش ترکه
 • تقسیم ترکه
 • تحریر ترکه
 • مهر و موم ترکه
 • صدور حکم حجر
 • صدور حکم رشد
 • امور مربوط به محجورین
 • کفالت
 • دعاوی مربوط به غائب مفقود الاثر
 • صدور حکم موت فرضی
 • تعیین و ضم امین
 • تعیین قیم
 • تعیین قیم اتفاقی
 • تعیین دستمزد قیم
 • اثبات بلوغ
 • اثبات نسب
 • نفی نسب
 • درخواست نصب ناظر
 • ابطال حکم فوت
 • ابطال وصیت نامه

گروه وکلای عدل محور با چندین سال سابقه درخشان در امور حسبی و پرونده های موفق آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در حوزه امور حسبی میباشد.